Items where Subject is "B Philosophy. Psychology. Religion > BP Islam. Bahaism. Theosophy, etc"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: & | ( | . | 1 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | W | Y | Z | ¿ | ا | ك
Number of items at this level: 5063.

&

&, Ilhaamie Abdul Ghani Azmi, Zainal Ariffin Ahmad (2008) Competency based Career Development and Performance Management and Service Quality in Malaysian Public Service. UNSPECIFIED.

(

(2008), Ahmad Azam Sulaiman@ Mohamad,Sanep Ahmad & Abu Hassan Shaari (2008) Keperluan Modal Penimbal Bank Islam Dan Kitaran Ekonomi. UNSPECIFIED.

(MPPMJ), Education Malaysia Jordan and Majlis Perwakilan Pelajar Mala (2012) Ke Arah Memperkasakan Islamisasi Seni Muzik Sebagai Satu Alternatif: Satu Pengamatan Awal. In: PERTAMA, Media dan Hiburan, Urgensi dan Cabaran Semasa. Education Malaysia Jordan and Majlis Perwakilan Pelajar Malaysia Jordan (MPPMJ), p. 146.

(eds.), Khadijah Mohd. Hambali, et al (2008) Persepsi Para Pelajar Bukan Islam di Victoria University of Wellington, New Zealand Terhadap Islam dan Kesannya Terhadap Dakwah di Malaysia. In: Isu Dan Cabaran Hubungan Antara Agama di Malaysia. Department of Aqidah and Islamic Thought, Academy of Islamic Studies, University of Malaya.

(Univ, Khalizani Khalid (Universiti Teknologi MARA (UiTM) Kedah, (2015) The Millennial Researchers' Ethical Decision Model: A Psychoanalytic Approach. Malaysia Technical Scientist Association (MALTESAS).

(ed.), Sharifah Hayaati Syed Ismail al-Qudsy (2004) Efektif Governan Di Malaysia Menurut Perspektif Islam. Universiti Malaya. ISBN ISBN 983-100-212-1

.

.al, Ahmad Hidayat et (2001) Kajian Keberkesanan Mahkamah Syariah di Malaysia (Research on the Effectiveness of the Shariah Courts in Malaysia. UNSPECIFIED.

1

1603;1587;1575;1585;, 1571;1581;1605;1583; 1602;1575;1587;1605; (2012) 1575;1604;1573;1605;1575;1605; 1575;1604;1602;1588;1610;1585;1610; 1608;1580;1607;1608;1583;1607; 1601;1610; 1571;1587;1604;1605;1577; 1575;1604;1604;1594;1577; 1575;1604;1593;1585;1576;1610;1577;. Annals of Heritage Jurnal ISSN: 1112 - 5020, 12 (2012). pp. 119-131.

1603;1587;1575;1585;, 1571;1581;1605;1583; 1602;1575;1587;1605; (2013) 1575;1604;1604;1594;1577; 1575;1604;1593;1585;1576;1610;1577; 1604;1571;1594;1585;1575;1590; 1582;1575;1589;1577; 1582;1575;1589;1577;. IIUM PRESS.

1575;1604;1606;1607;1575;1585;1610;, 1571;1605;1610;1606; 1571;1581;1605;1583; (2014) 1575;1604;1605;1602;1575;1589;1583; 1575;1604;1582;1575;1589;1577; 1601;1610; 1575;1604;1602;1585;1570;1606; 1575;1604;1603;1585;1610;1605;: 1583;1585;1575;1587;1577; 1605;1602;1575;1589;1583; 1575;1604;1593;1604;1575;1602;1575;1578; 1601;1610; 1590;1608;1569; 1587;1608;1585;1577; 1575;1604;1605;1605;1578;1581;1606;1577;. QURANICA. p. 28.

1575;1604;1606;1607;1575;1585;1610;, 1571;1605;1610;1606; 1571;1581;1605;1583; (2011) Diligence of Al-imam Al-Maqbali in Right Reading Conditions. The journal of High collage of al Quran Alkareem Yemen, 8. pp. 103-149.

1576;1580;, 1575;1604;1583;1603;1578;1608;1585; 1578;1 (2015) 1575;1604;1605;1583;1582;1604; 1573;1604;1609; 1589;1606;1575;1593;1577; 1575;1604;1581;1604;1575;1604; Introduction to Halal Industry. KACI TRADING SDN BHD. ISBN 978-967-0587-22-6

1575;1604;1605;1593;1575;1589;1585;1577;, 1575;1604;1587;1606;1577; 1575;1604;1606;1 (2013) Prophetic Sunnah and contemporary challenges. Department of Al-Qur'an and Al-Hadith, Academy of Islamic Studies, University of Malaya.. ISBN 978-967-5534-33-1

1586;1610;1583;1575;1606;, 1583;. 1571;1588;1585;1601; 1605;1581;1605;& (2012) 1608;1575;1602;1593; 1575;1604;1602;1610;1605; 1575;1604;1573;1606;1587;1575;1606;1610;1577; 1605;1587;1578;1602;1576;1604;1607;1575; 1608;1601;1602; 1581;1602;1575;1574;1602; 1575;1604;1602;1585;1570;1606; 1575;1604;1603;1585;1610;1605; (The reality of human values 8203;8203;and its future of the facts Quran). Center for Research and Islamic Studies: Mapdaa - Iraqi university, 3 (28). pp. 319-352.

1578;1608;1601;1610;1602;, 1583;/1576;1580; 1576;1580; (2012) 1575;1604;1605;1581;1575;1583;1579;1577; Al muhadatha. In: Durus al-lughatul Arabiyyah. University of malaya, p. 227. ISBN 978-983-44395-6-9

1578;1608;1601;1610;1602;, 1583;/1576;1580; 1576;1580; (2013) Al-Muhdathah 1575;1604;1605;1581;1575;1583;1579;1577;. In: Durus al-lughatul arabiyyah Book 2 دروس اللغة العربية لطلبة الفصل الثا1. University of Malaya, p. 344. ISBN 9789834439569

1575;1604;1606;1576;1608;1610;1577;, 1587;1606;1606; 1586;1608;1575;1604; 1575; (2013) The rules of the demise of nations and civilizations in the Sunnah. In: Prophetic Sunnah and contemporary challenges. Department of Al-Qur'an and Al-Hadith, Academy of Islamic Studies, University of Malaya.. ISBN 978-967-5534-331

1582;1575;1604;1583;, 1606;1588;1608;1575;1606; 1576;1606; 1593;& (2013) The Critical Tend in the Interpretation of al-Quran, Ibn Ashur example,. Journal of Ma?alim al-Quran, 1 (35). pp. 70-102.

1602;1575;1574;1583;, 1606;1588;1608;1575;1606; 1593;1576;1583;1 (2011) The historical roots of the Maqasid interpretation of the Quran. p. 37.

1602;1575;1574;1583;, 1606;1588;1608;1575;1606; 1593;1576;1583;1 (2012) The role of induction in stating the Maqasid according to ibn Ashur. the journal of the council, 1 (4). p. 24.

A

Al-Haj, Thabet Ahmad Abdallah Abu (2014) Tajdid in Quranic Studies(English). Department of Al-Qur'an and Al-Hadith, Academy of Islamic Studies, University of Malaya.. ISBN 978-967-5534-42-3

Abdullah, A.H Buang; M.R.M Nor & L (2010) the madrasa system in malaysia: its contribution to the nation and challenges. Asia-Europe Institute, University of Malaya, Kuala Lumpur.

ALI, ABDUL KARIM BIN (1998) Al-Shafi i s Concept of Prophetic Sunnah (al-Sunnah al-Nabawiyyah). J Hard Tissue Biol, 6. 1-8..

ALI, ABDUL KARIM BIN (1999) Anti Hadith: Rujukan Kepada Kitab Jima al-Ilm. pp. 33-38.

ALI, ABDUL KARIM BIN (2015) Kefahaman Islam Semasa di Malaysia: Cabaran dan realiti. Persatuan Ulama malaysia. ISBN 978-983-2306-22-1

ALI, ABDUL KARIM BIN (2007) Ketokohan Yusuf al-Qaradawi dan Sumbangannya dalam Bidang Hadis: Perbincangan Mengenai Pandangannya Dalam Pembahagian Sunnah Kepada Tasyri iyyah dan Ghayr Tasyri iyyah. Jurnal al-Bayan , 2007, ms. . (5 ). pp. 129-152.

ALI, ABDUL KARIM BIN (2008) Konflik Polemik Di antara Kaum Tua Muda dan Alira Wahabi/Salafi : Satu Analisis Perbandingan Isu. UNSPECIFIED.

ALI, ABDUL KARIM BIN (2015) Konsep Jihad dalam Islam. In: Kefahaman Islam Semasa di malaysia: realiti dan cabaran. Persatuan Ulama malaysia, pp. 117-142. ISBN 978-983-2306-22-1

ALI, ABDUL KARIM BIN (2008) Pengajaran Kursus Usul Al-Fiqh Peringkat Ijazah Dasar Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya: Pengalaman Dan Penilaian. In: Pengajian Islam Di Institusi Pengajian Tinggi Awam Malaysia. Penerbit UM, pp. 217-223.

ALI, ABDUL KARIM BIN (2015) Tadarub al-fatwa fi waqi'ina al-mu'asirL asbabuha wa l- wasa'il al-mu'inah fi dibtha (dirasah nazariyyah). Majallah al-Iqtisad al- Islami al-'alamiyyah, 37. pp. 62-67.

ALI, ABDUL KARIM BIN (2015) al-masrafiyyah al-islamiyyah muqaranah bi al-masrafiyyah al-ribawiyyah. Majallah al-buhuth wa al-dirasat al-shar'iyyah (39). pp. 7-30.

ALI, ABDUL KARIM BIN (2008) faktor perubahan pendapat imam al-shafii dari qawl qadim kepada qawl jadid.

ALI, ABDUL KARIM BIN (2015) kefahaman Islam semasa di malaysia realiti dan cabaran. In: Kefahaman masyarakat terhadap Islam di Malaysia: relaiti dan cabaran. Persatuan Ulama Malaysia, pp. 1-16. ISBN 978-983-2306-22-1

ALI, ABDUL KARIM BIN (2015) konsep al-ta'abudiyyah dan kepentingannya dalam hukum islam semasa. pp. 1-22.

ALI, ABDUL KARIM BIN (2008) teaching and learning of usul al-fiqh in public universities in malaysia: reality and challenges,.

AL-MEKHLAFI, ABDULLAH MOHAMMED ALI SALEH (2012) 1575;1604;1587;1576;1602; 1575;1604;1602;1585;1570;1606;1610; 1601;1610; 1575;1602;1585;1575;1585; 1575;1604;1593;1602;1608;1576;1575;1578; 1575;1604;1605;1575;1604;1610;1577; 1601;1610; 1590;1608;1569; 1575;1604;1602;1585;1570;1606; 1575;1604;1603;1585;1610;1605;. UNSPECIFIED.

AL-MEKHLAFI, ABDULLAH MOHAMMED ALI SALEH (2010) 1575;1604;1588;1585;1608;1591; 1575;1604;1605;1602;1578;1585;1606;1577; 1576;1575;1604;1593;1602;1583; 1601;1610; 1590;1608;1569; 1575;1604;1602;1608;1575;1606;1610;1606; 1575;1604;1605;1583;1606;1610;1577; 1608;1578;1591;1576;1610;1602;1607;1575; 1601;1610; 1575;1604;1605;1589;1575;1585;1601; 1575;1604;1573;1587;1604;1575;1605;1610;1577; (1576;1610;1593; 1575;1604;1605;1585;1575;1576;1581;1577; 1606;1605;1608;1584;1580;1575;. UNSPECIFIED.

ABDULLAH, AHMAD NAJIB BIN (2014) Etika Pengajian. Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Nilam Puri, Kota Bharu, Kelantan. ISBN 978-983-4470005

ABDULLAH, AHMAD NAJIB BIN (2009) ISU ISRAILIYYAT & HADITH PALSU DI DALAM KARYA TAFSIR DAN HADITH SERTA KAEDAH MENGENALNYA. Ahmad Najib Bin Abdullah. ISBN 978-983-44700-0-05

ABDULLAH, AHMAD NAJIB BIN (2009) Manhaj Syaikh Al-Islam Ibnu Taimiyyah Dalam Aqidah : Satu Tinjauan. JURNAL KIAS, 5 (2009). pp. 70-89.

ABDULLAH, AHMAD NAJIB BIN (2009) Manhaj Tafsir Imam Abu Al-Hasan al-Ash\'ari : Kajian Terhadap Kitab Al-Ibanah \'An Usul Al-Diyanah. In: Sumbangan Imam Abul Al-Hassan Al-Ash\'ari Dalam Pembangunan Ummah. Dian Darulnaim Sdn Bhd, Kota Bharu, Kelantan, pp. 31-50. ISBN 978-983-42385-7-5

ABDULLAH, AHMAD NAJIB BIN (2015) Sumbangan Wahbah al-Zuhayli di Dalam Ilmu Tafsir Al- Quran: Tinjauan Terhadap Karya al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Shariah wa al-Manhaj. Jurnal Usuluddin, 42. pp. 25-50.

ABDULLAH, AHMAD NAJIB BIN (2015) Sumbangan Wahbah al-Zuhayli di Dalam Ilmu Tafsir Al- Quran: Tinjauan Terhadap Karya al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Shariah wa al-Manhaj. Jurnal Usuluddin, 42. pp. 25-50.

ABDULLAH, AHMAD SUFIAN BIN CHE and FATONI, MOHD ABD WAHAB and KAMRI, NOR`AZZAH (2009) Keusahawanan Islam: Konsep dan Isu-Isu Pelaksanaannya. JABATAN SYARIAH DAN PENGURUSAN APIUM & UNIVERSITI MALAYA. ISBN 978-983-41326-1-3

AL-NAHARI, AMEEN AHMED ABDULLAH QASEM (2013) 1608;1587;1591;1610;1577; 1575;1604;1601;1578;1608;1609; 1601;1610; 1575;1604;1571;1581;1603;1575;1605; 1575;1604;1588;1585;1593;1610;1577;: 1602;1608;1575;1593;1583; 1608;1590;1608;1575;1576;1591;. In: الوسطية في القرآن والسنة وتطبيقاتها المع15. UNSPECIFIED.

AL-NAHARI, AMEEN AHMED ABDULLAH QASEM (2015) Alqawaid Alfiqhiyyah hujjitha wa tadhbiqatha. In: DHAWABIT FAHM ALSUNNAH. University of Malaya. ISBN 9879675534454

AL-NAHARI, AMEEN AHMED ABDULLAH QASEM (2015) Financial intermediation and its relationship of Islamic banking finance, trade and investment. journal of bhutan and sharia studies, 40. p. 30.

AL-NAHARI, AMEEN AHMED ABDULLAH QASEM (2015) Islamic banking compared with banks a usurious ???????? ??? ??????? ????????? ??????? ??????? journal of bhutan and sharia studies, 39. p. 23.

AL-NAHARI, AMEEN AHMED ABDULLAH QASEM (2015) alqawaid alfiqhiyyah hujjitha wa tadhbiqatha ??????? ??????? ?????? ?????????? ????? ????????? ??????? In: ????? ??? ????? ???????? ??????? University of Malaya, 195 -180 . ISBN 9879675534454

AL-NAHARI, AMEEN AHMED ABDULLAH QASEM (2013) wasatiyyah fatwa in Islamic law: Controls and rules1608;1587;1591;1610;1577; 1575;1604;1601;1578;1608;1609; 1601;1610; 1575;1604;1571;1581;1603;1575;1605; 1575;1604;1588;1585;1593;1610;1577;1602;1608;1575;1593;1583; 1608;1590;1608;1575;1576;1591;. pp. 227-254.

AHMAD, AMIN MAULANA MAKSUM, SEDEK ARIFFIN, KHADHER (2012) SUMBANGAN KIYAI HAJI MUHAMMAD SEIRODZI AL-KEFUI DALAM BIDANG NAHU: KAJIAN DI PONDOK SALAFI, CEIRABON INDONESIA. In: TRANSFORMASI PENYELIDIKAN DALAM BIDANG PENGAJIAN ISLAM: UNIVERSITI MALAYA. BAHAGIAN IJAZAH TINGGI AKADEMI PENGAJIAN ISLAM UNIVERSITI MALAYA. ISBN 978-967-5534-17-1

ALWAN, AMMAR ABDULLAH NASEH (2007) - Abqariyat al-imam ash-shaf¿I fi at-ta¿seel wa at-tajdeed wa listidlal. Fiqh Journal, 4.

ALWAN, AMMAR ABDULLAH NASEH (2009) - Istiqra¿ ilat al-qital fi al-islam (Induction the cause\\ reason of fight iN ISLAM.

ALWAN, AMMAR ABDULLAH NASEH (2009) - tahlil asbab ehmal wuroud al-hadith wa atharuh fi fahm maqasid. pp. 245-260.

ALWAN, AMMAR ABDULLAH NASEH (2005) -Al-ijtihad wa dawabituh ind Imam ash-Shatibi (Ijtihad and its controlling rules). UNSPECIFIED. ISBN 9953-81-170-7

ALWAN, AMMAR ABDULLAH NASEH (2007) Maqsidiyat ad-da wa fi al jihad wa ahkamih wa tajdeedal-khitab ad-da wi. UNSPECIFIED.

ALWAN, AMMAR ABDULLAH NASEH (2010) Scientific Need For Hadith Encyclopedia By Group Of Scholars Which Can Accommodate Modern Developments And Make Use Of Its Technology .Jurnal Usuluddin.

ALWAN, AMMAR ABDULLAH NASEH (2011) The Theory of Law in The Principles of Islamic Law. In: UNSPECIFIED UNSPECIFIED.

ALWAN, AMMAR ABDULLAH NASEH (2010) The impact of philosophy on the deterministic and deductive approach to the presumptive fundamentalist \"Al-Razi, Al-Shatby models\". In: HORIZONS OF INTEACTION BETWEEN ISLAMIC AND WESTERN THOUGHT ). UNSPECIFIED.

ALWAN, AMMAR ABDULLAH NASEH (2010) al-Razi and al-Shatibi on the Impact of Philosophy on the Definitive and Hypothetical Aspects of the. AFKAR, AFKAR (11).

ALWAN, AMMAR ABDULLAH NASEH (2011) anaytical models of texts for musilm scholars.

ALWAN, AMMAR ABDULLAH NASEH (2010) mafhum al-taarud wa kulliyaat al-jam ind al-shatibi. pp. 22-34.

ALWAN, AMMAR ABDULLAH NASEH (2010) nazariyah al tarahhuz wa tatbaqatiha ind al-amam al- shatibi. Jurnal Fiqh, 7.

ALWAN, AMMAR ABDULLAH NASEH (2009) ¿akhlaqiyat al-awlama fi al-Quran al-Kareem muqaranatan al-awlama alyawm¿ (Globalization Values in Quran bi akhlaqiyat Kareem as compared with Globalization Values Nowadays¿.

AL-DULAIMI, ASHRAF M. ZEDAN (2012) (Koranic illuminations about concept of civilizations dialogue). Journal of Anbar University of Islamic Sciences. pp. 54-82.

AL-DULAIMI, ASHRAF M. ZEDAN (2011) (The reality of the Arabic language in the light of the Holy Quran: Correlation Studies). Medad Journal - Arts Faculty - University Of Iraq - Bahgded (1). pp. 13-67.

ABIDIN, AZMIL BIN ZAINAL (2009) Agenda Sekularisasi Di Sebalik Pemikiran Islam Liberal: Suatu Kupasan Epistemologikal. In: Islam Liberal: Isu dan Cabaran. Persatuan Ulama Malaysia, p. 20. ISBN 978-983-2417-55-2

ABIDIN, AZMIL BIN ZAINAL (2006) Dimensi Sains Imam Al-Ghazali: Model Pengintegrasian Ilmu Menurut Perspektif Islam. Jabatan Pembangunan Sumber Manusia, Fakulti Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia, UTM, Skudai.

ABIDIN, AZMIL BIN ZAINAL (2007) Fenomena Kerencaman Agama dan Alternatif Usuluddin terhadap Pendekatan Dialog Antara Agama. In: Konsep Asas Islam dan Hubungan Antara Agama. Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam, Akademi Pengajain Islam Universiti Malaya, p. 75. ISBN 978-983-43746-0-0

ABIDIN, AZMIL BIN ZAINAL (2007) Kajian Kemasyarakatan Dan Ketamadunan Menurut Perspektif Usuluddin: Fokus Terhadap Muqaddimah Ibn Khaldun. Pusat Dialog Peradabn UM & Fakulti Ekologi Manusia, UPM.

ABIDIN, AZMIL BIN ZAINAL (2010) Konsep Perbuatan Allah Dalam Isu Kebersebaban: Dimensi Sains Menurut Perspektif Islam. In: Islam dan Sains Dalam Pembangunan Tamadun. YADIM & Pusat Dialog Peradaban, UM , p. 35. ISBN 978-967-5128-19-6

ABIDIN, AZMIL BIN ZAINAL (2007) Konsep Sifat Khabariyyah. In: Diskusi Agama dan Pemikiran Islam. Jabatan Usuluddin dan Falsafah, Fakulti Pengajian Islam, UKM, p. 32. ISBN 978-983-2234-37-1

ABIDIN, AZMIL BIN ZAINAL (2006) Pendekatan Ash`ariyyah dan Salafiyyah Dalam Memahami Sifat Khabariyyah: Suatu Analisa Perbandingan. Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor.

ABIDIN, AZMIL BIN ZAINAL (2006) Pengeliruan orientalis terhadap aspek periwayatan dan sanad hadis: Reaksi Usul al-Din. In: Kelangsungan Pengajian Hadis: Cabaran dan Masa Depan. Jabatan Al-Quran dan Al-Sunnah, Fakulti Pengajain dan Peradaban Islam, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, p. 22. ISBN 983-42534-0-0

Ab Ghani, Anisah (2007) Kedudukan Mazhab Syafi'i dalam Ibadat di Malaysia. Jurnal Fiqh, 4.

Ab Ghani, Anisah and Ali, Abdul Karim and Abd Rahman, Noor Naemah and Azahari, Raihanah and Man, Saadan and Hj Abdullah, Luqman and Abdul Khalil, Shahidra (2007) Penerimaan Masyarakat Islam di Malaysia Terhadap Amalan Percampuran Mazhab dalam Isu-isu Ibadat. Jurnal Fiqh, 4.

Ab Ghani, Anisah and Ismail, Muhammad Safiri (2010) Penentuan Piawaian Alkohol Dalam Makanan Yang Dibenarkan Dari Perspektif Islam. Jurnal Fiqh, 7.

Ab Ghani, Anisah and Mat, Hamidah (2011) Penilaian Pengertian al-Jawf Menurut Pandangan Fiqh Dan Perubatan Moden. Jurnal Fiqh, 8.

A, Ab Rahman and S, Ab Rahman A, Mohamad (2010) Analysis of tabarru` principle in Takaful Contract: Malaysian Experience. UNSPECIFIED.

Abd Ghani, Anisah (2009) Hukum Menggugurkan Kandungan dan Membekalkan Bahan Konstraseptif kepada Penzina Remaja dari Perspektif Islam. Jurnal Fiqh, 6.

Ali, Abd Karim (1999) Hukum Islam Semasa Untuk Masyarakat Malaysia yang Membangun. Academy of Islamic Studies.

A.G.A., Abd Rachman H. & Ilhaamie, (2010) Strategi Keusahawanan Islam: Kajian Terhadap Peniaga Kecil di Kecamatan Neglasari, Kota Tengerang, Indonesia. UNSPECIFIED.

Abd Rahman, Noor Naemah (2007) Amalan Fatwa di Malaysia: Antara Keterikatan Mazhab dan Keperluan Tarjih. Jurnal Fiqh, 4.

A., Abd. Rachman Husein & Ilhaamie, A. G. (2009) Strategi Pemasaran Islam: Kajian di kalangan Peniaga Kecil di Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Indonesia. UNSPECIFIED.

A.G.A., Abd. Rachman, H. & Ilhaamie, (2009) Strategi Keusahawanan Islam di kalangan Peniaga Kecil: Kajian di Kuala Lumpur. In: Keusahawanan Islam: Konsep & Isu-isu Pelaksanaan. Jabatan Syariah dan Pengurusan, APIUM. ISBN 978-983-41326-1-3

Abdul Aziz, Nor Azizah (2010) Internet, Laman Web Pronografi Dan Kaedah Psikospiritual Islam Dalam Menangani Keruntuhan Akhlak Remaja Pelayar Laman Web Pornografi. Jurnal Usuluddin, 29 (2009).

Abdul Ghafar, Mohd Sabri and Ab Ghani, Abdul Mumin (2006) Manfa'at Al-Ijarah Menurut Perspektif Fiqh Empat Mazhab. Jurnal Fiqh, 3.

Abdul Kadir, Fakhrul Adabi (2010) Persepsi Pendengar Kelas Agama Terhadap Pengajian Agama Di Masjid-Masjid Daerah Hulu Langat. Jurnal Usuluddin, 29 (2009).

Ali, Abdul Karim (1997) A Controversy About the Authority of Khabar al-Wahid With Special Reference to al-Shafi i s Views. Jurnal Usuluddin, 7. pp. 75-88.

Ali, Abdul Karim (1997) A Controversy About the Authority of Khabar al-Wahid With Special Reference to al-Shafi i s Views. pp. 75-88.

Ali, Abdul Karim (1997) ADAKAH BEBERAPA IJTIHAD UMAR AL-KHATAB MENGABAIKAN NAS-NAS QURAN. UNSPECIFIED.

Ali, Abdul Karim (2014) ANALISIS PENGARUH UNSUR FIQH TEMPATAN DALAM KITAB AL-SIRAT AL-MUSTAQIM KARYA SHAYKH NUR AL-DIN AL- RANIRI. Melayu-JURNAL ANTARABANGSA DUNIA MELAYU, 7 (1).

Ali, Abdul Karim (1997) Al-Shafi i s Role in the Formulation of Islamic Law. pp. 149-153.

Ali, Abdul Karim (1997) Al-Shafi i s Writings on Hadith. Jurnal Usuluddin, 6. pp. 65-74.

Ali, Abdul Karim (2007) Antihadis: Rujukan kepada Kitab Jima al-Ilm. In: Autoriti Hadis: Menangani Gerakan Antihadis. Penerbit Universiti Malaya, pp. 145-150.

Ali, Abdul Karim (2007) Autoriti Hadis: Menangani Gerakan Antihadis. UNSPECIFIED.

Ali, Abdul Karim (1998) Autoriti Hadith Mursal: Satu Perbincangan Mengenai Sikap Imam al-Shafi\'i. pp. 13-20.

Ali, Abdul Karim (1997) FENOMENA DAN FAKTOR KEMUNDURAN DUNIA ISLAM. UNSPECIFIED.

Ali, Abdul Karim (2000) Faktor-faktor Semasa dan Setempat di Malaysia Yang Boleh Mempengaruhi Penafsiran Nas Syarak Dalam Menentukan Hukum. In: Fiqh Malaysia: Ke Arah Pembinaan Fiqh Tempatan Yang Terkini. Akademi Pengajian Islam, UM.

Ali, Abdul Karim (2011) Fiqh Masyarakat Bukan Islam di Malaysia.

Ali, Abdul Karim (2006) Hiburan Dalam Masyarakat Melayu-Islam di Malaysia: Satu Pengamatan Perkaitan Antara Budaya dan Hukum. In: Hukum Islam dan Budaya Tempatan. Jabatan Fiqh & Usul, APIUM, -.

Ali, Abdul Karim (2012) Historical Development of Islamic Institutions: A Case of Malaysian Government. African Journal of Business Management, 6 (8). pp. 2766-2772.

Ali, Abdul Karim (1999) Hukum Islam Semasa Bagi Masyarakat Malaysia Yang Membangun. Akademi Pengajian Islam.

Ali, Abdul Karim (2006) Hukum Islam dan Budaya Tempatan. Jabatan Fiqh & Usul, APIUM.

Ali, Abdul Karim (1997) ISTIHSAN DARI PANDANGAN ORIENTALIS. UNSPECIFIED.

Ali, Abdul Karim (1997) KEDUDUKLAN WANG CARUMAN DALAM KWSP DAN KEWAJIPAN ZAKAT. UNSPECIFIED.

Ali, Abdul Karim (2005) Kaedah Dalam Menyelesaikan Kecelaruan Pemikiran Ummah: Rujukan di Malaysia. UNSPECIFIED.

Ali, Abdul Karim (2014) Kepelbagaian pemikiran masyarakat Malaysia dlam memahami al-Quran. In: Tajdid in Quranic Studies. Department of Al-Quran & al-Hadith, Academy of Islamic Studies, University of Malaya., pp. 213-224. ISBN 978-967-5534-42-3

Ali, Abdul Karim (2004) Keterikatan Fatwa Mazhab Syafi i : Analisis Terhadap Fatwa-fatwa Jemaah Ulama Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Kelantan. UNSPECIFIED.

Ali, Abdul Karim (2004) Konflik (Ikhtilaf) di Kalangan Aliran-aliran Islam di Malaysia : Faktor Dan Punca. UNSPECIFIED.

Ali, Abdul Karim (2000) Konsep Khatam al-Nubuwwah dan Agama Yang Sempurna. -.

Ali, Abdul Karim (2006) Kontroversi Muhammad al-Ghazali Berkenaan Khabar al-Ahad. jurnal al-Bayan (4). pp. 89-120.

Ali, Abdul Karim (2012) Methods And Principles Of Jurisprudence Of al-Imam Salih al-Maqbali In His Book: Najah alTalib Hashiah ala Mukhtasar al-Muntaha li Ibn Hajib. jurnal Fiqh, 9. pp. 163-190.

Ali, Abdul Karim (2007) Metode Imam al-Syafii dan Ulama di Malaysia Dalam Menangani Golongan Yang Mempertikaikan Hadis: Satu Perbandingan. In: Autoriti Hadis: Menangani Gerakan Antihadis. Penerbit UM, pp. 151-162.

Ali, Abdul Karim (2005) Metode Pengeluaran Fatwa Di Antara Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan Malaysia (JFK) dan Majlis Ulamak Indonesia (MUI) : Analisis Perbdaningan. UNSPECIFIED.

Ali, Abdul Karim (1999) Nilai-nilai Semasa dan Setenpat Dalam Menentukan Hukum: Satu Perbincangan Awal. pp. 97-102.

Ali, Abdul Karim (1999) PLAGIARISME: APA PANDANGAN ISLAM MENGENAINYA. UNSPECIFIED.

Ali, Abdul Karim (2005) Pendekatan Malaysia dan Indonesia dalam Menangani Perkembangan Aliran Pemikiran: Pro dan Kontra. UNSPECIFIED.

Ali, Abdul Karim (2007) Penerimaan Masyarakat Islam di malaysia terhadap amalan percampuran mazhab dalam isu-isu ibadat. J Dent Educ (4). pp. 205-224.

Ali, Abdul Karim (2007) Pengajaran Kursus Usul Al-Fiqh Peringkat Ijazah Dasar Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya: Pengalaman Dan Penilaian. In: Pengajian Islam Di Institusi Pengajian Tinggi Awam Malaysia. Penerbit UM, pp. 217-223.

Ali, Abdul Karim (2006) Pengajaran Kursus Usul al-Fiqh Peringkat Ijazah Dasar Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya: Pengalaman dan Penilaian. Jurnal Syariah (Shariah Journal), 14 (1). pp. 143-164.

Ali, Abdul Karim (2007) Pengajian al-Sunnah. UNSPECIFIED.

Ali, Abdul Karim (2005) Pengambilkiraan Urk Masyarakat Majmuk Dalam Berfaywa : Analisis Terhadap Fatwa Terpilih. UNSPECIFIED.

Ali, Abdul Karim (1999) Pengambilkiraan Nilai Semasa dan Setempat Dalam Menentukan Hukum: Konsep, Pendekatan dan Batas. In: Hukum Islam Semasa Bagi Masyarakat Malaysia Yang Membangun. Akademi Pengajian Islam, UM, pp. 55-60.

Ali, Abdul Karim (2006) Pengambilkiraan Uruf Masyarakat Majmuk Dalam Berfatwa: Analisis Terhadap Fatwa-fatwa Terpilih. In: Budaya dan Pemikiran Dalam Masyarakat Global: Malaysia dan China. DBP, pp. 637-668.

Ali, Abdul Karim (2014) Peranan Institut Pengajian Tinggi Islam Dalam Pembangunan Modal Insan Di Malaysia: Satu Analisis. JURNAL KEMANUSIAAN, 22. pp. 1-20.

Ali, Abdul Karim (2008) Perkuliahan Subek Usul Fiqih pada Jenjang Strata Satu Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya: Pengalaman dan Penilaian. In: Metodologi Pengkajian Islam: Pengalamana Indonesia-Malaysia. Studi Islam Darussalam- KL: APIUM, 257-276..

Ali, Abdul Karim (2006) Persatuan Ulama Malaysia: 3 Desawarsa. Persatuan Ulama Malaysia & IMAP.

Ali, Abdul Karim (2004) Persoalan Sunah Nabi S.A.W, Di antara Tasyri iyyah dan Ghayr Tasyri iyyah : Satu analisis.

Ali, Abdul Karim (2004) Persoalan Sunnah Nabi s.a.w. di Antara Tasyri iyyah dan Ghayr Tasyri iyyah: Satu Analisis.

Ali, Abdul Karim (2006) Persoalan Sunnah Nabi saw Antara Tasyri\'iyyah dan Ghayr Tasyri\'iyyah. In: Kelangsungan Pengajian Hadis Cabaran dan Masa Depan. KUIS, -.

Ali, Abdul Karim (2006) Produk Hibah dan Kesannya Kepada Pencapaian Maqasid Dalam Sistem Kekeluargaan Islam di Malaysia ,. UNSPECIFIED.

Ali, Abdul Karim (2001) Syariah Islam: Ciri-ciri dan Keunggulannya. Intel Multimedia dan Publication (IMAP).

Ali, Abdul Karim (2007) Tajdid Fiqh Mazhab Syafii di Malaysia. Jurnal Fiqh (4). pp. 27-32.

Ali, Abdul Karim (2014) Tajdid-tinjauan isu-isu dan persepktif semasa. Persatuan Ulama Malaysia. ISBN 978-983-2306-16-0

Ali, Abdul Karim (2006) Tinta dan Minda Abdul Ghani Samsudin. UNSPECIFIED.

Ali, Abdul Karim (2015) Tok Pulau Manis: Pioneer of Fiqh writings in the Malay Peninsular. Asian Social Science, 11 (No. 1). pp. 84-90.

Ali, Abdul Karim (2006) al-maslahah (public interest) with special reference to al-Imam al-Ghazali. Jurnal Syariah (Shariah Journal), 14 (2). 103-120..

Ali, Abdul Karim and Abdullah, Luqman Haji and Nor, Mohd Roslan Mohd (2012) Islamic inheritance law among Muslim minority countries in Southeast Asia. Middle East Journal of Scientific Research, 12 (1). pp. 114-118.

Ali, Abdul Karim Bin (2013) SHAYKH 699;ABD AL-M256;LIK BIN 699;ABDULL256;H DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEHIDUPAN MASYARAKAT TERENGGANU PADA AKHIR ABAD KE-17 HINGGA AWAL ABAD KE-18. Jurnal Al- Tamaddun, 8 (1). pp. 1-15.

Azmi, Abdul Rachman Husein, Lc & Dr Ilhaamie Binti Abdul Ghani (2008) STRATEGI KEUSAHAWANAN ISLAM DI MALAYSIA: KAJIAN DI KUALA LUMPUR. UNSPECIFIED.

Abdul Rahim, Rahimin Affandi (2004) The Concept of Taqlid in the Reformist`s Point of View. Jurnal Fiqh, 1.

Abdul Rahim, Rahimin Affandi and Awang , Idris and Ismail, Paizah (2006) Pendekatan Baru Maqasid Al-Shariah dalam Pengajian Syariah di Malaysia: Satu Analisis. Jurnal Fiqh, 3.

Abdul Rahim, Rahimin Affandi and Ismail, Paizah and Abd Majid, Mohd Kamil and Md. Dahlal, Nor Hayati (2010) Batu Bersurat Terengganu: Satu Tafsiran Terhadap Pelaksanaan Syariah Islam. Jurnal Fiqh, 7.

Abdul Rahim, Rahimin Affandi and Ismail, Paizah and Mohamad, Shamsiah and Md Dahlal, Nor Hayati (2009) Konsep Fiqh Semasa dalam Pembinaan Tamadun Islam Malaysia: Analisis Kritikal. Jurnal Fiqh, 6.

Ali, Abdul karim (2014) Penentuan Waktu Solat Subuh Menggunakan Rubu' Mujayyab di Malaysia. Jurnal Fiqh, 11 (2014).

al, Abdullah Alwi Haji Hassan et (2005) Isu-isu Kutipan Zakat Pertanian: Kajian di Selangor. In: Teori dan Aplikasi Kontemporari Sistem Ekonomi Islam di Malaysia. Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd., pp. 143-165.

Ali, Abdullah Mohammed (2005) Al-Ghubn in Yemeni civil law and Fiqh (Comparative Study). Al-Zahra?a Journal, 23. pp. 1712-1816.

Ali, Abdullah Mohammed (2005) Financial and moral rights of the author in the Code of Intellectual Property Rights of Yemen in comparison with Egyptian and Jordanian copyright law and the Berne Convention. Sana?a University Journal of Law and Islamic Studies, 3. pp. 265-355.

Al-Mekhlafi, Abdullah Mohammed Ali (2007) Introduction to Law Studies. Al-Ameen Center.

A, Adnan, MAM., Mohamad, S., Buniamin, S, Yusoff, MA & Mamat, and S, Mohamad, (2014) Self-Regulated Learning and Motivation of Islamic Studies and Non-Islamic Studies Stream Students. GESJ: Education Science and Psychology, 32 (6). pp. 3-17.

Afriadi, Afriadi (2012) Penyelidikan Tentang Kajian Islam Di Selain Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya: Fokas Bidang Politik Islam. UNSPECIFIED.

Ahmad, Ridzwan (2009) Pemakaian Maslahah Terhadap Konsep Nilai Masa Wang dalam Sistem Perbankan Islam di Malaysia. Jurnal Fiqh, 6.

Ahmad, Ridzwan (2007) Sikap Liberal Dalam Memahami Fiqh Mazhab Syafi'i: Realiti dan Fenomena di Malaysia. Jurnal Fiqh, 4.

Ahmad , Ridzwan (2008) Permasalahan Ta'lil Al-Ahkam Sebagai Asas Penerimaan Maqasid Al-Shari'ah Menurut Ulama Usul. Jurnal Fiqh, 5.

Abdullah, Ahmad Hidayat Buang, Mohd Roslan Mohd Nor & Luqman (2010) The Madrasa System in Malaysia:Its Constribution to the Nation and Challenges. Asia Europe Institute.

Abdullah, Ahmad Hidayat Buang, Narizan Abdul Rahman and Raihanah (2001) Islamic Law in Malaysia: List of Cases and Printed Publications. UNSPECIFIED.

Abdullah, Ahmad Hidayat Buang, Suwaid Tapah and Raihanah (2002) eport on Islamic Law and Shariah Courts in Southeast Asia: Reform and Future Prospect. UNSPECIFIED.

al, Ahmad Hidayat et. (2003) Research on the Effectiveness of Shariah Courts in Handling Family, Criminal and Property Cases in Malaysia. UNSPECIFIED.

Abdullah, Ahmad Najib (2009) Imam al-Bukhari Dan Ketokohannya Dalam Bidang Tafsir : Satu Tinjauan. pp. 1-15.

Abdullah, Ahmad Najib (2010) Monograf Asasi Pengajian Islam 1. Jawatankuasa Penyelidikan dan Penerbitan Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya Nilam Puri.

Abdullah, Ahmad Najib (2008) \"Kepentingan Pengajian Hadith: Suatu Sorotan\". In: \"Pengajian Islam dan Isu-Isu Kontemporari\", APIUM Nilam Puri. APIUM Nilam Puri, pp. 1-15. ISBN 978-983-44395-0-7

al, Ahmad Najib Abdullah et (2009) Masjid Sebagai Sebuah Institusi Pendidikan: Satu Kajian Menurut Perspektif Sejarah. In: Isu-Isu Pengurusan dan Pembangunan Masjid. Bharu: Akademi Pengajian Islam Nilam Puri, pp. 13-30. ISBN 978-983-44395-1-4

A, Ahmad Najib, and R, Mohd Muhiden A. and M, Shukeri, and A.R, Shukeri, M, Ahmad Najib, A, Mohamad Azrien, M.A & Mohd Muhid (2012) Analisis Peranan al-Quran dan al-Sunnah Sebagai Sumber Pentadbiran dalam Kerajaan Kelantan dari Tahun 1990 Hingga Tahun 2010. Kolej Universiti Islam Sultan Azlan Shah.

Abdullah, Ahmad Qasim Kassar & Mustaffa (2013) Maktabah al-wasatiyyah. Department of al-Quran and al-Hadith, Academy of Islamic Studies.

Abdullah, Ahmad Sufian Che (2005) Pembangunan Usahawan Muslim Berasaskan Prinsil Islam Hadari. UNSPECIFIED.

Ahmad, Ahmad Sufian Che Abdullah & Azlin Alisa (2008) Isu Gharar Dalam Instrumen Derivatif di Malaysia. UNSPECIFIED.

Abdullah, Ahmad Sufyan Che (2003) Budaya berfikir - Elakkan akal beku dan statik. UNSPECIFIED.

Abdullah, Ahmad Sufyan Che (2006) Instrumen Kewangan Islam di Malaysia: Perspektif Semasa. In: Dinamisme Kewangan Islam di Malaysia. Penerbit Universiti Malaya, p. 229. ISBN 983-100--370-5

Abdullah, Ahmad Sufyan Che (2009) Isu Perniagaan Internet Dalam Konteks Perniagaan Kecil dan Sederhana. In: Keusahawanan Islam dan Isu-isu Semasa. Jabatan Syariah dan Pengurusan, p. 224. ISBN 978-983-41326-1-3

Abdullah, Ahmad Sufyan Che (2011) Kepentingan Kontrak Musamma Dalam Sistem Kewangan Islam Semasa. UNSPECIFIED.

Abdullah, Ahmad Sufyan Che (2006) Kepimpinan Islam Dalam Tuntutan Era Globalisasi. In: Dimensi Pengurusan Islam: Mengurus Kerja dan Mengurus Modal Insan. Penerbit Universiti Malaya, p. 230.

Abdullah, Ahmad Sufyan Che (2011) Kontrak Musamm257;: Justifikasinya Dalam Transaksi Kewangan Islam Semasa. (Nominate Contracts: Its Justifications in Contemporary Islamic Financial Transactions). Jurnal Syariah (Shariah Journal), 19 (3). pp. 283-300.

Abdullah, Ahmad Sufyan Che (2002) Terminologi Hadith. EXTRO Publications.

al, Akbar Hussain, et (2008) Relationship Between Sufism and Islamic Psychospiritual. In: Horizons of Spiritual Psychology. Global Vision Publishing House, pp. 177-198.

Ali, Abdul Karim (2007) Tajdid Fiqh Mazhab Syafi'i di Malaysia. Jurnal Fiqh, 4.

Amanullah, Muhammad (2005) Is Qisas (Just Retribution) for Intentionally Bodily Harm Entirely Based on Ijma'? Jurnal Fiqh, 2.

Amanullah, Muhammad (2004) The Validity of Salah according to al-Ghazali with Special Reference to the Obligation to Observe Hudur al-Qalb throughout the Salah. Jurnal Fiqh, 1.

Abdullah, Ameer Azeezy Tuan and Abdullah, Shamsiah Mohamad, Ameer Azeezy Tuan (2007) Kedudukan Mazhab Syafi`i dalam isu-isu muamalat di Malaysia. Jurnal Fiqh, 1 (4). pp. 223-236.

al, Amin Maulana, Khadher Ahmad, Mohd Murshidi Mohd Nor, Sedek A (2012) Sumbangan Kyai Haji Muhammad Syaeraozi al-Kefui Dalam Bidang Ilmu Nahu di Pondok al-Salafi Chirebon, Indonesia. In: Transformasi Dalam Bidang Pengajian Islam. Bahagian Ijazah Tinggi, Akademi Pengajian Islam, pp. 175-186. ISBN 978-967-5534-17-1

Amir, Ahmad Nabil (2010) Sistem Politik Islam Di Zaman Nabi Muhammad S.A.W. Jurnal Usuluddin, 29 (2009).

Abdullah, Amiratul Munirah Yahaya, Mustaffa (2014) Reform thoughts in Tafsir al-Maraghi by Shaykh Ahmad Mustafa al-Maraghi. Online Journal of Research in , 1 (2). pp. 64-76.

A., Arif Chasanul M, Khadher (2013) Pemikiran Kritis Terhadap Sahih al-Bukhari: Studi Atas Dinamika dan Respon Kontemporar. In: Sunnah Nabawiah: Survival dan Cabaran. Jabatan al-Quran & al-Hadith, APIUM, pp. 125-146. ISBN 978-967-5534-34-8

al, Asmak Abd Rahman et (2008) Sistem Takaful Di Malaysia. Penerbit Universiti Malaya.

al, Asmak Abd Rahman, et (2008) Prinsip Syariah Dalam Perniagaan Takaful di Malaysia. In: Sistem Takaful di Malaysia: Isu-isu Kontemporari. Penerbit Universiti Malaya, pp. 37-51.

Awang , Idris and Abdul Rahim, Rahimin Affandi (2006) Sorotan Kajian Lepas: Teori dan Amalan dalam Penyelidikan Islam. Jurnal Fiqh, 3.

Awang , Idris and Zakaria, Syukriyah (2005) The Conception and Response of Muslim Community to Takaful Schemes: A Case Study in Bagan Serai, Perak. Jurnal Fiqh, 2.

Awang q, Idris and Tengku Kasim, Tengku Sarina Aini (2007) Pembudayaan Mazhab Syafi'i dalam Masyarakat Islam di Malaysia. Jurnal Fiqh, 4.

Azahari, Raihanah and Saripudin, Khairun Najmi and Abd Wahab, Raihana (2009) Hubungan di Antara Faktor Demografi dengan Penentuan Kadar Hantaran: Kajian di Perlis, Kedah, Pulau Pinang Dan Perak. Jurnal Fiqh, 6.

Azhar, Alias and Abdul Rahim, Rahimin Affandi (2010) Aplikasi Elemen Pemikiran Saintifik Dalam Pengajian Syariah. Jurnal Fiqh, 7.

AGA, Azian, M. Iskandar, Ilhaamie (2013) Pengaruh Religiositi Terhadap Tahap Penerimaan Pelanggan Bank Muamalat Indonesia. YAPIEM.

Azizan, Ahmad Hisham and Sa'ari, Che Zarrina (2010) Terapi Solat Dalam Menangani Penyakit Gelisah (Anxiety) Menurut Perspektif Psikoterapi Islam. Jurnal Usuluddin, 29 (2009).

Abidin, Azmil Zainal (2012) Akidah Imamah dalam Konteks Doktrin Wilayah al- Faqih Khomeini: Suatu Analisis Simbiotik. Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam, APIUM.

Abidin, Azmil Zainal (2012) Asas keintelektualan tradisi kalam Asha`irah: suatu analisis metodologikal. Jurnal Usuluddin, 35. pp. 1-24.

Abidin, Azmil Zainal (2013) Dimensi Sains dan Kebersebaban al-Ghazali: Model Pengintegrasian Ilmu menurut Perspektif Islam. WorldConferences.net, Koperasi KOKISDAR, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, Bandar Seri Putra, 43600 Kajang, Selangor.

Abidin, Azmil Zainal (2015) Pengharmonian aliran akidah dalam konteks memahami ayat sifat: suatu saranan awal. In: Kefahaman Islam semasa di Malaysia: realiti dan cabaran. Persatuan Ulama' Malaysia, p. 71. ISBN 978-983-2306-22-1

Abidin, Azmil Zainal (2012) Perspektif Tasawwuf Kontemporari: Analisis terhadap Sumbangan Sa`id Hawwa. Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam APIUM.

Abidin, Azmil bin Zainal (2015) Perspektif tasawwuf kontemporari: analisis terhadap sumbangan Sa`id Hawwa. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari UniSZA, 11. p. 10.

Azrien, Azrien (2010) A framework of Self-Regulated Learning in Learning Arabic. Academy of Islamic Studies, University of Malaya, Nilam Puri.

AHMAD, BAHIYAH and SARIPUDIN, KHAIRUN NAJMI and Razif, Nor Fahimah Mohd and ROSLI, SOFHAN JAMIELA and Mohamad, Shamsiah (2012) Application of promise in sukuk musharakah structure. pp. 160-167.

ARIFFIN, BASIRAH ABU BAKAR, SEDEK (2014) MASTERING QIRAAT STUDIES USING ONLINE METHOD: A STUDY IN MADINAH INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY (MEDIIU) SHAH ALAM. In: TAJDID IN QURANIC STUDIES. APIUM: UNIVERSITI MALAYA, pp. 55-74. ISBN 978-967-5534-42-3

Adama, Bamba, (2015) Al-Udul an al-Mustalah al Qur'ani fi Tarjamat Ma'ani al Qur'an al-Karim bi Lughat N'Ko. QURANICA, International Journal of Quranic Research, 7B (1). pp. 107-136.

A, Basri, H and Yussuf, (2008) Self evaluation and distance supervision using modern technology to enhance teachers\' capability in teaching (Arabic version). pp. 247-262.

AGA., Bharudin, CP & Ilhaamie, (2010) Pengaduan Awam: analisis daripada perspektif Islam dan amalannya di Malaysia. INMIND.

ari, Che Zarrina Sa (2009) Peranan Spiritual Terhadap Pembentukan Moral Ahli Masyarakat Dalam Konteks Masyarakat Berbilang Agama dan Budaya. In: UNSPECIFIED Department of Aqidah and Islamic Thought, Academy of Islamic Studies, University of Malaya.

Abdullah, Dr Mustaffa (2008) Muhammad Abduh dan Rashid Rida: Transmisi Idea ke Malaysia. Jurnal YADIM (2008). pp. 99-115.

Al-Omran, Dr. Nayel Musa Shaker (2014) Crisis Management and its Application in the Qura an. In: Crisis Management and its Application in the Qura an. Academy of Islamic Studies, University of Malaya, 50603 Kuala Lumpur, Malaysia. ISBN ISBN 978-96

Al-Omran, Dr. Nayel Musa Shaker (2014) Methods Of Raising Constitutional Action in the Islamic Judiciary And its Applications in the Qur an And Sunnah,. In: Methods Of Raising Constitutional Action in the Islamic Judiciary And its Applications in the Qur an And Sunnah,. Academy of Islamic Studies, University of Malaya, 50603 Kuala Lumpur, Malaysia, 18-19 November 2014 18-19 November 2014. ISBN ISBN 978-967-5534-42-3

Abualhaj, Dr. Nayel Musa Shaker Al-omran,Dr. Thabet Ahmad Abdallah (2015) Methods of Raising Constitutional Action and the Constitutional Court in the Islamic Legal System. pp. 71-82.

Ariffin, Dr. Thabet Ahmad Abu-alhaj, Dr.Sedek Bin (2015) Systems theory in the concept of Abdul Alqahir Jerjani and its impact on the understanding of the statement of the Prophe. In: Permissions understand Assunh: the Problems and its Solutions. Department of Al-Quran and Al-Hadith, Academy of Islamic Studies, University of Malaya. ISBN 987-967-5534-45-4

al-Ḥāj, Dr. Thābet Aḥmad Abū (2015) Permissions understand Assunh:the Problems and its Solutions. ضوابط فهم السنة: المشكلات والحلول. Department of Al-Quran and Al-Hadith, Academy of Islamic Studies, University of Malaya. ISBN 987-967-5534-45-4

al-Ḥāj, Dr. Thābet Aḥmad Abū (2015) Prophet's guidance in dealing with intellectual difference. In: Permissions understand Assunh: the Problems and its Solutions. Department of Al-Quran and Al-Hadith, Academy of Islamic Studies, University of Malaya, p. 15. ISBN 987-967-5534-45-4

Al-Omran, Dr.Nayel Musa Shaker (2014) Crisis Management and its Application in the Qura an. In: Al-Tajdid in the Qura anic Studies. Department of Quran and Sunnah- Academy of Islamic Studies, University of Malaya, 50603 Kuala Lumpur, Malaysia. ISBN 978-967-5534-41-6

Al-Omran, Dr.Nayel Musa Shaker (2015) Methods of Raising Constitutional Action and the Constitutional Court in the Islamic Legal System. journal of Humanities Sciences and Education (IJHSSE), ISSN 2349-0373 (print) & ISSN 2349-0381 (Online) , 2 (4). p. 13.

Al-Omran, Dr.Nayel Musa Shaker (2015) Peaceful Coexistence between Muslims and Christians: the Case of Jerusalem. International journal of Humanities Sciences and Education (IJHSSE), ISSN 2349-0373 (print) & ISSN 2349-0381 (Online), 2 (4).

al-Qudsy., Dr.Sharifah Hayaati binti syed Ismail (2011) Integriti Menurut Perspektif Islam dan Moden:Asas Sistem Penyampaian dan Perkhidmatan Berkualiti. Jurnal Pengurusan Awam, 8 (1). pp. 1-24.

Abu-Alhaj, Dr.Thabet Ahmad (2014) (Alnaskh) in the Quran: a critical objective study. In: Book; of:The Fourth annual conference Quran, THE HOLY QURAN (MUQADDAS IV). Quran Research Center at the University of Malaya. ISBN 978-967-12182-6-6

Abu-Alhaj, Dr.Thabet Ahmad (2014) Crisis management and their applications in the Qur'an. In: Tajdid in Quranic Studies (Arabic),. Department of Al-Qur'an and Al-Hadith, Academy of Islamic Studies, University of Malaya., p. 22. ISBN 978-967-5534-41-6

Abu-Alhaj, Dr.Thabet Ahmad (2014) The evolution of science Aloaqafo wa Aleptdau in writing and authorship and adjust the Qurans. In: Book; of:The Fourth annual conference Quran, THE HOLY QURAN (MUQADDAS IV). Quran Research Center at the University of Malaya. ISBN 978-967-12182-6-6

Abu-Alhaj, Dr.Thabet Ahmad (2014) The separated letters al Muqqatta at at the beginning of the Holy Quran Suras. In: the efforts of Arab writers and critics: between tradition and innovation. University of Science and Technology, Jordan - Irbid.. ISBN 96227201000

Adli, Durriyyah Sharifah Hasan (2013) Addressing Sleep Disorder of Autistic Children with Qur'anic Sound Therapy. Journal of Health, 5 (8A2). pp. 73-79.

Abdullah, Fadhilah Adibah Ismail & Mustaffa (2009) Nik Muhammad Salleh Wan Musa: Tokoh Tafsir Islah di Kelantan. In: Khazanah al-Quran dan al-Hadith Nusantara. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam.Universiti Malaya. ISBN 978-983-44502-4-3

Abdullah, Fadhluzaman Abdul Ghani and Raihanah (2014) Aplikasi Ayat Hukum Dalam Penghakiman Kes Pembubaran Perkahwinan: Kajian di Mahkamah Syariah Negeri Selangor (The Application of Quranic Legal Verses in the Judgement of the Dissolution of Marriages: A study at Selangor Shariah Court). Jurnal Syariah, 22 (3). pp. 355-384.

Ahmad., Faisal Ahmad Shah,Fauzi Deraman,Ishak hj Suliaman,Khader Ahm (2011) Pengajian Hadith di Malaysia: Perkembangan, Cabaran dan Masa Depan. Institute for Study of Religion Culture & Public Affair Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Abbas, Fakhrul Adabi Abd Kadir, Ilhaamie bte Abdul Ghani Azmi, Rash (2012) Penguasaan Kemahiran Insaniah di kalangan Pelajar Universiti Malaysia Pahang: Satu Analisis. UNSPECIFIED.

Abbas, Fakhrul Adabi Abdul Kadir, Ilhaamie Abdul Ghani Azmi & Rashi (2011) Pelaksanaan Kemahiran Insaniah: Kaedah Penilaian Etika dan Moral Profesional di Universiti Malaysia Pahang. UNSPECIFIED.

Abbas, Fakhrul Adabi Abdul Kadir, Ilhaamie Abdul Ghani Azmi& Rashid (2012) Hubungan Akhlak Islam Dengan Kemahiran Insaniah Dalam Kalangan Pelajar Institusi Pengajian Tinggi di Malaysia. UNSPECIFIED.

Ahmad, Fauzi Deraman, Mohammed Bazri Che Harun dan Khadher (2008) Tokoh Ulama Nusantara: Satu Catatan Biografi Sheikh ¿Abd Al-Qadir Bin ¿Abd Al-Muttalib Al-Mandili. Jabatan al-Quran & al-Hadith, APIUM.

Abdullah, Feirul Maliq Intajalle & Luqman Haji (2014) PEMBAHAGIAN PUSAKA ISLAM DAN PERMASALAHANNYA DI SINGAPURA (Distribution of Muslim s Estate and Issues in Singapore). Journal of Southeast Asian Studies, 19 (1). pp. 81-101.

al, Hamid Fahmy Zarkasyi, et (2008) Studi Perbankan Islam di Institusi Perguruan Tinggi Islam di Malaysia. In: Metodologi Pengkajian Islam: Pengalaman Indonesia-Malaysia. Gontor, Indonesia: ISID dan KL: APIUM, pp. 241-256.

al, Hashim Awang, et (2005) Pemikiran Ekonomi Masyarakat Melayu: Tumpuan Terhadap Pepatah Melayu. In: Emosi Melayu (Malay Emotional). Department of Malay Studies, University of Malaya, pp. 138-150.

Abdullah, Hashim Ismail & Raihanah (2009) Analisa Analitikal ke atas Pembinaan Tamadun Malaysia Berteraskan Prinsip Rukun Negara. In: Permuafakatan dan Kerukunan Teras Peradaban Malaysia. Akademi Pengajian Melayu & Pusat Dialog Peradaban, Universiti Malaya, 137 - 155; total 165. ISBN 9789833070329

Abdullah, Hashim Ismail & Raihanah (2009) Permuafakatan dan Kerukunan Teras Peradaban Malaysia (Consensus and Principled Life as the Basis of Malaysian Civilization/ Culture). Academy of Malay Studies and Center of Civilisational Dialogue, UM. ISBN ISBN 978-983-3070-32

A.G.A., Hassan alBanna, M., Abdul Mukmin, AG., Siti Arni, B., Shari (2015) Buku Panduan: Manual Pelaksanaan Sistem Kualiti Berteraskan Syariah MS 1900 di IPT Malaysia. UPNM. ISBN xxxxx

AZMI, ILHAAMIE BINTI ABDUL GHANI (2003) Peranan Bank Muamalat Malaysia Berhad (BMMB) Dalam Memartabatkan Sistem Kewangan Islam (SKI) Di Malaysia: Satu Tinjauan. UNSPECIFIED.

AZMI, ILHAAMIE BINTI ABDUL GHANI (2006) Personaliti Insan Dari Perspektif Pengurusan Konvensional & Islam. In: Dimensi Pengurusan Islam: Mengurus Kerja dan Mengurus Modal Insan. Universiti Malaya.

AZMI, ILHAAMIE BINTI ABDUL GHANI and ISMAIL, SHARIFAH HAYAATI BINTI SYED and Ismail, Siti Zubaidah (2010) Career Advancement of Muslim Women: A Special Focus on Federal Civil Service in Malaysia. UNSPECIFIED.

Azmi, Ilhaamie Abdul Ghani and Yasoa, Zulfikri (2011) Justice Delayed is Justice Denied: Divorce Case Management in Shariah Court. UNSPECIFIED.

Azmi, Ilhaamie Abdul Ghani (2010) Competency-based human resource practices in Malaysian public sector organizations. pp. 235-241.

A.G.A, Ilhaamie, (2015) ISLAMIC HUMAN RESOURCE PRACTICES AND ORGANIZATIONAL PERFORMANCE: SOME FINDINGS IN A DEVELOPING COUNTRY. JIABR, 6 (1). pp. 1-14.

A.G.A, Ilhaamie, (2009) Islamic Human Resource Practices and Organizational Performance: A Conceptual Framework. The Business Review, Cambridge, 13 (1). pp. 223-230.

A.G.A, Ilhaamie, (2009) Islamic perspective of Human Capital Development. UNSPECIFIED.

A.G.A, Ilhaamie, (2003) Prosiding Seminar Kewangan Islam. Penerbit UM.

A.G.A., Ilhaamie, (2012) Amalan Pengaduan Awam di Malaysia. In: Pengurusan Aduan Menurut Perspektif Islam. INMIND, pp. 127-146. ISBN 978-967-0432-00-7

A.G.A., Ilhaamie, (2009) Competency based Human Resource Practices in Malaysian Public Organizations. UNSPECIFIED.

A.G.A., Ilhaamie, (2009) Competency based Recruitment and Selection and Service Quality in Malaysian Public Organizations. Jurnal Sarjana, 24 (2). pp. 11-28.

A.G.A., Ilhaamie, (2013) Competency based training: A special focus on service quality in SMEs. In: Entrepreneurial education and entrepreneurship in Malaysia, Book of Readings, Vol.1. UMK. ISBN xxxx

A.G.A., Ilhaamie, (2012) Entrepreneurs' Personality From Islamic Perspective: A Study on Successful Muslim Entrepreneurs in Malaysia. IEDRC.

A.G.A., Ilhaamie, (2010) ISLAMIC HUMAN RESOURCE PRACTICES AND ORGANIZATIONAL PERFORMANCE: SOME EMPIRICAL FINDINGS ON ISLAMIC INSTITUTIONS IN MALAYSIA. USIM.

A.G.A., Ilhaamie, (2008) Pembangunan Modal Insan Dalam Menjayakan Perniagaan Dari Perspektif Islam. Jurnal Usuluddin, 28 (2). pp. 128-138.

A.G.A., Ilhaamie, (2008) Pengaruh Sikap dan Demografi Ke Atas Produktiviti Kerja Pensyarah Muslim: Kajian di UM. Jurnal Syariah, 16 (2). pp. 321-344.

A.G.A., Ilhaamie, (2013) Pengurusan Sumber Manusia Menurut al-Quran & Hadith. USIM Press.

A.G.A., Ilhaamie, (2009) Service Quality From Syariah and Management Students\' Perspective: A Study in UM. ICHTLE 2009.

A.G.A., Ilhaamie, (2008) Service Quality in Malaysian Public Organization. International Journal of Knowledge, Culture & Change, 8 (5). pp. 129-137.

al., Ilhaamie, A.G.A.(Assoc Ed)et. (2013) Islamic Perspective on Management: Contemporary Issues. YAPIEM. ISBN 978-967-12262-0-9

AGA, Ilhaamie, (2014) The implementation of Islamic business practices of women traders: a study in an Islamic state in a developing country. Global Journal of As Thaqafah, 4 (2). pp. 17-28.

AB, Ilhaamie, AGA & Mary (2013) Women on the boards and company financial performance: a study in Malaysian SMEs. World International Business.

A.M., Ilhaamie, AGA, Rosmawani, CH., Siti Arni, B & Hassan, (2015) The Motivation of Muslim Women Entrepreneurs in China SMEs: Towards Trading Halal Goods and Services. In: Perspektif Industri Halal Perkembangan dan Isu-isu. Department of Syariah and Management, pp. 191-206. ISBN 978-967-10722-9-5

AN, Ilhaamie, AGA, Sharifah Hayaati, SI, Siti Arni, B, Raja Jami (2015) Application of Wasatiyyah Concept In Public Administration Performance Appraisal System In Malaysia. MALTESAS.

AN, Ilhaamie, AGA, Sharifah Hayaati, SI, Siti Arni, B, Raja Jami (2015) Wasatiyyah Sebagai Suatu Alat Pengukuran Dalam Penilaian Prestasi Sektor Awam. UNSPECIFIED.

Arni,B., Ilhaamie,A.G.A., Sharifah Hayaati,S.I.& Siti (2013) Kualiti Perkhidmatan Awam Menurut Perspektif Islam. UM Press.

Affairs, Institute of Muslim Minority (2000) Journal of Muslim Minority Affairs. pp. 105-110.

al.,, Ishak Suliaman & Mustaffa Abdullah et (2012) Trend of PhD Graduates and Fields of Specialization in Is,amic Studies: A Case Study at Academy of Islamic Studies, University of Malaya (1993-2011). In: Transformation of Research in Islamic Studies. Department of al-Quran and al-Hadith, 441- 462. ISBN 978-967-5534-18-8

Ali, Ishak Suliaman, Fauzi Derama, Mohd Muhiden Abd Rahman, Abd K (2007) Autoriti Hadis Menanangani Gerakan Antihadis. Penerbit Universiti Malaya. ISBN 983-100-422-1

Ali, Ishak Suliaman, Fauzi Deraman, Mohd Muhiden Abdul rahman, Ab (2008) Hadis: Menangani Gerakan Antihadis. UM press.

Ahmad, Ishak Suliaman, Khadher (2009) ANALISIS DAPATAN KAJIAN TAKHRIJ HADITH DALAM PENYELIDIKAN DOKTOR FALSAFAH DAN SARJANA DI APIUM. Jabatan al-Quran & al-Hadith & JAKIM.

Ahmad, Ishak Suliaman, Khadher (2009) Analisis Bentuk-Bentuk Matan Hadith Dalam Kitab Jawi Nusantara: Penentu Arah Dalam Takhrij Hadith. Jabatan al-Quran & al-Hadith & JAKIM.

Ahmad, Ishak Suliaman, Khadher (2011) Kitab Melayu Jawi: Analisis Metodologi Karya Tasawuf Hidayah al-Salikin oleh Sheikh 'Abd al-Samad al- Falimbani. Jurnal Pengajian Melayu, 22 (2011). pp. 137-163.

al., Ishak Suliaman, Khadher Ahmad, et. (2011) SUNNAH NABI: Realiti dan Cabaran Semasa. Jabatan al-Quran & al-Hadith, APIUM.

Abdullah, Issa Khan,Noor Naemah Abdul Rahman,Mohd Yakub Zulkifli Mohd (2013) Shari ah Views on Adjusting the Repayment Amount of Loans and Debts According to a Price Index. pp. 289-306.

ari, Joni Tamkin Borhan and Che Zarrina Sa (2003) Pembangunan Ekonomi Masjid (Economic Development of Mosque). In: UNSPECIFIED UNSPECIFIED. ISBN 983-2417-20-1

ari, Joni Tamkin Borhan dan Che Zarrina Sa (1994) Ulum al-Qur an Tingkatan 6 (Ulum al-Qur an for Secondary 6). Cahaya Pantai Publishing.

al, Joni Tamkin Borhan, et (2008) Sistem Takaful di Malaysia: Isu-isu Kontemporari, Kuala Lumpur:. Penerbit Universiti Malaya..

A., Kamarulzaman, Y. & Madun, (2013) Marketing Islamic banking products: Malaysian perspective. Business Strategy Series, 14 (2/3). pp. 60-66.

Ahmad, Khader (2013) Manhaj al-Haraki Sayyid Muhammad Nuh Dalam Karya Afat 'ala Tariq dan Pengaruhnya Terhadap PAS Negeri Kedah. Jurnal Usuluddin, 23. pp. 51-82.

A., Khadher (2007) Autoriti Hadith Dalam Kitab Tasawuf Tulisan Jawi: Satu Kajian Terhadap Kitab Hidayah Al-Salikin. al-Bayan- Journal of Quran and Hadith Studies, 5. pp. 97-128.

A., Khadher (2013) Hadith Berkenaan Perlakuan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender): Satu Analisis. In: Sunnah Nabawiah: Survival dan Cabaran. Jabatan al-Quran & al-Hadith, APIUM, pp. 457-480. ISBN 978-967-5534-34-8

A., Khadher (2011) Hadith-Hadith Mengenai Sihir Dan Rawatannya Dalam Al-Kutub Al-Sittah: Satu Analisis Kualitatif. AL-Bayan Journal of Al-Quran an Hadith, 9. pp. 95-134.

A., Khadher (2005) Prophetic Traditions In The Jawi Book Hidayah Al-Salikin: An Analysis Of Prophetic Traditions Without Known Status. Jurnal Usuluddin (Journal of Usuluddin), APIUM, 22. pp. 77-104.

A., Khadher (2012) Sorcery Treatment on Ibn Qayyim al-Jawziyya¿s (691H/1292M-751H/1350M) Perspective and The Reality in Islamic Medical Centre in Malaysia: A Comparative Studies. Al-Bayan Journal Al-Quran & Al-Hadith, 10 (No.1). pp. 63-83.

A., Khadher and Razzak, Monika @ Muniarah Abd (2013) Pemeliharaan Hadith Dalam Karya Jawi Nusantara: Analisis Terhadap Metodologi Penulisan Hadith Kitab Tafsir Surah Yasin. In: Sunnah Nabawiah: Survival dan Cabaran. Jabatan al-Quran & al-Hadith, APIUM, pp. 489-504. ISBN 978-967-5534-34-8

A., Khadher and Ariffin, Sedek (2013) Penggunaan Ruqyah Dalam Rawatan Sihir: Isu Terhadap Praktikalnya Dalam Kalangan Pusat Rawatan Islam di Malaysia. In: Dimensi Islam Dalam Penyelidikan Kontemporari. Akademi Pengajian Islam, UM. ISBN 978-967-5534-28-7

AK, Khadher A. Norhasnira I, Kauthar (2013) Penghinaan Wanita Terhadap Rasulullah SAW: Satu Kupasan. In: Sunnah Nabawiah: Survival dan Cabaran. Jabatan al-Quran & al-Hadith, APIUM. ISBN 978-967-5534-34-8

Ahmad, Khadher (2012) Anak: Berlian Atau Ujian. Majalah Fardu Ain.

Ahmad, Khadher (2012) Awas! Golongan Songsang Dilaknat Nabi. Majalah Fardu Ain.

Ahmad, Khadher (2015) Deviant behaviour of lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT): Analysis from Hadith Sahih and Fiqh al-Hadith. Online Journal Research in Islamic Studies, 2 (2). pp. 1-17.

Ahmad, Khadher (2013) Hadis Junjungan: Memenuhi Hajat Orang Islam. Majalah Fardu 'Ain.

Ahmad, Khadher (2012) Hadith Nabi SAW Disihir oleh Labid Bin Al-ASam: Analisis Fiqh Imam al-Bukhari Melalui Tarjamah Al-Bab Dalam Sahih al-Bukhari. In: SUNNAH: Inspirasi, Inovasi dan Transfomasi. Darul Syakir Enterprise, pp. 235-252. ISBN 978-967-5996-19-1

Ahmad, Khadher (2014) Ilmu Hadis Kurang Mendapat Tempat di Nusantara? Majalah I, Karangkraf.

Ahmad, Khadher (2012) Islam dan Alam Melayu: Tradisi Ilmu, Kerohanian, Pendidikan, Ekonomi, Perundangan dan Masyarakat. Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. ISBN 978-967-5534-25-6

Ahmad, Khadher (2012) Kecintaan Kepada Nabi SAW Melebihi Diri Sendiri dan Manusia Sejagat. Majalah Fardu Ain.

Ahmad, Khadher (2013) Kuasa Doa Secara Sembunyi. Majalah Fardu 'Ain.

Ahmad, Khadher (2014) Pengorbanan Nabi dan Para Sahabat. Majalah Fardu 'Ain.

Ahmad, Khadher (2013) Peranan Pengubatan Islam Sebagai Medium Dakwah Kepada Masyarakat. Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan.

Ahmad, Khadher (2014) Perlakuan Songsang Golongan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgander): Analisis Hadith Berkenaannya dan Fiqh al-Hadith. In: Sunnah Asas Wasatiyyah, Pencetus Transformasi Ummah. Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah, USIM., pp. 236-249. ISBN 978-967-5996-50-4

Ahmad, Khadher (2014) Practice of Long Distance Treatment Method among Healing Practitioners in Malaysia: Analysis from Islamic Perspective. Globalilluminators Publishing Kuala Lumpur.

Ahmad, Khadher (2015) Salah Faham Terhadap Penyakit Fizikal Dalam Rawatan Alternatif Islam : Satu Analisis Berasaskan Fiqh Al- Hadith. In: Salah Faham Terhadap Sunnah: Isu Dan Penyelesaian. Jabatan al-Quran & al-Hadith, Akademi Pengajian Islam, UM. ISBN 978-967-5534-44-7

Ahmad, Khadher (2015) Salah Faham Terhadap Percampuran Makanan Berasaskan Sunnah: Analisis Berasaskan Fiqh Hadith. In: Salah Faham Terhadap Sunnah: Isu Dan Penyelesaian. Academy of Islamis Studies, UM, pp. 217-228. ISBN 978-967-5534-44-7

Ahmad, Khadher (2012) Satu Kajian Kaedah Rawatan Sihir di Pusat-pusat Rawatan Islam di Malaysia. Perspektif, Jurnal Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, 4 (1). pp. 82-113.

Ahmad, Khadher (2013) Seni Pengubatan Altenatif di Malaysia: Analisis Permasalahan Metode Rawatan. Global Journal Al-Thaqafah (GJAT), Kolej Universiti Islam Sultan Azlan Shah, 3 (2). pp. 79-90.

Ahmad, Khadher (2014) Terapi Ruqyah Berasaskan al-Quran: Analisis Signifikan Dalam Rawatan Penyakit. Jurnal Darul Quran, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), 18. pp. 87-125.

Ahmad, Khadher (2013) White Colour According To Quran and Prophet Hadith: A Preliminary Analysis. nternational Journal on Quranic Research, 3 (4). pp. 95-120.

Ahmad, Khadher and Awang, Khalijah and Yussuf, Mohd Yakub @ Zulkifli Mohd and Razzak, Monika @ Munirah Abd and Othman, Rozana (2015) Bibliometric Analysis On Research Study Of Pomegranate: A Review Towards New Findings). Jurnal Ilmu Perpustakaan Khizanah Al- Hikmah, 3 (1). pp. 11-19.

Ahmad, Khadher and Nor, Mohd Roslan Mohd (2013) Islam dan Alam Melayu: Pembinaan dan Pembangunan Masyarakat Islam. Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. ISBN 978-967-5534-27-0

Ahmad, Khadher and Ariffin, Sedek (2014) WARNA-WARNA PEMIKIRAN ORANG-ORANG MELAYU DALAM MEMAHAMI AYAT-AYAT AL-QURAN. In: Islam dan Ketamadunan:Kemasyarakatan dan Isu Semasa. Academy of Islamis Studies, UM. ISBN 978-967-5534-40-9

Ahmad, Khadher Ahmad dan Abdul Rashid (2010) Analisis Khazanah Warisan Nabawi: Metodologi Penulisan Hadith Dalam Kitab Tafsir Surah Yasin Karangan Sheikh Idris Al-Marbawi. Fakulti Pengajian Quran & Sunnah, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM).

Ariffin, Khadher Ahmad dan Mohd Farhan Md (2014) HAIWAN PEROSAK MENURUT FIQH AL-HADITH: KAJIAN PERSEPSI MASYARAKAT MELAYU DI DAERAH PENGKALAN HULU, PERAK. In: Islam dan Ketamadunan Melayu: Kemasyarakatan dan Isu Semasa. Academy of Islamis Studies, UM. ISBN 978-967-5534-40-9

Ariffin, Khadher Ahmad dan Mohd Farhan Md (2015) Keperluan Terhadap Rawatan Alternatif Islam: Tinjauan di Zon Selatan Semenajung Malaysia. Price Songkla University, Pattani, Thailand.

Ariffin, Khadher Ahmad dan Mohd Farhan Md (2014) Signifikan Penggunaan Ruqyah Berasaskan al-Quran Dalam Rawatan Penyakit: Satu Analisis. In: Tajdid in Qur'anic Studies. Department of al-Quran and al-Hadith, Academy of Islamic Studies, UM, pp. 193-212. ISBN 978-967-5534-42-3

Ariffin, Khadher Ahmad, Ishak Hj. Suliaman, Sedek (2014) Analisis Metodologi Penukilan Hadith Dalam Kitab Tafsir Surah Yasin karya Sheikh Idris al-Marbawi. In: Islam dan Ketamadunan Melayu: Sumbangan Ke Ara Kemajuan Sejagat. Academy of Islamis Studies, UM. ISBN 978-967-5534-39-9

Ariffin, Khadher Ahmad, Ishak Hj. Suliaman, Sedek (2014) Religion and Alternative Medicine:Issues on Using Ruqyah (Incantation) Among Malay-Muslim Practices. Global Illuminators Publishing Kuala Lumpur.

