Items where Author is "HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 109.

Article

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2015) AL-USRAH AL-BARZANJIYYAH, BUZURUHA WA NYASHATUHA WA ISHAMATUHA. Journal al-Muqaddimah, 3 (2). pp. 1-22.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2015) Budaya Ilmu Dalam Kalangan Ulama': Awal Kurun 1-4 Hijrah. Journal al-Muqaddimah, 3 (1). pp. 1-15.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2015) Humor Dalam Kesusasteraan Islam. Journal al-Muqaddimah, 3 (3).

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2015) Humor dan Manusia: Satu Perbincangan Awal. Journal al-Muqaddimah, 3 (1). pp. 8-19.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2015) Ibn Abbas dan Ketokohannya Dalam Pendidikan Islam. Journal al-Muqaddimah, 3 (3).

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2015) Konsep Seni Taman Dalam Islam: Kajian Literature Sarjana Barat dan Timur. Journal al-Muqaddimah, 3 (3).

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2015) MASJID MUSTHAFA QARJI. Journal al-Muqaddimah, 3 (2). pp. 46-51.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2015) PUSAT PENYELARASAN TADIKA SELATAN THAI (PERKASA) DAN PERANANNYA DALAM MEMPERTABATKAN BAHASA MELAYU. Journal al-Muqaddimah, 3 (3).

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2015) Penghasilan Karya Akademik: Isu dan Cabaran. Journal al-Muqaddimah, 3 (3).

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2015) Perkembangan Tulisan Jawi: Perbincangan Dari Sudut Pandangan Tiga Sarjanan Awal Abad ke-20. journal al-Muqaddimah, 3 (1). pp. 1-7.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2014) Cabaran Penulisan Sejarah Abad 20-an: Perbincangan Mengenai Majalah Guru. Jurnal Al-Muqaddimah, 2 (1). pp. 48-53.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2014) Humor In The Arts Malay-Muslim: Characters In Hikayat Abu Nawas. Jurnal Al-Muqaddimah. Jurnal Al-Muqaddimah, 2 (2). pp. 1-20.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2014) Membina Pengisian Berpengaruh dalam Media Baharu Melalui Penulisan Dakwah. Jurnal al-Hikmah, 6 (2). pp. 78-90.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2014) Motif dan Hiasan Cina Dalam Dekorasi Dalaman Masjid: Kajian Terhadap Masjid Tua di Melaka Pada Awal Abad ke-18. Jurnal Al-Muqadimah, 2 (1). pp. 1-13.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2014) Produktiviti Penerbitan Pensyarah Jabatan Arab dan Tamadun Islam, Fakulti Pengajian Islam, UKM. journal al-muqaddimah, 2 (2). pp. 115-127.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2014) Sheikh Daud bin Abdullah al-Fatani: Sumbangannya Dalam Pendidikan Islam di Pattani. Jurnal Al-Muqaddimah, 2 (2). pp. 102-113.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2014) Sheikh Mahmoud Barzanji and his Efforts for the Establishment of the Kurdistan. Journal of Islam in Asia, 11. pp. 76-115.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2014) Sheikh Tahir Jalaluddin dan Karya Bertulisan Jawi Beliau di Arkib Negara Malaysia. Jurnal al-Muqaddimah, 2 (1). pp. 29-39.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2014) Teori Tulisan Jawi Oleh Khang Keong Sik. Journal of al-Tamaddun, 9.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2014) The Development of Education at the capital city of Suleymaniye, North Kurdistan during the period of Sheikh Mahmud Al- Barzanji 1811-1956. Jurnal al-Tamaddun, 9 (2). pp. 84-97.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2013) Al-Attas s Works and Contributions to the Islamic Architecture in Malaysia. Middle-East Journal of Scientific Research, 14 (12). pp. 1685-1690.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2013) Arkib Negara Malaysia (ANM): Sejarah penubuhan dan Cabaran Masa kini. Journal al-Muqaddimah, 1. pp. 44-58.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2013) Discovery of American Continent According to Islamic Civilization Knowledge Inandalusia: An Alternative View on European Navigation. pp. 1700-1707.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2013) Kaedah pendalilan Ayat al-Quran Berkaitan Sifat 20 dalam Kitab Aqidah al-Najin. Jurnal Darul Quran, 17. pp. 91-118.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2013) Pangkaedahan Tulisan Jawi Lama: Analisis Terhadap Manuskrip Nazam Nabi Muhammad. Journal al-Muqaddimah, 1. pp. 95-110.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2013) Pemikiran Islah dalam Majalah Pengasuh Tahun 1918. Jurnal al-Tamaddun, 8 (7). pp. 1-17.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2013) The Historical Trips and its Effect on the Arabs Life. pp. 397-401.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2013) The Intellectual Pre-Requisites of Historians in Light of Muslim Historical Criticism. Middle-East Journal of Scientific Research, 13 (3). pp. 363-373.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2013) The Role of Islamic Civilization in Teacher s Training Institute Malaysia (IPGM) towards Developing Teachers Human Capital. Middle-East Journal of Scientific Research, 15 (1). 01-07.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2013) Tulisan Mengenai Sejarah Islam dalam Majalah Guru: satu Sorotan. Journal al-Muqaddimah, 1. pp. 1-14.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2012) Ibn Khaldun¿s Theory of ¿Asabiyyah and its Application in Modern Muslim Society. pp. 1232-1237.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2012) Islamic Educational System in Kelantan, Malaysia: Traditional and Modern Approaches. pp. 1238-1243.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2012) Linking Prophetic Tradition to Theological Issues as Discussed by Malay Ulama¿: A Study on `Aqidah Al-Najin. pp. 1244-1249.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2012) Malay Text Minhat Al-Qarib by Tuan Tabal (D. 1891): A Reading on Fiqh munakahat and Ibadat. pp. 1250-1256.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2012) Perbahasan Mengenai Sifat-sifat Allah SWT: Analisis Pemikiran Tuna Minal. Ulum Islamiyyah Journal, 8 (8).

