Items where Author is "HASSAN, MOHAMAD MOKHTAR BIN ABU"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 84.

Article

HASSAN, MOHAMAD MOKHTAR BIN ABU (2015) Hikayat Awang Sulung Merah Muda dari Perspektif Pendekatan Undang-undang. Jurnal Pengajian Melayu, 26 (2015). pp. 95-116.

HASSAN, MOHAMAD MOKHTAR BIN ABU (2015) Konsep Perjuangan Anwar Ridhwan dalam Novel Penyeberang Sempadan. Jurnal Pengajian Melayu, 26 (2015). pp. 141-166.

HASSAN, MOHAMAD MOKHTAR BIN ABU (2006) Malay Literature During the Japanese Occuopation in Malaya. Magazine of Asia Literature, 1. 300 ¿ 321.

HASSAN, MOHAMAD MOKHTAR BIN ABU (2004) Dari Empangan ke Percikan : Menyelusuri Pemikiran Zakaria Ali. 163 ¿ 179.

HASSAN, MOHAMAD MOKHTAR BIN ABU (2004) Kepimpinan dalam Cerpen-cerpen Usman Awang : Satu Analisis Konseptual. Jurnal Lontar, BIL. 1.

HASSAN, MOHAMAD MOKHTAR BIN ABU (2004) Pengurusan Kesusasteraan Sebagai Disiplin Ilmu. pp. 79-99.

HASSAN, MOHAMAD MOKHTAR BIN ABU (2004) Teori Konseptual-Kata Kunci : Penerapan Terhadap karya Puisi.

HASSAN, MOHAMAD MOKHTAR BIN ABU (2003) Asar Belum Berakhir : Aplikasinya Terhadap Teori Takmilah. pp. 3-18.

HASSAN, MOHAMAD MOKHTAR BIN ABU (2003) Potrait of A Nationalist From the (Window) Perspective of A. Samad Ismail s Literary Works. Malay Literature. pp. 42-55.

HASSAN, MOHAMAD MOKHTAR BIN ABU (2002) Teori Sastera Tempatan : Satu Analisis. pp. 24-39.

HASSAN, MOHAMAD MOKHTAR BIN ABU (2002) Usman Awang s Concept of Leadership. (Journal of Souteast Asian Literature), 45/46. 54 ¿ 60.

HASSAN, MOHAMAD MOKHTAR BIN ABU (2001) Menganalisis Psikologi Watak-watak : Sebagai Manifestasi Pemikiran Pengarang. pp. 108-125.

HASSAN, MOHAMAD MOKHTAR BIN ABU (2000) Ketakmilahan Dalam Puisi Anbiya , dlm. Perisa (Jurnal Puisi Melayu Moden). Perisa (Jurnal Puisi Melayu Moden), JIL. 8. pp. 248-262.

HASSAN, MOHAMAD MOKHTAR BIN ABU (2000) The Concept of Bangsa in Usman Awang s Short Stories. pp. 20-55.

HASSAN, MOHAMAD MOKHTAR BIN ABU (2000) The Malay Concept of Social Justice As Seen Through the Writings of Usman Awang s. pp. 89-105.

HASSAN, MOHAMAD MOKHTAR BIN ABU (1999) From Malay to Malayan Nationalism : A Study of the Writings of Usman Awang. pp. 100-126.

HASSAN, MOHAMAD MOKHTAR BIN ABU (1996) \"Dekonstruksionisme Derrida : Dalam Puisi-puisi Zaman Jepun\",. Jurnal Puisi Melayu (Perisa). 72 - 79.

HASSAN, MOHAMAD MOKHTAR BIN ABU (1995) \"Teori Marxisme dalam Puisi Melayu Moden\". Jurnal Pangsura. 30 - 37.

HASSAN, MOHAMAD MOKHTAR BIN ABU (1993) \"Kritikan Puisi Melayu Moden : Sejarah, Arah dan Rasional\". 46 - 63.

HASSAN, MOHAMAD MOKHTAR BIN ABU (1991) \"Keperibadian dan Perantauan Penyair Intelek Muhammad Haji Salleh\". 130 - 138.

HASSAN, MOHAMAD MOKHTAR BIN ABU (1990) \"Suara-suara Protes dalam Kesusasteraan Melayu Moden\",. 54 - 63.