Ariffin, Khadher Ahmad, Ishak Hj. Suliaman, Sedek (2014) Tajdid in Qur'anic Studies. Department of al-Quran and al-Hadith, APIUM. ISBN 978-967-5534-42-3

A., Khadher Ahmad, Khadher (2011) Analisis Bentuk-Bentuk Matan Hadith Dalam Kitab Jawi Nusantara: Penentu Arah Dalam Takhrij Hadith. In: Takhrij Hadith di Nusantara Keperluan Masa Kini. Jabatan al-Quran & al-Hadith, APIUM, pp. 171-190. ISBN 978-967-5543-09-6

A., Khadher Ahmad, Khadher (2011) Analisis Dapatan Kajian Takhrij Hadith Dalam Penyelidikan Doktor Falsafah Dan Sarjana Di APIUM. In: Takhrij Hadith di Nusantara Keperluan Masa Kini. Jabatan al-Quran & al-Hadith, APIUM, pp. 115-142. ISBN 978-967-5543-09-6

A., Khadher Ahmad, Khadher (2009) Keperluan Takhrij Hadith Dalam Karya Jawi : Analisis Hadith-Hadith Lemah Dalam Kitab Hidayah Al-Salikin. In: Khazanah al-Quran & al-Hadith Nusantara. Jabatan al-Quran & al-Hadith, APIUM. ISBN 978-983-44502-4-3

A., Khadher Ahmad, Khadher (2010) Pendekatan Al-Targhib Wa Al-Tarhib Dalam Membentuk Remaja Dan Belia Cemerlang. In: Kemelut Peradaban Remaja Masa Kini. Jabatan al-Quran & al-Hadith, APIUM, pp. 251-263. ISBN 978-967-5543-06-5

A., Khadher Ahmad, Khadher (2011) Realiti Dan Cabaran Dalam Rawatan Islam: Analisis Hadith-Hadith Tentang Pendekatan Dan Kaedah Rawatan Nabi Saw Merawat Penyakit Sihir. In: SUNNAH NABI: Realiti dan Cabaran Semasa. Jabatan al-Quran & al-Hadith, APIUM, pp. 131-148. ISBN 978-967-5534-14-0

A., Khadher Ahmad, Khadher (2013) Tasfir Surah Yasin Sheikh Idris al-Marbawi: Analisis Terhadap Hadith dan Metodologi Penulisannya. In: Islam dan Alam Melayu: Pembinaan dan Pembangunan Masyarakat Islam. Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, pp. 19-34. ISBN 978-967-5534-27-0

A., Khadher Ahmad, Khadher (2012) Transformasi Dalam Bidang Pengajian Islam. Bahagian Ijazah Tinggi, Akademi Pengajian Islam, UM.. ISBN 978-967-5534-17-1

A., Khadher Ahmad, Khadher and Munirah, Khadher Ahmad, Sedek Ariffin dan Dr. Monika @ and Ahmad, Sedek Ariffin, Khadher (2011) Kejuhudan Sheikh Idris Al-Marbawi Dalam Usaha Menghasilkan Tafsir Quran Al-Marbawi. Centre of Quranic Research (CQR).

Abdullah, Khadher Ahmad, Khairuddin Mawardi, Amin Maulana, Sedek Ariff (2012) Ketokohan Mahmud Yunus Dalam Bidang Tafsir Al-Quran: Kajian Terhadap Kitab Tafsir Qur an Karim. Centre of Qur anic Research (CQR).

Ariffin, Khadher Ahmad, Mohd Farhan Md (2013) Hubungan Antarabangsa Dalam Perspektif Sunnah: Satu Analisis Teori. Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati, Bandung.

Ariffin, Khadher Ahmad, Mohd Farhan Md (2013) Khurafat Tahyul dan Teknik Mistik Dalam Rawatan Alternatif. Kementerian Pendidikan Malaysia.

Ariffin, Khadher Ahmad, Mohd Farhan Md (2013) Penerapan Nilai-Nilai Wasatiyyah Dalam Pembentukan Muslim Cemerlang: Satu Analisis Teori. Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.

Ariffin, Khadher Ahmad, Mohd Farhan Md (2013) Pengubatan Alternatif Berteraskan Islam: Analisis Perkembangan dan Hala Tujunya di Malaysia. Jurnal Institut Latihan Islam Malaysia (ILIM) ) ISSN: 1985-5842, 6 (2013). pp. 55-87.

Ariffin, Khadher Ahmad, Mohd Farhan Md (2015) Pusat Perubatan Alternatif Islam Di Malaysia: Persepsi Perawat Terhadap Aplikasi Jin Dalam Rawatan. Journal Islam dan Masyarakat Kontemporari (Journal of Islam and Contemporary Society), 9 (1). pp. 61-86.

Ariffin, Khadher Ahmad, Mohd Farhan Md (2013) Pusat Rawatan Islam di Malaysia: Antara Tanggungjawab dan Keuntungan. Kementerian Pendidikan Malaysia.

Arifin, Khadher Ahmad, Mohd Farhan Md Ariffin, Abdullah Yusof & Sed (2014) PENYAKIT SPIRITUAL, FIZIKAL DAN MENTAL YANG DIRAWAT I PUSAT PERUBATAN ALTERNATIF ISLAM DI MALAYSIA: SATU ANALISIS. Islam & Ketamadunan Melayu: Kemasyarakatan Dan Isu Semasa. pp. 455-464.

Arifin, Khadher Ahmad, Mohd Farhan Md Ariffin, Abdullah Yusof & Sede (2014) PENYAKIT SPIRITUAL, FIZIKAL DAN MENTAL YANG DIRAWAT DI PUSAT PERUBATAN ALTERNATIF ISLAM DI MALAYSIA: SATU ANALISIS. In: Islam & Ketamadunan Melayu: Kemasyarakatan Dan Isu Semasa. Academy of Islamis Studies, UM. ISBN 978-967-5534-30-9

Ahmad, Khadher Ahmad, Monika@ Munirah Abd Razzak & Thuraya (2012) Warna Merah Dan Kaitan Dengan Sifat Marah Dalam Perspektif Hadith: Satu Analisis Awal. In: Transformasi Dalam Bidang Pengajian Islam. Bahagian Ijazah Tinggi, Akademi Pengajian Islam, pp. 881-893. ISBN 978-967-5534-17-1

Ariffin, Khadher Ahmad, Sedek and Ariffin, Sedek (2013) Pemahaman Imam al-Bukhari Terhadap Hadith Nabi SAW Disihir: Satu Analisis. Hadis: Jurnal Ilmiah Berimpak, 5. pp. 25-48.

Ahmad, Khadijah Mohd Khambali @ Hambali, Mahmud (2009) Khadijah Mohd Khambali @ Hambali, Mahmud Ahmad, Unitarianism Dalam Ajaran Kristian-Idea, Sejarah dan Perkembangan.Jurnal Usuluddin, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Bil 29, Januari-Jun 2009.

Ahmad, Khadijah Mohd Khambali @ Hambali, Mahmud (2010) Transformasi Dari Ajaran Nabi Isa A.S. Kepada Ajaran Paul Of Tarsus: Satu Analisa Sejarah. pp. 99-132.

Abidin, Khadijah Mohd Khambali, Suraya Sintang & Azmil Zainal (2013) Dialog antara agama dalam konteks ilmu perbandingan agama menurut perspektif Islam. TAFHIM: IKIM Journal of Islam and Contemporary World , 6. pp. 83-120.

Abdullah, Khaled A. F. Elwaheshi and Wan Suhaimi Wan (2011) The Early Development of Scientific Method in Islamic Thought (in Arabic). JIHAR Journal of Islamic and Social Research, 1 (1). pp. 151-172.

Anuar, Khalizani Khalid; Ilhaamie Abdul Ghani Azmi; Maznah Wan Om (2015) The Millennial Researchers' Ethical Decision Model: A Psychoanalytic Approach. Advanced Science Letters , 21 (5). pp. 1256-1260.

Abdullah, L Haji (2011) Latest Development of Traditional Islamic Education in Kelantan. International Association for Technology, Education and Development.

ABDULLAH, LUQMAN BIN HAJI (2007) Bermazhab Dalam Kerangka Amalan Bermazhab Shafi\'i Di Malaysia; satu Sorotan.

ABDULLAH, LUQMAN BIN HAJI (2014) Challenges in fatwa management in terengganu, malaysia. Mediterranean Journal of Social Sciences, 5.

ABDULLAH, LUQMAN BIN HAJI (2008) Pemikiran Imam al Shafi'i Mengenai Sadd al Zarai' Sebagai Sumber Hukum. Jurnal Fiqh (5). pp. 97-116.

ABDULLAH, LUQMAN BIN HAJI (2009) Sejarah Perkembangan Institusi Pondok Di Malaysia dan Penekanan Kepada Kitab Jawi. Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam.

ABDULLAH, LUQMAN BIN HAJI (2015) The approach of knowledge transfer in deriving shafi‘ite hukum. Mediterranean Journal of Social Sciences, 6.

ABDULLAH, LUQMAN BIN HAJI (2014) The inconsistency of assessing agricultural zakat. Global Journal Al-Thaqafah, 4.

Abdullah, Luqman (2009) Manhaj fiqh Imam Ahmad Bin Hanbal. In: Manahij Fuqaha. Department of Fiqh and usul, Academy of Islamic Studies, University of Malaya.

Abdullah, Luqman (2012) Sustainability Of Fiqh In Critical Fatwas (Jutistic Rulings)Concerning Zakat in Terengganu. Advances In Natural And Applied Sciences, 6 (7). pp. 1062-1074.

Abdullah, Luqman (2010) The Future of Pondok Education in Malaysia. KUIS.

Abdullah, Luqman (2010) legasi Ulama Kelantan:Tumpuan Kepada Tiga Ulama Pondok Utama Dalam Seruan Pembudayaan Ilmu. Universiti Teknologi MARA.

Abdullah, Luqman Haji (2011) Kerangka Asas Dalam Pembinaan Hukum Fiqh Masyarakat Bukan Islam Masa Kini. In: Fiqh Masyarakat Bukan Islam Di Malaysia. Persatuan Ulama Malaysia , pp. 221-230. ISBN ISBN978-983-2306-11-5

Abdullah, Luqman Haji (2014) Survival Pendidikan Pondok Dalam Arus Moden. In: Islam Dan Tajdid: Tinjauan Isu-isu dan Perspektif Semasa. Persatuan Ulama Malaysia, 175 - 187. ISBN ISBN:978-983-2306-16-0

Abdullah, Luqman Haji (2014) The Inconsistency in Assessing Agricultural Zakat. Global Journal of al Thaqafah, 4 (1). pp. 17-31.

Abdullah, Luqman Haji (2012) Transformation of shariah studies in Malaysian higher learning institution. Middle East Journal of Scientific Research, 12 (2). pp. 145-154.

Abdullah, Luqman Haji (2014) Trusteeship of an Endowment in Islamic Law: Theory and Practice. The IRED.

Abdullah, Luqman haji (2008) Konsep Halalan Tayyiba Dalam Pemakanan Dan Implikasinya Terhadap Kesempurnaan Ibadah. Jurnal Usuluddin (Journal of Usuluddin), APIUM, 28. 79 - 92.

Abdullah, Luqman haji (2014) Trusteeship of an Endowment in Islamic Law:Theory and Practice. International Journal of Social Science & Human Behavior Study, 1 (3). pp. 108-113.

Abdullah, M (2012) The Influence of Egyptian Reformists and its Impact on the Development of the Literature of Quranic Exegesis Manuscripts in the Malay Archipelago. Arts and Social Sciences Journal (2012). pp. 1-9.

Achour, M. (2013) Big Five Personality Traits correlate with Social Support Network and Performance among Sportsperson. UNSPECIFIED.

Achour, M. (2013) Supervisory Support as a Moderator of Work-Family Demands and Life Satisfaction among Malaysian Female Academicians. World Applied Sciences Journal, 28. pp. 32-37.

Achour, M. (2013) Work-Family Conflict and Women's Well-being: The Role of Religiosity. Lambert Academic Publishing.

AZRIEN, MOHAMAD (2011) al-Haikal al-Am an al-Taallum al-Zati fi Taalum al- Lughah al-Arabiyyah. In: Taalim al-Lugah al-Arabiyyah li ghayr al-Natiqina biha: Istiratijiyyat wa al-Maharat. Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya Nilam Puri. ISBN 978-983-44395-5-2

ADNAN, MOHAMAD AZRIEN BIN MOHAMED (2014) A Framework for Online Interactions in Learning Arabic as a Foreign Language via Learning Management System. UNSPECIFIED.

ADNAN, MOHAMAD AZRIEN BIN MOHAMED (2011) Analisis Pengaruh Politik Islam Terhadap Pembaharuan Hukum Pada Zaman Khalifah Umar Ibn al-Khattab. DEPARTMENT OF ISLAMIC HISTORY AND CIVILIZATION.

ADNAN, MOHAMAD AZRIEN BIN MOHAMED (2011) Analisis Pengaruh Politik Islam di Negeri Kelantan Terhadap Gaya Hidup Masyarakat di Malaysia. DEPARTMENT OF ISLAMIC HISTORY AND CIVILIZATION.

ADNAN, MOHAMAD AZRIEN BIN MOHAMED (2013) Analisis Penggunaan al-Quran dan al-Sunnah dalam Pentadbiran Kerajaan Kelantan dari Tahun 1990 Hingga Tahun 2012 dan Sumbangannya kepada Pembangunan Ummah. UNSPECIFIED.

ADNAN, MOHAMAD AZRIEN BIN MOHAMED (2008) Aplikasi Pendidikan Dalam al-Sunnah: Suatu Sorotan. UNSPECIFIED.

ADNAN, MOHAMAD AZRIEN BIN MOHAMED (2015) Construct Validation of Teacher Efficacy in Teaching Arabic Scale. The Institute of Engineers and Doctors.

ADNAN, MOHAMAD AZRIEN BIN MOHAMED (2009) Institusi Masjid Sebagai Pemangkin Pembangunan Ummah. In: Isu-isu Pengurusan Masjid. UNSPECIFIED.

ADNAN, MOHAMAD AZRIEN BIN MOHAMED (2013) Masjid Sebagai Pusat Pendidikan Berterusan Bagi Kanak- Kanak dan Remaja: Satu Cadangan. UNSPECIFIED.

ADNAN, MOHAMAD AZRIEN BIN MOHAMED (2011) Modul Pendidikan Kanak-kanak dan Remaja Melalui Institusi Masjid. UNSPECIFIED.

ADNAN, MOHAMAD AZRIEN BIN MOHAMED (2007) Pembelajaran Pengaturan Kendiri dalam Bahasa Arab : Kerangka Konseptual. In: Pengajian Islam di Institusi Pengajian Tinggi Awam Malaysia. Penerbit Universiti Malaya, p. 13.

ADNAN, MOHAMAD AZRIEN BIN MOHAMED (2015) Promoting Interactions in Learning Arabic Language via Learning Management System: A Theoretical Framework. Education Sciences and Technology, 34 (2).

ADNAN, MOHAMAD AZRIEN BIN MOHAMED (2011) Rahsia Pengimarahan Masjid Menurut al-Quran dan al- Sunnah. Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniri.

ADNAN, MOHAMAD AZRIEN BIN MOHAMED (2014) Self-Regulated Learning and Motivation of Islamic Studies and Non-Islamic Studies Stream Students. Global Illuminators Publishing.

ADNAN, MOHAMAD AZRIEN BIN MOHAMED (2014) The Use of First Language in Arabic Language Classroom: A Teaching Buttress or a Learning Obstacle? Global Illuminators Publishing.

ADNAN, MOHAMAD AZRIEN BIN MOHAMED (2014) Why Teachers Use Bahasa in the Arabic Language Classroom? IIUM Journal of Educational Studies, 2 (1). pp. 46-55.

ADNAN, MOHAMAD AZRIEN BIN MOHAMED (2013) Why Teachers Use First Language in the Target Language Classroom. UNSPECIFIED.

AL-HAMI, MOHAMMAD SAID MOHAMMAD (2011) Analytical Models of Legislative Texts for Muslim Scholars.

ALI, MOHD BAKHIT BIN HAJI (2015) 'Ijaz Al-Quran: Satu Tinjauan Mengenai pengertian dan Pandangan Ulama. Jurnal Al-Basirah, 5. pp. 94-115.

ALI, MOHD BAKHIT BIN HAJI (2011) AHAMIYYAH TAHLIL AL-AKHTA\' FI TA\'LIM AL-LUGHAH AL- ARABIYYAH LIGHAIR AL-NATIQIN BIHA BIHA. In: TA\'LIM AL-LUGHAH AL-ARABIYYAH LIGHAIR AL-NATIQIN BIHA: ISTIRATIJIYYAT WA MAHARAT. APIUM NILAM PURI KELANTAN. ISBN ISBN 978-983-44395-5-5

ALI, MOHD BAKHIT BIN HAJI (2006) AL WAJIZ FII ILM AL- TAJWID. MEGA HARMONY SDN BHD.

ALI, MOHD BAKHIT BIN HAJI (2008) AL-MAS\'ALAH AL-ZUNBURIYYAH: PERDEBATAN ANTARA SIBAWAYH DAN AL-KISA\'I. In: PENGAJIAN ISLAM DAN ISU-ISU KONTEMPORARI. APIUM NILAM PURI KELANTAN. ISBN 978-983-44395-0-7

ALI, MOHD BAKHIT BIN HAJI (2013) AL-SARF. In: Durus al-Lughah al-Arabiyyah li al-Talabah al-Fasl al-Awwal. UNSPECIFIED, p. 344. ISBN ISBN 978-983-44395-6-9

ALI, MOHD BAKHIT BIN HAJI (2009) AL-SYAWAHID DALAM KITAB SIBAWAYH: SUATU HURAIAN. In: PENGAJIAN ISLAM DAN ISU-ISU KONTEMPORARI '09. APIUM NILAM PURI, pp. 91-103. ISBN ISBN 978-983-44395-2-1

ALI, MOHD BAKHIT BIN HAJI (2001) AL-TASSAWUR AL-ISLAMI. ALC SDN BHD.

ALI, MOHD BAKHIT BIN HAJI (2012) BAB AL-SARF. In: Durus al-Lughah al-Arabiyyah li al-Talabah al- Fasl al-Awwal. UNSPECIFIED. ISBN ISBN 978-983-44395-6-9

ALI, MOHD BAKHIT BIN HAJI (2003) BAHASA AL-QURAN 3. UNSPECIFIED.

ALI, MOHD BAKHIT BIN HAJI (2013) Fiqh al-Sirah. APIUM Nilam Puri 16010 kota Bharu Kelantan..

ALI, MOHD BAKHIT BIN HAJI (2006) ILMU TAJWID LENGKAP. KURSUS PENGAJIAN AL-QURAN NILAM PURI. ISBN ISBN 983-43219-0-2

ALI, MOHD BAKHIT BIN HAJI (2005) IMLA\'AL-QURAN. UNSPECIFIED.

ALI, MOHD BAKHIT BIN HAJI (2007) ISLAM DAN SAINS: SUATU PENYESUAIAN. JURNAL KIAS. pp. 78-89.

ALI, MOHD BAKHIT BIN HAJI (2012) KEINDAHAN BALAGHAH ISTIARAH DALAM AL-QURAN: ANALISIS BEBERAPA AYAT DALAM SURAH AL-BAQARAH BEBERAPA AYAT DALAM SURAH AL-BAQARAH. JURNAL AL-BASIRAH, 2 (2012). p. 225.

ALI, MOHD BAKHIT BIN HAJI (2007) KEUNGGULAN TAMADUN ISLAM:SATU TINJAUAN. JURNAL JAHEAIK, I. pp. 106-119.

ALI, MOHD BAKHIT BIN HAJI (2009) MASJID-MASJID DI SEMENANJUNG MALAYSIA: SATU HURAIAN TENTANG PENGARUH SENI BINA ISLAM. In: ISU-ISU PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN MASJID. APIUM NILAM PURI KELANTAN, pp. 83-108. ISBN ISBN 978-983-44395-1-4

ALI, MOHD BAKHIT BIN HAJI (2004) MUKJIZAT AL-QURAN. UNSPECIFIED.

ALI, MOHD BAKHIT BIN HAJI (2010) Min al-Akhta' al- Min al-Akhta' al-Sha'i'ah fi al-Nizam al-Kitabiy: Akhta' fi Ihmal al-Hamzah. UNSPECIFIED.

ALI, MOHD BAKHIT BIN HAJI (2004) PENGENALAN NAHU ARAB. UNSPECIFIED.

ALI, MOHD BAKHIT BIN HAJI (2013) PERKEMBANGAN ILMU BALAGHAH: SEJARAH AWAL DAN KEPENTINGANNYA. JURNAL AL-BASIRAH, 3 (2013). p. 267.

ALI, MOHD BAKHIT BIN HAJI (2011) Perkembangan Ilmu Nahu di Andalus: Biografi dan Sumbangan Pemikiran Tokoh Ulama. al-Basirah, 1 (2044). p. 188.

ALI, MOHD BAKHIT BIN HAJI (2014) Perkembangan Ilmu Nahu: Sejarah Awal Dan Kepentingannya Kepada Umat Islam. Jurnal al-Basirah, 4.

ALI, MOHD BAKHIT BIN HAJI (2005) SEJARAH PENULISAN AL-QURAN. UNSPECIFIED.

ALI, MOHD BAKHIT BIN HAJI (2009) SUMBANGAN SIBAWAYH KEPADA LINGUISTIK BAHASA ARAB: KAJIAN TERHADAP METODOLOGI PENULISAN AL- KITAB. JURNAL AL-TAMADDUN, 4 (2009). pp. 17-32.

AHMAD, MONIKA @ MUNIRAH ABD RAZZAK, NIK MOHD ZAIM AB RAHIM & KHADHE (2011) SUMBANGAN SYEIKH IDRIS AL-MARBAWI DALAM MEMARTABATKAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH: TUMPUAN KITAB TAFSIR SURAH YASIN. FACULTY OF USULUDDIN.

ARIFFIN, MUHAMMAD ANAS NAJI, THABET ABDALLAH ABU ALHAJ, SEDEK (2015) NAZARIAH AL-NAZM IND ABD AL-QAHIR AL-JURJANIY WA ATHARUHA FI FAHM AL-BAYAN AL-NABAWIY. In: DAWABITH FAHM AL-SUNNAH. JQH APIUM, pp. 111-122. ISBN 987-967-5534-45-4

ABDULLAH, MUSTAFFA BIN (2010) Keruntuhan Moral dan Penyelesaian al-Quran Berdasarkan Kaedah Amar Makruf dan Nahi Mungkar. In: Kemelut Peradaban Remaja di Malaysia. Jabatan al-Quran dan al-Hadith, Akademi Pengajian Islam. ISBN 978-967-5534-06-5

ABDULLAH, MUSTAFFA BIN (2009) Konsep Pembangunan Modal Insan: Suatu Tinjauan Terhadap Kisah-Kisah dalam al-Quran. pp. 85-102.

ABDULLAH, MUSTAFFA BIN (2010) Pembudayaan Ilmu Sebagai Pembina Peradaban Remaja: Tumpuan Kepada Aktivis Mahasiswa Islam. In: Kemelut Peradaban Remaja di Malaysia. Jabatan al-Quran dan al-Hadith, Akademi Pengajian Islam. ISBN 978-967-5534-06-5

ABDULLAH, MUSTAFFA BIN (2008) Pendidikan Studi Tafsir di Perguruan Tinggi Islam Malaysia: Fokus Terhadap Studi Tafsir di Akademi Pengajian Islam, Universitas Malaya dan Fakultas Pengajian Islam Universitas Kebangsaan Malaysia. In: Metodologi Pengkajian Islam Pengalaman Indonesia-Malaysia. Indonesia: Institut Studi Islam Darussalam, Gontor, pp. 309-318.

ABDULLAH, MUSTAFFA BIN (2005) Pengaruh Tafsir al-Manar Terhadap Perjuangan Memartabatkan Pendidikan Orang-orang Melayu dan Semangat Toleransi Antara Kaum di Malaysia. In: Budaya dan Pemikiran Dalam Masyarakat Global: Malaysia dan China. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, pp. 599-614.

ABDULLAH, MUSTAFFA BIN (2005) Perkembangan Terjemahan Tafsir al-Qur an dalam Bahasa Melayu, Tinjauan Khusus Terhadap Terjemahan Tafsir Fi Zila al-Qur an oleh Dato Yusuff Zaky Yakub. In: Terjemahan dan Pengglobalan Ilmu. Pahang: PTS Professional Publishing, pp. 550-562.

ABDULLAH, MUSTAFFA BIN (2008) Rasuah Kanser Masyarakat. Utusan Malaysia.

ABDULLAH, MUSTAFFA BIN (2006) Tafsir Studies in Academy of Islamic Studies, University of Malaya and Faculty of Islamic Studies, University Kebangsaan Malaysia. UNSPECIFIED.

ABDULLAH, MUSTAFFA BIN (2007) Tafsir Studies at Institute Higher Studies in Malaysia, Fokus to Tafsir Studies at Academy of Islamic Studies, University of Malaya and Faculty of Islamic Studies, University Kebangsaan Malaysia. In: Islamic Studies in the Public Higher Learning in Malaysia. Department od Akidah and Islamic Thought, Academy of Islamic Studies.

ABDULLAH, MUSTAFFA BIN (2011) Takhrij Hadith Dalam Manuskrip Jawi: Tumpuan Kepada Karya Nik Muhammad Salleh Wan Musa. In: Takhrij Hadith di Nusantara Keperluan Masa Kini. Jabatan al-Quran dan al-Hadith, pp. 367-386. ISBN 978-967-5534-09-6

ABDULLAH, MUSTAFFA BIN (2008) Warisan al-Quran dan al-Hadith Nusantara. UNSPECIFIED.

ABDULLAH, MUSTAFFA BIN (2010) Wujudkan Garis Panduan Guna al-Quran. Utusan Malaysia.

Ahmad, Mahmud (2012) Belief and Respect in Multicultural Society: Religious Approach in the Globalised World. pp. 1571-1576.

Ahmad, Mahmud (2012) Integration Of Multicultural Society: Islamic Perspective. Economics Development and Research, 42. pp. 120-124.

Ahmad, Mahmud (2012) Religious Ethics on Industrialization: A Discourse from Islamic Perspective. pp. 146-157.

Ahmad, Mahmud (2005) The Concept of Rewards and Punishment in Sahih Bukhari with Special Reference to Kitab Al-Adab. JOURNAL USULUDDIN, 22 (2005). pp. 105-120.

Ahmad, Mahmud (2011) The Concept of Rewards and Punishments in Religion: A Special Reference to Kitab Al-Adab of Sahih Bukhari. pp. 249-254.

Azrien, Mohamad and Mohamad, Mohamad Azrien & Shukeri (2012) Pendekatan Siasah Syariyyah dalam Pentadbiran Negara dan Kesannya kepada Kesejahteraan Masyarakat: Satu Kajian Kepimpinan Menteri Besar Kelantan, Malaysia (1990-2011). UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia.

Adnan, Mohamad Azrien Mohamed (2009) Motivasi, Pembelajaran Pengaturan Kendiri dan Prestasi Akademik di Kalangan Pelajar Asasi Pengajian Islam Universiti Malaya Nilam Puri. Jurnal Tamadun, 4. pp. 1-16.

Ali, Mohamad Azrien Mohamed Adnan, Shukeri Mohamad, Mohd Alwee Y (2015) Penggunaan Bahasa Pertama dalam Kelas Bahasa Arab: Sokongan Pengajaran atau Penghalang Pembelajaran?

Ali, Mohamad Azrien Mohamed Adnan, Shukeri Mohamad, Mohd Alwee Yu (2015) Penggunaan Bahasa Pertama dalam Kelas Bahasa Arab: Sokongan Pengajaran atau Penghalang Pembelajaran? Association of Malaysian Muslim Intellectuals.

Ahmad, Mohamad Kamil b. Hj Ab. Majid, Ab. Aziz b. Mohd Zin, Fauzi b (2011) Wasatiyyah Islam Antara Liberalisme dan Konservatisme di Malaysia. Persekutuan Seruan Islam Selangor & Wilayah Persekutuan (Jam\'iyah), Kuala Lumpur. ISBN ISBN 978-983-44322-4

al, Mohammad Taqiuddin Mohamad et (2012) Matlamat Kestabilan Kewangan: Analisis Terhadap Dasar Pembiayaan Perbankan Islam Malaysia. In: Transformasi Penyelidikan Dalam Bidang Pengajian Islam. Bahagian Ijazah Tinggi APIUM, pp. 585-599. ISBN 1394-4321

Ahmad., Mohammad Taqiuddin Mohamad, Mohd Hafiz Abdul Wahab, Md Zyadi (2012) Rasuah dan Pertumbuhan Ekonomi Serantau: Perbandingan Malaysia dan Indonesia. In: Islam dan Alam Melayu. Penerbit Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, pp. 313-322.

Aris, Mohd Afifuddin Mohamad, Ishak Suliaman & Edah Md. (2014) Islam dan Sains Kesihatan: Mudarat dan Manfaat Babi. Penerbit Universiti Malaya. ISBN 978-983-100-722-8

Alwee, Mohd (2014) Fann Tajwid al-Quran. Arabic Language Consultancy.

Adnan, Mohd Alwee Yusoff & Mohamad Azrien Mohamed (2010) Motivasi dan Strategi Pembelajaran Pengaturan Kendiri: Perspektif Malaysia. Jurnal al-Nur, 8 (1). pp. 57-71.

Adnan, Mohd Alwee Yusoff & Mohamad Azrien Mohamed (2011) Sheikh Ahmad al-Fatani (1856-1908M) dan Sumbangannya Terhadap Pengajian Ilmu Nahu di Institusi Pondok Negeri Kelantan. pp. 161-171.

Abdullah, Mohd Anuar Mamat & Wan Suhaimi Wan (2013) ADAB-ADAB GURU MENURUT IMAM ABU HANIFAH (M.150H/767M): KAJIAN TERHADAP WASIYYAH ABI HANIFAH LI ABI YUSUF. Fakulti Tamadun Islam, UTM.

Abdullah, Mohd Anuar Mamat, Mohd Sobri Ellias & Wan Suhaimi Wan (2013) Manuskrip al-Jawharah al-Munifah Sebagai Syarahan kepada Wasiyyah Abi Hanifah: Sudut Pemikiran Akidah daripada Jalur al-Maturidiyyah. UiTM Sarawak.

Abdullah, Mohd Azhar Abdullah and Raihanah (2010) Peruntukan Undang-undang Mengenai Aurat dan Pakaian Sopan Menurut Bidangkuasa Majlis Perbandaran Kota Bharu - Bandaraya Islam: Satu Huraian (Legal Provisions on Aurat and Decent Clothing according to the Jurisdiction of Kota Bharu City Council: An Explanation. pp. 361-400.

Ahmad, Mohd Azrin Johari, Khadher (2014) Pengajian al-Quran di Institusi-Institusi Tahfiz Persendirian Sekitar Shah Alam: Kajian Terhadap Metodologi Pengajaran Hafazan al-Quran. Kolej Universiti Islam Melaka.

Ahmad, Mohd Farhan Md Ariffin dan Khadher (2013) Penjagaan Keseimbangan Ekosistem Tanah dan Kelangsungan Spesis Haiwan Menurut Perspektif Sunnah. In: Sunnah Nabawiah: Survival dan Cabaran. Jabatan al-Quran & al-Hadith, APIUM, pp. 327-346. ISBN 978-967-5534-34-8

al, Mohd Fauzi Hamat, et (2008) Teori kaedah penerapan pemikiran kritis menerusi silibus pendidikan Islam, Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM): Kajian terhadap pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA) di Semenanjung Malaysia. UNSPECIFIED.

Abdullah, Mohd Istajib Mokhtar and Raihanah (2014) Islamic Environmental Jurisprudence and Conservation Practices in Malaysia. Journal of Dharma, 39 (2). pp. 151-166.

Abdullah, Mohd Istajib bin Mokhtar dan Raihanah (2013) Prospek Undang-undang Alam Sekitar Islam di Malaysia(Prospect of Islamic environmental Law in Malaysia). In: Dimensi Islam dalam Penyelidikan Kontemporari,. Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.

Ahmad, Mohd Izwan Md Yusof, Khadher (2014) Menolak Salah Faham Tentang Perlakuan Songsang Golongan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender): Analisis Autoriti Teks dan Fiqh al- Hadith. Jurnal Penyelidikan Islam, 26. p. 6.

Adnan, Mohd Muhiden Abd Rahman & Mohamad Azrien Mohamed (2009) Takhrij Hadith dalam Kitab-kitab Jawi: Tumpuan kepada Kitab al-Fawa`id al-Bahiyyah fi al-Ahadith al- Nabawiyyah. UNSPECIFIED.

Abdullah, Mohd Muhiden Abd Rahman, Shukeri Mohamad & Ahmad Najib (2011) Taalim al-Lugah al-Arabiyyah li ghayr al-Natiqina biha: Istiratijiyyat wa al-Maharat. Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya Nilam Puri. ISBN 9789834439552

Awang, Mohd Nasir (2013) Hadith-Hadith musytarak antara Maqbul dan Mardud. Majalah Dian Ihya As-Sunnah.

Awang, Mohd Nasir (2013) Karya dan Tokoh hadith, Majalah Dian. Majalah Dian Ihya As-Sunnah.

Awang, Mohd Nasir (2013) Kecacatan tersembunyi & jenis-jenis hadith di Bawahnya. Majalah Dian Ihya As-Sunnah.

Abdullah, Mohd Norhusairi Mat Husin dan Raihanah (2014) Amalan Pembahagian Harta Sepencarian: Asas dan Perkembangannya. (The Practice of Jointly Acquired Property: Fundamental and Development). In: Islam dan Ketamadunan Melayu. Akademi Pengajian islam, Universiti Malaya,, pp. 159-176. ISBN 978-967-5534-40-9

Ahmad, Mohd Roslan Mohd Nor & Khadher (2012) ISLAM DAN ALAM MELAYU: Tradisi Ilmu, Kerohanian, Pendidikan, Ekonomi, Perundangan dan Masyarakat. Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. ISBN 978-967-5534-25-6

Ahmad, Mohd Roslan Mohd Nor dan Khadher (2013) Islam dan Alam Melayu: Pembinaan dan Pembangunan Masyarakat Islam. Akademi Pengajian Islam, UM.

Ahmad, Mohd Roslan Mohd Nor dan Khadher and Ahmad, Mohd Roslan Mohd Nor dan Khadher (2014) Islam dan Ketamadunan Melayu: Kemasyarakatan dan Isu Semasa. Academy of Islamis Studies, UM. ISBN 978-967-5534-40-9

Ahmad, Mohd Roslan Mohd Nor dan Khadher and Ahmad, Mohd Roslan Mohd Nor dan Khadher (2014) Islam dan Ketamadunan Melayu: Sumbangan Ke Arah Kemajuan Sejagat. Academy of Islamis Studies, UM. ISBN 978-967-5534-39-9

al, Mohd Roslan Mohd Nor, Mohd Yakub Mohd Yusoff,Ruzman Md Noor (2013) Hubungan Acheh Dan Pulau Pinang Dalam Konteks Sejarah Alam Melayu:Suatu Sorotan. Academy Of Islamic Studies.

Abdullah, Mohd Shafiee bin Hamzah & Mustaffa (2012) The Concept of Human Capital Development in al-Quran: A Study on The Story of Adam in Tafsir Fi Zilal al- Quran. In: Transformation of Research in Islamic Studies. Kuala Lumpur: Department of al-Quran dan al-Hadith., pp. 433-439. ISBN 978-967-5534-18-8

Arifin, Mohd Yakub@Zulkifli Hj MOhd Yusoff, Mustaffa Abdullah,Faisal (2011) Pengajian al-Quran di Malaysia: Perkembangan, Cabaran & Masa Depan. Institute for study of religion culture and public affair program pascasarjana universitas islam negeri sunan gunung djati bandung.

Ariffin, Mohd Zaini Zakaria, Mohd Yusof Ismail & Sedek (2011) PENULISAN KARYA SENI LAGU AL-QURAN DI NUSANTARA: SATU TINJAUAN. Universiti Sains Islam Malaysia (USIM).

alwee, Mohd (2014) First Language Use in Arabic Language Classrooms: Teacher Perspective. Global Illuminators Publishing.

Ali, Mohd. Muhiden Abd. Rahman, Fauzi Deraman, Ishak Suliaman, Ab (2007) Autoriti Hadis - Menangani Gerakan Antihadis, Kuala Lumpur, Penerbit Universiti Malaya. Penerbit Universiti Malaya. ISBN 983-100-422-1

Ahmad, Monika @ Munirah Abd Razzak, Khadher (2013) Warna Kuning Menurut Perspektif Hadith Dalam al-Kutub al- Sittah: Satu Analisis Awal. In: Warna Kuning Menurut Perspektif Hadith Dalam al-Kutub al-Sittah: Satu Analisis Awal. Akademi Pengajian Islam, UM, pp. 361-392. ISBN 978-967-5534-28-7

Ahmad, Monika @ Munirah Abd Razzak, Nik Mohd Zaim dan Khadher (2015) Warna Hijau Menurut Perspektif Hadith, Kaitannya dengan Pemakaian dan Cahaya. In: Salah Faham Terhadap Sunnah: Isu Dan Penyelesaian. Akademi Pengajian Islam, pp. 205-216. ISBN 978-967-5534-44-7

Abdullah, Muhamad Ali Hanafiah & Mustaffa (2012) Tarbiyyah Rabbaniyah (Pendidikan Rabbani) Menurut al- Quran: Analisis Konseptual Dalam Karya-Karya Muktabar. In: Transformasi Penyelidikan Dalam Bidang Pengajian Islam. Bahagian Ijazah Tinggi, Akademi Pengajian islam, Universiti Malaya, pp. 895-906. ISBN 978-967-5534-17-1

Ali, Muhamad Firdaus Ab Rahman, Luqman Abdullah & Nor Aini (2015) Perbandingan taksiran zakat pertanian di negeri-negeri terpilih di Malaysia. Jurnal Syariah, 23 (1). pp. 1-24.

Ariffin, Muhammad Ikhlas Rosele, Mohd Anuar Ramli, Mohamad Zaim Isam (2014) Zakah on Agriculture Reformation: An Analysis in Malaysia. Sains Humanika, 3 (1). pp. 47-53.

Abdullah, Muhammad Ikhlas Rsele & Luqman Haji (2015) Amalan Pembayaran Zakat Institusi Kewangan Islam Di Malaysia: Satu Tinjauan. In: Isu Kontemporari Pengurusan Dan Pembayaran Zakat Di Malaysia. Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan dan Jabatan Suariah Dan Ekonomi, APIUM, pp. 149-158. ISBN 978-967-13583-2-0

Abdullah, Muhammad Uzair Jamal Abdul Nasir & Luqman Haji (2015) Fatwa-fatwa zakat di Negeri Perak:Satu Analisis. Labuan e-Journal of Muamalat and Society, 9. pp. 75-91.

Abdullah, Muhammed bin Yusof, Syed Mohammad Hilmi Bin Syed Abdul Rahma and yusof, muhamed bin (2008) Konsep Halalan Tayyiba Dalam Pemakanan dan Implikasinya Terhadap Kesempurnaan Ibadah. Jurnal Usuluddin APIUM, 28. p. 210.

A.G.A., Munazza, S. & Ilhaamie, (2013) Religiosity and Brand Switching: A Comparative Study of Pakistan and Malaysia. YAPIEM.

AGA., Munazza, S. & Ilhaamie, (2015) Islam, Brand Image & Intention: Influence of Brand Switching Behaviour of Muslim Consumers on Brand Equity. Department of Syariah and Management.

AGA., Munazza, S. & Ilhaamie, (2014) Religion and Brand Switching Behavior of Muslim Consumers. Middle East Journal of Scientific Research, 21 (9). pp. 1611-1617.

A.R, Munirah (2011) Punica Granatum Bicara Al-Quran, Al-Hadith Dan Sains Perubatan Moden. p. 20.

Abdullah, Mustaffa (2011) al-Sunnah al-Nabawiyyah wa Qadaya al-Mu`asarah. Jabatan al-Quran dan al-Hadith. ISBN 31355349679780

Abdullah, Mustaffa (2003) Aliran Tafsir Ibn Arabi: Satu Tinjauan Awal. pp. 69-80.

Abdullah, Mustaffa (2009) Atur Strategi Menangkan Islam. Utusan Malaysia.

Abdullah, Mustaffa (2008) Bicara Islah Masyarakat Dalam Tafsir al-Manar Anaisis Idea Sayyid Muhammad Rashid Rida. jurnal al-Bayan, BIL. 6 (2008). pp. 1-31.

Abdullah, Mustaffa (2006) Dato¿ Yusuf Zaki Yakub Kepada Pengajian Tafsir al-Qur¿an di Malaysia. UNSPECIFIED.

Abdullah, Mustaffa (2005) Gagasan Pan-Islamisme Sayyid Muhammad Rasyid Rida Dalam Tafsir al-Mannar: Satu Huraian. pp. 35-50.

Abdullah, Mustaffa (2010) Institusi Masjid dan Sumbangannya dalam Pengajian al-Quran Kepada Golongan Cacat Penglihatan. In: Isu-Isu Pengurusan dan Pengimarahan Masjid di Alaf Baru. Nilam Puri: Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, pp. 17-28. ISBN 978-983-44395-3-8

Abdullah, Mustaffa (2005) Jihad Dalam al-Quran. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.. ISBN 9831002490

Abdullah, Mustaffa (2012) Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Pengajian Qiraat di Jabatan al-Quran dan al-Qiraat KUIS: Satu Tnjauan Awal. Association of Malaysian Muslim Intelectuals (PIMM) .

Abdullah, Mustaffa (2009) Kamus Al-Quran Rujukan Lengkap Kosa Kata Dalam Al- Quran. PTS Islamika Sdn Bhd.

Abdullah, Mustaffa (2011) Kecenderungan tokoh-Tokoh Dakwah Dalam Penghuraian al- Quran dan hadis Dari Aspek Haraki. In: Sunnah Nabi Realiti dan Cabaran Semasa. Kuala Lumpur: Jabatan al-Quran dan al-Hadith.. ISBN 978-967-5534-14-0

Abdullah, Mustaffa (2009) Khazanah Tafsir di Malaysia. Jabatan al-Quran dan al-Hadith. ISBN 978-983-43765-7-4

Abdullah, Mustaffa (2011) Khazanah Tafsir di Nusantara. Penerbit Universiti Malaya. ISBN 978-983-100-511-8

Abdullah, Mustaffa (2009) Khazanah Tafsir di Nusantara; Penelitian Terhadap Tokoh-tokoh dan karya-Karyanya di Malaysia, Brunei Darul Salam, Singapura dan Thailand. Kontekstualita (2009). 31-46.

Abdullah, Mustaffa (2008) Khazanah tafsir di Nusantara: Penelitian terhadap tokoh-tokoh dan karya-karya tafsir di Malaysia, singapura, Thailand dan Brunei. UNSPECIFIED.

Abdullah, Mustaffa (2009) Manhaj Tafsir bi al-Ma\'thur dalam Tafsir al-Manar Karya Sayyid Muhammad Rasyid Rida. Jurnal JAHEIIK (2009). pp. 149-162.

Abdullah, Mustaffa (2013) Muslim Reformist Political Thought, Revivalist, Modernist and Free Will" vs Pemikiran Islah Reformis Mesir Berdasarkan Pendalilan al-Quran, al-Hadith dan Akal. In: Al-Quran al-Karim Mendepani Era Globalisasi. Fakulti Usuluddin, Universiti Islam Sultan Sharif Ali., pp. 1-12. ISBN 978-99917-1-982-5

Abdullah, Mustaffa (2002) Pembaharuan Dalm Mashaf Rasm Uthmani: Satu Sorotan Sejarah. pp. 105-118.

Abdullah, Mustaffa (2003) Pengajian Tafsir Di Kelantan: Satu Tinjauan Sejarah. pp. 107-123.

Abdullah, Mustaffa (2003) Pengantar Usul Tafsir. Akademi Pengajian Islam UM, Intel MULTIMEDIA dan PUBLICATION.

Abdullah, Mustaffa (2009) Pengaruh Reformis Mesir dan Kesannya Terhadap Perkembangan Penulisan Karya-Karya Tafsir di Nusantara. In: Khazanah al-Quran dan al-Hadith Nusantara. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam.Universiti Malaya.. ISBN 978-983-44502-4-3

Abdullah, Mustaffa (2008) Pengaruh Tafsir al-Manar dan Kesannya Kepada Perjuangan Memartabatkan Pendidikan Orang-Orang Melayu. Jurnal Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya (2008). pp. 108-125.

Abdullah, Mustaffa (2010) Penggunaan Metode Tafsir bi al-Ra\'y dalam Tafsir al-Manar: Satu Analisis. Jurnal Perspektif, 2 (1) (2010). pp. 126-139.

Abdullah, Mustaffa (2014) Penulisan Manuskrip Jawi di Alam Melayu: Satu Tinjauan Historis. In: Islam & Ketamadunan Melayu Sumbangan ke Arah Kemajuan Sejagat. Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. , pp. 235-244. ISBN 978-967-5534-39-3

Abdullah, Mustaffa (2000) Penyelewengan Kitab Taurat dan Penjelasannya di Dalam al-Quran. 19-44..

Abdullah, Mustaffa (2010) Perjuangan Ulama Islah Tempatan Pada Awal Abad Ke 20 Dalam Usaha Memurnikan Pemikiran Orang-Orang Melayu di Malaysia. pp. 195-217.

Abdullah, Mustaffa (2006) Perjuangan Memartabatkan Pendidikan Orang-orang Melayu dan Semangat Toleransi Antara Kaum di Malaysia. In: Budaya dan Pemikiran Dalam Masyarakat Globa: Malaysia dan China. UNSPECIFIED, pp. 300-316.

Abdullah, Mustaffa (2010) Perkembangan Intelektual Dan Gerakan Islah Sheikh Muhammad Basiyuni Imran Di Kepulauan Borneo Indonesia. In: Agama dan Pemikiran Wacana Tradisi Kontemporari Malaysia-Indonesia. Universiti Kebangsaan Malaysia Jabatan Usuluddin dan Falsafah, pp. 477-484. ISBN 978-967-5048-98-2

Abdullah, Mustaffa (2009) Rashid Rida Pengaruhnya di Malaysia. Penerbit Universiti Malaya. ISBN 978-938-100-467-8

Abdullah, Mustaffa (2006) Sayyid Muhammad Rasyid Ridza Terhadap Pengajian Tafsir di Malaysia dan Kesannya Kepada Pengajian Tafsir di Malaysia. pp. 30-42.

Abdullah, Mustaffa (2007) Sciences of the Quranic Studies in the Challenge of Globalization: an Appraisal at Academy of Islamic Studies. UNSPECIFIED.

Abdullah, Mustaffa (2005) Sejarah Penulisan Tafsir al-Manar Karya Sayyid Muhammad Rasyid Rida. pp. 55-64.

Abdullah, Mustaffa (2009) Sumbangan syeikh Uthman syihabuddin al-Funtiani dalam Penulisan Tafsir al-Qur\'an di Kalimantan Indonesia. In: Islam di Borneo. Pusat Penerbitan Universiti (UPENA, Universiti Teknologi MARA.). ISBN 978-967-305-294-3

Abdullah, Mustaffa (2009) Surah al-Insan Terjemahan dan Huraian. Pusat Zakat Selangor.

Abdullah, Mustaffa (2010) Surah al-Kahfi Terjemahan dan Huraian Ayat 1-49. Pusat Pungutan Zakat Wilayah Persekutuan (PPZ-MAIWP). ISBN 978-983-99387-7-7

Abdullah, Mustaffa (2013) Ta`ayus al-Silmi ind Sayyid Qutb fi Tafsirih fi Zilal al-Quran: Maliziya Namuzajan. Department of al-Quran and al-Hadith. Academy of Islamic Studies, Malaya University.

Abdullah, Mustaffa (2006) Tafsir Reformis Mesir dan Kesannya Terhadap Perkembangan Pengajian Tafsir di Malaysia. In: Budaya dan Pemikiran Islam Mesir-Malaysia. UNSPECIFIED, pp. 357-367.

Abdullah, Mustaffa (2007) Tafsiran Islah Sheikh Abu Bakar al-Ashaari Dalam Bidang Akidah. pp. 1-18.

Abdullah, Mustaffa (2014) Tajdid syeikh Muhammad Abduh dan Muhammad Rashid Rida Dalam Bidang Pendidikan. In: Islam dan Tajdid Tinjauan isu-Isu dan Perspektif Semasa. Persatuan Ulama malaysia, pp. 155-174. ISBN 978-983-2306-16-0

Abdullah, Mustaffa (2012) Terapi Solat Benteng Ummah Jauhi Mungkar. Sinar Rohani.

Abdullah, Mustaffa (2015) The influence of Shaykh Ahmad Mustafa al-Maraghi s thoughts in Quranic exegesis in Malaysia. Online Journal of Research in Islamic Studies , 2 (1). pp. 43-55.

Abdullah, Mustaffa (2008) Ulum al-Quran. Open University Malaysia.

Abdullah, Mustaffa (2014) Warna-Warna Pemikiran Orang-Orang Melayu Dalam Memahami Ayat-Ayat al-Quran. In: Islam & Ketamadunan Melayu Kemasyarakatan dan Isu Semasa. Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya., pp. 521-532. ISBN 978-967-5534-40-9

Ali, Mustaffa Abdullah & Abdul Karim (2015) Jihad Dalam al-Quran dan Isu Terrorisme. Selangor: Persatuan Ulama Malaysia.

Ali, Mustaffa Abdullah & Abdul Karim (2015) Konsep Jihad Dalam al-Quran dan isu Terrorisme. In: Kefahaman Islam Semasa di Malaysia. Persatuan Ulama Malaysia, pp. 117-142. ISBN 978-983-2306-22-1

Abdullah, Mustaffa and Ghazali, Nornajwa (2008) Tafsiran Fiqh Abu Bakar al-Ashari: Satu Anjakan Paradigma. JURNAL SYARIAH, 16(1) (2008). pp. 47-61.

Ahmad, Mustaffa Abdullah, Sedek Arifin, Khadher (2012) THE INFLUENCE OF EGYPTIAN REFORMISTS AND ITS IMPACT ON THE DEVELOPMENT OF THE LITERATURE OF QURANIC EXEGESIS MANUSCRIPTS IN THE MALAY ARCHIPELAGO. ASTON JOURNALS, 2012 (52). pp. 1-8.

Abdullah, Mustaffa bin (2011) Manhaj Tarbiyah Rabaniyyah oleh Said Hawwa dalam Pembangunan Modal Insan: Tumpuan Kepada Karya al-Asas fi al-Tafsir. Centre of Quranic Research, Universiti Malaya.

Abdullah, Mustaffa bin (2011) Manhaj Tarbiyah `Aqadiyyah (Pendidikan Akidah) oleh Sa`id Hawa Dalam Pembangunan Masyarakat Madani: Tumpuan Kepada Karya al-Asas fi al-Tafsir. Fakulti Usuluddin, Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Brunei Darussalam..

Abdullah, Mustaffa bin (2013) Manuskrip al-Quran di masjid Raya sultan Riau; Kajian Diskriptif Serta Analisis Teks Qiraat. In: Islam dam Alam Melayu. Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya & Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia., pp. 13-18. ISBN 978-967-5534-27-0

Abdullah, Mustaffa bin (2011) al-Kahf Terjemahan dan Huraian Ayat 50-110. Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan.

ALOMRAN, NAYEL MUSA SHAKER (2011) Admissibility Conditions of A Constitutional Action and Its Limitations in the United States of America. Malaysian Law Journal, (MLJ), Lexis Nexis Malaysia (2011).

ALOMRAN, NAYEL MUSA SHAKER (2015) Historical and Political Background of Judicial Review in the Islamic Legal System. American Research Journal of History and Culture, Volume 1, Issue 1, February 2015, 1,. p. 13.

ALOMRAN, NAYEL MUSA SHAKER (2010) Limitations and Restrictions on the Exercise of Judicial Review in the Islamic Law. Journal of Islamic Law Review, 7 (2010).

ALI, NOR AINI BINTI (2009) A Comparison of Corporate Social Responsibility in Conventional and Islamic Perspectives. UNSPECIFIED.

ALI, NOR AINI BINTI (2012) Amalan Kaedah Taksiran Zakat Pertanian di Malaysia. UNSPECIFIED.

ALI, NOR AINI BINTI (2012) Amalan Taksiran Zakat Padi di Negeri-negeri Terpilih di Malaysia. UNSPECIFIED.

ALI, NOR AINI BINTI (2006) An Analytical Study on Agricultural Zakat Accounting in Malaysia. UNSPECIFIED.

ALI, NOR AINI BINTI (2014) Analisis Perluasan Pengenaan Zakat terhadap Hasil Pertanian selain Padi dalam Undang-undang di Malaysia. The Law Review, 2014.

ALI, NOR AINI BINTI (2007) Aplikasi Al-Muzaraah Di FELCRA Berhad.

ALI, NOR AINI BINTI (2010) Assessment Method for Agricultural Zakah in Malaysia:An Institutional Perspective. pp. 1500-1508.

ALI, NOR AINI BINTI (2006) Choice Of Financing Amongst Malays: Between Religiosity And Perception. UNSPECIFIED.

ALI, NOR AINI BINTI (2008) Comparative Study Between Auto Takaful and Auto Insurance Purchasing Behaviour Among Malaysian Undergraduates.

ALI, NOR AINI BINTI (2005) Comparative Study between Auto Takaful and Auto Insurance Purchasing Behaviour Among Malaysian Undergraduates. UNSPECIFIED.

ALI, NOR AINI BINTI (2008) Elemen Riba dan Gharar dalam Insurans. In: Sistem Takaful di Malaysia; Isu-isu Kontemporari. UNSPECIFIED.

ALI, NOR AINI BINTI (2015) Islamic Religiosity Values (IRV) and Zakat Compliance Behaviour. In: Isu Kontemporari Pengurusan dan Pembayaran Zakat di Malaysia. Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan dan Jabatan Syariah dan Ekonomi, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. ISBN 978-967-13583-2-0

ALI, NOR AINI BINTI (2015) Isu Kontemporari Agihan Zakat di Malaysia. Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan dan Jabatan Syariah dan Ekonomi, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. ISBN 978-967-13583-1-3

ALI, NOR AINI BINTI (2015) Isu Kontemporari Pengurusan dan Pembayaran Zakat di Malaysia. Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan & Jabatan Syariah dan Ekonomi, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. ISBN 978-967-13583-2-0

ALI, NOR AINI BINTI (2013) Isu-isu Fiqh Semasa Berkaitan Zakat Pertanian di Malaysia. Jurnal Syariah (Shariah Journal).

ALI, NOR AINI BINTI (2010) Isu-isu Perakaunan Zakat Tanaman di Malaysia. UNSPECIFIED.

ALI, NOR AINI BINTI (2015) Kaedah Pengiraan dan Agihan Zakat Perniagaan di Institusi Perbankan Islam Terpilih. In: Isu Kontemporari Pengurusan dan Pembayaran Zakat di Malaysia. Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan & Jabatan Syariah dan Ekonomi, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, pp. 159-168. ISBN 978-967-13583-2-0

ALI, NOR AINI BINTI (2009) Konsep Dan Aplikasi Produk Wakaf Kontemporari di Malaysia: Saham Wakaf dan Wakaf Saham. UNSPECIFIED.

ALI, NOR AINI BINTI (2003) Laporan Kajian Guna Tenaga Graduan Sarjana Muda Syariah dan Usuluddin, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya (1996 2002). UNSPECIFIED.

ALI, NOR AINI BINTI (2007) Pelaksanaan Pengiraan Zakat Padi di Malaysia. UNSPECIFIED.

ALI, NOR AINI BINTI (2008) Pembangunan Lestari dari Perspektif Islam. In: Pembangunan,Penggunaan dan Penilaian Sumber Alam. UNSPECIFIED. ISBN 978-983-2888-87-1

ALI, NOR AINI BINTI (2005) Penerimaan dan Sambutan Kakitangan dan Mahasiswa Universiti Malaya Terhadap Produk Takaful. UNSPECIFIED.

ALI, NOR AINI BINTI (2005) Perancangan Kewangan Islam dan Konvensional: Analisis Perbandingan. In: Teori dan Aplikasi Kontemporari Sistem Ekonomi Islam di Malaysia. UNSPECIFIED.

ALI, NOR AINI BINTI (2015) Perbandingan Taksiran Zakat Pertanian di Negeri-negeri Terpilih di Malaysia. Jurnal Syariah, 23 (1). pp. 1-24.

ALI, NOR AINI BINTI (2008) Persepsi Graduan Sarjana Muda Syariah dan Usuluddin terhadap Akademi Pengajian Islam (1996- 2002). Jurnal Usuluddin. pp. 159-178.

ALI, NOR AINI BINTI (2005) Persepsi dan Kriteria Pemilihan Mahasiswa Universiti Malaya Terhadap Polisi Insurans/Takaful. UNSPECIFIED.

ALI, NOR AINI BINTI (2008) Produk Takaful: Penerimaan Kakitangan Universiti Malaya. In: Sistem Takaful Di Malaysia Isu-Isu Kontemporari. Universiti Malaya.

ALI, NOR AINI BINTI (2008) Religiosity and Banking Selection Amongst Malays in Lembah Klang.

ALI, NOR AINI BINTI (2007) Religiosity and Banking Selection Criteria Amongst Malays in Lembah Kelang. UNSPECIFIED.

ALI, NOR AINI BINTI (2006) Religiosity and Choice of Banking in Malaysia. UNSPECIFIED.

ALI, NOR AINI BINTI (2007) Retail Banking. UNSPECIFIED.

ALI, NOR AINI BINTI (2006) Sekuriti Makanan dan Keselamatan Makanan dari Perspektif Islam. UNSPECIFIED.

ALI, NOR AINI BINTI (2008) Sistem Takaful di Malaysia; Isu-isu Kontemporari. UNSPECIFIED.

ALI, NOR AINI BINTI (2005) Teori dan Aplikasi Kontemporari Sistem Ekonomi Islam di Malaysia. UNSPECIFIED.

Al-omran, Nayel Musa (2009) Rashad Rida's Efforts in Calling for Muslim Unity and Political Reform. Journal of Islam in Asia (2009). pp. 149-166.

Al-Omran, Nayel Musa Shaker (2012) Establishment of Judicial Review and Its Elements of the Emergence in Egypt. International of Journal of Arab Culture, Management, and Sustainable Development (IJACMSD), London and Spain,. pp. 131-141.

Al-Omran, Nayel Musa Shaker (2011) Establishment of Judicial Review and Its Elements of the Emergence in America. xlvii-lxiv.

Al-Omran, Nayel Musa Shaker (2008) Judicial Control in the Islamic System, Journal of Islamic Law Review. pp. 77-106.

Al-Omran, Nayel Musa Shaker (2011) Theories and Principles of Good Governance in the Shari ah and Civil Law: its Constitutional Framework in the United States, Egypt and Malaysia. Malaysian Law Journal, (MLJ), Lexis Nexis Malaysia, 4 (2011). cli-clxxii. .

Abdullah, Noor Naemah Abdul Rahman,Mohd Akram Dahaman@Dalan,Muhammad N (2014) Pengaruh Perbezaan Realiti Ekonomi,Politik,Demografi dan Perundangan Terhadap Penetapan Fatwa di Malaysia dan Singapura. Jurnal Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa, 3. pp. 45-82.

A.J., Nor Raudah,S. Azizi, U. Ilhaamie,AGA, Zulkifli, M.Y., Roslan (2013) Masalah dan Cabaran Pengurusan Guru SAR di Malaysia. Konvensyen Pengurusan SAR. UNSPECIFIED.

AGA., Norain, A. & Ilhaamie, (2015) Amalan Pengambilan dan Pemilihan Sumber Manusia Menurut Perspektif Islam : Kajian di UiTM Cawangan Pahang. Department of Syariah and Management.

Abdullah, Norjajwa Ghazali & Mustaffa (2015) Syeikh Abu Bakar al-Ashhari Mufassir Islah Penerus Zaman. Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP). ISBN 978-983-46-1162-0

Abdullah, Norjanwa binti Ghazali & Mustaffa (2013) ketokohan Mufassir Imam Syafie Melalui karya Tafsir Imam al-Syafie. In: manuskrip Islam Kelangsungan dan Cabaran. Jabatan al-Quran dan al-Hadith, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, pp. 135-154. ISBN 978-967-5534-32-4

Abdullah, Nornajwa binti Ghazali dan Prof Madya Dr Mustaffa bin (2013) Signifikan Tafsiran al-Qur'an Imam al-Syafie dan Penghayatannya Dalam kalangan Umat Islam di Malaysia. Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Abdullah, Nur Najwa Ghazali & Mustaffa (2009) Tafsiran Islah Syeikh Abu Bakar Ashaari Menyentuh Isu- Isu Sosial dan Kemasyarakatan Dalam Intisari Tafsir Juz `Amma. In: Khazanah al-Quran dan al-Hadith Nusantara. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. ISBN 978-983-44502-4-3

Abdullah, Othman Sahalan & Luqman Haji (2014) Pengurusan Asnaf Muallaf Di Negeri Johor: Satu Sorotan. Jurnal Fiqh, 11.

al-Gebali, Prof Dato' Dr. Zulkifli Haji Mohd Yusoff & Mohd Ragae (2010) 1604;1573;1593;1580;1575;1586; 1575;1604;1576;1604;1575;1594;1610; 1601;1610; 1575;1604;1605;1578;1588;1575;1576;1607; 1575;1604;1604;1601;1592;1610; 1601;1610; 1575;1604;1602;1585;1570;1606; 1575;1604;1603;1585;1610;1605; 1583;1585;1575;1587;1577; 1578;1581;1604;1610;1604;1610;1577;.

al-Qaysi, Prof Dato\' Dr. Zulkifli Yakub Bin Mohd Yusoff & Dr. Abdul M (2011) 1605;1601;1607;1608;1605; 1575;1604;1571;1605;1606; 1575;1604;1601;1603;1585;1610; 1601;1610; 1575;1604;1573;1587;1604;1575;1605; 1608;1571;1607;1605;1610;1578;1607; 1575;1604;1581;1590;1575;1585;1610;1577;: 1583;1585;1575;1587;1577; 1608;1589;1601;1610;1577; 1575;1585;1578;1602;1575;1574;1610;1577;. pp. 49-82.

Abdullah, Prof Madya Dr Ab Mumin Ab Ghani & Ahmad Sufian Che (2005) Tawarruq: Inovasi Baru Produk Perbankan Islam dalam Pembiayaan Peribadi. UNSPECIFIED.

Ahmad, Prof Madya Dr Fauzi Deraman, Prof Dato\' Dr. Zulkifli Mohd Y (2011) Petunjuk Nabawi Bagi Hati. Centre of Quranic Research. ISBN 9289675534089

Abdullah, Prof Madya Dr Mustaffa bin (2012) Membina golongan pakar Pengajian Islam dan isu-isu kontemporari dalam konteks ijtihad ilmiah: satu pengalaman Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya (1993-2011). UNSPECIFIED.

Ali, Prof Madya Dr Wan Zailan Kamaruddin Wan (2014) Hubungan Raja dan Rakyat: Suatu Telaah Terhadap Taj al-Salatin dari Perspektif Pemikiran Islam. Lembaga Peradaban Melayu (ADAB), Yayasan Karyawan dan Institut Diplomasi dan Hubungan Luar Negeri .

Ali, Prof Madya Dr Wan Zailan Kamaruddin Wan (2014) Hubungan Raja dan Rakyat: Suatu Telaah Terhadap Taj al-Salatin dari Perspektif Pemikiran Islam. Lembaga Peradaban Melayu (ADAB), Yayasan Karyawan dan Institut Diplomasi dan Hubungan Luar Negeri .

Ali, Prof Madya Dr Wan Zailan Kamaruddin Wan (2014) Hubungan Raja dan Rakyat: Suatu Telaah Terhadap Taj al-Salatin dari Perspektif Pemikiran Islam. Lembaga Peradaban Melayu (ADAB), Yayasan Karyawan dan Institut Diplomasi dan Hubungan Luar Negeri .

Abdullah, Prof madya Dr. Mustaffa bin (2009) Konsep Pembangunan Modal Insan: Satu Tinjauan Terhadap Kisah-Kisah di Dalam Quran. pp. 85-102.

al-Ḥāj, Prof. Dato' Dr. Mohd Yakub @ Zulkifli Bin Mohd Yusoff,Dr. Se (2013) Manuscripts Islam Kelangsungan Dan Cabaran. Department of Al-Quran and Al-Hadith, Academy of Islamic Studies, University of Malaya. ISBN 987-967-5534-32-4

ABDULLAH, RAIHANAH BINTI HAJI (2012) Hak-hak Kewangan Wanita Selepas Penceraian: Kajian Perbandingan di Mahkamah Syariah Malaysia dan Pengadilan Agama Indonesia. UNSPECIFIED.

ABDULLAH, RAIHANAH BINTI HAJI (2002) Hiwar Habis Madu Sepah dibuang. UNSPECIFIED.

ABDULLAH, RAIHANAH BINTI HAJI (2012) Ilmu Membina Rumah Tangga. Muslimah.

ABDULLAH, RAIHANAH BINTI HAJI (2013) Keynote - The Lotus Sutra: A Message of Peace and Co-Existence. (English Version). The Journal of Oriental Studies, 23.

ABDULLAH, RAIHANAH BINTI HAJI (2012) Mahar, Bukan Sekadar Melepas Batuk di Tangga. MUSLIMAH .

ABDULLAH, RAIHANAH BINTI HAJI (2002) Manual Pembimbing. UNSPECIFIED.

ABDULLAH, RAIHANAH BINTI HAJI (2009) Pembaharuan Undang-undang Keluarga Islam dan Pelaksanaannya ke atas Wanita Islam: Kajian di Malaysia. UNSPECIFIED.

ABDULLAH, RAIHANAH BINTI HAJI (2011) Persediaan Membina Keluarga Muflihun. MUSLIMAH.

ABDULLAH, RAIHANAH BINTI HAJI (2012) Perseediaan Awal Elak Penganiayaan. MUSLIMAH .

ABDULLAH, RAIHANAH BINTI HAJI (2014) The Lotus Sutra: A Message of Peace and Co- Existence. Syeiko Shimbum.

AZAHARI, RAIHANAH BINTI HJ (1997) Authority of Wali Mujbir : An Analysis. Syariah Journal. pg. 154-160.

AZAHARI, RAIHANAH BINTI HJ (1999) Clapping Hand in the Perspective of Syara and It s Reality: A Review. In: UNSPECIFIED Academy of Islamic Studies, pp. 233-238.

AZAHARI, RAIHANAH BINTI HJ (1996) Compensation in Ta`assuf Divorce. Syariah Journal, 1 (4). pp. 91-96.

AZAHARI, RAIHANAH BINTI HJ (1980) Concept and Implementation in Malaysia. Karya Abazie, Kuala Lumpur.

AZAHARI, RAIHANAH BINTI HJ (1999) Contemporary Islamic Law for Malaysian Developing Society. AISUM: Kuala Lumpur.

AZAHARI, RAIHANAH BINTI HJ (2008) Factors Contributing to Marital Problems Among Malay Muslim Women: A Case Study in Malaysia. JURNAL SYARIAH, 16.

AZAHARI, RAIHANAH BINTI HJ (2006) Hak-Hak Kewangan Bagi Wanita Selepas Perceraian: Kajian di Jabatan Kehakiman Syariah Kuala Selangor dan Sabak Bernam. In: Perkahwinan, Perceraian dan Hubungan Kekeluargaan. Utusan Malaysia Berhad.

AZAHARI, RAIHANAH BINTI HJ (2006) Hibah and It's Impact on Achievement of Maqasid In Islamic Family System. UNSPECIFIED.

AZAHARI, RAIHANAH BINTI HJ (2008) Konsep Fiqh Islam Semasa dan Paradigma Penyelesaian Masalah Salah Laku Remaja di Malaysia. UNSPECIFIED.

AZAHARI, RAIHANAH BINTI HJ (2011) MAHR AS A FORM OF ECONOMIC SECURITY: A STUDY ON THE PRACTICE OF MAHR AMONG MUSLIMS IN MALAYSIA. UNSPECIFIED.

AZAHARI, RAIHANAH BINTI HJ (2008) Marital Problems Among Malay Muslim Women: A Study in Malaysia. UNSPECIFIED.

AZAHARI, RAIHANAH BINTI HJ (2006) Marriage, Divorce and Family Relationships. In: Marriage, Divorce and Family Relationships. Utusan Publication Distributors Sdn. Bhd,, pp. 81-93.

AZAHARI, RAIHANAH BINTI HJ (2004) Method of Family Dispute Resolution In The Malay Muslim Society: Pre and Post Colonial Period. UNSPECIFIED.

AZAHARI, RAIHANAH BINTI HJ (2005) Method of Gazetting Fatwa: A Comparative Study Between National Council of Fatwa of Malaysia and Indonesian Religious Council (MUI). UNSPECIFIED.

AZAHARI, RAIHANAH BINTI HJ (2004) Methods of Family Dispute Resolution In The Malay Muslim Society. pp. 125-150.

AZAHARI, RAIHANAH BINTI HJ (2008) Metodologi Studi Syariah di Institusi Perguruan Tinggi Negeri di Malay. In: Metodologi Pengkajian Islam: Pengalaman Indonesia- Malaysia. Gontor: Isid.

AZAHARI, RAIHANAH BINTI HJ (2002) Mut ah al-Talaq (Consolotary gift): Which Women Are Entitled. In: Women and Islamic Law. UNSPECIFIED.

AZAHARI, RAIHANAH BINTI HJ (2006) Pengaruh Budaya dalam Penentuan Kadar Mahar. In: Hukum Islam dan Budaya Tempatan. Jabatan Fiqh and Usul.

AZAHARI, RAIHANAH BINTI HJ (2007) Pengaruh Mazhab Syafie dalam Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia. Jurnal Fiqh, 4. pp. 251-258.

AZAHARI, RAIHANAH BINTI HJ (2013) Persepsi Guru Pelatih Pendidikan Islam Terhadap Penyeliaan Latihan Mengajar Oleh Pensyarah dan Guru Pembimbing (Perception of Islamic Education Teachers Trainee Towards The Supervision Given by Supervisor and Mentor Teacher in Teaching Practice). Association of Malaysian Muslim Intellectuals.

AZAHARI, RAIHANAH BINTI HJ (2000) Perubahan-perubahan Perlu dalam Undang-undang Keluarga Islam. In: Fiqh Malaysia: Kearah Pembinaan Fiqh Tempatan yang Terkini. APIUM.

AZAHARI, RAIHANAH BINTI HJ (2006) Roles of Sulh (Mediation) in Family Disputes Settlement: A Case Study at the Department of Syariah Judiciary of Selangor (Poster). UNSPECIFIED.

AZAHARI, RAIHANAH BINTI HJ (1999) Tepuk Tangan antara Realiti dan Hukum Syarak: Satu Ulasan. In: Hukum Islam Semasa Untuk Masyarakat Malaysia yang Membangun. APIUM.

AZAHARI, RAIHANAH BINTI HJ (2005) The Aplication of Sulh (Mediation( in Islamic Family Law. UNSPECIFIED.

AZAHARI, RAIHANAH BINTI HJ (2004) The Aplication of Sulh in Family Dispute Cases in the Islamic World: Recent Developments in the Implementation of Sulh in Malaysian Syariah Courts. UNSPECIFIED.

AZAHARI, RAIHANAH BINTI HJ (2005) The Application of Mediation: Implication to the Family Dispute Cases in Malaysian Syariah Courts. UNSPECIFIED.

AZAHARI, RAIHANAH BINTI HJ (2007) The Application of Sulh (Mediation) at The Syariah Judiciary Department of Selangor: A Client Perception. Man and Society, 15. Pg. 169-196.

AZAHARI, RAIHANAH BINTI HJ (2004) The Application of Sulh (mediation) at The Syariah Judiciary Department of Selangor: A Preliminary Review. pp. 45-80.

AZAHARI, RAIHANAH BINTI HJ (2000) The Imperative Changing in Islamic Law of Personal Status. In: Contemporary Islamic Jurisprudence: Towards Development of Fiqh Malaysia. Academy of Islamic Studies, pp. 235-260.

AZAHARI, RAIHANAH BINTI HJ (1980) Undang-undang Keluarga Islam: Konsep dan Pelaksanaannya di Malaysia. Karya Abazie.

AZAHARI, RAIHANAH BINTI HJ (1996) al-Muhallil. pp. 1-3.

AZAHARI, RAIHANAH BINTI HJ (1996) ¿Falsafah Hukuman dalam Islam¿. Akademik. pp. 324-326.

AZAHARI, RAIHANAH BINTI HJ (1997) ¿Li¿an Dan Permasalahan Rumahtangga¿. pp. 107-108.

AZAHARI, RAIHANAH BINTI HJ (2006) ¿Modifikasi Teori Sulh Berdasarkan Fiqh Klasik dan Penemuan Kajian Terkini¿. Jurnal Pengajian Melayu,, 17. pp. 232-252.

AZAHARI, RAIHANAH BINTI HJ (2008) ¿Prinsip-prinsip Kebajikan Kanak-Kanak Menurut Undang-Undang Islam: Rujukan Khusus Kepada Penghakiman Kes-Kes Hadanah di Mahkamah Syariah di Malaysia. Syariah Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Syariah IAIN Antasari, 8.

AHMAD, RIDZWAN BIN (2011) Adab Ketika Mendengar Azan. MIDI.

AHMAD, RIDZWAN BIN (2010) Alat Bantu Seks Goyahkan Institusi Kekeluargaan. 2.

AHMAD, RIDZWAN BIN (2011) Alkohol Dalam Masakan. MIDI.

AHMAD, RIDZWAN BIN (2011) Beli Air Zam-zam Di Pasaran. MIDI.

AHMAD, RIDZWAN BIN (2012) Changes and Differences in Fatwa from Malaysia and Singapore Contexts. 204-214,.

AHMAD, RIDZWAN BIN (2010) Desak Anak Bercerai Kerana Menantu Penagih Dadah. MIDI.

AHMAD, RIDZWAN BIN (2011) Dilema Suami Terlanjur. MIDI.

AHMAD, RIDZWAN BIN (2010) Gabung Puasa Qada Dengan Puasa Enam Syawal. MIDI.

AHMAD, RIDZWAN BIN (2010) Gagal Tadbir Rumah Tangga Muslimah Tidak layak Jadi Pemimpin. NUR.

AHMAD, RIDZWAN BIN (2010) Ganti Puasa & Bayar Fidyah. MIDI.

AHMAD, RIDZWAN BIN (2010) Hak Ke Atas Wang KWSP Arwah Ayah. MIDI.

AHMAD, RIDZWAN BIN (2011) Harta Pusaka Untuk Anak Angkat. MIDI.

AHMAD, RIDZWAN BIN (2007) Hilal Sebagai Tanda Waktu Dalam Pelaksanaan Ibadat. UNSPECIFIED.

AHMAD, RIDZWAN BIN (2006) Hukum Islam dan Budaya Tempatan. Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam, UM.

AHMAD, RIDZWAN BIN (2010) Hukum Pakai Baju Corak Binatang. MIDI.

AHMAD, RIDZWAN BIN (2011) Hukum Pakai Bomoh Dan Hadis Payung Emas. MIDI.

AHMAD, RIDZWAN BIN (2011) Hukum Tarian Poco-poco. MIDI.

AHMAD, RIDZWAN BIN (2010) Ibadah \'Aqiqah. MIDI.

AHMAD, RIDZWAN BIN (2011) Ilham Ketika Solat. MIDI.

AHMAD, RIDZWAN BIN (2013) Imam Abu Hanifah: Sorotan Biografi, Metodologi Hukum Dan Maqasid Syariah. In: Manhaj Fuqaha. UNSPECIFIED.

AHMAD, RIDZWAN BIN (2013) Imam Ahmad ibn Hanbal: Sorotan Biografi, Metodologi Hukum Dan Maqasid Syariah. In: Manhaj Fuqaha. UNSPECIFIED.

AHMAD, RIDZWAN BIN (2013) Imam Ibn Hazm: Sorotan Biografi, Metodologi Hukum Dan Maqasid Syariah. In: Manhaj Fuqaha. UNSPECIFIED.

AHMAD, RIDZWAN BIN (2013) Imam Ibn Taymiyyah: Sorotan Biografi, Metodologi Hukum Dan Maqasid Syariah. In: Manhaj Fuqaha. UNSPECIFIED.

