Items where Author is "Abdullah, Mustaffa "

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 49.

Article

Abdullah, Mustaffa (2015) The influence of Shaykh Ahmad Mustafa al-Maraghi s thoughts in Quranic exegesis in Malaysia. Online Journal of Research in Islamic Studies , 2 (1). pp. 43-55.

Abdullah, Mustaffa (2010) Penggunaan Metode Tafsir bi al-Ra\'y dalam Tafsir al-Manar: Satu Analisis. Jurnal Perspektif, 2 (1) (2010). pp. 126-139.

Abdullah, Mustaffa (2010) Perjuangan Ulama Islah Tempatan Pada Awal Abad Ke 20 Dalam Usaha Memurnikan Pemikiran Orang-Orang Melayu di Malaysia. pp. 195-217.

Abdullah, Mustaffa (2009) Khazanah Tafsir di Nusantara; Penelitian Terhadap Tokoh-tokoh dan karya-Karyanya di Malaysia, Brunei Darul Salam, Singapura dan Thailand. Kontekstualita (2009). 31-46.

Abdullah, Mustaffa (2009) Manhaj Tafsir bi al-Ma\'thur dalam Tafsir al-Manar Karya Sayyid Muhammad Rasyid Rida. Jurnal JAHEIIK (2009). pp. 149-162.

Abdullah, Mustaffa (2008) Bicara Islah Masyarakat Dalam Tafsir al-Manar Anaisis Idea Sayyid Muhammad Rashid Rida. jurnal al-Bayan, BIL. 6 (2008). pp. 1-31.

Abdullah, Mustaffa (2008) Pengaruh Tafsir al-Manar dan Kesannya Kepada Perjuangan Memartabatkan Pendidikan Orang-Orang Melayu. Jurnal Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya (2008). pp. 108-125.

Abdullah, Mustaffa and Ghazali, Nornajwa (2008) Tafsiran Fiqh Abu Bakar al-Ashari: Satu Anjakan Paradigma. JURNAL SYARIAH, 16(1) (2008). pp. 47-61.

Abdullah, Mustaffa (2007) Tafsiran Islah Sheikh Abu Bakar al-Ashaari Dalam Bidang Akidah. pp. 1-18.

Abdullah, Mustaffa (2006) Sayyid Muhammad Rasyid Ridza Terhadap Pengajian Tafsir di Malaysia dan Kesannya Kepada Pengajian Tafsir di Malaysia. pp. 30-42.

Abdullah, Mustaffa (2005) Gagasan Pan-Islamisme Sayyid Muhammad Rasyid Rida Dalam Tafsir al-Mannar: Satu Huraian. pp. 35-50.

Abdullah, Mustaffa (2005) Sejarah Penulisan Tafsir al-Manar Karya Sayyid Muhammad Rasyid Rida. pp. 55-64.

Abdullah, Mustaffa (2003) Aliran Tafsir Ibn Arabi: Satu Tinjauan Awal. pp. 69-80.

Abdullah, Mustaffa (2003) Pengajian Tafsir Di Kelantan: Satu Tinjauan Sejarah. pp. 107-123.

Abdullah, Mustaffa (2002) Pembaharuan Dalm Mashaf Rasm Uthmani: Satu Sorotan Sejarah. pp. 105-118.

Abdullah, Mustaffa (2000) Penyelewengan Kitab Taurat dan Penjelasannya di Dalam al-Quran. 19-44..

Abdullah, Mustaffa (0019) Gagasan Pan Islamisme Sayyid Muhammad Rasyid Rida Dalam Tafsir Al-Manar : Satu Huraian (Pan-Islamism Idea of Sayyid Muhammad Rasyid Rida in Tafsir al-Manar: A Discussion). Journal of Al-Tamaddun.

Abdullah, Mustaffa (0017) Evolusi Jihad Dalam Al-Quran: Satu Tinjauan Sejarah. Jurnal Usuluddin.

