Items where Author is "KAMRI, NOR'AZZAH BINTI"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 64.

Article

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2015) Keperibadian Islam dan Profesionalisme dalam Pekerjaan: Satu Analisis Teoritis. Jurnal Syariah, 23 (2). pp. 255-286.

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2015) The Application of Habl min Allah and Habl min al- Nas Elements in Islamic Code of Ethics: An Exploratory Case Study. INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMICS, MANAGEMENT AND ACCOUNTING, 23 (1). pp. 57-68.

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2015) The Commitment of Islamic Work Ethics among Islamic Banking Employees in Aceh. Jurnal Syariah, 23 (3).

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2014) Qur'anic Work Ethics. Jurnal Usuluddin, 40. pp. 135-172.

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2013) The Impact of Malaysian Islamic Revivalism on Zakat Administration. International Journal of Nusantara Islam, 1 (1). pp. 36-52.

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2013) The Shifts In Zakah Management Practices In Malaysia: What Has Actually Been Happening? JURNAL SYARIAH, 21(1). pp. 1-20.

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2012) Understanding Corporate Social Responsibility: A Survey of Malaysian Muslim Managers. Advances In Natural And Applied Sciences, 6(8). pp. 1445-1450.

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2011) Islamic Wealth Manegement: A Review on The Dimension of Values. JURNAL SYARIAH, 19 (3). pp. 187-212.

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2010) Daya Saing dan Anjakan (Shift) Dalam Jenis Kontrak Pembiayaan Perbankan Islam. JURNAL SYARIAH, 18 (1). pp. 123-136.

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2010) Pendekatan Al-Quran Dan Al-Sunnah Dalam Mengurus Alam Sekitar Secara Beretika. Jurnal Usuluddin (Journal of Usuluddin), APIUM, 32. pp. 131-177.

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2004) Pengurusan Pembangunan Islam: Prosiding Seminar. JAWHAR, Akademi Kajian Ketamadunan.

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2003) Pembudayaan Keusahawanan Islam: Implikasinya Terhadap Pembangunan Ummah Sejagat. Jurnal Usuluddin (Journal of Usuluddin), APIUM.

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2002) Etika Pengurusan Islam dan Konvensional: Satu Analisis Perbandingan. Jurnal Syariah (Shariah Journal), APIUM.

Book Section

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2015) Kaedah Pengiraan dan Agihan Zakat Perniagaan di Institusi Perbankan Islam Terpilih. In: Isu Kontemporari Pengurusan dan Pembayaran Zakat di Malaysia. Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan & Jabatan Syariah dan Ekonomi APIUM. ISBN 978-967-13583-2-0

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2015) Komunikasi dan Pelaporan sebagai Mekanisme Tadbir urus dan Kemampanan Wakaf Pendidikan Tinggi. In: Wakaf Pendidikan Tinggi di Malaysia: Satu Penantian. IKaZ UiTM, pp. 85-101. ISBN 978-967-13298-0-1

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2015) Konsep Hotel Patuh Syariah: Analisis Literatur. In: Perspektif Industri Halal: Perkembangan dan Isu-isu. Jabatan Syariah dan Pengurusan APIUM. ISBN 978-967-10722-9-5

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2015) Pengurusan Hotel Patuh Syariah Berasaskan MS1900: Kerangka Konseptual. In: Perspektif Industri Halal: Perkembangan dan Isu-isu. Jabatan Syariah dan Pengurusan APIUM, pp. 105-124. ISBN 978-967-10722-9-5

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2015) Peranan Eksekutif Halal dalam Pengukuhan Integriti Halal di Malaysia. In: Perspektif Industri Halal: Perkembangan dan Isu-isu. Jabatan Syariah dan Pengurusan APIUM, pp. 267-283. ISBN 978-967-10722-9-5

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2015) Zakat dan Dinamisme Perniagaan Halal. In: Perspektif Industri Halal: Perkembangan dan Isu-isu. Jabatan Syariah dan Pengurusan APIUM, pp. 161-170. ISBN 978-967-10722-9-5

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2014) Evolusi Teori Hutang dalam Islam. In: Islam & Ketamadunan Melayu. APIUM. ISBN 978-967-5534-40-9

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2014) Islam dan Profesionalisme: Aplikasinya dalam Perkhidmatan Awam Malaysia. In: Islam & Ketamadunan Melayu. APIUM, pp. 303-318. ISBN 978-967-5534-40-9

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2014) Pengurusan Halal di Malaysia: Perkembangan dan Etika Pelaksanaannya. In: Islam & Ketamadunan Melayu. APIUM. ISBN 978-967-5534-40-9

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2014) Tadbir urus Wakaf Pendidikan: Mekanisme Kod Etika. In: PELESTARIAN INSTITUSI WAKAF UNTUK MEMPERKASA PENDIDIKAN TINGGI NEGARA. FPI UKM. ISBN 978-967-412-276-8

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2013) Etika di Institusi Islam: Penelitian ke atas Faktor Pendorong Pelaksanaannya. In: Islamic Perspective on Management: Contemporary Issues. Akademi Pengurusan YaPEIM & Jab. Syariah dan Pengurusan APIUM. ISBN 978-967-12262-0-9

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2013) Maqasid Syariah: Isu-isu Kepenggunaan, Realiti dan Cabaran. In: Maqasid Syariah - Isu-isu Kepenggunaan: Realiti dan Cabaran. Persatuan Ulama Malaysia, pp. 1-25. ISBN 978-983-2306-15-3

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2013) Measuring The Islamic Work Ethics: An Alternative Approach. In: Islamic Perspective on Management: Contemporary Issues. Akademi Pengurusan YaPEIM & Jab. Syariah dan Pengurusan APIUM, pp. 135-163. ISBN 978-967-12262-0-9

