Items where Author is "PA, BHARUDDIN BIN CHE"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 56.

Article

PA, BHARUDDIN BIN CHE (2014) ISLAMIC BUSINESS LEADERSHIP MODELLING FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT. International Journal of Multidisciplinary Academic Research, Vol. 2, No. 1, 2014., 2 (No. 1). pp. 25-32.

PA, BHARUDDIN BIN CHE (2014) Jurnal Fiqh. Jurnal Fiqh, 11 (11).

PA, BHARUDDIN BIN CHE (2014) Pengasingan Kuasa Menurut Perspektif Barat Dan Islam: Amalannya Di Malaysia (The Separation of Power Between Western and Islamic Perspective: The Application in Malaysia). Shariah Journal, 22 (No. 1). pp. 21-56.

PA, BHARUDDIN BIN CHE (2014) Problematika Kewenangan Ulama Dalam Perangkap Undang- undang. Jurnal ADABIYA, 16. pp. 69-86.

PA, BHARUDDIN BIN CHE (2013) Pengasingan Kuasa Menurut Perspektif Barat Dan Islam: Kajian Amalannya Di Malaysia.

PA, BHARUDDIN BIN CHE (2012) Aceh Post Conflict : UU-PA for Runway to Realizing Socio-Economic Development in Aceh. Journal of Humanities, 1. pp. 21-28.

PA, BHARUDDIN BIN CHE (2011) Journal of Usuluddin. Journal of Usuluddin. pp. 95-128.

PA, BHARUDDIN BIN CHE (2010) Suntikan Nilai-Nilai Islam Ke Atas Perlaksanaan Penambahbaikan Berterusan Dalam Konteks Sistem Pengurusan Kualiti (Spk) Iso 9000.

PA, BHARUDDIN BIN CHE (2009) Prinsip-Prinsip Kualiti Ke Arah Melahirkan Usahawan Muslim Yang Berjaya.

PA, BHARUDDIN BIN CHE (2007) Jurnal Syariah. jurnal al-Tamaddun, BIL. 2. pp. 89-112.

PA, BHARUDDIN BIN CHE (2005) Jurnal Syariah. Jurnal Syariah, 13.

Book Section

PA, BHARUDDIN BIN CHE (2012) Institusi Raja Dan Peranannya Terhadap Penyebaran Islam Di Nusantara. In: Membongkar Rahsia Pendidikan Islam. Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan, Brunei., p. 978. ISBN 99917-61-00-4

PA, BHARUDDIN BIN CHE (2012) Pengaduan Awam Di Malaysia Menurut Perspektif Siasah Syar¿iyyah. In: Pengurusan Aduan Menurut Perspektif Islam. Institut Perkembangan Minda (INMIND), p. 179. ISBN 978-967-0430-00-7

PA, BHARUDDIN BIN CHE (2011) Kepentingan Mendirikan Dawlah Islamiyyah Menuju Arah Pelaksanaan Hukum Islam. In: Idealisme Politik Islam Di Aceh. Lembaga Kajian Agama dan Sosial (LKAS), Aceh., xii + 234 pages. ISBN 978-602-95838-7-8

PA, BHARUDDIN BIN CHE (2009) Peranan Surau Dalam Menghasilkan Tokoh-tokoh Ulama Melayu Silam Di Minangkabau. In: Isu-Isu Pengurusan Dan Pembangunan Masjid. Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Nilam Puri. ISBN ISBN 978-983-44395-1-4

PA, BHARUDDIN BIN CHE (2009) Usaha Membendung Pengaruh Islam Liberal: Kajian Terhadap Strategi Kiai Haji Ahmad Dahlan Dalam Memurnikan Ajaran Islam. In: Islam Liberal: Isu Dan Cabaran. Persatuan Ulama Malaysia. ISBN ISBN 978-983-2417-55-2

PA, BHARUDDIN BIN CHE (2007) Siri Akidah Dan Pemikiran Islam 5. In: Konsep Asas Islam Dan Hubungan Antara Agama. Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam.