Abdullah, Mustaffa (0017) Wilayah Jihad Di Dar Al-Islam. Jurnal Usuluddin.

Book Section

Abdullah, Mustaffa (2014) Penulisan Manuskrip Jawi di Alam Melayu: Satu Tinjauan Historis. In: Islam & Ketamadunan Melayu Sumbangan ke Arah Kemajuan Sejagat. Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. , pp. 235-244. ISBN 978-967-5534-39-3

Abdullah, Mustaffa (2014) Tajdid syeikh Muhammad Abduh dan Muhammad Rashid Rida Dalam Bidang Pendidikan. In: Islam dan Tajdid Tinjauan isu-Isu dan Perspektif Semasa. Persatuan Ulama malaysia, pp. 155-174. ISBN 978-983-2306-16-0

Abdullah, Mustaffa (2014) Warna-Warna Pemikiran Orang-Orang Melayu Dalam Memahami Ayat-Ayat al-Quran. In: Islam & Ketamadunan Melayu Kemasyarakatan dan Isu Semasa. Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya., pp. 521-532. ISBN 978-967-5534-40-9

Abdullah, Mustaffa (2013) Muslim Reformist Political Thought, Revivalist, Modernist and Free Will" vs Pemikiran Islah Reformis Mesir Berdasarkan Pendalilan al-Quran, al-Hadith dan Akal. In: Al-Quran al-Karim Mendepani Era Globalisasi. Fakulti Usuluddin, Universiti Islam Sultan Sharif Ali., pp. 1-12. ISBN 978-99917-1-982-5

Abdullah, Mustaffa (2011) Kecenderungan tokoh-Tokoh Dakwah Dalam Penghuraian al- Quran dan hadis Dari Aspek Haraki. In: Sunnah Nabi Realiti dan Cabaran Semasa. Kuala Lumpur: Jabatan al-Quran dan al-Hadith.. ISBN 978-967-5534-14-0

Abdullah, Mustaffa (2010) Institusi Masjid dan Sumbangannya dalam Pengajian al-Quran Kepada Golongan Cacat Penglihatan. In: Isu-Isu Pengurusan dan Pengimarahan Masjid di Alaf Baru. Nilam Puri: Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, pp. 17-28. ISBN 978-983-44395-3-8

Abdullah, Mustaffa (2010) Perkembangan Intelektual Dan Gerakan Islah Sheikh Muhammad Basiyuni Imran Di Kepulauan Borneo Indonesia. In: Agama dan Pemikiran Wacana Tradisi Kontemporari Malaysia-Indonesia. Universiti Kebangsaan Malaysia Jabatan Usuluddin dan Falsafah, pp. 477-484. ISBN 978-967-5048-98-2

Abdullah, Mustaffa (2009) Pengaruh Reformis Mesir dan Kesannya Terhadap Perkembangan Penulisan Karya-Karya Tafsir di Nusantara. In: Khazanah al-Quran dan al-Hadith Nusantara. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam.Universiti Malaya.. ISBN 978-983-44502-4-3

Abdullah, Mustaffa (2009) Sumbangan syeikh Uthman syihabuddin al-Funtiani dalam Penulisan Tafsir al-Qur\'an di Kalimantan Indonesia. In: Islam di Borneo. Pusat Penerbitan Universiti (UPENA, Universiti Teknologi MARA.). ISBN 978-967-305-294-3

Abdullah, Mustaffa (2006) Perjuangan Memartabatkan Pendidikan Orang-orang Melayu dan Semangat Toleransi Antara Kaum di Malaysia. In: Budaya dan Pemikiran Dalam Masyarakat Globa: Malaysia dan China. UNSPECIFIED, pp. 300-316.

Abdullah, Mustaffa (2006) Tafsir Reformis Mesir dan Kesannya Terhadap Perkembangan Pengajian Tafsir di Malaysia. In: Budaya dan Pemikiran Islam Mesir-Malaysia. UNSPECIFIED, pp. 357-367.