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2012) Perubatan Melayu Tradisional: Kitab Tibb Pontianak. Jurnal Al-Tamaddun, 7 (7). pp. 149-162.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2012) The Significance of the Bayt Al-Hikma (House of Wisdom)in Early Abbasid Caliphate (132A.H-218A.H). pp. 1272-1277.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2011) Dato' Mohammad bin Che Wook: Sumbangannya Dalam Pendidikan dan Pentadbiran Islam di Kelantan. al-Basirah Jurnal Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Nilam Puri, 1 (1). pp. 123-134.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2011) Majalah al-Islah dan Masyarakat Melayu Tahun 70-an. pp. 123-142.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2010) Beberapa Pandangan Mengenai Islam Dari Perspektif Parti Politik Melayu. JURNAL AL-TAMADDUN.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2010) Pandangan Kritis Pengarang Majalah Pengasuh Terhadap Jatidiri Melayu-Islam. JURNAL KIAS, IV.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2009) Pembangunan Sains Dan Teknologi di IPTA Islam di Malaysia : Satu Analisis Sejarah. ESTEEM, 5.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2009) Penguasaan Tulisan Jawi Di Kalangan Mahasiswa Islam: Kajian di Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) Tempatan. JURNAL AL-TAMADDUN, 4. pp. 145-156.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2009) Sumbangan Institusi Pengajian Melayu dan Islam ke arah Pelestarian Pembangunan Warisan Budaya Melayu. Manusia dan Masyarakat.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2009) Tradisi Penulisan Hadith Dalam Karya Ulama Melayu : Kajian Terhadap Kitab Aqidah Al-Najin. Jurnal Usuluddin (Journal of Usuluddin), APIUM, 30.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2005) Siri Khutbah Dalam Majalah Pengasuh: Tinjauan Terhadap Tajuk dan Gaya Penulisan. pp. 121-136.

