Items where Author is "DERAMAN, FAUZI BIN"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 95.

DERAMAN, FAUZI BIN (2012) Amal Jariah Aset Berkekalan atau Penyesalan Berpanjangan. UNSPECIFIED.

DERAMAN, FAUZI BIN (2012) Autoriti Hadis Menangani Gerakan Antihadis. Penerbitan Universiti Malaya.

DERAMAN, FAUZI BIN (2012) Berkhilaf Bukan Bersengketa, Berbeza Bukan Berpecah. UNSPECIFIED.

DERAMAN, FAUZI BIN (2012) Cari Yang Halal, Hindari Yang Haram. Majalah DIAN.

DERAMAN, FAUZI BIN (2012) Ibtila Nikmat Tersembunyi bagi Seorang Muslim. UNSPECIFIED.

DERAMAN, FAUZI BIN (2012) Islam Bukan Dakwaan Tapi Pelaksanaan. UNSPECIFIED.

DERAMAN, FAUZI BIN (2012) Islam Di ganyang Apa Sumbangan Anda Membelanya? UNSPECIFIED.

DERAMAN, FAUZI BIN (2012) Kecil di sisi Manusia, Besar di sisi Allah. UNSPECIFIED.

DERAMAN, FAUZI BIN (2012) Mendepani Cabaran dengan Kepimpinan Al-Quran. UNSPECIFIED.

DERAMAN, FAUZI BIN (2012) Mengenali Kategori Manusia Dari Perumpamaan Rasulullah SAW. UNSPECIFIED.

DERAMAN, FAUZI BIN (2012) Penzahiran Fikah Imam al-Bukhari Pada zaman Kini:Satu Tinjauan Awal. In: Transformasi Penyelidikan Islam Dalam Bidang Pengajian Islam. Akademi Pengajian Islam, pp. 187-204.

DERAMAN, FAUZI BIN (2012) Realiti & Cabaran Pembela Sunnah. UNSPECIFIED.

DERAMAN, FAUZI BIN (2012) Segerakan yang Maaruf, Hindari Yang Mungkar. UNSPECIFIED.

DERAMAN, FAUZI BIN (2012) Sunnah dihayati, Akhlak Terpuji. Majalah DIAN.

DERAMAN, FAUZI BIN (2012) Usaha Penterjemahan Hadith di Alam melayu. In: Islam dan Alam Melayu. UNSPECIFIED.

DERAMAN, FAUZI BIN (2012) Hadith Dalam Kitab Jawi: Tumpuan Terhadap Kitab Minhah al-Qarib Karangan Tuan Tabal. In: Transformasi Penyelidikan Islam Dalam Bidang Pengajian Islam. Akademi Pengajian Islam, pp. 203-214.

DERAMAN, FAUZI BIN (2012) Kembalilah kepada Penyelesaian Wahyu. Majalah DIAN.

DERAMAN, FAUZI BIN (2012) Maulana Tok Khurasan (1292H/1875M  1363H/1944M) dan Sumbangannya dalam Pengajian Hadith. In: Warisan Hadith Ulama Nusantara,. Penerbit Universiti Kebangsaan malaysia, pp. 68-84.

DERAMAN, FAUZI BIN (2011) Pendekatan al-Jam` Dalam Menangani Percanggahan Hadith,. Jurnal al-bayan, 9. pp. 49-62.

DERAMAN, FAUZI BIN (2011) Pengajian Hadith di Nusantara - Indonesaia - Selatan Thai - Singapura. Warisan Nabawi dan APIUM. ISBN 978-967-5534-12-6

DERAMAN, FAUZI BIN (2011) Wasatiyyah Islam Antara Liberalisme dan Konservatisme di Malaysia. Persekutuan Seruan Islam Wilayah Persekutuan dan Selangor (Jam`iyyah). ISBN 978-983-44322-4-9

DERAMAN, FAUZI BIN (2011) ¿¿ ¿¿¿ ¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿¿, ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿. 253 - 276.

DERAMAN, FAUZI BIN (2010) Hadith Dalam Karya Syeikh Daud al-Fatani. Dewan Bahasa dan Pustaka. ISBN 978-983-46-0336-6

DERAMAN, FAUZI BIN (2010) Karya-karya Ulum al-Hadith di Nusantara: Satu Sorotan. pp. 125-149.

DERAMAN, FAUZI BIN (2010) Masa depan Baitul Maqdis Berdasarkan Hadith dalam Baitul Maqdis. In: Baitul Maqdis:Sejarah Kejatuhan Palestin dan Kewujudan Israel. Persatuan Ulama Malaysia, pp. 135-148. ISBN 978-983-2306-08-5

DERAMAN, FAUZI BIN (2010) Muhammad bin Ishaq menurut Perspektif Nuqqad dan Muhaddithin. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari, 3. pp. 115-133.