Book

Abdullah, Mustaffa (2011) Khazanah Tafsir di Nusantara. Penerbit Universiti Malaya. ISBN 978-983-100-511-8

Yakob, Dr Mohd Asmadi and Abdullah, Mustaffa (2011) Yusuff Zaky Yacob Dian yang Tak Kunjung Padam. Dewan Bahasa dan Pustaka.. ISBN 978-983-46-0523-0

Abdullah, Mustaffa (2011) al-Sunnah al-Nabawiyyah wa Qadaya al-Mu`asarah. Jabatan al-Quran dan al-Hadith. ISBN 31355349679780

Abdullah, Mustaffa (2010) Surah al-Kahfi Terjemahan dan Huraian Ayat 1-49. Pusat Pungutan Zakat Wilayah Persekutuan (PPZ-MAIWP). ISBN 978-983-99387-7-7

Abdullah, Mustaffa (2009) Kamus Al-Quran Rujukan Lengkap Kosa Kata Dalam Al- Quran. PTS Islamika Sdn Bhd.

Abdullah, Mustaffa (2009) Khazanah Tafsir di Malaysia. Jabatan al-Quran dan al-Hadith. ISBN 978-983-43765-7-4

Abdullah, Mustaffa (2009) Rashid Rida Pengaruhnya di Malaysia. Penerbit Universiti Malaya. ISBN 978-938-100-467-8

Abdullah, Mustaffa (2009) Surah al-Insan Terjemahan dan Huraian. Pusat Zakat Selangor.

Abdullah, Mustaffa (2008) Ulum al-Quran. Open University Malaysia.

Abdullah, Mustaffa (2005) Jihad Dalam al-Quran. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.. ISBN 9831002490

Abdullah, Mustaffa (2003) Pengantar Usul Tafsir. Akademi Pengajian Islam UM, Intel MULTIMEDIA dan PUBLICATION.

Other

Deraman, Fauzi and Yusuff, Khadher Ahmad, Mohd Farhan Md Ariffin, Fauzi Deraman,Sedek and Ariffin, Khadher Ahmad, Mohd Farhan Md Ariffin, Sedek and Yusoff, Mohd Yakub @ Zulkifli Mohd and Abdullah, Mustaffa and Ariffin, Sedek (2015) Polemics In The Malaysian Muslim Community: Understanding The Role Of Postmodern Islamic Medicine. Global Illuminators, Kuala Lumpur, Malaysia.

Abdullah, Mustaffa (2013) Ta`ayus al-Silmi ind Sayyid Qutb fi Tafsirih fi Zilal al-Quran: Maliziya Namuzajan. Department of al-Quran and al-Hadith. Academy of Islamic Studies, Malaya University.

Abdullah, Mustaffa (2012) Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Pengajian Qiraat di Jabatan al-Quran dan al-Qiraat KUIS: Satu Tnjauan Awal. Association of Malaysian Muslim Intelectuals (PIMM) .

Abdullah, Mustaffa (2012) Terapi Solat Benteng Ummah Jauhi Mungkar. Sinar Rohani.

Abdullah, Mustaffa (2009) Atur Strategi Menangkan Islam. Utusan Malaysia.

Abdullah, Mustaffa (2008) Khazanah tafsir di Nusantara: Penelitian terhadap tokoh-tokoh dan karya-karya tafsir di Malaysia, singapura, Thailand dan Brunei. UNSPECIFIED.

Abdullah, Mustaffa (2007) Sciences of the Quranic Studies in the Challenge of Globalization: an Appraisal at Academy of Islamic Studies. UNSPECIFIED.

Abdullah, Mustaffa (2006) Dato¿ Yusuf Zaki Yakub Kepada Pengajian Tafsir al-Qur¿an di Malaysia. UNSPECIFIED.

This list was generated on Tue Sep 17 05:21:03 2019 MYT.