AHMAD, RIDZWAN BIN (2013) Imam Malik: Sorotan Biografi, Metodologi Hukum Dan Maqasid Syariah. In: Manhaj Fuqaha. UNSPECIFIED.

AHMAD, RIDZWAN BIN (2013) Imam SyafiI: Sorotan Biografi, Metodologi Hukum Dan Maqasid Syariah. In: Manhaj Fuqaha. UNSPECIFIED.

AHMAD, RIDZWAN BIN (2010) Ingin Qada Solat. MIDI.

AHMAD, RIDZWAN BIN (2011) Keizinan Suami Dalam Mengerjakan Haji. MIDI.

AHMAD, RIDZWAN BIN (2010) Keliru Bilangan Sebenar Rakaat Solat Tarawih. MIDI.

AHMAD, RIDZWAN BIN (2004) Keterikatan Fatwa Mazhab Syafi¿i : Analisis Terhadap Fatwa-fatwa Jemaah Ulama Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Kelantan. UNSPECIFIED.

AHMAD, RIDZWAN BIN (2010) Keutamaan Suami Solat Berjemaah Di Masjid Atau Di Rumah,. MIDI.

AHMAD, RIDZWAN BIN (2011) Kewajipan Solat Bagi Penyakit Strok. MIDI.

AHMAD, RIDZWAN BIN (2010) Khasiat Solat Tahajud. MIDI.

AHMAD, RIDZWAN BIN (2012) Konsep Nilai Masa Wang Daripada Perspektif Syariah: Suatu Sorotan Kritikal. JURNAL SYARIAH, 2. pp. 107-132.

AHMAD, RIDZWAN BIN (2015) Konsep Raf'u al-Haraj Menurut al-Quran Dan Inspirasinya Dalam Inovasi Penjagaan Maruah Dalam Perkhidmatan Materniti. In: Memasyarakatkan Quran Mensejahterakan Ummah. Universiti Sains Islam Malaysia. ISBN 9789674402280

AHMAD, RIDZWAN BIN (2011) Mandi Bunga Untuk Dapat Jodoh. MIDI.

AHMAD, RIDZWAN BIN (2010) Mandi Wiladah Selepas Bersalin. MIDI.

AHMAD, RIDZWAN BIN (2009) Manhaj Fiqh Imam Ibn Hazm. In: Manahij Fuqaha. UNSPECIFIED.

AHMAD, RIDZWAN BIN (2013) Manhaj Fuqaha: Sorotan Biografi, Metodologi Hukum dan Maqasid Syariah. Jabatan Fiqh Dan Usul, Akademi Pengajian Islam , Universiti Malaya.

AHMAD, RIDZWAN BIN (2004) Maslahah dan Hubungannya dengan Nas Syarak dalam Pembinaan Hukum Islam Semasa. In: Fiqh Malaysia. Akademi Pengajian Islam, UM.

AHMAD, RIDZWAN BIN (2010) Mendoakan Keburukan Menimpa Suami. MIDI.

AHMAD, RIDZWAN BIN (2009) Metode Fiqh Imam Ibn Hazm. In: Manahij al-Fuqaha. Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam, UM.

AHMAD, RIDZWAN BIN (2008) Metode Pentarjihan Maslahah dan Mafsadah dalam Penentuan Hukum Islam Semasa. Jurnal Syariah, 16 (1). pp. 107-143.

AHMAD, RIDZWAN BIN (2004) Metode Pentarjihan Maslahah dan Mafsadah dalam Penentuan Hukum Islam Semasa. UNSPECIFIED.

AHMAD, RIDZWAN BIN (2010) Pemakaian Botox Dan Perawatan Emas. MIDI.

AHMAD, RIDZWAN BIN (2009) Pemakaian Maslahah Terhadap Konsep Nilai Masa Wang Dalam Sistem Perbankan Islam Di Malaysia. Jurnal Fiqh.

AHMAD, RIDZWAN BIN (2010) Pemberian Hadiah. MIDI.

AHMAD, RIDZWAN BIN (2006) Pengambilkiraan Uruf Masyarakat Majmuk Dalam Berfatwa: Analisis Terhadap Fatwa-fatwa Terpilih. In: Budaya dan Pemikiran Dalam Masyarakat Global: Malaysia. UNSPECIFIED.

AHMAD, RIDZWAN BIN (2005) Pengambilkiraan Uruf Masyarakat Majmuk Dalam Berfaywa : Analisis Terhadap Fatwa Terpilih. UNSPECIFIED.

AHMAD, RIDZWAN BIN (2006) Pengaruh Budaya Tempatan Terhadap Penentuan Hukum Menziarahi Rumah Terbuka Perayaan Agama Bukan Islam di Malaysia. In: Hukum Islam dan Budaya Tempatan. UNSPECIFIED.

AHMAD, RIDZWAN BIN (2010) Pensabitan Wasiat Terhadap Harta Pusaka. MIDI.

AHMAD, RIDZWAN BIN (2008) Permasalahan Ta¿lil Al-Ahkam Sebagai Asas Penerimaan Maqasid Al-Shari¿ah Menurut Ulama Usul. pp. 169-196.

AHMAD, RIDZWAN BIN (2012) Pertentangan Di Antara Nass Dengan Maslahah Dan Dan Hubungannya Dengan Bid'ah. Jurnal Syariah. pp. 249-282.

AHMAD, RIDZWAN BIN (2010) Poligami Yang Berdosa. MIDI.

AHMAD, RIDZWAN BIN (2012) Produk Hibah Dan kesannya Kepada Pencapaian Maqasid al- Syari'ah Dalam Sistem Kekeluargaan Islam Di Malaysia. In: Maqasid al-Syari'ah. IIUM Press.

AHMAD, RIDZWAN BIN (2006) Produk Hibah dan Kesannya Kepada Pencapaian Maqasid Dalam Sistem Kekeluargaan Islam di Malaysia. UNSPECIFIED.

AHMAD, RIDZWAN BIN (2011) Puasa Nazar Yang Belum Tertunai. MIDI.

AHMAD, RIDZWAN BIN (2010) Rasa Gundah Setelah Bomohkan Suami. MIDI.

AHMAD, RIDZWAN BIN (2008) Research In Islamic Studies. Akademi Pengajian Islam, UM.

AHMAD, RIDZWAN BIN (2015) Rukhsah dalam Penjagaan Antenatal. In: Isu-isu Fiqh Kontemporari. Universiti Sultan Zainal Abidin (UNISZA). ISBN 078-967-0899-07-7

AHMAD, RIDZWAN BIN (2007) Sikap Liberal Dalam Memahami Fiqh Mazhab Syafi i: Realiti Dan fenomena Di Malaysia. Jurnal Fiqh, 4.

AHMAD, RIDZWAN BIN (2010) Solat Hajat. MIDI.

AHMAD, RIDZWAN BIN (2010) Sumpah. MIDI.

AHMAD, RIDZWAN BIN (2011) Tanda Taubat Diterima Allah. MIDI.

AHMAD, RIDZWAN BIN (2011) Tertekan Dengan Sikap Tidak Adil Suami. MIDI.

AHMAD, RIDZWAN BIN (2010) Ukiran Inai Pengantin. MIDI.

AHMAD, RIDZWAN BIN (2014) Ulama dan wacana Islam dalam Hubungan Intelektual di Tanah Melayu Dan Indonesia. pp. 54-80.

AHMAD, RIDZWAN BIN (2011) Waktu Mustajab Berdoa, Mendadah Tangan Ke Langit. MIDI.

AHMAD, RIDZWAN BIN (2010) Zakat Wang KWSP. MIDI.

AHMAD, RIDZWAN BIN (2014) المقاصد الخاصة في القرآن الكريم: دراسة مقاصد العلاقات في ضوء سورة الممتحنة. QURANICA, 6 (1). pp. 115-142.

Awang, Rahimin Affendi Abdul Rahim & Idris (2007) Pendekatan baru Maqasid Shariah dalam Pengajian Syariah di Malaysia: Satu Analisis. Jurnal Syariah dan Perundangan.

Awang, Rahimin Affendi Abdul Rahim & Idris (2007) Pendekatan baru Maqasid Shariah dalam pengajian Syariah di Malaysia: Satu analisis.

A.R, Raihanah A and Asmak (2009) Fifteen Years of Jurnal Syariah (1993-2007): A Bibliometric Study. Malaysian Journal of Library & Information, 14 (3). pp. 59-76.

Abdullah, Raihanah (1997) Alasan Membubarkan Perkahwinan Melalui fasakh (Grounds for Marriage Dissolution Through Fasakh). 51-62 (12 pages).

Abdullah, Raihanah (2008) Ayat 3 and 129 of Surah al-Nisa: Some Views of Contemporary Muslim Thinkers. SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum, 8 (2). pp. 129-147.

Abdullah, Raihanah (2007) Beberapa Masalah dalam Pelaksanaan Undang-undang Keluarga Islam di Malaysia , (Some Problems in Implementing the Islamic Family Law in Malaysia). Syariah: Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Syariah IAIN Antasari, 1 (1). pp. 82-96.

Abdullah, Raihanah (2003) Berpoligami: Antara Hak Suami dan Hak Isteri Menurut Undang-undang Keluarga Islam. (Polygamous Marriage: Between the Rights of a Husband and the Rights of a Wife according to Islamic Family Law),. Jurnal Syariah (Shariah Journal, 2 (1). 131-146 (16 pages).

Abdullah, Raihanah (2004) Fatwa dan Masyarakat (Fatwa and Society),. In: Fatwa di Malaysia (Fatwa in Malaysia),. Department of Shariah and Law, Academy of Islamic Studies, University of Malaya: Kuala Lumpur, 141-161 .

Abdullah, Raihanah (2007) Hak Nafkah dan Hadanah (The Right for Maintenance and Custody). In: Undang-undang Islam di Malaysia: Prinsip dan Amalan (Islamic Law: Principles and Practices). University of Malaya Press: Kuala Lumpur, pp. 79-98.

Abdullah, Raihanah (2000) Importance of Knowledge for Muslim Women. UNSPECIFIED.

Abdullah, Raihanah (2008) Inserting Stipulation Pertaining to Polygamy in a Marriage Contract in Muslim Countries. al-Jami`ah: Journal of Islamic Studies, 46 (1). pp. 153-169.

Abdullah, Raihanah (2003) Islam and Malay Women. In: Women in Malaysia: Breaking the Boundaries. Utusan Publications: Kuala Lumpur,, 143-168 (26 pages) .

Abdullah, Raihanah (1997) Islam and Women. UNSPECIFIED.

Abdullah, Raihanah (2007) Islamic Family Law in Malaysia: A Select Bibliography. International Journal on Legal Information, 35 (3). pp. 514-536.

Abdullah, Raihanah (2002) Islamic Talk Programme (Live) Wanita dan Undang-undang (Women and Law). UNSPECIFIED.

Abdullah, Raihanah (2002) Islamic Talk Programme (Live), Women and Law. UNSPECIFIED.

Abdullah, Raihanah (1997) Keganasan Rumahtangga Menurut Undang-undang dan Masyarakat di Malaysia (Domestic Violence According to Law and Society),. Man and Society,, 10 (-). 143-166 (23 pages).

Abdullah, Raihanah (1995) Kepentingan maskahwin dalam Islam (The Importance of Mahr in Islam). pp. 37-42.

Abdullah, Raihanah (2013) Keynote - The Lotus Sutra: A Message of Peace and Co-Existence. (Japanese Version). The Journal of Orienteal Studies, 52 (1). pp. 140-141.

Abdullah, Raihanah (2010) Lebih baik Bercerai dari Bermadu: analisis perceraian dalam kes-kes Permohonan Poligami di Mahkamah syariah. (Better to Divorce than Polygamous Marriage:An Analysis of the Polygamous Cases in the Shariah Court) dalam kes-kes Permohonan Poligami di Mahkamah Syariah. SARJANA, 25 (3). pp. 107-124.

Abdullah, Raihanah (1998) Man and Women: Are They Equal or Different. al-MANAR. pp. 103-111.

Abdullah, Raihanah (2001) Muslim Women and Their Social Activities. UNSPECIFIED.

Abdullah, Raihanah (2000) Muslim women and Their Equal Rights in Women. UNSPECIFIED.

Abdullah, Raihanah (2001) Nafkah: Peruntukan Undang-undang dan Pelaksanaannya (Maintenance: Legal Provision and Its Implementation). IKIM Law Journal,, 5 (1). 43-65 (23 pages).

Abdullah, Raihanah (1999) Pegawai syariah Wanita di Mahkamah-mahkamah Syariah di Malaysia (Women Shariah Officer in Malaysian Shariah Courts). In: Islam Semasa (Contemporary Islamic Law),. Academy of Islamic Studies, University of Malaya, Kuala Lumpur, 221-233 (13 pages).

Abdullah, Raihanah (2009) Pembelaan Kumpulan Minoriti: Isu dan Cabaran (Defence of Minority Groups: Issues and Challenges). Center for Civilizational Dialogue, University of Malaya. ISBN 978-983-3070-34-3

Abdullah, Raihanah (2009) Penangguhan Kes di Mahkamah Syariah di Malaysia: Cabaran dan Penyelesaian, (Cases Delay at the Shariah Courts in Malaysia: Challenges and Solutions). pp. 109-138.

Abdullah, Raihanah (2008) Pengajian Gender dan Islam di Institusi Pengajian Tinggi Awam Malaysia: Pengalaman Universiti Malaya (Islam and Gender Studies at the Public Higher Institute Malaysia: Experience from University of Malaya). In: Metodologi Pengkajian Islam: Pengalaman Indonesia - Malaysia Islamic Studies Methodology: Indonesia -Malaysia Experiences),. Institut Studi Islam Darussalam: Surabaya, Indonesia, 105-114 .

Abdullah, Raihanah (2007) Pengajian Gender dan Islam di Institusi Pengajian Tinggi Awam, Malaysia: Pengalaman Universiti Malaya (Islam and Gender Studies at the Public Institute of Higher Learning: University of Malaya Experience). In: Pengajian Gender dan Islam di Institusi Pengajian Tinggi Awam, Malaysia: Pengalaman Universiti Malaya (Islam and Gender Studies at the Public Institute of Higher Learning: University of Malaya Experience). University of Malaya Press: Kuala Lumpur, pp. 239-250.

Abdullah, Raihanah (1999) Penganiayaan Kanak-kanak: Permasalahan dan Penyelesaiannya (Child Abuse: Problems and Solutions in Malaysia). Fikrah Journal, 2 (-). 127-139 (13 pages).

Abdullah, Raihanah (2008) Penulisan Teks Penghakiman Dari Aspek Kekeluargaan (Written Judgement in Islamic Family Law Cases). In: Penulisan Teks Penghakiman Mahkamah Syariah di Malaysia (Written Judgement at Shariah Courts in Malaysia. Kuala Lumpur: University of Malaya , pp. 30-40.

Abdullah, Raihanah (1998) Permasalahan Moral Masyarakat Islam dari perpsektif Undang-undang (Muslims Moral Problems: Legal Perspective). Shariah Journal,, 6. 81-96 (16 pages).

Abdullah, Raihanah (1996) Persamaan antara lelaki dan Wanita Menurut Islam (Equality between Men adn Women according to Islam),. MENARA (56). pp. 26-29.

Abdullah, Raihanah (1996) Persediaan dalam Membina Keluarga Menurut Islam (Preparation in Forming Family Institution According to Islamic Perspective). UNSPECIFIED.

Abdullah, Raihanah (2004) Personel Jabatan Mufti )Personnel of Mufti Department). In: Fatwa di Malaysia (Fatwa in Malaysia). Department of Shariah and Law, Academy of Islamic Studies, University of Malaya: Kuala Lumpur, pp. 65-93.

Abdullah, Raihanah (1993) Peruntukan Kewangan bagi Wanita Islam dalam Akta Undang-undang Keluarga Islam, Wilayah Persekutuan, 1984 (Financial Provisions for Muslim Women under the Islamic Family Law (Federal Territory) Act, 1984). Shariah Journal, 1 (2). 209-222 (13 pages).

Abdullah, Raihanah (1998) Poligami dalam Perundangan Islam (Poligamy in Islamic Law),. In: Gender, Budaya dan Masyarakat (Gender, Culture and Society. Gender Studies Programme, University of Malaya: Kuala Lumpur, 183-202 (19 pages).

Abdullah, Raihanah (1997) Poligami di Malaysia (Polygamy in Malaysia). Shariah Journal, 5 (2). 167-186 (20 pages).

Abdullah, Raihanah (2007) Polygamous Marriages without the Shariah Court\\\\\\\'s Permission: A Socio-legal Perspective. Malaysian Journal of Social Administration, 4. pp. 11-26.

Abdullah, Raihanah (2004) Polygamy as Cause of Divorce in Malaysia. UNSPECIFIED.

Abdullah, Raihanah (2007) Prosedur Perkahwinan (Marriage Procedure). In: Undang-undang Islam di Malaysia: Prinsip dan Amalan (Islamic Law in Malaysia: Principles and Practices). University of Malaya Press: Kuala Lumpur, pp. 3-29.

Abdullah, Raihanah (2001) Prosedur Perkahwinan (Marriage Procedure). Department of Shariah and Law, Academy of Islamic Studies,University of Malaya.

Abdullah, Raihanah (2009) Searching for Equality: Do Muslim Women Need a Wali to Marry in Malaysia. Department of Shariah and Law, Academy of Islamic Studies, University of Malaya.

Abdullah, Raihanah (1995) Shariah and Reality. UNSPECIFIED.

Abdullah, Raihanah (2000) Single Father. UNSPECIFIED.

Abdullah, Raihanah (1995) Social Illness. UNSPECIFIED.

Abdullah, Raihanah (2001) Story of Zulaykha and the Prophet Yusuf. UNSPECIFIED.

Abdullah, Raihanah (1998) Surah al-Nisa`, ayat 34: Suatu Analisis Awalan (Surah al-Nisa verse 34: A Preliminary Analysis). 117-126 (10 pages).

Abdullah, Raihanah (2000) Talaq Tiga: Analisis terhadap Penghakiman Mahkamah Syariah (Triple Talaq: An Analysis on the Shariah Court s Judgement). 139-154 (16 pages).

Abdullah, Raihanah (2008) The Development of Islamic Family Law in Malaysia. AHKAM, 10 (1). pp. 1-14.

Abdullah, Raihanah (2009) The Legal Reform of the Islamic Family Law in Indian-Subcontinent. In: Women\'s Rights in Islam: Religious and Cultural Views about Secular Perceptions. The Nahar Light Foundation: Bangladesh. ISBN 978-984-8822-01-2

Abdullah, Raihanah (2000) The Rights of Maintenance for Muslim Women. UNSPECIFIED.

Abdullah, Raihanah (2007) The Rights of Muslim Wives to Maintenance in India. Jurnal Syariah (Shariah Journal), 15 (1). 43-54 (12 pages).

Abdullah, Raihanah (1993) Undang-undang Islam dan Masyarakat (Islamic Law and Society). Shariah Monograf, 1 (-). 43-50 (8 pages).

Abdullah, Raihanah (2006) Undang-undang Keluarga Islam di Malaysia: Pembaharuan atau Penindasan terhadap Wanita Islam (Islamic Family Law in Malaysia: Reform or Discrimination against Muslim Women. In: Dasar Aparteid Terhadap Wanita Islam di Malaysia (Apartheid Policy Against Muslim Women in Malaysia),. Bestari Sdn Bhd: Kuala Lumpur, 67-78 .

Abdullah, Raihanah (2005) Undang-undang Keluarga Islam di Malaysia: Suatu Sorotan Literatur (Islamic Family Law in Malaysia: A Review of Literature),. In: Mahkamah Syariah di Malaysia: Pencapaian dan Cabaran (Shariah Court in Malaysia: Achievements and Challenges),. University of Malaya Press: Kuala Lumpur, 125-138 .

Abdullah, Raihanah (2010) Wanita Islam di Malaysia Selepas 50 Tahun Kemerdekaan: Pencapaian dan Cabaran.(Muslim Wome in Malaysia after 50 years of Independance: Achievement and Challenges. In: Wanita Islam: Isu-isu dan Pemerkasaan Hak. Persatuan Ulama Malaysia. ISBN 978-983-2306-09-2

Abdullah, Raihanah (2001) Wanita dan Perundangan Islam (Women and Islamic Law),. Ilmiah Publishers: Selangor,. ISBN 983-2092-68-X

Abdullah, Raihanah (2004) Wanita dan Sukan dari perspektif Agama dan Budaya (Women and Sports in Religious and Cultural perspective. CAHAYA LKPIM. pp. 11-12.

Abdullah, Raihanah (2001) Wanita, Perceraian dan Mahkamah Syariah (Women, Divorce and Shariah Courts). In: Wanita dan Perundangan Islam (Women and Islamic Law). Ilmiah Publishers, Selangor,, 94-120 (36 pages).

Abdullah, Raihanah (2000) Woman\'s Rights in Islam. UNSPECIFIED.

Abdullah, Raihanah (1995) Women and Equal Rights: Islamic Perspective. UNSPECIFIED.

Abdullah, Raihanah (2000) Women and Their Rights to Inherit Property. UNSPECIFIED.

Abdullah, Raihanah (1995) Women in Islam. UNSPECIFIED.

Abdullah, Raihanah (2002) You and the Law Programme (Live: Hak Penjagaan Anak Menurut Undang-undang Keluarga Islam (Custody According to Islamic Family Law). UNSPECIFIED.

Azahari, Raihanah (2009) Hubungan di antara Faktor Demografi Dengan Penentuan Kadar Mahar. Jurnal Fiqh, 5. pp. 107-124.

Azahari, Raihanah (2013) KONSEP AL-TAYSIR DALAM PERBELANJAAN PERKAHWINAN SEBAGAI MEKANISME PENYELESAIAN TREND BELANJA KAHWIN MASA KINI. USIM.

Azahari, Raihanah (2013) Kedudukan Ibu Susuan dan Anak Susuan Dari Perspektif Syarak. In: Ibu Susuan dari Perspektif Fiqh dan Sains Perubatan,. Penerbit UTM Press, pp. 55-67. ISBN ISBN 978-983-52-0936-9

Azahari, Raihanah (2013) Kedudukan Ibu Susuan dan Anak Susuan Dari Perspektif Syarak. In: Ibu Susuan dari Perspektif Fiqh dan Sains Perubatan,. Penerbit UTM Press, pp. 55-67. ISBN ISBN 978-983-52-0936-9

Azahari, Raihanah (2015) MAHR AS A FORM OF ECONOMIC SECURITY: A PRELIMINARY STUDIES. ARAB LAW QUARTERLY, 29 (3). pp. 1-10.

Azahari, Raihanah (2009) Metodologi Sulh Dalam Kes Kekeluargaan. Jurnal ILIM, 2. pp. 91-122.

Azahari, Raihanah (2013) Objektif Syariah Dalam Pemberian Mahar. pp. 57-76.

Azahari, Raihanah (2015) PENGLIBATAN ASUHAN ANAK REMAJA:BAGAIMANA PERSPEKTIF BAPA. PERSATUAN PSIKOLOGI MALAYSIA.

Azahari, Raihanah (2014) PENGUKUHAN INSTITUSI KELUARGA MELALUI KAWALAN TERHADAP PERCERAIAN: ANALISIS LITERATUR,. Jurnal Fiqh, 11. pp. 175-194.

Azahari, Raihanah (2010) Pendekatan Islam Dalam Memelihara Maslahah Wanita Selepas Kematian Suami. 479-506 .

Azahari, Raihanah (2011) Penentuan Kadar Kifayah Dan Makruf Nafkah Anak dan Isteri: Rujukan Khusus Kepada Keputusan Penghakiman Di Mahkamah-Mahkamah Syariah di Malaysia. Institute for Study of Religio Culture and Public Affairs, Program Pasca Sarjana, Sunan Gunung Djati, Bandung..

Azahari, Raihanah (2007) Penerimaan Masyarakat Islam di Malaysia Terhadap Amalan Percampuran Mazhab dalam Isu-isu Ibadat. JURNAL FIQH, 4. pp. 197-222.

Azahari, Raihanah (2013) Penglibatan Bapa Dalam Asuhan Remaja Dan Implikasinya Terhadap Kepentingan Pendidikan Kedewasaan. PERKAMA.

Azahari, Raihanah (2014) Perbelanjaan Perkahwinan: Satu Analisis Terhadap Anjuran Dan Amalan Rasulullah S.A.W. In: Sunnah Asas Wasatiyyah, Pencetus Transformasi Ummah. USIM, pp. 221-235. ISBN none

Azahari, Raihanah (2015) Perubahan Sosial Dan Kaitannya Dengan Pembahagian Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam. Jurnal Ilmiah Islam Futura, 14 (2).

Azahari, Raihanah (2012) Produk Hibah dan Kesannya kepada Pencapaian Maqasid al- Shari'ah dalam Sistem Kekeluargaan Islam di Malaysia. In: Maqasid al-Syariah. IIUM Printing Sdn. Bhd., pp. 157-175. ISBN ISBN 978-967-418-235-9

Azahari, Raihanah (2015) Social Change and Its Relation to Islamic Inheritance. Serambi Mekkah University.

Azahari, Raihanah (2008) Sulh Dalam Kes Kekeluargaan. Penerbit UM. ISBN 978-983100-461-6

Azahari, Raihanah (2009) Sulh Dalam Perundangan Islam. In: Undang-Undang Keluarga Dan Prosedur. Jabatan Undang-Undang Islam dan Pusat Undang-Undang Harun M. Hashim UIAM. ISBN 978-983-41203-5-1

Azahari, Raihanah (2010) The Development of Family Mediation in Malaysian Muslim Society. European Journal of Social Sciences (EJSS), 18. pp. 220-230.

Azahari, Raihanah Hj (2006) ¿Pelaksanaan Sulh di Jabatan Kehakiman Syariah Selangor: Persepsi Pelanggan¿ dlm Jurnal Manusia dan Masyarakat. Jurnal Manusia dan Masyarakat, 15. pp. 169-196.

Azahar, Raihanah hj (1995) Perwarisan dalam Perceraian Helah ,. UNSPECIFIED.

Azmi, Rashidi bin Abbas, Fakhrul Adabi Abd Kadir, Ilhaamie Abdul G (2010) The Implementation and Development of Soft Skills at University Malaysia Pahang. UNSPECIFIED.

AGA., Rashidi, A.; Fakhrul Adabi & Ilhaamie, (2013) Kemahiran Insaniah: Kemahiran Etika dan Moral Profesional dengan nilai Integriti dalam kalangan pelajar Mtun. UNSPECIFIED.

Ali, Ridwan Haris, Mohamad Azrien Mohamed Adnan & Mohd Bakhit Hj (2015) The Pyscho-Spiritual Therapy on Mental Illness: An Islamic Approach.

Abdullah, Riswadi bin Azmi& Mustaffa bin (2011) Penyelewengan dalam ilmu Qiraat:Kajian terhadap Karya Ilmu Qiraat al-quran Pelajaran Qiraat al-Quran Sab`ah (Qiraat Tujuh)susunan DRS. Abdul Malik Yamint. Universiti Sains Islam Malaysia .

Abdullah, Rosamaniza Abdul Latif and Raihanah (2013) Mut'ah al-Talaq: Jaminan Hak dan Perlindungan Wanita Islam Selepas Perceraian,(Mut'ah al-Talaq: Guanranteed Post Divorce Rights and Protection of Muslim Women). JURNAL SYARIAH, 21 (3). pp. 345-364.

Ahmad, Rushdi Ramli & Khadher (2011) Bahan-Bahan Rawatan Yang Terpakai Di Beberapa Pusat Rawatan Alternatif Di Malaysia : Satu Tinjuan Dari Sudut Hukum Dan Ilmu Pengubatan Islam. Jabatan Fiqh & Usul, Akademi Pengajian Islam, UM.

Adina., Ruzman Md Noor, Rahimin Affandi, Nor (2013) Transformasi dan pelan strategik Pengajian Islam Menghadapi Cabaran Globalisasi: Pengalaman Akademi Pengajian Islam. Program Pascasarjana UIN Sunan dan Akademi Pengajian Islam UM.

ABDULHUSSEAN, SANAA ABDULKARIM (2007) Customization Technology in Virtual University Education. AfaK, Magazine..

ABDULHUSSEAN, SANAA ABDULKARIM (2008) E- Banks: For and Against Suffusion. UNSPECIFIED.

ABDULHUSSEAN, SANAA ABDULKARIM (2010) Information Technology and its role in the elements and requirements for establishing a virtual university.

ABDULHUSSEAN, SANAA ABDULKARIM (2008) Information security risk management: Threats and protection. UNSPECIFIED.

ABDULHUSSEAN, SANAA ABDULKARIM (2010) Institutional and legislative framework for the governance of financial institutions - Malaysian experience.

ABDULHUSSEAN, SANAA ABDULKARIM (2008) Muslim Women Entrepreneurs: A Study on Success Factors- Malaysia Experiment. UNSPECIFIED.

ABDULHUSSEAN, SANAA ABDULKARIM (2011) STUDENTS' ATTITUDES and PREFERENCES TOWARDS E- LEARNING ONLINE RESOURCES).

ABDULHUSSEAN, SANAA ABDULKARIM (2009) Success Factors For Muslim Women Entrepreneuers IN Keusahawanan Islam,. In: Keusahawanan Islam, Konsep & Isu-isu Perlaksanaannya. Penerbit UM.

ABDULHUSSEAN, SANAA ABDULKARIM (2007) Technology Customization in Virtual University Education. UNSPECIFIED.

ABDULHUSSEAN, SANAA ABDULKARIM (2006) The 2nd conference of University of practical sciences:How to appoint the Information Technology in knowledge creativity. UNSPECIFIED.

ABDULHUSSEAN, SANAA ABDULKARIM (2007) The Difficulties and Challenges in Scientific Research Which facing the Academy of Islamic Studies\' Students. UNSPECIFIED.

ABDULHUSSEAN, SANAA ABDULKARIM (2009) The Educational and Organizational Requirements in Create The Virtual University- Malaysia Experiment. Economics and Management Researches Journal.

ABDULHUSSEAN, SANAA ABDULKARIM (2010) The Ethical Framework of Administration Decision of the Entrepreneurship & Small Firms in Light of the Knowledge Society. UNSPECIFIED.

ABDULHUSSEAN, SANAA ABDULKARIM (2009) The Knowledge Engineering and Its Impact of on the elements and the Requirements of Creating the Virtual Organization. Al Baaheth Journal, 7.

ABDULHUSSEAN, SANAA ABDULKARIM (2011) The Malaysian Experience¿s Features in Business Incubators Field. UNSPECIFIED.

ABDULHUSSEAN, SANAA ABDULKARIM (2009) The Moral Responsibility for the Owner of the Ventures and Small Business. UNSPECIFIED.

ABDULHUSSEAN, SANAA ABDULKARIM (2009) The Moral Responsibility for the Owner of the Ventures and Small Business. UNSPECIFIED.

ABDULHUSSEAN, SANAA ABDULKARIM (2008) The Organizational Requirements to Algerian small Business. In: The Partnership and Investment in Small & Medium Business Research Center in the Euro-Maghreb Space, Algeria. UNSPECIFIED.

ABDULHUSSEAN, SANAA ABDULKARIM (2006) The Organizational Requirements to Algerian small organization. UNSPECIFIED.

ABDULHUSSEAN, SANAA ABDULKARIM (2008) The Role of Distance Education in Sustainable Human Development Development. In: Sustainable Development and Efficient Usability of the Available Resources. UNSPECIFIED.

ABDULHUSSEAN, SANAA ABDULKARIM (2008) The Role of Distance Learning in Sustainable Human Development. UNSPECIFIED.

ABDULHUSSEAN, SANAA ABDULKARIM (2009) The Role of Information Technology in Selection of e- Learning: Malaysian Experience. UNSPECIFIED.

ABDULHUSSEAN, SANAA ABDULKARIM (2008) The Role of Managerial Leaders on Educational Institutions Improvement: Libyan Experiment. UNSPECIFIED.

ABDULHUSSEAN, SANAA ABDULKARIM (2008) The Virtual Office Using Information Technology to Support the Contemporary Offices. Economics and Management Science Journal, Setif University, Algeria, 8.

ABDULHUSSEAN, SANAA ABDULKARIM (2005) The changing of the project Management: The Iraqi experiment. The, 5.

ABDULHUSSEAN, SANAA ABDULKARIM (2006) The personality Requirements for small organization owners to confront the competition. UNSPECIFIED.

ABDULHUSSEAN, SANAA ABDULKARIM (1994) The private management consultation offices :Problems and Impedimenta, Technica Journal. The Technican Journal.

ABDULHUSSEAN, SANAA ABDULKARIM (2005) The role of Information Technology in knowledge management operations. UNSPECIFIED.

ABDULHUSSEAN, SANAA ABDULKARIM (1994) The role of the Management consultation offices in national development plans. The Technican Journal.

ABDULHUSSEAN, SANAA ABDULKARIM (2005) The strategic performance Aspects. UNSPECIFIED.

ABDULHUSSEAN, SANAA ABDULKARIM (2004) The strategies of Information Technology Security. UNSPECIFIED.

ABDULHUSSEAN, SANAA ABDULKARIM (2004) The supported Role of Information Technology in E- Commerce. UNSPECIFIED.

ABDULHUSSEAN, SANAA ABDULKARIM (2011) University Students Information Technology Experience and Its Role towards E-Learning Orientation. New Educational Review Journal (2 JUNE). pp. 231-242.

ABDULHUSSEAN, SANAA ABDULKARIM (2006) Using the expert systems in designing the knowledge Engineering system. UNSPECIFIED.

ABDULHUSSEAN, SANAA ABDULKARIM (2009) knowledge Engineering system. Dar Al Kutof, Amman, Jordan.

ARIFFIN, SEDEK (2013) MANUSKRIP ISLAM DI DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA: SOROTAN AWAL TERHADAP MANUSKRIP 'KITAB TAJWID MS188'. In: MANUSKRIP ISLAM KELANGSUNGAN DAN CABARAN. DEPARTMENT AL-QURAN & AL-HADITH, APIUM. ISBN 978-967-5534-32-4

AHMAD, SEDEK ARIFFIN & KHADHER (2012) TRANSFORMASI PENYELIDIKAN DALAM BIDANG PENGAJIAN ISLAM. BAHAGIAN IJAZAH TINGGI AKADEMI PENGAJIAN ISLAM UNIVERSITI MALAYA. ISBN 978-967-5534-17-1

AZMI, SEDEK ARIFFIN & RISWADI (2012) TARIKH MUSHAF: KEPENTINGANNYA DALAM MEMELIHARA KETULINAN AL-QURAN. In: TRANSFORMASI PENYELIDIKAN DALAM BIDANG PENGAJIAN ISLAM: UNIVERSITI MALAYA. BAHAGIAN IJAZAH TINGGI AKADEMI PENGAJIAN ISLAM UNIVERSITI MALAYA, pp. 73-80. ISBN 978-967-5534-17-1

AHMAD, SEDEK ARIFFIN, KAHDHER (2013) PENGGUNAAN RUKYAH DALAM RAWATAN SIHIR: ISU TERHADAP PRAKTIKALNYA DALAM KALANGAN PUSATA RAWATAN ISLAM MALAYSIA. In: DIMENSI ISLAM DALAM PENYELIDIKAN KONTEMPORARI. AKADEMI PENGAJIAN ISLAM UNIVERSITIT MALAYA. ISBN 978-976-5534-28-7

AHMAD, SEDEK ARIFFIN, KHADHER (2014) RELIGION AND ALTERNATIVE MEDICINE: ISSUES ON USING RUQYAH (INCANTATION) AMONG MALAY-MUSLIM PRACTICES. Global Illuminators Publishing, Kuala Lumpur Malaysia.

AHMAD, SEDEK ARIFFIN, MUSTAFFA ABDULLAH, KHADHER (2014) IMPLEMENTATION OF PANIPATI METHOD ON MEMORIZATION THE QURAN IN MALAYSIA: A STUDY IN TAHFIZ INSTITUTE. Global Illuminators Publishing, Kuala Lumpur Malaysia.

AHMAD, SEDEK ARIFFIN, MUSTAFFA ABDULLAH, KHADHER (2015) Method on Memorization the Quran in Malaysla: A Study ln Darul Tuba lnstitute. J. A. Alpha Business Research & Publishers Pvt. Ltd., Chennai, Tamil Nadu, India..

AHMAD, SEDEK ARIFFIN, MUSTAFFA ABUDLLAH, KHADHER and AHMAD, SEDEK ARIFFIN, MUSTAFFA ABUDLLAH, KHADHER (2015) MODULE OF AL-QURAN MEMORIZATION ACCORDING TO CAPABILITY AND PERIOD. RELIGOIN, LINGUISTICS & EDUCATION, 83 (1). pp. 82-88.

ARIFFIN, SEDEK BIN (2011) CQR. UNSPECIFIED.

ARIFFIN, SEDEK BIN (2010) Keruntuhan Moral dan Penyelesaian al-Quran Berdasarkan Kaedah Amar Ma¿ruf dan Nahi Mungkar. In: Kemelut Peradaban Remaja Masa Kini Di Malaysia. UNSPECIFIED.

ARIFFIN, SEDEK BIN (2009) Malam Keberkatan (Lalilatul Qadar)Malaysia Hari Ini MHI TV3. 23.09.1430. TV3.

ARIFFIN, SEDEK BIN (2008) Program Kalamullah Bacaan Al-Quran 1-30.09.1429. TV9.

Ahmad, Saadan Man, Mohd Zambri Zainuddin, Mohd Roslan Mohd Nor, Moh (2012) The Development of Islamic Astronomy Studies in Higher Learning Institutions in Malaysia. Middle East Journal of Scientific Research, 12 (1). pp. 108-113.

Abdullah, Sajeda Afif Ateeli, Raihanah Hj (2015) Ikhtiar al-Zaujah Limaskaniha: Dirasah fi al-Shariah al-Islamiyah Muqaranah bi tifaqiyah CEDAW al-Dauliyah. Jurnal Fiqh, 12. pp. 161-206.

Abdullah, Sajeedah Afeef Atili And Raihanah Binti Hj (2014) Huriyyah Tannaqul Al-Mar'ah Fi Al-Fiqh Al-Islāmī(Freedom of Movement according to Islamic Law). Majallah Jāmi'ah Al-Madīnah Al-Alamiyyah Al-Mahkamah, 10 (8). pp. 233-263.

Abdullah, Salsabil Haji Mohd Zain & Mustaffa (2013) Isra'iliyyat Dalam Manuskrip Melayu: Kajian Terhadap Manuskrip Hikayat Bulan Berbelah. In: manuskrip Islam Kelangsungan dan Cabaran. Jabatan al-Quran dan al- Hadith.Akademi Pengajian Islam , pp. 215-230. ISBN 978-967-5534-32-4

AGA., Sana\'a, AKA & Ilhaamie, (2011) Information Usage & Attitudes Toward Online Resource Students Perspective. AFKAR, 5 (7). pp. 2582-2589.

A.G.A, Sana\\\'a, A.K.H & Ilhaamie, (2008) Critical Success Factors of Muslim Women Entreprenuers: A Malaysian Experience. UNSPECIFIED.

AGA., Sanaa AKA & Ilhaamie (2011) University Students Information Technology Experience & its Role Towards E-learning Orientation. pp. 231-241.

A.G.A., Sanaa, A.K. & Ilhaamie, (2009) Success Factors For Muslim Women Entreprenuers. In: Keusahawanan Islam: Konsep & Isu-isu Pelaksanaan. Penerbit UM. ISBN 978-983-41326-1-3

Ahmad, Sazelin Arif and Ridzwan (2011) Food Quality Standards In Developing Quality Human Capital: An Islamic Perspective. African Journal of Business Management, 5 (31). pp. 12242-12248.

Ariffin, Sedek (2011) KEUNIKAN METODE-METODE HAFAZAN DI DUNIA, SUATU ANALISA TERHADAP KAEDAH MALAYSIA, INDIA, PAKISTAN, ARAB SAUDI, INDONESIA, DAN TURKI. Fakulti Usuluddin Universiti Islam Sultan Syarif Ali.

Ariffin, Sedek (2010) Manhaj Waqaf Huruf Hamzah Qira\'at Imam Hamzah Al-Zayyat Dan Keunikannya Di Dalam Pembacaan Al-Quran. Al- Bayan APIUM, 8 (3). pp. 35-45.

Ariffin, Sedek (2010) PERBANDINGAN ILMU TAJWID MENURUT TARIQ AL-SYATIBIY DAN TARIQ AL-JAZARIY BAGI RIWAYAT IMAM HAFS AN ASIM. Darul Quran JAKIM, 14. 80 - 93.

Ayob, Sedek Ariffin, Mohammad Asraff (2011) Kaedah Jibril Teknik Mudah Dan Praktikal Menghafaz Al-Quran. PTS Publications & Distributors SDN. BHD.. ISBN ISBN 9789670127033

Ayob, Sedek Ariffin, Mohammad Asraff (2010) Quranology Ilmu Di Sebalik Sebuah Kitab Agung. Must Read SDN BHD. ISBN ISBN 9789675426445

Ahmad, Sedek Ariffin, Mustaffa Abdullah, Khadher (2015) DABT AL-MUSHAF DAN RASM AL-MUSHAF: PENGAMALAN DAN PENGUATKUASAAN DI MALAYSIA. KOLEJ ISLAM ANTARABANGSA SULTAN ISMAIL PETRA (KIAS).

Abu-Alhaj, Sedek Ariffin, Thabet Ahmad Abdallah and ABU-ALHAJ, THABET AHMAD ABDALLAH (2015) Sejarah Perkembangan Ilmu Qiraat Di Malaysia. Jam'iyyah Al-Zat Al-Iraqiyyah, 1 (1). pp. 34-45.

Ahmad, Sedek Ariffin,Mustaffa Abdullah,Khadher and Ahmad, Sedek Ariffin,Mustaffa Abdullah,Khadher (2014) IMPLEMENTATION OF TURKEY METHOD ON MEMORIZATION THE QURAN IN MALAYSIA: A STUDY IN INSTITUTE DARUL TUBA, MALAYSIA. UNSPECIFIED.

al-Qudsy, Sharifah Hayaati S.Ismail (2010) Etika Penjawat Awam dari Perspektif Islam. Dewan Bahasa & Pustaka. ISBN ISBN 978-983-46-0311-3

Azmi, Sharifah Hayaati Syed Ismail, Ilhamie Abdul Ghani (2009) Women Leadership in Islam: A Special Reference to Women s Involvement in Malaysian Public Sector ,. pp. 70-85.

A.G.A., Sharifah Hayaati, S.I & Ilhaamie, (2009) Women\'s Leadership in Islam: A Special Reference to Women\'s Involvement in the Malaysian Public Sector. Journal Excellence, 1 (1). pp. 70-84.

Abu, Sharifah HayaatiSyed Ismail & Mohd Mauli Azli (2006) Etika Penyelesaian Konflik Dalam Pentadbiran Islam:Suatu Perbandingan. pp. 1-23.

Abdullah, Sharifah Nooraida Wan Hasan, Raihanah (2016) Hak-hak Wanita Muslim dan Pendidikan. Journal of Shariah Law Research, 11 (1). pp. 19-40.

Abdullah, Sharifah Nooraida dan Raihanah (2014) Pengajaran Pendidikan Hak-hak Wanita Muslim: Pengalaman Institut Pendidikan Guru Di Sarawak, (The Teaching of Muslim Women's Rights Education: The Sarawak Teacher Training Institute Experience). Online Journal of Islamic Education, 2 (1). pp. 65-75.

Adnan, Shukeri Mohamad, Syed Abdurahman Syed Hussin, Mohd Alwee Bin (2008) Pembangunan Modal Insan : Kajian Mengenai Aktiviti-Aktiviti Masjid Negeri Di Semenanjung Malaysia Terhadap Golongan Remaja Dan Belia. UNSPECIFIED.

Arni, Siti (2011) Sustainable economics development from Islamic perspective,. European Journal of Social Sciences, 24 (3). pp. 330-338.

A., Siti Arni, B. & Ilhaamie, A. G. (2011) Malaysian Islamic Quality Management System MS 1900 from an Islamic perspective: an implementation model, Sha'riah Journal. JURNAL SYARIAH, 19 (2). pp. 85-106.

Amin, Siti Fairuz Sujak, Anisah Abdul Ghani & Latifah (2010) Analisis Tumbuhan Transgenik Dari Sudut Pandangan Hukum. In: Permasalahan Etika dalam Bioteknologi. Universiti Kebangsaan Malaysia, pp. 66-81. ISBN 978-967-5048-82-1

al, Siti Saudah Hj. Hassan, et (2002) ¿Sumbangan Peniaga Wanita Melayu Kelantan Dalam Pembangunan Ekonomi: Suatu Kajian di Kota Bharu, Kelantan (Contributions of Muslim Women Entrepreneurs in Economic Development: A Study in Kota Bharu, Kelantan)¿. In: Ketokohan Wanita islam: Teladan dan Cabaran (Muslim Women Leadership : Examples and Challenges). National University of Malaysia, pp. 207-215.

Abdullah, Suhaili Sarif & Ahmad Sufian Che (2005) Bay` al-`Urbun dan Aplikasinya dalam Pasaran Kewangan Islam di Malaysia. UNSPECIFIED.

Abdullah, Suhaili Sarif, Kamaruzzaman Nordin & Ahmad Sufian Che (2004) Managing Organiszational Conflict From Islamic Perspektif. JURNAL SYARIAH, 12 (2).

Ahmad., Suraya Sintang, Khadijah Mohd Khambali @ Hambali, Azizan Bah (2011) Interfaith Marriage and Religious Conversion : A Case Study of Muslim Coverts in Sabah, Malaysia. Singapore: International Association of Computer Sciences & Information Technology Press (IACSIT Press).

ABU-ALHAJ, THABET AHMAD ABDALLAH (2012) GORGEOUS OBVIOUS EXPLANATION OF Algazareyah Introduction. 1575;1604;1581;1604;1610;1577; 1575;1604;1576;1607;1610;1577; 1588;1585;1581; 1575;1604;1605;1602;1583;1605;1577; 1575;1604;1580;1586;1585;1610;1577;. DAR ALMASSIRA.

ABU-ALHAJ, THABET AHMAD ABDALLAH (2013) HISTORICAL AND POLITICAL BACKGROUND OF JUDICIAL REVIEW IN THE ISLAMIC LEGAL SYSTEM. Journal of Al-Masaq: Islam and the medieval Mediterranean.

AHMAD, THURAYA BINTI (2011) 'Ali ibn Abi Talib siyasiyyan: Qabasun min al-marwiyyat al-wasifat lahu. jurnal al-Bayan, 9. 251 - 275.

AHMAD, THURAYA BINTI (2011) 403 hadith min al-Jami' al-Kabir li al-Sayuti: Basisun ila syarihatin min hasad juhud al-Azhar al-Sharif fi tahqiq al-kitab. Department of al-Quran and al-Hadith, APIUM.

AHMAD, THURAYA BINTI (2011) Penggunaan Jadual Dan Gambarajah Di Dalam Penulisan Bagi Subjek Mustalah Al-Hadith. UNSPECIFIED.

AHMAD, THURAYA BINTI (2011) Tokoh-Tokoh Qiraat Dalam Periwayatan Hadith. UNSPECIFIED.

Abdullah, Taslima Monsoor and Raihanah (2009) Gender Equity: Islamic Family Law & Women. A Research from Malaysia & Bangladesh. British Council, EWLR, Dhaka, Bangladesh. ISBN 978-984-33-0749-1

Abdullah, Taslima Monsoor and Raihanah (2010) Maintenance to Muslim Women in Bangladesh and Malaysia: Is the Judiciary doing Enough?,. The Dhaka University Journal - Part F, 21 (2). pp. 39-58.

Al-Haj, Thabet Ahmad Abdallah Abu (2014) METHODS OF RAISING CONSTITUTIONAL ACTION IN THE ISLAMIC JUDICIARY AND ITS APPLICATIONSIN THE QURAN AND SUNNAH. In: Tajdid in Quranic Studies. Department of Al-Quran and Al-Hadith, Academy of Islamic Studies, University of Malaya, p. 308. ISBN 978-967-5534-42-3

Ariffin., Thabet Ahmad Abdallah Abu Al-Haj, Sedek (2013) Alsabians In the Holy Quranan: Analytical Study. International Journal On Quranic Research, Centre of Quranic Research UM, 3 (4). pp. 255-278.

Abu-Alha, Thabet Ahmad Abdallah (2012) SUMMARY OF THE HOLY QURAN RECITTATION AS HAFS VERSION 1575;1604;1608;1580;1610;1586; 1601;1610; 1578;1585;1578;1610;1604; 1575;1604;1602;1585;1570;1606; 1575;1604;1593;1586;1610;1586;. DAR ALMASSIRA.

Abu-Alha, Thabet Ahmad Abdallah (2013) The Mind, Unseen and Revelation in the Qur an Analytical Study. Al-Bayan : Journal of al-Quran and al-Hadith,, 3.

Abu-Alhaj, Thabet Ahmad Abdallah (2012) Intreduction to the Interpretation and Quranic Sciences. DAR ALMASSIRA.

Abualhaj, Thabet Ahmad Abdallah (2014) (Laws of the Ottoman Empire and its relationship to the Hanafi doctrine). IIIT, Islamiyat al Ma rifah, 19 (75). p. 15.

Al-Haj, Thabet Ahmad Abdullah Abu (2014) AN ANALYTICAL STUDY ON THE INTELLECT, THE UNSEEN AND REVELATION IN THE QUR 256;N. Al-Bayan: Journal of Qur an and Hadith Studies.. .

Al-Haj, Thabet Ahmad Abdullah Abu (2015) Peaceful coexistence between Muslims and Christians: the case of Jerusalem. International Journal of Jinan University- Lebanon, 7. pp. 31-62.

Abu-Alhaj, Thabet Ahmad (2014) The development of Knowledge Alaqf wa Albtida in writing the Qurans: An objectively Empirical study. Jurnal Usuluddin,, 39. p. 33.

abualhaj, Thabet ahmad abdallah (2013) Alsabians in the holy - Qura n Analytical Study. International Journal On Quranic Research., 4. pp. 255-278.

Ahmad, Thuraya (2012) Analisis kepelbagaian warna Batuan Igneus dari ayat 27, Surah Fatir. Centre of Qur`anic Research, UM.

Ahmad, Thuraya (2011) Answering Misconceptions And False Claims : A Case Study Of Peer-Reviewed Article Titled: Where Are The Legal Hadith? A Study Of The Musannaf Of Ibn Abi Shayba By Scott C. Lucas. UNSPECIFIED.

Ahmad, Thuraya (2012) Rawatan Islam di Nusantara; Analisis Terhadap Pengamalan Kaedah Rawatan Yang Meragukan. In: Islam dan Alam Melayu. Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.

Ahmad, Thuraya (2012) Reciting Whole Qur`an Whithin 15 Hours Without Mushaf: Practical in Tahfiz al-Qur`an Centre. University of Oxford.

Ahmad, Thuraya (2013) Usaha penterjemahan hadith di Alam Melayu. In: Pembinaan dan pembangunan masyarakat Islam. Akademi Pengajian Islam., 241-246.

Ahmad, Thuraya (2012) Warna Merah dan Kaitan Dengan Sifat Marah Dalam Perspektif Hadith. In: Transformasi Penyelidikan Dalam Bidang Pengajian Islam. Bahagian Ijazah Tinggi, APIUM. ISBN 978-967-5534-17-1

Ahmad, Thuraya (2011) al-Hukm al-Islami al-Rashid; 'Ali ibn Abi Talib namuzajan. Department of Islamic History and Civilization, APIUM.

Ali, W Z Kamaruddin Wan (2012) "Islam dan Masyarakat Muslim di Filipina: Kajian Mengenai Isu dan Cabaran Dalam Pemikiran Islam Era Globalisasi," Islam dan Alam Melayu: Tradisi Ilmu, Kerohanian, Pendidikan, Ekonomi, Perundagan dan Masyarakat. UNSPECIFIED.

Ali, W Z Kamaruddin Wan (2012) Islam dan Muslim di Filipina: Kajian Mengenai Isu dan Cabaran Dalam Pemikiran Islam Era Globalisasi. APIUM, KL.

Ali, W.Z.Kamaruddin (2005) Konsep Mati (al-Mawt) Menurut Perspektif \'Ali bin Abi Talib (r.a).

ABDULLAH, WAN SUHAIMI BIN WAN (2008) Teaching Islamic Philosophy in Public Higher Learning Institution in Malaysia: The Syllabus, Problems and Challenges. In: Metodologi Pengkajian Islam Pengalaman Indonesia-Malaysia. Gontor: Institut Studi Islam Darussalam dan Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, pp. 25-40. ISBN 978-979-17519-0-2

ABDULLAH, WAN SUHAIMI WAN (2004) Akidah Islam Dan Keyakinan Muslim Antara Kekuatan Mencabar Atau Sasaran Pencabar. In: PEMIKIRAN ISLAM DAN CABARAN SEMASA. JABATAN AKIDAH DAN PEMIKIRAN ISLAM, pp. 1-28.

ABDULLAH, WAN SUHAIMI WAN (2004) Peringatan al-Ghazali Terhadap Kekeliruan Sufi. In: TASAWUF DAN UMMAH. JABATAN AKIDAH DAN PEMIKIRAN ISLAM, pp. 97-116.

ALI, WAN ZAILAN KAMARUDDIN BIN WAN (2000) Aqidah. UNSPECIFIED.

ALI, WAN ZAILAN KAMARUDDIN BIN WAN (1990) Aqidah. UNSPECIFIED.

ALI, WAN ZAILAN KAMARUDDIN BIN WAN (1995) Article. UNSPECIFIED.

ALI, WAN ZAILAN KAMARUDDIN BIN WAN (2008) Contemporary issue. UNSPECIFIED.

ALI, WAN ZAILAN KAMARUDDIN BIN WAN (1997) Islamic History. UNSPECIFIED.

ALI, WAN ZAILAN KAMARUDDIN BIN WAN (2009) Isu dan Cabaran Dalam Sains dan Teknologi (S&T) Terhadap Pemikiran Islam Era Globalisasi: Analisis Perspektif al-Qada\' wa al-Qadr. UNSPECIFIED.

ALI, WAN ZAILAN KAMARUDDIN BIN WAN (2008) Isu dan Cabaran dalam Sains dan Teknologi terhadap Pemikiran Islam di Malaysia. UNSPECIFIED.

ALI, WAN ZAILAN KAMARUDDIN BIN WAN (1995) Muslim Leadership. UNSPECIFIED.

ALI, WAN ZAILAN KAMARUDDIN BIN WAN (2007) Sectarian issue. UNSPECIFIED.

ALI, WAN ZAILAN KAMARUDDIN BIN WAN (2005) Sufism. UNSPECIFIED.

ALI, WAN ZAILAN KAMARUDDIN BIN WAN (2007) Theological issue. UNSPECIFIED.

ALI, WAN ZAILAN KAMARUDDIN BIN WAN (2007) Theological issue. UNSPECIFIED.

ALI, WAN ZAILAN KAMARUDDIN BIN WAN (2006) \"Salman al-Farisi dan bangsa Parsi dari Perspektif Pemikiran Islam: Analisis dari aspek modal Insan,\". UNSPECIFIED.

ALI, WAN ZAILAN KAMARUDDIN WAN (2010) REALITI PERPADUAN UMMAH DAN CABARANNYA: ANALISIS DARI PERSPEKTIF PEMIKIRAN ISLAM. UNSPECIFIED.

Ali, WZ Kamaruddin Wan (2015) The Development of Islamic Thought in the Malay Archipelago.

Abidin, Wan Adli Wan Ramli, Mohd Fauzi Hamat dan Azmil Zainal (2012) Cabaran Tafsiran Pluralisme Agama terhadap Akidah Asha`irah. In: Akidah Ahl al-Sunnah wa al-Jama`ah di Malaysia: Cabaran dan Isu Kontemporari. Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan, Universiti Sains Islam Malaysia , p. 15. ISBN ISBN 978-967-0393-60-5

Ahmad, Wan Marhaini Wan (2013) The Concept of Tabarru` in Takaful: A Proposition. In: Islamic Economics, Banking and Finance: Concepts and Critical Issues. Pearson. ISBN 978-967-349-345-6

Abdullah, Wan Marhaini Wan Ahmad, Muhammad Ikhlas Rosele & Luqman Haji (2014) Zakat and Debt: Notes for Islamic Banks and Their Customers. Department of Syariah, Faculty of Islamic Studies, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Abdullah, Wan Suhaimi Wan (1999) Abu al-Barakat al-Baghdadi (467-547H.): Suatu Biografi. Jurnal Usuluddin, 9 (Julai). pp. 73-96.

Abdullah, Wan Suhaimi Wan (2011) Al-Ghazali s Method of Proof in His al-Iqtisad. pp. 131-150.

Abdullah, Wan Suhaimi Wan (2001) Beberapa Aspek Epistemologi al-Shaykh Zayn al-`Abidin b. Muhammad al-Fatani: Suatu Penelitian Awal Terhadap Karyanya `Aqidah al-Najin fi `Ilm Usul al-Din. Jurnal AFKAR, 2. pp. 107-122.

Abdullah, Wan Suhaimi Wan (2009) Beberapa Aspek Pemikiran Epistemologi Sheikh Zayn al-`Abidin bin Muhammad al-Fatani dalam `Aqidat al-Najin fi `Ilm Usul al-Din. In: Dunia Melayu dan Islam: Satu Wacana. Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA), UKM, pp. 348-366.

Abdullah, Wan Suhaimi Wan (2007) Beberapa Syarat Asas Dialog Antara Agama: Pemerhatian Ke atas Beberapa ¿Ayat-Kunci¿ al-Quran. In: Konsep Asas Islam dan Hubungan Antara Agama. Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 1-32..

Abdullah, Wan Suhaimi Wan (2006) Budaya dan Etika di Kalangan Ahli Tasauf dan Pengaruhnya Terhadap Ketentuan Hukum. In: Hukum Islam Dan Budaya Tempatan. Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, pp. 509-528.

Abdullah, Wan Suhaimi Wan (2000) Falsafah al-Kindi Tentang Akal: Analisis Awalan dan Terjemahan Risalah fi al-`Aql. Jurnal AFKAR, 1. pp. 71-100.

Abdullah, Wan Suhaimi Wan (2007) Ibn Sina and Abu al-Barakat al-Baghdadi on the Origination of the Soul (Huduth al-Nafs) and the Invalidation of its Transmigration (Ibtal al-tanasukh). Islam and Science, 5 (2). pp. 151-164.

Abdullah, Wan Suhaimi Wan (2008) Ibn Sina dan Pembangunan Modal Insan: Analisis Kitab al-Siyasah. Jurnal Peradaban, 1. pp. 117-131.

Abdullah, Wan Suhaimi Wan (2000) Ilmu dan Sarjana Menurut al-Nadwi: Suatu Review dan Teks. pp. 141-150.

Abdullah, Wan Suhaimi Wan (2005) Kajian Manuskrip al-Mu`tabar fi al-Hikmah (Kitab al- Nafs) Karangan Abu al-Barakat al-Baghdadi (547H./ 1152M.): Ke Arah Suatu Kaedah Suntingan Ilmiah Warisan Manuskrip Melayu-Islam. Jurnal AFKAR, 6. pp. 273-304.

Abdullah, Wan Suhaimi Wan (1998) Konsep Ilmu dan Pembelajarannya Mengikut Pandangan Abu al-Barakat al-Baghdadi (547H.). Jurnal Usuluddin, 8. pp. 97-106.

Abdullah, Wan Suhaimi Wan (1999) Konsep Maqamat dan Ahwal Sufi: Suatu Penilaian. Jurnal Usuluddin, 10. pp. 51-62.

Abdullah, Wan Suhaimi Wan (2011) Kreativiti dan Imaginasi dalam Pengamatan al-Baghdadi. In: Kreativiti & Imaginasi Dalam Psikologi Islami: Pengamatan al-Ghazali, al-Baghdadi dan al-Razi. IKIM, pp. 29-53.

Abdullah, Wan Suhaimi Wan (2005) Pendekatan Nur al-Din al-Raniri Dalam Pembentukan Dan Penterjemahan Istilah Melayu-Islam. In: Bahasa Dan Pemikiran Melayu. Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, pp. 317-331.

Abdullah, Wan Suhaimi Wan (2007) Pengajian Falsafah Islam di Institusi Pengajian Tinggi Awam di Malaysia: Sukatan, Masalah dan Cabaran Pengajian. In: Pengajian Islam di Institusi Pengajian Tinggi Awam Malaysia. Penerbit Universiti Malaya, pp. 35-56.

Abdullah, Wan Suhaimi Wan (2006) Pengajian Falsafah Islam di Institusi Pengajian Tinggi Awam di Malaysia: Sukatan, Masalah dan Cabaran Pengajian. Jurnal AFKAR, 7. pp. 197-226.

Abdullah, Wan Suhaimi Wan (2006) Pengurusan Penerbitan Jurnal Usuluddin: Cabaran dan Prospek. In: Penerbitan Malaysia-Indonesia Mengukuhkan Jaringan Penerbitan Serantau. Penerbit Universiti Malaya. ISBN 983-100-402-7

Abdullah, Wan Suhaimi Wan (2005) Pepatah Melayu: Hubungan antara Emosi Melayu dengan Pemikiran Sufisme. In: Emosi Melayu. Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, pp. 60-78.

Abdullah, Wan Suhaimi wan (2006) Al-Adillat `ala wujud Allah `inda Abi al-Barakat al- Baghdadi (Bahasa Arab). Jurnal Usuluddin, 23-24. pp. 255-280.

Ali, Wan Z. Kamaruddin B. Wan (1994) Aliran Syi\'ah di Nusantara: Perkembangan, Pengaruh dan Kesan. Jurnal Sejarah, NO.3. pp. 637-93.

Ali, Wan Z. Kamaruddin B. Wan (1999) Aliran al-Maturidi dan al-Maturidiyyah dalam Dunia Islam.

Ali, Wan Z. Kamaruddin B. Wan (2001) Aliran al-Mujbirah dan kesan Pemikirannya di Malaysia. Jurnal Usuluddin (Journal of Usuluddin), APIUM.

Ali, Wan Z. Kamaruddin B. Wan (2002) Aliran al-Qadariyyah: Perkembangan, Pengaruh dan Kesannya di Alam Melayu khususnya Di Malaysia. pp. 49-76.

Ali, Wan Z. Kamaruddin B. Wan (1994) Asal-usul, pengaruh dan kesan aliran al-Asy\'ari dan al-Asya\'irah di Malaysia dan Kepulauan Melayu. Jurnal Malaysia Dari Segi Sejarah.

Ali, Wan Z. Kamaruddin B. Wan (1996) Hakikat Kenabian Menurut Al-Qur\'an. Berita Publishing.

Ali, Wan Z. Kamaruddin B. Wan (1996) Konsep Ijtihad dan hubungannya dengan Konsep Khatam al-Nabiyyin.

Ali, Wan Z. Kamaruddin B. Wan (2008) Konsep Kewajiban dan Tanggungjawab (al-Taklif) Dalam Pemikiran Islam dan Posisinya Dalam Kehidupan Masyarakat Muslim. Jurnal Ushuluddin, XIII (No.2). pp. 132-140.

Ali, Wan Z. Kamaruddin B. Wan (1996) Konsep Nabi dan Rasul Dari Perspektif al-Qur\'an.

Ali, Wan Z. Kamaruddin B. Wan (2004) Konsep Perbuatan Allah (Af\'al Allah) dalam Pemikiran Islam, Pengaruh dan Kesannya kepada Pemikiran Umat Islam di Malaysia. Jurnal Pengajian Melayu, 14. pp. 48-63.

Ali, Wan Z. Kamaruddin B. Wan (1998) Konsep Ummi Nabi Muhammad (s. a.w) dalam al-Qur\'an.

Ali, Wan Z. Kamaruddin B. Wan (1997) Konsep \'Ismah Nabi Muhammad (s.a.w) Dalam al- Qur\'an.

Ali, Wan Z. Kamaruddin B. Wan (1993) Konsep \'Ismah Nabi dalam al-Qur\'an dan perbandingannya dengan kitab-kitab Perjanjian Lama dan Baru.

Ali, Wan Z. Kamaruddin B. Wan (2003) Konsep al-Jannah dan al-Nar Menurut Pemikiran \'Ali bin Abi Talib (r.a). Jurnal Usuluddin.

Ali, Wan Z. Kamaruddin B. Wan (2004) Laporan Penyelidikan: Pengajaran Ilmu Tauhid Di Johor: Tumpuan Kepada Sumber-Sumber Pengajaran di Institusi-institusi Non-Formal. Jurnal Afkar.

Ali, Wan Z. Kamaruddin B. Wan (1996) Pemikiran Za\'ba mengenai Islam. pp. 285-308.

Ali, Wan Z. Kamaruddin B. Wan (2010) Salman al-Farisi dan Bangsa Parsi dari Perspektif Pemikiran Islam. Jurnal Toleransi, XIV.

Ali, Wan Z. Kamaruddin B. Wan (2004) Siapa Itu Nabi-Nabi. PTS Publications and Distributors Sdn Bhd.

Ali, Wan Z. Kamaruddin B. Wan (2005) Siapa itu Nabi-nabi [Cet.Baru]. PTS Publications and Distributions Sdn Bhd, Pahang.

Ali, Wan Z. Kamaruddin B. Wan (2007) \"Meninjau kewujudan Imam Mahdi\". UNSPECIFIED.

Ali, Wan Z. Kamaruddin B. Wan (2007) \"Pengurusan Masjid\". UNSPECIFIED.

Ali, Wan Zailan Kamaruddin (2007) \"The Concept of al-Ta\'ah (Obedience) to Muslim Leadership From the viewpoint of Islamic Political Thought,\". Jurnal CITU, UiTM (2009).

Ali, Wan Zailan Kamaruddin (2009) \"al-Zahiriyyah di Andalusia: Analisis dari perspektif Pemikiran Islam\".

Ali, Wan Zailan Kamaruddin B. Wan (2009) Keesaan Tuhan: Kepelbagaian Metodologi Dalam Mencari Tuhan. Journal of FIKRAH @ CITU UiTM, 4 (2009). pp. 135-164.

Ali, Wan Zailan Kamaruddin bin Wan (2012) Konsep Ru'yah Allah (S.W.T) dari Perspektif Pemikiran 'Ali bin Abi Talib. Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama, 4 (2). pp. 132-141.

Ali, Wan Zailan Kamaruddin bin Wan (2014) Penyelidikan Dalam Perguruan Tinggi Islam Era Kontemporer: Harapan dan Tujuan. Medina-Te: Jurnal Studi Islam, 10 (2). pp. 53-74.

Ali, Wan Zailan Kamaruddin bin Wan (2014) Penyelidikan Dalam Perguruan Tinggi Islam Era Kontemporer: Harapan dan Tujuan. Medina-Te: Jurnal Studi Islam, 10 (2). pp. 53-74.

Abdullah, Wan Zulkifli Wan Hassan, Jamsari Alias, Ezad Azraai Jamsari (2015) The Approach of Knowledge Transfer in Deriving Shafi ite Hukum. Mediterranean Journal of Social Sciences, 6 (1). pp. 260-271.

A.G.A., Yazilmiwati Y. & Ilhaamie, (2010) To What Extent Do The Entrepreneurs Key Success Factor Influence The Muslim Entrepreneur From The Islamic Perspective ? UNSPECIFIED.

AGA, Yazilmiwati Y. & Ilhaamie, (2015) Meneliti Hubungan Jihad Perniagaan Dengan Pencapaian Usahawan Muslim Berjaya Di Malaysia. Jurnal Pengurusan, 44.

AGA, Yazilmiwati Y. & Ilhaamie, (2015) The Effectiveness of Entrepreneurs Success Factors in Malaysia from the perspective of Maqasid al-Shariah. IANST.

A.G.A, Yazilmiwati, Y & Ilhaamie, (2010) Faktor-faktor motivasi usahawan Muslim untuk memulakan aktiviti keusahawan: Kajian sorotan karya menurut perspektif Islam. USIM.

A.G.A., Yazilmiwati, Y & Ilhaamie, (2012) Hubungan demografi dengan faktor survivalisma di dalam bidang keusahawanan. UNSPECIFIED.

A.G.A., Yazilmiwati, Y & Ilhaamie, (2011) The motivation of Islamic Studies students to be entrepreneurs: A study of undergraduate and postgraduate students in a public university. UNSPECIFIED.

AGA., Yazilmiwati, Y & Ilhaamie, (2010) Personaliti, Akhlak dan Tanggungjawab Usahawan Muslim. Kajian Teoritikal Menurut Perspektif Islam. xxx.

AGA., Yazilmiwati, Y.& Ilhaamie, (2012) Entrepreneur's Social Responsibilities From Islamic Perspective: A Study on Muslim Entrepreneurs in Malaysia. UNSPECIFIED.

AGA., Yazilmiwati,Y & Ilhaamie, (2013) Business Survival and Malaysian Muslim Entrepreneurs' Success. UNSPECIFIED.

AGA., Yazilmiwati,Y & Ilhaamie, (2016) The relationship between demographic variables and the achievement of successful Muslim entrepreneurs in Malaysia. Journal of Advanced Management Sciences, 4 (1). pp. 35-40.

AGA., Yazilmiwati,Y & Ilhaamie, (2014) The relationship between the demographic variables and the achievement of successful Muslim entrepreneurs in Malaysia. IEDRC.

AGA., Yazilmiwati,Y & Ilhaamie, (2012) Yazilmiwati,Y & Ilhaamie, AGA. (2012). Successful Muslim Personality and Their Achievement: A Study in Malaysia. UNSPECIFIED.

al, Zaidi Razak, Mohd Yaakob @ Zulkifli Mohd Yusof, et. (2008) Off-line Handwriting Text Line Segmentation : A Review. International Journal Of Computer Science And Network, 8 (No 7). pp. 12-20.

al, Zaizul Ab Rahman, Ahmad Sunawary Long, Jaffary Awang, Mazlan (2012) THE ATTRIBUTIONS OF ACADEMIC AND CO-CURRICULAR SUCCESS OF MALAY AND CHINESE STUDENTS IN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA. 257 - 266.

Abdullah, Zaleha Kamaruddin and Raihanah (2007) Emansipasi Wanita pada Abad 21: Islam sebagai Model Perjuangan (Women Emancipation in the 21st Century: Islam as the Model of Struggle),. In: Islam dalam Era Globalisasi (Islam at the Period of Globalisation). YADIM Press: Kuala Lumpur, pp. 22-56.

Abdullah, Zaleha Kamaruddin and Raihanah (2002) Kamus Istilah Undang-undang Keluarga Islam (A Terminology Dictionary of Islamic Family Law). Zebra Editions: Kuala Lumpur.. ISBN 983-2617-00-6

Abdullah, Zaleha Kamaruddin and Raihanah (2006) Poligami dan Undang-undang: Isu dan Realiti (Polygamy and the Law: Issues and Reality). In: Manual Undang-undang Keluarga Islam (Mannual of Islamic Family Law),. Institute of Islamic Understanding Malaysia: Kuala Lumpur.

Abdullah, Zaleha Kamaruddin and Raihanah (2014) Protecting Muslim women against abuse of polygamy in Malaysia: legal perspective. In: Islamic Law in Practice. Ashgate Pub Co.

AN, Zulfadli AR, Ilhaamie AGA, Sharifah Hayaati SI, Siti Arni B, (2014) Wasatiyyah Sebagai Suatu Alat Pengukuran Penilaian Prestasi Dalam Perkhidmatan Awam Di Malaysia (poster presentation). UNSPECIFIED.

Abd.Rahman, Zulkifli Haji Mohd Yusoff dan Noor Naemah (2007) Biografi Muhammad Bin Abdullah. PTS Publication.

Abas, Zulkifli Haji Mohd Yusoff, WM Ubaidillah Wan (2011) Menyanggah Pemikiran Barat Tentang Kelemahan al-Quran. Al-Bayan Journal Al-Quran & Al-Hadith, 9. pp. 21-38.

al, Zulkifli Hj. Mohd Yusoff et (2007) Kaedah Penghayatan Alam Melalui Surah Yasin Mempertingkatkan Ketenangan Manusia. pp. 33-46.

Abdullah, Zulkifli Hj.Mohd Yusoff dan Wan Nasyrudin Wan (2005) Tarjuman al-Mustafid: Satu Analisa terhadap Karya Terjemahan. Jurnal Pengajian Melayu, 16. pp. 156-173.

ali, abdul karim (2008) Penguatkuasaan Fatwa Pengharaman Karya-Karya Anti Hadith Di Malaysia: Satu Penilaian.

alnahari, ameen ahmed (2014) Islamic Banking in Yemen in Light of the Arab Uprising: An Empirical Study from Customers Perspective. Journal of Applied Sciences, 14 (22). pp. 3001-3007.

ali, mohd jamaluddin hashim dan abdul karim (2008) Kitab Al-Sirat Al-Mustaqim Oleh Shaykh Nur Al-Din Al- Raniri: Satu Sorotan.

a.rahman, muhiden (2015) Analisis Hadith Pemakanan Dalam Kitab Al- Syama'il Al- Muhammadiyyah Karya lmam Al-Tirmidh. Jurnal al-Basirah, 5 (2015). pp. 48-63.

a.rahman, muhiden (2015) Pengajian Hadith Sebagai Teras Pengajian Islam. Majalah Pengasuh Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat melayu Kelantan.

Abdullah, mustaffa (2014) Kepelbagaian Kefahaman Berkaitan Tafsir Isu Akidah Dalam Kalangan Masyarakat Islam di Malaysia. Jabatan akidah dan Pemikiran Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya..

Abdullah, mustaffa (2009) Pengajian Al-Quran Di Era Globalisasi: Pengalaman Di Malaysia Malaysia. Jurnal al-Bayan, 7 (2009). pp. 15-34.

abdullah, mustaffa (2010) Pengajian al-Quran Dalam Kalangan Warga Cacat Penglihatan di Malaysia. pp. 21-34.

ahmad, ridzwan bin (2010) Ingin Walikan Anak Hasil Hubungan Terlanjur. MIDI.

B

BAMBA, ADAMA (2012) Al-Islam wa Tashkil al-huwiyyat fi Ifriqiya. Majallah Qiraat Ifriqiyyah, 11 (1). pp. 12-24.

BAMBA, ADAMA (2015) Al-Mustashriqun wa da'waa al-akhta fi al-Quran al- Karim (The Orientalists and the So-Called Grammatical Errors in the Holy Quran). Dar al-Kotob al-Ilmiyah. ISBN 978

BAMBA, ADAMA (2015) Al-Udul an al-Mustalah al Qur'ani fi Tarjamat Ma'ani al Qur'an al-Karim bi Lughat N'Ko. QURANICA, International Journal of Quranic Research, 7B (1). pp. 107-136.

BAMBA, ADAMA (2013) Riwayat gharb Ifriqiyya al-farankufuniyyah: dirasat fi al-mafhum wal ab'ad al-islamiyyah (Islam in West African Novels). IIUM Press, International islamic University Malasia.. ISBN 978-967-418-259-5

BAMBA, ADAMA (2014) Tazkirah al ghafilin an qubh ikhtilaf al mu'minin: Dirasat wa Tahqiq. Afaq al-Taqafa wa al-Turat, 88 (1).

BUANG, AHMAD HIDAYAT BIN (2004) Consequence of Muslim Divorce Over Martrimonial Property: Special Analysis on Hibah (Gift). UNSPECIFIED.

BUANG, AHMAD HIDAYAT BIN (2010) Hubungan Etnik di Malaysia Dari Perspektif Islam. Kluster Sejarah, Warisan dan Sosio-Budaya, Majlis Profesir Negara (MPN).

BUANG, AHMAD HIDAYAT BIN (2007) Investment in Stock Exchange and Islamic Law. Syariah Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Syariah IAIN Antasari.

BUANG, AHMAD HIDAYAT BIN (2007) Islamic Contracts in a Secular Court Setting? Lessons From Malaysia. Arab Law Quarterly.

BUANG, AHMAD HIDAYAT BIN (2010) The Madrasa System in Malaysia: Its Contribution to the Nation and Challenges. Institut Asia Eropah.

BUANG, AHMAD HIDAYAT BIN (2007) Undang-undang Islam di Malaysia: Prinsip dan Amalan. UNSPECIFIED.

Buang, Abdullah Al-Mekhlafi and Ahmad Hidayat (2012) 1575;1604;1608;1601;1575;1569; 1576;1575;1604;1608;1593;1608;1583; 1608;1575;1604;1593;1602;1608;1583; 1601;1610; 1575;1604;1605;1593;1575;1605;1604;1575;1578; 1575;1604;1605;1575;1604;1610;1577; 1601;1610; 1590;1608;1569; 1575;1604;1602;1585;1570;1606; 1575;1604;1603;1585;1610;1605;. UNSPECIFIED.