Book Section

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2015) Ilmu dan Faktor Asas Yang Membantu Kecemerlangan Pendidikan Mengikut Teori Sarjana Islam. In: Isu-Isu dan Cabaran Tamadun Islam. Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam, APIUM, pp. 1-38. ISBN 9789670985008

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2015) Sejarah Tipologi Sekolah Agama di Malaysia: Satu Analisis Perbandingan di YIK dan JAIS. In: Isu-Isu dan Cabaran Tamadun Islam. Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam, APIUM, pp. 66-78. ISBN 9789670985008

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2015) Sumbangan Pertukangan Cina terhadap reka bentuk komponen luar masjid tertua di Melaka. In: Wacana Warisan, Pelancongan dan Seni dalam Kearifan Tempatan. Kolej Islam Melaka, pp. 105-145. ISBN 1257-4569

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2014) Koleksi Persendirian Sheikh Tahir Jalaluddin di Arkib Negara Malaysia (ANM). In: Islam Dan Katamadunan Melayu: Sumbangan Ke Arah Kemajuan Sejagat. Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya., pp. 225-238. ISBN 978-967-5534-3

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2013) Majalah Kaum Tua dan kaum Muda di Malaysia: Sorotan Awal Perbincangan. In: Islam dan Alam Melayu: Pembinaan dan Pembangunan Masyarakat Islam. Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya., pp. 161-174. ISBN 978-967-5534-27-0

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2012) Sumbangan Masyarakat Terhadap Kelestarian Tulisan Jawi: Tinjauan Terhadap Rancangan "Mahir Jawi" di TV9 Dari Perspektif Murid S.R.I Seri al-Qari. In: Transformasi Penyelidikan Dalam Bidang Pengajian Islam. Bahagian Ijazah Tinggi, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, pp. 907-918. ISBN 978-967-5534-17-1

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2011) Majalah Sebagai Medium Penyampai: Kajian Terhadap Majalah Al-Islah. In: Tajdid & Islah. Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam, APIUM, pp. 117-138. ISBN 978-983-41326-4-4

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2011) Merekonstruksi Sejarah Islam di Alam Melayu: Analisis Occidentalism. In: Islamic Culture in Global Society. Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam, APIUM, pp. 95-120. ISBN 978-983-41326-3-7

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2011) Perubatan Melayu Berdasarkan Kitab Tibb Karangan Haji Ismail Bin Hj Mustafa Pontianak. In: Pemakanan Yang Sihat Menurut Perspektif Islam. Kuala Lumpur : Penerbit IKIM.. ISBN 978-983-2636-48-9

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2010) Drs. Abdul Ghani Azmi Bin Idris: Tinjauan Terhadap Sumbangan dan Penulisan beliau Dalam Majalah Pengasuh Mengenai Ilmu Haduth. In: Tokoh-Tokoh Hadith Pasca Kurun Ke-13H; Kesarjanaan dan Sumbangan. UNSPECIFIED.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2010) Kedudukan Wanita Dari Perspektif Islam dan Kristian: Tinjauan Terhadap Konsep Menutup Aurat. In: Akidah Islam Siri 3. UNSPECIFIED.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2010) \"Idea-idea Pembentukan Negara Islam Dalam Majalah Melayu Era Kemerdekaan: Tinjauan Terhadap Tulisan Dari Indonesia\". In: Agama dan pemikiran Wacana Tradisi Kontemporari Malaysia-Indonesia. Universiti Kebangsaan Malaysia. ISBN 978-967-5084-98-2

