Items where Author is "KASIM, TENGKU SARINA AINI BINTI TENGKU"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 40.

Article

KASIM, TENGKU SARINA AINI BINTI TENGKU (2014) Active Teaching Methods: Personal Experience of Integrating Spiritual and Moral Values. Religious Education, 109.

KASIM, TENGKU SARINA AINI BINTI TENGKU (2014) Teaching paradigms: An analysis of traditional and student-centred approaches. Journal of Usuluddin 40, 40. 199-218..

KASIM, TENGKU SARINA AINI BINTI TENGKU (2008) Pembangunan modal insan dari perspektif pengurusan Islam. JURNAL AL-TAMADDUN, 3. pp. 75-96.

KASIM, TENGKU SARINA AINI BINTI TENGKU (2007) Keperluan motivasi dalam pengurusan kerja berkualiti dari perspektif pemikiran Islam. Jurnal Usuluddin, 25. pp. 103-124.

KASIM, TENGKU SARINA AINI BINTI TENGKU (2007) Pembudayaan Mazhab Syafi i dalam masyarakat Islam di Malaysia. Jurnal Fiqh, 4. pp. 225-246.

KASIM, TENGKU SARINA AINI BINTI TENGKU (2007) Proses pengajaran dan pembelajaran berkesan menurut perspektif Imam al-Ghazali: Satu pendekatan individu. Jurnal Majlis Islam Sarawak.

KASIM, TENGKU SARINA AINI BINTI TENGKU (2006) Pendekatan kaunseling dalam dakwah bagi kesejahteraan insan dan peradaban ummah.

KASIM, TENGKU SARINA AINI BINTI TENGKU (2006) Pendekatan psikologi dalam pendidikan akhlak Muslim sebagai pemangkin pembangunan insan dan tamadun. pp. 290-306.

Book Section

KASIM, TENGKU SARINA AINI BINTI TENGKU (2015) Hubungan Pembangunan Kecerdasan Naturalistik dengan Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam Berasaskan Media. In: Isu-isu Media dan Dakwah. Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. ISBN 978-967-5534-48-5

KASIM, TENGKU SARINA AINI BINTI TENGKU (2014) Aplikasi Maqasid al-Syariah Dalam Pendidikan Alam Sekitar Berasaskan Ekopsikologi: Pengalaman Malaysia Dan Indonesia Serta Refleksinya Di Peringkat Global. In: Islam dan Ketamadunan Melayu: Sumbangan Ke Arah Kemajuan Sejagat. 75-92. ISBN 1111

KASIM, TENGKU SARINA AINI BINTI TENGKU (2014) Falsafah Pendidikan Islam di Malaysia dan Hubungannya dengan Pendekatan Pengajaran Berpusatkan Pelajar. In: Islam dan Ketamadunan Melayu: Sumbangan Ke Arah Kemajuan Sejagat. Bahagian Penyelidikan Dan Pembangunan Akademi Pengajian Islam,Universiti Malaya.. ISBN 11111

KASIM, TENGKU SARINA AINI BINTI TENGKU (2014) Kepentingan Penyerapan Unsur Sains Kesihatan Dalam Subjek Pendidikan Islam. In: Islam Dan Ketamadunan Melayu:Sumbangan Ke Arah Kemajuan Sejagat. Bahagian Penyelidikan Dan Pembangunan Akademi Pengajian Islam,Universiti Malaya.. ISBN 1111

KASIM, TENGKU SARINA AINI BINTI TENGKU (2014) Kurikulum Pendidikan Islam di Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya (APIUM):Suatu Tinjauan ke Arah Penambahbaikan. In: Islam dan Ketamadunan Melayu: Sumbangan ke arah kemajuan Sejagat. Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan APIUM. ISBN 1111

KASIM, TENGKU SARINA AINI BINTI TENGKU (2014) Transformasi Pendidikan di Malaysia: Implikasi Terhadap Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam. In: Pendidikan Islam di Malaysia: Cabaran dan Penyelesaian. Program Pendidikan Islam,Akademi Pengajian Islam,Universiti Malaya., pp. 91-104. ISBN 978-967-10722-6-4

KASIM, TENGKU SARINA AINI BINTI TENGKU (2013) Prospek dan amalan konsep kendiri dalam pengurusan strategik organisasi: Analisis dari perspektif Barat dan Islam,. In: Islamic Perspective on Management: Contemporary Issues. UNSPECIFIED.

KASIM, TENGKU SARINA AINI BINTI TENGKU (2012) The influence of Islamic perspective in Malaysian teaching and learning: A case study in a Malaysian teacher education programme. In: Educational Provocations. Auckland University of Technology (AUT), New Zealand.

KASIM, TENGKU SARINA AINI BINTI TENGKU (2007) Hubungan etnik: Penghayatan konsep asas bagi memupuk integrasi etnik di kalangan mahasiswa dalam memperkasa modal insan menerusi kursus Ketamadunan. In: Hubungan etnik dan kurikulum. UNSPECIFIED.