PA, BHARUDDIN BIN CHE (2004) Ruang Penyertaan Rakyat. In: Efektif Governan di Malaysia Menurut Perspektif Islam. Jabatan Penerbitan Universiti Malaya. ISBN ISBN 983-100-212-1

Other

PA, BHARUDDIN BIN CHE (2013) Analisa Ketentuan Halal Dalam Konstitusi Indonesia Dan Malaysia. Pusat Penyelidikan Dan Pengembangan Islam Borneo.

PA, BHARUDDIN BIN CHE (2013) Hak Dan Tanggungjawab Masyarakat Dalam Konteks Siasah Syariyyah. Kolej Universiti Islam Melaka.

PA, BHARUDDIN BIN CHE (2013) Islam Dalam Tadbir Urus Negara Dan Masyarakat. Institut Kefahaman Islam Malaysia.

PA, BHARUDDIN BIN CHE (2013) Konflik Politik Dan Penyelesaiannya Menurut Perspektif Islam. Pusat Penyelidikan Dan Pengembangan Islam Borneo.

PA, BHARUDDIN BIN CHE (2013) Mengembalikan Peranan Ulama Sebagai Pengawal Moral Masyarakat Aceh. Sekolah Tinggi Agama Islam Zawiah Cot Kala Langsa.

PA, BHARUDDIN BIN CHE (2013) Pengasingan Kuasa Menurut Perspektif Barat dan Islam: Kajian Amalannya di Malaysia. Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, indonesia..

PA, BHARUDDIN BIN CHE (2013) Problematika Pelaksanaan Qanun Syariah Di Wilayah Timur Aceh. ADIC 2013 Organizing Committee.

PA, BHARUDDIN BIN CHE (2013) Rashid Al-Ghannoushi's Thought on Islamic Democracy. Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia..

PA, BHARUDDIN BIN CHE (2012) Between Normative and Historical Islam: Reconsidering the Integrative Approach To the Development of Islamic Studies. UNSPECIFIED.

PA, BHARUDDIN BIN CHE (2012) Dekolonisasi Dalam Bidang Penyelidikan Sains Politik Islam: Pengalaman Di Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. UNSPECIFIED.

PA, BHARUDDIN BIN CHE (2012) Etika Ahli Politik Islam Bagi Menangani Masalah Perbezaan Pendapat Dalam Masyarakat. Pusat Penataran Ilmu Dan Bahasa, Universiti Malaysia Sabah.

PA, BHARUDDIN BIN CHE (2012) Idea Pembentukan Pendidikan Politik Kesatuan Umat Islam. Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan, Brunei..

PA, BHARUDDIN BIN CHE (2012) Konsep Ilmu Pada Pandangan Raja Ali Haji Di Dalam Karyanya Thamarat Al-Muhimmah. UNSPECIFIED.

PA, BHARUDDIN BIN CHE (2012) Penggunaan Ayat-ayat al-Qur¿an Oleh Raja Ali Haji Di Dalam Karyanya Thamarat Al-Muhimmah. UNSPECIFIED.

PA, BHARUDDIN BIN CHE (2012) Peranan Pemerintah Dalam Melindungi Hak Beragama Umat Islam Bidang Halal Di Nusantara. Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan, Brunei..

PA, BHARUDDIN BIN CHE (2012) Peranan Ulama Di Aceh: Kajian Terhadap Qanun No. 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama. Universitas Islam Tamiang, Aceh, Indonesia..

PA, BHARUDDIN BIN CHE (2012) Strategi Dekolonisasi Malaysia dan Muhammadiyah Dalam Menghadapi Dualisme Sistem Pendidikan. UNSPECIFIED.

PA, BHARUDDIN BIN CHE (2011) Al-Hurriyyah Fi al-Qur¿an al-Karim Wa Sya¿nuha al-Nazari Wa al-Tatbiqi Fi Mumlakah Maliziyya al-Fidraliyyah. Centre of Quranic Research (CQR), University of Malaya..