Book Section

HASSAN, MOHAMAD MOKHTAR BIN ABU (2015) Pengalaman Masyarakat Semasa Pendudukan Jepun di Tanah Melayu yang Digambarkan dalam Karya Sastera. In: Bhakti Pendeta. Persatuan Muzium Malaysia, Kuala Lumpur, pp. 450-465. ISBN 978-983-9579-04-8

HASSAN, MOHAMAD MOKHTAR BIN ABU (2009) Seorang Tua di Kaki Gunung: Satu Kajian Intertekstualiti. In: Monograf Kesusasteraan Melayu. Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya.

HASSAN, MOHAMAD MOKHTAR BIN ABU (2007) Kesusasteraan Melayu : Ke Arah Pengekalan dan Pemantapan. In: Perspektif Sastera. Penerbit Universitas Udayana, Bali, Indonesia.

HASSAN, MOHAMAD MOKHTAR BIN ABU (2007) Teori Sastera Tempatan dalam Mengharungi Arus Globalisasi dan Hegemoni Barat. In: Perspektif Sastera. Penerbit Universitas Udayana, Bali, Indonesia.

HASSAN, MOHAMAD MOKHTAR BIN ABU (2006) Konsep Keadilan dalam Cerpen-cerpen Keris Mas : Penerapan Terhadap Teori Konseptual-Kata Kunci. In: Sastera : Memeluk Akar Menyuluh ke Langit. Universiti Teknologi Nanyang.

HASSAN, MOHAMAD MOKHTAR BIN ABU (2005) Bangsa Melayu dalam Pemikiran Usman Awang : Penelitian terhadap Karya-karya Cerpen. In: Penghayatan Kesusasteraan Melayu Moden. Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris.

HASSAN, MOHAMAD MOKHTAR BIN ABU (2005) Dari Empangan ke Percikan : Dalam Menyelusuri Pemikiran Zakaria Ali. In: Penghayatan Kesusasteraan Melayu Moden. Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris.

HASSAN, MOHAMAD MOKHTAR BIN ABU (2005) Emosi dalam Novel Panglima Salleh Selempang Merah: Satu Penerapan Teori. In: Emosi Melayu. Akademi Pengajian Melayu.

HASSAN, MOHAMAD MOKHTAR BIN ABU (2005) Re-ThinkingTheory : Teori Konseptual-Kata Kunci. In: Teori dan Kritikan Sastera Melayu Serantau. Dewan Bahasa dan Pustaka.

HASSAN, MOHAMAD MOKHTAR BIN ABU (2004) Teori Konseptual-Kata Kunci: Aplikasi Terhadap Cerpen- cerpen S. Othman Kelantan. In: Pemikiran Sasterawan Negara S. Othman Kelantan. Dewan Bahasa dan Pustaka.

HASSAN, MOHAMAD MOKHTAR BIN ABU (2003) Hukuman dan Undang-undang : Konsep Keadilan dalam Karya-karya Usman Awang. In: Kesusasteraan dan Undang-undang. Akademi Pengajian Melayu.

HASSAN, MOHAMAD MOKHTAR BIN ABU (2003) Pemerkasaan Organisasi Sastera : Antara Cabaran dan Halangan. In: Persuratan Melayu : Pemerkasaan Warisan Bangsa. Universiti Kebangsaan Malaysia.

HASSAN, MOHAMAD MOKHTAR BIN ABU (2001) Cerpen-cerpen Keris Mas dalam Perspektif Sejarah dan Budaya Bangsa. In: Sasterawan Negara Keris Mas : Tanggapan Tokoh dan Sarjana. Dewan Bahasa dan Pustaka.

HASSAN, MOHAMAD MOKHTAR BIN ABU (2000) Kritikan Sastera : Wadah Penampilan Jati Diri. In: Pengajian Kesusasteraan Melayu Di Alaf Baru. Akademi Pengajian Melayu.

HASSAN, MOHAMAD MOKHTAR BIN ABU (1996) "Kesusasteraan Melayu STPM : Satu Tinjauan Awal". In: Pengajaran Sastera. Dewan Bahasa dan Pustaka.

HASSAN, MOHAMAD MOKHTAR BIN ABU (1993) "A. Wahab Ali". In: JAMBAK 2. Dewan Bahasa dan Pustaka.