DERAMAN, FAUZI BIN (2010) Pengajian Hadith di Malaysia tokoh karya institusi. Jabatan al-Quran dan al-Hadith Akademi Pengajian Islam dan Warisan Nabawi Ent. ISBN 978-967-5534-05-8

DERAMAN, FAUZI BIN (2010) Syeikh Yasin al-Fadani dan Sumbanganya dalam pengajian Hadith:Tumpuan khusus Terhadap Sanad. In: Agama dan Pemikiran Wacana Tradisi Kontemporari Malaysia Indonesia. Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia, pp. 137-147.

DERAMAN, FAUZI BIN (2010) Takhrij Dalam Menentukan Keabsahan Sesuatu Maklumat. In: Takhrij Hadith Realiti dan Keperluan Masyarakat Islam Nusantara. Jabatan Pengajian al-Quran dan As Sunnah, Fakulti pengajian Islam, Universiti Kebangsaan malaysia, pp. 1-19. ISBN 978-967-5478-12-3

DERAMAN, FAUZI BIN (2009) Metodologi Tuan Tabal Dalam Kitab Minhat al-Qarib. Jurnal Jaheaik (2). pp. 135-148.

DERAMAN, FAUZI BIN (2009) Pengajian Hadith di Malaysia:Satu Tinjauan. In: Khazanah al-Quran dan al-Hadith Nusantara. Akademi pengajian Islam, pp. 213-136. ISBN 978-983-44502-4-3

DERAMAN, FAUZI BIN (2009) Peranan Masjid Dalam Pembangunan Remaja. In: Isu-isu Pengurusan Dan Pembangunan Masjid. Akademi pengajian Islam, Nilam Puri, Kota Bharu, pp. 151-169. ISBN 978-983-44395-1-4

DERAMAN, FAUZI BIN (2009) Wahdah Pemankin Khaira Ummah. Jabatan Kemajian Islam Malaysia.

DERAMAN, FAUZI BIN (2009) \"Peta Studi hadis di Barat pasca Joseph Schacht (1902- 1969)\". Jurnal Analytica Islamica, 11 (2).

DERAMAN, FAUZI BIN (2009) `Ulum al-Hadith. Warisan Nabawi Enterprise. ISBN 978-983-43765-6-7

DERAMAN, FAUZI BIN (2009) ¿Metodologi Imam Abu al-Hasan al-`As¿ari Dalam Hadith: Kajian Terhadap Hadith-hadith Dalam Kitab al-Ibanah `An Usul al-Diyanah. In: Sumbangan Imam Abu al-Hasan al-As`ari Dalam Pembangunan Ummah. Gabungan Profesional Kelantan, 51-74 .

DERAMAN, FAUZI BIN (2008) Al-Dirasah al-Naqdiyyah `ala Juhud al-Mustasyriqin Tijah al-Sunnah al-Nabawiyah Bayn al-Waqi` wa al-Thumuh. Jurnal Kalimah, Fakultas Usuluddn, Institut Studi Islam Darus Salam. Gontor, Indonesia (no 1).

DERAMAN, FAUZI BIN (2008) Sumbangan Lepasan India dan Pakistan Terhadap Perkembangan Pengajian Hadith di Malaysia (penulis bersama). In: Sumbangan Lepasan India dan Pakistan Terhadap Perkembangan Pengajian Hadith di Malaysia (penulis bersama). Jabatan al-Quran dan al-Hadith Akademi Pengajian Islam, pp. 330-342.

DERAMAN, FAUZI BIN (2008) Sumbangan Syeikh Ahmad al-Fatani Terhadap Karya dan Penulisan Hadith Nusantara:Pengenalan Kepada Kitab Bisharat al-Amilin. In: Khazanah al-Qur`an dan al-Hadith Nusantara. Jabatan al-Quran dan al-Hadith, Akademi Pengajian Islam, pp. 295-304. ISBN 978-983-44502-4-3

DERAMAN, FAUZI BIN (2008) Tokoh Ulama Nusantara:Satu Catatan Biografi Sheikh Abd al-Qadir bin Abd al-Muttalib al-Mandili (penulis bersama),. In: Prosiding Seminar Warisan al-Qur`an dan al-Hadith Nusantara. Jabatan al-Quran dan al-Hadith Akademi Pengajian Islam, pp. 38-54.

DERAMAN, FAUZI BIN (2008) ¿Innovation (bid¿ah): Whom should be Blamed for?¿, Ruhaniyyat,. UNSPECIFIED.

DERAMAN, FAUZI BIN (2008) ¿PENGHAYATAN SUNNAH RASULULLAH (S.A.W.): SUATU TUNTUTAN¿. Jurnal Majlis Islam Sarawak (1).

DERAMAN, FAUZI BIN (2008) ¿Self-Reflection in a Life of A Muslim¿, Pengasuh, Kota Bharu, April. 1987. UNSPECIFIED.

