Items where Author is "BORHAN, JONI TAMKIN BIN"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 31.

Article

BORHAN, JONI TAMKIN BIN (2014) Faktor penentu pembayaran zakat oleh entiti perniagaan di malaysia: satu tinjauan teori. Jurnal Syariah UM, 22 (3). pp. 295-322.

BORHAN, JONI TAMKIN BIN (2014) Malaysia Islamic Finance Global Hub: A Comparative Study towards the assessment bodies in reporting global hub countries. International Journal of Business and Social scienc. , 5 (9). pp. 242-255.

BORHAN, JONI TAMKIN BIN (2014) Manging islamic bank liquidity.

BORHAN, JONI TAMKIN BIN (2014) The global hub process: Malaysia's vision towards becoming the islamic finance global hub country.

BORHAN, JONI TAMKIN BIN (2014) krisis kewangan global: Kestabilan dan karakteristik unik perbankan islam. Jurnal Syariah, 22 (1). pp. 57-86.

BORHAN, JONI TAMKIN BIN (2013) An Empirical Evidence from Malaysia: What makes the muslim entrepreneurs succeed? International Journal of Economics and Finance, 5 (7). pp. 94-104.

BORHAN, JONI TAMKIN BIN (2013) Analisis kritikal Terhadap Pembiayaan Semula Perumahan Secara Islam Melalui Kontrak Musharakah Mutanaqisah. Jurnal Teknologi, 64 (1). pp. 100-109.

BORHAN, JONI TAMKIN BIN (2013) Aspects of Economic Consumption in Malay Classical Literature According to Sheikh Daud al-Fatani. abuan e-Journal of Muamalat and Society (LJMS), 6. p. 30.

BORHAN, JONI TAMKIN BIN (2013) Non-Financial performance of micro credit entrepreneurs: Does personal religious values matters? International Journal of Economics and Finance, 5 (6). pp. 34-45.

BORHAN, JONI TAMKIN BIN (2013) Produk simpanan Berasaskan Ganjaran:Kajian Kes di Bank Islam Malaysia (BIMB) dan Bank Simpanan Nasional (BSN). Labuan e Journal of Muamalat and Society. , 7. pp. 71-82.

BORHAN, JONI TAMKIN BIN (2012) Kelakuan Perbankan Islam dalam Menguruskan Pembiayaan di Malaysia. (scopus). Asian Journal of Accounting and Governance, 3. pp. 29-38.

BORHAN, JONI TAMKIN BIN (2011) Membentuk Usahawan Muslim: Peranan Dana Masjid. pp. 53-64.

BORHAN, JONI TAMKIN BIN (2011) Pembiayaan Perumahan Secara Musharakah Mutanaqisah di RHB Islamic Islamic Bank Berhad (RHBIB): Analisis Kelebihan, Isu dan Cabaran Dalam Penawaran Produk. pp. 135-148.

BORHAN, JONI TAMKIN BIN (2011) Produk Pembiayaan Secara Musharakah Mutanaqisah (MM): Analisis Pelaksanaan, Kelebihan dan Isu di Citibank (Malaysia) Berhad. pp. 43-53.

BORHAN, JONI TAMKIN BIN (2010) Agribusiness and Financing Facility in Islam:From the perspective Agro Bank, Malaysia. Journal of Islamic Economics Banking and Finance,, 6 (4). pp. 9-28.

BORHAN, JONI TAMKIN BIN (2010) Modal Insan dan Kependudukan Dalam Pembangunan Negara Menurut Ibn Khaldun. Jurnal MAJLIS ISLAM SARAWAK, 2. pp. 43-64.

BORHAN, JONI TAMKIN BIN (2002) The Framework and Practice of Islamic Insurance in Malaysia. AL-JAMI`AH, (Islamic State University of Jogjakarta, Indonesia), 40 (1). pp. 56-79.

BORHAN, JONI TAMKIN BIN (1999) Bank Islam Malaysia Berhad: Some Issues, Problems and Its Prospects in the Future. pp. 97-112.

Book Section

BORHAN, JONI TAMKIN BIN (2012) Analisis Perbandingan Awalan Perlaksanaan Akuan Pelaburan Emas: Kajian di Bank-bank Komersial Malaysia. In: Transformasi Penyelidikan dalam Pengajian Islam. UNSPECIFIED. ISBN 978-967-5534-17-1

BORHAN, JONI TAMKIN BIN (2012) Memahami Latar Metode Berfikir Syeikh Daud al-Fatani dalam Bidang Fiqh: Tumpuan Kepada Rubu' al-Mu'amalat,. In: Transformasi Penyelidikan dalam Pengajian Islam,. UNSPECIFIED. ISBN 978-967-5534-17-1

BORHAN, JONI TAMKIN BIN (2012) Prinsip Transaksi Emas Menurut Perspektif Ekonomi Islam. In: Dimensi Islam Dalam Penyelidikan Kontemporari. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, pp. 107-118.

BORHAN, JONI TAMKIN BIN (2012) Sumbangan Syeikh Daud al-Fatani Dalam Bidang Pendidikan: Analisa Terhadap Akad Muamalat Dalam Kitab Furu Al-Masail. In: Opportunities and Challenges of Religious in the Global Era: Solution and Action. KALBAR: STAIN Press Pontianak., pp. 145-171.

BORHAN, JONI TAMKIN BIN (2012) atlamat kestabilan Kewangan: Analisis Terhadap dasar Pembiayaan Perbankan islam Malaysia. In: Transformasi Penyelidikan dalam Pengajian Islam,. UNSPECIFIED. ISBN 978-967-5534-17-1

BORHAN, JONI TAMKIN BIN (2011) Hadith-hadith Muamalat: Kajian Terhadap al-Kutub al-Sittah (Analisa terhadap Hukum al-Rahn Menurut Ulama Hadith dan Ulama Fiqh). In: unnah Nabi Realiti dan Cabaran Semasa. UNSPECIFIED. ISBN 978-967-5534-14-0

BORHAN, JONI TAMKIN BIN (2006) Budaya Muamalat Setempat Sebagai Asas Pertimbangan Produk-produk Muamalat Islam di Malaysia. In: Hukum Islam dan Budaya Tempatan. Jabatan Fiqh dan Usul, pp. 279-296.

BORHAN, JONI TAMKIN BIN (2005) Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Amalan Perbankan Islam di Malaysia. In: Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Amalan Perbankan Islam di Malaysia. Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd, pp. 41-87.

BORHAN, JONI TAMKIN BIN (2005) Peranan Pembangunan Ekonomi Berteraskan Islam Dalam Pembinaan Ummah Bertamadun. In: Pembangunan Tamadun Ummah dan Cabarannya. Jabatan Mufti Pulau Pinang, pp. 109-129.

Other

BORHAN, JONI TAMKIN BIN (2012) Aspek Kepenggunaan Menurut Syeikh Daud al-Fatani. UNSPECIFIED.

BORHAN, JONI TAMKIN BIN (2012) Elemen Kerohanian dalam Pemikiran Ekonomi Ibn Khaldun dan Hubungannya Dengan Amalan Sistem Ekonomi Islam Semasa. UNSPECIFIED.

BORHAN, JONI TAMKIN BIN (2011) Kelakuan Perbankan Islam Dalam Pengurusan Pembiayaan Di Malaysia". UNSPECIFIED.

BORHAN, JONI TAMKIN BIN (2010) Medium Baru Dakwah Di Malaysia:Bolehkah Perbankan Islam Berperanan? UNSPECIFIED.

This list was generated on Mon Jun 25 01:56:04 2018 MYT.