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2009) Membina Kembali Modal Insan Muslim. In: Pembangunan Modal Insan Dan Tamadun Dari Perspektif Islam. Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam, Akademi Pengajian Islam UM.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2009) Ulama Kelantan Yang Menjadi Mufti Di Borneo : Satu Tinjauan Awal Sejarah. In: Islam Di Borneo : Sejarah, Perkembangan Dan Isu- Isu Kontemporari. Pusat Penerbitan Universiti (UPENA) Uitm Shah Alam.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2007) Agama Dan Pembangunan Dalam perspektif Sosio-Budaya. In: UNSPECIFIED UNSPECIFIED.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2006) (Buku teks TITAS). In: Tamadun Islam dan Tamadun Melayu. Penerbit Universiti Malaya, pp. 257-274.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2006) Buku Teks TITAS. In: Tamadun Islam Dan Tamadun Melayu. UNSPECIFIED, pp. 61-72.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2006) Buku teks TITAS. In: Tamadun Islam dan Tamadun Melayu. UNSPECIFIED, pp. 155-170.

Book

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2012) Nahw Iadah Syiaghah al-Bahs fi al-Dirasah al-Islamiah. Bahagian Ijazah Tinggi, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. ISBN 978-967-5534-19-5

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2012) Tranformation of Reserch in Islamic Studies. Bahagian Ijazah Tinggi, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. ISBN 978-967-5534-18-8

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2011) Islam and Education. Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam, APIUM. ISBN 978-967-10722-0-2

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2011) Islam and Nasionalism. Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam, APIUM. ISBN 978-983-41326-7-5

Other

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2015) Sejarah Perkembangan Majalah Pengasuh. Majalah Pengasuh.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2014) Guru Sebagai Pencetus Kreativiti dan Penjana Inovasi. Institut Latihan dan Dakwah Selangor ILDAS.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2014) Keberkesanan Penyampaian Dakwah Terhadap Melayu Miskin Bandar: Satu Perbincangan Awal. Akademi Pengajian Islam, Kolej Universiti Islam Melaka.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2014) Majalah Pengasuh Dalam persuratan Melayu. Majlis Agama Islam kelantan.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2014) Pendekatan Ulama Melayu Mengenai Ikhtilaf dalam Persoalan Akidah. Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam, APIUM. Kuala Lumpur..