DERAMAN, FAUZI BIN (2007) Authority of Hadith in Solving Anti Hadith Movement. UNSPECIFIED.

DERAMAN, FAUZI BIN (2007) Jurnal al-Bayan. pp. 177-200.

DERAMAN, FAUZI BIN (2007) Panel for Jejak Rasul series 11 dan 12 (2006 and 2007). UNSPECIFIED.

DERAMAN, FAUZI BIN (2007) The Kinds Of Hadith in Kutub al-Sittah. UNSPECIFIED.

DERAMAN, FAUZI BIN (2007) ¿Comprehension of Sunnah Rasullah S.A.W: A Claim¿,. Journal Islamic Religious Affairs Department of Kelantan State (JAHEIK)., 1. pp. 71-79.

DERAMAN, FAUZI BIN (2007) ¿Takhrij\'s Knowledge and Stake In Handle Hadith Mawdu¿. UNSPECIFIED.

DERAMAN, FAUZI BIN (2006) Commentary on the Hadith of Sincerity in Kitab Riyadhus Salihin. Pupuk Nilai Murni Bhd.

DERAMAN, FAUZI BIN (2006) Methodology of interaction With Prophetic Hadith in Continuity of Hadith Studies: Challenges and Future. In: Continuity of Hadith Studies: Challenges and Future. Faculty of Studies and Islamic Civilization , International Islamic College University of Selangor, pp.223-238..

DERAMAN, FAUZI BIN (2005) Faith will Safe Excellent Youngster, Harian Metro, Kuala Lumpur, 17.6. 05. UNSPECIFIED.

DERAMAN, FAUZI BIN (2005) Self Personality as a Strength Muslim Shield. UNSPECIFIED.

DERAMAN, FAUZI BIN (2005) The Current Challenge of Muslim Ummah\", Harian Metro, K.Lumpur, 8.7.05. UNSPECIFIED.

DERAMAN, FAUZI BIN (2005) \"The Fulfillment of Independent According to Islam\", Harian Metro, K.Lumpur, 26.8.05. UNSPECIFIED.

DERAMAN, FAUZI BIN (2005) \\\"The Current Challenge of Muslim Ummah\\\", Harian Metro, K.Lumpur, 8.7.05. UNSPECIFIED.

DERAMAN, FAUZI BIN (2004) Prophetic Hadith SAW Between Enemy Critique and Misconception of Its Believers in Islamic Thought and Contemporary Challenges. In: Islamic Thought and Contemporary Challenges. Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, pp.335-348.

DERAMAN, FAUZI BIN (2001) Ibn al-Salah and His Contribution in Hadith Studies. Jurnal Usuluddin (12). pp. 91-110.

DERAMAN, FAUZI BIN (2000) The Methodology of al-Muhaddithin: A Review, Jurnal Usuluddin.

DERAMAN, FAUZI BIN (2000) ¿The Spirit of Prophet Ismail¿, record. Al-Kuliyyah¿s Series 25 February 2000. UNSPECIFIED.

DERAMAN, FAUZI BIN (1999) The Superiority of Months Rejab, Sha ban and Ramadan , 19 November 1999. UNSPECIFIED.

DERAMAN, FAUZI BIN (1999) ¿In the event of Prophet¿s Birthday: ¿Ethics and Moral (Akhlaq) rise the position of Ummah¿, 26 June 1999. UNSPECIFIED.

DERAMAN, FAUZI BIN (1999) ¿Religion is not relevent?¿ 9 April 1999. UNSPECIFIED.

DERAMAN, FAUZI BIN (1999) ¿Rights and Obligation of a Muslim¿, 10 Sept. 1999. UNSPECIFIED.

DERAMAN, FAUZI BIN (1999) ¿Sins and Rewards: A Disobedient Heart¿ record. Al-Kuliyyah¿s Series 22 March 1999. UNSPECIFIED.

DERAMAN, FAUZI BIN (1999) ¿The Good Smell of Thousand Years¿, Al-Kuliyyah¿s Series 31 December 1999. UNSPECIFIED.

DERAMAN, FAUZI BIN (1999) ¿The Bequest of Prohet s.a.w at the Farewell Pilgrimage¿, Al-Kuliyyah¿s Series 26 march 1999. UNSPECIFIED.

DERAMAN, FAUZI BIN (1999) ¿The Generation of al-Qur¿an¿, 9 July 1999. UNSPECIFIED.

DERAMAN, FAUZI BIN (1999) ¿The Opening of New Mellinium 31 December 1999¿. UNSPECIFIED.

DERAMAN, FAUZI BIN (1998) Umar al-Khattab¿, record. Al-Kuliyyah¿s Series 10 July 1998. UNSPECIFIED.