B., Adama, (2015) al-Mustashriqun wa da'awa al-akhta al-lugahwiyyah fi al Qur'an al-Karim. Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah (The Orientalists and the So-Called "Grammatical Errors" in the Holy Quran). Dar al-Kotob al-Ilmiyah.. ISBN 2-7451-8417-2

Basar, Ahmad Azam Sulaiman @ Mohamad,Umar Abd (2009) Sukuk: Prospek Dan Kelebihan Berbanding Bon Konvensional . Universiti Sains Malaysia.

Borhan, Ahmad Azam Sulaiman@Mohamad, Mohammad Taqiuddin Mohamad, & J (2014) Ahmad Azam Sulaiman@Mohamad, Mohammad Taqiuddin Mohamad, & Joni Tamkin Borhan. In: Islamic Economics, Banking and Finance: Concepts and Critical Issues. Pearson International (Singapore). ISBN 68-74

Buang, Ahmad Hidayah (2015) Shariah Compliant Liquid Commodity Market: An Expositional Study on Bursa Suq al-Sil'ah in Malaysia. Journal of Emerging Economies and Islamic Research, 3 (2). pp. 1-11.

Buang, Ahmad Hidayat (2008) Appreciation of Shariah Principles in Property Management in Contemporary Malaysia, Jurnal Syariah. Jurnal Syariah, 16. pp. 555-566.

Buang, Ahmad Hidayat (2011) Book Review: al-Fatwa: Ahammiyatuha, Atharuha (Fatwa: Its Importance, Conditions and Effect) Oleh Abd Rahman bin Muhammad al-Dakhil, Madinan: Naif bin Abd Aziz International Prize, 2007. pp. 219-221.

Buang, Ahmad Hidayat (2015) Challenges in Implementing Islamic Bank and Finance in Nigeria: A Legal Insight. Jurnal Syariah, 23 (1). pp. 141-166.

Buang, Ahmad Hidayat (2012) Ethnic Relations and Islam in the Federal Constitution: An Analysis on the Malaysian University Student's Perception. THE INTERNATIONAL JOURNAL OF LEARNING, 18 (9). pp. 305-320.

Buang, Ahmad Hidayat (2011) Fatwa Ajaran Sesat Dari Sudut Undang-undang dan Cabaran Pembanterasannya di Malaysia. Jurnal Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa, 2. pp. 27-47.

Buang, Ahmad Hidayat (2013) ISLAMIC FINANCE AND TAKAFUL IN CONTEMPORARY SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT. Jurnal Ahkam Fakultas Syariah UIN Jakarta, XIII (1). pp. 1-8.

Buang, Ahmad Hidayat (2007) Memperkasakan Pengajian Tinggi Islam di Malaysia. In: Koleksi Rencana Merdeka. Jabatan Pengajian Tinggi, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia, pp. 220-222. ISBN 978-983-9-2950-63-9

Buang, Ahmad Hidayat (2013) Misi Akta Halal Masih Jauh. Utusan Malaysia.

Buang, Ahmad Hidayat (2011) Multiculturalism and Higher Education in Malaysia. Procedia Social and Behavioral Sciences, 15. pp. 1003-1009.

Buang, Ahmad Hidayat (2008) Penerimaan Komisyen Reinsurans oleh Syarikat Takaful. Jurnal Muamalat JAKIM, 1 (1). pp. 35-44.

Buang, Ahmad Hidayat (2006) Pengurusan Harta. Dewan Agama dan Falsafah.

Buang, Ahmad Hidayat (2009) Pengurusan Harta Keluarga Mengikut Islam dan Realiti Semasa di Malaysia. Jurnal Muamalat JAKIM, 2. pp. 1-16.

Buang, Ahmad Hidayat (2014) Pentadbiran Zakat dan Kesedaran Masyarakat Islam Membayar Zakat di Daerah Kota Belud Sabah. Sains Humanika, 2 (1). pp. 125-134.

Buang, Ahmad Hidayat (2008) Penulisan Teks Penghakiman di Mahkamah Syariah. In: Penulisan Teks Penghakiman di Mahkamah Syariah. University of Malaya Press, pp. 1-18. ISBN 9789831004166

Buang, Ahmad Hidayat (2014) Quranic Value in Malaysian Fatwa. Jurnal Usuluddin, 39. pp. 159-179.

Buang, Ahmad Hidayat (2014) The Role of Food Banks in Ensuring Food Security Among the Needy. In: Islamic Economics, Banking and Finance: Concepts and Critical Issues. Pearson M'sia Sdn Bhd., pp. 17-32.

Buang, Ahmad Hidayat (2014) ULASAN BUKU Islamic Economics, Banking and Finance: Concepts and Critical Issues Asmak Ab Rahman, Wan Marhaini Wan Ahmad dan Shamsiah Mohamad (Eds.), Kuala Lumpur, Pearson, 2014. 169 halaman. Jurnal Syariah, 22 (2). pp. 289-294.

Buang, Ahmad Hidayat (2013) Wakaf Autonomi Pengajian Tinggi. Utusan Malaysia.

Buang, Ahmad Hidayat and Ismail, Siti Zubaidah (2008) Metodologi Pengkajian Islam: Pengalaman Indonesia Malaysia. In: Metodologi Pengkajian Islam: Pengalaman Indonesia Malaysia. UNSPECIFIED. ISBN 978-979-17519-0-2

Berahim@Ibrahim, Ahmad Zaki (2006) Salaf dan Khalaf dalam Akidah Ahli Sunnah wa al Jamaah, Suatu Surutan Sejarah. UNSPECIFIED.

Baharuddin, Alastair Gunn, Azizan (2007) Genetically Modified Food (GM): Islamic Perspective. In: Bioethics: Meeting The Challenges. Centre for Civilisational Dialogue.

Baharuddin, Azizan (2007) Pemikiran Ibn Khaldun Dan Relevensinya Dengan Islam Hadhari Dalam Konteks Ketamadunan, Budaya Dan Agama Di Malaysia. UNSPECIFIED.

Boerhannoeddin,, Azman Ismail, Osman Md Rasip, Ali (2009) Tekanan Kerja Dengan Peranan Sokongan Rakan Sekerja mempengaruhi Konflik Campurtangan Hal Kerja dengan keluarga. Jurnal (4). pp. 107-126.

Bharuddin, Bharuddin (2005) Badan Perundangan Kerajaan Islam di Malaysia. Jabatan Penerbitan Universiti Malaya. ISBN ISBN 983-100-306-3

Bharuddin, Bharuddin (2014) Democracy: A Comparative Studies Between Liberal Democracy And Islamic Political System. Department of Siasah Syar`iyyah, Academy of Islamic Studies.. ISBN 9789671072233

Bharuddin, Bharuddin (2015) Himayah al-Laji'in Fi al-Shari`ah al-Islamiyyah Wa al-Qanun al-Dawli al-`Am: Dirasah Muqaranah Bayna `Asr al-Dawlah al-Islamiyyah Wa Ma Ba`daha. Journal Al-Muqaddimah, 3(2). pp. 22-33.

Bharuddin, Bharuddin (2011) Kurikulum Sains Politik Islam Di Institusi Pengajian Tinggi: Pengalaman Di Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung..

Borhan, Joni Tamkin and Ab. Aziz, Muhammad Ridhwan (2010) Agriculture And Agribusiness From The Perspective Of Al-Qur'an And Al-Sunnah. Jurnal Usuluddin, 30 (2009).

Borhan, Che Zarrina Sa¿ari and Joni Tamkin (2007) Muslim Leaders and the Importance of al-Tazkiyyah al-Nafs. UNSPECIFIED.

Bakri, Fatin Nur Majdina Nordin, Monika @ Munirah Abd Razzak, Zubai (2015) Kayu Sugi dan Kesihatan Mulut Menurut Perspektif Islam dan Sains Pergigian. Penerbit Universiti Malaya. ISBN 978-983-100-834-8

Bakri, Fatin Nur Majdina Nordin, Zubaidah Abd Rahim,Monika @ Munira (2014) The Practice of Using Chewing Stick (Salvadora persica) in Maintaining Oral Health: Knowledge, Perception and Attitude of Malaysian Muslims Adult. World Applied Sciences Journal, 30. pp. 351-359.

BASIR, HASAN AL-BANNA MOHAMED , AB. MUMIN AB. GHANI , SITI ARNI (2014) A Qualitative Study On The Challenges In Islamic Quality Management System Ms 1900 Implementation Within Malaysia s Public Higher Education Institution (mphei). International Journal of Multidisciplinary Education and Research IJMER, 1. pp. 36-37.

Basir, Hasan al-Banna Mohamed, Ab Mumin Ab Ghani & Siti Arni (2013) Cabaran Pelaksanaan MS1900:2005 (Sistem Pengurusan Kualiti Menurut Perspektif Islam) Di Institusi Pengajian Tinggi Swasta, Malaysia: Satu Kajian Kes. Islamic Perspective on Management: Contemporary Issues. pp. 87-104.

Basir, Hasan al-Banna, Ab Mumin Ab Ghani & Siti Arni (2013) The Guidance of Moral Values towards the Consolidation of the Quality Management System according to the Islamic Perspective. pp. 254-263.

B., Ilhaamie, A.G.A., Sharifah Hayaati,S.I. & Siti Arni, (2012) Women Career Advancement in Public Service: A Study in Indonesia. UNSPECIFIED.

B., Ilhaamie, AGA & Mary Ann, (2014) Women on Board and Firm Performance: Preparing to Open the Black Box. ICEDRC.

BORHAN, JONI TAMKIN BIN (2010) Agribusiness and Financing Facility in Islam:From the perspective Agro Bank, Malaysia. Journal of Islamic Economics Banking and Finance,, 6 (4). pp. 9-28.

BORHAN, JONI TAMKIN BIN (2013) An Empirical Evidence from Malaysia: What makes the muslim entrepreneurs succeed? International Journal of Economics and Finance, 5 (7). pp. 94-104.

BORHAN, JONI TAMKIN BIN (2012) Analisis Perbandingan Awalan Perlaksanaan Akuan Pelaburan Emas: Kajian di Bank-bank Komersial Malaysia. In: Transformasi Penyelidikan dalam Pengajian Islam. UNSPECIFIED. ISBN 978-967-5534-17-1

BORHAN, JONI TAMKIN BIN (2013) Analisis kritikal Terhadap Pembiayaan Semula Perumahan Secara Islam Melalui Kontrak Musharakah Mutanaqisah. Jurnal Teknologi, 64 (1). pp. 100-109.

BORHAN, JONI TAMKIN BIN (2013) Aspects of Economic Consumption in Malay Classical Literature According to Sheikh Daud al-Fatani. abuan e-Journal of Muamalat and Society (LJMS), 6. p. 30.

BORHAN, JONI TAMKIN BIN (2012) Aspek Kepenggunaan Menurut Syeikh Daud al-Fatani. UNSPECIFIED.

BORHAN, JONI TAMKIN BIN (1999) Bank Islam Malaysia Berhad: Some Issues, Problems and Its Prospects in the Future. pp. 97-112.

BORHAN, JONI TAMKIN BIN (2006) Budaya Muamalat Setempat Sebagai Asas Pertimbangan Produk-produk Muamalat Islam di Malaysia. In: Hukum Islam dan Budaya Tempatan. Jabatan Fiqh dan Usul, pp. 279-296.

BORHAN, JONI TAMKIN BIN (2012) Elemen Kerohanian dalam Pemikiran Ekonomi Ibn Khaldun dan Hubungannya Dengan Amalan Sistem Ekonomi Islam Semasa. UNSPECIFIED.

BORHAN, JONI TAMKIN BIN (2014) Faktor penentu pembayaran zakat oleh entiti perniagaan di malaysia: satu tinjauan teori. Jurnal Syariah UM, 22 (3). pp. 295-322.

BORHAN, JONI TAMKIN BIN (2011) Hadith-hadith Muamalat: Kajian Terhadap al-Kutub al-Sittah (Analisa terhadap Hukum al-Rahn Menurut Ulama Hadith dan Ulama Fiqh). In: unnah Nabi Realiti dan Cabaran Semasa. UNSPECIFIED. ISBN 978-967-5534-14-0

BORHAN, JONI TAMKIN BIN (2011) Kelakuan Perbankan Islam Dalam Pengurusan Pembiayaan Di Malaysia". UNSPECIFIED.

BORHAN, JONI TAMKIN BIN (2012) Kelakuan Perbankan Islam dalam Menguruskan Pembiayaan di Malaysia. (scopus). Asian Journal of Accounting and Governance, 3. pp. 29-38.

BORHAN, JONI TAMKIN BIN (2014) Malaysia Islamic Finance Global Hub: A Comparative Study towards the assessment bodies in reporting global hub countries. International Journal of Business and Social scienc. , 5 (9). pp. 242-255.

BORHAN, JONI TAMKIN BIN (2014) Manging islamic bank liquidity.

BORHAN, JONI TAMKIN BIN (2010) Medium Baru Dakwah Di Malaysia:Bolehkah Perbankan Islam Berperanan? UNSPECIFIED.

BORHAN, JONI TAMKIN BIN (2012) Memahami Latar Metode Berfikir Syeikh Daud al-Fatani dalam Bidang Fiqh: Tumpuan Kepada Rubu' al-Mu'amalat,. In: Transformasi Penyelidikan dalam Pengajian Islam,. UNSPECIFIED. ISBN 978-967-5534-17-1

BORHAN, JONI TAMKIN BIN (2011) Membentuk Usahawan Muslim: Peranan Dana Masjid. pp. 53-64.

BORHAN, JONI TAMKIN BIN (2010) Modal Insan dan Kependudukan Dalam Pembangunan Negara Menurut Ibn Khaldun. Jurnal MAJLIS ISLAM SARAWAK, 2. pp. 43-64.

BORHAN, JONI TAMKIN BIN (2013) Non-Financial performance of micro credit entrepreneurs: Does personal religious values matters? International Journal of Economics and Finance, 5 (6). pp. 34-45.

BORHAN, JONI TAMKIN BIN (2005) Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Amalan Perbankan Islam di Malaysia. In: Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Amalan Perbankan Islam di Malaysia. Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd, pp. 41-87.

BORHAN, JONI TAMKIN BIN (2011) Pembiayaan Perumahan Secara Musharakah Mutanaqisah di RHB Islamic Islamic Bank Berhad (RHBIB): Analisis Kelebihan, Isu dan Cabaran Dalam Penawaran Produk. pp. 135-148.

BORHAN, JONI TAMKIN BIN (2005) Peranan Pembangunan Ekonomi Berteraskan Islam Dalam Pembinaan Ummah Bertamadun. In: Pembangunan Tamadun Ummah dan Cabarannya. Jabatan Mufti Pulau Pinang, pp. 109-129.

BORHAN, JONI TAMKIN BIN (2012) Prinsip Transaksi Emas Menurut Perspektif Ekonomi Islam. In: Dimensi Islam Dalam Penyelidikan Kontemporari. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, pp. 107-118.

BORHAN, JONI TAMKIN BIN (2011) Produk Pembiayaan Secara Musharakah Mutanaqisah (MM): Analisis Pelaksanaan, Kelebihan dan Isu di Citibank (Malaysia) Berhad. pp. 43-53.

BORHAN, JONI TAMKIN BIN (2013) Produk simpanan Berasaskan Ganjaran:Kajian Kes di Bank Islam Malaysia (BIMB) dan Bank Simpanan Nasional (BSN). Labuan e Journal of Muamalat and Society. , 7. pp. 71-82.

BORHAN, JONI TAMKIN BIN (2012) Sumbangan Syeikh Daud al-Fatani Dalam Bidang Pendidikan: Analisa Terhadap Akad Muamalat Dalam Kitab Furu Al-Masail. In: Opportunities and Challenges of Religious in the Global Era: Solution and Action. KALBAR: STAIN Press Pontianak., pp. 145-171.

BORHAN, JONI TAMKIN BIN (2002) The Framework and Practice of Islamic Insurance in Malaysia. AL-JAMI`AH, (Islamic State University of Jogjakarta, Indonesia), 40 (1). pp. 56-79.

BORHAN, JONI TAMKIN BIN (2014) The global hub process: Malaysia's vision towards becoming the islamic finance global hub country.

BORHAN, JONI TAMKIN BIN (2012) atlamat kestabilan Kewangan: Analisis Terhadap dasar Pembiayaan Perbankan islam Malaysia. In: Transformasi Penyelidikan dalam Pengajian Islam,. UNSPECIFIED. ISBN 978-967-5534-17-1

BORHAN, JONI TAMKIN BIN (2014) krisis kewangan global: Kestabilan dan karakteristik unik perbankan islam. Jurnal Syariah, 22 (1). pp. 57-86.

Borhan, Joni Tamkin (1999) A Survey of the Development of Islamic Economic Thought. pp. 63-80.

Borhan, Joni Tamkin (2002) Beberapa Aaspek Pemikiran Syeikh Daud al-Fatani Dalam Perbankan Islam: Tumpuan Khusus Terhadap Kitabnya Furu` al-Masa¿il. pp. 195-211.

Borhan, Joni Tamkin (2002) Economic Functions of an Islamic State: An Analysis. JOURNAL OF USULUDDIN, 16. pp. 75-90.

Borhan, Joni Tamkin (2001) Falsafah Ekonomi dan Instrumen Muamalah Dalam Amalan Perbankan Islam di Malaysia. pp. 115-140.

Borhan, Joni Tamkin (2003) Islamic Banking in Malaysia: Past, Present and Future. Journal Studia Islamika, 10 (2). pp. 31-74.

Borhan, Joni Tamkin (2001) Islamic Banking in Malaysia: Past, Present and Future. UNSPECIFIED.

Borhan, Joni Tamkin (2001) Isu-isu Syariah dalam Sistem Perbankan Islam. Journal Pemikir. pp. 105-129.

Borhan, Joni Tamkin (2003) Joni Tamkin Borhan, ¿Istisna¿ in Islamic Banking: Concept and Application¿, Journal of Syariah, No.. 10 (2), July 2003, pp. 99 ¿ 108. pp. 99-108.

Borhan, Joni Tamkin (2002) Metodologi Ekonomi Islam: Suatu Analisis Perbandingan. pp. 73-88.

Borhan, Joni Tamkin (2007) Pemikiran Ekonomi Ibn Qayyim al-Jawziyyah.

Borhan, Joni Tamkin (2008) Pemikiran Pembangunan Ekonomi Berteraskan Islam. Jurnal Usuluddin, 27. pp. 93-108.

Borhan, Joni Tamkin (2000) Pemikiran Perbankan Islam: Sejarah dan Perkembangan. pp. 105-128.

Borhan, Joni Tamkin (2007) Pengajian Perbankan Islam di Institusi Pengajian Tinggi Awam Malaysia. In: Pengajian Islam di Institusi Pengajian Tinggi Awam Malaysia. Penerbit Universiti Malaya., pp. 251-268.

Borhan, Joni Tamkin (2001) Peranan dan Cabaran Ekonomi Islam Dalam Era Globalisasi: Suatu Analisis. pp. 141-164.

Borhan, Joni Tamkin (2002) Polisi Kewangan Menurut Perspektif Ekonomi Islam. pp. 71-88.

Borhan, Joni Tamkin (2007) Prinsip Syariah Dalam Amalan Takaful di Malaysia. Jurnal JAIK (Jabatan Agama Islam Kelantan),, 1. pp. 1-16.

Borhan, Joni Tamkin (2003) Qur¿anic Principles of Islamic Banking. Journal AFKAR, 4. pp. 169-182.

Borhan, Joni Tamkin (2004) Rationale and Consequence of the Prohibition of Riba in an Islamic Economic System. pp. 97-120.

Borhan, Joni Tamkin (2001) Sistem Perbankan Islam di Malaysia: Sejarah Perkembangan, Prinsip dan Amalannya. pp. 137-164.

Borhan, Joni Tamkin (2000) Sumbangan Ibn Khaldun Dalam Pemikiran Ekonomi Islam dan Relevensinya Dengan Permasalahan Ekonomi Semasa. Journal of Afkar, 1. pp. 155-176.

Borhan, Joni Tamkin (2001) Tabung Haji As An Islamic Financial Institution: An Analysis of Its Contribution in the Economic Development in Malaysia , 1969 ¿ 1990. Journal Of Islamic Culture, 75 (4). pp. 49-78.

Borhan, Joni Tamkin (2000) Tabung Haji as An Islamic Financial Institution: A Historical Analysis of Its Contribution in the Economic Development of Malaysia, 1969 ¿ 1990. UNSPECIFIED.

Borhan, Joni Tamkin (2004) The Agent-Manager¿s Conduct of Mudarabah Contract in Islamic Commercial Law. pp. 1-20.

Borhan, Joni Tamkin (1999) The Ethical Principles in Islamic Commercial Transactions. pp. 97-112.

Borhan, Joni Tamkin (2005) The Role of Islamic Economics in the Development of Islam Hadhari. UNSPECIFIED.

Borhan, Joni Tamkin (2005) The Role of Islamic Economics in Islam Hadhari Development. UNSPECIFIED.

Borhan, Joni Tamkin (2000) The Tawhidic Paradigm in Islamic Banking. pp. 45-58.

Borhan, Joni Tamkin (2005) Wanita dan Perniagaan Menurut Perspektif Islam. UNSPECIFIED.

Burhan, Joni Tamkin (2001) Pelaksanaan Prinsip al-Bay1 Bithaman Ajil Dalam Penggunaan Kad Kredit Islam: Suatu Kajian di Arab-Malaysian Bank Berhad. Journal of Syariah, 9 (2). pp. 33-52.

BINTI, KHADIJAH MOHD KHAMBALI @ HAMBALI, BUSRAH (2010) Eve dan Lilith Dalam Konsep Wanita Judaisme.

Bustamam-Ahmad, Kamaruzzaman (2009) Islamic Law in Southeast Asia: A Study of Its Application in Kelantan and Aceh. Silkworm.

Bustamam-Ahmad, Kamaruzzaman (2003) Masa Depan Pembidangan Ilmu di PTAI. Ar-Ruzz.

Bustamam-Ahmad, Kamaruzzaman (2010) Pesantren Sebagai Pusat Peradaban Muslim: Pengalaman Indonesia untuk Asia Tenggara. In: Pesantren dan Peradaban Islam. Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, pp. 1-35.

Bustamam-Ahmad, Kamaruzzaman (2004) Wajah Baru Islam di Indonesia. UII Press.

BAHARUDDIN, MADIHA BINTI (2008) Al-Khwarizmi The Father of Algebra : His Contributions in the History of Mathematics & Its Impact Towards Modern Science. UNIVERSITY OF MALAYA.

BAHARUDDIN, MADIHA BINTI (2012) Kitab al-Jabr wa al-Muqabalah: Kajian Terhadap Metodologi Penulisan, Kandungan dan Asas Algebra al-Khwarizmi. In: Dimensi Islam dalam Wacana Sains. Yayasan Ilmuan, Kuala Lumpur.. ISBN 978983

BALWI, MOHD ABD WAHAB FATONI BIN MOHD (2008) Mobilisasi Zakat Dalam Pewujudan Usahawan Asnaf: Konsep Dan Perkembangannya Di Malaysia. JURNAL SYARIAH.

BALWI, MOHD ABD WAHAB FATONI BIN MOHD (2008) The Influence of Emotion in Organization: Guide for Muslim Entrepreneur. In: Keusahawanan Islam : Konsep & Isu-isu Pelaksanaannya. UNSPECIFIED.

BAHJAT, MUJAHID M. (2012) Al-Majmua'ah Al-Shi'riyah Al- Kamilah lilKadhi Abd Al-Kareem Al-Ansi 1979. Dar Ammar Jordan. ISBN 4089/11/2012

BAHJAT, MUJAHID M. (2010) The Significance of the Arab-Modelled Malay Novel Hikayat Faridah Hanum. Journal of Arabic literature, 41 (2010). pp. 245-261.

Bharuddin, Mohamad Zaidi, Shukeri Mohamed & (2004) Penggunaan Usul Fiqh Dalam Siasah Syar`iyyah: Suatu Analisa. Fakulti Syariah dan Undang-Undang KUIM.

Baharuddin, Mohd Istajib Mokhtar, Raihanah Abdullah, Azizan (2015) An Islamic Perspective on Water Quality: Case of Malaysia. Water Policy, 17 (3). pp. 454-471.

Bahjat, Mujahid M . (2005) Allugha Al-Arabiyah min Mufradat Al-Quraan wal Hadith Al-Shareef [Arabic Language from the Vocabulary of Quran and Hadith]. Mua\'sasat Al-Bayan.

Bahjat, Mujahid M. (1991) AR-ritha Fe Sher Al-Utbi (d: 228 A.H.)[The Elegy in Utbi poetry]. Egypt.

Bahjat, Mujahid M. (2006) Abdullah bin Ayub Al-Taymee fi Shi¿rihi BA¿da Deewanihi. Majma? Al-Lugha Al-Arabiyyah Magazine, Damascus, 80 (1). 8 pgs.

Bahjat, Mujahid M. (2009) Abstracts of PhD Dissertations for the department of Al_Quran and Hadith. AL-Bayan Journal of Al-Quran an Hadith, 7 (2009). pp. 261-294.

Bahjat, Mujahid M. (2008) Abstracts of PhD Dissertations for the department of Aqidah and Islamic Thought. pp. 185-210.

Bahjat, Mujahid M. (2001) Al- Nusus Al-Shirriya al-mansubah lil Shafi¿I wa gayrihi. Al-Ahmadiyah magazine, 8 (2001). 50 pgs.

Bahjat, Mujahid M. (1988) Al-Bakiat Al-Salihat min Asha¿ar Mansor Al-Fakeeh (d: 306A. H.) Estirak waMulahadhat. Al-Mustansiriyah Arts Magazine, Baghdad., 16 (1988). 24 pgs.

Bahjat, Mujahid M. (1992) Al-Ektebas min Al-Quran Al- Kareem Lel Tha¿aleby (d: 429 A.H.), [The Quotation from the Holy Quran by Al- Tha¿aleby]. Dar Al- Wafaa, Eygpt.

Bahjat, Mujahid M. (2008) Al-Imam Abdul Qadir Al-Gelani (d:561H) wa Shi\'ruhu min Mandhur Islami. Al-Tajdeed Magazine, IIUM, 12 (23). pp. 165-187.

Bahjat, Mujahid M. (2009) Al-Jamal wal Iltizam fi Al-Fan Al-Islami. Al-Tajdeed Magazine, IIUM, 56 (2009).

Bahjat, Mujahid M. (1998) Al-Maktaba Al-She¿rariea Fe Al-Asser Al-Abbasi (132- 656 A.H.) [The Poetic library of the Abasid age]. Umm Al-Qura Univ. Makkah.

Bahjat, Mujahid M. (1987) Al-Shafi¿e as a Poet (Purposes of his Poets & subjects). Al-Resala Al-Islamia Magazine, Baghdad (1987). 28 pgs.

Bahjat, Mujahid M. (1983) Al-Tayar Al-Islamy Fe sher Al- Asser Al- Abasi Al- Awal, [The Islamic tendency in the poetry of early Abasid Age]. Ministry of Awkaf, Baghdad.

Bahjat, Mujahid M. (2010) Al-Ustath. Malaysian National institute of translation.

Bahjat, Mujahid M. (2011) Ala\'Eddin Kharofa - Al-Qadhi Al-Da ia Al-Faqeeh. Dar Ammar.

Bahjat, Mujahid M. (2004) Almustadrak Ala Al-Maktaba AS-sh¿ryyah Wa Mu¿jam AS- shuara¿ Al-Abasiyeen. Majma? Al-Lugha Al-Arabiyyah Magazine, Jordan, 66 (2004). 28 pgs.

Bahjat, Mujahid M. (1977) Astere and Regretful Abbasid Poets. Share?a College magazine, Mecca-S.A.K, 2 (1977). 24 pgs.

Bahjat, Mujahid M. (1982) Athar Al-Islam fi Ta\'leem Al-Arabiyah li Ghayr Al- Natiqeen Biha. Arabic & Islamic Studies Magazine, Baghdad, 2 (1982). 35 .

Bahjat, Mujahid M. (2010) Basic issues in Aqidah and Nubuwwah. Academy Islam studies, University Malaya.

Bahjat, Mujahid M. (2007) Daleel Al- Rasaai\'l Al- Ilmiyah li Acadeemiyat Al- Dirasat Al- Islamiyah bi Jamia\'t Malaya, indexing Masters and PhD theses from 1997 until 2007. Postgraduate Center and Al-Bayan Institution.

Bahjat, Mujahid M. (2001) Dawaween Al- Abasseen Bayna Al-fehrast wa Kashf Al- Dhonon. Al-A?faq Magazine, Zarqa University, 6 (2001). 10 pgs.

Bahjat, Mujahid M. (2009) Deewan Al-Imam Abi Hamid Al-Ghazali (died 505 H). Academy Islam studies, University Malaya. ISBN 978-983-43709-5-4

Bahjat, Mujahid M. (2010) Deewan Ibn Abi Hajlah Al-Tilmisani (died at 776 A.H). Dar Ammar Jordan.

Bahjat, Mujahid M. (2008) Description of Animals in Arabic Heritage. ISLAMIYYAT Magazine, 30 (2008). pp. 75-97.

Bahjat, Mujahid M. (2011) Dewan Al-Emam Abdullah bin Al-Mubarak (d: 181 A.H.). Majalat Al-Bayan, Al-Riyadh.

Bahjat, Mujahid M. (2003) Dewan Al-Shafi¿e (d: 204A.H). Dar Al-Kalam, Damascus.

Bahjat, Mujahid M. (2003) Dirasah Tahleeliyah li Ha\'iyat Al-Ghazali fi Al-Nafs AL-Insaniyah. Dirasat Islamiyah wa Arabiyah (2003). pp. 503-530.

Bahjat, Mujahid M. (1984) Islamic features in Ali Bin Al-Jahmi poetry. Al-Mustansiriyah Art Magazine, Baghdad., 9 (1984). 72 pgs.

Bahjat, Mujahid M. (2003) Istidrak wa Tanbeeh Ala Al-Itijahat Al-Salbeeia fi Al- Sher Al-Abbasi. Dirasat Islamiyah wa Arabiyah, 49-50 (2003). 17 pgs.

Bahjat, Mujahid M. (2005) Madat Al-Tafseer I\'dad wa Tahreeran. Ma?alim Al-Qur?an Wa Al-Sunnah USIM, 1 (2005). pp. 31-65.

Bahjat, Mujahid M. (2003) Mahmood Sheet Khatab wa Aqbasuhu Al-Rawhaniya. Al-Adab Al- Islami Magazine, 36 (2003). p. 20.

Bahjat, Mujahid M. (2000) Manhaj Ibn Al-Nadim fi Tasnif Al-Shu\'ara Al-Muhdatheen. 10pgs.

Bahjat, Mujahid M. (2012) Min Maktabat Al Iejaz Al Hadari. Dar Ammar, Jordan. ISBN 2012-5-1560

Bahjat, Mujahid M. (2010) Min Maktabat Ijaz Al-Quran Al-Kreem. Dar Ammar. ISBN 3518/8/2009

Bahjat, Mujahid M. (1999) Mulahadat wa Istidrakat ala Al- din wa Al- turath Qa mah Bibiografiya Muntaqat (1980-1994) li Muhyi al- din Atiyah. Majalat Islamiyat Al-Ma?arifah (15). p. 20.

Bahjat, Mujahid M. (2009) Olama\' Al-Muslimin wa Ishamatihim fi Al- Hadhara Al-Insaniya, Sigrid Hunke as a witness. Tamaddun, 4 (2009). pp. 227-244.

Bahjat, Mujahid M. (1987) Poets & poetry¿s and types of themes Quotations from Quran meanings & words, by Al-Tha¿aliby (d:429A.H.). Al-Maurid Magazine, Baghdad (1987). 25 pgs.

Bahjat, Mujahid M. (1985) The Ambiguity in Study the Early Abbasid Age Poetry. Human sciences Magazine, Kuwait, 19 (1985). 21 pgs.

Bahjat, Mujahid M. (2010) Tifl Al-Qaria. Malaysian National institute of translation.

B., Nadisa, A., Ilhaamie, AGA. & Iskandar, (2015) Pembangunan Keusahawanan Islam Dalam Produk Halal Melalui Projek Pembasmian Kemiskinan di Perbandaran (P2KP) di Cirebon, Indonesia. Department of Syariah and Management.

Buang, Nazri Muslim, Nik Yusri Musa, Ahmad Hidayat (2011) Hubungan Etnik di Malaysia dari Perspektif Islam. pp. 1-28.

Berahim@Ibrahim, Norhayati haji Hamzah & Ahmad Zaki (2008) Studi Peradaban Islam di Institusi Penguruan Tinggi Islam di Malaysia: Analisis Dari Sudut Sejarah, Kurikulum dan Subjek. In: Metodologi Pengkajian Islam Pengalaman Malaysia Indonesia. Institut Studi Islam Darussalam, hh. 353-374.

Basir,, Patmawati Ibrahim, Asmak Ab Rahman & Siti Arni (2010) Sustainable Economic Development :Concept, Principles And Management From Islamic Perspective. UNSPECIFIED.

BASIR, SITI ARNI BINTI (2010) Customer complaint as an effective way to improve services. Berita harian.

BASIR, SITI ARNI BINTI (2005) Human resource development from Islamic perspective. pp. 211-228.

BASIR, SITI ARNI BINTI (2013) ISO 9000 maintenance activities and organisational performance. International Journal of Operations and Production Management.

BASIR, SITI ARNI BINTI (2010) Islamic management as an effective way to solve people complaint. Berita Harian.

BASIR, SITI ARNI BINTI (2010) Managing people complaint. UNSPECIFIED.

BASIR, SITI ARNI BINTI (2008) Quality principles for muslim entrepreneurs. UNSPECIFIED.

BASIR, SITI ARNI BINTI (2008) Research methodology in conducting research pertaining Islamic values and ISO 9001. API, UM.

BASIR, SITI ARNI BINTI (2014) Sistem Pengurusan Kualiti Menurut Perspektif Islam MS 1900 di Institusi Pengajian Tinggi Malaysia: Suatu Cabaran Masa Kini. Global Journal Al-Thaqafah, 4 (1). pp. 97-110.

BASIR, SITI ARNI BINTI (2013) The Guidance of Moral Values Towards The Consolidation of the Quality Management Sytem According to the Islamic Perspective. International Journal of Business & Social Science, 4 (4). pp. 254-263.

BASIR, SITI ARNI BINTI (2013) Wasatiyyah in Malaysia's Public Administration. University Malaya.

Buang, Saim Kayadibi & Ahmad Hidayat (2009) International Seminar on Research in Islamic Studies 2008 Addressing Contemporary Challenges & Future Prospects. pp. 519-524.

Buang, Saim Kayadibi, Ahmad Hidayat (2009) Employability and Marketability of the Graduates of Islamic Studies: Malaysian Experience. UNSPECIFIED.

Buang, Saim Kayadibi, Ahmad Hidayat (2009) IMPACT OF GLOBALIZATION ON ISLAMIC STUDIES: MALAYSIAN EXPERIENCE. UNSPECIFIED.

Buang, Saim Kayadibi, Ahmad Hidayat (2011) The Role of Islamic Studies in Muslim Civilization in the Globalized World: Malaysia Experience. Jurnal Hadhari, 3 (2).

Basir, Siti Arni (2013) A Case Study of Challenges in Islamic Quality System MS 1900 implementation within Malaysia's Private Higher Education Institutions. In: Islamic perspective on Management: Contemporary Issues. Academy YPIEM Publications, pp. 87-104. ISBN ISBN 978-967-12262-0-9

Basir, Siti Arni (2014) A qualitative study on success factors in MS 1900 implementation in Malaysi's Private Higher Education Institution,. UPNM.

Basir, Siti Arni (2015) A study on Practice of Islamic Professional Ethics in Shaping an Ethical Work Culture within Malaysian Civil Service Sector. Journal of Asian Social Science, 11 (17). pp. 28-34.

Basir, Siti Arni (2015) Buku Panduan Manual Perlaksanaan Sistem Kualiti Berteraskan Syariah MS 1900 di IPT Malaysia: Ke arah Pengurusan Berkesan dan Inovatif. Penerbit Universiti Pertahanan Malaysia . ISBN 978-967-5985-37-9

Basir, Siti Arni (2011) Career Advancement Barriers in Malaysian Federal Public Service,. UNSPECIFIED.

Basir, Siti Arni (2010) Catalyst and distruction factors in ISO 9000 implementation,. University of Malaya.

Basir, Siti Arni (2014) Challenges facing by female muslim students in Nigerian Higher Education Institutions.

Basir, Siti Arni (2012) Complaint management from Islamic perspective. APIUM & INMIND. ISBN 978-967-0432-00-7

Basir, Siti Arni (2012) Complying quality management system ISO 9000 requirements within Higher Education Institutions (HEIs) in Muslim countries. World Journal of Islamic History and Civilisation, 2 (1). pp. 30-43.

Basir, Siti Arni (2006) Cultivating professionalism amongst lecturers in Malaysian Higher Education Institutions (MHEIs). Malaysian Daily News.

Basir, Siti Arni (2002) Effective governance from Islamic perspective. TV3.

Basir, Siti Arni (2012) Facilitator of women's career advancement in public service: a study in a developing country,. pp. 5-10.

Basir, Siti Arni (2011) Facilitators of Women's Career Advancement in Public Service: A Study in A Developing Country. UNSPECIFIED.

Basir, Siti Arni (2015) Factors influencing the implementation of Islamic QMS in a Malaysian public higher education institution. Total Quality Management & Business Excellence Journal, 26.

Basir, Siti Arni (2008) Final report to Economic Planning Unit (EPU), Prime Minister Department, Putrajaya: Fieldwork on Quality management system (QMS) ISO 9001 maintenance within Malaysian Public Higher Education Institutions (MPHEIs). UNSPECIFIED.

Basir, Siti Arni (2001) Final report to Institute of Research Management and Monitoring on Malaysian public sector leadership: an analysis from Islamic perspective. UNSPECIFIED.

Basir, Siti Arni (2009) Final report to Institute of Research Management and Monitoring: Quality management system QMS ISO 9001 within Malaysian Public Higher Education Institutions (MPHEIs). UNSPECIFIED.

Basir, Siti Arni (2001) Foreign direct investment and national sovereignty. Journal of Thought, 25. pp. 43-76.

Basir, Siti Arni (2015) ISO 9000 maintenance measures: A Case Study within Malaysian local authority. TQM & Business Excellence.

Basir, Siti Arni (2011) Impact of public perception on Muslim women education in Zamfara State of Northen Nigeria. UNSPECIFIED.

Basir, Siti Arni (2008) Impact of religious rights policy under colonial powes towards ummah in Malaysian context. API, University of Malaya.

Basir, Siti Arni (2003) Islamic administration and politics dictionary. UNSPECIFIED.

Basir, Siti Arni (2005) Islamic ethical based effective governance in Malaysia. In: Effective governance from Islamic perspective. University of Malaya Press.

Basir, Siti Arni (2015) Islamic ethics practices and its benefits: A Case Study at JCorp. Jurnal Pengurusan.

Basir, Siti Arni (2011) Islamic political science curriculum in Higher Education Institutions: Experiences from Academy of Islamic Studies. UNSPECIFIED.

Basir, Siti Arni (2011) Islamic quality management system and integration with concept of tawhid, itqaan and ihsan. UNSPECIFIED.

Basir, Siti Arni (2012) Islamic quality management: Theoretical analysis. UNSPECIFIED.

Basir, Siti Arni (2010) Islamic values injection to Continuous Improvement and ISO 9001 as device in producing high quality products and services,. International Journal of Total Quality Management and Organisational Excellence, 18 (1). pp. 91-122.

Basir, Siti Arni (2015) MS 1900 implementation within a Malaysian Higher Education Institution. Journal of Management (Jurnal Pengurusan).

Basir, Siti Arni (2011) Malaysian Islamic Quality Management System MS 1900 from an islamic perspective: an implementation model. Shariah Journal, 19 (2). pp. 85-106.

Basir, Siti Arni (2002) Malaysian public administration in globalisation era: ana analysis from fiqh siasah. UNSPECIFIED.

Basir, Siti Arni (2014) Motivation of Muslim women entrepreneurs in Malaysian SMEs. UNSPECIFIED.

Basir, Siti Arni (2015) Motivation of muslim women entrepreneurs in China SMEs: Towards Trading halal Good and Services. In: Perspektif Industri Halal. Jabatan Syariah Pengurusan APIUM, pp. 191-206. ISBN 978-967-10722-9-5

Basir, Siti Arni (2007) Motives for ISO 9001 implementation within Higher Education Institutions (HEIs). Chartered Quality, Institute (CQI), United Kingdom (UK) Website.

Basir, Siti Arni (2014) Muslim women career advancement: A study of Indonesian Public Service. International Journal of Business & Social Sciences, 5 (2). pp. 168-179.

Basir, Siti Arni (2011) Organisational culture as catalyst for ISO 9000 implementation. UnisZA Kuala Terengganu.

Basir, Siti Arni (2001) Organisational management from Islamic perspective. pp. 57-77.

Basir, Siti Arni (2006) Preliminary report to Economic Planning Unit (EPU), Prime Minister Department, Putrajaya: Fieldwork on Quality management system (QMS) ISO 9001 maintenance within Malaysian Public Higher Education Institutions (MPHEIs). UNSPECIFIED.

Basir, Siti Arni (2012) Public complaint management: Islamic principles. In: Public Complaint Management from Islamic Perspective. INMIND (Institut Pemikiran Minda).

Basir, Siti Arni (2013) Public perception on Muslim female students in Nigerian Higher Education Institutions.

Basir, Siti Arni (2009) QMS ISO 9001 maintenance activities within Malaysian Higher Education. UNSPECIFIED.

Basir, Siti Arni (2013) Quality Management from Islamic Perspective. University Malaya Press. ISBN 978-983-100-584-2

Basir, Siti Arni (2012) Quality management features from conventional and Islamic perspective: Theory analysis. International Joournal of Business and Management, 2 (4). pp. 1-8.

Basir, Siti Arni (2009) Quality management system (QMS) ISO 9001 as a device in producing high quality products and services: an Islamic point of view. UNSPECIFIED. Department of Shariah and Economics, Academy of Islamic Studies, University of Malaya.

Basir, Siti Arni (2008) Quality management system (QMS) ISO 9001 from Islamic perspective. pp. 33-40.

Basir, Siti Arni (2010) Quality management system ISO 9000: an Islamic dimension. University of Malaya.

Basir, Siti Arni (2008) Quality management system ISO 9001 as a device in producing high quality products and services: an Islamic overview. UNSPECIFIED.

Basir, Siti Arni (2009) Quality management system ISO 9001 as a device in producing high quality products and services: an Islamic view. UNSPECIFIED. Department Shariah and Economics, Academy of Islamic Studies, University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia.

Basir, Siti Arni (2008) Quality principles for muslim entrepreneurs. UNSPECIFIED. Department of Shariah and Management, Academy of Islamic Studies, University of Malaya, Malaysia.

Basir, Siti Arni (2009) Quality principles for muslim entrepreneurs, Journal of Shariah. pp. 327-352.

Basir, Siti Arni (2011) Quranic guidance and integration of scientific knowledge in spiraling quality management system. UNSPECIFIED.

Basir, Siti Arni (2000) Research on Islamic management course delivery at International Islamic University of Malaysia (IIUM). UNSPECIFIED.

Basir, Siti Arni (2011) Siasah Syar\'iyyah and its implementation in Malaysian administration. Journal of Tamaddun, 5. pp. 57-72.

Basir, Siti Arni (2012) Soft factor in quality management system: Theoretical analysis. UNSPECIFIED.

Basir, Siti Arni (2014) Strategies & factors influence the Islamic work ethics: A case study at Johor Corporation (JCorp). Global Journal al-Thaqafah, 4 (1). pp. 97-110.

Basir, Siti Arni (2013) Supportive factors in Work Ethics Practices within Malaysia's Islamic Institutions. In: Islamic perspective on Management: Contemporary Issues. Academy YPIEM Publications, pp. 3-25. ISBN 978-967-12262-0-9

Basir, Siti Arni (2010) Sustainable economic development from Islamic perspective. Universiti Pertanian Malaysia.

Basir, Siti Arni (2006) The elements of organisational culture which influence the maintenance of ISO 9001: a theoretical framework. UNSPECIFIED.

Basir, Siti Arni (2011) The elements of organisational culture which influence ISO 9000 maintenance. African Journal of Business Management, 5 (15). pp. 6028-6035.

Basir, Siti Arni (2010) The establishment and requirements of Malaysian Islamic quality management system MS 1900. University of Malaya.

Basir, Siti Arni (2013) The influence of holistic Islamic management system on employees satisfaction. Global Journal of Thaqafah,, 3 (1). pp. 67-84.

Basir, Siti Arni (2009) The influence of academic culture on quality management implementation within Higher Education Institutions: a theoretical analysis. UNSPECIFIED. International Institute of public Policy & Management (INPUMA), University of Malaya.

Basir, Siti Arni (2009) The influence of elements of academic culture on quality management implementation within Higher Education Institutions (HEIs): a theoretical analysis. UNSPECIFIED. International Institute of Public Policy and Management (INPUMA), University of Malaya.

Basir, Siti Arni (2007) The influence of internal and external motives on ISO 9001 implementation within Malaysian Higher Education Institutions. UNSPECIFIED.

Basir, Siti Arni (2015) The issues of implementing Islamic Quality Management System MS 1900 Certification at the Department of JAWHAR. Online Journal of Research in Islamic Studies, 2 (1). pp. 14-28.

Basir, Siti Arni (2011) The role and challenges of muslim women in Higher Education in Nigeria: Quran and Hadith perspective. UNSPECIFIED.

Basir, Siti Arni (2012) Women Career Advancement in Public Service: A Study in Indonesia. UNSPECIFIED.

Basir, Siti Arni (2012) Women Career Advancement in Public Service: A Study in Indonesia. UNSPECIFIED.

Balwi, Suhaili Sarif, Ahmad Sufian Che Abdullah, Nor Azzah Kamri & and Balwi, Suhaili Sarif, Ahmad Sufian Che Abdullah, Nor Azzah Kamri & and Balwi, Suhaili Sarif, Ahmad Sufian Che Abdullah, Nor Azzah Kamri & and Balwi, Suhaili Sarif, Ahmad Sufian Che Abdullah, Nor Azzah Kamri & (2008) Pembiayaan Perniagaan Melalui Zakat. UNSPECIFIED.

BENSAID, TAREK LADJAL, & BENOUDA (2012) Sufi Mysticism and Politics: The Western Vision and Historical Facts. Journal of Politics and religion.

BENSAID, TAREK LADJAL, & BENOUDA (2012) The Algerian Identity and the French colonial policies, Elimination or Assimilation? International Journal of Arab Culture, Management and Sustainable Development (IJACMSD), V 3 (1).

B., Thaib, L. & Che Pa, (2013) Regional Cooperation: Malay World and the Formation of ASEAN Community. Global Journal of HUMAN SOCIAL SCIENCE, 13 (2). p. 8.

Bedj, Toufik Bedj (2015) 1583;1608;1585; 1575;1604;1581;1608;1603;1605;1577; 1601;1610; 1578;1593;1586;1610;1586; 1603;1601;1575;1569;1577; 1575;1604;1605;1589;1575;1585;1601; 1575;1604;1573;1587;1604;1575;1605;1610;1577;. Journal of Islam, Law and Judiciary, 1 (2). p. 14.

Buang, Zulzaidi Mahmod, Ahmad Hidayat (2012) Isu dan Cabaran Pensijilan Halal di Malaysia. Jurnal Syariah, 20 (3). pp. 271-288.

buang, ahmad hidayat bin and wahab, mazni abdul (2012) Mazni Abdul Wahab, Ahmad Hidayat Bin Buang and Narizan Abdul Rahman ,Arahan Amalan: Perlaksanaannya di Mahkamah Syariah di Malaysia. The Law Review 2012 (4):99-122. pp. 99-122.

C

Che Pa, Bharuddin and Raja Sulong, Raja Hisyamudin (2008) Penilaian Terhadap Kelayakan Ahli Perlimen di Malaysia Menurut Perspektif Islam. Jurnal Fiqh, 5.

CA, MA Wahab Fatoni Balwi & Ahmad Sufyan (2015) Towards Shariah Compliance Management Control System: A Conceptual Overview. In: Perspektif industri halal: Perkembangan dan isu- isu. Jabatan Syariah dan Pengurusan. ISBN 9789671072295

CA, MA Wahab Fatoni Balwi & Ahmad Sufyan (2015) Towards Shariah Compliance Management Control System: A Conceptual Overview. In: Perspektif industri halal: Perkembangan dan isu-isu. Jabatan Syariah dan Pengurusan, pp. 3-22. ISBN 9789671072295

CA, MA Wahab Fatoni Balwi & Ahmad Sufyan (2015) Towards Shariah Compliance Management Control System: A Conceptual Overview. In: Perspektif industri halal: Perkembangan dan isu-isu. Jabatan Syariah dan Pengurusan, pp. 3-22. ISBN 9789671072295

Cabaran, Manuscripts Islam Kelangsungan Dan (2013) Achieve Book of Preserving Secret Non his family in the interpretation of the Imam al-Ghazali. In: Manuscripts Islam Kelangsungan Dan Cabaran. Department of Al-Qur'an and Al-Hadith, Academy of Islamic Studies, University of Malaya.. ISBN 978-967-5534-32-4

D

DIAH, ABDUL HALIM BIN HJ MAT (2007) Falsafah Pendidikan Tinggi Islam di Peringkat Ijazah Tinggi Di Malaysia. UNSPECIFIED.

DIAH, ABDUL HALIM BIN HJ MAT (2006) ISLAM HADHARI DARI PERSPEKTIF INTELEKTUAL ISLAM. UNSPECIFIED.

DIAH, ABDUL HALIM BIN HJ MAT (2008) SEJARAH PERJUANGAN PARTI-PARTI POLITIK DI INDONESIA.

DIAH, ABDUL HALIM BIN HJ MAT (2008) SUMBANGAN MUHAMMADIAH DALAM PENDIDIKAN DAHULU DAN SEKARANG.

DIAH, ABDUL HALIM BIN HJ MAT (2007) falsafah pendidikan islam di peringkat ijazah tinggi di malaysia. Jurnal Al-Tamaddun, BIL. 2. pp. 31-53.

Department, Aqidah and Islamic Thought (2006) Proceedings of Islam and Inter-Religious Ties in Malaysia National Seminar. UNSPECIFIED.

Dakir, Jawiah and Mohsin, Budah@Udah and Ibrahim, Mazlan and Ahmad Shah, Faisal (2010) Hadith Masyur Dalam Masyarakat Melayu: Takhrij Dan Analisis. Jurnal Usuluddin, 29 (2009).

Denisova, Denisova (2003) Orang Muslim dari Timur Tengah dalam teks-teks Melayu Lama. 110 - 132.

Daud, Dr Ridzwan Ahmad, Dr Mohd Roslan Mohd Nor, Mohd Zaidi (2008) Elemen Satanisme Dalam Tren Kepenggunaan Media Di Kalangan Belia Islam Malaysia: Menjelajahi Dimensi Intra-Disiplin dan Inter-Disiplin Dalam Penyelidikan. In: Research in Islamic Studies Addressing Contemporary Challenges and Future Prospects. Academy of Islamic Studies.

DERAMAN, FAUZI BIN (2008) Al-Dirasah al-Naqdiyyah `ala Juhud al-Mustasyriqin Tijah al-Sunnah al-Nabawiyah Bayn al-Waqi` wa al-Thumuh. Jurnal Kalimah, Fakultas Usuluddn, Institut Studi Islam Darus Salam. Gontor, Indonesia (no 1).

DERAMAN, FAUZI BIN (2012) Amal Jariah Aset Berkekalan atau Penyesalan Berpanjangan. UNSPECIFIED.

DERAMAN, FAUZI BIN (2007) Authority of Hadith in Solving Anti Hadith Movement. UNSPECIFIED.

DERAMAN, FAUZI BIN (2012) Autoriti Hadis Menangani Gerakan Antihadis. Penerbitan Universiti Malaya.

DERAMAN, FAUZI BIN (2012) Berkhilaf Bukan Bersengketa, Berbeza Bukan Berpecah. UNSPECIFIED.

DERAMAN, FAUZI BIN (2012) Cari Yang Halal, Hindari Yang Haram. Majalah DIAN.

DERAMAN, FAUZI BIN (2006) Commentary on the Hadith of Sincerity in Kitab Riyadhus Salihin. Pupuk Nilai Murni Bhd.

DERAMAN, FAUZI BIN (2005) Faith will Safe Excellent Youngster, Harian Metro, Kuala Lumpur, 17.6. 05. UNSPECIFIED.

DERAMAN, FAUZI BIN (1994) Glossary of Hadith. UNSPECIFIED.

DERAMAN, FAUZI BIN (2010) Hadith Dalam Karya Syeikh Daud al-Fatani. Dewan Bahasa dan Pustaka. ISBN 978-983-46-0336-6

DERAMAN, FAUZI BIN (2001) Ibn al-Salah and His Contribution in Hadith Studies. Jurnal Usuluddin (12). pp. 91-110.

DERAMAN, FAUZI BIN (2012) Ibtila Nikmat Tersembunyi bagi Seorang Muslim. UNSPECIFIED.

DERAMAN, FAUZI BIN (2012) Islam Bukan Dakwaan Tapi Pelaksanaan. UNSPECIFIED.

DERAMAN, FAUZI BIN (2012) Islam Di ganyang Apa Sumbangan Anda Membelanya? UNSPECIFIED.

DERAMAN, FAUZI BIN (1987) Jihad on the use of properties , Pengasuh, Kota Bharu, May 1987. UNSPECIFIED.

DERAMAN, FAUZI BIN (2007) Jurnal al-Bayan. pp. 177-200.

DERAMAN, FAUZI BIN (2010) Karya-karya Ulum al-Hadith di Nusantara: Satu Sorotan. pp. 125-149.

DERAMAN, FAUZI BIN (2012) Kecil di sisi Manusia, Besar di sisi Allah. UNSPECIFIED.

DERAMAN, FAUZI BIN (2010) Masa depan Baitul Maqdis Berdasarkan Hadith dalam Baitul Maqdis. In: Baitul Maqdis:Sejarah Kejatuhan Palestin dan Kewujudan Israel. Persatuan Ulama Malaysia, pp. 135-148. ISBN 978-983-2306-08-5

DERAMAN, FAUZI BIN (2012) Mendepani Cabaran dengan Kepimpinan Al-Quran. UNSPECIFIED.

DERAMAN, FAUZI BIN (2012) Mengenali Kategori Manusia Dari Perumpamaan Rasulullah SAW. UNSPECIFIED.

DERAMAN, FAUZI BIN (2006) Methodology of interaction With Prophetic Hadith in Continuity of Hadith Studies: Challenges and Future. In: Continuity of Hadith Studies: Challenges and Future. Faculty of Studies and Islamic Civilization , International Islamic College University of Selangor, pp.223-238..

DERAMAN, FAUZI BIN (2009) Metodologi Tuan Tabal Dalam Kitab Minhat al-Qarib. Jurnal Jaheaik (2). pp. 135-148.

DERAMAN, FAUZI BIN (2010) Muhammad bin Ishaq menurut Perspektif Nuqqad dan Muhaddithin. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari, 3. pp. 115-133.

DERAMAN, FAUZI BIN (2007) Panel for Jejak Rasul series 11 dan 12 (2006 and 2007). UNSPECIFIED.

DERAMAN, FAUZI BIN (2011) Pendekatan al-Jam` Dalam Menangani Percanggahan Hadith,. Jurnal al-bayan, 9. pp. 49-62.

DERAMAN, FAUZI BIN (2010) Pengajian Hadith di Malaysia tokoh karya institusi. Jabatan al-Quran dan al-Hadith Akademi Pengajian Islam dan Warisan Nabawi Ent. ISBN 978-967-5534-05-8

DERAMAN, FAUZI BIN (2009) Pengajian Hadith di Malaysia:Satu Tinjauan. In: Khazanah al-Quran dan al-Hadith Nusantara. Akademi pengajian Islam, pp. 213-136. ISBN 978-983-44502-4-3

DERAMAN, FAUZI BIN (2011) Pengajian Hadith di Nusantara - Indonesaia - Selatan Thai - Singapura. Warisan Nabawi dan APIUM. ISBN 978-967-5534-12-6

DERAMAN, FAUZI BIN (2012) Penzahiran Fikah Imam al-Bukhari Pada zaman Kini:Satu Tinjauan Awal. In: Transformasi Penyelidikan Islam Dalam Bidang Pengajian Islam. Akademi Pengajian Islam, pp. 187-204.

DERAMAN, FAUZI BIN (2009) Peranan Masjid Dalam Pembangunan Remaja. In: Isu-isu Pengurusan Dan Pembangunan Masjid. Akademi pengajian Islam, Nilam Puri, Kota Bharu, pp. 151-169. ISBN 978-983-44395-1-4

DERAMAN, FAUZI BIN (2004) Prophetic Hadith SAW Between Enemy Critique and Misconception of Its Believers in Islamic Thought and Contemporary Challenges. In: Islamic Thought and Contemporary Challenges. Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, pp.335-348.

DERAMAN, FAUZI BIN (2012) Realiti & Cabaran Pembela Sunnah. UNSPECIFIED.

DERAMAN, FAUZI BIN (2012) Segerakan yang Maaruf, Hindari Yang Mungkar. UNSPECIFIED.

DERAMAN, FAUZI BIN (2005) Self Personality as a Strength Muslim Shield. UNSPECIFIED.

DERAMAN, FAUZI BIN (2008) Sumbangan Lepasan India dan Pakistan Terhadap Perkembangan Pengajian Hadith di Malaysia (penulis bersama). In: Sumbangan Lepasan India dan Pakistan Terhadap Perkembangan Pengajian Hadith di Malaysia (penulis bersama). Jabatan al-Quran dan al-Hadith Akademi Pengajian Islam, pp. 330-342.

DERAMAN, FAUZI BIN (2008) Sumbangan Syeikh Ahmad al-Fatani Terhadap Karya dan Penulisan Hadith Nusantara:Pengenalan Kepada Kitab Bisharat al-Amilin. In: Khazanah al-Qur`an dan al-Hadith Nusantara. Jabatan al-Quran dan al-Hadith, Akademi Pengajian Islam, pp. 295-304. ISBN 978-983-44502-4-3

DERAMAN, FAUZI BIN (2012) Sunnah dihayati, Akhlak Terpuji. Majalah DIAN.

DERAMAN, FAUZI BIN (2010) Syeikh Yasin al-Fadani dan Sumbanganya dalam pengajian Hadith:Tumpuan khusus Terhadap Sanad. In: Agama dan Pemikiran Wacana Tradisi Kontemporari Malaysia Indonesia. Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia, pp. 137-147.

DERAMAN, FAUZI BIN (2010) Takhrij Dalam Menentukan Keabsahan Sesuatu Maklumat. In: Takhrij Hadith Realiti dan Keperluan Masyarakat Islam Nusantara. Jabatan Pengajian al-Quran dan As Sunnah, Fakulti pengajian Islam, Universiti Kebangsaan malaysia, pp. 1-19. ISBN 978-967-5478-12-3

DERAMAN, FAUZI BIN (2005) The Current Challenge of Muslim Ummah\", Harian Metro, K.Lumpur, 8.7.05. UNSPECIFIED.

DERAMAN, FAUZI BIN (2007) The Kinds Of Hadith in Kutub al-Sittah. UNSPECIFIED.

DERAMAN, FAUZI BIN (2000) The Methodology of al-Muhaddithin: A Review, Jurnal Usuluddin.

DERAMAN, FAUZI BIN (1999) The Superiority of Months Rejab, Sha ban and Ramadan , 19 November 1999. UNSPECIFIED.

DERAMAN, FAUZI BIN (2008) Tokoh Ulama Nusantara:Satu Catatan Biografi Sheikh Abd al-Qadir bin Abd al-Muttalib al-Mandili (penulis bersama),. In: Prosiding Seminar Warisan al-Qur`an dan al-Hadith Nusantara. Jabatan al-Quran dan al-Hadith Akademi Pengajian Islam, pp. 38-54.

DERAMAN, FAUZI BIN (1998) Umar al-Khattab¿, record. Al-Kuliyyah¿s Series 10 July 1998. UNSPECIFIED.

DERAMAN, FAUZI BIN (2012) Usaha Penterjemahan Hadith di Alam melayu. In: Islam dan Alam Melayu. UNSPECIFIED.

DERAMAN, FAUZI BIN (2009) Wahdah Pemankin Khaira Ummah. Jabatan Kemajian Islam Malaysia.

DERAMAN, FAUZI BIN (2011) Wasatiyyah Islam Antara Liberalisme dan Konservatisme di Malaysia. Persekutuan Seruan Islam Wilayah Persekutuan dan Selangor (Jam`iyyah). ISBN 978-983-44322-4-9

DERAMAN, FAUZI BIN (2009) \"Peta Studi hadis di Barat pasca Joseph Schacht (1902- 1969)\". Jurnal Analytica Islamica, 11 (2).

DERAMAN, FAUZI BIN (2005) \"The Fulfillment of Independent According to Islam\", Harian Metro, K.Lumpur, 26.8.05. UNSPECIFIED.

DERAMAN, FAUZI BIN (2005) \\\"The Current Challenge of Muslim Ummah\\\", Harian Metro, K.Lumpur, 8.7.05. UNSPECIFIED.

DERAMAN, FAUZI BIN (2009) `Ulum al-Hadith. Warisan Nabawi Enterprise. ISBN 978-983-43765-6-7

DERAMAN, FAUZI BIN (2012) Hadith Dalam Kitab Jawi: Tumpuan Terhadap Kitab Minhah al-Qarib Karangan Tuan Tabal. In: Transformasi Penyelidikan Islam Dalam Bidang Pengajian Islam. Akademi Pengajian Islam, pp. 203-214.

DERAMAN, FAUZI BIN (2012) Kembalilah kepada Penyelesaian Wahyu. Majalah DIAN.

DERAMAN, FAUZI BIN (2012) Maulana Tok Khurasan (1292H/1875M  1363H/1944M) dan Sumbangannya dalam Pengajian Hadith. In: Warisan Hadith Ulama Nusantara,. Penerbit Universiti Kebangsaan malaysia, pp. 68-84.

DERAMAN, FAUZI BIN (1994) ¿Admit to be a believer but judge in accordance to Taghut¿ (transl), Harakah, Kuala Lumpur, 6 June 1994. UNSPECIFIED.

DERAMAN, FAUZI BIN (1988) ¿Al-Qur¿an is a real remedy for Souls, and Brains¿ al-Islam, Kuala Lumpur, November 1988. UNSPECIFIED.

DERAMAN, FAUZI BIN (1988) ¿Are You Included in those who are Righteous?¿, Qiblat, Kuala Lumpur, 1988. UNSPECIFIED.

DERAMAN, FAUZI BIN (2007) ¿Comprehension of Sunnah Rasullah S.A.W: A Claim¿,. Journal Islamic Religious Affairs Department of Kelantan State (JAHEIK)., 1. pp. 71-79.

DERAMAN, FAUZI BIN (1998) ¿Face which is appreciated¿, record. Al-Kuliyyah¿s Series 5 July 1998. UNSPECIFIED.

DERAMAN, FAUZI BIN (1999) ¿In the event of Prophet¿s Birthday: ¿Ethics and Moral (Akhlaq) rise the position of Ummah¿, 26 June 1999. UNSPECIFIED.

DERAMAN, FAUZI BIN (2008) ¿Innovation (bid¿ah): Whom should be Blamed for?¿, Ruhaniyyat,. UNSPECIFIED.

DERAMAN, FAUZI BIN (1988) ¿Islam is being confronted with the Ignorance of its People and the Cruelty of its Enemy¿, Varsiti, PMUM, University of Malaya, Kuala Lumpur, 1988. UNSPECIFIED.

DERAMAN, FAUZI BIN (1987) ¿Lessons from the Event of Hijrah¿, Fatimah, Kuala Lumpur, 1987. UNSPECIFIED.

DERAMAN, FAUZI BIN (1987) ¿Luxuries According to al-Islam¿, Dakwah, February 1987. UNSPECIFIED.

DERAMAN, FAUZI BIN (2009) ¿Metodologi Imam Abu al-Hasan al-`As¿ari Dalam Hadith: Kajian Terhadap Hadith-hadith Dalam Kitab al-Ibanah `An Usul al-Diyanah. In: Sumbangan Imam Abu al-Hasan al-As`ari Dalam Pembangunan Ummah. Gabungan Profesional Kelantan, 51-74 .

DERAMAN, FAUZI BIN (1997) ¿Muslim Ummah Protect Islam by Themselves¿, Kiblat, Kuala Lumpur, 1997. UNSPECIFIED.

DERAMAN, FAUZI BIN (2008) ¿PENGHAYATAN SUNNAH RASULULLAH (S.A.W.): SUATU TUNTUTAN¿. Jurnal Majlis Islam Sarawak (1).

DERAMAN, FAUZI BIN (1998) ¿Recession?¿ live Al-Kuliyyah¿s Series 5 June 1998. UNSPECIFIED.

DERAMAN, FAUZI BIN (1999) ¿Religion is not relevent?¿ 9 April 1999. UNSPECIFIED.

DERAMAN, FAUZI BIN (1989) ¿Rhetoric for Muslim Women¿, Muslimah, Kuala Lumpur, February 1989. UNSPECIFIED.

DERAMAN, FAUZI BIN (1999) ¿Rights and Obligation of a Muslim¿, 10 Sept. 1999. UNSPECIFIED.

DERAMAN, FAUZI BIN (2008) ¿Self-Reflection in a Life of A Muslim¿, Pengasuh, Kota Bharu, April. 1987. UNSPECIFIED.

DERAMAN, FAUZI BIN (1999) ¿Sins and Rewards: A Disobedient Heart¿ record. Al-Kuliyyah¿s Series 22 March 1999. UNSPECIFIED.

DERAMAN, FAUZI BIN (1988) ¿Steps Towards Society¿s Reform¿, al-Ummah, Kelang, February 1988. UNSPECIFIED.

DERAMAN, FAUZI BIN (2007) ¿Takhrij\'s Knowledge and Stake In Handle Hadith Mawdu¿. UNSPECIFIED.

DERAMAN, FAUZI BIN (1999) ¿The Good Smell of Thousand Years¿, Al-Kuliyyah¿s Series 31 December 1999. UNSPECIFIED.

DERAMAN, FAUZI BIN (1999) ¿The Bequest of Prohet s.a.w at the Farewell Pilgrimage¿, Al-Kuliyyah¿s Series 26 march 1999. UNSPECIFIED.

DERAMAN, FAUZI BIN (1989) ¿The Boundary of Zuhud and Self-Denying¿, Dakwah, Kuala Lumpur, December 1989. UNSPECIFIED.

DERAMAN, FAUZI BIN (1998) ¿The Call for Prayer (Adhan) and Its Philosophy¿, live Al-Kuliyyah¿s Series 18 Sept. 1998. UNSPECIFIED.

DERAMAN, FAUZI BIN (1994) ¿The Emergence of Those who Repudiate the Syariah of Allah¿, (transl.), Harakah, Kuala Lumpur, 30 May 1994. UNSPECIFIED.

DERAMAN, FAUZI BIN (1999) ¿The Generation of al-Qur¿an¿, 9 July 1999. UNSPECIFIED.

DERAMAN, FAUZI BIN (1987) ¿The Obligation to Observe al-Hajj (part 1¿, Mingguan Islam, Kuala Lumpur, 11 Sept. 1987. UNSPECIFIED.

DERAMAN, FAUZI BIN (1987) ¿The Obligation to Observe al-Hajj (part II¿, Mingguan Islam, Kuala Lumpur, 18 Sept. 1987. UNSPECIFIED.

DERAMAN, FAUZI BIN (1999) ¿The Opening of New Mellinium 31 December 1999¿. UNSPECIFIED.

DERAMAN, FAUZI BIN (2000) ¿The Spirit of Prophet Ismail¿, record. Al-Kuliyyah¿s Series 25 February 2000. UNSPECIFIED.

DERAMAN, FAUZI BIN (1994) ¿The acceptance and rejection some of Allah¿s Laws¿, (transl), Harakah, Kuala Lumpur, 13 June 1994. UNSPECIFIED.

DERAMAN, FAUZI BIN (1988) ¿The real Meaning of Shahadah: ¿Muhammad is the Messenger of Allah¿, al-Islam, Kuala Lumpur, November, 1988. UNSPECIFIED.

DERAMAN, FAUZI BIN (1994) ¿There is no such a referendum against the laws of Allah¿ (transl), Harakah, Kuala Lumpur, 13 June 1994. UNSPECIFIED.

DERAMAN, FAUZI BIN (1994) ¿Those who repudiate the Laws of Allah are not well-versed¿, (transl), Harakah, Kuala Lumpur, 17 June 1994. UNSPECIFIED.

DERAMAN, FAUZI BIN (1998) ¿Two Shares bring to Hell-Fire¿, live Al-Kuliyyah¿s Series 10 July 1998. UNSPECIFIED.

DERAMAN, FAUZI BIN (1988) ¿What is Our Attitude Against World¿s Behavior?¿, Dakwah, Kuala Lumpur, March 1988. UNSPECIFIED.

DERAMAN, FAUZI BIN (1994) ¿Why Muslim Countries Don¿t Pay Much Attention to the Law of Allah¿ (transl), Harakah, Kuala Lumpur, 3 June 1994. UNSPECIFIED.

DERAMAN, FAUZI BIN (2011) ¿¿ ¿¿¿ ¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿¿, ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿. 253 - 276.

Deraman, Faisal Ahmad Shah, Fauzi (2008) Aplikasi Pendidikan Dalam al-Sunnah: Suatu Sorotan. UNSPECIFIED.

Deraman, Fauzi (2008) Self-Independent: From Islamic Perspective , in Self-Independent as Praiseworthy Quality. In: Self-Independent as Praiseworthy Quality. Pupuk Nilai Murni Berhad (PNMP), pp.4-12.

Deraman, Fauzi and Deraman, Khadher Ahmad, Fauzi (2015) Persepsi Masyarakat Terhadap Rawatan Alternatif Islam: Satu Kajian Kes di Negeri Selangor DE. Jurnal Intelek (ISSN 2231-7716), 9 (2). pp. 26-36.

Deraman, Fauzi and Salim, Khadher Ahmad, Fauzi Deraman dan Mohd Hasbullah and Salim, Mohd Hasbullah (2013) Sunnah Nabawiah: Survival dan Cabaran. Jabatan al-Quran & al-Hadith, APIUM. ISBN 978-967-5534-34-8

Deraman, Fauzi and Ariffin, Khadher Ahmad, Fauzi Deraman, Sedek and Ariffin, Sedek (2015) Keperluan Dakwah Kepada Pesakit Di Pusat Rawatan Islam: Analisis Terhadap Peranan Pengamal Dan Perawat. In: Isu-Isu Semasa Media dan Dakwah. Academy of Islamis Studies, UM. ISBN 978-967-5534-48-5

Deraman, Fauzi and Yusuff, Khadher Ahmad, Mohd Farhan Md Ariffin, Fauzi Deraman,Sedek and Ariffin, Khadher Ahmad, Mohd Farhan Md Ariffin, Sedek and Yusoff, Mohd Yakub @ Zulkifli Mohd and Abdullah, Mustaffa and Ariffin, Sedek (2015) Polemics In The Malaysian Muslim Community: Understanding The Role Of Postmodern Islamic Medicine. Global Illuminators, Kuala Lumpur, Malaysia.

Deraman, Fauzi and Ahmad, Mahmud and Grine, Mohammed Salim Al-Amari, Fauzi Deraman, Benouda Bensaid, Moh (2012) Children of Isaac or Ishmael? A Critical Examination of Abu Hurayrah s Narration on the Conquest of Constantinople. Middle East Journal of Scientific Research, 11 (9). pp. 1266-1271.

Deraman, Fauzi bin (2000) Fauzi Deraman (2007), Women Contribution in Hadith, Al-Bayan Journal, Number. 5, 201-224. Fauzi Deraman (2007),? Women Contribution in Hadith? Al-Bayan Journal, Number. 5, 201-224, 5. pp. 201-224.

Deraman, Fauzi bin (2006) Islam Liberal: Misinterpretation of Religion. Karya Bistari Sdn Bhd.

dkk.,, Kabir, (2011) ¿¿ ¿¿¿ ¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿. Religia - Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman, 14 (2). pp. 253-276.

Deraman, Khadher Ahmad, Fauzi (2015) Penekanan Aspek Wastiyyah Bagi Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Islam Melalui Pengubatan Alternatif Islam: Pengalaman di Malaysia. Price Songkla University, Pattani, Thailand.

Deraman, Khadher Ahmad, Munirah Abd Razzak, Fauzi (2015) Black Color and Its Relationship with Human Genetics and Life Status in Hadith Perspective (Warna Hitam Dan Kaitannya Dengan Genetik Dan Taraf Manusia Dalam Perspektif Hadith). Al-Bayan: Journal of Qur'an and Hadith Studies, 13 (1). pp. 47-74.

DAUD, MAHYUDIN BIN (2010) Tahap Kepuasan Jemaah Terhadap Perkhidmatan Masjid: Kajian di Masjid-masjid di Kota Bharu Kelantan. In: Isu-isu Pengurusan Masjid di Alaf Baru. Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya Nilam Puri, pp. 87-104. ISBN 978-983-44395-3-8

DAUD, MAHYUDIN BIN (2011) al-Akhta' al-Sya'iah fi al-Lughah al-Arabiyyah lada Tolabah al-Tamhidiyyah bi Akadimiyyah al-Dirasah al- Islamiyyah bi Jamiati Malaya. In: Ta'lim al-Lughah al-Arabiyyah li Ghayr al-Natiqina Biha: Istiratijiyyat wa Maharat. Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya Nilam Puri, pp. 101-112. ISBN 978-983-44395-5-2

DANESHGAR, MAJID (2013) Behind the Scenes: A Review of Western Figure s Supportive Comments regarding the Qur 257;n. Al-Bayan Journal of Qur'an and Hadith, 11 (2). pp. 131-153.

DANESHGAR, MAJID (2013) French Journals: A Bridge for the Presence of Muslims in Europe in the Nineteenth and Twentieth Centuries. Ayeneh-ye Pazhuhesh, 24 (2). pp. 16-18.

DANESHGAR, MAJID (2014) Views Towards Abusing Wine and Opium: Is it Addiction or Culture? kultur, 187. pp. 1-10.

DAUD, MOHD ZAIDI BIN (2011) Islamic Wealth Manegement: A Review on The Dimension of Values. Jurnal Syariah, 19 (3). pp. 187-212.

DAUD, MOHD ZAIDI BIN (2014) Isu Semasa Zakat Pertanian: Penilaian Berasaskan Fiqh Semasa. Bitara Media: Jitra Kedah. ISBN 978-98343783-8-7

DAUD, MOHD ZAIDI BIN (2014) Isu dalam Pembiayaan Perumahan: Analisis Perbandingan Produk Berasaskan Musharakah Mutanaqisah dan Konvensional. Jurnal Teknologi, 66 (1). pp. 67-78.

DAUD, MOHD ZAIDI BIN (2008) Isu-Isu Bidang Kuasa di Antara Mahkamah Sivil dan Mahkamah Syariah dalam Memutuskan Perkara Wakaf di Malaysia. In: Research in Islamic law Studies, Adressing Contemporary Challenges and Future Prospects. akademi pengajian islam universiti malaya, pp. 48-62. ISBN 978-983-43709-6-1

DAUD, MOHD ZAIDI BIN (2015) Kepentingan dan Keperluan Perancangan Harta Dalam Islam: Penilaian Menurut Perspektif Maqasid Syariah. The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research USIM.

DAUD, MOHD ZAIDI BIN (2015) Kepentingan dan Keperluan Perancangan Harta Menurut Perspektif Maqasid Syariah. Jurnal of Muamalat and Islamic Finance Research, 1 (1).

DAUD, MOHD ZAIDI BIN (2015) Peranan Wakaf dalam Mengukuhkan Ekonomi Islam di Malaysia. Universiti Sains Islam Malaysia.

DAUD, MOHD ZAIDI BIN (2011) Sistem Keadilan Islam di Nusantara: Pengalaman Nanggroe Aceh Darussalam. akademi pengajian islam .