Book

HASSAN, MOHAMAD MOKHTAR BIN ABU (2003) Mutiara Sastera Melayu Moden. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.

HASSAN, MOHAMAD MOKHTAR BIN ABU (2003) Mutiara Sastera Melayu Tradisional. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.

HASSAN, MOHAMAD MOKHTAR BIN ABU (1995) Sejarah Kritikan Puisi Melayu Moden 1949 - 1979. Penerbit Universiti Malaya.

HASSAN, MOHAMAD MOKHTAR BIN ABU (1995) Sosiologi Sastera : Teori dan Aplikasi. Aneka Publishing.

HASSAN, MOHAMAD MOKHTAR BIN ABU (1993) Patah Tumbuh : Analisis Komprehensif. Aneka Publishing.

HASSAN, MOHAMAD MOKHTAR BIN ABU (1992) Kajian Analisis Puisi-puisi Pilihan Usman Awang. Penerbit Elman.

HASSAN, MOHAMAD MOKHTAR BIN ABU (1992) Kajian Antologi Kelapa Nan Sebatang. Nabil Enterprise.

HASSAN, MOHAMAD MOKHTAR BIN ABU (1990) Proses Penciptaan Puisi A. Wahab Ali, Dharmawijaya dan Kemala. Penerbitan Nabil.

Other

HASSAN, MOHAMAD MOKHTAR BIN ABU (2015) Antara Teori Sastera Barat Dengan Tempatan : Ke Manakah Teori Sastera Kita? UNSPECIFIED.

HASSAN, MOHAMAD MOKHTAR BIN ABU (2008) Keestetikan Di Luar Dugaan Masuri S.N. Jabatan Bahasa dan Kebudayaan Melayu, Universiti Teknologi Nanyang, Singapura..

HASSAN, MOHAMAD MOKHTAR BIN ABU (2008) Pembelajaran Kesusasteraan Melayu Berbantukan Komputer. Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya.

HASSAN, MOHAMAD MOKHTAR BIN ABU (2007) Antara Teori Sastera Barat dan Teori Sastera Tempatan: Ke Manakah Teori Sastera Tempatan? UNSPECIFIED.

HASSAN, MOHAMAD MOKHTAR BIN ABU (2007) Karya Sastera Moden Sebagai Pengisian Pengajian Sastera Kebangsaan di Jabatan Kesusasteraan Melayu, APM. UNSPECIFIED.

HASSAN, MOHAMAD MOKHTAR BIN ABU (2007) Teori Konseptual Kata Kunci : Analisis Makna Konsep Kasih Sayang dalam Cerpen Keris Mas dan Zaharah Nawawi. UNSPECIFIED.

HASSAN, MOHAMAD MOKHTAR BIN ABU (2006) Degup Jantung : Penerapan Terhadap Teori Konseptual Kata-Kunci. UNSPECIFIED.

HASSAN, MOHAMAD MOKHTAR BIN ABU (2006) Jabatan Kesusasteraan Melayu : Dulu, Kini dan Masa Depan. UNSPECIFIED.

HASSAN, MOHAMAD MOKHTAR BIN ABU (2006) Pemerkasaan dan Pelestarian Jabatan Kesusasteraan Melayu : Antara Realiti dan Harapan. UNSPECIFIED.

HASSAN, MOHAMAD MOKHTAR BIN ABU (2006) The Japanese Propaganda Towards Islam and Its Reflection in Literary Works. UNSPECIFIED.

HASSAN, MOHAMAD MOKHTAR BIN ABU (2006) Transformasi dan Modifikasi dalam Puisi Melayu : Ke Arah Pelestarian. UNSPECIFIED.

HASSAN, MOHAMAD MOKHTAR BIN ABU (2005) Hikmah dan Musibah. Dewan Sastera.

HASSAN, MOHAMAD MOKHTAR BIN ABU (2005) Konsep Perjuangan Keris Mas Melalui Cerpen : Satu Penelitian Teori Konseptual-Kata Kunci. UNSPECIFIED.

HASSAN, MOHAMAD MOKHTAR BIN ABU (2004) Citra Kepimpinan Melayu dalam Cerpen Malaysia dan Thai Terpilih (1970-1985) : Suatu Analisis Perbandingan. UNSPECIFIED.

HASSAN, MOHAMAD MOKHTAR BIN ABU (2004) Jiwa Feminisme Fatimah Busu. Dewan Sastera.