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2013) Profesionalisme Menurut Perspektif Islam: Penelitian Terhadap Aplikasi dan Implikasinya. In: Islamic Perspective on Management: Contemporary Issues. Akademi Pengurusan YaPEIM & Jab. Syariah dan Pengurusan APIUM, pp. 105-117. ISBN 978-967-12262-0-9

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2012) Teras Pengurusan Islam. In: Pengurusan Aduan Menurut Perspektif Islam. INMIND. ISBN 978-967-0432-00-7

Book

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2015) Perspektif Industri Halal: Perkembangan dan Isu-isu. Jabatan Syariah dan Pengurusan APIUM. ISBN 978-967-10722-9-5

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2015) Proceedings of The 2nd International Convention on Islamic Management 2015. DEPARTMENT OF SHARIAH AND MANAGEMENT APIUM. ISBN 978-967-5534-46-1

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2013) Pengawalan Dalam Pengurusan Islami. Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia. ISBN 978-983-41095-6-1

Other

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2015) Etika Kerja dan Profesion Perguruan: Penelitian Awal. DEPARTMENT OF SHARIAH AND MANAGEMENT APIUM.

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2015) Occupational Safety and Health (OSH) Management in the Dimension of Maqasid al-Shariah: A Preliminary Review. DEPARTMENT OF SHARIAH AND MANAGEMENT APIUM.

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2015) PENGURUSAN PENYELIDIKAN HALAL. BULETIN HALAL.

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2015) Pemerkasaan Industri Perhotelan Patuh Syariah: Pengalaman Malaysia. College of Islamic Studies, Prince of Songkla University, Pattani, Thailand.

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2015) Religiosity and Work Ethic: Answering the Most Significant Questions. DEPARTMENT OF SHARIAH AND MANAGEMENT APIUM.

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2014) Patterns of Information Sources Used by Graduate Students: A Citation Analysis of Doctoral Dissertations in the Field of Islamic Studies. DVK Central Library, Dharmaram Vidya Kshetram.

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2013) Classic Ethical Theories: The Missing Link of the Modern Islamic Work Ethics. Dept of Shariah and Management APIUM & YaPEIM Management Academy.

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2013) Integriti dalam Etika Kepimpinan Islam Menurut al- Mawardi. Dept of Shariah and Management APIUM & YaPEIM Management Academy.

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2013) Pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti Islam MS1900: Kajian Kes di Pusat Zakat Melaka. Dept of Shariah and Management APIUM & YaPEIM Management Academy.

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2013) Pembudayaan Etika Dalam Pengurusan Pembangunan Islam: Pengalaman Malaysia. UNSPECIFIED.

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2013) Pendekatan Pembangunan Modal Insan Menurut Perspektif Islam: Satu Sorotan Teoritis. Dept of Shariah and Management APIUM & YaPEIM Management Academy.

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2013) Shariah Compliance in Hotel management: A Conceptual Framework. Dept of Shariah and Management APIUM & YaPEIM Management Academy.

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2013) Sistem Pengurusan Kualiti Islam MS 1900 Sebagai Program Inovasi Pentadbiran Awam: Kajian Kes di Pusat Zakat Melaka (PZM). INTAN & PIPPA USM.

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2012) Code of Ethics and Islamic Institutions: A Survey on Enforcement, Employees Awareness and Understanding Factors. KUISAS.

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2012) Ethics and Religiosity: An Empirical Study in An Islamic Business Organization. UUM.

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2012) Falsafah Tauhid Tunjang Tadbir Urus di Malaysia. Milenia Muslim.

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2012) Peranan Hisbah Dalam Sistem Muamalah Islam: Penelitian Terhadap Manhaj Ibn Taymiyyah. APIUM.

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2012) Religious Work Ethic: A Comparative Between Islamic Work Ethic (IWE) and Protestant Work Ethic (PWE). UNSPECIFIED.

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2012) The Work Ethics of Abrahamic Faith: A Comparative. KUISAS.

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2011) Islam dan Isu-isu Gender: Satu Penelitian Awal. Department of Islamic History and Civilization, APIUM.

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2011) Mekanisme al-Quran dan al-Sunah dalam Menangani Krisis Alam Sekitar. Sultan Sharif Ali Islamic University.

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2011) Prinsip-prinsip Asas Dalam Pengurusan Makanan Halal: Penelitian Terhadap Pandangan al-Ghazali. Jabatan Fiqh dan Usul, APIUM.

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2011) Sektor Halal Malaysia: Ke Mana Halatujunya? Jabatan Fiqh dan Usul, APIUM.

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2011) Transformasi Pentadbiran Islam Melalui Pembudayaan Nilai dan Etika Islam. USIM.

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2010) Dimensi Nilai Dalam Pengurusan Harta Secara Islam. Universiti Kebangsaan Malaysia.

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2010) Etika Dalam Pengurusan Hotel Secara Islam: Suatu Sorotan Kepentingan. UiTM.

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2010) Etika Kepimpinan Islam Menurut al-Mawardi: Satu Penelitian Awal. USIM & YaPEIM.

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2010) Integriti Dalam Islam: Aplikasi dan Implikasi Dalam Pengurusan Organisasi. USIM & YaPEIM.

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2010) Issues in Zakah Management: The Case in Malaysia. ISDEV USM.

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2010) Pengurusan Alam Sekitar Beretika Berpandukan Hadith Rasulullah S.A.W. USIM.

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2005) Kod Etika Bentuk Moral Pekerja. UNSPECIFIED.

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2005) Kod Etika Dalam Pengurusan. UNSPECIFIED.

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2004) Kod Etika Masa Kini: Kekuatan atau Kelemahan. UNSPECIFIED.

This list was generated on Sun Jun 24 02:03:42 2018 MYT.