DAUD, MOHD ZAIDI BIN (2014) The Law Review. The Law Review, 1. pp. 72-78.

DAUD, MOHD ZAIDI BIN (2014) The Law Review. The Law Review (2).

DAUD, MOHD ZAIDI BIN (2013) Wasatiyyah dalam Perancangan Pembahagian Harta Orang Islam. akademi pengajian islam.

Dahalan, Mohd Roslan Mohd Nor & Nang Naemah Nik (2014) Wanita dalam Pendidikan Tinggi di Malaysia. In: Ilmuwan Wanita Islam: Globalisasi dan Hak Wanita. Persatuan Ulama Malaysia, pp. 53-75. ISBN 978-983-2306-18-4

Daud, Mohd Zaidi (2015) Mengurus Kekayaan Selepas Kematian di Kalangan Masyarakat Melayu Muslim di Malaysia: Hibah Sebagai Alternatif. Pusat Kajian Kecemerlangan Melayu.

Daud, Mohd Zaidi and Daud, Siti Zubaidah Ismail & Mohd Zaidi (2011) Sistem Keadilan Islam di Nusantara: Pengalaman Nanggroe Aceh Darussalam. UIN Sunan Gunung Djati.

Deraman, Munirah Abd Razzak, Rusni Mohamad, Nik Mohd Zaim Ab Rahim, (2015) Black Color And Its Relationship With Human Genetics And Life Status In Hadith Perspective. Journal al-Bayan, 13 (1). pp. 47-74.

Deraman, Norhasnira Ibrahim, Khadher Ahmad &, Fauzi (2012) Hadith Dalam Kitab Jawi: Tumpuan Terhadap Kitab Minhah al-Qarib Karangan Tuan Tabal. In: Transformasi Dalam Bidang Pengajian Islam. Bahagian Ijazah Tinggi, Akademi Pengajian Islam, pp. 205-214. ISBN 978-967-5534-17-1

Dahlal, Norhayati and Ismail, Paizah and Rahim, Rahimin Affandi Abd. and Dahlal, Rahimin Affandi Abd. Rahim, paizah Ismail, Shamsiah Mohamed (2010) Pembangunan Sistem fiqh semasa di Malaysia:satu analisis model pilihan. UUM Journal of Legal Studies, 1. pp. 59-85.

Denisova, Norhayati Haji Hamzah, Arba'iyah Mohd Noor & Tatiana (2014) The Book of Bustan Al-Salatin By Nur Al- Din Al-Raniri As Historical Text: The Structure And Purpose of Writing. pp. 29-44.

Dastagir, Raihanah Abdullah, Wirdati Mohd Radzi, Fuadah Johari & Gol (2014) The Islamic Legal Provisions for Women's Share in the Inheritance System: A Reslection on Malaysia Society. Asian Women, 30 (1). pp. 29-52.

Daud, Syed Abdurahman Syed Hussin, Abdullah Tahmin Abdul Latiff, M (2011) al-Akhta' al-Syai'ah fi al-Lughah al-Arabiyyah lada Talabah al-Tamhidiyyah bi Akadimiyyah al-Dirasat al- Islamiyyah bi Jamiati Malaya. In: Ta'lim al-Lughah al-Arabiyyah li Ghair al-Natiqin biha: Istiratijiyyat wa Maharat. Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya Nilam Puri, pp. 101-112. ISBN 9789834439552

DENISOVA, TATIANA (2009) Bahasa Ilmu dan Ilmu Bahasa dalam Teks-Teks Melayu lama. UNSPECIFIED.

DENISOVA, TATIANA (2012) Historical Criticism in Malay Historiography from 16th to 19th Century. UNSPECIFIED.

DENISOVA, TATIANA (2003) Historiografi negeri Johor (XVII - XIX): tradisi-tradisi, tujuan-tujuan, dan cara dicapainya. Penyelitian sumber-sumber sejarah Timur dan cabang-cabang ilmu sejarah yang istimewa, BIL.6.

DENISOVA, TATIANA (2009) Islam dan mitos mengenai asal usul raja-raja Melayu. In: UNSPECIFIED UNSPECIFIED.

DENISOVA, TATIANA (2000) Islam dan mitos-mitos traditional mengenai asal usulnya raja-raja Melayu. Bulletin of Moscow State University. Oriental Studies, BIL.4.

DENISOVA, TATIANA (2008) Kajian Koleksi John Bastin: Sejarah Purbadan Arkeologi Dunia Melayu. PNM.

DENISOVA, TATIANA (2012) Konsep Kemakmuran Negara Dalam Historiografi Melayu Islam (Kurun ke-13 Hingga ke-19). pp. 105-134.

DENISOVA, TATIANA (2008) Konsep keadilandalam historiografi Melayu Islam (kurun ke-13 hingga ke-19.

DENISOVA, TATIANA (2011) Metrologi dalam Historiografi Melayu kurun ke-13 hingga ke-19. Voprosi istorii, 1.

DENISOVA, TATIANA (1985) Para penyelidik German mengenai isu-isu gerakan Islam masa kini (berasaskan bahan-bahan Journal Orient, 1980 - 1982). In: \"Islam. Isu-isu dan masalah ideologi, politik, ekonomi, undang-undang\",. Nauka.

DENISOVA, TATIANA (2007) The Chronicles of Johor. In: National Russian Encyclopaedia. BRE, p. 681.

DENISOVA, TATIANA (1995) Tuhfat al-nafis - dua karangan dengan nama yang sama. Penelitian sumber-sumber sejarah Timur dan cabang-cabang ilmu sejarah yang istimewa, BIL 4.

DENISOVA, TATIANA (2009) Unsur-unsur Metrology dalam Teks-teks Melayu Lama. UNSPECIFIED.

Denisova, Tatiana (2012) Islam dan Mitos mengenai asal usul raja-raja Melayu. In: Adab dan peradaban. karya pengi'tirafan untuk Syed Muhammad Naquib al-Attas. MPH Publishing, 629 - 687. ISBN 978-967-415-868-2

Denisova, Tatiana (2003) Sekapur sireh. In: Mutiara taman Abadi/ Sebuah Puisi mengenai Agama, Filsafat dan masyarakat. Dian Darulnaim SDN. Bhd.. ISBN 983-40190-4-

E

EL-AWAISI, ABD AL-FATTAH (1991) Al-Bisharat al-Nabawiah bi al-Khilafah al-Islamiah al-Qadimah. Hebron: Dar al-Hasan.

EL-AWAISI, ABD AL-FATTAH (2008) Al-Haqil al-Ma¿rifi al-Jadid li Dirasat Bayt al-Maqdis: Khalfiah Tarikhiyah, Ta¿rif bi al-Mafhum al-Jadid, wa al-Khutwah al-Istratijiah al-Jadidah wa Awlwiatuha. In: Al-Bu¿d al-Akadimi wa al-Ma¿rifi li Bayt al-Maqdis: Al-Ta¿rif bi Arkan al-Haql al-Ma¿rifi al-Jadid fi al-Alam al Arabi. UNSPECIFIED, pp. 27-52.

EL-AWAISI, ABD AL-FATTAH (2009) Al-Mashru' Al-Ma'rifi li Bayt al-Maqdis: Dirasat Bayt al-Maqdis: 1994-2024. pp. 51-84.

EL-AWAISI, ABD AL-FATTAH (1990) Al-Mu'tamar al-Islami al-Am Bayt al-Maqdis: 1953-1962. Hebron: Dar al-Hasan.

EL-AWAISI, ABD AL-FATTAH (2000) An International Academic Cultural Achievement on Islamic Jerusalem: Islamic Research Academy (ISRA): 1994-1999. 77 ¿ 94.

EL-AWAISI, ABD AL-FATTAH (1989) Darih Wa Masjid al-Sahabi al-Jalil Tamim Bin ¿Aws al-Dari. Hebron: Tamim al-Dari Trust.

EL-AWAISI, ABD AL-FATTAH (2002) Dawr Biritaniah fi ta¿sis al-Dawlah al-Yahudia The Role of Britain in establishing a Jewish State in Palestine: 1840 ¿ 1948. Journal of Social Affairs, 19 (75). 149 ¿ 165.

EL-AWAISI, ABD AL-FATTAH (1987) Egypt and the Palestine Question to 1936. Hebron: Dar al-Hasan.

EL-AWAISI, ABD AL-FATTAH (1998) Emergence of a Militant Leader: A Study of the Life of Hasan al-Banna: 1906 1928. 46 ¿ 63.

EL-AWAISI, ABD AL-FATTAH (1992) Filastin Mundhu Aqdam al-¿Usur ila al-Fatih al-Islami. Jerusalem: Students Union, al-Quds University.

EL-AWAISI, ABD AL-FATTAH (2007) Film. UNSPECIFIED.

EL-AWAISI, ABD AL-FATTAH (2002) Forward to a book. UNSPECIFIED.

EL-AWAISI, ABD AL-FATTAH (2006) Hana Waqtu al-Taghiyyer. UAE Embassy in Amman: Cultural Attach.

EL-AWAISI, ABD AL-FATTAH (1990) Idrab Filastin Am 1936 Dirasah fi al-Asbab. Hebron: Dar al-Hasan.

EL-AWAISI, ABD AL-FATTAH (2005) Introducing Islamicjerusalem. UK: Al-Maktoum Institute Academic Press.

EL-AWAISI, ABD AL-FATTAH (2000) Islamic Jerusalem in Danger. 95 ¿ 123.

EL-AWAISI, ABD AL-FATTAH (2000) Islamic Jerusalem: A City of Hope, Justice and peace. The American Muslim Magazine, 1 (1). pp. 39-41.

EL-AWAISI, ABD AL-FATTAH (2007) Islamicjerusalem Studies: A Guide. UK: Al-Maktoum Institute Academic Press.

EL-AWAISI, ABD AL-FATTAH (2008) Islamicjerusalem as a Model for Multiculturalism and Cultural Engagement. pp. 1-28.

EL-AWAISI, ABD AL-FATTAH (2008) Islamicjerusalem: A New Concept and Definition. In: Geographical Dimensions of Islamicjerusalem. Cambridge Scholars Publishing, UK, pp. 7-19.

EL-AWAISI, ABD AL-FATTAH (2005) Islamicjerusalem: A New Concept and Definitions. pp. 3-18.

EL-AWAISI, ABD AL-FATTAH (1997) Jerusalem in Islamic History and Spirituality: An Islamic Referenc. UK: Islamic Research Academy.

EL-AWAISI, ABD AL-FATTAH (1998) Jerusalem: a Holy City for the Three Religions: A Muslim Perspective. Living Stones Magazine (15). pp. 12-14.

EL-AWAISI, ABD AL-FATTAH (2000) Jihadia Education and the Society of the Egyptian Muslim Brothers: 1928 1949. Journal of Beliefs and Values: Studies in Religion and Education, 21 (2). 213 ¿ 225.

EL-AWAISI, ABD AL-FATTAH (1991) Judhur al-Qadiyah al-Filistiniyah: 1799-1923. Hebron: Dar al-Hasan.

EL-AWAISI, ABD AL-FATTAH (2011) New Image for International Relations. University Foundation for Studies, Publication, and distribution.

EL-AWAISI, ABD AL-FATTAH (2011) Orientalist Approaches to Islamicjerusalem: A Critical Study of the Religious and Political Agendas. pp. 89-108.

EL-AWAISI, ABD AL-FATTAH (2007) Setting the New Agenda: A Unique Development of Innovation in Cultural Engagement at Academic and Communities Levels: Seven Years of Excellence: 2000 2007. UK: Al-Maktoum Institute Academic Press..

EL-AWAISI, ABD AL-FATTAH (2006) Taqdim Bayt al-Maqdis. Cairo: Dar El-Fikr El-Arabi..

EL-AWAISI, ABD AL-FATTAH (1989) Tasawar al-Ikhwan al-Muslimin lil Qadiyah al-Filistiniyah. Cairo: Dar al-Tawziy¿ wa al-Nashir al-Islamiyyah.

EL-AWAISI, ABD AL-FATTAH (2008) The Barakhah Circle Theory of Islamicjerusalem. In: Geographical Dimensions of Islamicjerusalem. UNSPECIFIED, pp. 107-117.

EL-AWAISI, ABD AL-FATTAH (1991) The Conceptual Approach of the Egyptian Muslim Brothers towards the Palestine Question. 225 ¿ 244.

EL-AWAISI, ABD AL-FATTAH (1996) The Conceptual Approach of the Muslim Brothers towards Jihad. cottish Journal of Religious Studies, XVII (2). 123 ¿ 137.

EL-AWAISI, ABD AL-FATTAH (2007) The Land of (Amal) Hope: Discussion of the Prophet Muhammad¿s Plan for Islamicjerusalem. pp. 1-17.

EL-AWAISI, ABD AL-FATTAH (1998) The Muslim Brothers and the Palestine Question: 1928-1947. UK: I.B. Tauris Academic Studies.

EL-AWAISI, ABD AL-FATTAH (1998) The Significance of Jerusalem in Islam: An Islamic Reference. Journal of Islamic Jerusalem Studies, 1 (2). 47 ¿ 71.

EL-AWAISI, ABD AL-FATTAH (2006) Time for Change: Report on the Future of the Study of Islam and Muslims in Universities and Colleges in Multicultural Britain. UK: Al-Maktoum Institute Academic Press.

EL-AWAISI, ABD AL-FATTAH (2005) Umar¿s Assurance of Safety (Aman) to the People of Aelia (Islamicjerusalem): a Critical Analytical of the Historical Sources. UK: Al-Maktoum Institute Academic Press.

EL-AWAISI, ABD AL-FATTAH (2000) Umar¿s Assurance of Safety to the People of Aelia (Jerusalem): a Critical Analytical of the Historical Sources. 47 ¿ 89 .

EL-AWAISI, ABD AL-FATTAH (2008) an introduction. UNSPECIFIED.

EL-AWAISI, ABD AL-FATTAH (1999) introduction to a book. UNSPECIFIED.

et.al, Abdul Azis Awang Kechik, Khadher Ahmad (2009) Analisis Hadith-Hadith Lemah Dalam Kitab Bughyah Al-Tullab(Jilid Kedua) Karya Sheikh Daud Al-Fatani. Jabatan al-Quran & al-Hadith, APIUM.

etc., Abdullah Karina (2015) Penyelesaian Konflik Politik Menurut Perspektif Islam. In: International Conference on Islam in Malay World V. Prince of Songkla University, p. 563. ISBN ISBN 978-967-0432-00-9

El-Awaisi, Burhan Che Daud, Mohd Roslan Mohd Nor, Abd al-Fattah (2012) Nur Al-Din Mahmud Zanki s Plan for Liberating Islamicjerusalem: A Historical Analysis. pp. 1161-1170.

Engku Wok Zin, Engku Hassan and Hamat, Mohd Fauzi (2009) Pengaruh Umm Al-Barahin Karangan Al-Sanusi Dalam Penulisan Karya Akidah Di Alam Melayu. Jurnal Usuluddin, 30 (2009).

et.al, Khadher Ahmad, Mohd Yakub @ Zulkifli Mohd Yusoff, Monika @ M and et.al, Khadher Ahmad, Mohd Yakub @ Zulkifli Mohd Yusoff, Monika @ M and et.al., Khadher Ahmad, Mohd Yakub @ Zulkifli Mohd Yusoff, Monika @ M (2015) Kriteria Dalam Penilaian Terhadap Istilah Pemakanan Sunnah: Antara Realiti Pengamalan Dengan Fakta Berasaskan Fiqh Daripada Nas. Usuli Faqih Researh Centre.

et.al., Khadher Ahmad, Monika@Munirah Abd Razzak (2012) Warna Merah Dan Kaitan Dengan Sifat Marah Dalam Perspektif Hadith: Satu Analisis Awal. In: Transformasi Dalam Bidang Pengajian Islam. UNSPECIFIED. ISBN ISBN 97&967-5534-17-1

et.al, Khadher Ahmad, Muhammad Hasbullah Salim (2012) Nahw I adah Siyaghah al-Bahth fi al-Dirasat al-Islamiyyah (Usuluddin wa al-Tarbiyyah al-Islamiyyah). Bahagian Ijazah Tinggi, Akademi Pengajian Islam.

et.al., Luqman Haji Abdullah (2013) Kedudukan Mazhab Shafi'i Dalam Fatwa-fatwa Zakat di Malaysia: Sorotan Fatwa Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Dari Tahun 2000-2010. Pusat Penyelidikan Mazhab Shafi'i Universiti Islam Sultan Sharif Ali Negara Brunei Darussalam.

et.al, Mohamad Azrien Mohamed Adnan (2009) Pemahaman dan Pelaksanaan Solat Jemaah di Kalangan Masyarakat: Satu Kajian Kes. UNSPECIFIED.

et.al., Mohd Faiz Hakimi bin Mat Idris, Ishak Suliaman, (2015) Metodologi Imam Muslim Dalam Penyusunan Teks Hadith Dalam Sahihnya. Jurnal Islam dan Mastarakat Kontemporari, 2015 (10). pp. 93-103.

et.al, Mohd Sabri Ismail (2006) Towards Islamisation Of Arts: An Approach In Kelantan. UNSPECIFIED.

et.al, Nor Raudah Hj Siren (2011) Da'wah Implementation for disabilities in Malaysia / Pelaksanaan dakwah terhadap orang kurang upaya di Malaysia. Fakulti Usuluddin, Universiti Islam Sultan Sharif Ali Negara Brunei Darussalam.

et.al, Nor Raudah Hj Siren (2011) Religous Programs For Devian In Malaysia /Program Keagamaan Terhadap Golongan Devian Di Malaysia. Fakulti Usuluddin, Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Brunei.

etc, Syaimak Ismail, Abdullah Yusof, (2015) Pelayaran Cheng Ho Terhadap Pertukangan Cina Pada Bangunan Masjid di Nusantara pada Abad ke 15M. Jurnal Usuluddin.

F

Fakhrudin, Abdul Mukti, Mohd (2008) Inter-religious Dialogue in the Quran: Interpretations of al-Tabari and Sayyid Qutb. pp. 1-30.

Faisal, Faisal (2008) HBIS2303 Pendidikan Islam Tahun 3 dan 4. Open University Malaysia. ISBN 967-316-142-3

Faisal, Faisal (2010) Jati Diri Wanita Islam: Acuan al-Quran dan al-Sunnah: Jawapan Terhadap Pemikiran Negatif. In: Agama dan Pemikiran Wacana Tradisi Kontemporari Malaysia-Indonesia. Jabatan Usuluddin dan Falsafah Fakulti Pengajian Islam UKM, 236-250.. ISBN 978-967-5048-98-2

Faisal, Faisal (2010) Jenayah Zina Menurut Perspektif al-Quran dan Hadith. In: Kemelut Peradaban Remaja di Malaysia. Jabatan al-Quran dan al-Hadith APIUM , pp. 67-86. ISBN 978-967-5534-06-5

Faisal, Faisal (2009) Kamus al-Quran. PTS Islamika SDN BHD. ISBN 978-967-5137-31-0

Faisal, Faisal (2010) Kedudukan Golongan Yang menyeleweng (al-Firaq): Satu Analisis dari Perspektif al-Quran dan al-Sunnah. pp. 171-188.

Faisal, Faisal (2010) Manahij al-Muhaddithin Metode dan Pndekatan Srjana Hadith. Jabatan al-Quran dan al-Hadith. ISBN 978-967-5534-04-1

Faisal, Faisal (2010) Pendekatan Kontekstual Dalam Memahami Hadith-Hadith Nabi s.a.w: Antara Pro dan Kontra. Fakulti Pengajian al-Quran dan al-Sunnah USIM.

Faisal, Faisal (2010) Pengajian Hadith di Malaysia, Tokoh-Karya-Institusi. Jabatan al-Quran dan al-Hadith Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. ISBN 978-967-5534-05-8

Faisal, Faisal (2010) Sheikh Abu Bakar Palestin (1908M-1998M) dan Sumbangannya dalam Bidang Hadith. Tumpuan Kepada Kitab Lubab al-Hadith dan Misbah al-Zalam. Institut Islam Hadhari UKM, Institut Kajian Hadith (INHAD) KUIS, Jabatan Pengajian al-Quran dan al-Sunnah FPI UKM.

Faisal, Faisal (2009) Sumbangan Syeikh Mohamed Idris al-Marbawi dalam Fiqh al-Hadis: Tumpuan kepada Kitab Bahr al-Mazi. Jurnal Analytica Islamica IAIN Sumatera Utara, 11 (2). pp. 316-334.

Fauzi, Faisal Abdul Hamid & Nurulwahidah (2008) Kaedah Penyelidikan Ulama Melayu Dalam Karya Perubatan Tradisional : Tinjauan Terhadap Kitab Tibb Karangan Haji Ismail Bin Mustafa Pontianak. UNSPECIFIED.

Fauzi,, Faisal@Ahmad Faisal Abd Hamid, Nurulwahidah (2012) Perubatan Melayu Tradisional:Kitab Tibb Pontianak. JURNAL AL-TAMADDUN, 7 (1). pp. 149-162.

Fauzi, Farid Mat Zin & Nurulwahidah (2011) Ulama Arab di Tanah Melayu: Satu Analisa Pada Awal Abad ke-20. UNSPECIFIED.

F., Mansor, (2012) Islamic Mutual Funds Performance: A Panel Analysis. UNSPECIFIED.

F., Mansor, (2012) New Evidence of the Impact of Fees on Mutual Fund Performance of Two Types of Funds. UNSPECIFIED.

Fauzi, N (2013) Hadhrami Ulama Within the Malay-johor Activism: The Role of Sayyid Alwi Bin Tahir Al-haddad (1934-1961). Middle-East Journal of Scientific Research, 13 (3). pp. 354-362.

FAUZI, NURULWAHIDAH BINTI (2009) PERANAN GOLONGAN INTELEKTUAL DALAM PENYEBARAN DAKWAH DI BORNEO KHUSUSNYA DI SABAH: TINJAUAN TERHADAP MAJALAH AL-HIKMAH (1976-1986). In: Islam Di Borneo : Sejarah, Perkembangan Dan Isu-Isu. Pusat Penerbitan Universiti (UPENA).

FAUZI, NURULWAHIDAH BINTI (2008) The Relation between Ulama and Ruler in Johore: Analysis on Its Challanges and Transformation in the 20th Century. UNSPECIFIED.

FAUZI, NURULWAHIDAH BINTI (2011) The Religious-Intellectual Network: The Arrival of Islam at Malay Archipelago and the role of Ottoman Empire. In: The Contribution of Ottoman & Turkish Legal Heritages in the Development of Modern Islamic law: A case study in Malaysia. Islamic Book Trust (IBT).

Fahimah, Nor (2015) Kajian Terhadap Debentur Tidak Patuh Syariah Ketika Kegagalan Pembayaran Pembiayaan. Fakulti Pengurusan dan Ekonomi UPSI.

Fahimah, Nor (2014) Shariah Compliant Securities, Sukuk and Islamic REITs in Malaysia. In: Islamic Economics, Banking and Finance: Concepts and Critical Issues. Pearson Malaysia Sdn. Bhd., pp. 121-141. ISBN ISBN 978-967-349-345-6

Fauzi, Nurulwahidah (2007) Ensiklopedia Anak-anak Muslim. E-Media Publication Sdn. Bhd..

Fauzi, Nurulwahidah (2013) Islam Dan Alam Melayu, Tradisi Ilmu, Kerohanian, Pendidikan, Ekonomi Perundingan Dan Masyarakat. Akademi Pengajian Islam. ISBN 9789675534270

Fauzi, Nurulwahidah (2013) Malay Traditional Medicine of Kitab Tibb: Texts, Vocabulary And Script Description On Herbs. In: Islam Dan Alam Melayu, Pembangunan dan Pembinaan Masyarakat Islam. Akademi Pengajian Islam., pp. 7-12. ISBN 9789675534270

Fauzi, Nurulwahidah (2012) Peranan Arab Hadrami di dalam Mempengaruhi Politik Istana Kerajaan Johor dengan Kesultanan Turki Uthmaniyyah Pada Awal Abad ke 20M. pp. 53-70.

Fauzi, Nurulwahidah (2012) Perubatan Melayu Tradisional:Kitab Tibb Pontianak. pp. 149-162.

Fauzi, Nurulwahidah (2013) Sumbangan Cheng Ho Dalam Penyebaran Islam:Kajian Khusus di Nusantara. In: Islam Dan Alam Melayu, Pembangunan dan Pembinaan Masyarakat Islam. Akademi Pengajian Islam, pp. 35-46. ISBN 9789675534270

Fauzi, Nurulwahidah (2010) Tarikat Alawiyah Sebagai Ritual Keagamaan Masyarakat Arab Hadhrami di Johor. UNSPECIFIED.

Fauzi, Nurulwahidah (2009) The Contributions of Al-Attas in Majallah al-Ahkam Johore. UNSPECIFIED.

Fauzi, Nurulwahidah (2013) The Role of Islamic Civilization in Teacher s Training Institute Malaysia (IPGM) towards Developing Teachers Human Capital. Middle East Journal of Scientific Research, 15 (1). pp. 1-7.

Ferdousi, Raihanah Abdullah, Silmi Abdullah and Nahid (2015) The Fragile Status of a Muslim Wife: The Legal History of Polygamy in Malaysia. Journal of Family History, 40 (2). pp. 135-152.

Farid, Saadan Man, Abdul Karim Ali, Luqman Hj. Abdullah, Rushdi Ram (2009) "Kesesuaian Mazhab Selain Syafie Dalam Masyarakat Islam Di Malaysia: Satu Analisis Awal.

Fadzil, Sedek Ariffin, Khadher Ahmad, Khairul Saufil Hadi Mohamad & (2010) Kemelut Peradaban Remaja di Malaysia. Jabatan al-Quran & al-Hadith, APIUM.

G

GHANI, AB MUMIN BIN AB (1993) Bunga dan Kaitannya dengan Riba Yang Diharamkan. Jurnal Syariah, 1 (2). pp. 269-286.

GHANI, AB MUMIN BIN AB (2006) Dimensi Pengurusan Islam, Mengurus Kerja dan Mengurus Modal Insan. Penerbit Universiti Malaya.

GHANI, AB MUMIN BIN AB (2014) Dinamisme Kewangan Islam di Malaysia (e-book). universiti malaya. ISBN 983-100-370-5

GHANI, AB MUMIN BIN AB (2009) Dinar Emas Realiti Semasa Penggunaannya Di Malaysia. Utusan Publications Sdn Bhd.

GHANI, AB MUMIN BIN AB (2006) Dinar Emas: Prospek Pelaksanaannya di Malaysia. In: Dinamisme Kewangan Islam di Malaysia. Penerbit Universiti Malaya, pp. 203-218.

GHANI, AB MUMIN BIN AB (2015) Faktor-Faktor Kejayaan dalam Pelaksanaan MS 1900:2005: Satu Kajian Kualitatif di Institut Pengajian Tinggi Swasta, Malaysia. Sains Humanika, 4 (No. 1).

GHANI, AB MUMIN BIN AB (1996) Institusi Dakwah dan Persekitarannya Dalam Membentuk Strategi Dakwah Yang Berkesan. Jurnal Usuluddin, 4.

GHANI, AB MUMIN BIN AB (2006) Kaitan Bunga Dengan Riba Yang Diharamkan Dalam Kewangan Islam. In: Dinamisme Kewangan Islam di Malaysia. Penerbit Universiti Malaya, pp. 23-52.

GHANI, AB MUMIN BIN AB (1996) Keadilan Pengagihan Pendapatan dan Kekayaan Negara Daripada Perspektif Ekonomi Islam. pp. 26-48.

GHANI, AB MUMIN BIN AB (1999) Kebebasan Individu dan campurtangan Kerajaan Dalam Konteks Ekonomi Islam. pp. 125-140.

GHANI, AB MUMIN BIN AB (1993) Keperluan Masyarakat Kepada Sistem Ekonomi Islam. Monograf Syariah 1. pp. 132-144.

GHANI, AB MUMIN BIN AB (2009) Keusahawanan Islam: Pembudayaan Di Kalangan Masyarakat Islam. In: Keusahawanan Islam, Konsep Dan Isu-Isu Pelaksanaannya. Jabatan Syariah dan Pengurusan, Akademi Pengajian Islam., pp. 1-18.

GHANI, AB MUMIN BIN AB (1994) Konsep Pengagihan Pendapatan Dan Kekayaan Menurut Perspektif Islam. Monograf Syariah (2). pp. 51-66.

GHANI, AB MUMIN BIN AB (1992) Kunci Tata Bahasa Arab (Bahagian Dua). Syarikat Ja\'far Rawas.

GHANI, AB MUMIN BIN AB (2006) Manfaat al-Ijarah Menurut Perspektif Fiqh Empat Mazhab. Jurnal Fiqh, 3. pp. 1-34.

GHANI, AB MUMIN BIN AB (1996) Penerapan Konsep Pemasaran Dalam Dakwah. Jurnal Usuluddin, 5. pp. 165-176.

GHANI, AB MUMIN BIN AB (1995) Pengeluaran Mengikut Perspektif Ekonomi Islam. pp. 79-90.

GHANI, AB MUMIN BIN AB (2007) Penggunaan Kontrak Syariah Dalam Pembangunan Produk Berasaskan Kad Kredit: Analisis Dari Pandangan Mazhab Syafi`. UNSPECIFIED.

GHANI, AB MUMIN BIN AB (1996) Penjelasan Riba Dalam al-Sunnah. Jurnal Syariah, 4 (2). pp. 210-223.

GHANI, AB MUMIN BIN AB (1997) Peristilahan Riba: Satu Analisis Hukum. pp. 187-203.

GHANI, AB MUMIN BIN AB (2009) Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Pembiayan Keusahawanan. In: Keusahawanan Islam, Konsep Dan Isu-Isu Pelaksanaannya. Jabatan Syariah dan Pengurusan, Akademi Pengajian Islam,, pp. 85-96.

GHANI, AB MUMIN BIN AB (1995) Proses Membuat Keputusan Dalam Organisasi, Satu Tinjauan Dari Perspektif Konvensional dan Islam. pp. 140-152.

GHANI, AB MUMIN BIN AB (2006) Religiosity and Moral Judgement: An Empirical Investigation Among Malay Muslims in Malaysia. pp. 87-102.

GHANI, AB MUMIN BIN AB (1995) Riba Dalam al-Qu¿ran. Jurnal Syariah, 3 (2). pp. 224-244.

GHANI, AB MUMIN BIN AB (1996) Sejarah Perkembangan Riba Dalam Tamadun Manusia. Jurnal Syariah, 4 (1). pp. 124-138.

GHANI, AB MUMIN BIN AB (1999) Siatem Kewangan Islam Dan Pelaksaaannya Di Malaysia. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia(JAKIM)..

GHANI, AB MUMIN BIN AB (2009) Sistem Mata Wang Dinar Emas: Analisa Dari Perspektif Hukum Fiqh Muamalat. Jabatan Pengajian Arab Dan Tamadun Islam, Fakulti Pengajian Islam, UKM.

GHANI, AB MUMIN BIN AB (2009) Sistem Mata Wang Dinar Emas: Analisis Dari Perspektif Hukum Fiqh Muamalat. Jabatan Pengajian Arab Dan Tamadun Islam, Fakulti Pengajian Islam, UKM.

GHANI, AB MUMIN BIN AB (2006) Sistem Pengurusan Islam: Tinjauan Menyeluruh Dari Aspek Konsep. In: Dimensi Pengurusan Islam: Mengurus Kerja dan Mengurus Modal Insan. Penerbit Universiti Malaya., pp. 1-22.

GHANI, AB MUMIN BIN AB (2006) Struktur Kewangan Islam di Malaysia. In: Dinamisme Kewangan Islam di Malaysia. Penerbit Universiti Malaya, pp. 1-21.

GHANI, AB MUMIN BIN AB (2014) The Emergence of New Consumers: Issues, Challenges & Opportunities.

GHANI, AB MUMIN BIN AB (2014) The Emergence of New Consumers: Issues, Challenges & Opportunities.

GHANI, AB MUMIN BIN AB (1994) al-Qardhul Hassan as an Alternative Tool to Subsidy in The Light of Helping The Poor, An Overview. MEDIUM (III). pp. 114-126.

GHANI, AB MUMIN BIN AB and KAMRI, NOR`AZZAH (2009) Prinsip-prinsip Islam dalam Pembiayaan Keusahawanan. In: Keusahawanan Islam: Konsep dan Isu-Isu Pelaksanaannya. JABATAN SYARIAH DAN PENGURUSAN APIUM. ISBN 978-983-41326-1-3

Ghani, Ahmad Sufian Che Abdullah & Ab Mumin Ab and Ghani, Ahmad Sufian Che Abdullah & Ab Mumin Ab (2008) al-Urf Dan Justifikasinya Dalam Fiqh al-Muamalat. Jurnal Syariah (Shariah Journal).

Ghani, Ahmad Sufyan Che Abdullah & Ab Mumin Ab (2006) Tawarruq dan Aplikasinya dalam Kewangan Islam. In: Dinamisme Kewangan Islam di Malaysia. Penerbit Universiti Malaya, p. 229. ISBN 983-100-370-5

Ghani, Ahmad Sufyan Che Abdullah, Mohd Abd Wahab Fatoni Mohd Balwi, and Ghani, Ahmad Sufyan Che Abdullah, Mohd Abd Wahab Fatoni Mohd Balwi, and Ghani, Ahmad Sufyan Che Abdullah, Mohd Abd Wahab Fatoni Mohd Balwi, (2015) Keseimbangan Ekonomi Halal: Analisis dalam Konteks Kesan Sektor Zakat. In: Perspektif Industri Halal: Perkembangan dan Isu- isu. Jabatan Syariah dan Pengurusan. ISBN 978-967-107222-9-5

Ghani, Anisah Ab (2008) Darah Wanita Pandangan Ulamak dan Pakar Perubatan. UNSPECIFIED.

Ghani, Anisah Ab (2008) PERMASALAHAN DAM DALAM IBADAT HAJI. pp. 50-66.

Ghani, Anisah Ah (2008) Islam Yang Mudah. Percetakan PTS Publication & Distributors Sdn. Bhd..

Ghani, Azmi, Ilhaamie Abdul (2008) Service Quality in Malaysian Public Organizations. UNSPECIFIED.

Ghani, Dr Anisah Ab (2008) Penerimaan Masyarakat Islam Malaysia Terhadap Amalan Percampuran Mazhab Dalam Isu-isu Ibadat. Fiqh Journal (4). pp. 205-224.

Grine, Dr Fadila (2012) Issues of integration of Knowledge in the Field of Islamic studies. UNSPECIFIED.

Grine, Editor Fadila (2011) Islam and gender. Um Eprints.

GRINE, FADILA (2012)  . Al-Tamaddun, 7 (2). pp. 1-26.

Grine, Fadila (2014) A Quranic Framework for Spiritual Intelligence. RELIGIONS, 5. pp. 179-198.

Grine, Fadila (2013) Al-Attas s Works and Contributions to the Islamic Architecture in Malaysia. Middle East Journal of Scientific Research, 14 (12). pp. 1695-1690.

Grine, Fadila (2013) Asian Hajj Routes: The Reflections of History and Geography. Middle East Journal of Scientific Research, 14 (12). pp. 1691-1699.

Grine, Fadila (2012) Children of Isaac or Ishmael? A Critical Examination Abu Hurayrah s Narration on the Conquest of Constantinople. pp. 1266-1271.

Grine, Fadila (2012) Coaching and Shaping the Future of Muslim Women. University Qassim.

Grine, Fadila (2013) Dimensions of Charity in Islam: A Textual Analysis. IKAZ, USIM.

Grine, Fadila (2014) Empowering Muslim Women Though Executive Coaching & Mentoring. nternational Journal of Nusantara Islam, 2 (1). pp. 53-70.

Grine, Fadila (2013) Enduring Financial Debt: An Islamic Perspective. pp. 162-170.

Grine, Fadila (2013) Ethico-Spiritual Dimensions of Sadaqa: An Islamic Perspective. pp. 171-182.

Grine, Fadila (2013) Ibn Khaldun political Thought: Perspective of Abdallah Shrit.

Grine, Fadila (2013) Islamic Art and Ethos of Spiritual within a Civilizational Context. pp. 288-300.

Grine, Fadila (2013) Islamic Historical Writing: A Critical Analysis. Tamaddun, 13 (3). pp. 303-313.

Grine, Fadila (2013) Positive Thinking: An Islamic Perspective. Al-Shajarah: Journal of the International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC), 17 (2). pp. 225-256.

Grine, Fadila (2012) Scholastic theology and Social Reform in Muslim Society: Shaykh Muhammad Ghazali Shaykh Ghazali's approach / Benaouda Bensaid and Fadila Grine. In: The Global Muslim Community at a Crossroads: Understanding Religious Beliefs, Practices, and Infighting to End the Conflict. Santa Barbara, Calif. : Praeger, c2012.ABC-CLIO, Incorporated. ISBN 9780313396977

Grine, Fadila (2013) Searching for Excellence in Islamic studies: A South East Asia perspective. Multicultural Education & Technology Journal, 7 (4). --.

Grine, Fadila (2013) Sustainability in Multi-Religious Societies: An Islamic Perspective. JOURNAL OF BELIEFS & VALUES-STUDIES IN RELIGION & EDUCATION, 34 (1). pp. 72-86.

Grine, Fadila (2011) The Intellectual Development During the Almohads (1130-1269). The World Journal of Islamic History and Civilization, 1 (4). pp. 255-263.

Grine, Fadila (2013) The Intellectual Pre-requisites of Historians in Light of Muslim Historical Criticism. 363-373.

Grine, Fadila (2013) Understanding Muslim Theology: The Works of Shaykh Muhamad Ghazali Shaykh Mohammad Ghazali. KEMANUSIAAN The Asian Journal of Humanities, 20 (No. 1). pp. 33-50.

Grine, Fadila (2014) Work-Family Conflict and Coping Strategies: Qualitative Study of Muslim Female Academicians in Malaysia. AFFILIA:Journal of Women and Social Work.

G.A., Ilhaamie, A. (2010) Career Advancement of Muslim Women: A Special Focus on Malaysian Federal Civil Service. IACSIT Press.

G.A., Ilhaamie, A. (2009) Competency based pay and service quality in Malaysian public organizations: some findings. Journal of Business Management, 1 (1). pp. 1-14.

G.A., Ilhaamie, A. (2009) Competency based pay and service quality: an empirical study of Malaysian public organizations. Asian Academy of Management Journal., 14 (1). pp. 19-34.

G.A., Ilhaamie, A. (2009) Human Capital Development and Organizational Performance: A Focus on Islamic Perspective. JURNAL BAHASA, 17 (2). pp. 353-372.

G.A., Ilhaamie, A. (2010) Islamic human resource practices and organizational performance: a preliminary finding of Islamic organizations in Malaysia. Journal of Global Business and Economics, 1 (1). pp. 27-42.

G.A., Ilhaamie, A. (2010) Islamic human resource practices and organizational performance: a study in Malaysian public organizations. Global Research Agency.

G.A., Ilhaamie, A. (2005) Kepuasan kerja : kajian di kalangan pensyarah di API dan FBL, UM. Jurnal Syariah, 13 (2). pp. 113-124.

G.A., Ilhaamie, A. (2004) Pelaksanaan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Ala Jepun(CWCQ) dan Sumbangannya: Kajian Kes di SyarikatIngress Engineering Berhad. J AIDS, 20. pp. 121-132.

G.A., Ilhaamie, A. (2001) Pengurusan Dari Perspektif Islam. JUMMEC (Journal of University Malaya Medical Centre), 9 (2). pp. 85-102.

G.A., Ilhaamie, A. (2002) Pengurusan Kualiti Menyeluruh (PKM): Satu Perbandingan Di Antara Perspektif Konvensional Dan Islam. Jurnal Syariah UM, 10 (2). pp. 67-86.

G.A., Ilhaamie, A. (2010) Service Quality in Malaysian Public Service: Some Findings. International Journal of Trade, Economics and Finance, 1 (2). pp. 40-45.

G.A., Ilhaamie, A. (2010) Service Quality in Public Service: Some Findings in Malaysia. UNSPECIFIED.

Gharibeh., Lukman Thaib and Bara' Barakah Hamad (2014) Rashid al-Ghannoushi's Thought on Islamic Democracy. International Journal of Innovative and Applied Research., 2 (1). pp. 60-70.

Ghazali, Mohamad Azrien & Zamri (2008) Analisis Kesalahan Rencana dalam Pembelajaran Bahasa Arab di Kalangan Pelajar Asasi Pengajian Islam Universiti Malaya Nilam Puri. In: Pengajian Islam dan Isu-isu Kontemporari. UNSPECIFIED, pp. 127-136. ISBN 9789834439507

Ghazali, Mohamad Azrien Mohamed Adnan & Zamri (2008) Analisis Kesalahan Rencana dalam Pembelajaran Bahasa Arab: Kajian di Kalangan Pelajar Asasi Pengajian Islam Universiti Malaya Nilam Puri. In: Pengajian Islam dan Isu-isu Kontemporari. Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya Nilam Puri, pp. 127-136. ISBN 978-983-44395-0-7

Ghazali, Mohamad Azrien Mohamed Adnan & Zamri (2009) Kemahiran Membaca dalam Bahasa Arab: Kerangka Konseptual. In: Pengajian Islam dan Isu-isu Kontemporari \'09. Akademi Pengajian Islam Nilam Puri , pp. 161-174. ISBN 9789834439521

Ghazali, Mohamad Azrien Mohamed Adnan & Zamri (2011) Persepsi Pelajar Terhadap Penggunaan Strategi Pembelajaran Bahasa dan Efikasi Kendiri: Kajian ke atas Pelajar-pelajar Universiti di Semenanjung Malaysia. Sarjana Journal, 26 (1). pp. 80-98.

Ghazali, Mohamad Azrien Mohamed Adnan, Mohd Alwee Yusoff & Zamri (2007) Pembelajaran Pengaturan Kendiri Dalam Bahasa Arab : Satu Pandangan. In: Isu-isu Kritikal Dalam Pendidikan Islam dan Pendidikan Bahasa Arab berteraskan Islam Hadhari. Yayasan Islam Hadhari, pp. 81-93. ISBN 978-983-41806-2-1

Ghazali, Mohamad Azrien Mohamed Adnan, Mohd Alwee Yusoff & Zamri (2007) Pembelajaran Pengaturan Kendiri Dalam Bahasa Arab : Satu Pandangan. In: Isu-isu Kritikal Dalam Pendidikan Islam dan Pendidikan Bahasa Arab berteraskan Islam Hadhari. Penerbit Universiti Malaya.

Ghani, Mohd Usoff Zakaria & Ab Mumin Ab (2013) Pembiayaan Kenderaan Di Bank Islam (M) Berhad dan Isu- Isu Berkaitan. 335 -352.

Ghazali, Mustaffa Abdullah, Najwa (2015) Karya Tafsir al-Imam al-Shafi'i: Tinjauan Kepentingannya dalam Kehidupan Umat Islam di Malaysia. Jurnal Usuluddin, 41. pp. 21-45.

Ghazali, Patmawati Ibrahim and Ruziah (2011) Zakah As An Instrument For Islamic Micro-Finance To The Productive Zakah Recipients. UNSPECIFIED.

GHAZALI, ZAMRI BIN (2009) Kemahiran Membaca dalam Bahasa Arab : Kerangka Konseptual. In: Pengajian Islam Dan Isu-isu Kontemporari 09. APIUM Nilam Puri. ISBN 978-983-44395-0-7

H

Hambali., Azarudin Awang, Khadijah Mohd Khambali @ (2015) A Study on Factors That Encourage Chinese Muslim Community Within Dialogue of Life. Journal of Basic and Applied Scientific Research, 5 (1). pp. 118-127.

HALIM, ASYIQIN BINTI AB (2014) Islam dan Ketamadunan Melayu: Sumbangan Ke Arah Kemajuan Sejagat. Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. ISBN 978-967-5534-39-3

Hashim., Ahmad Azam Sulaiman, Mohammad Fadzli (2011) Kesan Kitaran Ekonomi Terhadap Peningkatan Kadar Indeks Jenayah Di Malaysia". Universiti Kebangsaan Malaysia..

Hassan, Ahmad Sufyan Che Abdullah & Mohammad Badruzzaman (2015) Pelaburan Halal: Isu-Isu Syariah Dalam Pelaburan Emas Di Masa Kini. Jabatan Syariah dan Pengurusan.

Hamid, Ahmad Zaki Berahim@Ibrahim & Faisal@Ahmad Faisal B. Abdul (2006) Jihad Dalam Tamadun Islam. In: Buku Teks Pengajian Tinggi. Penerbit Universiti Malaya, pp. 215-278.

Hamzah, Ahmad Zaki Berahim@Ibrahim & Norhayati Hj. (2006) Kepimpinan Dalam Tamadun Islam. In: Buku Teks Pengajian Tinggi. Penerbit Universiti Malaya, pp. 171-213.

Hamzah, Ahmad Zaki Berahim@Ibrahim & Norhayati Hj. (2008) Tamadun Islam: Konsep Dan Peranannya Dalam Pembinaan Bangsa Melayu Bertamadun. In: Pembangunan Tamadun Ummah Dan Cabarannya. Jabatan Mufti Pulau Pinang, pp. 83-108.

Hamzah, Ahmad Zaki Ibrahim Dan Norhayati (2007) Pemikiran Perpindahan Pimpinan Tamadun Dalam Peradaban Manusia Menurut Ibn Khaldun. In: Pemikiran Ibn Khaldun Dan Relevensinya Dalam Tamadun Kontemporari. Penerbit Universiti Malaya, pp. 379-403.

Hamzah, Ahmad Zaki Ibrahim Dan Norhayati (2007) Pengajian Tamadun Islam Di Institusi Pengajian Tinggi Awam Di Malaysia, Analisis Dari Sudut Kurikulum Dan Subjek. In: Pengajian Islam Di Institusi Pengajian Tingi Awam Di Malaysia. Penerbit Universiti Malaya..

Hamzah, Ahmad Zaki Ibrahim Dan Norhayati (2008) Studi Peradaban Islam Di Institusi Perguruan Tinggi Islam Di Malaysia; Analisis Dari Sudut Sejarah Kurikulum Dan Subjek. In: Hamid Fahmy Zarkasyi Dan Mohd Fauzi Hamat; Metodologi Pengakajian Islam Pengalaman Indonesia Dan Malaysia. Ahmad Zaki Ibrahim Dan Norhayati Hamzah, pp. 353-375.

Halim, Asyiqin AB (2015) Tuan Guru Dato' Haji Muhammad Nor Penambang: Peranan dan Sumbangannya dalam Institusi Fatwa di Kelantan. Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Halim, Asyiqin Ab (2014) Ibn Khaldun s Theory of Asabiyyah and the Concept of Muslim Ummah. Journal al-Tamaddun, 9 (1 ). pp. 33-44.

Hambali., Azarudin Awang & Khadijah Mohd Khambali @ (2014) Dorongan Pemelukan Agama Islam Dalam Kalangan Komuniti Minoriti Di Sebuah Negeri Majoriti Melayu. Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu, 2 (3). pp. 3-12.

Hambali, Azarudin Awang, Khadijah Mohd Khambali @ (2015) Faktor Pemelukan Agama Islam: Kajian Terhadap komuniti Saudara Muslim Cina di Negeri Terengganu. Jurnal MANU, 22. pp. 21-45.

Hambali, Azarudin Awang, Khadijah Mohd Khambali @ (2012) Pengalaman Dialog Kehidupan Masyarakat Cina Muslim Dalam Hubungan Antara Agama dan Budaya. Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur.

Hambali., Azarudin Awang, Khadijah Mohd Khambali @ (2015) Bentuk-bentuk Hubungan Muslim-Non Muslim Selepas Pemelukan Agama: Kajian Kes Dalam Kalangan Mualaf Cina Terengganu. Jurnal Kemanusian., 23. pp. 1-17.

Hambali., Azarudin Awang, Khadijah Mohd Khambali @ (2014) Chinese Muslim Converts Experience in the Relationship between Religion and Culture Using the 'Dialogue of Life' Approach. Journal of Basic and Applied Scientific Research, 4 (1). pp. 118-127.

Hambali., Azarudin Awang, Khadijah Mohd Khambali @ (2012) Dialog Agama Vs Dialog Kehidupan: Membina Kefahaman Kehidupan Masyarakat Yang Berbeza Agama. Jurnal Peradaban, Universiti Malaya,, 5. pp. 1-22.

Hambali., Azarudin Awang, Khadijah Mohd Khambali @ (2013) Kajian Literatur: Dialog Agama Perkongsian Aktiviti Dalam Kalangan Masyarakat Awam di Malaysia. Esteem Academic Journal, 9 (2). pp. 39-53.

Hambali., Azarudin Awang, Khadijah Mohd Khambali @ (2014) The Correlation 'Dialogue of Life' and Process of Conversion: A Study Within Chinese Converts. pp. 314-320.

HUSSIN, CHE ZARRINA SA\'ARI, JONI TAMKIN BORHAN, KHADIJAH MOHD KHAMB (2010) Elemen Satanisme Dalam Trend Kepenggunaan Media di Kalangan Belia Islam Malaysia: Menjelajah Dimensi Intra Disiplin dan Inter Disiplin Dalam Penyelidikan. In: Kemelut Peradaban Remaja di Malaysia. JABATAN AL-QUR\'AN DAN AL-HADITH, AKADEMI PENGAJIAN ISLAM, UNIVERSITI MALAYA. ISBN 978-967-5534-06-5

Hamat, Dr Mahmud Ahmad, Dr Mohd Khairul Nizam Zainan Nazri, Dr Mard (2011) Ibn Hazm on Christianity: An Analysis to His Religious Approaches. World Journal of Islamic History and Civilization (WJIHC), 1. pp. 242-248.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2006) (Buku teks TITAS). In: Tamadun Islam dan Tamadun Melayu. Penerbit Universiti Malaya, pp. 257-274.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2008) (Proceding Seminar Metodologi Penyelidikan Islam, anjuran USM, Pulau Pinang pada 15hb. Februari 2008). UNSPECIFIED.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2008) (Proseding Seminar Kebangsaan Tulisan Jawi 2008, anjuran Universiti Pendidikan Sultan Idris pada 25-27 Ogos 2008 di Hotel Blue Wave, Shah Alam, Selangor). UNSPECIFIED.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2008) (Proseding Seminar Kecemerlangan Tamadun Islam Dalam Agro, Sains dan Teknologi, Anjuran Jabatan Sejarah Dan Tamadun Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur). UNSPECIFIED.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2008) (Proseding Seminar Serantau Perkembangan Islam Borneo 2008 pada 27-28hb. Februari 2008 Di Uitm Sarawak). UNSPECIFIED.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2008) (Proseding Seminar Warisan al-Quran dan Hadith Nusantara (SIQAH) 2008, Anjuran Jabatan al-Quran dan al-Hadith, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya). UNSPECIFIED.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2006) (Prosiding Seminar Antarabangsa Penerbitan Malaysia-Indonesia di Universitas Gadjah Mada, Indonesia, pada 20-25 Mei 2006). UNSPECIFIED.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2006) (Prosiding Seminar Nadwah Ulama¿ Nusantara di Kepala Batas, Pulau Pinang pada 13-15 April 2006). UNSPECIFIED.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2004) (Prosiding Seminar TITAS Kebangsaan Kali ke-III, di Cherating, Pahang pada Mac 2004). UNSPECIFIED.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2015) AL-USRAH AL-BARZANJIYYAH, BUZURUHA WA NYASHATUHA WA ISHAMATUHA. Journal al-Muqaddimah, 3 (2). pp. 1-22.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2007) Agama Dan Pembangunan Dalam perspektif Sosio-Budaya. In: UNSPECIFIED UNSPECIFIED.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2013) Al-Attas s Works and Contributions to the Islamic Architecture in Malaysia. Middle-East Journal of Scientific Research, 14 (12). pp. 1685-1690.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2013) Arkib Negara Malaysia (ANM): Sejarah penubuhan dan Cabaran Masa kini. Journal al-Muqaddimah, 1. pp. 44-58.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2010) Beberapa Pandangan Mengenai Islam Dari Perspektif Parti Politik Melayu. JURNAL AL-TAMADDUN.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2015) Budaya Ilmu Dalam Kalangan Ulama': Awal Kurun 1-4 Hijrah. Journal al-Muqaddimah, 3 (1). pp. 1-15.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2006) Buku Teks TITAS. In: Tamadun Islam Dan Tamadun Melayu. UNSPECIFIED, pp. 61-72.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2006) Buku teks TITAS. In: Tamadun Islam dan Tamadun Melayu. UNSPECIFIED, pp. 155-170.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2014) Cabaran Penulisan Sejarah Abad 20-an: Perbincangan Mengenai Majalah Guru. Jurnal Al-Muqaddimah, 2 (1). pp. 48-53.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2008) Ciri-ciri Ajaran Sesat: Satu Perbincangan Dalam Amalan Kesufian. UNSPECIFIED.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2011) Dato' Mohammad bin Che Wook: Sumbangannya Dalam Pendidikan dan Pentadbiran Islam di Kelantan. al-Basirah Jurnal Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Nilam Puri, 1 (1). pp. 123-134.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2013) Discovery of American Continent According to Islamic Civilization Knowledge Inandalusia: An Alternative View on European Navigation. pp. 1700-1707.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2008) Dr Saadan Bin Man, et.al, Aliran Pemikiran Hukum Islam Semasa. UNSPECIFIED.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2010) Drs. Abdul Ghani Azmi Bin Idris: Tinjauan Terhadap Sumbangan dan Penulisan beliau Dalam Majalah Pengasuh Mengenai Ilmu Haduth. In: Tokoh-Tokoh Hadith Pasca Kurun Ke-13H; Kesarjanaan dan Sumbangan. UNSPECIFIED.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2003) Dunia Islam Kini. UNSPECIFIED.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2014) Guru Sebagai Pencetus Kreativiti dan Penjana Inovasi. Institut Latihan dan Dakwah Selangor ILDAS.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2015) Humor Dalam Kesusasteraan Islam. Journal al-Muqaddimah, 3 (3).

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2014) Humor In The Arts Malay-Muslim: Characters In Hikayat Abu Nawas. Jurnal Al-Muqaddimah. Jurnal Al-Muqaddimah, 2 (2). pp. 1-20.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2015) Humor dan Manusia: Satu Perbincangan Awal. Journal al-Muqaddimah, 3 (1). pp. 8-19.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2015) Ibn Abbas dan Ketokohannya Dalam Pendidikan Islam. Journal al-Muqaddimah, 3 (3).

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2012) Ibn Khaldun¿s Theory of ¿Asabiyyah and its Application in Modern Muslim Society. pp. 1232-1237.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2009) Idea-Idea Reformis Era 70 an : Bacaan Awal Terhadap Majalah Al-Islah. Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam, Fakulti Pengajian Islam UKM.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2015) Ilmu dan Faktor Asas Yang Membantu Kecemerlangan Pendidikan Mengikut Teori Sarjana Islam. In: Isu-Isu dan Cabaran Tamadun Islam. Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam, APIUM, pp. 1-38. ISBN 9789670985008

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2010) Islam Dalam Masyarakat Malaysia: Tinjauan Dari Perspektif Pendakwah. UNSPECIFIED.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2011) Islam and Education. Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam, APIUM. ISBN 978-967-10722-0-2

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2011) Islam and Nasionalism. Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam, APIUM. ISBN 978-983-41326-7-5

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2012) Islamic Educational System in Kelantan, Malaysia: Traditional and Modern Approaches. pp. 1238-1243.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2011) Isu-Isu Kemiskinan Orang Melayu Era 70-an: Tinjauan Dari Majalah al-Islah. Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS),.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2002) Isu-isu Semasa di Dunia Islam. UNSPECIFIED.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2008) Jalinan Institusi Pendidikan Tinggi Islam Malaysia dan Indonesia dan Kaitannya dengan Pemikiran islam Lestari. UNSPECIFIED.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2009) Jalinan Intelektual Antara IPT Islam Malaysia dan Indonesia Dalam Pembentukan Tamadun Melayu-Islam : Satu Analisis Sejarah. Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam, Fakulti Pengajian Islam UKM.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2010) Jatidiri Melayu: Tinjauan Dari Pandangan Majalah Pengasuh. Universiti teknologi Mara Kelantan.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2008) KEMAHIRAN INSANIAH DI IPTA ISLAM MALAYSIA DAN INDONESIA : SATU ANALISIS PERBANDINGAN. UNSPECIFIED.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2008) Kaedah Penyelidikan Ulama Melayu Dalam Karya Perubatan Tradisional : Tinjauan Terhadap Kitab Tibb Karangan Haji Ismail Bin Mustafa Pontianak. Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang. .

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2013) Kaedah pendalilan Ayat al-Quran Berkaitan Sifat 20 dalam Kitab Aqidah al-Najin. Jurnal Darul Quran, 17. pp. 91-118.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2009) Kajian-Kajian Mengenai Manuskrip Melayu Islam Di Jabatan Sejarah Dan tamadun Islam, Univeristi Malaya : Suatu Tinjauan Awal. Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam, Akademi Pengajian Islam UM.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2014) Keberkesanan Penyampaian Dakwah Terhadap Melayu Miskin Bandar: Satu Perbincangan Awal. Akademi Pengajian Islam, Kolej Universiti Islam Melaka.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2010) Kedudukan Wanita Dari Perspektif Islam dan Kristian: Tinjauan Terhadap Konsep Menutup Aurat. In: Akidah Islam Siri 3. UNSPECIFIED.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2014) Koleksi Persendirian Sheikh Tahir Jalaluddin di Arkib Negara Malaysia (ANM). In: Islam Dan Katamadunan Melayu: Sumbangan Ke Arah Kemajuan Sejagat. Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya., pp. 225-238. ISBN 978-967-5534-3

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2015) Konsep Seni Taman Dalam Islam: Kajian Literature Sarjana Barat dan Timur. Journal al-Muqaddimah, 3 (3).

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2012) Linking Prophetic Tradition to Theological Issues as Discussed by Malay Ulama¿: A Study on `Aqidah Al-Najin. pp. 1244-1249.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2015) MASJID MUSTHAFA QARJI. Journal al-Muqaddimah, 3 (2). pp. 46-51.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2013) Majalah Kaum Tua dan Kaum Muda di Malaysia: Perbincangan Mengenai Pendekatan Dakwah. Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2013) Majalah Kaum Tua dan kaum Muda di Malaysia: Sorotan Awal Perbincangan. In: Islam dan Alam Melayu: Pembinaan dan Pembangunan Masyarakat Islam. Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya., pp. 161-174. ISBN 978-967-5534-27-0

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2014) Majalah Pengasuh Dalam persuratan Melayu. Majlis Agama Islam kelantan.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2011) Majalah Sebagai Medium Penyampai: Kajian Terhadap Majalah Al-Islah. In: Tajdid & Islah. Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam, APIUM, pp. 117-138. ISBN 978-983-41326-4-4

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2011) Majalah al-Islah dan Masyarakat Melayu Tahun 70-an. pp. 123-142.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2012) Malay Text Minhat Al-Qarib by Tuan Tabal (D. 1891): A Reading on Fiqh munakahat and Ibadat. pp. 1250-1256.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2009) Membina Kembali Modal Insan Muslim. In: Pembangunan Modal Insan Dan Tamadun Dari Perspektif Islam. Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam, Akademi Pengajian Islam UM.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2014) Membina Pengisian Berpengaruh dalam Media Baharu Melalui Penulisan Dakwah. Jurnal al-Hikmah, 6 (2). pp. 78-90.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2011) Merekonstruksi Sejarah Islam di Alam Melayu: Analisis Occidentalism. In: Islamic Culture in Global Society. Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam, APIUM, pp. 95-120. ISBN 978-983-41326-3-7

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2010) Metodologi Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyyah Tentang Ketuhanan: Analisis Dari Perspektif Ilmu Kalam Asha`irah. UNSPECIFIED.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2014) Motif dan Hiasan Cina Dalam Dekorasi Dalaman Masjid: Kajian Terhadap Masjid Tua di Melaka Pada Awal Abad ke-18. Jurnal Al-Muqadimah, 2 (1). pp. 1-13.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2012) Motif dan Ornamentasi Cina dalam Binaan Masjid Awal di Melaka: Makna dan Simbolik. Kolej Universiti Islam Sultan Azlan Shah KUISAS.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2012) Nahw Iadah Syiaghah al-Bahs fi al-Dirasah al-Islamiah. Bahagian Ijazah Tinggi, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. ISBN 978-967-5534-19-5

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2015) PUSAT PENYELARASAN TADIKA SELATAN THAI (PERKASA) DAN PERANANNYA DALAM MEMPERTABATKAN BAHASA MELAYU. Journal al-Muqaddimah, 3 (3).

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2010) Pandangan Kritis Pengarang Majalah Pengasuh Terhadap Jatidiri Melayu-Islam. JURNAL KIAS, IV.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2013) Pangkaedahan Tulisan Jawi Lama: Analisis Terhadap Manuskrip Nazam Nabi Muhammad. Journal al-Muqaddimah, 1. pp. 95-110.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2009) Pembangunan Sains Dan Teknologi di IPTA Islam di Malaysia : Satu Analisis Sejarah. ESTEEM, 5.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2010) Pemikiran Aliran Wahabiah dan Beberapa Persoalannya. UNSPECIFIED.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2013) Pemikiran Islah dalam Majalah Pengasuh Tahun 1918. Jurnal al-Tamaddun, 8 (7). pp. 1-17.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2014) Pendekatan Ulama Melayu Mengenai Ikhtilaf dalam Persoalan Akidah. Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam, APIUM. Kuala Lumpur..

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2015) Penghasilan Karya Akademik: Isu dan Cabaran. Journal al-Muqaddimah, 3 (3).

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2009) Pengkaedahan Tulisan Jawi Lama : Analisis Terhadap Manuskrip Nazam Nabi Muhammad s.a.w. Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam, Akademi Pengajian Islam UM.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2009) Penguasaan Tulisan Jawi Di Kalangan Mahasiswa Islam: Kajian di Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) Tempatan. JURNAL AL-TAMADDUN, 4. pp. 145-156.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2014) Pengunaan Perkataan berfikir dalam al-Quran dan Aplikasinya dalam Menanggani Perbezaan. Jabatan Akidah dan pemikiran Islam, APIUM.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2010) Peranan Ulama Dalam Kelestarian Penerbitan Majalah Pengasuh 1918-1996. UNSPECIFIED.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2012) Perbahasan Mengenai Sifat-sifat Allah SWT: Analisis Pemikiran Tuna Minal. Ulum Islamiyyah Journal, 8 (8).

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2014) Perbincangan Ketamadunan Islam Dalam Pembangunan Ummah. Pejabat Agama Islam Daerah Kuala Selangor.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2015) Perkembangan Tulisan Jawi: Perbincangan Dari Sudut Pandangan Tiga Sarjanan Awal Abad ke-20. journal al-Muqaddimah, 3 (1). pp. 1-7.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2011) Perubatan Melayu Berdasarkan Kitab Tibb Karangan Haji Ismail Bin Hj Mustafa Pontianak. In: Pemakanan Yang Sihat Menurut Perspektif Islam. Kuala Lumpur : Penerbit IKIM.. ISBN 978-983-2636-48-9

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2012) Perubatan Melayu Tradisional: Kitab Tibb Pontianak. Jurnal Al-Tamaddun, 7 (7). pp. 149-162.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2014) Produktiviti Penerbitan Pensyarah Jabatan Arab dan Tamadun Islam, Fakulti Pengajian Islam, UKM. journal al-muqaddimah, 2 (2). pp. 115-127.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2008) Proseding Bengkel Khasiat Herba dan Pemakanan Sempurna: Satu Sorotan Khazanah Islam. UNSPECIFIED.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2008) Prosiding Kongres Kebangsaan Masa Depan Melayu. UNSPECIFIED.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2006) Prosiding Seminar Tentang Pembangunan Modal Insan. UNSPECIFIED.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2008) Prosiding Seminar kebangsaan Kecemerlangan Tamadun Islam Dalam Agro, Sains dan Teknologi. UNSPECIFIED.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2015) Sejarah Perkembangan Majalah Pengasuh. Majalah Pengasuh.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2015) Sejarah Tipologi Sekolah Agama di Malaysia: Satu Analisis Perbandingan di YIK dan JAIS. In: Isu-Isu dan Cabaran Tamadun Islam. Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam, APIUM, pp. 66-78. ISBN 9789670985008

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2014) Sheikh Daud bin Abdullah al-Fatani: Sumbangannya Dalam Pendidikan Islam di Pattani. Jurnal Al-Muqaddimah, 2 (2). pp. 102-113.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2014) Sheikh Mahmoud Barzanji and his Efforts for the Establishment of the Kurdistan. Journal of Islam in Asia, 11. pp. 76-115.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2014) Sheikh Tahir Jalaluddin dan Karya Bertulisan Jawi Beliau di Arkib Negara Malaysia. Jurnal al-Muqaddimah, 2 (1). pp. 29-39.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2008) Siapakah Salaf, Siapakah Khalaf : Satu Perbincangan Sejarah. UNSPECIFIED.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2005) Siri Khutbah Dalam Majalah Pengasuh: Tinjauan Terhadap Tajuk dan Gaya Penulisan. pp. 121-136.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2009) Sumbangan Institusi Pengajian Melayu dan Islam ke arah Pelestarian Pembangunan Warisan Budaya Melayu. Manusia dan Masyarakat.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2012) Sumbangan Masyarakat Terhadap Kelestarian Tulisan Jawi: Tinjauan Terhadap Rancangan "Mahir Jawi" di TV9 Dari Perspektif Murid S.R.I Seri al-Qari. In: Transformasi Penyelidikan Dalam Bidang Pengajian Islam. Bahagian Ijazah Tinggi, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, pp. 907-918. ISBN 978-967-5534-17-1

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2013) Sumbangan Pertukangan Cina Pada Abad ke-7 dalam Binaan Masjid di Nusantara amnya dan Melaka Khususnya. Universiti Sains Malaysia.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2015) Sumbangan Pertukangan Cina terhadap reka bentuk komponen luar masjid tertua di Melaka. In: Wacana Warisan, Pelancongan dan Seni dalam Kearifan Tempatan. Kolej Islam Melaka, pp. 105-145. ISBN 1257-4569

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2014) Teori Tulisan Jawi Oleh Khang Keong Sik. Journal of al-Tamaddun, 9.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2014) The Development of Education at the capital city of Suleymaniye, North Kurdistan during the period of Sheikh Mahmud Al- Barzanji 1811-1956. Jurnal al-Tamaddun, 9 (2). pp. 84-97.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2013) The Historical Trips and its Effect on the Arabs Life. pp. 397-401.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2013) The Intellectual Pre-Requisites of Historians in Light of Muslim Historical Criticism. Middle-East Journal of Scientific Research, 13 (3). pp. 363-373.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2013) The Role of Islamic Civilization in Teacher s Training Institute Malaysia (IPGM) towards Developing Teachers Human Capital. Middle-East Journal of Scientific Research, 15 (1). 01-07.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2012) The Significance of the Bayt Al-Hikma (House of Wisdom)in Early Abbasid Caliphate (132A.H-218A.H). pp. 1272-1277.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2009) Tradisi Penulisan Hadith Dalam Karya Ulama Melayu : Kajian Terhadap Kitab Aqidah Al-Najin. Jurnal Usuluddin (Journal of Usuluddin), APIUM, 30.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2012) Tranformation of Reserch in Islamic Studies. Bahagian Ijazah Tinggi, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. ISBN 978-967-5534-18-8

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2013) Tulisan Mengenai Sejarah Islam dalam Majalah Guru: satu Sorotan. Journal al-Muqaddimah, 1. pp. 1-14.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2009) Ulama Kelantan Yang Menjadi Mufti Di Borneo : Satu Tinjauan Awal Sejarah. In: Islam Di Borneo : Sejarah, Perkembangan Dan Isu- Isu Kontemporari. Pusat Penerbitan Universiti (UPENA) Uitm Shah Alam.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2008) Wan Zailan Kamaruddin bin Wan Ali et.al, Siri Akidah Dan Pemikiran Islam, Kuala Lumpur: Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. UNSPECIFIED.

HAMID, FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL (2010) \"Idea-idea Pembentukan Negara Islam Dalam Majalah Melayu Era Kemerdekaan: Tinjauan Terhadap Tulisan Dari Indonesia\". In: Agama dan pemikiran Wacana Tradisi Kontemporari Malaysia-Indonesia. Universiti Kebangsaan Malaysia. ISBN 978-967-5084-98-2

Hamid, Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul (2012) Batu Bersurat Terengganu (BBT): Perkembangan Persuratan Islam di Wilayah Timur. Lembaga Muzium Negeri Terengganu, Kuala Terengganu.

Hambali, Farahanim Rahim, Nik Fauziah Nik Hussin, Khadijah Mohd Khamb (2007) Peristiwa Akhir Zaman; Kita Kembali ke Era Jahiliah. -Majalah Muslimah-Majalah Wanita Islam.

HAMMAD, HAMZA ABED AL-KARIM (2011) Teaching through Guided Discovery (Applied lessons on the rules of Telawah and Tajweed), ¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿. Debono.

HAMMAD, HAMZA ABED AL-KARIM (2010) The Troubled Debts in Profiting Sales for the Purchaser Running in Islamic Banks Doctrine Solution.

HAMMAD, HAMZA ABED AL-KARIM (2010) The impact of public opinion to change rule legitimacy Deduction approach through texts from the Holy Quran and the Sunnah. ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿ ¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿. Jurnal Al-bayan.

HAMMAD, HAMZA ABED AL-KARIM (2009) The university teaching of Islamic jurisprudence and its principles according to modern educational strategies ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿.

HAMMAD, HAMZA ABED AL-KARIM (2007) Using Concept Maps on teaching the recitation ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿. Industrial & Engineerng Chemistry Research, 70. pp. 43-45.

Haji Abd Majid, Mahmood (2007) Mazhab Syafi'i di Malaysia: Sejarah, Realiti dan Prospek Masa Depan. Jurnal Fiqh, 4.

Haji Abdullah, Luqman (2010) Istibdal Harta Wakaf Dari Perspektif Mazhab Syafi'e. Jurnal Fiqh, 7.

Haji Abdullah, Luqman and Jihatea, Nima (2007) Bermazhab dan Fanatik Mazhab: Satu Sorotan Dalam Kerangka Amalan Bermazhab Syafi'i Masyarakat Melayu. Jurnal Fiqh, 4.

Hamat, Hamid Fahmy Zarkasyi, Mohd. Fauzi (2008) Kajian Hadts di Nusantara Antara Tradisi dan Tantangan, dalam Metodologi Pengkajian Islam-Pengalaman Indonesia - Malaysia, ISID Gontor, Indonesia. In: Metodologi Pengkajian Islam - Pengalaman Indonesia - Malaysia. Institut Studi Islam Darussalam, Gontor, Jawa Timur, Indonesia, pp. 319-328. ISBN 978-979-17519-0-2

Hammad, Hamza A. (2007) Judgment of Modern Ways in Punishments of Execution and Chastening in Islamic Jurisprudence. Dirasat\\\\, 34 (1). pp. 123-132.

Hammad, Hamza A. (2007) Merccifull Killing A legal Fiqhi Maqasidi Perspective. Dirasat\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\, 34 (2). pp. 396-403.

Hammad, Hamza Abed Al-Karim (2011) Merccifull Killing A legal Fiqhi Maqasidi Perspective. Dar Ibn Hazm. ISBN 978-614-416-037-4

Hammad, Hamza Abed Al-Karim (2011) Rules of chemical skin peeling In Islamic fiqh (jurisprudence). Dar Ibn Hazm. ISBN 987-614-416-034-3

Hammad, Hamza Abed Al-Karim (2009) The number of prohobitor sucklings, medical- doctrinal study, ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿. pp. 277-311.

Hammad, Hamza Abed Al-Karim (2011) Verified Manuscript Nayl al-Maram fi Bayan Hukm al- Salam, ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿. The Journal of Umm Al-Qura University of Shari?a and Islamic Studies, 51. pp. 141-223.

Hammad, Hamza Abed Al-karim (2009) The 500 Most Influential Muslims In The World 2009. UNSPECIFIED. ISBN 2009-9-4078

Hammad, Hamza Abed Al-karim M. (2008) Discovery-oriented learning and its applications in the field of recitation \"AL-maad model\". Industrial & Engineerng Chemistry Research, 76. pp. 31-33.

Hammad, Hamza Abed Al-karim M. (2009) Invistment at Islamic Bank¿¿¿¿ ¿ ¿¿¿ ¿¿¿. albayan-magazine, 259. pp. 102-107.

Hasbi, Hasbi and Ali, Hasbi Muh and Azahari, Raihanah (2012) Mahar Sebagai Jaminan Ekonomi Wanita. UNSPECIFIED.

Hashim, Azmil and Tamuri, Ab. Halim and Jemali , Misnan (2013) Latar Belakang Guru Tahfiz Dan Amalan Kaedah Pengajaran Tahfiz Al-Quran Di Malaysia. Online Journal of Islamic Education, 1 (1).

Hj Azahari, Raihanah (2007) Kedudukan Mazhab Syafi'i dalam Undang-Undang Keluarga Islam: Satu Realiti. Jurnal Fiqh, 4.

Husin, Basri (2009) Beberapa Aspek Epistemologi: Konsep, Tabiat Dan Sumber-Sumber Ilmu Dalam Tradisi Islam. Jurnal Usuluddin, 30 (2009).

Hussin, Norliza and Rasul, Mohamad Sattar and Abd. Rauf, Roseamnah (2013) Penggunaan Laman Web Sebagai Transformasi Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Pendidikan Islam. Online Journal of Islamic Education, 1 (2).

H., Ilhaamie, AGA & Norhayati, (2015) HUMAN RESOURCE MANAGEMENT PRACTICES IN THE ERA OF KHULAFA AL-RASHIDIN (A.H. 11 - 40/ A.D. 632 - 661). Jurnal Usuluddin, 4 (2). pp. 147-174.

Hussin,, Joni Tamkin Borhan and Mohd. Yahya Mohd. (2003) Pemikiran Ekonomi Masyarakat Melayu : Tumpuan Terhadap Pepatah Melayu. UNSPECIFIED.

HAMBALI, KHADIJAH BINTI MOHD KHAMBALI @ (2008) Concerning Music As Aids to The Religious Life. In: Intercultural Discourse Towards Peace and Unity Within ASEAN. Centre for Civilisational Dialogue.

HAMBALI, KHADIJAH BINTI MOHD KHAMBALI @ (2009) Dialog Antara Agama Dalam Konteks Hubungan Keluarga Mualaf Di Sabah. Prosiding Seminar Antarabangsa Ketamadunan Islam ISCIS II, Pemangkin Keharmonian Agama, h. 115-123. Jabatan Penerbitan Pusat Kembangan Kolej Darul Ridzuan, Kuala Kangsar, Perak.

HAMBALI, KHADIJAH BINTI MOHD KHAMBALI @ (2010) Fenomena Penukaran Agama Melalui Jalinan Dialog Kehidupan: Kajian Kes Saudara Baru di Sabah. Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang, Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia dan jabatan Hal Ehwal Agama Islam, Pulau Pinang..

HAMBALI, KHADIJAH BINTI MOHD KHAMBALI @ (2013) Kajian Literatur: Dialog Agama Perkongsian Aktiviti Dalam Kalangan Masyarakat Awam Di Malaysia. ESTEEM Academic Journal, 9 (2). pp. 39-53.

HAMBALI, KHADIJAH BINTI MOHD KHAMBALI @ (2009) Khadijah Mohd Khambali @ Hambali dan Suraya Sintang. 2009. Citra Dialog Antara Agama Dalam Perspektif Orientalis: Analisis Awal. Prosiding Seminar Antarabangsa Ketamadunan Islam ISCIS II, Pemangkin Keharmonian Agama, hal. 11-29 & 40-42. Jabatan Penerbitan Pusat Kembangan Kolej Darul Ridzuan, Kuala Kangsar, Perak.

HAMBALI, KHADIJAH BINTI MOHD KHAMBALI @ (2010) Pemerkasaan Kemahiran Insaniah dan Aplikasinya Dalam Pembangunan Modal Insan. In: Wacana Tradisi Kontemporari Malaysia-Indonesia. Universiti Kebangsaan Malaysia.

HAMBALI, KHADIJAH BINTI MOHD KHAMBALI @ (2010) Peranan Rumah Ibadat dalam Melestarikan Hubungan Antara Agama. Jabatan Sejarah, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya..

HAMBALI, KHADIJAH BINTI MOHD KHAMBALI @ (2010) Peranan Teratak Fitrah Dalam Melestarikan Jalinan Dialog Kehidupan Saudara Baru Sabah. Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang, Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia dan jabatan Hal Ehwal Agama Islam, Pulau Pinang..

