Items where Author is "RAHMAN, NOOR NAEMAH BINTI ABDUL"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 30.

Article

RAHMAN, NOOR NAEMAH BINTI ABDUL (2013) Pengambilkiraan Realiti Semasa Dalam Berfatwa:Analisis Terhadap Fatwa Zakat di Selangor. Jurnal Fiqh (10). pp. 91-118.

RAHMAN, NOOR NAEMAH BINTI ABDUL (2012) Changes And Difference In Fatwa From Malayusia and Singapore Contexts. pp. 204-214.

RAHMAN, NOOR NAEMAH BINTI ABDUL (2009) Darurat Fahmi al-Waqi\'fi al-Ifta : Dirasah Haul Amsilah Thatbiqiyat. Jurnal Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, 9 (1). pp. 99-127.

RAHMAN, NOOR NAEMAH BINTI ABDUL (2008) Quranic Verse Recitation Recognition Modul For Support In J-Qaf Learning: A Review Dalam International Jurnal of Computer Science and Network Security.

RAHMAN, NOOR NAEMAH BINTI ABDUL (2008) The Teaching And Learning of Usul al-Fiqh in Public Universities in Malaysia: Reality ang Challenges. pp. 523-536.

RAHMAN, NOOR NAEMAH BINTI ABDUL (2008) al-Marahil al-Lati Tamuru Bina al-Fatawa.

RAHMAN, NOOR NAEMAH BINTI ABDUL (2007) Budaya Keterlibatan Fatwa Kepada Mazhab: Penelitian Terhadap Fatwa Mufti Kerajaan Negeri Kelantan Mengenai solat.

RAHMAN, NOOR NAEMAH BINTI ABDUL (2004) Fatwa-Fatwa Klon. JURNAL SYARIAH, 1 (1). 125 - 134.

Book Section

RAHMAN, NOOR NAEMAH BINTI ABDUL (2014) Fatwas on the Islamic Law of Transaction and Their Role in Society. In: Islamic Economics,Banking and Finance,Concepts and Critical Issues. Pearson Malaysia Sendirian Berhad, pp. 141-159. ISBN 978-967-349-345-6

RAHMAN, NOOR NAEMAH BINTI ABDUL (2012) Elemen Kritis Dan Penyelesaian Masalah Dalam Ilmu Usul Fiqh. In: Transformasi Penyelidikan Dalam Bidang Pengajian Islam. Akademi Pengajian Islam, UNiversiti Malaya,, pp. 873-881.

RAHMAN, NOOR NAEMAH BINTI ABDUL (2012) Kepentingan Tidur Bagi Kesihatan dan Pembelajaran Dari Perspektif Sains Dan Islam. In: Dimenasi Islam Dalam Wacana Sains. Akademi Pengajian Islam dan Yayasan Ilmuwan, pp. 335-364. ISBN 978-983-44372-6-8

RAHMAN, NOOR NAEMAH BINTI ABDUL (2012) Penggunaan Ganjaran Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Dari Perspektif Neurosains Dan Tradisi Islam:Suatu Perbandingan. In: Dimenasi Islam Dalam Wacana Sains. Akademi Pengajian Islam dan Yayasan Ilmuwan, pp. 257-280. ISBN 978-983-44372-6-8

RAHMAN, NOOR NAEMAH BINTI ABDUL (2012) Penghafazan al-Quran Dalam Sistem Pendidikan:Suatu Perbandingan Teori Dari Perspektif Neurosains dan Islam. In: Dimensi Islam Dalam Wacana Sains. Akademi Pengajian Islam dan Yayasan Ilmuwan, pp. 281-299. ISBN 978-983-44372-6-8

RAHMAN, NOOR NAEMAH BINTI ABDUL (2008) Perkuliahan Subjek Usul Fiqh Pada Jenjang Strata Satu Apium: Pengalaman Dan Penilaian. In: Metodologi Pengkajian Islam. UNSPECIFIED.