PA, BHARUDDIN BIN CHE (2011) Islam Dan Isu Terorisme Dalam Tinjauan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. UNSPECIFIED.

PA, BHARUDDIN BIN CHE (2011) Sejarah Pengasingan Kuasa Dalam Sistem Pemerintahan Menurut Perspektif Barat Dan Islam. UNSPECIFIED.

PA, BHARUDDIN BIN CHE (2010) Jaringan Intelektual Muslim Antara Masyarakat Melayu Sumatera Dengan Semenanjung Tanah Melayu. Fakultas Sastra, Universitas Andalas, Indonesia..

PA, BHARUDDIN BIN CHE (2010) Pengaduan Awam: Analisis Menurut Perspektif Islam Dan Amalan Di Malaysia. Institut Perkembangan Minda (INMIND).

PA, BHARUDDIN BIN CHE (2010) Pengkajian Sejarah Perkembangan Dawlah Islamiyyah Di Zaman Rasulullah s.a.w. Dan Para Sahabat. UNSPECIFIED.

PA, BHARUDDIN BIN CHE (2009) A Comparison of Corporate Social Responsibility In Conventional And Islamic Perspectives. UNSPECIFIED.

PA, BHARUDDIN BIN CHE (2009) Peranan Dan Aktiviti Masjid Dalam Masyarakat Melayu Rao. UNSPECIFIED.

PA, BHARUDDIN BIN CHE (2009) Peranan Ulama Silam Dalam Mempererat Hubungan Masyarakat Di Kepulauan Nusantara: Tinjauan Indonesia Dan Malaysia. Fakulti Sastera Dan Sains Sosial, UM..

PA, BHARUDDIN BIN CHE (2009) Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) ISO 9000 Sebagai Kaedah Penghasilan Barangan Dan Perkhidmatan Berkualiti: Satu Tinjauan Dari Perspektif Islam. UNSPECIFIED.

PA, BHARUDDIN BIN CHE (2008) Kepentingan Siasah Syar¿iyyah Dalam Pengurusan Di Malaysia. Institut Latihan Islam Malaysia.

PA, BHARUDDIN BIN CHE (2008) Prosiding Seminar Kebangsaan Pengurusan Masjid 2008. UNSPECIFIED.

PA, BHARUDDIN BIN CHE (2008) Prosiding Seminar Keusahawanan Islam II Peringkat Kebangsaan 2008. UNSPECIFIED.

PA, BHARUDDIN BIN CHE (2008) Usaha Membendung Pengaruh Islam Liberal: Kajian Terhadap Strategi Kiai Haji Ahmad Dahlan Dalam Memurnikan Ajaran Islam. UNSPECIFIED.

PA, BHARUDDIN BIN CHE (2007) Proceedings of International Seminar On Islamic Education In Globalization Era. UNSPECIFIED.

PA, BHARUDDIN BIN CHE (2007) Proceedings of International Seminar on Islamic Leadership III. UNSPECIFIED.

PA, BHARUDDIN BIN CHE (2007) Proceedings of International Seminar on Islamic Leadership III. UNSPECIFIED.

PA, BHARUDDIN BIN CHE (2006) Proceedings of Islam and Inter-Religious Ties in Malaysia National Seminar. UNSPECIFIED.

PA, BHARUDDIN BIN CHE (2006) Proceedings of the National Seminar for the Islamic Civilisation and Human Capital Development 2006. UNSPECIFIED.

PA, BHARUDDIN BIN CHE (2005) Proceedings of International Seminar on Muslim Women. UNSPECIFIED.

PA, BHARUDDIN BIN CHE (2004) Proceeding Seminar Kebangsaan Usul Fiqh 2004. UNSPECIFIED.

This list was generated on Wed Jun 20 02:04:57 2018 MYT.