KASIM, TENGKU SARINA AINI BINTI TENGKU (2007) Keperluan kaunseling untuk kanak-Kanak. In: UNSPECIFIED UNSPECIFIED.

KASIM, TENGKU SARINA AINI BINTI TENGKU (2007) Pembentukan modal insan bersepadu melalui keberkesanan pendidikan akhlak individu Muslim. In: UNSPECIFIED UNSPECIFIED.

KASIM, TENGKU SARINA AINI BINTI TENGKU (2007) Pembinaan insan dan tamadun melalui pembentukan akhlak Muslim menurut perspektif al-Quran. In: UNSPECIFIED UNSPECIFIED.

KASIM, TENGKU SARINA AINI BINTI TENGKU (2007) Pendekatan psikologi dalam pendidikan akhlak. Dlm. Pengajian Islam di Institusi Pengajian Tinggi Awam Malaysia. In: Pengajian Islam di Institusi Pengajian Tinggi Awam Malaysia. UNSPECIFIED.

KASIM, TENGKU SARINA AINI BINTI TENGKU (2007) Penerapan pemikiran kritis dalam pengajaran kursus Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS). In: Memperkasa Modal Insan Menerusi Kursus Ketamadunan, Hubungan Etnik dan Kurikulum. UNSPECIFIED.

KASIM, TENGKU SARINA AINI BINTI TENGKU (2006) Pendekatan pengajaran dan pembelajaran kanak-Kanak dari perspektif Islam. In: UNSPECIFIED UNSPECIFIED.

Other

KASIM, TENGKU SARINA AINI BINTI TENGKU (2015) Analisis kefahaman pensyarah terhadap pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran konstruktivis di Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA), Malaysia. Global Conference Associates.

KASIM, TENGKU SARINA AINI BINTI TENGKU (2015) Memperkasakan nilai eko-etika islam dalam pendidikan alam sekitar menerusi adaptasi model integrasi kurikulum robin fogarty: satu analisis. Arabic Studies and Islamic Civilization .

KASIM, TENGKU SARINA AINI BINTI TENGKU (2015) Pelestarian Alam Sekitar: Sorotan Awal terhadap Peranan Konsep Sekolah Lestari di Malaysia dan Sekolah Adiwiyata di Indonesia. Aceh Development International Conference 2015.

KASIM, TENGKU SARINA AINI BINTI TENGKU (2015) Pendidikan Islam untuk Pembangunan Lestari: Analisis Sumbangan dan Cabaran. Global Conference Associates.

KASIM, TENGKU SARINA AINI BINTI TENGKU (2013) Sikap dan kecekapan budaya para pendakwah terhadap golongan transgender. UNSPECIFIED.

KASIM, TENGKU SARINA AINI BINTI TENGKU (2012) Teaching and learning experiences in Malaysian higher education: A case study of a teacher education programme. UNSPECIFIED.

KASIM, TENGKU SARINA AINI BINTI TENGKU (2010) Creating Lifelong learning environment through student-centred learning. UNSPECIFIED.

KASIM, TENGKU SARINA AINI BINTI TENGKU (2010) Transforming Malaysian teacher education for a sustainable future through student-centred learning. UNSPECIFIED.

KASIM, TENGKU SARINA AINI BINTI TENGKU (2007) Pembangunan modal insan dalam konteks kepimpinan dari perspektif pengurusan Islam. UNSPECIFIED.

KASIM, TENGKU SARINA AINI BINTI TENGKU (2007) Pembudayaan Mazhab Syafi┬┐i dalam masyarakat Islam di Malaysia. UNSPECIFIED.

KASIM, TENGKU SARINA AINI BINTI TENGKU (2007) Pemerkasaan kualiti profesionalisme pendidik berteraskan Islam Hadhari. UNSPECIFIED.

KASIM, TENGKU SARINA AINI BINTI TENGKU (2007) Pendekatan individu dalam pelaksanaan kurikulum Pendidikan Islam menjamin kelangsungan peradaban. UNSPECIFIED.

KASIM, TENGKU SARINA AINI BINTI TENGKU (2007) Pendekatan individu menjana keberkesanan pengajaran Pendidikan Islam. UNSPECIFIED.

KASIM, TENGKU SARINA AINI BINTI TENGKU (2006) Aplikasi kaunseling dalam dakwah bagi pembentukan modal insan yang berkualiti. UNSPECIFIED.

KASIM, TENGKU SARINA AINI BINTI TENGKU (2006) Motivasi pelajar melalui pendekatan psikologi dalam kaedah pengajaran menuju pembangunan holistik. UNSPECIFIED.

KASIM, TENGKU SARINA AINI BINTI TENGKU (2006) Pendekatan individu dalam kaedah pengajaran Pendidikan Islam. UNSPECIFIED.

KASIM, TENGKU SARINA AINI BINTI TENGKU (2006) Pengajaran dan pembelajaran kewangan Islam. Prosiding Wacana Pendidikan Islam. UNSPECIFIED.

This list was generated on Tue Jun 19 01:47:18 2018 MYT.