HAMBALI, KHADIJAH BINTI MOHD KHAMBALI @ (2010) Relevensi Pemikiran Ibn Khaldun Terhadap Kemahiran Insaniah di dalam Pengurusan Pembangunan Modal Insan. Universiti Pendidikan Sultan Idris, Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pelajaran Malaysia dan Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan, Negara Brunei Darussalam..

HAMBALI, KHADIJAH BINTI MOHD KHAMBALI @ (2010) Relevensi Pendekatan Wasatiyyah Dalam Hubungan Umat Beragama di Malaysia dan Indonesia. In: Wacana Tradisi Kontemporari Malaysia-Indonesia. Universiti Kebangsaan Malaysia.

HAMBALI, KHADIJAH BINTI MOHD KHAMBALI @ (1994) Sejarah Perpecahan Mazhab di Dalam Agama Kristian: Suatu Huraian Ringkas. Jurnal MEDIUM, Akademi Pengajian Islam, 3.

Hamid, Kamal Taher Rashid, Mohd Roslan Mohd Nor & Faisal @ Ahmad F (2014) Al-Shaykh Mahmud al- Barzanji wa Juhuduhu li Qiyami Dawlat Kurdistan. Journal of Islam in Asia, 11 (2). pp. 76-115.

Hambali, Khadijah Mohd Khambali @ (2012) Aplikasi Dialog Kehidupan Dalam Gerakan Kristianisasi di Selangor. In: Akidah Ahli Al-Sunnah Wa Al-Jamaah Di Malaysia: Cabaran Dan Isu Kontemporari. Universiti Sains Islam Malaysia, Bandar Baru Nilai, Negeri Sembilan, pp. 107-127. ISBN ISBN 978-967-0393-60-5

Hambali, Khadijah Mohd Khambali @ (1996) Baptis, Wuduk Dan Ghusl: Suatu Kajian Perbandingan. JURNAL SYARIAH, 4.

Hambali, Khadijah Mohd Khambali @ (1998) Budaya Pendidikan Confusius: Suatu Penilaian Semula. J Sci Technol for the Tropics, 1. p. 133.

Hambali, Khadijah Mohd Khambali @ (2006) Budaya \'Kenal Mengenali\' Dalam Pembinaan Ummah Sejagat. In: Pemikiran Islam dan Cabaran Semasa. Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. ISBN 983-99273-7-X

Hambali, Khadijah Mohd Khambali @ (1996) Deepavali Bukan Sekadar Perayaan. Berita Harian, Malaysia.

Hambali, Khadijah Mohd Khambali @ (2005) Interaksi dan Dialog Agama (Dialog Peradaban):Satu Paparan. In: Islam dan Dialog Peradaban: Satu Perspektif. Pusat Dialog peradaban, Universiti Malaya.. ISBN 983-3070-08-6

Hambali, Khadijah Mohd Khambali @ (1995) Isa al-Masih Putera Maryam: Suatu Taakulan. Jurnal Usuluddin (Journal of Usuluddin), APIUM, 3.

Hambali, Khadijah Mohd Khambali @ (2006) Islam Hadhari Dalam Konteks Ketamadunan, Budaya dan Agama di Malaysia. Universiti Teknologi Malaysia.

Hambali, Khadijah Mohd Khambali @ (2004) Islam Hadhari Dalam konteks Ketamadunan, Budaya dan Agama di Malaysia,.

Hambali, Khadijah Mohd Khambali @ (1997) Kematian Suatu Kepastian. Menara, Pusat Islam, Malaysia.

Hambali, Khadijah Mohd Khambali @ (1999) Konsep Penciptaan Manusia Menurut Bible: Satu Analisis Awal. Jurnal Fikrah, Centre for Islamic Thought and Understanding UiTM, 1. p. 135.

Hambali, Khadijah Mohd Khambali @ (1999) Konsep Salvation Menurut Agama Kristian: Satu Huraian Awal. Jurnal Usuluddin, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 10.

Hambali, Khadijah Mohd Khambali @ (2000) Konsep Sila dan Akhlak: Satu Analisis Awal. Jurnal AFKAR, Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 1.

Hambali, Khadijah Mohd Khambali @ (2006) Pengaruh al-Azhar Dalam Sistem Pendidikan Islam di Tanah Melayu-Malaysia. In: Budaya dan Pemikiran Islam Mesir-Malaysia. jabatan Usuluddin dan Falsafah, fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi. ISBN 983-2234-30-1

Hambali, Khadijah Mohd Khambali @ (2015) Pengurusan Pembangunan Modal Insan. In: Falsafah Ibn Khaldun. Institut Terjemahan dan Buku Malaysia Berhad, pp. 211-220. ISBN 978-967-430-705-9

Hambali, Khadijah Mohd Khambali @ (1999) Perayaan-perayaan Agama Kristian. JABATAN AKIDAH DAN PEMIKIRAN ISLAM, AKADEMI PENGAJIAN ISLAM, UNIVERSITI MALAYA. ISBN 983-2085-05-5

Hambali, Khadijah Mohd Khambali @ (1994) Perkahwinan Ahlul-Kitab : Suatu Kajian Hukum. Jurnal Syariah (Shariah Journal), APIUM, 2.

Hambali, Khadijah Mohd Khambali @ (1995) Triniti Menurut Agama Kristian.

Hambali, Khadijah Mohd Khambali @ (1993) Unification Church (Penyatuan Gereja) dan Penilaiannya. J ASEAN Orthopaedic Association, 1.

Hambali, Khadijah Mohd Khambali @ (1996) Ziarah Menurut Agama Yahudi,.

Haled, Khadijah Mohd Khambali @ Hambali dan Mohd Herzali Mohd (2008) Toleransi Beragama dan Amalannya di Malaysia: Rujukan Kepada Artikel 11 Perlembagaan Persekutuan Malaysia. JOURNAL OF USULUDDIN, 27. pp. 81-92.

Hambali., Khadijah Mohd Khambali @ (2015) Dialogue of Life: An Experience in Leeds Community. Journal of Usuluddin., 41. pp. 147-167.

Hamid., Khadijah Mohd Khambali, Faisal @ Ahmad Faisal Abdul (2006) Islam Hadhari di Malaysia. In: Tamadun Islam dan Tamadun Melayu. Penerbit Universiti Malaya, Kuala Lumpur.. ISBN 983-100-395-0

Hassan, Luqman Hj. Abdullah, Paizah Hj. Ismail, Muhammad Ikhlas Rose (2013) Kedudukan Mazhab Syafii Dalam Fatwa-Fatwa Zakat di Malaysia: Sorotan Fatwa Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Dari Tahun 2000-2010. UNISSA, Brunei.

Hasan, Luqman haji Abdullah, Wan Marhaini Wan Ahmad & Wan Zulkifli (2014) Zakat on Salary and Wages: The Unsettled Juristic Issues. Department of Syariah, Faculty of Islamic Studies, Universiti Kebangsaan Malaysia.

HUSSIN, MOHD FAUZI BIN ABU @ (2009) GCC Economic Integration Challenge and Opportunity for Malaysian Economy. The Journal of International Social Research, 2 (9). pp. 1-15.

HUSSIN, MOHD FAUZI BIN ABU @ (2008) Produk Takaful: Penerimaan Kakitangan Universiti Malaya. In: Sistem Takaful Di Malaysia Isu-Isu Kontemporari. Penerbit Universiti Malaya, pp. 131-143.

HAMAT, MOHD FAUZI BIN (2012) 10. In: Islam dan Alam Melayu. UNSPECIFIED.

HAMAT, MOHD FAUZI BIN (2014) AFKAR. AFKAR, 15. pp. 1-44.

HAMAT, MOHD FAUZI BIN (2011) Al-Asma' al-Husna dan Modal Insan. Penerbit Universiti Malaya. ISBN 978-983-100-523-1

HAMAT, MOHD FAUZI BIN (2010) Aplikasi pemikiran kritis dalam Takhrij al-Hadith. pp. 205-230.

HAMAT, MOHD FAUZI BIN (2015) Asha`irah Sebagai Rujukan dalam Fatwa Syiah di Malaysia. Fakulti Usuluddin, UNISSA.

HAMAT, MOHD FAUZI BIN (2011) Bab 30. In: Fauzi Deraman. et al (eds). Sunnah Nabi: Realiti dan Cabaran Semasa. Kuala Lumpur: Jabatan al-Quran dan al-Hadith. Jabatan al-Quran dan al-Hadith, Akademi Pengajian Islam, UM. ISBN 978-967-5534-14-0

HAMAT, MOHD FAUZI BIN (2004) Beberapa Halangan Pembudayaan Pemikiran Kritis Dalam Masyarakat Menurut Perspektif al-Sunnah.

HAMAT, MOHD FAUZI BIN (1998) Beberapa Pengamatan Ibn Hazm Terhadap Mantik Greek Dari Sudut Akidah Islam: Tumpuan Kepada Perbahasan al-Tasawwurat. Jurnal Usuluddin, 8. pp. 51-66.

HAMAT, MOHD FAUZI BIN (2014) Budaya Berfikir Kritis di Era Pemerintahan Khalifah `Umar bin Abdul Aziz. pp. 229-250.

HAMAT, MOHD FAUZI BIN (2009) Cabaran Pemikiran Masakini 1. UNSPECIFIED.

HAMAT, MOHD FAUZI BIN (2009) Cabaran Pemikiran Masakini 2. Radio IKIM MHz 95.1.

HAMAT, MOHD FAUZI BIN (2010) Cabaran Pemikiran Masakini 3 (The Challenge of Contemporary Thought 3). IKIM Radio FM 91.5.

HAMAT, MOHD FAUZI BIN (2009) Cabaran Pemikiran Masakini 3. Radio IKIM.

HAMAT, MOHD FAUZI BIN (2009) Cabaran Pemikiran Masakini 4. Radio IKIM.

HAMAT, MOHD FAUZI BIN (2010) Cabaran Pemikiran Masakini 4 (The Challenge of Contemporary Thought 4)on IKIM Radio FM 91.5. IKIM Radio FM 91.5.

HAMAT, MOHD FAUZI BIN (2010) Cabaran Pemikiran Masakini 5 (The Challenge of Contemporary Thought 5). IKIM Radio FM 91.5 MHz.

HAMAT, MOHD FAUZI BIN (2003) Format al-Burhan Dalam Tradisi Pengajian Mantik: Tumpuan Khusus Terhadap Teks Kitab al-Mustasfa min `Ilm al-Usul, Karangan al-Imam al-Ghazzali.

HAMAT, MOHD FAUZI BIN (2007) Jurnal Majlis Islam Sarawak. pp. 16-36.

HAMAT, MOHD FAUZI BIN (2005) Ketokohan al-Imam al-Ghazzali Dalam Bidang Logik. UNSPECIFIED.

HAMAT, MOHD FAUZI BIN (2008) Khadijah Mohd Khambali@ Hambali. 2008. Isu dan Cabaran Hubungan antara Agama di Malaysia. Kuala Lumpur: Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam. In: UNSPECIFIED UNSPECIFIED.

HAMAT, MOHD FAUZI BIN (2007) Konsep asas Islam dan hubungan antara agama. Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam. ISBN 978-983-43746-0-0

HAMAT, MOHD FAUZI BIN (2000) Mantik Aristotle Dalam Karya Ulama: Satu Analisis Terhadap Beberapa Bahan Penulisan al-Imam Fakhr al-Din al-Razi. Jurnal Usuluddin, 11 (Julai). pp. 1-12.

HAMAT, MOHD FAUZI BIN (2006) Mengapa orang Islam Masih Jahil. National Radio .

HAMAT, MOHD FAUZI BIN (2008) Metodologi pengkajian Islam: pengalaman Indonesia-Malaysia. Gontor, Jawa Timur: Institut Studi Islam Darussalam. Institut Studi Islam Darussalam.

HAMAT, MOHD FAUZI BIN (2003) Pemasukan Elemen `Ilm al-Kalam Dalam Penghuraian Kaedah Mantik: Analisis Terhadap Percubaan Ilmiah al-Ghazzali.

HAMAT, MOHD FAUZI BIN (2009) Pemerkasaan nilai dan profesionalisme menerusi penghayatan al-Asma' al-Husna: Analisis pemikiran al-Ghazali dalam al-Maqsad al-Asna fi Syarh Ma`ani Asma' Allah al-Husna. MALIM (Jurnal Pengajian Umum Asia Tenggara), 10. pp. 93-106.

HAMAT, MOHD FAUZI BIN (2005) Pemikiran Ibn Khaldun Mengenai Sifat Dan Amalan Negatif Yang Boleh Meruntuhkan Kepimpinan Islam.

HAMAT, MOHD FAUZI BIN (2004) Pemikiran Islam Dan Cabaran Semasa. UNSPECIFIED.

HAMAT, MOHD FAUZI BIN (2010) Pemikiran al-Ghazali tentang kesejahteraan sosial berdasarkan penghayatan terhadaap al-Asma\' al-Husna. UNSPECIFIED.

HAMAT, MOHD FAUZI BIN (2007) Penerapan pemikiran kritis menerusi silibus Pendidikan Islam, Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM): Kajian di Negeri Melaka. Jurnal Afkar, 8. pp. 207-240.

HAMAT, MOHD FAUZI BIN (2006) Pengajian Akidah di Institusi Pengajian Tinggi Awam di Malaysia: Analisis Terhadap Silibus Pengajian di Universiti Malaya dan Universiti Kebangsaan Malaysia.

HAMAT, MOHD FAUZI BIN (2003) Pengajian Usuluddin di Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra: Analisis Dari Sudut Silibus Pengajian.

HAMAT, MOHD FAUZI BIN (2012) Pengaruh Pemikiran Akidah al-Ghaz257;l299; dalam Kitab Jawi: Tinjauan Terhadap Kitab al-Durr al-Naf299;s dan Sayr al-S257;lik299;. pp. 21-47.

HAMAT, MOHD FAUZI BIN (2012) Pengaruh pemikiran al-Ghazali (m. 505/1111M.) dalam karya Syeikh Muhammad Nafis bin Idris al-Banjari: analisis terhadap kitab al-Durr al-Nafis. JURNAL PENGAJIAN MELAYU ; JILID 23, 23. pp. 219-236.

HAMAT, MOHD FAUZI BIN (2000) Penghasilan Karya Sintesis Antara Mantik dan Usul al-Fiqh: Rujukan Kepada Kitab al-Mustasfa Min `Ilm al-Usul, Karangan al-Imam al- Ghazzali (M. 505 H./ 1111M.). Jurnal AFKAR, 1 (Jun). pp. 123-138.

HAMAT, MOHD FAUZI BIN (2013) Penilaian ajaran menyeleweng daripada manhaj Ahli Sunnah wal Jama`ah menurut al-Ghazali. Pusat Penerbitan KUPU SB.

HAMAT, MOHD FAUZI BIN (2002) Peranan Akidah Dalam Perancangan Pembangunan Ummah: Satu Analisis Dalam Konteks Masyarakat Kini.

HAMAT, MOHD FAUZI BIN (2013) Punca Penyelewengan Ajaran Mustapha Salleh di Marang, Terengganu. pp. 3-12.

HAMAT, MOHD FAUZI BIN (2004) Sumbangan Pengajian Akidah Dalam Membangun Minda Melayu.

HAMAT, MOHD FAUZI BIN (2003) Syarat `Adalah al-Rawi Dalam Kaedah Penerimaan Hadith dan Kepentingannya Dalam Pembinaan Ummah Berfikiran Kritis.

HAMAT, MOHD FAUZI BIN (2014) Wacana Tauhid dalam Surah al-Ikhlas: analisis menurut Perspektif al-Asha`irah. Jurnal Usuluddin, 39. pp. 1-31.

HAMAT, MOHD FAUZI BIN (2010) al-Asma' al-Husna dalam Wacana Akidah. pp. 1-54.

HAMAT, MOHD FAUZI BIN (2010) al-Asma' al-Husna menurut pandangan Mufassirin beraliran al-Asha`irah. pp. 101-130.

HAMAT, MOHD FAUZI (2015) Nilai-nilai Penting Individu Muslim menurut al-Ghazali. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari, 9. pp. 41-60.

HUSSIN, MOHD NORHUSAIRI BIN MAT (2015) Amalan Pembahagian Harta Sepencarian di Malaysia: Satu Sorotan Literatur. Journal of Syariah Law Research, 1 (1). pp. 77-90.

HUSSIN, MOHD NORHUSAIRI BIN MAT (2014) Amalan Pembahagian Harta Sepencarian di Malaysia: Asas dan Perkembangannya. In: Islam dan Ketamadunan Melayu. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. ISBN 978-967-5534-40-9

HUSSIN, MOHD NORHUSAIRI BIN MAT (2014) Penglibatan Wanita Muslim dalam Pertandingan Ratu Cantik dan Fatwa Pengharamannya di Malaysia. The Law Rwview, 2. pp. 188-201.

HUSSIN, MOHD NORHUSAIRI BIN MAT (2014) Siri Mengenal Asas-Asas Islam : Quranic Group, cet. Kedua 2012, Jilid 1, Bahagian 2. Kota Bharu : Itqan Event Management, 2014. ISBN 978-967-5119-01-9

HUSSIN, MOHD NORHUSAIRI BIN MAT (2014) Siri Mengenal Asas-Asas Islam : Quranic Group, cet. Kedua 2012, Jilid 4, Bahagian 2. Kota Bharu : Itqan Event Management, 2014. ISBN 978-967-5119-07-1

HUSSIN, MOHD NORHUSAIRI BIN MAT (2014) Siri Mengenal Asas-Asas Islam : Quranic Group, cet. Keempat 2013, Jilid 2, Bahagian 1. Kota Bharu : Itqan Event Management, 2014. ISBN 978-967-5119-02-6

HUSSIN, MOHD NORHUSAIRI BIN MAT (2014) Siri Mengenal Asas-Asas Islam : Quranic Group, cet. Keempat 2014, Jilid 3, Bahagian 1. Kota Bharu : Itqan Event Management, 2014. ISBN 978-967-5119-04-0

HUSSIN, MOHD NORHUSAIRI BIN MAT (2014) Siri Mengenal Asas-Asas Islam : Quranic Group, cet. Ketiga 2013, Jilid 2, Bahagian 2. Kota Bharu : Itqan Event Management, 2014. ISBN 978-967-5119-03-3

HUSSIN, MOHD NORHUSAIRI BIN MAT (2014) Siri Mengenal Asas-Asas Islam : Quranic Group, cet. Ketiga 2014, Jilid 1, Bahagian 1,. Kota Bharu : Itqan Event Management. ISBN 978-967-5119-02-6

HUSSIN, MOHD NORHUSAIRI BIN MAT (2014) Siri Mengenal Asas-Asas Islam : Quranic Group, cet. Pertama 2009, Jilid 4, Bahagian 3. Kota Bharu : Itqan Event Management, 2014. ISBN 978-967-5119-08-8

HUSSIN, MOHD NORHUSAIRI BIN MAT (2014) Siri Mengenal Asas-Asas Islam : Quranic Group, cet. pertama 2008, Jilid 3, Bahagian 2. Kota Bharu : Itqan Event Management, 2014. ISBN 978-967-5119-05-7

HUSSIN, MOHD NORHUSAIRI BIN MAT (2014) Siri Mengenal Asas-Asas Islam : Quranic Group, cet. pertama 2011, Jilid 5, Bahagian 1. Kota Bharu : Itqan Event Management, 2014. ISBN 978-967-5119-09-5

HUSSIN, MOHD NORHUSAIRI BIN MAT (2014) Siri Mengenal Asas-Asas Islam : Quranic Group, cet. pertama 2011, Jilid 5, Bahagian 2. Kota Bharu : Itqan Event Management, 2014. ISBN 978-967-5119-10-1

HUSSIN, MOHD NORHUSAIRI BIN MAT (2014) Siri Mengenal Asas-Asas Islam : Quranic Group, cet.pertama 2008, Jilid 4, Bahagian 1. Kota Bharu : Itqan Event Management, 2014. ISBN 978-967-5119-06-4

HUSSIN, MOHD NORHUSAIRI BIN MAT (2015) Ulasan Buku Undang-Undang Islam di Malaysia : Prinsip dan Amalan. Jurnal Undang-Undang KANUN, 27 (1). pp. 175-187.

Hambali, Mahadi Abu Hassan, Khadijah Mohd Khambali @ (2013) Pengislaman Sains dan Pengaruhnya Dalam Peradaban: Respons Ilmuwan Muslim Terpilih. Journal of Human Capital Development., 6. pp. 133-150.

Hambali, Mahmud Ahmad, Khadijah Mohd Khambali @ (2009) Unitarianism Dalam Ajran Kristian: Idea, Sejarah Dan Perkembangan. pp. 95-118.

Hambali., Mahmud bin Ahmad, Khadijah Mohd Khambali @ (2010) Kewujudan Doktrin Non-Triniti Dlam Ajaran Kristian: Penolakan daripada Kenyataan Al-Kitab (Bible). Jurnal Usuluddin, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 32.

Hj.Suliaman, Mohd Afifuddin Bin Mohamad,Khairul Saufil Hadi Muhamad& Isha (2011) Zoonotik Virus: Tinjauan Selesema Babi Menurut Perspesktif Wahyu Al-Quran Dan Saintifik. Centre of Quranic Research.

Hambali., Mohd Faizal Abdul Khir, Khadijah Mohd Khambali @ (2015) Ahli Kitab Menurut Ibn Hazm dan Al-Shahrastani. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.. ISBN ISBN 978-983-46-1841-4

Hambali, Mohd Farid Mohd Sharif, Mohd Nizam Saad, Khadijah Mohd Khamb (2012) Respons Pelajar Terhadap Pluralisme Agama Dalam Konteks Masyarakat Plural di Malaysia. Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur.

Hamat, Mohd Fauzi (2015) Af`al Allah menurut Ahl al-Sunnah wa al-Jama`ah. AFKAR, 17. 1-24..

Hamat, Mohd Fauzi (2013) Akidah dan Manusia. Radio Television Brunei (RTB).

Hamat, Mohd Fauzi (2012) Akidan dan Pembangunan Modal Insan. Penerbit Universiti Malaya.

Hamat, Mohd Fauzi (2013) Analisis al-Asha`irah terhadap Hadith Mutashabih: Tumpuan terhadap Hadith al-Jariyah. Jurnal Kefahaman Ahli Sunnah WalJama`ah, 4. pp. 26-59.

Hamat, Mohd Fauzi (2015) Asha`irah sebagai Rujukan dalam Fatwa Syiah di Malaysia. Research dan Publication Center, UNISSA Brunei Darussalam..

Hamat, Mohd Fauzi (2010) Aspek-aspek Pemikiran Kritis dalam al-Qawa'id al-Fiqhiyyah. Jurnal Syariah, 18 (3). pp. 527-564.

Hamat, Mohd Fauzi (2010) Aspek-aspek Pemikiran Kritis dalam al-Qawa`id al-Fiqhiyyah. JURNAL SYARIAH, 18 (3). pp. 527-564.

Hamat, Mohd Fauzi (2009) Bab 1. In: Islam Liberal: isu dan cabaran. Persatuan Ulama Malaysia, pp. 1-20. ISBN 978-983-2417-55-2

Hamat, Mohd Fauzi (2015) Bab 3. In: Ke Arah Pengukuhan Akidah Islamiah. Fakulti Usuluddin, UNISSA, pp. 115-128. ISBN 978-99917-65-16-7

Hamat, Mohd Fauzi (2011) Bab 34. In: Fauzi Deraman. et al (eds). Sunnah Nabi: Realiti dan Cabaran Semasa. Kuala Lumpur: Jabatan al-Quran dan al-Hadith. Jabatan al-Quran dan al-Hadith, Akademi Pengajian Islam, UM. ISBN 978-967-5534-14-0

Hamat, Mohd Fauzi (2014) Bab 4. In: Psikospiritual Islam. Penerbit Universiti Sultan Zainal Abidin, pp. 51-59. ISBN ISBN 978-983-9842-83-8

Hamat, Mohd Fauzi (2007) Hak asasi manusia menurut syarak. Jurnal Penyelidikan Islam, BIL 20. pp. 45-66.

Hamat, Mohd Fauzi (2002) Kedudukan Mantik Sebagai Mukadimah Ilmu: Satu Analisis Pandangan al-Imam al-Ghazzali. Jurnal AFKAR, 3. pp. 33-56.

Hamat, Mohd Fauzi (2010) Keimanan kepada Malaikat dan hubungannya dengan pembangunan modal insan. pp. 23-60.

Hamat, Mohd Fauzi (2010) Kontrak Hidup. TV9.

Hamat, Mohd Fauzi (2012) Manafikan hukum jatuh murtad? Majalah Q & A.

Hamat, Mohd Fauzi (1997) Mantiq Greek Menurut Pandangan al-Imam al-Ghazali (M. 505 H./ 1111M.). pp. 117-129.

Hamat, Mohd Fauzi (2008) Mesej akidah dalam risalah para rasul a.s. Majalah Menara.

Hamat, Mohd Fauzi (2005) Mulakhsaat al-rasa'il al-`ilmiyyah (al-dukturah) li Qism al-`Aqidah wa al-Fikr al-Islami, Akadimiyyah al-Dirasat al-Islamiyyah bi Jami`ah Malaya, al-halaqah al-ula sanah 2006/2007. Jurnal Usuluddin, 22 (Julai). pp. 137-161.

Hamat, Mohd Fauzi (2012) Murtad: Bagaimana terjadi?. Majalah Q & A.

Hamat, Mohd Fauzi (2012) Nilai-nilai Islam dalam Program Pemulihan Banduanita di Penjara. Jurnal Usuluddin, 35. pp. 99-116.

Hamat, Mohd Fauzi (2011) Pelaksanaan dakwah terhadap orang kurang upaya di Malaysia. Fakulti Usuluddin, Universiti Islam Sultan Sharif Ali Negara Brunei Darussalam.

Hamat, Mohd Fauzi (2002) Pembangunan Minda Ummah Berasaskan Asas Utama Pemikiran Epistemologi Islam: Satu Perbincangan. pp. 35-52.

Hamat, Mohd Fauzi (2015) Pemikiran Akhlak dalam Karya Prosa Sastera Arab Jahiliyah. Jurnal al-Muqaddimah, 3 (3). 13-38..

Hamat, Mohd Fauzi (1997) Pendekatan Falsafah Dalam Perbincangan `Ilm al-Kalam Menurut al-Mutakallimun. pp. 175-184.

Hamat, Mohd Fauzi (2009) Pengaruh Umm al-Barahin, karangan al-Sanusi dalam penulisan karya akidah di alam Melayu. Jurnal Usuluddin, 30. pp. 1-31.

Hamat, Mohd Fauzi (2011) Pengaruh pemikiran akidah al-Ghazali dalam kitab Jawi: tinjauan terhadap kitab al-Durr al-Nafis dan Sayr al-Salikin. Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam, Fakulti Pengajian Islam, UKM.

Hamat, Mohd Fauzi (2011) Penghayatan akidah dan signifikannya dalam konteks pembangunan ilmu: tumpuan kepada huraian al-Asma\' al-Husna. Fakulti Usuluddin, Universiti Islam Sultan Sharif Ali Negara Brunei Darussalam.

Hamat, Mohd Fauzi (2010) Penolakan ulama Melayu terhadap kemasukan aliran Wahabi dalam masyarakat Islam: tumpuan terhadap karya tulisan Jawi. Jabatan Sejarah, Fakulti Sastera dan Sains Sosial UM.

Hamat, Mohd Fauzi (2011) Perbezaan fahaman Syiah Imamiyyah dan Ahli Sunnah Wal Jama`ah. UNSPECIFIED.

Hamat, Mohd Fauzi (2009) Prinsip Aqidah. Open University Malaysia.

Hamat, Mohd Fauzi (2012) Retak sudah benteng iman... Majalah IMAN.

Hamat, Mohd Fauzi (2009) Tantangan pengkajian Islam dalam bidang Teologi di Malaysia. MIQOT (Jurnal ilmu-ilmu Keislaman), XXXIII. pp. 23-42.

Hamat, Mohd Fauzi (2012) Tinjauan kepentingan pembangunan modal insan di Malaysia. Jurnal al-Tamaddun, 7 (1). pp. 75-89.

Hamat, Mohd Fauzi and SIREN, NORRODZOH HJ (2009) Da'wah Of Islam for Disable People. Penerbit Universiti Malaya. ISBN 978-983-100-482-1

Hamat, Mohd Fauzi bin (2012) 2. In: Akidah Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah di Malaysia: Cabaran dan Isu Kontemporari. UNSPECIFIED, pp. 77-91.

Hamat, Mohd Fauzi bin (2010) Bab Kelapan. In: Kemelut Peradaban Remaja di Malaysia. Jabatan al-Quran dan al-Hadith. ISBN 978-967-5534-06-5

Hamat, Mohd Fauzi bin (2010) Cabaran Pemikiran Masakini 1 (The Challenge of Contemporary Thought 1). UNSPECIFIED.

Hamat, Mohd Fauzi bin (2010) Cabaran Pemikiran Masakini 2 (The Challenge of Contemporary Thought 1) on IKIM Radio FM 91.5. UNSPECIFIED.

Hamat, Mohd Fauzi bin (2008) Cabaran pengukuhan akidah di Malaysia: tumpuan aspek pendekatan pengajaran. Jurnal Penyelidikan Islam, 21. pp. 13-32.

Hamat, Mohd Fauzi bin (2008) Tafsir al-Munir, juz. Ke 29. Persatuan Ulama Malaysia. ISBN ISBN 983-2417-23-6

Hussin, Mohd Hafiz jamaluddin, Mohd Norhusairi Mat (2014) Pemakaian Instrumen Istihsan dengan Urf (Al- Istihsan bi al- Urfi) Dalam Amalan Pembahagian Harta Sepencarian di Malaysia. 'ULUM ISLAMIYYAH JOURNAL, 14. pp. 69-88.

Hambali., Mohd Irsyadi Abu Bakar, Prof Madya Dr Khadijah Mohd Khambali (2011) Menangani Cabaran Kristianisasi. Majalah I.

Hasan, Mohd Khairul Anuar, Raihanah Abdullah and Sharifah Nooraida (2014) Perlukah Wanita dididik dengan hak-hak Wanita selepas Perceraian. (Should Women be Educated on matters related to a woman's Post- Divorce Rights). Online Journal of Islamic Education, 2 (2). pp. 83-95.

Hambali, Mohd Khairul Nizam Zainan Nazri, Mahmud Ahmad, Nurul Jannah (2012) Religious Ethics in Industrialization: A Discourse From Islamic Perspective. pp. 146-157.

Haniff, Mohd Nizal (2012) Oxford Revision Series: Investment Management. Oxford Fajar Sdn. Bhd.. ISBN 978-983-47037-0-7

Halim, Mohd Nuri Al-Amin Endut dan Asyiqin Ab (2008) Mohd Nuri Al-Amin Endut dan Asyiqin Ab Halim, Pemikiran Futuristik dalam Sirah Nabawiyyah: Aplikasi dalam Kepimpinan Islam. Jurnal Usuluddin , 28 (1). pp. 93-105.

Hamat, Mohd Safri Ali & Mohd Fauzi (2011) Penghayatan akidah di Terengganu. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari, 4. pp. 121-136.

Hamat, Mujahid Mustafa Bahjat & Mohd Fauzi (2008) Mulakhsaat al-rasa\'il al-`ilmiyyah (al-dukturah) li Qism al-`Aqidah wa al-Fikr al-Islami, Akadimiyyah al-Disasat al-Islamiyyah bi Jami`ah malaya sanah 1995-2007. Jurnal Usuluddin, 28. pp. 185-210.

HAMZAH, NORHAYATI BINTI HAJI (2006) Kepimpinan Dalam Tamadun Islam. In: UNSPECIFIED UNSPECIFIED.

HAMZAH, NORHAYATI BINTI HAJI (2006) Y. M. Profesor Diraja Ungku Abdul Aziz bin Ungku Abdul Hamid. In: UNSPECIFIED UNSPECIFIED.

HAMZAH, NORHAYATI BINTI HAJI (2006) ¿ Isu-Isu Tamadun Islam¿. In: UNSPECIFIED UNSPECIFIED.

HAMZAH, NORHAYATI BINTI HAJI (2005) Abu Ja far al-Mansur dan The Struggle Against Abu Muslim al-Khurasani.

HAMZAH, NORHAYATI BINTI HAJI (2006) Contribution of Qur'an to The Development of Muslim Historiography During the Second Century of Hijra".

HAMZAH, NORHAYATI BINTI HAJI (2015) Human Resource Management Practices in the Era of Khulafa' al-Rashidin (11-40 AH / 632-661 AD). Journalof Usuluddin, 42. pp. 147-174.

HAMZAH, NORHAYATI BINTI HAJI (2009) Manuskrip Sejarah Negeri Kelantan Karya Hj. Abdullah Wansa Patani: Pengenalan Teks dan Kajian Tentang Sejarah Perkembangan Pemerintahan Islam Di Kelantan (1465 ¿ 1756 M). Jabatan Sejarah & Tamadun Islam.

HAMZAH, NORHAYATI BINTI HAJI (2006) Menangani Konflik Institusi Perkahwinan: Analisis dan Pandangan Al-Quran". UNSPECIFIED.

HAMZAH, NORHAYATI BINTI HAJI (2005) Modenisme Dan Liberalisme Dalam Pemikiran Hukum Islam: Analisis Latar Belakang Dan Sejarah Perkembangannya. UNSPECIFIED.

HAMZAH, NORHAYATI BINTI HAJI (2014) Nuruddin al-Raniri's Concept of History in Bustan al-Salatin (Book I-Book IV). Journal of Al-Tamaddun, 9 (2). pp. 1-5.

HAMZAH, NORHAYATI BINTI HAJI (2007) Pengajian Tamadun Islam Di Institusi Pengajian Tinggi Islam Di Malaysia: Analisis Dari sudut Sejarah, Kurikulum dan Subjek \\\\\\\" dalam Pengajian Islam di Institusi Pengajian Tinggi Awam Malaysia. In: UNSPECIFIED UNSPECIFIED.

HAMZAH, NORHAYATI BINTI HAJI (2008) Prosiding Seminar Kebangsaan Kecemerlangan Tamadun Islam Dalam Agro, Sains dan Teknologi. UNSPECIFIED.

HAMZAH, NORHAYATI BINTI HAJI (2006) Prosiding Seminar Tamadun Islam Tentang Pembangunan Modal Insan. UNSPECIFIED.

HAMZAH, NORHAYATI BINTI HAJI (2007) Sejarah Kegemilangan Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan Dalam Sejarah Islam Klasik (1- 422 H/ 622-1031 M)". UNSPECIFIED.

HAMZAH, NORHAYATI BINTI HAJI (2008) Sorotan Gerakan Penterjemahan dan Penerbitan Buku Dalam Dawlah \'Abbasiyyah Di Baghdad: Satu Analisa Iktibar Dari Sudut Institusi Penerbitan Semasa. Journal of Al-Tamaddun, 3. pp. 1-26.

HAMZAH, NORHAYATI BINTI HAJI (2006) Strategi Menggerakkan Kegemilangan Melayu-Islam di Malaysia dari Perspektif al-Quran ,. UNSPECIFIED.

HAMZAH, NORHAYATI BINTI HAJI (2003) The Government of Khurasan Under Harun al-Rashid (A.H. 170-193 A.D. 786-808).

HAMZAH, NORHAYATI BINTI HAJI (2003) The Status of Women In Malaysian Politics: An Overview From Islamic dan Government Perspectives. UNSPECIFIED.

HAMZAH, NORHAYATI BINTI HAJI (2005) \" Tamadun Islam: Konsep dan Peranannya Dalam Pembinaan Bangsa Melayu Bertamadun\". UNSPECIFIED.

HAMZAH, NORHAYATI BINTI HAJI (2004) \"The Government of Khurasan Under The Early Abbasid Caliphs (A.H. 136-170/A.D. 753-785)\".

HAMZAH, NORHAYATI BINTI HAJI (2007) \\\" Pemikiran Perpindahan Pimpinan dan Tamadun Dalam Peradaban Manusia Menurut Ibn Khaldun: Satu Analisis Penilaian\\\". UNSPECIFIED.

HAMZAH, NORHAYATI BINTI HAJI (2006) ¿ Pembangunan Modal Insan: Satu Analisa Dari Sirah Nabi ¿. UNSPECIFIED.

Hambali, Nasarudin Abdul Rahman, Prof Madya Dr Khadijah Mohd Khambali (2011) Benarkah Poco-poco Amalan Ritual?. Majalah Al Islam- Majalah Islam Kontemporari.

Hassan, Nik Mustapha Nik (2003) A discourse on the contribution of Muslim scientists towards the development of modern science. pp. 156-179.

hamzah, Norhayati Haji (2013) Peranan Pondok Pesantren di Kerinci jambi Indonesia dalam Perkembangan Pendidikan Islam. pp. 189-209.

Hamzah, Norhayati (2011) Islamic Culture in Global Society. Department of Islamic History and Civilization.

Hamzah, Norhayati (2010) Pembangunan Modal Insan : Satu Analisa Dari Sirah Nabi. In: Pembangunan Modal Insan & Tamadun Dari Perspektif Islam. Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam.

Hamzah, Norhayati (2015) The Contribution of Nuruddin al-Raniri to the Field of History in The Malay-Indonesian World. Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam, Fakulti Pengajian Islam, UKM.

Hamid, Norrodzoh Hj Siren, Norhayati Hj Hamzah dan Faisal @ Ahmad F (2008) Issues of Islamic Civilization. In: Tamadun Islam dan Tamadun Asia/ An Islam Civilization and An Asia Civilization. Penerbit Universiti Malaya. ISBN 983-100-132-X

Hambali., Nur Farhana Abdul Rahman, Khadijah Mohd Khambali @ (2013) Religious Tolerance in Malaysia: Problems and Challenges. International Journal of Islamic Thought., 3. 81-91..

Hambali., NurSaadah Hamisan @ Khair, Mahmud Ahmad, Mohd Khairul Nizam (2012) Integration Of Multicultural Society: Islamic Perspective. IACSIT Press, Singapore..

Hambali., Nurhanisah Senin, Khadijah Mohd Khambali @ (2012) Sorotan Awal Konsep Monoteisme Yahudi. Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.

Hamid, Nurulwahidah Fauzi, Faisal@Ahmad Faisal Abd (2011) Perubatan Melayu berdasarkan kitab Tibb karangan Haji Ismail bin Hj Mustafa Pontianak. In: Pemakanan yang sihat menurut perspektif Islam. Penerbit IKIM, pp. 95-115. ISBN 9789832636489

Hambali, Prof Madya Dr Khadijah Mohd Khambali @ (2012) Ekskulusif: Ancaman Pluralisme Agama. TV ISMA Setulus Hati.

Hambali, Prof Madya Dr Khadijah Mohd Khambali @ (2012) Ekskulusif: Faedah Ilmu Perbandingan Agama. TV ISMA Setulus Hati.

Hambali, Prof Madya Dr Khadijah Mohd Khambali @ (2009) Nabi Sendiri Mulakan Ilmu Perbandingan Agama. Mastika.

Hambali., Prof Madya Dr Khadijah Mohd Khambali @ (2012) Eksklusif: "Saya Tidak Tahu Bukti Kristianisasi Yang Macam Mana Lagi Masyarakat Mahukan". TV ISMA Setulus Hati.

Hambali., Prof Madya Dr khadijah Mohd Khambali @ (2009) Remaja puja Syaitan. UNSPECIFIED.

Hamzah, Prof. Dr Ab Aziz Mohd Zin, Nor Raudah Hj Siren dan Norhayati (2006) Tokoh 9: YM Profesor Diraja Ungku Abdul Aziz bin Ungku Abdul Hamid". In: Biografi Tokoh Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan, 1408- 1426/1987 - 2005M. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. ISBN 983-042-259-3

Hamid, Raihanah Abdullah, Asadullah Ali and Siti Aminah (2015) Gender Equality, Islam and Law. The Journal of Oriental Studies, 25. pp. 20-36.

Hisyamudin, Raja (2009) Peranan Surau dalam Menghasilkan Tokoh-Tokoh Ulama Melayu Silam di Minangkabau. In: Isu-Isu Pengurusan dan Pembangunan Masjid. Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya Nilam Puri. ISBN 978-983-44395-1-4

Hisyamudin, Raja (2008) Usaha Membendung Pengaruh Islam Liberal: Kajian Terhadap Strategi Kiai Haji Ahmad Dahlan Dalam Memurnikan Ajaran Islam. Persatuan Ulama Malaysia dan Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia.

Hisyamudin, Raja (2009) Usaha Membendung Pengaruh Islam Liberal: Kajian Terhadap Strategi Kiai Haji Ahmad Dahlan Dalam Memurnikan Ajaran Islam. In: Islam Liberal: Isu dan Cabaran. Persatuan Ulama Malaysia, p. 281. ISBN 978-983-2417-55-2

Hambali, Rohana Man, Prof Madya Dr Khadijah Mohd Khambali @ (2010) Atasi Kekeliruan istilah Antara Agama, Kaum. Utusan Malaysia, Kuala Lumpur.

HUSSIN, SYED ABDURAHMAN BIN HJ SYED (2009) Asas Utama Dalam Pengajian Dakwah; Satu Sorotan. JURNAL JAHEAIK, BIL 2. pp. 163-176.

HUSSIN, SYED ABDURAHMAN BIN HJ SYED (2009) Dakwah Kepada Orang Asli Di Malaysia:Permasalahan dan Halangan. Jurnal Usuluddin, 30. pp. 155-183.

HUSSIN, SYED ABDURAHMAN BIN HJ SYED (1988) Family Relationships in The Month Of Ramadhan. UNSPECIFIED.

HUSSIN, SYED ABDURAHMAN BIN HJ SYED (1988) Fasting as an Approach To Educating the Soul. UNSPECIFIED.

HUSSIN, SYED ABDURAHMAN BIN HJ SYED (1993) Hubungan al-Quran Dengan al-Sunnah. pp. 28-42.

HUSSIN, SYED ABDURAHMAN BIN HJ SYED (2009) JURNAL JAHEAIK.

HUSSIN, SYED ABDURAHMAN BIN HJ SYED (2010) Kepentingan Dakwah Terhadap Ummat al-Ijabah dan ummat al-Dakwah. MONOGRAF ASASI PENGAJIAN ISLAM. pp. 49-69.

HUSSIN, SYED ABDURAHMAN BIN HJ SYED (2009) Memahami Istilah Manhaj, Wasail dan Uslub Dalam Pengajian Ilmu Dakwah. In: PENGAJIAN ISLAM DAN ISU-ISU KONTEMPORARI `09. AKADEMI PENGAJIAN ISLAM UNIVERSITI MALAYA NILAM PURI, pp. 29-54. ISBN 978-983-44395-2-1

HUSSIN, SYED ABDURAHMAN BIN HJ SYED (1994) Metodologi Pengumpulan Hadith. Monograf Syariah 11, 11. pp. 1-17.

HUSSIN, SYED ABDURAHMAN BIN HJ SYED (2008) PENYESUAIAN ANTARA AGAMA DAN SAINS:SUATU SOROTAN. In: PENGAJIAN ISLAM DAN ISU-ISU KONTEMPORARI. AKADEMI PENGAJIAN ISLAM UNIVERSITI MALAYA NILAM PURI, pp. 17-41. ISBN 978-983-44395-0-7

HUSSIN, SYED ABDURAHMAN BIN HJ SYED (2010) Penubuhan Pusat Penyelidikan dan Pembangunan Masjid Nusantara di Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya Nilam Puri:Satu Cadangan. In: Isu-Isu Pengurusan dan Pembangunan Masjid. AKADEMI PENGAJIAN ISLAM UNIVERSITI MALAYA NILAM PURI, pp. 1-12. ISBN 978-983-44395-1-4

HUSSIN, SYED ABDURAHMAN BIN HJ SYED (2008) Preaching and Preachers. UNSPECIFIED.

HUSSIN, SYED ABDURAHMAN BIN HJ SYED (2008) Prominent Islamic Preachers In The 19th Century And Their Works. UNSPECIFIED.

HUSSIN, SYED ABDURAHMAN BIN HJ SYED (2008) Prominent Islamic Preachers In The 20th Century And Their Works. UNSPECIFIED.

HUSSIN, SYED ABDURAHMAN BIN HJ SYED (1986) The Islamic World and International Falsehood in the Hijriyyah 14th Century. UNSPECIFIED.

HUSSIN, SYED ABDURAHMAN BIN HJ SYED (2001) The Road to Preaching Between Qiyadah and Jundiyyah. UNSPECIFIED.

HUSSIN, SYED ABDURAHMAN BIN HJ SYED (2010) \"Tahap Kepuasan Jemaah Terhadap Perkhidmatan Masjid: Kajian di Masjid-Masjid di Kota Bharu Kelantan\". In: \" Isu-Isu Pengurusan dan Pengimarahan Masjid di Alaf Baru\". Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya Nilam Puri, 89- 104. ISBN ISBN 978-983-44395-3-8

Hj, Saim Kayadibi, Ahmad Hidayat Buang & Ishak Bin (2009) Malezyada Helal Gida. Akra.

Hambali., Samsuddin Ab. Hamid, Khadijah Mohd Khambali @ (2015) Pemerkasaan Keharmonian Masyarakat Beragama: Rujukan Pendekatan al-Biruni Berdasarkan Karyanya Kitab al- Hind. Jurnal AFKAR. pp. 1-30.

Hussin, Shukeri Mohamad, Mohamad Azrien Mohamed Adnan & Syed Abdurah (2011) Keberkesanan Program Keislaman yang dijalankan oleh Majlis Perbandaran Kota Bharu (MPKB) dari Tahun 1990 Hingga Tahun 2000: Kajian di Kalangan Kakitangan MPKB. Jurnal al-Basirah, 1 (1). pp. 27-52.

Hambali, Siti Mariam Elias, Prof Madya Dr Khadijah Mohd Khambali @ (2009) Elak Berhutang Demi Perkahwinan Yang Berkat. Majalah Jelita.

Harun***, Sophian Rambli* Abdullah Yusoff** Muhammad Nor Ali Fathullah (2015) PERKEMBANGAN ISLAM DI BINTULU: SATU TINJAUAN AWAL SUMBANGAN MADRASAH AL-QURAN (MAQ) BINTULU SARAWAK. JOURNAL AL-MUQADDIMAH (E-ISSN: 2289-3954).

Hambali, Suhaida Shaharud-Din, Khadijah Mohd Khambali @ (2012) Analisis Keterkaitan Status Abrahamic Faiths Dengan Fahaman Pluralisme Agama. Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur.

Hambali,, Suhaida Shaharud-din, Khadijah Mohd Khambali @ (2012) Analisis Konsep Abrahamic Faiths dan Kaitannya dengan Pluralisme Agama. International Journal of Islamic Thought ( IJIT ), 2. pp. 62-68.

Hambali, Suraya Sintang, Khadijah Mohd Khambali @ (2012) Saudara Baru dan Peranannya Dalam Arena Dialog Antara Agama. Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur.

Hambali, Suraya Sintang, Azizan Baharuddin dan Khadijah Mohd (2009) Suraya Sintang, Azizan Baharuddin dan Khadijah Mohd Hambali. 2009. Hubungan Antara Agama di Sabah Dari Perspektif Sejarah dan Semasa. In: Issues and Challenges of Contemporary Islam and Muslims. Bangi: Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.(. ISBN ISBN 978-967-5048-66-1

Hambali, Suraya Sintang, Khadijah Mohd Khambali @ (2014) Saudara Baru dan Peranannya Dalam Dialog Antara Agama. Jurnal MANU., 20. pp. 109-126.

Hambali, Sutina Sulaiman, Safiah Abd. Razak, Khadijah Mohd Khambali @ (1994) Kelahiran Rasulullah s.a.w. Dewan Bahasa dan pustaka, Kuala Lumpur..

Hamid, Syaimak Ismail | Nurulwahidah Fauzi | Abdullah Yusof | Ahmad (2015) Sumbangan Pertukangan China Terhadap Reka Bentuk Luar Masjid Tertua di Melaka. In: Wacana Warisan, Pelancongan dan Seni Dalam Kearifan Tempatan. Akademi Pengajian Melayu Universiti Malaya, .. ISBN .

Hussin, Syed Abdurahman Syed (2008) Asas Utama Dalam Pengajian Dakwah. UNSPECIFIED.

Hussin, Syed Abdurahman Syed (2007) Faktor Keruntuhan Masyarakat Dari Perspektif al-Quran dan al-Hadith: Satu Tinjauan Awal. Jurnal al-Bayan, 5. p. 30.

Hussin, Syed Abdurahman Syed (2008) Penyesuaian Antara Agama dan Sains. UNSPECIFIED.

Hussin, Syed Abdurahman Syed (2008) Sasaran Dakwah : Hak dan Kewajipan Pendakwah Terhadapnya. UNSPECIFIED.

Hussin, Syed Abdurahman bin Syed (2005) Clarification On the Oneness Of Allah in al-Quran: Focus On Creation of Heaven and Earth Via Scientific Approach. al-Bayan Journal, 3. p. 18.

Hussin, Syed Abdurahman bin Syed (1991) Imam Nawawi\'s Role in Dakwah. UNSPECIFIED.

Hussin, Syed Abdurahman bin Syed (1993) Individual Relationships:It¿s Concept and Importance in Islamic Dakwah. Usuluddin Journal I. p. 21.

Hussin, Syed Abdurahman bin Syed (1997) Manhaj: Its definition & importance to Dakwah. p. 18.

Hussin, Syed Abdurahman bin Syed (2008) Targhib and Tarhib Approach in Dakwah. Usuluddin Journal, 21. p. 9.

Hussin, Syed Abdurahman bin Syed (1998) The Importance of Praising Allah (Zikir) in Educating Preachers Physically and Spiritually. Usuluddin Journal, 8. p. 10.

Hussin, Syed Abdurahman bin Syed (1994) The Methodology of Compiling Hadiths. UNSPECIFIED.

Hussin, Syed Abdurahman bin Syed (1993) The Relationship of the Al-Quran and the As-Sunnah. UNSPECIFIED.

Hussin, Syed Abdurahman bin Syed (1996) Uslub Al-Hikmah, Al-Maw¿izah al-Hasanah and Mujadalah bi al-Husna through the Eyes of the Muslim Scholars. Usuluddin Journal IV. p. 12.

Hussin, Syed Abdurahman syed (2008) Dakwah Kepada Orang Asli di Malaysia. UNSPECIFIED.

Hussin, Syued Abdurahman Syed (2008) Asas-Asas Utama Pengajian Dakwah. UNSPECIFIED.

Hamat, Wan Suhaimi Wan Abdullah & Mohd Fauzi (2008) Pembangunan pengajian tinggi Islam di Malaysia. In: Pembangunan pengajian tinggi Islam di Malaysia. UNSPECIFIED. ISBN 978-983-2950-83-7

Hamat, Wan Suhaimi Wan Abdullah dan Mohd Fauzi (2007) Konsep Asas Islam dan Hubungan Antara Agama. Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.

Hammad, hamza Abed Al-Karim (2008) Investment Risks at Islamic Banks. Dar AL-nafaes.

Hammad, hamza Abed Al-Karim (2006) Supervision legitimate in Islamic Bank. Dar AL-nafaes.

Hammad, hamza Abed Al-Karim (2010) Teacher\'s Guide to the development of thinking skills through recitation of Holy Quran. DeBono center for Teaching Thinking. ISBN ISBN: 978-9957-454-5

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PublicationURL&_met, http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PublicationURL&_met (2013) The Arabicized Turkish Word in the Qur an: A Study of Ghassaq. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 70. pp. 866-872.

I

IBRAHIM, ABDUL HALIM (2014) Evolution Theory of Darwinism: Criticism by Muslim Scholars. ONLINE JOURNAL OF RESEARCH IN ISLAMIC STUDIES (RIS), 1 (1). pp. 49-62.

IBRAHIM, AHMAD ZAKI BIN HJ BERAHIM @ (2007) Al Imam Abu Hasan al Asy¿ari: Satu Analisa Berhubunga Sumbangan Tajdid Dan Islamnya. Jurnal Al-Afkar, 7. pp. 30-40.

IBRAHIM, AHMAD ZAKI BIN HJ BERAHIM @ (2008) Hadith dan sejarah sorotan pembandingan dari sudut metadologi. UNSPECIFIED.

IBRAHIM, AHMAD ZAKI BIN HJ BERAHIM @ (2007) Imam Syafei sebagai ulama¿ mujtahid dan mujadid; Analisa sumbangan Tajdidnya dalam sejarah Tamadun Islam. Journal al Tamaddun, 2. pp. 1-20.

IBRAHIM, AHMAD ZAKI BIN HJ BERAHIM @ (1999) Jahiliah Dari Persepktif Al-Quran. UNSPECIFIED.

IBRAHIM, AHMAD ZAKI BIN HJ BERAHIM @ (2005) KHALIFAH PEMERINTAHAN BANI UMAIYAH YANG BERTARAF MUJADDID: ANALISA PERANAN TAJDIDNYA.

IBRAHIM, AHMAD ZAKI BIN HJ BERAHIM @ (2008) Kecemerlangan Sektor Agro, Sains Dan Teknologi Zaman Kekuasaan Islam Di Andalusia (Sepanyol) Dan Pengaruh Kepada Kecemerlangan Tamadun Eropah. UNSPECIFIED.

IBRAHIM, AHMAD ZAKI BIN HJ BERAHIM @ (1999) Keterangan Dalam Menegakkan Kebenaran. UNSPECIFIED.

IBRAHIM, AHMAD ZAKI BIN HJ BERAHIM @ (2006) Kitaran Dan Pembaharuan Tamadun; Analisa Faktor Manusia Mengenainya Dari Perspektif Al-Quran Dan Sejarah Peradaban Manusia. UNSPECIFIED.

IBRAHIM, AHMAD ZAKI BIN HJ BERAHIM @ (1998) Konsep Media Islam Serta Peranannya Dalam Menyampaikan Kebenaran. UNSPECIFIED.

IBRAHIM, AHMAD ZAKI BIN HJ BERAHIM @ (2005) MODENISME DAN LIBERALISME DALAM PEMIKIRAN HUKUM ISLAM: ANALISIS LATAR BELAKANG DAN SEJARAH PERKEMBANGANNYA. UNSPECIFIED.

IBRAHIM, AHMAD ZAKI BIN HJ BERAHIM @ (1999) Nilai Perancangan Menurut Perspektif Islam (Huraian Hadis). UNSPECIFIED.

IBRAHIM, AHMAD ZAKI BIN HJ BERAHIM @ (2005) Omar Abdul Aziz Khalifah Pemerintah Bani Umaiyah yang bertaraf Mujaddid. Jurnal Al-Tamaddun, 1. pp. 91-136.

IBRAHIM, AHMAD ZAKI BIN HJ BERAHIM @ (2004) PENERAPAN NILAI KEADILAN DALAM BIDANG UTAMA KEHIDUPAN MASYARAKAT BERTAMADDUN: ANALISIS DARI PERSPEKTIF AL-QURAN.

IBRAHIM, AHMAD ZAKI BIN HJ BERAHIM @ (2008) Pemikiran Asing Dalam Masyarakat Islam Generasi Awal Dan Pengaruh Kepada Pepecahan Ummat, Satu Analisis Peranan Abdullah Bin Saba. UNSPECIFIED.

IBRAHIM, AHMAD ZAKI BIN HJ BERAHIM @ (2008) Penemuan Benua Amerika Berdasarkan Keilmuan Tamadun Islam Di Andalusia; Sorotan Terhadap Pelayaran Eropah. UNSPECIFIED.

IBRAHIM, AHMAD ZAKI BIN HJ BERAHIM @ (2004) Penerapan Nilai Keadilan Dalam Bidang Utama Kehidupan Masyarakat Bertamadun : Analisis Menurut Perpektif Al-Quran. Jurnal Usuluddin Bil 19, 19. pp. 61-93.

IBRAHIM, AHMAD ZAKI BIN HJ BERAHIM @ (1999) Perkahwinan Perempuan Mengandung Hasil Perzinaan. UNSPECIFIED.

IBRAHIM, AHMAD ZAKI BIN HJ BERAHIM @ (1998) Prinsip Asas Pelaksanaan Pemerintahan Menurut Islam. UNSPECIFIED.

IBRAHIM, AHMAD ZAKI BIN HJ BERAHIM @ (2005) SUMBER DAN PRINSIP TAMADUN ISLAM. UNSPECIFIED.

IBRAHIM, AHMAD ZAKI BIN HJ BERAHIM @ (1998) Serangan Pemikiran Dan Penguasaan Yahudi Ke Atas Media. UNSPECIFIED.

IBRAHIM, AHMAD ZAKI BIN HJ BERAHIM @ (2008) Sorotan Gerakan penterjemahan dan penerbitan buku-buku dalam pemerintahan Abbasiah di Baghdad, satu analisa iktibar dari sudut institusi penerbitan semasa.

IBRAHIM, AHMAD ZAKI BIN HJ BERAHIM @ (2008) Sorotan Sejarah Kecemerlangan Tamadun Islam Di Andalusia (Sepanyol) Dan Kedudukan Sebagai Jambatan Kecemerlangan Tamadun Eropah. UNSPECIFIED.

IBRAHIM, AHMAD ZAKI BIN HJ BERAHIM @ (2006) TAMADUN ISLAM: KONSEP DAN PERANANNYA DALAM PEMBINAAN BANGSA MELAYU BERTAMADUN. UNSPECIFIED.

IBRAHIM, AHMAD ZAKI BIN HJ BERAHIM @ (1998) Wakaf Dan Pendidikan Negara Dalam Sejarah Tamadun Islam. UNSPECIFIED.

Ismail, Abdullah Al-Mekhlafi and Siti Zubaidah (2012) Religious freedom and change of religion in Islam and some of the constitutions in the Arab and Islamic countries- Yemen, Egypt and Malaysia.

Ibrahim, Abdullah Alwi Haji Hassan, Asmak bt. Ab. Rahman, Azizi Che S (2005) Theory and Application of Contemporary Islamic Ecoonomics System in Malaysia. Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd..

Ibrahim, Ahmad Bazli Ahmad Hilmi, Selamat Amir, Mohd Yakub @ Zulkifli (2014) Terjemahan al-Qur'an Bahasa Melayu: Penilaian Berasaskan Tafs299;r Ilm299;. Jurnal Usuluddin, 39. pp. 111-133.

Ibrahim, Ahmad Zaki Berahim @ (2010) IMAM ABU HASAN AL-ASY'ARI: ANALISA BERHUBUNG SUMBANGAN TAJDID DAN ISLAHNYA. pp. 93-116.

Ibrahim, Ahmad Zaki (2007) Keterlaluan Anggap Sambutan Maulidur Rasul Bida¿ah. UNSPECIFIED.

Ibrahim, Ahmad Zaki (2005) Modernisme Dan Libralisme Dalam Pemikiran Hukum Islam Analisa Latar Belakang Sejarah Dan Perkembangannya. UNSPECIFIED.

Ibrahim, Ahmad Zaki (2007) Pemikiran Ibn Hazm Mengenai Hubungan Antara Agama Dan Dailog. Peradaban Pada Era Pemerintahan Bani Umawiyah Di Andalusia. In: Konsep Asas Islam Dalam Hubungan Antara Agama. UNSPECIFIED.

Ibrahim, Ahmad Zaki (2007) Perbalahan Sunni-Syiah Menang Jadi Arang Kalah Jadi Abu. UNSPECIFIED.

Ibrahim, Ahmad Zaki (2008) Syeikh Waliyullah Al Dahlawi Dan Pemikiran Dan Pengaruhnya Di Malaysia. UNSPECIFIED.

Ismail, Aizan Ali@ Mat Zin, Khadijah (2012) Pengajian Tinggi Islam di Malaysia: Isu dan Cabaran dalam Pembangunan Intelektual Muslim. UNSPECIFIED.

Ismail, Aizan Ali@ Mat Zin, Khadijah and Ismail, Khadijah (2012) Institusi Pengajian Tinggi Islam di Malaysia: Isu dan Cabaran dalam Pembangunan Intelektual Muslim. In: Membongkar Rahsia Pendidikan Islam. KUPUSB dan UITM Sarawak, pp. 549-553. ISBN 97899917-44-99-1

Iskandar, Azian, M., Ilhaamie, A.G.A.& (2013) Pengaruh Religiositi Terhadap Tahap Penerimaan Pelanggan Bank Muamalat Indonesia. In: Islamic Perspective on Management: Contemporary Issues. YAPIEM. ISBN 978-967-12262-0-9

Ismail, Bahiyah Ahmad, Shahidra Abdul Khalil, Mohd Roslan Mohd Nor, (2012) Quranic Approach in Potraying Crime Stories. The Middle-East Journal of Scientific Research, 12 (1). pp. 123-130.

Ismail, Bahiyah Ahmad, Shahidra Abdul Khalil, Mohd Roslan Mohd Nor, (2012) Quranic Approach in Portraying Crime Stories. pp. 124-130.

Ismail, Dr Siti Zubaidah (2013) Polemik Hudud. Utusan Malaysia.

Ismail, Dr Siti Zubaidah (2011) Prinsip Jiran dan Perkembangannya Menurut Undang-Undang Tort Serta Perbandingannya Dengan Perundangan Islam. Jurnal Undang-Undang Syariah dan Sivil Brunei Darussalam, 1 (1). pp. 5-18.

Ismail, Dr. Siti Zubaidah (2010) Bab 11: Memahami Kesalahan Seksual dalam Konteks Undang-Undang Jenayah dan Cadangan Penerapannya ke Dalam Sistem Pendidikan di Malaysia\". In: Pendidikan Seksual: Perspektif Kurikulum, Pengajaran dan Tingkahlaku Moral. Utusan Publication and Distribution. ISBN ISBN 978-967-61-2286-5

Ismail, Dr. Siti Zubaidah (2008) Dasar dan Amalan Penghukuman Kes jenayah di Mahkamah Syariah: Kemana Halatuju? Jurnal Hukum, 27 (1). pp. 1-20.

Ismail, Dr. Siti Zubaidah (2009) Memahami Undang-Undang dan Hukuman Jenayah Syariah. Milenia Muslim.

Ismail, Dr. Siti Zubaidah (2009) Tinjauan Semula Terhadap Undang-Undang Jenayah Syariah di Malaysia. Shariah Law Report, 2. pp. 47-67.

Ismail, Dr. Siti Zubaidah (2009) Whipping Sentence in Shariah Court. FORWARD magazine.

IBRAHIM, FUADAH JOHARI & PATMAWATI (2010) The Dynamism in the Implementation of Al-Kharaj During The Islamic Rule (634-785ad). Jurnal Syariah (Shariah Journal, 18 (No.3). 629 - 658.

Ibrahim, Fuadah Johari and Patmawati (2007) Seminar Proceeding on National Conference in Islamic finance 2007, Faculty of Business and Accountancy,Universiti Darul Iman. Faculty of Business and Accountancy,Universiti Darul Iman.

ibrahim, Fuadah Johari and Patmawati (2009) Zakat and Economic Improvement Among Asnaf faqir and Miskin: an Analysis. Jurnal Majlis Agama Islam Sarawak, BIL.3.

Ibrahim, Fuadah Johari, Wirdati Mohd Radzi and Patmawati (2009) The Application of Islamic Methodology in a Comparative Social Research: The Study of al-Kharaj Land Tax System. World Academy of Science, Engineering and Technology, 54. p. 1243.

Ibrahim, Fuadah johari, Wirdati mohd Radzi and Patmawati (2009) The Application of Islamic Methodology in a Comparative Social Research: The Study of al-Kharaj Land Tax System. World Academy of Science, Engineering and Technology..

Ismail, Halimatus Saadiah Mat Saad,Baharom Mohamad,Sharifah Hayaati (2013) Peranan Integriti Sebagai Mediator Antara Kepuasan Kerja Menurut Perspektif Islam dan Prestasi Kerja: Pendekatan Empirikal Menggunakan Model SEM/AMOS. UNSPECIFIED.

I, Ilhaamie, A. G.A., Sharifah Hayaati, S.I. & Siti Zubaidah, (2010) Career Avancement of Muslim Women in Federal Civil Service in Malaysia: A Focus on Accountants. UNSPECIFIED.

Ibrahim, Ishak Suliaman, Sumaiyah Mohd Tarmizi, Mohd Afifuddin Mohama (2010) The Significance of Sahur (Pre-Dawn Meal) During Fasting According To The Islamic And Scientific Perspectives. Institut Perubatan dan Pergigian Termaju, Universiti Sains Malaysia..

Ismail, Paizah (2008) Kaedah Pembuktian Dalam Kes Hudud. Jurnal Fiqh, 5.

Ismail, Paizah (2007) Kedudukan Mazhab Syafi'i dalam Undang-undang Jenayah Islam di Malaysia. Jurnal Fiqh, 4.

Ismail, Paizah (2012) Pelaksanaan Diyat Dalam Kerangka Perundangan Di Malaysia: Cabaran Fiqh Semasa. Jurnal Fiqh, 9.

Ismail, Solahuddin (2010) Pembentukan Organisasi Cemerlang: Pandangan Islam Dalam Melantik Pemimpin. Jurnal Usuluddin, 29 (2009).

Islam., Jabatan Pengajian Arab dab Tamadun (2011) Model Kepimpinan Ulama Dalam Pemerintahan Negara Islam Era Paderi di Sumatera. Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia..

Ibrahim, Khadher Ahmad, Sedek Ariffin, Thuraya Ahmad & Norhasnira (2012) RAWATAN ISLAM DI NUSANTARA: ANALISIS TERHADAP PENGAMALAN KAEDAH RAWATAN YANG MERAGUKAN. In: ISLAM DAN ALAM MELAYU. APIUM UNIVERSITY OF MALAYA. ISBN 978-967-5534-25-6

Ismail, Khadijah and Niri, Mohammaddin Abdul and Nawawi, Mohd Saiful Anwar Mohd and Yusuf, Mohd Sallehuddin Mad (2008) Peranan institusi balai cerap dalam pembangunan ketamadunan Islam: Satu sorotan. Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.

Ibrahim, Latifah Abdul Majid, Mohamad Zaid Mohd Zin, Ahamad Asmadi Sa (2011) Response of Muslim Community Concerning Liberal Islam in Malaysia. pp. 440-445.

IBRAHIM, MUHAMMAD LUKMAN BIN (2014) Boycott : Satu Jihad Yang Besar. Majalah-i.

IBRAHIM, MUHAMMAD LUKMAN BIN (2012) Ikhtilaf Qiraat Kitab Turjuman Al-Mustafid oleh Syeikh Abd Rauf Al-Fansuri: Satu Sorotan. QURANICA - International Journal Of Quranic Research, 3 (2). pp. 109-124.

IBRAHIM, MUHAMMAD LUKMAN BIN (2013) Ilmu Tartil Al-Quran : Satu Tinjauan Kritis. Utusan Malaysia.

IBRAHIM, MUHAMMAD LUKMAN BIN (2014) Isu telekung Frozen: Tarbiah biar yang betul. Sinar Harian.

IBRAHIM, MUHAMMAD LUKMAN BIN (2014) Kurikulum Pendidikan Islam di Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya (APIUM):Suatu Tinjauan ke Arah Penambahbaikan. In: slam dan Ketamadunan Melayu: Sumbangan ke arah kemajuan Sejagat. Penerbitan Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, pp. 53-74. ISBN 978-967-10722-66-4

IBRAHIM, MUHAMMAD LUKMAN BIN (2012) Pendidikan Menurut Al-Quran Dan Al-Sunnah : Analisis Terhadap Istilah Pendidikan Berbahasa Arab. Jurnal Darul Quran, JAKIM. pp. 91-111.

IBRAHIM, MUHAMMAD LUKMAN BIN (2010) Tarannum al-Quran menurut pandangan Ulama'. pp. 17-27.

IBRAHIM, MUHAMMAD LUKMAN (2012) Bibliografi pendidikan islam di Malaysia :dapatan awal. In: Islam dan Alam melayu. akademi pengajian islam um & UIN sunan gunong jati bandung, pp. 119-124. ISBN ISBN 978-967-5534-25-6

ISMAIL, MUHAMMAD SAFIRI BIN (2007) Ketokohan Yusuf al-Qaradawi dan Sumbangannya dalam Bidang Hadis: Perbincangan Mengenai Pandangannya Dalam Pembahagian Sunnah Kepada Tasyri iyyah dan Ghayr Tasyri iyyah. jurnal al-Bayan, 5. pp. 129-152.

ISMAIL, MUHAMMAD SAFIRI BIN (2006) Produk Hibah dan Kesannya Kepada Pencapaian Maqasid Dalam Sistem Kekeluargaan Islam di Malaysia. UNSPECIFIED.

ISMAIL, MUHAMMAD SAFIRI BIN (2007) Tajdid Fiqh Mazhab Syafii di Malaysia. Jurnal Fiqh, 4. pp. 27-32.

ISMAIL, MUHAMMAD SAFIRI BIN (2008) The Teaching and Learning of Usul al-Fiqh in Public Universities in Malaysia: Reality and Challenges. JURNAL SYARIAH, 16. pp. 523-536.

I., Mohamad Azrien, MA., Mohd Sahari, N., & Mohd Burhan, (2013) Relationship between Learning Strategies and Motivation by using Structural Equation Modeling Approach. pp. 26-33.

Ibrahim, Mohd Anuar Mamat & Muhammad Lukman (2012) Tujuan Pendidikan Menurut al-Quran dan al-Sunnah: Satu Kajian Terhadap Istilah Pendidikan Berbahasa Arab. Jurnal Darul Quran, JAKIM, 16. pp. 91-111.

Ishak., Mohd Khairul Nizam Zainan Nazri, Nur Saadah bt Hamisan @ Kha (2014) Colour From The Perspective Of Hadith: An Overview. CRI USM.

Ibrahim, Mohd Roslan Mohd Nor & Ahmad Zaki Berahim @ (2010) Pembangunan Modal Insan & Tamadun Dari Perspektif Islam. Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. ISBN 9789675534003

Ibrahim, Mohd Roslan Mohd Nor & Ahmad Zaki Berahim @ (2010) Pembangunan Modal Insan & Tamadun Dari Perspektif Islam. Dept of Islamic History and Civilization, Academy of Islamic Studies, University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia..

Inayatillah, Mohd Roslan Mohd Nor & (2011) Women Marginalization from Public Spaces: The Case of Aceh. Asian Women, 27 (4). pp. 55-79.

Ismail, Mohd Sabri (2004) Sistem Ekonomi Islam Berteraskan Tauhid: Peranan dan Cabarannya Dalam Era Globalisasi. In: Isu-isu Kontemporari Akidah dan Dakwah (Contemporary Issues on Aqidah and Dakwah). University College of Tun Husin Onn (Kuitho), pp. 45-70.

Ibrahim, Muhammad Lukman bin (2014) Pendidikan Awal Kanak-Kanak Mempelajari Al- Quran Melalui Penggunaan Irama Lagu Dalam Kaedah Al-Jabari : Suatu Penelitian Dari Perspektif Neurosains Dan Islam. Centre Of Quranic Research.

Ibrahim, Muhammad Lukman bin (2014) Pendidikan Awal Kanak-Kanak Mempelajari Al-Quran Melalui Penggunaan Irama Lagu Dalam Kaedah Al-Jabari : Suatu Penelitian Dari Perspektif Neurosains Dan Islam. In: Proceedings: The 4th Annual International Quranic Conference 2014 (MUQADDAS IV). Centre Of Quranic Research, pp. 214-233. ISBN E-ISBN:978-967-12182-6-6

Ibrahim, Muhammad Lukman bin (2013) Rancangan Madrasah Al- Hijrah (Tarannum Al-Quran). TV-Alhijrah.

Ibrahim, Muhammad Lukman bin (2014) Takhrij Hadith Berkenaan Tarannum Al-Quran. In: Proceedings: The 4th Annual International Quranic Conference 2014 (MUQADDAS IV). Centre Of Quranic Research, pp. 316-326. ISBN E-ISBN:978-967-12182-6-6

Ismail, Muhammad Safiri (2010) Al-Istihalah sebagai kaedah penentuan hukum makanan: Analisis terhadap isu makanan diubahsuai genetik (gm food). In: Permasalahan Etika dalam Bioteknologi. Institut Alam dan Tamadun Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia, pp. 91-105. ISBN 978-967-5048-82-1

Ibrahim, Muhd Najib Abdul Kadir, Mohamad Zaid Mohd Zin, Ahamad Asmadi (2011) Methodology of Al-Marbawi In The Interpretation of Al Quran: A Study on Tafsir Al-Marbawi Juzuk Alif Lam Mim. pp. 446-451.

ISMAIL, NAWI @ MOHD NAWI BIN HJ. (2009) Haji Mohd Nawi Bin Haji Ismail, 2009, Rencana Bertajuk \"HARI RAYA: SATU PERSPEKTIF ISLAM\". Laman Web http://www.epondok.com.my. UNSPECIFIED.

ISMAIL, NAWI @ MOHD NAWI BIN HJ. (2009) Haji Mohd Nawi Bin Haji Ismail, 2009, Rencana Bertajuk \"HIKMAT DISEBALIK KEDATANGAN AIDIL ADHA\". Laman Web http://www.epondok.com.my. UNSPECIFIED.

ISMAIL, NAWI @ MOHD NAWI BIN HJ. (2009) Haji Mohd Nawi Bin Haji Ismail, 2009, Rencana Bertajuk \"IBADAT PUASA RAMADHAN MENJANA KEPERIBADIAN MUKMIN\". Laman Web http://www.epondok.com.my. UNSPECIFIED.

ISMAIL, NAWI @ MOHD NAWI BIN HJ. (2009) Haji Mohd Nawi Bin Haji Ismail, 2009, Rencana Bertajuk \"KEISTIMEWAAN BULAN REJAB\". Laman Web http://www.epondok.com.my. UNSPECIFIED.

ISMAIL, NAWI @ MOHD NAWI BIN HJ. (2009) Haji Mohd Nawi Bin Haji Ismail, 2009, Rencana Bertajuk \"PERSIAPKAN DIRI DENGAN IMAN DAN TAKWA DI BULAN SYAABAN\". Laman Web http://www.epondok.com.my. UNSPECIFIED.

ISMAIL, NAWI @ MOHD NAWI BIN HJ. (2010) Haji Mohd Nawi Bin Haji Ismail, 2010, Artikel Bertajuk \"ILMU PENJANA KECEMERLANGAN GENERASI MUDA\". Laman Web http://www.epondok.com.my. UNSPECIFIED.

ISMAIL, NAWI @ MOHD NAWI BIN HJ. (2010) Haji Mohd Nawi Bin Haji Ismail, 2010, Artikel Bertajuk \"MENGHAYATI KONSEP AL-MAWADDAH WAL RAHMAH DALAM KELUARGA\",Laman Web http://www.epondok.com.my. UNSPECIFIED.

ISMAIL, NAWI @ MOHD NAWI BIN HJ. (2010) Haji Mohd Nawi Bin Haji Ismail, 2010, Artikel Bertajuk \"PERANAN ULAMA DALAM MENANGANI KEMELUK ABAD 21\". Laman Web http://www.epondok.com.my. UNSPECIFIED.

ISMAIL, NAWI @ MOHD NAWI BIN HJ. (2010) Haji Mohd Nawi Bin Haji Ismail, 2010, Rencana Bertajuk \"BAHAN BACAAN DAN VCD LUCAH MERUPAKAN SATU STRATEGI MUSUH UNTUK MENGHANCURKAN NILAI AKHLAK UMMAH\". Laman Web http://www.epondok.com.my. UNSPECIFIED.

ISMAIL, NAWI @ MOHD NAWI BIN HJ. (2010) Haji Mohd Nawi Bin Haji Ismail, 2010, Rencana Bertajuk \"BERJEMAAH DALAM BEKERJA\". Laman Web http://www.epondok.com.my. UNSPECIFIED.

ISMAIL, NAWI @ MOHD NAWI BIN HJ. (2010) Haji Mohd Nawi Bin Haji Ismail, 2010, Rencana Bertajuk \"HIKMAH DI SEBALIK PENSYARIATAN POLIGAMI\". Laman Web http://www.epondok.com.my. UNSPECIFIED.

ISMAIL, NAWI @ MOHD NAWI BIN HJ. (2010) Haji Mohd Nawi Bin Haji Ismail, 2010, Rencana Bertajuk \"JIHAD PADA PANDANGAN ISLAM\". Laman Web http://www.epondok.com.my. UNSPECIFIED.