Book

RAHMAN, NOOR NAEMAH BINTI ABDUL (2012) Dimenasi Islam Dalam Wacana Sains. Akademi Pengajian Islam dan Yayasan Ilmuwan. ISBN 978-983-44372-6-8

RAHMAN, NOOR NAEMAH BINTI ABDUL (2012) Nahw I'adah Siyaghah al-Bahth fi al-Dirasat al- Islamiyyah. Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. ISBN 978-967-5534-19-5

RAHMAN, NOOR NAEMAH BINTI ABDUL (2008) Buku Akademik Kebangsaan,\"Biografi Muhammad Bin Abdullah. Kuala Lumpur: PTS Publication. Edisi Kedua. UNSPECIFIED.

Other

RAHMAN, NOOR NAEMAH BINTI ABDUL (2011) Faktor Yang Mempengaruhi perbezaan Penetapan Fatwa Di Malaysia Dan Singapura:Penelitian Terhadap beberapa Fatwa Terpilih MJFK Dan MUIS. Universiti Islam Negeri Sunan Gunung Djati dan Akademi Pengajian Islam,UM.

RAHMAN, NOOR NAEMAH BINTI ABDUL (2011) Kearah Melahirkan Saintis Agamawan:Pengalaman Universiti Malaya. Universiti Islam Negeri Sunan Gunung Djati dan Akademi Pengajian Islam,UM.

RAHMAN, NOOR NAEMAH BINTI ABDUL (2011) Kelakuan Burung: Analisis Perbandingan Dari Perspektif Rujukan Berteraskan al-Quran dan Neurosains. UNSPECIFIED.

RAHMAN, NOOR NAEMAH BINTI ABDUL (2011) Pelaksanaan Konsep Pendidikan Berteres al-Quran oleh Muhammadiyyah dan Nahdatul Ulama: Kajian Perbandingan di Pesantern Sekitar Yogyakarta, Indonesia. UNSPECIFIED.

RAHMAN, NOOR NAEMAH BINTI ABDUL (2011) Pelaksanaan Konsep Pendidikan Berteres al-Quran oleh Muhammadiyyah dan Nahdatul Ulama: Kajian Perbandingan di Pesantern Sekitar Yogyakarta, Indonesia. UNSPECIFIED.

RAHMAN, NOOR NAEMAH BINTI ABDUL (2011) Pemberian Ganjaran dan Hukuman Berasaskan al-Quran: Pengalaman Dalam Sistem pendidiakn Berteraskan Islam Di Yogyakarta, Indonesia. UNSPECIFIED.

TUMIRAN, AMZARI MOHD and Adli, Durriyyah Sharifah Hasan and RAHMAN, NOOR NAEMAH BINTI ABDUL and SAAT, ROHAIDA BINTI MOHD and RUZALI, WAN ADRIYANI WAN (2008) Nyanyuk (Dementia) dari Perspektif Neurosains dan Islam. UNSPECIFIED.

RAHMAN, NOOR NAEMAH BINTI ABDUL (2008) \"Sleep From The Islamic and Neuroscience Perpectives\". UNSPECIFIED.

RAHMAN, NOOR NAEMAH BINTI ABDUL (2007) Amalan Fatwa di Malaysia: Antara Keterikatan Mazhab dan Keperluan Tarjih. UNSPECIFIED.

RAHMAN, NOOR NAEMAH BINTI ABDUL (2007) Biografi Muhammad bin Abdullah. UNSPECIFIED.

RAHMAN, NOOR NAEMAH BINTI ABDUL (2007) Pengajaran Kursus Usul al-Fiqh Peringkat Ijazah Dasar Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya: Pengalaman dan Penilaian. UNSPECIFIED.

RAHMAN, NOOR NAEMAH BINTI ABDUL (2007) \"Budaya Keterlibatan Fatwa Kepada Mazhab: Penelitian Terhadap Fatwa Mufti Kerajaan Negeri Kelantan Mengenai solat. UNSPECIFIED.

RAHMAN, NOOR NAEMAH BINTI ABDUL (2006) Pengambilkiraan Uruf Masyarakat Majmuk dalam Fatwa: Analisis Terhadap Fatwa-Fatwa Terpilih. UNSPECIFIED.

This list was generated on Mon Jun 25 02:10:47 2018 MYT.