DERAMAN, FAUZI BIN (1998) ¿Face which is appreciated¿, record. Al-Kuliyyah¿s Series 5 July 1998. UNSPECIFIED.

DERAMAN, FAUZI BIN (1998) ¿Recession?¿ live Al-Kuliyyah¿s Series 5 June 1998. UNSPECIFIED.

DERAMAN, FAUZI BIN (1998) ¿The Call for Prayer (Adhan) and Its Philosophy¿, live Al-Kuliyyah¿s Series 18 Sept. 1998. UNSPECIFIED.

DERAMAN, FAUZI BIN (1998) ¿Two Shares bring to Hell-Fire¿, live Al-Kuliyyah¿s Series 10 July 1998. UNSPECIFIED.

DERAMAN, FAUZI BIN (1997) ¿Muslim Ummah Protect Islam by Themselves¿, Kiblat, Kuala Lumpur, 1997. UNSPECIFIED.

DERAMAN, FAUZI BIN (1994) Glossary of Hadith. UNSPECIFIED.

DERAMAN, FAUZI BIN (1994) ¿Admit to be a believer but judge in accordance to Taghut¿ (transl), Harakah, Kuala Lumpur, 6 June 1994. UNSPECIFIED.

DERAMAN, FAUZI BIN (1994) ¿The Emergence of Those who Repudiate the Syariah of Allah¿, (transl.), Harakah, Kuala Lumpur, 30 May 1994. UNSPECIFIED.

DERAMAN, FAUZI BIN (1994) ¿The acceptance and rejection some of Allah¿s Laws¿, (transl), Harakah, Kuala Lumpur, 13 June 1994. UNSPECIFIED.

DERAMAN, FAUZI BIN (1994) ¿There is no such a referendum against the laws of Allah¿ (transl), Harakah, Kuala Lumpur, 13 June 1994. UNSPECIFIED.

DERAMAN, FAUZI BIN (1994) ¿Those who repudiate the Laws of Allah are not well-versed¿, (transl), Harakah, Kuala Lumpur, 17 June 1994. UNSPECIFIED.

DERAMAN, FAUZI BIN (1994) ¿Why Muslim Countries Don¿t Pay Much Attention to the Law of Allah¿ (transl), Harakah, Kuala Lumpur, 3 June 1994. UNSPECIFIED.

DERAMAN, FAUZI BIN (1989) ¿Rhetoric for Muslim Women¿, Muslimah, Kuala Lumpur, February 1989. UNSPECIFIED.

DERAMAN, FAUZI BIN (1989) ¿The Boundary of Zuhud and Self-Denying¿, Dakwah, Kuala Lumpur, December 1989. UNSPECIFIED.

DERAMAN, FAUZI BIN (1988) ¿Al-Qur¿an is a real remedy for Souls, and Brains¿ al-Islam, Kuala Lumpur, November 1988. UNSPECIFIED.

DERAMAN, FAUZI BIN (1988) ¿Are You Included in those who are Righteous?¿, Qiblat, Kuala Lumpur, 1988. UNSPECIFIED.

DERAMAN, FAUZI BIN (1988) ¿Islam is being confronted with the Ignorance of its People and the Cruelty of its Enemy¿, Varsiti, PMUM, University of Malaya, Kuala Lumpur, 1988. UNSPECIFIED.

DERAMAN, FAUZI BIN (1988) ¿Steps Towards Society¿s Reform¿, al-Ummah, Kelang, February 1988. UNSPECIFIED.

DERAMAN, FAUZI BIN (1988) ¿The real Meaning of Shahadah: ¿Muhammad is the Messenger of Allah¿, al-Islam, Kuala Lumpur, November, 1988. UNSPECIFIED.

DERAMAN, FAUZI BIN (1988) ¿What is Our Attitude Against World¿s Behavior?¿, Dakwah, Kuala Lumpur, March 1988. UNSPECIFIED.

DERAMAN, FAUZI BIN (1987) Jihad on the use of properties , Pengasuh, Kota Bharu, May 1987. UNSPECIFIED.

DERAMAN, FAUZI BIN (1987) ¿Lessons from the Event of Hijrah¿, Fatimah, Kuala Lumpur, 1987. UNSPECIFIED.

DERAMAN, FAUZI BIN (1987) ¿Luxuries According to al-Islam¿, Dakwah, February 1987. UNSPECIFIED.

DERAMAN, FAUZI BIN (1987) ¿The Obligation to Observe al-Hajj (part 1¿, Mingguan Islam, Kuala Lumpur, 11 Sept. 1987. UNSPECIFIED.

DERAMAN, FAUZI BIN (1987) ¿The Obligation to Observe al-Hajj (part II¿, Mingguan Islam, Kuala Lumpur, 18 Sept. 1987. UNSPECIFIED.

This list was generated on Tue Oct 16 01:52:17 2018 MYT.