ISMAIL, NAWI @ MOHD NAWI BIN HJ. (2010) Haji Mohd Nawi Bin Haji Ismail, 2010, Rencana Bertajuk \"KEADILAN SEJAGAT SATU PERSPEKTIF\". Laman Web http://www.epondok.com.my. UNSPECIFIED.

ISMAIL, NAWI @ MOHD NAWI BIN HJ. (2010) Haji Mohd Nawi Bin Haji Ismail, 2010, Rencana Bertajuk \"KEINDAHAN KONSEP TOLERANSI DALAM ISLAM\". Laman Web http://www.epondok.com.my. UNSPECIFIED.

ISMAIL, NAWI @ MOHD NAWI BIN HJ. (2010) Haji Mohd Nawi Bin Haji Ismail, 2010, Rencana Bertajuk \"KELAHIRAN RASULULLAH MEMBAWA RAHMAT\". Laman Web http://www.epondok.com.my. UNSPECIFIED.

ISMAIL, NAWI @ MOHD NAWI BIN HJ. (2010) Haji Mohd Nawi Bin Haji Ismail, 2010, Rencana Bertajuk \"MEMBENTUK RUMAHTANGGA SEJAHTERA\". Laman Web http://www.epondok.com.my. UNSPECIFIED.

ISMAIL, NAWI @ MOHD NAWI BIN HJ. (2010) Haji Mohd Nawi Bin Haji Ismail, 2010, Rencana Bertajuk \"MENCARI NILAI KEBAHAGIAAN\". Laman Web http://www.epondok.com.my. UNSPECIFIED.

ISMAIL, NAWI @ MOHD NAWI BIN HJ. (2010) Haji Mohd Nawi Bin Haji Ismail, 2010, Rencana Bertajuk \"PANCARAN PERISTIWA HIJRATUL RASUL DALAM KEHIDUPAN UMMAH\". Laman Web http://www.epondok.com.my. UNSPECIFIED.

ISMAIL, NAWI @ MOHD NAWI BIN HJ. (2004) Nawi @ Mohd. Nawi Bin Haji Ismail (2004), Zuriat Soleh (Edisi Kedua), Kota Bharu: Serambi Saujana Sdn. Bhd., 220 hlm. Book. Serambi Saujana Sdn. Bhd.: Kota Bharu Kelantan.. ISBN ISBN 983-40451-0-7

ISMAIL, NAWI @ MOHD NAWI BIN HJ. (2007) Nawi @ Mohd. Nawi Bin Haji Ismail (2007), Pemurnian Akidah Islamiah (Analisis Terhadap Ajaran Salah), Pasir Puteh Kelantan: Dedikasi Sarjana Enterprise, 120 hlm. Book. Dedikasi Sarjana Enterprise. Pasir Puteh, Kelantan.. ISBN ISBN 983-42894-1-3

ISMAIL, NAWI @ MOHD NAWI BIN HJ. (2009) Nawi @ Mohd. Nawi Bin Haji Ismail (2009), Ajaran Sesat Hassan Anak Rimau, Pasir Puteh Kelantan: Dedikasi Sarjana Enterprise, 84 hlm. Book. Pasir Puteh Kelantan: Dedikasi Sarjana Enterprise.. ISBN ISBN 978-983-42894-5

ISMAIL, NAWI @ MOHD NAWI BIN HJ. (2009) Nawi @ Mohd. Nawi Bin Haji Ismail (2009), Akidah Dan Isu Ajaran Sesat, Pasir Puteh Kelantan: Dedikasi Sarjana Enterprise, 125 hlm. Book. Pasir Puteh Kelantan: Dedikasi Sarjana Enterprise,. ISBN ISBN978-983-42894-5-

ISMAIL, NAWI @ MOHD NAWI BIN HJ. (2010) Nawi @ Mohd. Nawi Bin Haji Ismail (2010), Ajaran Sesat Ahmad Laksamana, Pasir Puteh Kelantan: Dedikasi Sarjana Enterprise, 94 hlm. Book. Dedikasi Sarjana Enterprise.

ISMAIL, NAWI @ MOHD NAWI BIN HJ. (2010) Nawi @ Mohd. Nawi Bin Haji Ismail. Pembentangan Kertas kerja bertajuk: Panduan Solat Jenazah Secara Ringkas. Pada Kursus Solat Jenazah Bagi Golongan Belia, 23.10.2010 bertempat di Masjid Mukim Bukit Tanah Selising, Pasir Puteh Kelantan. Anjuran bersama Masjid Bukit Tanah Selising dan Gerakan Belia Wawasan Bukit Tanah Selising, Pasir Puteh Kelantan. UNSPECIFIED.

ISMAIL, NAWI @ MOHD NAWI BIN HJ. (2010) Nawi @ Mohd. Nawi Bin Haji Ismail. Tajuk: AJARAN SESAT HASSAN ANAK RIMAU: SATU SOROTAN. Jurnal Penyelidikan Islam. Bil. 23,2010/1431H. Diterbitkan oleh JAKIM. (Non- ISI/Non-SCOPUS Cited Publication).

ISMAIL, NAWI @ MOHD NAWI BIN HJ. (2010) Nawi @ Mohd. Nawi Bin Haji Ismail. Tajuk: Ajaran IImu Tajalli Ahmad Laksamana: Satu Analisi. Monograf Asasi Pengajian Islam. Diterbit oleh Akadememi Pengajian Islam UM Nilam Puri, tahun 2010. ISBN 978-983-44395-4-5. Halaman 79-96. (Non- ISI/Non- SCOPUS Cited Publication).

ISMAIL, NAWI @ MOHD NAWI BIN HJ. (2009) Nawi @ Mohd. Nawi Haji Ismail, 2009, \"Ajaran Hassan Anak Rimau: Satu Analisis\" dalam \"Pengajian Islam dan Isu-Isu Kontemporari \'09\", APIUM Nilam Puri (Non- ISI/Non-SCOPUS Cited Publication), halaman 69-90. In: UNSPECIFIED UNSPECIFIED.

ISMAIL, NAWI @ MOHD NAWI BIN HJ. (2010) Nawi @ Mohd. Nawi Haji Ismail, Ajaran Sesat Satu Ancaman Terhadap Kemurnian Akidah Islamiah (Bahagian Kedua), Majalah Pengasuh, Majlis Agama Islam Kelantan (MAIK), bil. 619, Mei/Jun 2010, ms 40- 53. Article.

ISMAIL, NAWI @ MOHD NAWI BIN HJ. (2010) Nawi @ Mohd. Nawi Haji Ismail, Ajaran Sesat Satu Ancaman Terhadap Kemurnian Akidah Islamiah (Bahagian Pertama), Majalah Pengasuh, Majlis Agama Islam Kelantan (MAIK), bil. 618, Mac/April 2010, ms 47- 54.Article.

ISMAIL, NAWI @ MOHD NAWI BIN HJ. (2010) Nawi @ Mohd. Nawi Haji Ismail, Ajaran Sesat Satu Ancaman Terhadap Kemurnian Akidah Islamiah (Bahagian Akhir), Majalah Pengasuh, Majlis Agama Islam Kelantan (MAIK), bil. 620, Julai/Ogos/September 2010, ms 50- 55. Article.

ISMAIL, NAWI @ MOHD NAWI BIN HJ. (2011) Nawi @ Mohd. Nawi Haji Ismail, Institusi Ulama\' Dan Peranannya Dalam Mempertahankan Akidah Tauhid (Bahagian Akhir), Majalah Pengasuh, Majlis Agama Islam Kelantan (MAIK), bil. 622, Januari/Februari 2011, ms 45- 52. Article.

ISMAIL, NAWI @ MOHD NAWI BIN HJ. (2010) Nawi @ Mohd. Nawi Haji Ismail, Institusi Ulama\' Dan Peranannya Dalam Mempertahankan Akidah Tauhid, Majalah Pengasuh, Majlis Agama Islam Kelantan (MAIK), bil. 621, Oktober/Nonember/disemer 2010, ms 42- 51. Article.

ISMAIL, NAWI @ MOHD NAWI BIN HJ. (2007) Nawi @ Mohd. Nawi Haji Ismail, Pemurnian Akidah: Analisis Terhadap Ajaran Hassan Anak Rimau(Siri 2), Majalah Pengasuh, MAIK, bil. 604, Julai/Ogos 2007, ms 2-11, Article.

ISMAIL, NAWI @ MOHD NAWI BIN HJ. (2007) Nawi @ Mohd. Nawi Haji Ismail, Pemurnian Akidah: Analisis Terhadap Ajaran Hassan Anak Rimau, Majalah Pengasuh,MAIK, bil. 602, Mach/April 2007, ms 2-10., Article. MAJALAH PENGASUH MAIK.

ISMAIL, NAWI @ MOHD NAWI BIN HJ. (2007) Nawi @ Mohd. Nawi Haji Ismail, Pemurnian Akidah: Bentuk-Bentuk Penyelewengan Ajaran Hassan Anak Rimau, Majalah Pengasuh, MAIK, bil. 603, Mei/Jun 2007, ms 2-8., Article.

ISMAIL, NAWI @ MOHD NAWI BIN HJ. (2009) Nawi @ Mohd. Nawi Haji Ismail, Siri Pemurnian Akidah: Doktrin Ajaran Ahmad Laksamana: Satu Analisis Isi Kandungan Ajaran, Majalah Pengasuh, Majlis Agama Islam Kelantan (MAIK), bil. 616, November/Disember 2009, ms 43- Article. Majalah Pengasuh MAIK.

ISMAIL, NAWI @ MOHD NAWI BIN HJ. (2009) Nawi @ Mohd. Nawi Haji Ismail, Siri Pemurnian Akidah: Doktrin Ajaran Ahmad Laksamana: Satu Analisis, Majalah Pengasuh, MAIK, bil. 614, Julai/Ogos 2009, ms 49- 53. Article.

ISMAIL, NAWI @ MOHD NAWI BIN HJ. (2009) Nawi @ Mohd. Nawi Haji Ismail, Siri Pemurnian Akidah: Doktrin Ajaran Ahmad Laksamana: Satu Analisis Isi Kandungan Ajaran, Majalah Pengasuh, Majlis Agama Islam Kelantan (MAIK), bil. 615, September/Oktober 2009, ms 48-54. Article.

ISMAIL, NAWI @ MOHD NAWI BIN HJ. (2010) Pembentangan Kertas Hasil Penyelidikan Bertajuk: \"Gejala Penyelewengan Akidah Di Malaysia: Kajian Khusus Perkembangan Ajaran Hassan Anak Rimau Di Negeri-Negeri Semenanjung Malaysia\", pada Wacana Teras Disiplin Pengajian Islam dan Bahasa Arab Siri VIII, 27.10.2010 di Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya Nilam Puri, Kota Bharu. Kertas Hasil Penyelidikan ini dibawah Geran Penyelidikan Universiti Malaya UMRG 043/09HNE April 2009-Mac 2010. UNSPECIFIED.

ISMAIL, NAWI @ MOHD NAWI BIN HJ. (2010) Pembentangan Kertas kerja bertajuk: \"Gerakan dakwah Islamiah Dalam Masyarakat Meneliti Faktor-Faktor Kegemilangan\", pada Kursus Bina Negara Asas Mahasiswa Universiti Malaysia Terengganu, pada 7.10.2010 hingga 9.10.2010, bertempat di Kem Damai Besut Terengganu. Anjuran Biro Tatanegara Jabatan Perdana Menteri. UNSPECIFIED.

ISMAIL, NAWI @ MOHD NAWI BIN HJ. (2010) Pembentangan Kertas kerja bertajuk: \"Kepentingan Akidah Tauhid Dalam Kehidupan Insan: Satu Huraian Ilmiah\", pada Kursus Bina Negara Asas Mahasiswa Universiti Malaysia Terengganu (UMT), pada 10.2.2010 hingga 13.2.2010, bertempat di Kem Desa Mahmood (A) Pasir Mas, Kelantan. Anjuran Biro Tatanegara Jabatan Perdana Menteri. Nawi@ Mohd. Nawi bin Haji Ismail.

ISMAIL, NAWI @ MOHD NAWI BIN HJ. (2010) Pembentangan Kertas kerja bertajuk: \"Konsep Berjemaah dalam bekerja: Satu Perspektif Islam\", pada Kursus Kenegaraan Peringkat Kebangsaan, pada 21.6.2010 hingga 24.6.2010, bertempat di Kem Agro Peladang Setiu Terengganu. Anjuran Biro Tatanegara Jabatan Perdana Menteri. Nawi @ Mohd. Nawi bin Haji Ismail.

Ismail, Noor Azam Abdul Rahman, Rahimin Affandi, Ruzman Md. Noor, (2014) Bahagian 1: Seni Bina dan Budaya. In: Amalan Kearifan Tempatan Dalam masyarakat Melayu/Nusantara. Penerbit Universiti Sains Malaysia (USM), p. 50. ISBN ISBN 978-983-861-630-0

ISMAIL, PAIZAH BINTI HAJI (2001) 1575;1604;1606;1592;1585;1610;1575;1578; 1575;1604;1601;1602;1607;1610;1577; 1575;1604;1571;1587;1575;1587;1610;1577; 1601;1610; 1605;1576;1575;1606;1610; 1571;1581;1603;1575;1605; 1575;1604;1605;1593;1575;1605;1604;1575;1578;. دار الصحوة للنشر والتوزيع.

ISMAIL, PAIZAH BINTI HAJI (2001) AL-Fiqh al-Jina'i al-Islami. Intel MULTIMEDIA AND PUBLICATION. ISBN 983-2417-03-1

ISMAIL, PAIZAH BINTI HAJI (2013) ANAK TAK SAH TARAF DARI PERSPEKTIF SYARIAH DAN PERUNDANGAN ISLAM DI MALAYSIA. pp. 77-90.

ISMAIL, PAIZAH BINTI HAJI (1995) Asas-asas Muamalat Dalam Islam. Dewan Bahasa dan Pustaka. ISBN 983-62-4742-4

ISMAIL, PAIZAH BINTI HAJI (1991) Asas-asas Pembinaan Keluarga Dalam Islam. Mahir Publication. ISBN 983-70-0054-6

ISMAIL, PAIZAH BINTI HAJI (1999) Fiqh Al-Aulawiyyat: Konsep dan Hubungannya dengan Fiqah al-Muwazanat. In: Hukum Islam Semasa Bagi Masyarakat Malaysia Yang Membangun. Department of Fiqh and Usul, pp. 73-80. ISBN 983-99273-2-9

ISMAIL, PAIZAH BINTI HAJI (1990) Generasi Fuqaha. Media Ehsan. ISBN 983-9682-21-0

ISMAIL, PAIZAH BINTI HAJI (2008) Hudud: Hukum dan Pelaksanaan. Karya Bestari Sdn Bhd. ISBN 978-967-86-0321-8

ISMAIL, PAIZAH BINTI HAJI (2003) Kekeluargaan Islam dari Perspektif al-Quran dan al-Sunnah. Penerbit Universiti malaya. ISBN 983-100-152-4

ISMAIL, PAIZAH BINTI HAJI (2008) Keluarga dan Nilai-nilai Kekeluargaan dalam Islam. In: Keluarga Islam, Kemahiran Keibubapaan dan Cabaran Semasa. IKIM, pp. 29-44. ISBN 978-983-3698-24-0

ISMAIL, PAIZAH BINTI HAJI (2003) Keperluan Memahami Maqasid al-Syariah dalam Membina Fiqh Semasa. In: Prosiding Seminar Kebangsaan Fiqh Semasa. UKM, pp. 11-27. ISBN 983-2234-16-6

ISMAIL, PAIZAH BINTI HAJI (2012) Menangani Zina dan Pembuangan Bayi di Kalangan Remaja di Sekolah: Perspektif Undang-undang Jenayah Syariah di Malaysia. In: Menangani Zina & Pembuangan Bayi. IKIM. ISBN 978-983-2636-55-7

ISMAIL, PAIZAH BINTI HAJI (2012) PELAKSANAAN DIYAT DALAM KERANGKA PERUNDANGAN DI MALAYSIA:CABARAN FIQH SEMASA. pp. 1-20.

ISMAIL, PAIZAH BINTI HAJI (2014) Pemakaian Kaedah Fiqh Terhadap Isu Penyerupaan (Al-Tasyabbuh) dalam Konteks Masyarakat Majmuk di Malaysia. jurnal Fiqh, 11. pp. 1-28.

ISMAIL, PAIZAH BINTI HAJI (2012) Pendekatan Baru Maqasid al-Shariah dalam pengajian Shari'ah di Malaysia: satu analisis. In: Maqasid al-Syariah. IIUM Press. ISBN 978-967-418-235-9

ISMAIL, PAIZAH BINTI HAJI (2006) Pengambilkiraan 'Urf dalam Menentukan Hukum Jenayah dalam Fiqh Klasik dan Pendekatannya dalam Fiqh Semasa. In: Hukum Islam dan Budaya Tempatan. Department of Fiqh dan Usul.

ISMAIL, PAIZAH BINTI HAJI (2004) Pengantar Pengajian Syariah. Al-Bayan Publication.

ISMAIL, PAIZAH BINTI HAJI (2014) Penyelesaian Masalah Pertentangan antara Nas Berasaskan Prinsip Maqasid al-Syari'ah. Jurnal Fiqh , 11. pp. 75-96.

ISMAIL, PAIZAH BINTI HAJI (2000) Perubahan-perubahan Perlu dalam Fiqh Jenayah Berasaskan Teori Fiqh Malaysia. In: Fiqh Malaysia. Department of Fiqh and Usul, pp. 193-204. ISBN 983-99273-3-7

ISMAIL, PAIZAH BINTI HAJI (2004) Status Wanita Dalam Undang-undang Jenayah Islam. YADIM. ISBN 983-9878-29-8

ISMAIL, PAIZAH BINTI HAJI (1991) Undang-undang Jenayah Islam. Dewan Pustaka Islam. ISBN 983-66-0028-0

IBRAHIM, PATMAWATI BINTI (2006) Abstrak Persidangan Kebangsaan Ekonomi Malaysia:Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Dari Perspektif rancangan Malaysia Kesembilan, 11-13 Disember 2006. UNSPECIFIED. UNSPECIFIED.

IBRAHIM, PATMAWATI BINTI (2007) Laporan Akhir Projek Penyelidikan Waqf Kontemporari UM-YADIM 2005/2006. Pengurusan Aset waqf Yang Profesiional Dan Berdaya Maju: Pendekatan Undang-undang Dan Pembangunan Ekonomi Kontemporari. UNSPECIFIED.

IBRAHIM, PATMAWATI BINTI (2007) Memaksimakan Agihan Zakat. In: Koleksi Rencana Merdeka. Jabatan Pengajian Tinggi, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia, pp. 226-230.

IBRAHIM, PATMAWATI BINTI (1999) Pengeluaran Dan Penggunaan Muzik Dalam Sistem Ekonomi Islam. UNSPECIFIED.

IBRAHIM, PATMAWATI BINTI (2008) Peranan Agihan Zakat Dalam Meningkatkan Tahap Ekonomi Ummah. UNSPECIFIED.

IBRAHIM, PATMAWATI BINTI (2005) Potential Role Of Zakat Distribution In Reducing Income Inequality Among The Muslim Society. In: Teori dan Aplikasi Kontemporari Sistem Ekonomi Islam di Malaysia. Utusan Publications dan Distributors Sdn Bhd, pp. 224-240.

IBRAHIM, PATMAWATI BINTI (2006) Prosiding Persidangan Kebangsaan Ekonomi Malaysia 11-13 Disember 2006, Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. UNSPECIFIED.

IBRAHIM, PATMAWATI BINTI (2008) Sistem Takaful di Malaysia: Isu-isu Kontemporari. Penerbit Universiti Malaya.

IBRAHIM, PATMAWATI BINTI (2005) Teori dan Aplikasi Kontemporari Sistem Ekonomi Islam di Malaysia. Utusan Publications dan Distributors Sdn Bhd.

IBRAHIM, PATMAWATI BINTI (2007) Zakat Sebagai Motivasi Pembangunan Ekonomi Umat Islam. In: Islam di Malaysia Pasca Kemerdekaan. Jabatan Usuludin dan Falsafah, Universiti Kebangsaan Malaysia, pp. 77-95.

IBRAHIM, PATMAWATI BINTI (2001) Zakat and Redistribution Mechanism: Comparative Analysis. Jurnal Syariah, 2 (2001). pp. 53-60.

IBRAHIM, PATMAWATI BINTI (2008) Zakat sebagai Instrumen Takaful sosial dalam Kalangan Masyarakat Islam. In: Sistem Takaful di Malaysia: Isu-isu Kontemporari. Penerbit Universiti Malaya, pp. 89-100.

IBRAHIM, PATMAWATI BINTI (1998) al-Manar. UNSPECIFIED.

Ismail, Paizah Hj (1997) Asas Perbezaan Kadar Diyat Antara Lelaki dan Wanita Menurut Undang-undang Jenayah Islam. pp. 32-44.

Ismail, Paizah Hj (2004) Aurat Wanita: Konsep dan Hukum Mengenainya. pp. 21-42.

Ismail, Paizah Hj (2013) Fenomena Al-Tasyabbuh (Penyerupaan) Dalam Sambutan Perayaan Masyarakat Majmuk Di Malaysia. Jurnal Syariah (Shariah Journal), APIUM, 21 (1). pp. 21-42.

Ismail, Paizah Hj (1994) Hukuman Mati di Bawah Undang-undang Jenayah Islam. pp. 79-87.

Ismail, Paizah Hj (2000) Hukuman Qisas bagi Kes-kes yang Melibatkan Wanita Menurut Hukum Jenayah Islam.

Ismail, Paizah Hj (2009) Ijtihad dalam Institusi Fatwa di Malaysia: Satu Analisis. JURNAL SYARIAH, 17 (1). pp. 195-222.

Ismail, Paizah Hj (1997) Istilah-istilah Wanita dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Jurnal Usuluddin, 9 (1). pp. 12-24.

Ismail, Paizah Hj (2008) Kaedah Pembuktian Dalam Kes Hudud. Jurnal Fiqh, 5 (1). pp. 23-46.

Ismail, Paizah Hj (1993) Kaedah dan Cara Pelaksanaan Hukuman Sebat: Satu Penilaian. pp. 56-65.

Ismail, Paizah Hj (2007) Kedudukan Mazhab Syafi'i dalam Undang-undang Jenayah Islam di Malaysia. pp. 237-250.

Ismail, Paizah Hj (1997) Kes-kes Jenayah Wanita Pada Zaman Awal Islam. pp. 42-54.

Ismail, Paizah Hj (1992) Kesalahn-kesalahan Jenayah di Bawah Undang-undang Jenayah Syariah Negeri kelantan 1985. Jurnal MEDIUM.

Ismail, Paizah Hj (2008) Pembaharuan Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) Islam di Malaysia: Satu Analisis Terhadap Teori dan Cabaran. JURNAL MASALAH PENDIDIKAN, 31 (1). pp. 193-214.

Ismail, Paizah Hj (2006) Pendekatan Baru Maqasid al-Syari'ah dalam Pengajian Syariah di Malaysia. pp. 35-70.

Ismail, Paizah Hj (1993) Pentadbiran Undang-undang Jenayah Islam di Malaysia. pp. 213-229.

Ismail, Paizah Hj (2008) Prosedur Asas dalam Pendakwaan Kes Hudud. pp. 33-46.

Ismail, Paizah Hj (2008) Reformasi Undang-undang Keluarga Islam di Malaysia: Satu Analisis Terhadap Gagasan Konsep Fiqh Semasa. pp. 223-244.

Ismail, Paizah Hj (2003) Status Wanita dalam Islam: Antara Prinsip Syariah dan Ijtihad Fuqaha. pp. 67-72.

Ibrahim, Patmawati (2010) Establishment of Justice Islamic Economic System in the Era of Globalization. Ulumuddin Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam. , ISSN: 141SO ? 5608, 6.. Pp 5 ¿ 11.

Ibrahim, Patmawati (2011) Mengoptimakan Dana Zakat Untuk Golongan Miskin Dan Memerlukan. In: Pembangunan Zakat: Daripada Zakat Sara Diri Kepada Zakat Produktif. Pulau Pinang: PUZ MAINPP dan ISDEV USM.

Ibrahim, Patmawati (2008) Pelan Tindakan Pembangunan Ekonomi Melalui Agihan Zakat: Analisis Empirikal. JURNAL SYARIAH, 17. pp. 223-244.

Ibrahim, Patmawati (2009) Tahap Ekonomi Ummah. In: Pengintegrasian Zakat dan Cukai di Malaysia: Menerajui kecemerlangan Zakat, . 2009, h. UPENA, UiTM Shah Alam, 123-140 .

Ismail, Prof. Madya Datin Dr. Paizah Hj (2010) Wanita Status Sosial & Undang-undang Islam. Karya Bestari Sdn Bhd. ISBN 978-967-86-0337-9

Ibrahim, Rahisam Ramli dan Patmawati (2010) Kesan Agihan Zakat Dalam Membasmi Kemiskinan dan Ketakseimbangan Agihan Pendapatan di Negeri Sembilan. UNSPECIFIED.

ISMAIL, SHARIFAH HAYAATI BINTI SYED (2015) Application of wasatiyyah Concept in Public Administration Performance Appraisal System in Malaysia. Advance Science Letters, 21 (6). pp. 1307-1310.

ISMAIL, SHARIFAH HAYAATI BINTI SYED (2015) Buku Panduan Manual Perlaksanaan Sistem Kualiti Berteraskan Syariah MS 1900 di IPT Malaysia: Ke arah Pengurusan Berkesan dan Inovatif. Universiti pertahanan Malaysia. ISBN 978-967-5985-37

ISMAIL, SHARIFAH HAYAATI BINTI SYED (2011) Career Advancement Barriers in Malaysian Federal Public Service. UNSPECIFIED.

ISMAIL, SHARIFAH HAYAATI BINTI SYED (2008) Effective Governance in Islam and Contemporary Perspective: Its Application in The Umar Ibn al-Khattab Period: An Analysis. Ridzwan Ahmad et al.

ISMAIL, SHARIFAH HAYAATI BINTI SYED (2013) Elak 3 Perangai, Dekati 3 Cara Kerja,. Berita Harian.

ISMAIL, SHARIFAH HAYAATI BINTI SYED (2014) FORUM PERDANA EHWAL ISLAM-TV1. UNSPECIFIED.

ISMAIL, SHARIFAH HAYAATI BINTI SYED (2015) Factor influencing halal food consumption among young consumers in Klang Valley,Malaysia. JURNAL SYARIAH, 23 (1). pp. 79-102.

ISMAIL, SHARIFAH HAYAATI BINTI SYED (2013) Fiqh Wanita. TV al-Hijrah.

ISMAIL, SHARIFAH HAYAATI BINTI SYED (2007) Governing Public Service in Malaysia: An Islamic Focus. International Journal of Interdisciplinary Social Sciences, 2 (3). pp. 331-342.

ISMAIL, SHARIFAH HAYAATI BINTI SYED (2010) ISLAMIC LEADERSHIP FOR GOVERNANCE. UNSPECIFIED.

ISMAIL, SHARIFAH HAYAATI BINTI SYED (2013) Integriti amalan murni tuntutan Islam. Berita Harian.

ISMAIL, SHARIFAH HAYAATI BINTI SYED (2007) Islam and women's right". Batavia The daily News, New York.

ISMAIL, SHARIFAH HAYAATI BINTI SYED (2013) Kebersamaan Perkasa Organisasi,. Berita Harian.

ISMAIL, SHARIFAH HAYAATI BINTI SYED (2014) Kelestarian Insan Melalui Nilai & Pendekatan Wasatiyyah dalam Urustadbir Berkesan di Malaysia. UTHM.

ISMAIL, SHARIFAH HAYAATI BINTI SYED (1994) Konsep al-baghy & Pendekatannya dalam politik masa kini.

ISMAIL, SHARIFAH HAYAATI BINTI SYED (2002) Malaysian public administration in globalisation era: an analysis from fiqh siasah. UNSPECIFIED.

ISMAIL, SHARIFAH HAYAATI BINTI SYED (2014) Muslim Women Career Advancement: A Study of Indonesian Public Service. International Journal of Business and Social Sciences., 5 (2). pp. 168-179.

ISMAIL, SHARIFAH HAYAATI BINTI SYED (2014) New Concept for Human Sustainability Criteria based on al-Wasatiyyah: Early Findings for Public Service Improvement. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

ISMAIL, SHARIFAH HAYAATI BINTI SYED (2008) ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR IN MUSLIM ORGANIZATION : A CASE STUDY AT KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA, BRUNEI DARUSSALAM. UNSPECIFIED.

ISMAIL, SHARIFAH HAYAATI BINTI SYED (2012) PERANCANGAN STRATEGIK ISLAM: PENGAMALAN USAHA PERANCANGAN PEMBANGUNAN DALAM PENDIDIKAN TINGGI DI MALAYSIA. Kolej Universiti Islam Sultan Azlan Shah (KUISAS).

ISMAIL, SHARIFAH HAYAATI BINTI SYED (2013) PROGRAM CINTA ILMU TV AL-HIJRAH. UNSPECIFIED.

ISMAIL, SHARIFAH HAYAATI BINTI SYED (2012) PROGRAM SOLEHAH TV AL-HIJRAH. UNSPECIFIED.

ISMAIL, SHARIFAH HAYAATI BINTI SYED (2008) Pembudayaan Nilai dan Profesionalisme Dalam Perkhidmatan Awam ke Arah Efektif Governan di Malaysia",. Pusat Penerbitan dan Percetakan Universiti Kebangsaan Malaysia.

ISMAIL, SHARIFAH HAYAATI BINTI SYED (2009) Pengukuhan Nilai Dan Profesionalisme Di Kalangan Penjawat Awam Ke Arah Efektif Governan Di Malaysia. .559-592, .

ISMAIL, SHARIFAH HAYAATI BINTI SYED (2012) Peranan Pemerintah Dalam Melindungi Hak Beragama Umat Islam Bidang Halal Di Nusantara. Universiti Teknologi Mara, Samarahan, Sarawak &Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan, Brunei Darussalam.

ISMAIL, SHARIFAH HAYAATI BINTI SYED (2013) Perancangan Strategik Islam: Usaha Perancangan Pembangunan Dalam Pendidikan Tinggi Di Malaysia. Global Journal Al-Thaqafah.

ISMAIL, SHARIFAH HAYAATI BINTI SYED (2005) Perancangan Tingkahlaku Organisasi:Kajian Di Kementerian Hal Ehwal Ugama (KHEU), Negara Brunei Darussalam. pp. 85-121.

ISMAIL, SHARIFAH HAYAATI BINTI SYED (1999) Pragmatisme dari pandangan politik Islam & moden. Shariah Journal, 2 (2). pp. 49-63.

ISMAIL, SHARIFAH HAYAATI BINTI SYED (2011) Role and transition of public service in Malaysia: An effective governance perspective. African Journal Of Business Management, 5. pp. 1963-1974.

ISMAIL, SHARIFAH HAYAATI BINTI SYED (1994) Sharifah Hayaati Syed Ismail, Pemikiran Politik: Perbdaningan Asas antara Islam dan Sekularisme Barat , MEDIUM (Jurnal Akademi Pengajian Islam), Bil. III, Jun 1994.

ISMAIL, SHARIFAH HAYAATI BINTI SYED (2013) Sikap Kepunyaan Berciri Islam Rahsia Kejayaan Berganda. UNSPECIFIED.

ISMAIL, SHARIFAH HAYAATI BINTI SYED (2015) The Application of Wasatiyyah Concept in Public Administration Performance Appraisal System in Malaysia. International Conference on Business, Management, Tourism and Hospitality (BIZMATOUR),.

ISMAIL, SHARIFAH HAYAATI BINTI SYED (2014) The Role of Integrity as a mediator Between Work satisfaction and Work Performance in the Perspective of Islam: An Empirical Approach Using SEM/AMOS Model. IMPACT: International Journal of Research in Applied, Natural and Social Sciences (IMPACT: IJRANSS) ISSN(E): 2321-8851; ISSN(P): 2347-4580 Vol. 2, Issue 1, Jan 2014, 71-84 , 2 (1). 71-84 .

ISMAIL, SHARIFAH HAYAATI BINTI SYED (2013) Wasatiyyah in Malaysia's Public Administration,. Universii Islam Madinah & UM.

ISMAIL, SHARIFAH HAYAATI BINTI SYED (2014) Why Are We eating halal?Using the Theory of Planned Behavior in Predicting Halal Food Consumption among Generation Y in Malaysia. International Economics Development Research Center (IEDRC)..

ISMAIL, SHARIFAH HAYAATI BINTI SYED (2015) Why Are We eating halal?Using the Theory of Planned Behavior in Predicting Halal Food Consumption among Generation Y in Malaysia. International Journal of Social Science & Humanity, 5 (7). pp. 608-612.

ISMAIL, SHARIFAH HAYAATI BINTI SYED (2008) Women play role in vision The Brunei Times. UNSPECIFIED.

ISMAIL, SHARIFAH HAYAATI BINTI SYED (2014) Zulfadli AR, Ilhaamie, AGA, Sharifah Hayaati SI, Wasatiyyah Sebagai Suatu Alat Pengukuran Penilaian Prestasi Dalam Perkhidmatan Awam Di Malaysia. UNSPECIFIED.

ISMAIL, SHARIFAH HAYAATI BINTI SYED (2013) on various topics. UNSPECIFIED.

ISMAIL, SITI ZUBAIDAH BINTI (2005) Assimilating the Diyat Formula for Quantum of Damages dan Its Harmonisation inti the Malaysian System of Compensation For Personal Injuries\". UNSPECIFIED.

ISMAIL, SITI ZUBAIDAH BINTI (2001) Bagaimanakah Undang-undang Murtad Selamatkan Akidah Islam? UNSPECIFIED.

ISMAIL, SITI ZUBAIDAH BINTI (2005) Hak Wanita Untuk Membubarkan Perkahwinan. IKIM.

ISMAIL, SITI ZUBAIDAH BINTI (2014) Hukuman Rejam, Zina dan Kontroversinya: Antara Aspirasi dan Realiti di Nigeria. Jurnal Syariah, 22 (3). pp. 385-406.

ISMAIL, SITI ZUBAIDAH BINTI (2006) Islam, Science dan Technology: Some Ethical, Moral dan Religious Considerations. In: UNSPECIFIED UNSPECIFIED.

ISMAIL, SITI ZUBAIDAH BINTI (2003) Kajian Keberkesanan Mahkamah Syariah di Malaysia. UNSPECIFIED.

ISMAIL, SITI ZUBAIDAH BINTI (2006) Ke arah Mewujudkan Sistem Pampasan Bagi Mangsa Rogol : Satu Cadangan. UNSPECIFIED.

ISMAIL, SITI ZUBAIDAH BINTI (2003) Penentuan Liabiliti Doktor Dalam Kes-Kes Kecuaian perubatan. UNSPECIFIED.

ISMAIL, SITI ZUBAIDAH BINTI (2007) Pengajian Undang-Undang Islam di IPTA di Malaysia: Analisis Terhadap Silibus Pengajian dan Cabaran Semasa. In: UNSPECIFIED UNSPECIFIED.

ISMAIL, SITI ZUBAIDAH BINTI (2003) Peraturan Jalanraya dan Sikap Manusia Dalam kehidupan. Utusan Publication.

ISMAIL, SITI ZUBAIDAH BINTI (2007) Polis Moral dan Masyarakat Sifar jenayah: Cabaran Bahagian Penguatkuasaan dan Pendakwaan Jabatan Agama Islam Dalam Usaha Pencegahan Jenayah Syariah. In: UNSPECIFIED UNSPECIFIED.

ISMAIL, SITI ZUBAIDAH BINTI (2003) Sumbang Mahram : Memadaikah Undang-undang Yang Ada? JAKIM.

ISMAIL, SITI ZUBAIDAH BINTI (2005) Undang-undang Jenayah Islam dan Pelaksanaan Jenayah Syariah di Malaysia. In: Mahkamah Syariah di Malaysia: Pencapaian dan Cabaran. UM press.

ISMAIL, SITI ZUBAIDAH BINTI (2005) Undang-undang Prosedur Jenayah di Malaysia: satu penilaian. In: Mahkamah Syariah di Malaysia: Pencapaian dan Cabaran. UM Press, pp. 203-214.

ISMAIL, SITI ZUBAIDAH BINTI (2001) Wanita dan Kesalahan Jenayah Syariah di Wilayah Persekutuan. In: UNSPECIFIED UNSPECIFIED.

ISMAIL, SITI ZUBAIDAH BINTI (2006) Whipping Sentence: The Tales Between Two Codes of Criminal Procedures. UNSPECIFIED.

ISMAIL, SITI ZUBAIDAH BINTI (2004) \"Doktor, Etika dan Kembar Bijani : Liabiliti Doktor Menurut Perspektif Hukum Islam\".

ISMAIL, SITI ZUBAIDAH BINTI (1999) \"Kemalangan Maut Jalanraya Menurut Perspektif Undang-Undang Islam dan Malaysia\".

ISMAIL, SITI ZUBAIDAH BINTI (1998) \"Pendermaan Sperma Menurut Perspektif Islam\".

ISMAIL, SITI ZUBAIDAH BINTI (2004) \"Pengalaman Negeri Kelantan Dalam Melaksanakan Hukuman Sebat Rotan Terhadap Kesalahan Jenayah Syariah\".

ISMAIL, SITI ZUBAIDAH BINTI (2000) \"Provocation and Battered Woman Who Kill In England\".

ISMAIL, SITI ZUBAIDAH BINTI (2006) \"Wooing Whipping Sentence For Shariah Offenders\" Shariah Law Reports (2006) 35.

ISMAIL, SITI ZUBAIDAH (2012) The modern interpretation of diyat formula for quantum of damages: the case of homicide and personal injuries. Arab Law Quarterly, 26 (3). pp. 361-379.

Ismail, SIti Zubaidah (2014) Hudud dan Undang-Undang Jenayah Syariah dalam Kerangka Perlembagaan dan Sistem Perundangan Dualisme: Komitmen Pelaksanaan ke arah Membendung Jenayah di Malaysia. Shariah Journal, 2014 (1). pp. 195-214.

Ismail, Shamsiah binti Mohamad (2000) Al-Ribh fi al-Fiqh al-Islami, Dawabituh wa Tahdiduh fi al-Mu\'assasat al-Maliyyah al-Mu`asarah. Dar al-Nafa\\\'is.

Ismail, Sharifah Hayaati Syed (2006) Budaya & Etika Kerja Tempatan:Pengaruhnya Terhadap Perubahan Hukum. In: Hukum Islam Dan Budaya Tempatan. Akademi Pengajian Islam. ISBN 983-99273-8-8

Ismail, Sharifah Hayaati Syed (2008) Budaya Kerja Cemerlang Menurut perspektif Islam:Amalan Perkhidmatan Awam Malaysia\' dalam Jurnal Pengajian Melayu, Jld 19. Jurnal Pengajian Melayu, 19.

Ismail, Sharifah Hayaati Syed (2010) Career Advancement of Muslim Women: A Special Focus on Federal Civil Service in Malaysia. National University of Singapore.

Ismail, Sharifah Hayaati Syed (2004) Dasar Nilai dan etika Penjawat Awam-Efektif Governan Dalam Pentadbiran dan Politik Di Malaysia. In: Efektif Governan Di Malaysia Menurut Perspektif Islam,. Universiti Malaya. ISBN 983-100-212-1

Ismail, Sharifah Hayaati Syed (2004) Etika Kerja-Efektif Governan Dalam Pentadbiran dan Politik di Malaysia. In: Efektif Governan Di Malaysia Menurut Perspektif Islam. Universiti Malaya. ISBN 983-100-212-1

Ismail, Sharifah Hayaati Syed (2009) Government Agencies and Public Services. In: Governing Malaysia. Malaysian Strategic Research Center. ISBN 978-983-9783-24-7

Ismail, Sharifah Hayaati Syed (2007) Islamic ethics & Values in Public Service in Malaysia: Ways in Facing Challenges in the 21st century. Jurnal Jabatan Pengajian Asia Tenggara.

Ismail, Sharifah Hayaati Syed (2006) Islamic values & ethics in Public Services towards quality delivery system of Malaysia. Universiti Malaysia Sabah.

Ismail, Sharifah Hayaati Syed (2002) Kepimpinan Wanita Dari Perspektif al-siyasah al- syar`iyyah. pp. 109-123.

Ismail, Sharifah Hayaati Syed (2007) Muflis Nilai:Apabila Baik & Buruk Bersatu, AL- ISLAM. AL-ISLAM.

Ismail, Sharifah Hayaati Syed (2003) Pendekatan Fiqh Siyasah Dalam Sektor Awam Di Malaysia:Strategi Menghadapi Globalisasi. Kolej Islam Darul Ihsan, Selangor.

Ismail, Sharifah Hayaati Syed (2002) Penglibatan wanita Dalam Politik dari Perspektif Islam. In: Etika & Budaya Berpolitik Dari Perspektif Islam. IKIM.

Ismail, Sharifah Hayaati Syed (2003) Pentadbiran Organisasi. Universiti Malaysia Sarawak.

Ismail, Sharifah Hayaati Syed (2004) Peranan Wanita Dalam Pemerintahan dan Kepimpinan Sebuah Negara Islam. In: Konsep dan Peranan Ulil Amri Di Malaysia. IKIM.

Ismail, Sharifah Hayaati Syed (2001) Perancangan Strategik dalam Pentadbiran Islam: Suatu Tinjauan Perbdaningan. pp. 47-57.

Ismail, Sharifah Hayaati Syed (2003) The Development and Challenge in Malaysian Public Administration in the Era of Globalisation. In: Malaysian And Globalisation: Issues and Challenges in the 21st Century. University Malaya.

Ismail, Sharifah Hayaati Syed (2006) Values & Ethics in the Malaysian Civil Service. University of Aegean.

Ismail, Sharifah Hayaati Syed (2007) Values & Ethics towards quality public delivery system: an Islamic perspective. Shariah Journal, 15 (2).

Ismail, Sharifah Hayaati Syed (2005) Wanita Berjaya Dari Perspektif Islamdalam Kajian Syariah dan Undang-undang, Siri 2, Kuala Lumpur: Fakulti Syariah dan Undang-undang, Kolej Universiti Islam Malaysia (KUIM), hh. 57-71, 2005. Shariah dan undang-undang, 2. pp. 57-71.

Ismail, Sharifah Hayaati Syed (2006) Wanita Berjaya: Kedudukannya Disisi Suami dan Kepentingan Kufu. In: Memahami Kedudukan Wanita Berjaya Dari Perspektif Islam. IKIM.

Ismail, Sharifah Hayaati Syed (2003) Wanita Di Dalam politik & Pemerintahan Dari Kacamata Hukum. In: Islam, Politik Dan Kerajaan. Pejabat Penerangan & Penyelidikan Kerajaan Negeri Johor.

Ismail,, Sharifah Hayaati Syed (2013) Pengurusan Kualiti Menurut Perspektif Islam. University Malaya Press. ISBN ISBN 978-983-100-584

ismail, Sharifah Hayaati Syed (2005) Islamic ethics & Values in Public Service in Malaysia: Ways in Facing Challenges in the 21st century. Faculty of Arts & Social Science, University Malaya..

ismail, Sharifah Hayaati Syed (2008) Pemikiran pelayanan masyarakat Dalam Islam:membangun sistem penyampaian informasi yang berkualitas di Malaysia. In: Metodologi Pengkajian Islam (Pengalaman Indonesia- Malaysia). Institut Studi Islam Darussalam,Gontor.

ismail, Sharifah Hayaati Syed (2010) Shared Arabian Muslim Travel Photos. University of Lugano, Switzerland.

ismail, Sharifah Hayaati Syed (2005) Wanita Berjaya Dari perspektif Islam. In: Kajian Syariah Dan Undang-undang. Kolej Universiti Islam Malaysia (KUIM),, pp. 57-71.

ismail, Sharifah Hayaati syed (2003) Budaya dan Etika Kerja Tempatan : Pengaruhnya Terhadap Perubahan Hukum. pp. 77-91.

Ibrahim, Siti Rabiatul Adawiyah,Sumaiyah Mohd Tamizi, Syahadatul Hafi (2011) Makanan untuk Otak (BrainFood): Tinjauan daripada Perspektif al-Quran dan Sains. Centre of Quranic Research.

Ismail, Siti Zubaidah (2015) At the Foot of the Sultan: The Dynamic Application of Shariah in Malaysia. EJIMEL Electronic Journal of Islamic and Middle Eastern Law, 3. pp. 69-81.

Ismail, Siti Zubaidah (2010) Contesting Jurisdiction in Respect of Incest: With Particular Reference to Malaysia. The Law Review (2). pp. 247-266.

Ismail, Siti Zubaidah (2008) Criminalise or (De)Criminalise? Offences Against Religion of Islam and Its Punishment in Malaysia. Academy of islamic Studies.

Ismail, Siti Zubaidah (2008) Dasar Penguatkuasaan dan Pendakwaan Jenayah Syariah di Malaysia. Jurnal Syariah (Shariah Journal), APIUM. pp. 537-554.

Ismail, Siti Zubaidah (2000) Hak-Hak Tertuduh di Mahkamah Syariah (Rights of Accused in Shariah Court). Academy of Islamic Studies. ISBN 1394-4320

Ismail, Siti Zubaidah (2008) Hak-hak Tertuduh di Mahkamah Syariah. In: Undang-Undang Islam di Malaysia: Prinsip dan Amalan. UM Press.

Ismail, Siti Zubaidah (2014) Hukum Rejam terhadap Pesalah Zina dan Kontroversinya di Nigeria (Stoning to Death against Adulterers and Its Controversy in Nigeria). In: Modal Insan dan Cabaran Pembentukan Ummah Cemerlang (Human Capital and the Challenge of Developing Excellent Ummah). Penerbit UNISZA. ISBN ISBN 978-983-9842-88-3

Ismail, Siti Zubaidah (2010) Hukuman Sebat Syariah: Kemana Selepas Kartika Sari (Shariah Whipping: Where Do We Go From Here?) Dewi? Current Law Journal, 1. xxv-x1i.

Ismail, Siti Zubaidah (2012) Kajian semula terhadap undang-undang jenayah syariah (Revisiting Shariah Law on Criminal Offences). In: Korpus undang-undang Islam di Malaysia: semakan dan cabaran (Islamic Law Corpus in Malaysia: Review and Challenges). Institut Kefahaman Islam Malaysia. ISBN 978-983-2636-50-2

Ismail, Siti Zubaidah (2011) Kecuaian Perubatan dalam Undang-Undang Tort dan Autoriti Mengenainya Dari Sudut Syariah. Jurnal Syariah (Shariah Journal, 19 (2). pp. 163-186.

Ismail, Siti Zubaidah (2009) Kecuaian dan Penentuan Liabiliti dalam Kes Kemalangan Jalan raya Menurut Undang-Undang Islam. Journal of Malaysian and Shariah Law, 1 (1). pp. 82-95.

Ismail, Siti Zubaidah (2010) Kesalahan Tidak Sembahyang Jumaat: Tinjauan Dari perspektif Fiqh dan Undang-Undang Kesalahan Jenayah Syariah. Jurnal Hukum, 29 (2). pp. 1-20.

Ismail, Siti Zubaidah (2008) Kesalahan-Kesalahan Jenayah Syariah di Malaysia. In: Undang-Undang Islam di Malaysia: Prinsip dan Amalan(. UM Press. ISBN 978-983-100-434-0

Ismail, Siti Zubaidah (2010) Menangani Ajaran Sesat di Malaysia: Perspektif Undang-Undang-Undang dan Pentadbiran (Dealing with Deviation in Malaysia: Legal and Administrative Perspectives) Undang dan Pentadbiran. JURNAL SYARIAH, 18 (2). pp. 247-276.

Ismail, Siti Zubaidah (1994) Pembunuhan Kerana Terdesak: Satu Tinjauan Hukum\". Jurnal Syariah (Shariah Journal (2). pp. 122-126.

Ismail, Siti Zubaidah (2013) Penjara khas bagi pesalah syariah: satu keperluan? Shariah Law Reports (2). i-viii.

Ismail, Siti Zubaidah (2008) Penulisan Teks Penghakiman Kes-Kes Jenayah di Mahkamah Syariah. In: Teks Penghakiman di Mahkamah Syariah: Kaedah dan Pendekatan. UM Press.

Ismail, Siti Zubaidah (2012) Policing Shariah: Hisbah, Institutional Powers and the Regulation of Islamic Criminal Law in Malaysia. Alexandria University Law journal. pp. 63-76.

Ismail, Siti Zubaidah (2015) Undang-Undang Tatacara Jenayah Syariah (Shariah Criminal Procedure Law). Dewan Bahasa dan Pustaka. ISBN 1394-4320

Ismail, Siti Zubaidah (1993) \"Dalihan Keperluan\" Dalam Undang-Undang Jenayah Islam dan Inggeris\". JURNAL SYARIAH. pp. 323-331.

Ibrahim, Sumaiyah Mohd Tamizi, Ishak Suliaman, Halijah (2014) The Prophetic Tradition and nutrition: Issues of mixing raisins and dates. Online Journal Research in Islamic Studies, 1 (2). pp. 78-88.

ISLAM, TAZUL (2011) Al-Ghazali s Theory of Lub257;b Al-Qur an and Its Implication with Classification of Islamic Sciences. Journal of Islamic Education Quarterly, 24 (3 &4). pp. 14-22.

ISLAM, TAZUL (2012) Conceptual Basics For Unity In Multi-Ethnic Diversity: The Qur anic And Prophetic Paradigm. International Journal on Qur?anic Research, 2 (3). pp. 33-44.

ISLAM, TAZUL (2009) Early Islam and Prisoners of War: A Study in Ethical Inferences. pp. 7-24.

ISLAM, TAZUL (2013) Ethics of Disagreement and Its Impacts on Muslim Unity and Ifta. Hamdard Islamicus Quarterly Journal, XXXVI (3). pp. 49-62.

ISLAM, TAZUL (2011) Identifying Maqasid al-Qur an: A Critical Analysis of Rashid Rida s Views. pp. 463-496.

ISLAM, TAZUL (2012) Linking Islam With Violence: The Case of Image Crisis'. pp. 45-56.

ISLAM, TAZUL (2013) Maqasid Al- Qur'an and Maqasid Al-Shari ah: An Analytical Presentation. pp. 59-69.

ISLAM, TAZUL (2011) Maqasid al-Quran: A Search for a Scholarly Definition. Journal al-Bayan (9). pp. 189-207.

ISLAM, TAZUL (2011) Qur anic Prerequisites for Developing Scientific Mind. pp. 229-253.

ISLAM, TAZUL (2013) The Genesis and Development of the Maq257;7779;id al-Qur 257;n. Amerian Journal of Islamic Social Science (AJISS), 30. pp. 39-58.

ISLAM, TAZUL (2011) Understanding the Problems and Prospects of the Muslim Unity: an Analysis of Abul Ala Mawdudis Views. 421-433..

ISLAM, TAZUL (2011) When War Is Justified: A Study in the Causes of Early Islamic Wars. Journal of Islamic Law Review (JILR), 7 (1). pp. 157-167.

Ibrahim, Tarek Ladjal & Ahmad Zaki Berahim @ (2012) 1575;1604;1578;1589;1608;1601; 1576;1610;1606; 1575;1604;1578;1608;1592;1610;1601; 1575;1604;1587;1610;1575;1587;1610; 1608;1575;1604;1579;1575;1576;1578; 1575;1604;1578;1575;1585;1610;1582;1610; (Sufism between the Political utilization and the Historical Facts). pp. 163-184.

Idris, Universiti Perguruan Sultan (2010) Rahimin Affandi Abdul Rahim (2009),Model Subjek Kemahiran Insaniah Di IPT Islam Terpilih : Satu Analisa Dekonstruktif, Jurnal Perspektif, UPSI,. Jurnal Perspektif.

Ismail, Wan Zailan Kamaruddin Wan Ali; Ahmad Zuhdi (2012) Islam dan masyarakat muslim di Filipina: kajian mengenai isu dan cabaran dalam pemikiran Islam era globalisasi. Islam dan Alam Melayu: Tradisi Ilmu, Kerohanian, Pendidikan, Ekonomi, Perundangan dan Masyarakat. pp. 489-498.

Ismail, Wan Zailan Kamaruddin bin Wan Ali & Ahmad Zuhdi bin (2009) Masyarakat Islam di Negara Brunei Darussalam: Kajian Mengenai Isu dan Cabaran Dalam Pemikiran Islam di Era Globalisasi. Borneo Research Journal, 3. pp. 191-212.

Indriaty, Zaizul Ab Rahman, Ab Aziz Mohd Zin, Jaffary Awang, Ahmad Sun (2011) Functional Families and Self-concept in the process of Da'wah for Teenage girls in the Women Protection Centre Baitul Ehsan, Sabak Bernam, Selangor and Trainer at Henry Gurney School, Melaka. In: Development Of Current Da'wah. Bangi: UKM Press. ISBN ISBN 978-967-5478-43-7

Indriaty, Zaizul Ab Rahman, Ab Aziz Mohd Zin, Jaffary Awang, Ahmad Sun (2011) The role of nature in personality missionaries in achieving a true missionary identity. In: Development of Current Da'wah/ Pembangunan Dakwah Semasa. Bangi: Penerbit UKM. ISBN ISBN 978-967-5478-43-7

Ismail, Zalina Zakaria & Siti Zubaidah (2014) The Trade Description Act 2011: Regulating Halal in Malaysia. ICEHM.

Ibrahim, Zulkifli Haji Mohd Yusoff dan Mazlan (2006) Tafsir Harian al-Quran al-Karim li al-Haj Abdullah Abbas Nasution: Takrifan. UNSPECIFIED.

J

Jamaluddin, Ahmad Hidayat Buang and Mohd Hafiz (2014) JURISTIC PREFERENCE OR ISTIHSAN IN THE JUDGMENT OF SHARIAH COURT IN MALAYSIA. University of Dhaka Faculty of Law Journal, 22 (2). pp. 1-16.

Jamil, Asyraf Isyraqi (2015) Al-Amn fi al-Qur'an al-Karim. QURANICA, 7B (2). pp. 45-62.

Jamil, Asyraf Isyraqi (2010) Etika dalam Pentadbiran Pendidikan Islam: Prinsip Taqwa. Universiti Sains Islam Malaysia.

Jamil, Asyraf Isyraqi (2013) Institusi Pendidikan Sebelum Madrasah Nizamiyyah (Educational Institutions Prior to Madrasah Nizamiyyah). In: Dimensi Islam dalam Penyelidikan Kontemporari (Islamic Dimension in Contemporary Research). Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. ISBN 978-967-5534-28-7

Jamil, Asyraf Isyraqi (2010) Kemanusiaan dalam Pentadbiran Pendidikan: Perspektif Islam. 1st International Conference on Islamic Education 2010.

Jamil, Asyraf Isyraqi (2014) Kurikulum Pendidikan Islam di Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya (APIUM): Suatu Tinjauan Ke Arah Penambahbaikan. In: Islam dan Ketamadunan Melayu: Sumbangan Ke Arah Kemajuan Sejagat. Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. ISBN 978-967-5534-40-9

Jamil, Asyraf Isyraqi (2014) Kurikulum Pendidikan Islam di Institusi Pengajian Tinggi Awam Malaysia: Pengalaman Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya (APIUM). In: Pendidikan Islam di Malaysia: Cabaran dan Penyelesaian. Program Pendidikan Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. ISBN 978-967-10722-6-4

Jamil, Asyraf Isyraqi (2011) Kurikulum Pendidikan Islam di Institusi Pengajian Tinggi Awam Malaysia: Pengalaman Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya (APIUM). International Conference on Islam in Malay World.

Jamil, Asyraf Isyraqi (2010) Pendidikan Bermatlamat Kedamaian: Warisan Nabawi Sebagai Landasan. Universiti Sains Islam Malaysia.

Jamil, Asyraf Isyraqi (2014) Pendidikan Islam di Malaysia: Cabaran dan Penyelesaian. Program Pendidikan Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. ISBN 978-967-10722-6-4

Jamil, Asyraf Isyraqi (2012) Pentadbiran Pendidikan Islam: Suatu Pengenalan (Islamic Educational Administration: An Introduction). In: Transformasi Penyelidikan dalam Bidang Pengajian Islam (Research Transformation in Islamic Studies Field). Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. ISBN 978-967-5534-17-1

Jamil, Asyraf Isyraqi (2012) Perlaksanaan MoU Pendaftaran Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK) di Negeri Pantai Timur: Kajian Penerimaannya dari Aspek Perlantikan Pengetua. Persidangan Kebangsaan Pendidikan Islam 2012.

Jamil, Asyraf Isyraqi (2015) Perpaduan Ummah Merentasi Ideologi. Rabitah Antarabangsa Alumni al-Azhar Malaysia. ISBN 978-967-13828-1-3

Jamil, Asyraf Isyraqi (2011) Polisi Antibuli dan Pelaksanaannya di Sekolah Menengah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur (The Anti-Bully Policy and Its Implementation in Kuala Lumpur Federal Territory Secondary Schools). Journal of Educational Research, 31. pp. 1-19.

Jamil, Asyraf Isyraqi (2015) Suatu Pengenalan Terhadap Pengajaran dan Pembelajaran Astronomi Islam di Malaysia. In: Moderate Islam for Universal Peace: An Experience in Southeast Asia. College of Islamic Studies, Prince of Songkla University, 21 - 34. ISBN 0000

Jamil, Asyraf Isyraqi (2013) The Role of Islamic Religion Education for Social Ethics of Friendship and Peace Formation: Case Indonesia and Malaysia. Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS 12).

JOHARI, FUADAH BINTI (2007) Instilling ¿Economic Jihad¿ in the Minds of Entrepreneurs: The Islamic Perspective. UNSPECIFIED.

JOHARI, FUADAH BINTI (2008) Jihad Ilmu : Pengadaptasian teori sains dan al-Quran dalam Pengajaran Pengajian Islam di Institut Pengajian Tinggi Swasta : Suatu Cadangan. UNSPECIFIED.

JOHARI, FUADAH BINTI (2009) Jihad dan Peranan Zakat Dalam Memotivasikan Usahawan Muslim : Suatu Ulasan.

JOHARI, FUADAH BINTI (2008) Pembinaan modal insan melalui pembentukan akhlak individu ke arah kemantapan tamadun ummah. UNSPECIFIED.

JOHARI, FUADAH BINTI (2008) Sejauh mana subjek Pengajian Islam dapat menambah nilai pembangunan modal insan dalam kalangan pelajar: Suatu kajian di IPTS. UNSPECIFIED.

JOHARI, FUADAH BINTI (2008) Sikap Keusahawanan Pemimpin Negara Islam dalam Mengurus Kewangan Negara : Tinjauan Khusus Terhadap Percukaian Tanah (al-Kharaj). UNSPECIFIED.

JOHARI, FUADAH BINTI (2010) Terminologi Akidah Dan Hubungannya Terhadap Akhlak : Satu Ulasan.

JOHARI, FUADAH BINTI (2009) The Application of Islamic Methodology in A Comparative Social Research : The Study of al-Kharaj Land Tax. UNSPECIFIED.

JOHARI, FUADAH BINTI (2009) The Application of Islamic Methodology in A Comparative Social Research : The Study of al-Kharaj Land Tax.

JOHARI, FUADAH BINTI (2009) The Role of Akidah (Faith) in The Solution of Social Problem Among Students in Private Institutions of Higher Learning : An Analysis. UNSPECIFIED.

JOHARI, FUADAH BINTI (2009) Zakat and Economic improvement Among Asnaf Fakir and Miskin : An Analysis.

JOHARI, FUADAH BINTI (2007) Zakat dan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Miskin. UNSPECIFIED.

Jamaluddin, Farhatun Atmam and Mohamad, Shamsiah (2012) Pemahaman Wanita Islam Kg. Manjoi, Perak Terhadap Hukum Jual Beli Barang Perhiasan Daripada Emas Secara Ansuran. Jurnal Fiqh, 9.

Johari, Megat Ahmad Kamaluddin Megat Daud, Wirdati Mohd Radzi, Raiha (2013) Competency and Challenges in Managing the Sport Industry: The Case of Muslim Women Sport Managers in Malaysia. p. 870.

Jamain, Mohamad Zaid Mohd Zin, Ahamad Asmadi Sakat, Nurfahiratul Azl (2011) The Effectiveness of Sukuk in Islamic Finance Market. AUSTRALIAN JOURNAL OF Basic and Applied Sciences, 5 (12). pp. 472-478.

Jamsari, Mohamad Zulfazdlee Abul Hassan Ashari, Mohd Roslan Mohd Nor (2013) Perbahasan Sejarah Islam di India dalam al-Kamil fi al-Tarikh Karya Ibn al-Athir. islamiyyat, 35 (2). pp. 35-46.

Jali, Mohamad kamil Hj Ab Majid, Mat Zain Ab.Ghani,Hasan (2010) Biografi Tokoh dakwah dan Pemikiran Islam. Kuala Lumpur, Dewan bahasa dan Pustaka. ISBN isbn 978-983-46-0481

Jamaluddin, Mohd Aizat and Ramli, Mohd Anuar and Ismail, Paizah and Niri, Paizah Ismail, Rahimin Affandi Abdul Rahim, Mohd Anuar Raml and RAHIM, RAHIMIN AFFANDI ABDUL (2008) Pengaruh IPTA Islam didalam program pembangunan modal insan di Malaysia: Satu analisis semasa. Universiti Sains Malaysia.

Jamaluddin, Mohd Aizat and Ramli, Mohd Anuar and Ismail, Paizah and Niri, Paizah Ismail, Rahimin Affandi Abdul Rahim, Mohd Anuar Ramli and Rahim, Rahimin Affandi Abdul (2008) Re-engineering of Islamic higher educational system in Malaysia: An analysis upon recent studies. Department of Theology, Religious and Islamic Studies University of Wales.

Jalil, Nor Raudah Siren, Azizi Umar, Azrin Abd Majid, Ilhaamie Abd (2014) Modul Pengurusan Guru Sekolah Agama Rakyat (SMAR). UM.

Jaapar, Nur Zahidah and Azahari, Raihanah (2011) Teori Kebahagiaan Keluarga Menurut Islam. JURNAL FIQH, 8 (8). pp. 25-44.

Junaidi, Patmawati Haji Ibrahim dan (2011) Pelaksanaan Program Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Baitul Qiradh Bina Insan Mandiri (BQ-BIMA) Banda Aceh. UNSPECIFIED.

Jamaludin, Saadan Man, Mohd Anuar Ramli,Mohammad Aizat (2012) Sumbangan Ulama Melayu Klasik dalam Menjana Budaya Ilmu di Alam Melayu. In: MEMBONGKAR RAHSIA PENDIDIKAN ISLAM. Kolej Universiti Perguruan Ugama ser Begawan, Universiti Teknologi Mara. ISBN 99917-44-99-1

K

KASAR, AHMAD K (2013) 1571;1587;1575;1604;1610;1576; 1575;1604;1605;1606;1607;1580; 1575;1604;1606;1576;1608;1610; 1601;1610; 1578;1593;1604;1610;1605; 1575;1604;1602;1585;1570;1606; 1575;1604;1603;1585;1610;1605;: 1575;1604;1603;1578;1575;1576;1577; 1608;1575;1604;1578;1583;1608;1610;1606; 1606;1605;1608;1584;1580;1575;1611;. In: بحوث المؤتمر العالمي الثاني لتعليم القرآ1. high Council for Islamic Affairs-Bahrain, (1) 461-503.

KASAR, AHMAD K (2010) 1571;1587;1605;1575;1569; 1587;1608;1585; 1575;1604;1602;1585;1570;1606; 1575;1604;1603;1585;1610;1605; 1606;1592;1605;1575;1611; 1608;1606;1579;1585;1575;1611; 1604;1604;1602;1575;1590;1610; 1593;1610;1575;1590;. Al-Bayan ISSN: 1394-3723 (8). 243-272.

KASAR, AHMAD K (2011) 1575;1587;1578;1579;1605;1575;1585; 1575;1604;1571;1605;1579;1575;1604; 1601;1610; 1578;1606;1605;1610;1577; 1575;1604;1579;1585;1608;1577; 1575;1604;1604;1594;1608;1610;1577;. Journal Al-Ustaz ISSN: 0552-265X ( 177). pp. 137-182.

KASAR, AHMAD K (2013) 1575;1604;1575;1587;1578;1579;1605;1575;1585; 1575;1604;1593;1604;1605;1610; 1601;1610; 1605;1575;1604;1610;1586;1610;1575;: 1576;1606;1603; 1575;1604;1603;1578;1575;1576; 1606;1605;1608;1584;1580;1575;1611;. UNSPECIFIED.

KASAR, AHMAD K (2010) 1575;1604;1578;1581;1583;1610;1575;1578; 1575;1604;1573;1593;1604;1575;1605;1610;1577; 1604;1604;1571;1605;1606; 1575;1604;1601;1603;1585;1610; 1601;1610; 1575;1604;1585;1587;1608;1605; 1575;1604;1605;1587;1610;1574;1577; 1604;1604;1606;1576;1610; 1589;1604;1609; 1575;1604;1604;1607; 1593;1604;1610;1607; 1608;1587;1604;1605;. pp. 310-328.

KASAR, AHMAD K (2013) 1575;1604;1578;1593;1575;1610;1588; 1575;1604;1587;1604;1605;1610; 1593;1606;1583; 1587;1610;1583; 1602;1591;1576; 1601;1610; 1578;1601;1587;1610;1585;1607;: 1601;1610; 1592;1604;1575;1604; 1575;1604;1602;1585;1570;1606;: 1605;1575;1604;1610;1586;1610;1575; 1606;1605;1608;1584;1580;1575;1611;. In: International Conference on Wasatiyyah. UNSPECIFIED, pp. 91-114.

KASAR, AHMAD K (2012) 1575;1604;1578;1602;1583;1610;1605; 1608;1575;1604;1600;1578;1571;1582;1610;1585; 1601;1610; 1587;1608;1585;1577; 1575;1604;1576;1602;1585;1577;. International Journal on Quranic Research, 2 (1). pp. 37-69.

KASAR, AHMAD K (2011) 1575;1604;1583;1585;1575;1587;1575;1578; 1575;1604;1602;1585;1570;1606;1610;1577; ,1608;1575;1604;1593;1608;1604;1605;1577; 1578;1571;1579;1585; 1608;1578;1571;1579;1610;1585;. Journal of Islamic and Human Advanced Researc, 1. pp. 23-38.

KASAR, AHMAD K (2013) 1575;1604;1587;1606;1577; 1575;1604;1606;1576;1608;1610;1577; 1608;1578;1581;1583;1610;1575;1578;1607;1575; 1575;1604;1605;1593;1575;1589;1585;1577;. Academy of Islamic Studies, University of Malaya, Kuala Lumpur. ISBN 978-967-5534-33-1

KASAR, AHMAD K (2006) 1575;1604;1588;1610;1582; 1575;1604;1588;1607;1610;1583; 1575;1604;1583;1603;1578;1608;1585; 1589;1576;1581;1610; 1575;1604;1589;1575;1604;1581; 1608;1580;1607;1608;1583;1607; 1575;1604;1604;1594;1608;1610;1577; 1605;1606; 1582;1604;1575;1604; 1603;1578;1575;1576;1607; 1575;1604;1602;1610;1617;1605;: 1583;1585;1575;1587;1575;1578; 1601;1610; 1601;1602;1607; 1575;1604;1604;1594;1577;. Jinan University..

KASAR, AHMAD K (2014) 1575;1604;1603;1578;1575;1576;1577; 1575;1604;1575;1603;1575;1583;1610;1605;1610;1577; 1601;1610; 1575;1604;1576;1581;1608;1579; 1575;1604;1593;1604;1605;1610;1577;. DARUL SYAKIR enterprise. ISBN 978-967-5996-42-9

KASAR, AHMAD K (2013) 1575;1604;1604;1594;1577; 1575;1604;1593;1585;1576;1610;1577; 1604;1571;1594;1585;1575;1590; 1573;1593;1604;1575;1605;1610;1577;. Magazine AL-ISTITHMARIYA.

KASAR, AHMAD K (2013) 1575;1604;1604;1594;1577; 1575;1604;1593;1585;1576;1610;1577; 1604;1571;1594;1585;1575;1590; 1575;1604;1578;1585;1580;1605;1577;. UNSPECIFIED.

KASAR, AHMAD K (2012) 1575;1604;1604;1594;1577; 1575;1604;1593;1585;1576;1610;1577; 1604;1571;1594;1585;1575;1590; 1578;1580;1575;1585;1610;1577;. Magazine AL-ISTITHMARIYA.

KASAR, AHMAD K (2012) 1575;1604;1604;1594;1577; 1575;1604;1593;1585;1576;1610;1577; 1604;1571;1594;1585;1575;1590; 1583;1576;1604;1608;1605;1575;1587;1610;1577;. Magazine AL-ISTITHMARIYA.

KASAR, AHMAD K (2012) 1575;1604;1604;1594;1577; 1575;1604;1593;1585;1576;1610;1577; 1604;1571;1594;1585;1575;1590; 1587;1610;1575;1581;1610;1577;. Magazine AL-ISTITHMARIYA.

KASAR, AHMAD K (2013) 1575;1604;1605;1603;1578;1576;1577; 1575;1604;1608;1587;1591;1610;1577;. In: International Conference on Wasatiyyah. UNSPECIFIED, pp. 45-72.

KASAR, AHMAD K (2012) 1575;1604;1606;1592;1585;1610;1577; 1575;1604;1578;1581;1608;1610;1604;1610;1577; 1575;1604;1578;1608;1604;1610;1583;1610;1577; 1608;1578;1591;1576;1610;1602;1575;1578;1607;1575; 1601;1610; 1606;1589;1608;1589; 1575;1604;1587;1606;1577; 1575;1604;1606;1576;1608;1610;1577;. HADIS: 9772231901005 (3). pp. 29-48.

KASAR, AHMAD K (2014) 1578;1571;1608;1610;1604; 1575;1604;1608;1604;1575;1569; 1593;1606;1583; 1587;1610;1583; 1602;1591;1576; 1601;1610; 1578;1601;1587;1610;1585;1607; 1601;1610; 1592;1604;1575;1604; 1575;1604;1602;1585;1570;1606;. Journal of Islamic and Human Advanced Research (جهار), 4 (3). pp. 285-295.

KASAR, AHMAD K (2013) 1582;1591;1576;1575;1569; 1575;1604;1571;1606;1576;1575;1585;. UNSPECIFIED.

KASAR, AHMAD K (2014) 1593;1604;1605; 1575;1604;1604;1594;1577;: 1575;1604;1576;1606;1610;1577; 1608;1575;1604;1606;1589; 1585;1572;1610;1577; 1575;1604;1602;1575;1590;1610; 1593;1610;1575;1590;. Modern Book's World, Jordan.. ISBN 9789957708511

KASAR, AHMAD K (2011) 1602;1590;1575;1569; 1575;1604;1602;1575;1590;1610; 1593;1610;1575;1590;: 1583;1585;1575;1587;1577; 1578;1575;1585;1610;1582;1610;1577;. International Journal of Engineering Letters (1). pp. 39-46.

KASAR, AHMAD K (2014) 1605;1589;1591;1604;1581;1575;1578; 1575;1604;1602;1590;1575;1569; 1575;1604;1588;1585;1593;1610; 1575;1604;1605;1593;1575;1589;1585;: 1583;1585;1575;1587;1577; 1583;1604;1575;1604;1610;1577;. Al-Adl Journal, 63. pp. 249-284.

KASAR, AHMAD K (2011) 1605;1608;1602;1601; 1575;1604;1589;1581;1575;1576;1577; 1605;1606; 1578;1602;1587;1610;1605; 1575;1604;1593;1585;1575;1602;. In: ISLAM AND NATIONALISM. DEPARTMENT OF ISLAMIC HISTORY AND CIVILIZATION, ACADEMY OF ISLAMIC STUDIES, UNIVERSITY OF MALAYA, pp. 96-95. ISBN ISBN 978-983-41326-7-5

KASAR, AHMAD K (2012) 1606;1581;1608; 1573;1593;1575;1583;1577; 1589;1610;1575;1594;1577; 1575;1604;1576;1581;1579; 1601;1610; 1575;1604;1583;1585;1575;1587;1575;1578; 1575;1604;1573;1587;1604;1575;1605;1610;1577;. Academy of Islamic Studies UM. ISBN 978-967-5534-19-5

KASAR, AHMAD K (2006) Arabic to English translation Lingual dimension in the theory of knowledge from Ibn Khaldun. Anbar University Journal of Human Sciences in Iraq (II). pp. 36-55.

KASAR, AHMAD K (2011) Documents the Kuala Lumpur Initiative to Criminalize War. HADHARA.

KASAR, AHMAD K (2009) Iraqis in Malaysia. Media Hup Conneclior.

KASAR, AHMAD K (2009) Linguistic and stylistic issues in the Great Commandment of Sheikh Abdul Salam Al Asmar. Journal Asmaria University. pp. 427-446.

KASAR, AHMAD K (2013) Notes on the Phenomenon of Language Borrowing from Arabic. Al-Dad, MARCH (2013). 160-190..

KASAR, AHMAD K (2010) Seek knowledge even in Malaysia. Media Hup Conneclion.

KASAR, AHMAD K (2011) Sunnah and contemporary issues. Academy of Islamic Studies- UM.

KASAR, AHMAD K (2014) TRENDS OF STUDY ON TA'WILAT AHL AL-SUNNAH BY ABU MANSUR ALMATURIDI. In: International Conference on Global Trends in Academic Research (GTAR-2014) Bali, Indonesia. Telkom University Indonesia. ISBN ISBN: 978-969-9948-01-5

KASAR, AHMAD K (2010) Teaching Arabic to Malaysians through the Surah Yasin II. UNSPECIFIED.

KASAR, AHMAD K (2010) Teaching Arabic to Malaysians through the Surah Yasin I. Ahlan Press SDN. BHD.

KASAR, AHMAD K (2014) The Meanings of the Root W.L.Y According to Polysemy linguists: An exclusive Linguistic Study. QURANICA: International Journal of Quranic Research, 6 (2). pp. 109-126.

KASAR, AHMAD K (2009) The Modern Linguistic Theories And Their Use In Understanding The Prophetic Hadith. In: The Prophetic Traditions between the Right Understanding and Renovation Requirements. AL-MAARIF PRINTING PRESS, U . A . E, pp. 395-434.

KASAR, AHMAD K (2006) The impact of methods Great Imam Abu Hanifa in Language Studies. Journal of College of the Great Imam(Abu Hanifa) In Baghdad. pp. 257-295.

KASAR, AHMAD K (2010) The main Issues of Al-Aqidah, Al-Tawhid, Al- Nubuwwah, and Al-Resalah. Academy of Islamic Studies, University of Malaya, Kuala Lumpur.

KASAR, AHMAD K (2010) ¿¿ ¿¿¿ ¿¿ : ¿¿¿¿¿¿. ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ .

KASAR, AHMAD K (2010) ¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿. UNSPECIFIED.

KASAR, AHMAD K (2010) ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿. Ministry of Justice of Saudi Arabia.

KASAR, AHMAD K (2010) ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿. Al-anbar al-jadeed.

KASAR, AHMAD K (2015) أثر العمل الخيري في معالجة المشكلات الاقتصادية: البطالة نموذجاً. In: World Assembly of Muslim Youth (WAMY). 2, 2/615-651.. ISBN non

KASAR, AHMAD K (2014) تأويل الولاء عند سيد قطب في تفسيره في ظلال القرآن. Journal of Islamic and Human Advanced Research, jiharar, 4 (3). pp. 459-444.

KAMAL, ASIAH and RAHMAN, ASMAK BINTI AB and SEMAN, AZIZI BIN CHE and Aziz, Akhtarzaite Abdul and Kamal, Azizi Che Seman, Siti Mashitoh Mahamood, Asmak bin Abd Rahma (2014) PERKEMBANGAN KONSEP DAN PRINSIP WAKAF. Fakulti Pengajian Islam UKM.

Kamri, Ab. Mumin Ab. Ghani & Nor `Azzah (2003) Harmonisasi Elemen Nilai Dalam Penawaran Instrumen Kewangan Islam. UNSPECIFIED.

Kamri, Ab. Mumin Ab. Ghani & Nor `Azzah and Kamri, Ab. Mumin Ab. Ghani & Nor `Azzah (2008) Pembiayaan Keusahawanan Mengikut Prinsip Islam: Suatu Tuntutan Jihad. UNSPECIFIED.