HASSAN, MOHAMAD MOKHTAR BIN ABU (2004) Pemimpin Keji dan Terpuji dalam Cerpen-cerpen Hamdan Yahya. Dewan Sastera.

HASSAN, MOHAMAD MOKHTAR BIN ABU (2004) Strategi Pengajaran Peribahasa dalam Mata Pelajaran Bahasa Melayu. UNSPECIFIED.

HASSAN, MOHAMAD MOKHTAR BIN ABU (2004) Suara-suara Penyair dalam Pembinaan Negara Bangsa. UNSPECIFIED.

HASSAN, MOHAMAD MOKHTAR BIN ABU (2004) ¿Mengenali Diri, Dilema Diri, dan Diri yang Teruji¿,. Dewan Sastera.

HASSAN, MOHAMAD MOKHTAR BIN ABU (2002) Konsep Kecewa dalam Cerpen (Analisis Cerpen Dewan Sastera. Dewan Sastera.

HASSAN, MOHAMAD MOKHTAR BIN ABU (2002) ¿Mengantarabangsakan Teori Sastera Melayu : Antara Realiti dan Harapan¿,. Abdullah Hassan .

HASSAN, MOHAMAD MOKHTAR BIN ABU (2002) ¿Pemikiran Psikologi dalam Cerpen-cerpen Terakhir Keris Mas¿. Dewan Sastera.

HASSAN, MOHAMAD MOKHTAR BIN ABU (2001) Intertekstualiti dalam Cerpen (Analisis Cerpen Dewan Sastera. Dewan Sastera.

HASSAN, MOHAMAD MOKHTAR BIN ABU (2001) ¿Mengembara di Padang Cinta : Cerpen Terawal Keris Mas¿. Berita Harian.

HASSAN, MOHAMAD MOKHTAR BIN ABU (2000) Adakah ASAS 50 Sosialis? Dewan Sastera.

HASSAN, MOHAMAD MOKHTAR BIN ABU (1991) \"Bahasa Puisi Tahun 50-an\". Pelita Bahasa.

HASSAN, MOHAMAD MOKHTAR BIN ABU (1991) \"Pemahaman dan Penghayatan Sastera\". Mingguan Malaysia.

HASSAN, MOHAMAD MOKHTAR BIN ABU (1990) \"Gaya Bahasa dalam Puisi Penyair Dharmawijaya\",. Mingguan Malaysia.

HASSAN, MOHAMAD MOKHTAR BIN ABU (1990) \"Pengkritik Sastera Tanahair : Antara Tidak Berani dan Tidak Takut\",. Berita Harian.

HASSAN, MOHAMAD MOKHTAR BIN ABU (1989) \"Amir Hamzah dalam Pada-Mu Jua\". Dewan Sastera.

HASSAN, MOHAMAD MOKHTAR BIN ABU (1989) \"Bahasa dalam Puisi\". Dewan Sastera.

HASSAN, MOHAMAD MOKHTAR BIN ABU (1986) Wahab Ali - Penyair Berjiwa Murni. Berita Harian.

HASSAN, MOHAMAD MOKHTAR BIN ABU (1986) \"Dari `Takut\' kepada `Berani\' dalam Kritik Sastera\". Berita Harian.

HASSAN, MOHAMAD MOKHTAR BIN ABU (1986) \"Kreativiti A. Wahab Ali\". Berita Harian.

HASSAN, MOHAMAD MOKHTAR BIN ABU (1986) \"Perkembangan Puisi Melayu Moden\",. UNSPECIFIED.

HASSAN, MOHAMAD MOKHTAR BIN ABU (1985) ¿Sajak Usman Mendorong Zahari Menulis\",. Watan.

HASSAN, MOHAMAD MOKHTAR BIN ABU (1984) \"Garis Panduan Pengkritik Menilai Karya\",. Berita .

HASSAN, MOHAMAD MOKHTAR BIN ABU (1984) \"Karya daripada Sudut Peniruan, Kesan dan Perasaan\",. Berita Harian.

HASSAN, MOHAMAD MOKHTAR BIN ABU (1980) \"Adat Lari Anak di Rembau Warisi Budaya Hindu\". Mastika.

This list was generated on Tue Jun 19 02:00:01 2018 MYT.