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2014) Pengunaan Perkataan berfikir dalam al-Quran dan Aplikasinya dalam Menanggani Perbezaan. Jabatan Akidah dan pemikiran Islam, APIUM.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2014) Perbincangan Ketamadunan Islam Dalam Pembangunan Ummah. Pejabat Agama Islam Daerah Kuala Selangor.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2013) Majalah Kaum Tua dan Kaum Muda di Malaysia: Perbincangan Mengenai Pendekatan Dakwah. Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2013) Sumbangan Pertukangan Cina Pada Abad ke-7 dalam Binaan Masjid di Nusantara amnya dan Melaka Khususnya. Universiti Sains Malaysia.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2012) Motif dan Ornamentasi Cina dalam Binaan Masjid Awal di Melaka: Makna dan Simbolik. Kolej Universiti Islam Sultan Azlan Shah KUISAS.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2011) Isu-Isu Kemiskinan Orang Melayu Era 70-an: Tinjauan Dari Majalah al-Islah. Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS),.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2010) Islam Dalam Masyarakat Malaysia: Tinjauan Dari Perspektif Pendakwah. UNSPECIFIED.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2010) Jatidiri Melayu: Tinjauan Dari Pandangan Majalah Pengasuh. Universiti teknologi Mara Kelantan.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2010) Metodologi Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyyah Tentang Ketuhanan: Analisis Dari Perspektif Ilmu Kalam Asha`irah. UNSPECIFIED.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2010) Pemikiran Aliran Wahabiah dan Beberapa Persoalannya. UNSPECIFIED.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2010) Peranan Ulama Dalam Kelestarian Penerbitan Majalah Pengasuh 1918-1996. UNSPECIFIED.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2009) Idea-Idea Reformis Era 70 an : Bacaan Awal Terhadap Majalah Al-Islah. Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam, Fakulti Pengajian Islam UKM.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2009) Jalinan Intelektual Antara IPT Islam Malaysia dan Indonesia Dalam Pembentukan Tamadun Melayu-Islam : Satu Analisis Sejarah. Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam, Fakulti Pengajian Islam UKM.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2009) Kajian-Kajian Mengenai Manuskrip Melayu Islam Di Jabatan Sejarah Dan tamadun Islam, Univeristi Malaya : Suatu Tinjauan Awal. Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam, Akademi Pengajian Islam UM.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2009) Pengkaedahan Tulisan Jawi Lama : Analisis Terhadap Manuskrip Nazam Nabi Muhammad s.a.w. Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam, Akademi Pengajian Islam UM.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2008) (Proceding Seminar Metodologi Penyelidikan Islam, anjuran USM, Pulau Pinang pada 15hb. Februari 2008). UNSPECIFIED.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2008) (Proseding Seminar Kebangsaan Tulisan Jawi 2008, anjuran Universiti Pendidikan Sultan Idris pada 25-27 Ogos 2008 di Hotel Blue Wave, Shah Alam, Selangor). UNSPECIFIED.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2008) (Proseding Seminar Kecemerlangan Tamadun Islam Dalam Agro, Sains dan Teknologi, Anjuran Jabatan Sejarah Dan Tamadun Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur). UNSPECIFIED.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2008) (Proseding Seminar Serantau Perkembangan Islam Borneo 2008 pada 27-28hb. Februari 2008 Di Uitm Sarawak). UNSPECIFIED.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2008) (Proseding Seminar Warisan al-Quran dan Hadith Nusantara (SIQAH) 2008, Anjuran Jabatan al-Quran dan al-Hadith, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya). UNSPECIFIED.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2008) Ciri-ciri Ajaran Sesat: Satu Perbincangan Dalam Amalan Kesufian. UNSPECIFIED.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2008) Dr Saadan Bin Man, et.al, Aliran Pemikiran Hukum Islam Semasa. UNSPECIFIED.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2008) Jalinan Institusi Pendidikan Tinggi Islam Malaysia dan Indonesia dan Kaitannya dengan Pemikiran islam Lestari. UNSPECIFIED.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2008) KEMAHIRAN INSANIAH DI IPTA ISLAM MALAYSIA DAN INDONESIA : SATU ANALISIS PERBANDINGAN. UNSPECIFIED.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2008) Kaedah Penyelidikan Ulama Melayu Dalam Karya Perubatan Tradisional : Tinjauan Terhadap Kitab Tibb Karangan Haji Ismail Bin Mustafa Pontianak. Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang. .

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2008) Proseding Bengkel Khasiat Herba dan Pemakanan Sempurna: Satu Sorotan Khazanah Islam. UNSPECIFIED.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2008) Prosiding Kongres Kebangsaan Masa Depan Melayu. UNSPECIFIED.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2008) Prosiding Seminar kebangsaan Kecemerlangan Tamadun Islam Dalam Agro, Sains dan Teknologi. UNSPECIFIED.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2008) Siapakah Salaf, Siapakah Khalaf : Satu Perbincangan Sejarah. UNSPECIFIED.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2008) Wan Zailan Kamaruddin bin Wan Ali et.al, Siri Akidah Dan Pemikiran Islam, Kuala Lumpur: Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. UNSPECIFIED.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2006) (Prosiding Seminar Antarabangsa Penerbitan Malaysia-Indonesia di Universitas Gadjah Mada, Indonesia, pada 20-25 Mei 2006). UNSPECIFIED.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2006) (Prosiding Seminar Nadwah Ulama¿ Nusantara di Kepala Batas, Pulau Pinang pada 13-15 April 2006). UNSPECIFIED.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2006) Prosiding Seminar Tentang Pembangunan Modal Insan. UNSPECIFIED.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2004) (Prosiding Seminar TITAS Kebangsaan Kali ke-III, di Cherating, Pahang pada Mac 2004). UNSPECIFIED.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2003) Dunia Islam Kini. UNSPECIFIED.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2002) Isu-isu Semasa di Dunia Islam. UNSPECIFIED.

This list was generated on Thu Jun 21 01:38:54 2018 MYT.