Kadir., Abubakar Sani Husain & Fakhrul Adabi Abdul (2012) 1575;1604;1588;1610;1582; 1575;1576;1608; 1576;1603;1585;1605;1581;1605;1608;1583; 1580;1608;1605;1610; 1608; 1580;1607;1608;1583;1607; 1601;1610; 1606;1588;1585; 1575;1604;1579;1602;1575;1601;1577; 1575;1604;1575;1587;1604;1575;1605;1610;1577; 1608; 1575;1604;1604;1594;1577; 1575;1604;1593;1585;1576;1610;1577; 1601;1610; 1606;1610;1580;1610;1585;1610;1575;. جهار.

Kasar, Ahmad K (2010) ¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿. Journal of Al-Hekmah.

Kasar, Ahmad K (2009) ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿. UNSPECIFIED.

Kadir, Amna Hasan, Nabiha Al-Sammerai & Fakhrul (2011) How Colours are Semantically Construed in the Arabic and English Culture: A Comparative Study. English Language Teaching., 4 (3). pp. 206-213.

Kadir, Ashraf M. Zedan, Norrodzoh Binti Hj Siren, Fakhrul Adabi Bin (2012) Koranic illuminations About Concept of Civilizations Dialogue. pp. 54-82.

Kamaruzzaman, Bustamam-Ahmad, (2007) From Islamic Revivalism to Islamic Radicalism in Southeast Asia: The Case of Malaysia. In: Culture, Identity and Religion in Southeast Asia. Cambridge Scholars Publishing, pp. 68-87.

Kamri, Dr. Mohd Roslan Mohd Nor & Dr. Nor `Azzah and Nor, Mohd Roslan Mohd (2011) Wanita Islam: Isu-isu dan Pemerkasaan Hak. Persatuan Ulama Malaysia. ISBN 978-983-2306-09-2

KADIR, FAKHRUL ADABI BIN ABDUL (2010) 1583;1608;1585; 1575;1604;1588;1585;1610;1593;1577; 1575;1604;1575;1587;1604;1575;1605;1610;1577; 1601;1610; 1575;1604;1608;1602;1575;1610;1577; 1605;1606; 1575;1604;1575; 1606;1581;1585;1575;1601;. Majalah Kuliah Al-Adab..

KADIR, FAKHRUL ADABI BIN ABDUL (2014) 1605;1606;1607;1580;1610;1577; 1575;1604;1602;1585;1575;1606; 1575;1604;1603;1585;1610;1605; 1601;1610; 1575;1583;1575;1585;1577; 1575;1604;1575;1586;1605;1575;1578; 1575;1604;1575;1587;1585;1610;1577; 1581;1575;1583;1579;1577; 1575;1604;1575;1601;1603; 1575;1606;1605;1608;1584;1580;. Majallah al-Dirasat al-Tarikhiyah wa al-Hadarah.

KADIR, FAKHRUL ADABI BIN ABDUL (2014) Agenda Al-Banna Dalam Pembangunan Insan Menerusi Karya Majmu'ah Al-Rasail. Al-HIKMAH, 6 (2). pp. 29-42.

KADIR, FAKHRUL ADABI BIN ABDUL (2014) Aktivitas-aktivitas Gerakan Leberalisasi Islam Di Indonesia. Analytica Islamica, 16 (1). pp. 116-140.

KADIR, FAKHRUL ADABI BIN ABDUL (2012) Comprehensive Human Development through Physical and Spiritual: Studies on the Novel Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck.

KADIR, FAKHRUL ADABI BIN ABDUL (2013) Comprehensive Human Development through Physical and Spiritual: Studies on the Novel. UNSPECIFIED.

KADIR, FAKHRUL ADABI BIN ABDUL (2013) Comprehensive human development through physical and spiritual : studies on the novel " tenggelamnya kapal van der wijck". Procedia - Social and Behavioral Sciences, 55. 1118 - 1123.

KADIR, FAKHRUL ADABI BIN ABDUL (2013) Dinamika Gerakan Dakwah Dewan Dakwah Islamiyah Indoniia Di Indonesia. Analytica Islamica, 15 (1). pp. 1-17.

KADIR, FAKHRUL ADABI BIN ABDUL (2011) Faktor Dorongan Jenayah Rogol Di Malaysia dan Program Pemulihannya: Kajian Di Penjara Sungai Udang, Melaka,. UNSPECIFIED.

KADIR, FAKHRUL ADABI BIN ABDUL (2015) Gerakan Al-Ikhwan Al-Muslimin: Pelaksana Etika Pembangunan Insan Menerusi Kitab Majmual Al-Rasail Karya Hasan Al-Banna. In: Isu-isu Media dan Dakwah. Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, pp. 389-400. ISBN 978-967-5534-48-5

KADIR, FAKHRUL ADABI BIN ABDUL (2012) Historis Perkembangan Pemikiran Liberalisasi Islam Di Indonesia. Akademia, 16 (1). pp. 16-25.

KADIR, FAKHRUL ADABI BIN ABDUL (2013) Human Development: Study on Acpects of Seft- Motivation to the Patient during Healing Process through an Alternative Treatment. International Journal of Human Development and Sustainability.

KADIR, FAKHRUL ADABI BIN ABDUL (2013) Integrating Islamic Values in The Theory And Practice Of Entrepreneurship: An Anylysis In Higher Learning Institution In Malaysia. International Journal of Education and Research..

KADIR, FAKHRUL ADABI BIN ABDUL (2014) Kajian Pembangunan Insan Dari AspekJati Diri Terhadap Pesakit di Pusat Terapi Pyra Cosmi,Subang Jaya Selangor. Al-HIKMAH.

KADIR, FAKHRUL ADABI BIN ABDUL (2012) Kepentingan Kesihatan Diri Dalam Pembangunan Insan: Analisis Karya Falsafah HAMKA. Jurnal Hadhari: An International Journal.

KADIR, FAKHRUL ADABI BIN ABDUL (2013) Kepentingan Kesihatan Diri dalam Pembangunan Insan: Analisis Karya Falsafah Hamka. Jurnal Hadhari, 5 (2). pp. 69-84.

KADIR, FAKHRUL ADABI BIN ABDUL (2013) Kepentingan Kesihatan Diri dalam Pembangunan Insan: Analisis Karya Falsafah Hamka. Jurnal Hadhari, 5 (2). pp. 69-84.

KADIR, FAKHRUL ADABI BIN ABDUL (2013) Konsep pembesar dalam Islam dan kepentingan dakwah terhadap mereka. Jurnal Usuluddin . pp. 117-146.

KADIR, FAKHRUL ADABI BIN ABDUL (2013) Pelaksanaan kurikulum j-qaf oleh guru pelatih institut pendidikan guru kampus kent, Tuaran, Sabah.

KADIR, FAKHRUL ADABI BIN ABDUL (2007) Pendekatan Dakwah Melalui Islam Hadhari Di Malaysia. UNSPECIFIED.

KADIR, FAKHRUL ADABI BIN ABDUL (2015) Pendekatan Dakwah Mohd Fadli Yusof dalam Pengislaman Masyarakat Non-Muslim di Pedalaman Pengsiangan Sabah. In: Isu-isu Media dan Dakwah. Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, pp. 317-332. ISBN 978-967-5534-48-5

KADIR, FAKHRUL ADABI BIN ABDUL (2009) Pendidikan Akhlak dan Moral: Kepentingannya Dalam Pembangunan Insan Dan Tamadun. UNSPECIFIED.

KADIR, FAKHRUL ADABI BIN ABDUL (2011) Penerapan Unsur-unsur Pembentukan Akhlak Dan Moral Pelajar Dalam Kursus Tamadun Islam dan Tamadun Asia. In: Human Development. UNSPECIFIED, pp. 75-92.

KADIR, FAKHRUL ADABI BIN ABDUL (2009) Pergaulan Bebas/Seks Bebas: Punca dan Penyelesaiannya. UNSPECIFIED.

KADIR, FAKHRUL ADABI BIN ABDUL (2013) Persepsi Etnik Tionghoa Terhadap Agama Islam di Bandar Raya Medan. Nizhamiyah Jurnal Pendidikan Islam dan Teknologi Pendidikan, 3 (2). pp. 310-327.

KADIR, FAKHRUL ADABI BIN ABDUL (2013) Persepsi saudara muslim terhadap program dakwah di Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia (PERKIM)Kebangsaan, Kuala Lumpur.

KADIR, FAKHRUL ADABI BIN ABDUL (2008) Polisi Pembangunan Insan Di Ibu Kota Jakarta: Kajian Khusus Tentang Sosial Akhlak. UNSPECIFIED.

KADIR, FAKHRUL ADABI BIN ABDUL (2011) Program Agama Islam Di Institusi Pemulihan Akhlak Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia (JKMM): Kajian Dari Aspek Pelaksanaan Dan Keberkesanannya. In: Human Development. UNSPECIFIED, pp. 121-134.

KADIR, FAKHRUL ADABI BIN ABDUL (2011) Program Pemulihan Insan Dalam Kalangan Banduan Melayu Di Penjara Sungai Udang, Melaka. UNSPECIFIED.

KADIR, FAKHRUL ADABI BIN ABDUL (2013) Program dakwah Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia (PERKIM) Kebangsaan, Kuala Lumpur.

KADIR, FAKHRUL ADABI BIN ABDUL (2013) Soft Skills Requirement for Employability to Engineering Students: A Case Study At Malaysian Technical University.

KADIR, FAKHRUL ADABI BIN ABDUL (2013) The Importance of Entrepreneurial Skills in Generic Skills Elements As Perceived by Malaysian Soft Skills Scale. Jurnal Muamalat (6). pp. 153-186.

KADIR, FAKHRUL ADABI BIN ABDUL (2011) Usrah Teras pembangunan Insa: Tinjauan Perlaksanaannya dalam Kalangan Para Pelajar Kolej Islam Sultan Alam Shah. Jurnal Usuluddin, 34.

KADIR, FAKHRUL ADABI BIN ABDUL (2015) Waqi' Al-Syabab Al-Jamiin Wa Dau Al-Khidmat Al- Ijtimaiyah Wa Rijal Al-'Iklan Fi Al-Had Minha. In: Da'wah Issues In Media. Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya.. ISBN 978-967-5534-49-2

KADIR, FAKHRUL ADABI BIN ABDUL (2012) Written Works as a Channel of Human Development: Studies on Hamkas Novel. International Journal of Research in Economics & Social Sciences.

Kadir, Fakhrul Adabi Abdul (2009) Persepsi Pendengar Kelas Agama Terhadap Pengajian Agama Di Masjid-Masjid Daerah Hulu Langat Di Masjid. Jurnal Usuluddin (Journal of Usuluddin), APIUM, 29 (8). p. 187.

Kadir, Fakhrul Adabi b Abd (2008) Keberkesanan Kelas Agama di Masjid Daerah Hulu Langat Selangor. Jurnal usuluddin, 25 (25). pp. 73-88.

Kadir, Faridah Che Husain & Fakhrul Adabi Abdul (2011) Sukatan Pendidikan Akhlak dan Moral di Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia: Satu Tinjauan Umum. Jurnal Al-Basirah, 1 (1). pp. 79-91.

Kadir., Faridah Che Seman & Fakhrul Adabi Abdul (2012) Sumbangan Pengajian Kursus Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) Terhadap Pembentukan Hati Budi Mahasiswa Di Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) Malaysia. Journal of al-Tamaddun, 7 (1).

Kamri, Fatan Hamamah Yahaya & Nor `Azzah (2006) Penyelidikan Berbentuk Kajian Kes: Antara Tuntutan dan Cabaran. UNSPECIFIED.

Kasa, Iman Kanaan, Thabet Ahmad AbuAlhaj, Ahmad K. (2015) The Meanings of the Root W.L.Y According to Polysemy linguists: An exclusive Linguistic Study. Qrynica JournalوCentre of Quranic Research (CQR, 6 (2).

Kontemporari, Isu-isu Pengajian Islam (2008) Kepimpinan Umar Abdul Aziz : Satu analisis. In: Isu-isu Pengajian Islam Kontemporari. Akademi Pengajian Islam, Niam puri. ISBN 978-983-44395-0-7

KAMARUZZAMAN, KAMARUZZAMAN (2012) Acehnologi. Bandar Publishing.

KAMARUZZAMAN, KAMARUZZAMAN (2011) Agen. Serambi Indonesia.

KAMARUZZAMAN, KAMARUZZAMAN (2006) Asas-Asas Reformasi Islam: Suatu Perspektif Konsep. pp. 19-62.

KAMARUZZAMAN, KAMARUZZAMAN (2006) Asas-Asas Reformasi Pemikiran Dalam Islam. Jurnal Usuluddin, 23-24. pp. 51-90.

KAMARUZZAMAN, KAMARUZZAMAN (2002) Bustamam-Ahmad, Kamaruzzaman. 2002 Posisi Umat Islam dalam Era Globalisasi. pp. 100-111.

KAMARUZZAMAN, KAMARUZZAMAN (2011) Dari Teungku ke Ustaz: Potret Pendidikan Islam di Aceh. Kajian Islam, 6 (1). pp. 1-16.

KAMARUZZAMAN, KAMARUZZAMAN (2003) Dinamika Islam Politik di Indonesia Pada Era Reformasi (1998-2001). pp. 69-106.

KAMARUZZAMAN, KAMARUZZAMAN (2011) Faith on the Move: Inside of the Ijtima' of Jama'ah Tabligh in Pekan Baru. Studia Islamika, 18 (3). pp. 463-496.

KAMARUZZAMAN, KAMARUZZAMAN (2002) Hubungan Agama dan Negara: Pengalaman Indonesia. PAINT AND INK INTERNATIONAL, 30. pp. 93-119.

KAMARUZZAMAN, KAMARUZZAMAN (2000) Hukum Islam dalam Konteks Masyarakat Madani. pp. 23-33.

KAMARUZZAMAN, KAMARUZZAMAN (2001) In Memoriam: Prof Dr. H.M. Rasjidi: 1915- 2001. journal of smoking cessation, 8. pp. 111-130.

KAMARUZZAMAN, KAMARUZZAMAN (2002) Islam Historis: Dinamika Studi Islam di Indonesia. Galang Press.

KAMARUZZAMAN, KAMARUZZAMAN (2012) Islam di Asia Tenggara: Kajian Sosial Sejarah dan Sosial Antropologi. Ar-Ruzz Media.

KAMARUZZAMAN, KAMARUZZAMAN (2011) Jejak Spirit Aceh. In: Ulama dan Politik: Menyonsong Aceh Baru. Lembaga Studi dan Masyarakat Aceh and STAIN Malikussaleh, pp. 1-15. ISBN 979-9924-62-5.

KAMARUZZAMAN, KAMARUZZAMAN (2010) Kearifan Lokal Dalam Perspektif Epistemologi 'Irfani. In: Kearifan Lokal Di Laut Aceh. Syiah Kuala University Press, pp. 1-13.

KAMARUZZAMAN, KAMARUZZAMAN (2000) Kepemimpinan Wanita dalam Perspektif Sejarah Kerajaan Darussalam Aceh. Madaniya (2). pp. 79-92.

KAMARUZZAMAN, KAMARUZZAMAN (2003) Konsep Negara Era Moden. PEMIKIRAN DAN TAMADUN ISLAM, 31. pp. 233-258.

KAMARUZZAMAN, KAMARUZZAMAN (2003) Kontribusi Azyumardi Azra dalam Studi Sejarah Sosial Islam di Asia Tenggara. Profetika, 5 (2). pp. 180-204.

KAMARUZZAMAN, KAMARUZZAMAN (1999) Kontribusi Daerah Aceh terhadap Perkembangan Awal Hukum Islam di Indonesia. AL--JAMIAH (64). pp. 143-175.

KAMARUZZAMAN, KAMARUZZAMAN (2002) Law and Culture in Islam: The Case of Western Scholarship¿s Perception of Islamic Law and its Effect on the Study of Islamic Law in the Indonesian State Institutes of Islamic Studies (IAIN). pp. 71-93.

KAMARUZZAMAN, KAMARUZZAMAN (2011) Masyarakat Sakit. Serambi Indonesia.

KAMARUZZAMAN, KAMARUZZAMAN (2010) Mazhab Pemikiran Terorisme. Serambi Indonesia.

KAMARUZZAMAN, KAMARUZZAMAN (2011) Memahami 'Jama'ah Punkiyyah'. Serambi Indonesia.

KAMARUZZAMAN, KAMARUZZAMAN (2011) Memahami Adli Abdullah Sebagai Intelektual Organik. In: Membedah Sejarah Aceh. Bandar Publishing, xiii-xxii..

KAMARUZZAMAN, KAMARUZZAMAN (2012) Memahami Cara Seumike Ureung Aceh. International Islamic University Malaya.

KAMARUZZAMAN, KAMARUZZAMAN (2011) Memahami Gejolak Timur Tengah. Serambi Indonesia.

KAMARUZZAMAN, KAMARUZZAMAN (2003) Menakar Harga Kemarahan Orang Aceh: Etnografi Kekerasan di Indonesia. In: Tamaddun & Sejarah: Etnografi Kekerasan di Aceh. Prismasophie, 9-38..

KAMARUZZAMAN, KAMARUZZAMAN (2012) Menatap Masa Depan Dayah dalam Era Transformasi Ilmu Pengetahuan dan Gerakan Keagamaan. Lembaga Studi Agama dan Masyarakat Aceh (LSAMA).

KAMARUZZAMAN, KAMARUZZAMAN (2011) Menatap Masa Depan Melayu di Asia Tenggara: Sebuah Catatan Sosial Antropologis. Paska Sarjana UIN Bandung.

KAMARUZZAMAN, KAMARUZZAMAN (2011) Mencari Pemimpin. Serambi Indonesia.

KAMARUZZAMAN, KAMARUZZAMAN (2000) Menggagas Demokrasi Agama di Indonesia (Perspektif Sistem Politik Islam). pp. 37-55.

KAMARUZZAMAN, KAMARUZZAMAN (2004) Metamorfosis Pemikiran Intelektual Muda NU: Suatu Pandangan dari Outsider NU. Millah, IV (1). pp. 111-126.

KAMARUZZAMAN, KAMARUZZAMAN (2011) Misteri Tun Sri Lanang. Serambi Indonesia.

KAMARUZZAMAN, KAMARUZZAMAN (2010) Panglima La'ot Di Aceh Masa Kini: Sebuah Tinjauan Sosial Antropolog. In: Kearifan Lokal Di Laut Aceh. Syiah Kuala University Press, pp. 37-78.

KAMARUZZAMAN, KAMARUZZAMAN (2003) Pengantar Penerjemah: Membangun Kembali Jati Diri Ulama Aceh. In: Ulama Pengawal Agama Masyarakat Aceh. Madani dan Nadiya Foundation, i-xv.

KAMARUZZAMAN, KAMARUZZAMAN (2000) Peran Wanita Dalam Pembangunan: Perspektif Sejarah Kerajaan Aceh. Ar-Raniry (75). pp. 50-61.

KAMARUZZAMAN, KAMARUZZAMAN (2010) Pesantren Sebagai Pusat Peradaban Muslim: Pengalaman Indonesia untuk Asia Tenggara. Edukasi, 8 (2). pp. 3939-3966.

KAMARUZZAMAN, KAMARUZZAMAN (2011) Redefinisi ¿Perbatasan dan Keamanan¿ di Asia Tenggara (Sebuah Paradigma untuk Ketahanan Nasional). Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 15 (2). pp. 168-188.

KAMARUZZAMAN, KAMARUZZAMAN (2001) Relasi Agama (Islam) dan Politik. SIASAH.

KAMARUZZAMAN, KAMARUZZAMAN (2001) Relasi Islam dan Negara: Perspektif Modernis dan Fundamentalis. UNSPECIFIED.

KAMARUZZAMAN, KAMARUZZAMAN (2001) Reorientasi Pemikiran Kenegaraan Dalam Islam. pp. 213-236.

KAMARUZZAMAN, KAMARUZZAMAN (2000) Reposisi Bank Sentral di Indonesia dalam Perspektif Sistem Ekonomi Islam. journal of smoking cessation, 7. pp. 74-105.

KAMARUZZAMAN, KAMARUZZAMAN (2003) Satu Dasawarsa the Clash of Civilizations. Ar.

KAMARUZZAMAN, KAMARUZZAMAN (2011) Satu Malaysia. Dewan Budaya.

KAMARUZZAMAN, KAMARUZZAMAN (2003) Studi Sejarah Islam di Asia Tenggara: Kontribusi Azyumardi Azra. Mimbar Agama dan Budaya, XX (3). pp. 249-270.

KAMARUZZAMAN, KAMARUZZAMAN (2011) Susahnya Beragama. Ser.

KAMARUZZAMAN, KAMARUZZAMAN (2007) The Application of Islamic Law in Indonesia: The Case Study of Aceh. Journal of Indonesian Islam, 1 (1). pp. 135-180.

KAMARUZZAMAN, KAMARUZZAMAN (2011) The Contemporary of Islamic Education and Islamic Studies in Southeast Asia. Yayasan Ilmuwan. ISBN 978-983-44372-3-7

KAMARUZZAMAN, KAMARUZZAMAN (2009) The Discourse of the Islamic State and Islamic Law in Malaysia. In: Asian Transformations in Action. UNSPECIFIED, pp. 16-25.

KAMARUZZAMAN, KAMARUZZAMAN (2008) The History of Jam257;¿ah Tabl299;gh in Southeast Asia: The Role of Islamic Sufism in the Islamic Revival. Journal of Indonesian Islam, 46 (2). pp. 353-400.

KAMARUZZAMAN, KAMARUZZAMAN (2002) The Separation Between State and Religion in Islam. pp. 233-248.

KAMARUZZAMAN, KAMARUZZAMAN (2008) The Violence in Aceh: A Socio-Historical Perspective. In: The Minorities. Asian Resource Foundation, pp. 29-58.

KAMARUZZAMAN, KAMARUZZAMAN (2007) Tracing the Roots of Indonesian Muslim Intellectuals: A Bibliographical Survey. Kyoto Review of Southeast Asia (8).

KAMARUZZAMAN, KAMARUZZAMAN (2012) Understanding the Post Conflict Situation in Aceh. In: People's Participation in Asian Peace Processes. Asian Resource Foundation, pp. 188-197.

KAMARUZZAMAN, KAMARUZZAMAN (2000) Urgensi Metodologi Dalam Studi Islam: Sebuah Pengantar. In: Mencari Islam: Studi Islam dengan Berbagai Pendekatan. UNSPECIFIED, xi-xix.

KAMARUZZAMAN, KAMARUZZAMAN (2000) Wanita Dalam Perspektif Sejarah Muslim. Akademika (2). pp. 97-115.

KADIR, KHADIJAH MOHD KHAMBALI @ HAMBALI, SURAYA SINTANG, NOR ADINA (2010) Peranan Sekolah Agama Dalam Jalinan Dialog Kehidupan Ummah di Malaysia. In: Kemelut Peradaban Remaja di Malaysia. JABATAN AL-QUR\'AN DAN AL-HADITH, AKADEMI PENGAJIAN ISLAM, UNIVERSITI MALAYA. ISBN 978-967-5534-06-5

Kamri, Nor 'Azzah (2010) Application Of Akhlaq Education In Implementing Code Of Ethics In An Organization: An Empirical Case. Jurnal Usuluddin, 29 (2009).

Kadir., Khadijah Mohd Khambali @ Hambali & Nor Adina Abdul (2010) Pendekatan Wasatiyyah Dalam Pengaplikasian Islam Hadhari di Malaysia. Jabatan Sejarah, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya..

Kadir, Khadijah Mohd Khambali @ Hambali dan Nor Adina Abdul (2012) Khadijah Mohd Khambali @ Hambali dan Nor Adina Abdul Kadir, 2012.Pemerkasaan Nilai dan Etika Dalam Pembangunan Modal Insan. In: Etika dalam Tadbir Urus Pembangunan. UUM Press, Universiti Utara Malaysia, Sintok, Kedah.. ISBN ISBN 978-967-5311-83-3

Kadir., Khadijah Mohd Khambali @ Hambali, Nor Adina Abdul (2005) Pengaruh al-Azhar Terhadap Sistem Pendidikan Islam di Tanah Melayu, Malaysia Tanah Melayu-Malaysia. Jurnal Usuluddin, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 22. pp. 27-56.

Kadir., Khadijah Mohd Khambali @ Hambali, Suraya Sintang, Rahimin Af (2014) Pendekatan Wasatiyyah Dalam Pengaplikasian Konsep 1 Malaysia. In: Wacana Kontemporari Islam. Universiti Malaysia Sabah., pp. 1-26. ISBN ISBN 978-967-0521-25-1

KASAR, MUJAHID MUSTAFA BAHGAT & AHMED KASSEM (2010) PROPHECY OF THE PROPHET MUHAMMAD PEACE BE UPON HIM IN DETERMINING MEEQAAT FOR THE PEOPLE OF IRAQ AND WHO PASS ON THEIR WAY. In: Symposium on: ¿ Asian Hajj Route¿. Islamic Educational Scientific and Cultural Organization , pp. 1-20.

Kadir, Marian Abd Majid, Aab Aziz Mohd Zin, Fakhrul Adabi Abdul (2014) Hubungan Persaudaraan antara Mualaf. In: Pembangunan Dakwah Mualaf. Institut Islam Hadhdri, UKM., pp. 184-198. ISBN 978-967-12286-2-3

Kasmo, Mohamad Zaid Mohd Zin, Ahamad Asmadi Sakat, Nurul Khairiah K (2011) Products of Islamic Finance: A Shariah Compliance Advancement. pp. 479-484.

Kayadibi, Mohammad Manzoor Malik, Saim (2010) Religion and Global Peace: The Instrumental Value of Religion. UNSPECIFIED.

Kadir, Mohd Azam Bin Mahat & Fakhrul Adabi Bin Abdul (2011) Perlaksanaan Program Dakwah Di Sekolah Sebagai Suatu Tuntutan Terhadap Falsafah Pendidikan Kebangsaan. UNSPECIFIED.

Kadir, Muhammed bin Yusof & Fakhrul Adabi Abdul (2013) Cabaran dan Keperluan Saudara Kita: Satu Tinjauan Di WP Kuala Lumpur. Jurnal al-Basirah, 3. p. 267.

Kassar, Mustaffa Abdullah & Ahmad Kasim (2011) al-Dirasat al-Qura'aniyyah wa al-Awlamah: Ta'athur wa Ta'thir. Journal of Islamic and Human Advanced, 1 (1). pp. 23-38.

Kassar, Mustaffa bin Abdullah, Prof Madya Dr. Ishak bin Sulaiman, Ah (2012) PENGAJIAN TINGGI ISLAM DI AKADEMI PENGAJIAN ISLAM UNIVERSITI MALAYA: REALITI DAN PROSPEK MASA DEPAN. Postgraduate Program State Islamic University of Sunan kalijaga, Bandung.

KAMRI, NOR `AZZAH (2009) Modal Niaga: Pembiayaan Melalui Dana Zakat. In: Keusahawanan Islam: Konsep dan Isu-Isu Pelaksanaannya. JABATAN SYARIAH DAN PENGURUSAN APIUM, pp. 97-110. ISBN 978-983-41326-1-3

KAMRI, NOR `AZZAH (2009) Pengguna dalam Keusahawanan Islam: Satu Perspektif Etika. In: Keusahawanan Islam: Konsep dan Isu-Isu Pelaksanaannya. JABATAN SYARIAH DAN PENGURUSAN APIUM. ISBN 978-983-41326-1-3

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2013) Classic Ethical Theories: The Missing Link of the Modern Islamic Work Ethics. Dept of Shariah and Management APIUM & YaPEIM Management Academy.

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2012) Code of Ethics and Islamic Institutions: A Survey on Enforcement, Employees Awareness and Understanding Factors. KUISAS.

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2010) Daya Saing dan Anjakan (Shift) Dalam Jenis Kontrak Pembiayaan Perbankan Islam. JURNAL SYARIAH, 18 (1). pp. 123-136.

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2010) Dimensi Nilai Dalam Pengurusan Harta Secara Islam. Universiti Kebangsaan Malaysia.

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2012) Ethics and Religiosity: An Empirical Study in An Islamic Business Organization. UUM.

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2010) Etika Dalam Pengurusan Hotel Secara Islam: Suatu Sorotan Kepentingan. UiTM.

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2010) Etika Kepimpinan Islam Menurut al-Mawardi: Satu Penelitian Awal. USIM & YaPEIM.

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2015) Etika Kerja dan Profesion Perguruan: Penelitian Awal. DEPARTMENT OF SHARIAH AND MANAGEMENT APIUM.

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2002) Etika Pengurusan Islam dan Konvensional: Satu Analisis Perbandingan. Jurnal Syariah (Shariah Journal), APIUM.

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2013) Etika di Institusi Islam: Penelitian ke atas Faktor Pendorong Pelaksanaannya. In: Islamic Perspective on Management: Contemporary Issues. Akademi Pengurusan YaPEIM & Jab. Syariah dan Pengurusan APIUM. ISBN 978-967-12262-0-9

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2014) Evolusi Teori Hutang dalam Islam. In: Islam & Ketamadunan Melayu. APIUM. ISBN 978-967-5534-40-9

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2012) Falsafah Tauhid Tunjang Tadbir Urus di Malaysia. Milenia Muslim.

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2010) Integriti Dalam Islam: Aplikasi dan Implikasi Dalam Pengurusan Organisasi. USIM & YaPEIM.

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2013) Integriti dalam Etika Kepimpinan Islam Menurut al- Mawardi. Dept of Shariah and Management APIUM & YaPEIM Management Academy.

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2011) Islam dan Isu-isu Gender: Satu Penelitian Awal. Department of Islamic History and Civilization, APIUM.

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2014) Islam dan Profesionalisme: Aplikasinya dalam Perkhidmatan Awam Malaysia. In: Islam & Ketamadunan Melayu. APIUM, pp. 303-318. ISBN 978-967-5534-40-9

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2011) Islamic Wealth Manegement: A Review on The Dimension of Values. JURNAL SYARIAH, 19 (3). pp. 187-212.

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2010) Issues in Zakah Management: The Case in Malaysia. ISDEV USM.

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2015) Kaedah Pengiraan dan Agihan Zakat Perniagaan di Institusi Perbankan Islam Terpilih. In: Isu Kontemporari Pengurusan dan Pembayaran Zakat di Malaysia. Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan & Jabatan Syariah dan Ekonomi APIUM. ISBN 978-967-13583-2-0

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2015) Keperibadian Islam dan Profesionalisme dalam Pekerjaan: Satu Analisis Teoritis. Jurnal Syariah, 23 (2). pp. 255-286.

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2005) Kod Etika Bentuk Moral Pekerja. UNSPECIFIED.

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2005) Kod Etika Dalam Pengurusan. UNSPECIFIED.

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2004) Kod Etika Masa Kini: Kekuatan atau Kelemahan. UNSPECIFIED.

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2015) Komunikasi dan Pelaporan sebagai Mekanisme Tadbir urus dan Kemampanan Wakaf Pendidikan Tinggi. In: Wakaf Pendidikan Tinggi di Malaysia: Satu Penantian. IKaZ UiTM, pp. 85-101. ISBN 978-967-13298-0-1

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2015) Konsep Hotel Patuh Syariah: Analisis Literatur. In: Perspektif Industri Halal: Perkembangan dan Isu-isu. Jabatan Syariah dan Pengurusan APIUM. ISBN 978-967-10722-9-5

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2013) Maqasid Syariah: Isu-isu Kepenggunaan, Realiti dan Cabaran. In: Maqasid Syariah - Isu-isu Kepenggunaan: Realiti dan Cabaran. Persatuan Ulama Malaysia, pp. 1-25. ISBN 978-983-2306-15-3

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2013) Measuring The Islamic Work Ethics: An Alternative Approach. In: Islamic Perspective on Management: Contemporary Issues. Akademi Pengurusan YaPEIM & Jab. Syariah dan Pengurusan APIUM, pp. 135-163. ISBN 978-967-12262-0-9

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2011) Mekanisme al-Quran dan al-Sunah dalam Menangani Krisis Alam Sekitar. Sultan Sharif Ali Islamic University.

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2015) Occupational Safety and Health (OSH) Management in the Dimension of Maqasid al-Shariah: A Preliminary Review. DEPARTMENT OF SHARIAH AND MANAGEMENT APIUM.

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2015) PENGURUSAN PENYELIDIKAN HALAL. BULETIN HALAL.

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2014) Patterns of Information Sources Used by Graduate Students: A Citation Analysis of Doctoral Dissertations in the Field of Islamic Studies. DVK Central Library, Dharmaram Vidya Kshetram.

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2013) Pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti Islam MS1900: Kajian Kes di Pusat Zakat Melaka. Dept of Shariah and Management APIUM & YaPEIM Management Academy.

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2013) Pembudayaan Etika Dalam Pengurusan Pembangunan Islam: Pengalaman Malaysia. UNSPECIFIED.

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2003) Pembudayaan Keusahawanan Islam: Implikasinya Terhadap Pembangunan Ummah Sejagat. Jurnal Usuluddin (Journal of Usuluddin), APIUM.

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2015) Pemerkasaan Industri Perhotelan Patuh Syariah: Pengalaman Malaysia. College of Islamic Studies, Prince of Songkla University, Pattani, Thailand.

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2010) Pendekatan Al-Quran Dan Al-Sunnah Dalam Mengurus Alam Sekitar Secara Beretika. Jurnal Usuluddin (Journal of Usuluddin), APIUM, 32. pp. 131-177.

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2013) Pendekatan Pembangunan Modal Insan Menurut Perspektif Islam: Satu Sorotan Teoritis. Dept of Shariah and Management APIUM & YaPEIM Management Academy.

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2013) Pengawalan Dalam Pengurusan Islami. Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia. ISBN 978-983-41095-6-1

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2010) Pengurusan Alam Sekitar Beretika Berpandukan Hadith Rasulullah S.A.W. USIM.

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2014) Pengurusan Halal di Malaysia: Perkembangan dan Etika Pelaksanaannya. In: Islam & Ketamadunan Melayu. APIUM. ISBN 978-967-5534-40-9

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2015) Pengurusan Hotel Patuh Syariah Berasaskan MS1900: Kerangka Konseptual. In: Perspektif Industri Halal: Perkembangan dan Isu-isu. Jabatan Syariah dan Pengurusan APIUM, pp. 105-124. ISBN 978-967-10722-9-5

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2004) Pengurusan Pembangunan Islam: Prosiding Seminar. JAWHAR, Akademi Kajian Ketamadunan.

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2015) Peranan Eksekutif Halal dalam Pengukuhan Integriti Halal di Malaysia. In: Perspektif Industri Halal: Perkembangan dan Isu-isu. Jabatan Syariah dan Pengurusan APIUM, pp. 267-283. ISBN 978-967-10722-9-5

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2012) Peranan Hisbah Dalam Sistem Muamalah Islam: Penelitian Terhadap Manhaj Ibn Taymiyyah. APIUM.

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2015) Perspektif Industri Halal: Perkembangan dan Isu-isu. Jabatan Syariah dan Pengurusan APIUM. ISBN 978-967-10722-9-5

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2011) Prinsip-prinsip Asas Dalam Pengurusan Makanan Halal: Penelitian Terhadap Pandangan al-Ghazali. Jabatan Fiqh dan Usul, APIUM.

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2015) Proceedings of The 2nd International Convention on Islamic Management 2015. DEPARTMENT OF SHARIAH AND MANAGEMENT APIUM. ISBN 978-967-5534-46-1

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2013) Profesionalisme Menurut Perspektif Islam: Penelitian Terhadap Aplikasi dan Implikasinya. In: Islamic Perspective on Management: Contemporary Issues. Akademi Pengurusan YaPEIM & Jab. Syariah dan Pengurusan APIUM, pp. 105-117. ISBN 978-967-12262-0-9

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2014) Qur'anic Work Ethics. Jurnal Usuluddin, 40. pp. 135-172.

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2015) Religiosity and Work Ethic: Answering the Most Significant Questions. DEPARTMENT OF SHARIAH AND MANAGEMENT APIUM.

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2012) Religious Work Ethic: A Comparative Between Islamic Work Ethic (IWE) and Protestant Work Ethic (PWE). UNSPECIFIED.

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2011) Sektor Halal Malaysia: Ke Mana Halatujunya? Jabatan Fiqh dan Usul, APIUM.

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2013) Shariah Compliance in Hotel management: A Conceptual Framework. Dept of Shariah and Management APIUM & YaPEIM Management Academy.

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2013) Sistem Pengurusan Kualiti Islam MS 1900 Sebagai Program Inovasi Pentadbiran Awam: Kajian Kes di Pusat Zakat Melaka (PZM). INTAN & PIPPA USM.

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2014) Tadbir urus Wakaf Pendidikan: Mekanisme Kod Etika. In: PELESTARIAN INSTITUSI WAKAF UNTUK MEMPERKASA PENDIDIKAN TINGGI NEGARA. FPI UKM. ISBN 978-967-412-276-8

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2012) Teras Pengurusan Islam. In: Pengurusan Aduan Menurut Perspektif Islam. INMIND. ISBN 978-967-0432-00-7

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2015) The Application of Habl min Allah and Habl min al- Nas Elements in Islamic Code of Ethics: An Exploratory Case Study. INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMICS, MANAGEMENT AND ACCOUNTING, 23 (1). pp. 57-68.

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2015) The Commitment of Islamic Work Ethics among Islamic Banking Employees in Aceh. Jurnal Syariah, 23 (3).

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2013) The Impact of Malaysian Islamic Revivalism on Zakat Administration. International Journal of Nusantara Islam, 1 (1). pp. 36-52.

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2013) The Shifts In Zakah Management Practices In Malaysia: What Has Actually Been Happening? JURNAL SYARIAH, 21(1). pp. 1-20.

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2012) The Work Ethics of Abrahamic Faith: A Comparative. KUISAS.

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2011) Transformasi Pentadbiran Islam Melalui Pembudayaan Nilai dan Etika Islam. USIM.

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2012) Understanding Corporate Social Responsibility: A Survey of Malaysian Muslim Managers. Advances In Natural And Applied Sciences, 6(8). pp. 1445-1450.

KAMRI, NOR'AZZAH BINTI (2015) Zakat dan Dinamisme Perniagaan Halal. In: Perspektif Industri Halal: Perkembangan dan Isu-isu. Jabatan Syariah dan Pengurusan APIUM, pp. 161-170. ISBN 978-967-10722-9-5

KAMRI, NOR`AZZAH (2009) Etika Usahawan Muslim Berpandukan al-Quran dan al- Sunnah. In: Keusahawanan Islam: Konsep dan Isu-Isu Pelaksanaannya. Jabatan Syariah dan Pengurusan APIUM. ISBN 978-983-41326-1-3

KAMRI, NOR`AZZAH (2008) Kefahaman Dan Sambutan Terhadap Kod Etika Islam: Pengalaman Tabung Haji. Shariah Journal, 16 (1). pp. 145-162.

KAMRI, NOR`AZZAH (2008) Kepenggunaan dalam Islam: Tinjauan dari Sudut Etika. UNSPECIFIED.

KAMRI, NOR`AZZAH (2006) Penggunaan Prinsip al-Murabahah Dalam Penawaran Instrumen Perbankan Islam. In: Dinamisme Kewangan Islam di Malaysia. UNIVERSITI MALAYA. ISBN 983-100-370-5

KAMRI, NOR`AZZAH (2006) Pengurusan Sumber Manusia Menurut Perspektif Islam: Falsafah dan Etika Pelaksanaan. In: Dimensi Pengurusan Islam: Mengurus Kerja dan Mengurus Modal Insan. UNIVERSITI MALAYA. ISBN 983-100-369-1

KAMRI, NOR`AZZAH and KAMRI, SUHAILI BIN SARIF & NOR`AZZAH (2009) A Theoretical Discussion of Zakat For Income Generation And Its Fiqh Issues. Shariah Journal, 17 (3).

Kadir, Nabiha S. Mahdi Al-Samaraie & Fakhrul Adabi Abdul (2010) 1575;1604;1593;1608;1575;1605;1604; 1575;1604;1606;1601;1587;1610;1577; 1582;1604;1575;1604; 1575;1604;1593;1605;1604;1610;1604;1578; 1575;1604;1575;1583;1575;1585;1610;1577; 1608;1583;1608;1585;1607;1575; 1601;1610; 1575;1583;1575;1585;1577; 1575;1604;1578;1594;1610;1610;1585;. UNSPECIFIED.

Kadir., Noor Hafizah bt. Mohd Haridi & Fakhrul Adabi Abdul (2011) Program Agama Di Institusi Pemulihan Akhlak Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia(Jkmm) : Kajian Dari Aspek Pelaksanaan Dan Keberkesanan. UNSPECIFIED.

Kamri, Nor Azzah (2010) Implementation of Islamic Ethics in Organizations: Malaysian Experience. World Academic Union.

Kamri, Nor `Azzah (2008) Amalan Etika Islam di Institusi Pembangunan Berteraskan Islam: Kajian Persepsi Pendeposit Tabung Haji, Malaysia. UNSPECIFIED.

Kamri, Nor `Azzah (2009) Application of Akhlaq Education In Implementing Code Of Ethics In An Organization: An Empirical Case. Jurnal Usuluddin (Journal of Usuluddin), APIUM, 29 (1).

Kamri, Nor `Azzah (2004) Budaya dan Etika Kerja Islam: Kepentingannya Dalam Konteks Organisasi. UNSPECIFIED.

Kamri, Nor `Azzah (2009) Elemen Habl Min Allah Dan Habl Min Al-Nas Dalam Amalan Kod Etika Islam: Kes Empirikal. UNSPECIFIED.

Kamri, Nor `Azzah (2008) Elemen Pendidikan Akhlak Dalam Pelaksanaan Kod Etika Islam Organisasi: Suatu Penelitian. UNSPECIFIED.

Kamri, Nor `Azzah (2009) Etika Pengurusan Wakaf: Suatu Sorotan Kepentingan. UNSPECIFIED.

Kamri, Nor `Azzah (2009) Factors Influencing The Implementation Of Islamic Code Of Ethics In Organization: An Experience Of Tabung Haji. UNSPECIFIED.

Kamri, Nor `Azzah (2006) Kod Etika Islam Dalam Pengurusan Organisasi: Suatu Sorotan Rintis di Institusi Islam Terpilih. UNSPECIFIED.

Kamri, Nor `Azzah (2004) Kod Etika Pegawai Masjid: Satu Sorotan Kepentingan. UNSPECIFIED.

Kamri, Nor `Azzah (2004) Meneroka Masa Depan Pengurusan Islam. Utusan Malaysia.

Kamri, Nor `Azzah (2011) Model Pengurusan dan Kepimpinan Muhammad al-Fateh Dalam Pemerintahan Kerajaan Uthmaniyyah. In: Baldatun Tayyibah Model Uthmaniyyah. Persatuan Ulama Malaysia, pp. 87-114. ISBN 978-983-2306-10-8

Kamri, Nor `Azzah (2007) Pelaksanaan Kod Etika Islam Dalam Organisasi: Kajian Kes Lembaga Tabung Haji. UNSPECIFIED.

Kamri, Nor `Azzah (2007) Pembangunan Masyarakat Berakhlak Melalui Pembudayaan Kod Etika Islam. UNSPECIFIED.

Kamri, Nor `Azzah (2006) Pembentukan Kod Etika Islam Dalam Organisasi: Suatu Penelitian Terhadap Kod Etika Tabung Haji. UNSPECIFIED.

Kamri, Nor `Azzah (2011) Pembentukan dan Pendekatan Pelaksanaan Kod Etika Islam: Penelitian Terhadap Asas-Asas Teori. In: Pengurusan Ilmu, Ekonomi dan Pembangunan Berteraskan Islam. USM. ISBN 978-983-861-451-1

Kamri, Nor `Azzah (2005) Pembentukan dan Pendekatan Pelaksanaan Kod Etika Islam: Penelitian Terhadap Asas-Asas Teori. UNSPECIFIED.

Kamri, Nor `Azzah (2004) Pengurusan Pembangunan Islam: Prosiding Seminar. JAWHAR - Jurnal Ulasan Buku, 1 (2). pp. 36-40.

Kamri, Nor `Azzah (2011) Wanita dan Pengurusan Profesional. In: Wanita Islam: Isu-isu dan Pemerkasaan Hak. Persatuan Ulama Malaysia. ISBN 978-983-2306-09-2

Kadir., Nur A'thiroh Masyaail Tan bt Abdullah @Tan Ai Pao & Fakhrul (2011) Metodologi Dakwah Islamiah PERKIM Kebangsaan Kepada Saudara Kita Melalui Projek Ekonomi Pengupayaan Asnaf Muallaf: Koperasi Perkim Malaysia Berhad. In: Pembangunan Dakwah Semasa. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia., pp. 62-72. ISBN 978-967-5478-43-7

Kadir, Nurul Husna Mansor & Fakhrul Adabi Abdul (2013) Pemerkasaan Jati Diri Umat Melayu-Islam Dalam Merentas Cabaran Pluralisme Di Malaysia. In: Dimensi Islam Dalam Penyelidikan Kontemporari. Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, pp. 449-470.

Khambali,, Prof Madya Dr Khadijah Mohd (2010) Valentine Bukan Budaya Islam-Fahami Konsep Kasih Sayang dalam Islam. Mingguan Malaysia, Kuala Lumpur..

Kadir., Prof Madya Dr Rahimin Affandi bin Abdul Rahim, Prof Madya Dr (2013) Perlembagaan Itqan Muluk dan Peranan Ulama Sebagai Intelektual Ummah di Terengganu. In: Satu Abad Undang-undang Bagi Diri Kerajaan Terengganu. Lembaga Muzium Negeri Terengganu: Percetakan Yayasan Islam, pp. 99-109.

Kadir, Rahimin Affandi Abd. Rahim, Abdullah Yusuf, Nor Adina Abdul (2013) Film Sebagai Pemankin Pembangunan Melayu Modern. Jurnal Media Syariah, XIV. pp. 359-374.

Kamri, Raihanah Abdullah, Asmak Ab Rahman and Nor Azzah (2014) PATTERNS OF INFORMATION SOURCES USED BY GRADUATE STUDENTS: A CITATION ANALYSIS OF DOCTORAL DISSERTATIONS IN THE FIELD OF ISLAMIC STUDIES. Dharmaram Vidya Kshetram, Bangalore, India.

KAYADIBI, SAIM (2007) Concept of ijtihad by ray; the main source of inspiration behind istihsan (juristic preference. American Journal of Islamic Social Science (24).

KAYADIBI, SAIM (2005) KONYA. UNSPECIFIED.

KAYADIBI, SAIM (2006) Kuresellesmeye Konya Merkezli Yaklasim.

KAYADIBI, SAIM (2009) Malezyada Islam. Akra.

KAYADIBI, SAIM (2007) Mathnawi. UNSPECIFIED.

KAYADIBI, SAIM (2007) Mesnevi. UNSPECIFIED.

KAYADIBI, SAIM (2006) Mesnevi Manewi. UNSPECIFIED.

KAYADIBI, SAIM (2009) Social Educational Economical and Cultural Aspects of Malaysia. KonTV.

KAYADIBI, SAIM (2007) The Life Work and the Mawlawi order of Mawlana Jalaleddin-i Rumi. Saim Kayadibi.

KAYADIBI, SAIM (2007) The Mathnawi of Mawlana Jalaleddin Rumi. Tablet.

Kadir, Sabariah Bahrum, Saiful Akhyar Lubis & Fakhrul Adabi Abdul (2014) Pelaksanaan Kurikulum j-QAF oleh Guru Pelatih Institut Pendidikan Guru Kampus Kent, Tuaran Sabah. Jurnal Usuluddin, 39. pp. 135-158.

Kayadibi, Saim (1998) Al- Alaqatu bayna maqasid al-Tashr8145; and al-Ma7779;alih al-Mursalah.

Kayadibi, Saim (2007) Al-Tufi Centred Approach to Al-Maslahah Al- Mursalah (Public Interest) In Islamic Law. Journal of Islamic Law Studies (10). pp. 71-96.

Kayadibi, Saim (2008) An Approach to the Position of Islamic Law with the Consideration of the Reform through the Aiding Factors.

Kayadibi, Saim (2008) Constitutional Development in Islamic States with a Special Emphasis on the Case of Turkey. University of Malaya.

Kayadibi, Saim (1998) Dalalat an-Na7779; wal-Isharah wa Atharu dhalik fil- Furu' al-Fiqhiyyah.

Kayadibi, Saim (2007) Doctrine of Istihsan (Juristic Preference) in Islamic Law. Tablet. ISBN 978-975-6346-79-2

Kayadibi, Saim (2009) Evolution Of The Muslim Judicial System. Al-Qantara.

Kayadibi, Saim (2009) Exploring Challenges and Prospects in the 21st Century. pp. 150-153.

Kayadibi, Saim (2008) Feedback of the Board Meeting. LHC Kyoto, JAPAN.

Kayadibi, Saim (2009) Formation of the Concept of Isti7717;s In Islamic Law. Journal of African Law.

Kayadibi, Saim (2008) Ijtihad and a Modernist Perspective towards Islamic Law and Thought. pp. 113-138.

Kayadibi, Saim (2009) Impact Of Western Constitutionalism On The Muslim Constitutional Developments. Der Islam Zeitschrift f?r Geschichte und Kultur des islamischen Orients.

Kayadibi, Saim (2005) Ingiltere\'deki Turkler.

Kayadibi, Saim (2006) Ipek Yolundan Gyeong-ju Sehrine.

Kayadibi, Saim (2007) Mawlana Jalaladdin Rumi and his reflection on the West. SUNTV.

Kayadibi, Saim (2005) Osmanli Milletler Toplulugu, Hayal Degil Ideal. ELCI, 1 (2).

Kayadibi, Saim (2007) Recent Incresing Muslim population in the West and their Identity. SUNTV.

Kayadibi, Saim (2005) Rumi and Askin Therapy. Municipality of Konya.

Kayadibi, Saim (2005) Rumi and Askin Therapy. Municipality of Konya.

Kayadibi, Saim (2008) The Holy Qur\'an. UNSPECIFIED.

Kayadibi, Saim (2007) The Life Work and the Mawlawi Order. Euromat Printing House.

Kayadibi, Saim (2008) The image of qalandar in the Diwan of Attar and the Diwan of of Shams. The Journal of Rumi Studies (2).

Kayadibi, Saim (2008) To love him like the Companions. Ensar.

Kayadibi, Saim (2005) Turkey is Indispensable for the EU. SGIA News (2). p. 6.

Kayadibi, Saim (2008) Under the Column: World Agenda. UNSPECIFIED.

Kadir., Shahrulanuar Mohamed, Ab. Aziz Mohd Zin, Fakhrul Adabi abdul (2011) Pembangunan Etika dan Moral dalam Kursus-kursus yang Ditawarkan di Universiti Maalaysia Melaka (UTeM). Journal of Human Capital Development, 4 (1). pp. 141-155.

K., Siti Arni, B. & Ilhaamie, A. G. A. & Nor'Azzah, (2013) Perlaksanaan Sistem Kualiti Islam MS 1900: Kajian Kes di Pusat Zakat, Selangor. YAPIEM.

K., Siti Arni, B; Ilhaamie, AGA, NorAzzah, (2014) The Involvement of Human Factors in the Islamic Quality Management System MS1900 Implementation at Malacca Zakat Center (MZC). KUIS.

Kamri, Suhaili Sarif, Nor Aini Ali & Nor `Azzah (2002) Penerapan Budaya Keusahawanan Dalam Kurikulum Pendidikan Islam. Universiti Kebangsaan Malaysia.

Kadir., Suraya Sintang, Khadijah Mohd Khambali @ Hambali, Nor Adina (2011) Dialog Kehidupan dan Penjanaan Modal Insan Malaysia-Indonesia. Jurnal Peradaban., 4.. pp. 67-91.

KASIM, TENGKU SARINA AINI BINTI TENGKU (2014) Active Teaching Methods: Personal Experience of Integrating Spiritual and Moral Values. Religious Education, 109.

KASIM, TENGKU SARINA AINI BINTI TENGKU (2015) Analisis kefahaman pensyarah terhadap pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran konstruktivis di Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA), Malaysia. Global Conference Associates.

KASIM, TENGKU SARINA AINI BINTI TENGKU (2014) Aplikasi Maqasid al-Syariah Dalam Pendidikan Alam Sekitar Berasaskan Ekopsikologi: Pengalaman Malaysia Dan Indonesia Serta Refleksinya Di Peringkat Global. In: Islam dan Ketamadunan Melayu: Sumbangan Ke Arah Kemajuan Sejagat. 75-92. ISBN 1111

KASIM, TENGKU SARINA AINI BINTI TENGKU (2006) Aplikasi kaunseling dalam dakwah bagi pembentukan modal insan yang berkualiti. UNSPECIFIED.

KASIM, TENGKU SARINA AINI BINTI TENGKU (2010) Creating Lifelong learning environment through student-centred learning. UNSPECIFIED.

KASIM, TENGKU SARINA AINI BINTI TENGKU (2014) Falsafah Pendidikan Islam di Malaysia dan Hubungannya dengan Pendekatan Pengajaran Berpusatkan Pelajar. In: Islam dan Ketamadunan Melayu: Sumbangan Ke Arah Kemajuan Sejagat. Bahagian Penyelidikan Dan Pembangunan Akademi Pengajian Islam,Universiti Malaya.. ISBN 11111

KASIM, TENGKU SARINA AINI BINTI TENGKU (2015) Hubungan Pembangunan Kecerdasan Naturalistik dengan Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam Berasaskan Media. In: Isu-isu Media dan Dakwah. Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. ISBN 978-967-5534-48-5

KASIM, TENGKU SARINA AINI BINTI TENGKU (2007) Hubungan etnik: Penghayatan konsep asas bagi memupuk integrasi etnik di kalangan mahasiswa dalam memperkasa modal insan menerusi kursus Ketamadunan. In: Hubungan etnik dan kurikulum. UNSPECIFIED.

KASIM, TENGKU SARINA AINI BINTI TENGKU (2014) Kepentingan Penyerapan Unsur Sains Kesihatan Dalam Subjek Pendidikan Islam. In: Islam Dan Ketamadunan Melayu:Sumbangan Ke Arah Kemajuan Sejagat. Bahagian Penyelidikan Dan Pembangunan Akademi Pengajian Islam,Universiti Malaya.. ISBN 1111

KASIM, TENGKU SARINA AINI BINTI TENGKU (2007) Keperluan kaunseling untuk kanak-Kanak. In: UNSPECIFIED UNSPECIFIED.

KASIM, TENGKU SARINA AINI BINTI TENGKU (2007) Keperluan motivasi dalam pengurusan kerja berkualiti dari perspektif pemikiran Islam. Jurnal Usuluddin, 25. pp. 103-124.

KASIM, TENGKU SARINA AINI BINTI TENGKU (2014) Kurikulum Pendidikan Islam di Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya (APIUM):Suatu Tinjauan ke Arah Penambahbaikan. In: Islam dan Ketamadunan Melayu: Sumbangan ke arah kemajuan Sejagat. Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan APIUM. ISBN 1111

KASIM, TENGKU SARINA AINI BINTI TENGKU (2015) Memperkasakan nilai eko-etika islam dalam pendidikan alam sekitar menerusi adaptasi model integrasi kurikulum robin fogarty: satu analisis. Arabic Studies and Islamic Civilization .

KASIM, TENGKU SARINA AINI BINTI TENGKU (2006) Motivasi pelajar melalui pendekatan psikologi dalam kaedah pengajaran menuju pembangunan holistik. UNSPECIFIED.

KASIM, TENGKU SARINA AINI BINTI TENGKU (2015) Pelestarian Alam Sekitar: Sorotan Awal terhadap Peranan Konsep Sekolah Lestari di Malaysia dan Sekolah Adiwiyata di Indonesia. Aceh Development International Conference 2015.

KASIM, TENGKU SARINA AINI BINTI TENGKU (2007) Pembangunan modal insan dalam konteks kepimpinan dari perspektif pengurusan Islam. UNSPECIFIED.

KASIM, TENGKU SARINA AINI BINTI TENGKU (2008) Pembangunan modal insan dari perspektif pengurusan Islam. JURNAL AL-TAMADDUN, 3. pp. 75-96.

KASIM, TENGKU SARINA AINI BINTI TENGKU (2007) Pembentukan modal insan bersepadu melalui keberkesanan pendidikan akhlak individu Muslim. In: UNSPECIFIED UNSPECIFIED.

KASIM, TENGKU SARINA AINI BINTI TENGKU (2007) Pembinaan insan dan tamadun melalui pembentukan akhlak Muslim menurut perspektif al-Quran. In: UNSPECIFIED UNSPECIFIED.

KASIM, TENGKU SARINA AINI BINTI TENGKU (2007) Pembudayaan Mazhab Syafi i dalam masyarakat Islam di Malaysia. Jurnal Fiqh, 4. pp. 225-246.

KASIM, TENGKU SARINA AINI BINTI TENGKU (2007) Pembudayaan Mazhab Syafi¿i dalam masyarakat Islam di Malaysia. UNSPECIFIED.

KASIM, TENGKU SARINA AINI BINTI TENGKU (2007) Pemerkasaan kualiti profesionalisme pendidik berteraskan Islam Hadhari. UNSPECIFIED.

KASIM, TENGKU SARINA AINI BINTI TENGKU (2006) Pendekatan individu dalam kaedah pengajaran Pendidikan Islam. UNSPECIFIED.

KASIM, TENGKU SARINA AINI BINTI TENGKU (2007) Pendekatan individu dalam pelaksanaan kurikulum Pendidikan Islam menjamin kelangsungan peradaban. UNSPECIFIED.

KASIM, TENGKU SARINA AINI BINTI TENGKU (2007) Pendekatan individu menjana keberkesanan pengajaran Pendidikan Islam. UNSPECIFIED.

KASIM, TENGKU SARINA AINI BINTI TENGKU (2006) Pendekatan kaunseling dalam dakwah bagi kesejahteraan insan dan peradaban ummah.

KASIM, TENGKU SARINA AINI BINTI TENGKU (2006) Pendekatan pengajaran dan pembelajaran kanak-Kanak dari perspektif Islam. In: UNSPECIFIED UNSPECIFIED.

KASIM, TENGKU SARINA AINI BINTI TENGKU (2006) Pendekatan psikologi dalam pendidikan akhlak Muslim sebagai pemangkin pembangunan insan dan tamadun. pp. 290-306.

KASIM, TENGKU SARINA AINI BINTI TENGKU (2007) Pendekatan psikologi dalam pendidikan akhlak. Dlm. Pengajian Islam di Institusi Pengajian Tinggi Awam Malaysia. In: Pengajian Islam di Institusi Pengajian Tinggi Awam Malaysia. UNSPECIFIED.

KASIM, TENGKU SARINA AINI BINTI TENGKU (2015) Pendidikan Islam untuk Pembangunan Lestari: Analisis Sumbangan dan Cabaran. Global Conference Associates.

KASIM, TENGKU SARINA AINI BINTI TENGKU (2007) Penerapan pemikiran kritis dalam pengajaran kursus Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS). In: Memperkasa Modal Insan Menerusi Kursus Ketamadunan, Hubungan Etnik dan Kurikulum. UNSPECIFIED.

KASIM, TENGKU SARINA AINI BINTI TENGKU (2006) Pengajaran dan pembelajaran kewangan Islam. Prosiding Wacana Pendidikan Islam. UNSPECIFIED.

KASIM, TENGKU SARINA AINI BINTI TENGKU (2007) Proses pengajaran dan pembelajaran berkesan menurut perspektif Imam al-Ghazali: Satu pendekatan individu. Jurnal Majlis Islam Sarawak.

KASIM, TENGKU SARINA AINI BINTI TENGKU (2013) Prospek dan amalan konsep kendiri dalam pengurusan strategik organisasi: Analisis dari perspektif Barat dan Islam,. In: Islamic Perspective on Management: Contemporary Issues. UNSPECIFIED.

KASIM, TENGKU SARINA AINI BINTI TENGKU (2013) Sikap dan kecekapan budaya para pendakwah terhadap golongan transgender. UNSPECIFIED.

KASIM, TENGKU SARINA AINI BINTI TENGKU (2012) Teaching and learning experiences in Malaysian higher education: A case study of a teacher education programme. UNSPECIFIED.

KASIM, TENGKU SARINA AINI BINTI TENGKU (2014) Teaching paradigms: An analysis of traditional and student-centred approaches. Journal of Usuluddin 40, 40. 199-218..

KASIM, TENGKU SARINA AINI BINTI TENGKU (2012) The influence of Islamic perspective in Malaysian teaching and learning: A case study in a Malaysian teacher education programme. In: Educational Provocations. Auckland University of Technology (AUT), New Zealand.

KASIM, TENGKU SARINA AINI BINTI TENGKU (2014) Transformasi Pendidikan di Malaysia: Implikasi Terhadap Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam. In: Pendidikan Islam di Malaysia: Cabaran dan Penyelesaian. Program Pendidikan Islam,Akademi Pengajian Islam,Universiti Malaya., pp. 91-104. ISBN 978-967-10722-6-4

KASIM, TENGKU SARINA AINI BINTI TENGKU (2010) Transforming Malaysian teacher education for a sustainable future through student-centred learning. UNSPECIFIED.

kassar,, Thabet Ahmad Abu-Alhaj, Iman Kanany, Ahmad (2014) Loyalty and Disavowal in Holy Qur 257;n Descriptive linguistic study. Qrynica JournalوCentre of Quranic Research (CQR.

Kamaruddin, Wan Zailan (2015) Membaca Tantangan Kerukunan Antaragama di Indonesia. Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam .

Kasan, Wan Zulkifli, Azizi Umar, Luqman Abdullah, Sidek Abdullah, J (2012) The Role of the Malay Archipelago Scholars in Terengganu in the Development of the Shafi'i Sect. JOURNAL OF APPLIED SCIENCES RESEARCH, 8 (11). pp. 5333-5341.

Kamri, Yon Noor Haniza Samsudin & Nor `Azzah and Kamri, Yon Noor Haniza Samsudin & Nor `Azzah (2008) Pembangunan Usahawan Muslim Berteraskan Paradigma Tauhid: Satu Pendekatan. UNSPECIFIED.

Kadir., Zaizul Ab Rahman, Ab Aziz Mohd Zin & Fakhrul AdabiAbdul (2011) Faktor Dorongan Jenayah Rogol Di Malaysia dan Program Pemulihannya Dipenjara Sungai Udang, Melaka. UNSPECIFIED.

Kadir, Zaizul Ab Rahman, Zakaria Stapa, Faudzi Naim Baharuddin, Jaf (2011) A Study of Personality Profile of Rape Perpetrators Among Prisoners in Kajang Prison with Specific Emphisis on Aggression, Psychopathy and Empathy. UNSPECIFIED.

Kadir, Zaizul Ab Rahman, ab Aziz Mohd zin & Fakhrul Adabi Abdul (2011) Victim Empathy Deficits Among Sex Offenders In kajang Prison. UNSPECIFIED.

Kadir., Zaizul Ab. Rahman, Ab Aziz Mohd Zin, Jaffary Awang, Fakhrul (2011) Kefungsian Keluarga dan Konsep Kendiri dalam Proses Dakwah Remaja Perempuan di Pusat Perlindungan Wanita Baitul Ehsan, Sabak Bernam, Selangor dan Pelatih Lelaki di Sekolah Henry Gurney Melaka. In: Pembangunan Dakwah Semasa. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. ISBN 978-967-5478-43-7

Kadir, Zaizul bin Ab.Rahman, Norrodzoh Siren, Fakhrul Adabi Abdul (2013) FUNCTIONALITY FAMILY AND ADOLESCENT SELF- CONCEPT IN REHABILITATION CENTER / KEFUNGSIAN KELUARGA DAN KONSEP KENDIRI REMAJA DI PUSAT PEMULIHAN. Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan.

Kadir, Zazul Ab. Rahman, Ab. Aziz Mohd Zain, JJaffary awang, Fakhru (2011) Peranan Unsur Fitrah Dalam Personaliti Pendakwah Dalam Mencapai Jati Diri Pendakwah Sejati. In: Pembangunan Dakwah Semasa. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. ISBN 978-967-5478-43-7

K., iti Arni, B., Ilhaamie, AGA & NorAzzah, (2013) Sistem Pengurusan Kualiti Islam MS 1900 Sebagai Program Inovasi Pentadbiran Awam: Kajian Kes di Pusat Zakat Melaka. INTAN & PIPPA, USM.

L

Lami,G.K.D, Akhanak,sanaa & AL (2006) Information Technology& Virtual Reality: Modern Practical to the Information System in Business Organizations.

LATIF, FAIZURI BIN ABD. (2011) Athar Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyyah fi Hukm Khilafah al-Rasyidin: al-Siddiq wa al-Faruq r.a. In: al-Sunnah al-Nabawiyyah wa Qadayaha al-Mu`asarah. Jabatan al-Quran & al-Hadith. Universiti Malaya , pp. 785-804. ISBN 978-967-5534-13-3

LATIF, FAIZURI BIN ABD. (2008) Elemen Satanisme Dalam Tren Kepengggunaan Media Di Kalangan Belia Islam Malaysia: Menjelajah Dimensi Intra-Disiplin dan Inter-Disiplin Dalam Penyelidikan. Academy of Islamic Studies, UM.

LATIF, FAIZURI BIN ABD. (2010) Elemen Satanisme Di kalangan Belia Islam Malaysia: Menjelajah Dimensi Intra Disiplin dan Inter Disiplin Dalam Penyelidikan. In: Kemelut Peradaban Remaja Di Malaysia. Jabatan al-Qur\'an dan al-Hadith, Akademi Pengajian Islam, universiti Malaya, pp. 1-38.

LATIF, FAIZURI BIN ABD. (2011) Hubungan Kekeluargaan Saudara Baru Menurut Perspektif Islam. In: Islam Dan Faham-Faham Keagamaan. UNSPECIFIED, pp. 77-101.

LATIF, FAIZURI BIN ABD. (2013) Integrasi Ilmu Dalam Kitab Jawi: penelitian Terhadap Kitab `Aqidah al-Najin Karangan Sheikh Zainal Abidin al-Fatani. UNSPECIFIED.

LATIF, FAIZURI BIN ABD. (2011) Islam Dan Faham-Faham Keagamaan. Jabatan akidah Dan Pemikiran Islam, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya.

LATIF, FAIZURI BIN ABD. (2010) Isu-Isu Akidah Dalam Khutbah Jumaat Dan Peranannya Dalam Pembangunan Modal Insan. Jabatan Perkaedahan Dan Amalan Pendidikan Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia.

LATIF, FAIZURI BIN ABD. (2008) Kaedah Penerapan Pemikiran Kritis Menerusi Silibus Pendidikan Islam, KBSM: Kajian Terhadap Kemahiran Menganalisis Di SMKA Semenanjung Malaysia. Academy Of ISlamic Studies,Universiti of Malaya.

LATIF, FAIZURI BIN ABD. (2008) Kefahaman Ilahiyyat Dalam Meningkatkan Profesionalisme Menurut Syeikh Zainal Abidin al- Fatani. pp. 1-19.

LATIF, FAIZURI BIN ABD. (2006) Kemasukan Elemen-Elemen Bahasa Arab Dalam Bahasa Melayu: Tinjauan Terhadap Perbahawan Akidah Dalam Kitab Jawi Karangan Sheikh Zainal Abidin Bin Muhammad al-Fatani. Fakulti Pendidikan, UKM.

LATIF, FAIZURI BIN ABD. (2009) Kewujudan Allah SWT Menurut Tuan Minal: Analisis Dan Transliterasi Teks `Aqidat al-Najin. Jurnal AFKAR, Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 10. pp. 1-38.

LATIF, FAIZURI BIN ABD. (2009) Khutbah Jumaat Di Masjid Negeri Pantai Timur: Analisis Isu-Isu Akidah. Akademi pengajian Islam universiti Malaya Nilam Puri, Kelantan.

LATIF, FAIZURI BIN ABD. (2011) Khutbah Jumaat Di Masjid-Masjid Negeri Di Malaysia: Analisis Isu-Isu Akidah. UNSPECIFIED.

LATIF, FAIZURI BIN ABD. (2012) Linking Prophetic Tradition to Theological Issues as Discussed by Malay Ulama : A Study on `Aqidah Al-Najin. pp. 1244-1249.

LATIF, FAIZURI BIN ABD. (2013) Majalah Kaum Tua Dan kaum Muda di Malaysia: Sorotan Awal Perbincangan. In: Islam Dan Alam Melayu, Pembinaan Dan Pembangunan Masyarakat Islam. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, pp. 161-174.

LATIF, FAIZURI BIN ABD. (2012) Malay Text Minhat Al-Qarib by Tuan Tabal (D. 1891): A Reading on Fiqh munakahat and Ibadat. 1250-1256 .

LATIF, FAIZURI BIN ABD. (2013) Model Pendidikan Abdullah Nasih Ulwan (MPIU) Dalam Menangani Isu remaja Lari Dari Rumah. UNSPECIFIED.

LATIF, FAIZURI BIN ABD. (2014) Pemikiran Kesederhanaan Dalam Isu-Isu Akidah Menurut Sheikh Zainal Abidin al-Fatani. Jurnal AFKAR, 15. pp. 45-68.

LATIF, FAIZURI BIN ABD. (2005) Penterjemahan Dan Pemindahan Ilmu Akidah: Tinjauan Terhadap Beberapa Versi Terjemahan Sifat 20 Dalam Kitab Jawi. UNSPECIFIED.

LATIF, FAIZURI BIN ABD. (2014) Sejarah Perkembangan Tulisan Jawi:Analisis Mengenai Teori Kang Kyoung Seok. Al-Tamaddun, 9 (2). pp. 1-15.

LATIF, FAIZURI BIN ABD. (2014) Sirah Nabawi. Journal of al- Tamaddun, 9 (2). pp. 45-49.

LATIF, FAIZURI BIN ABD. (2006) Sumbangan Tuan Guru Haji Omar Ahmad Dalam Bidang Keilmuan Di Terengganu. JOURNAL USULUDDIN.

LATIF, FAIZURI BIN ABD. (2005) Terjemahan dan Pemindahan Ilmu Akidah: Tinjauan Terhadap Beberapa Versi Terjemahan Sifat 20 Dalam Kitab Jawi. In: Terjemahan dan Pengglobalan Ilmu. PTS Professional Publishing Sdn. Bhd. ISBN ISBN 983-3376-55-X

LATIF, FAIZURI BIN ABD. (2008) Tradisi Penulisan Hadith Dalam Karya Ulama Melayu: Kajian terhadap Kitab `Aqidah al-Najin. Jabatan al-Qur\'an & al-Hadith Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur .

LATIF, FAIZURI BIN ABD. (2009) Tradisi Penulisan Hadith Dalam Karya Ulama\' Melayu: Kajian Terhadap Kitab `Aqidah al-Najin. Jurnal Usuluddin (Journal of Usuluddin), APIUM, 30. pp. 91-109.

LATIF, FAIZURI BIN ABD. (2008) Warisan Karya Ulama Melayu-Islam Dan Kaitannya Dengan Pengajian Moral Di Zaman Moden. Jurnal Usuluddin (Journal of Usuluddin), APIUM, 27. pp. 169-189.

LATIF, FAIZURI BIN ABD. (2006) Warisan Karya Ulama Melayu-Islam Dan Kaitannya Dengan Pengajian Moral Di Zaman Moden. Fakulti Pengurusan Umum (SKPU) UTM.

Ladjal, Fadila Grine, Benaouda Bensaid, Mohd Roslan Mohd Nor & Tarek (2013) Sustainability in multi-religious societies: an Islamic perspective. Journal of Beliefs & Values: Studies in Religion & Education, 34 (1). pp. 72-86.

Latif, Faizuri Abd (2012) Islamic Educational System in Kelantan, Malaysia: Traditional and Modern Approaches.Middle East Journal of Scientific Research. pp. 1238-1243.

latif, Faizuri Abd. (2012) Tajdid Pendidikan Badiuzzaman Said Nursi Dalam Kitab Rasail al-Nur. Jurnal al-Tamadun, 7 (1). pp. 135-147.

Li, Nik Azimah Nik and Mahamood, Nor Azzah Kamri, Suhaili Sarif, Nik Azimah Nik Li, Siti Mas and SARIF, SUHAILI BIN (2014) Tadbir Urus Wakaf Pendidikan: Mekanisme Kod Etika. Fakulti Pengajian Islam UKM.

LADJAL, TAREK (2014) Accusation of Terrorism on Islam as a Phase in Conflict of Civilizations: A Historical Reading to the Development of the Muslim s Image in the Western Mind. International Journal of Islamic History and Civilization, 4 (4). pp. 59-65.

LADJAL, TAREK (2013) Al-Attass Works and Contributions to the Islamic Architecture in Malaysia.

LADJAL, TAREK (2010) Asian Hajj Routes between History and Geography , . Morocco. ISESCO Publications.

LADJAL, TAREK (2010) Asian Hajj Routes between the History and Geographyy. In: UNSPECIFIED UNSPECIFIED.

LADJAL, TAREK (2013) Discovery of American Continent According to Islamic Civilization Knowledge In Andalusia: An Alternative View on European Navigation.

LADJAL, TAREK (2013) Hadhrami Ulama Within the Malay-johor Activism: The Role of Sayyid Alw Bin Tahir Al-haddad (1934-1961).

LADJAL, TAREK (2013) Historical views on history of Asian Hajj Roads (part 2).

LADJAL, TAREK (2013) Historical views on history of Asian Hajj Roads,(Part 1).

LADJAL, TAREK (2012) History of reformation and politics in West Africa in the 19th century. In: UNSPECIFIED UNSPECIFIED.

LADJAL, TAREK (2011) Human Developmentt. UNSPECIFIED.

LADJAL, TAREK (2013) Introduction to Islamic Civilization (Islam in Andalus and the Ottoman era),. UNSPECIFIED.

LADJAL, TAREK (2013) Introduction to Islamic Civilization (The Rightly Guided Caliphs. UNSPECIFIED.

LADJAL, TAREK (2013) Introduction to Islamic Civilization (The Ummayad era. UNSPECIFIED.

LADJAL, TAREK (2013) Introduction to Islamic Civilization (The Ummayad era). UNSPECIFIED.

LADJAL, TAREK (2013) Islamic Historical Writing: A Critical Analysis.

LADJAL, TAREK (2014) Mapping the Chinese and Islamic Worlds: Cross- Cultural Exchange in Pre-Modern Asia. Arabica Journal, 61. pp 790 793.

LADJAL, TAREK (2006) Religious Discourse of fraternity in Emir Abdul Kader s thought. Journal of Literature Studies.

LADJAL, TAREK (2011) Scientific Hisbah and its impact in the perfection. In: UNSPECIFIED UNSPECIFIED.

LADJAL, TAREK (2014) Sufism and Politics in Contemporary Egypt: A Study of Sufi Political Engagement in the Pre and Post- Revolution of January 2011. Journal of Asian and African Studies, 1 (19). pp. 1-19.

LADJAL, TAREK (2012) Sufism and Politics the question of the relation: Historical Study. Journal al-Tamadun.

LADJAL, TAREK (2013) Sustainability in Multi-Religious Societies: An Islamic. Journal of Beliefs & Values, 34 (1). pp. 72-86.

LADJAL, TAREK (2008) Tajarub Altaasil fi Alfiker Alislami in Asia: Chah Walia Allah Aldahlawi, case of study.

LADJAL, TAREK (2013) Tareqat Alawiyah as an Islamic Ritual Within Hadhramis Arab in Johor.

LADJAL, TAREK (2014) Terrorism from the View of Muslims. Journal of Politics and Religion, 8 (1). p. 150.

LADJAL, TAREK (2011) The Prophetic way of establishing the co-existence. Study based on the daily conduct of the prophet SWS. In: UNSPECIFIED UNSPECIFIED.

LADJAL, TAREK (2013) The World View in the Modern India Islamic Thought (Shah Wali Allah Al-Dahlawi Case of Study). Journal of Al- Miayar, 3 (7). pp. 144-170.

LADJAL, TAREK (2013) The World View in the Modern India Islamic Thought (Shah Wali Allah Al-Dahlawi Case of Study).

LADJAL, TAREK (2008) The cultural life in Algeria during the Ottomans era. In: the Non Islamic Trends in Algeria, during the Ottoman Era. University Of El-Emir Algeria.

LADJAL, TAREK (2014) Toward a New Formulation to the Concept of Scientific Hisbah in Islam: Re-reading the History of Hisbah in History of Islam. Journal of Islamization of Knowledge, 5 (74). pp. 1-29.

LADJAL, TAREK (2014) Why the South Mediterranean Lagged behind the North? A Historical Analysis of Ottoman Algeria. Journal of Civilizational Renewal, 5 (4). Oct 2014.

LADJAL, TAREK (2008) nThe Cultural Life in Algeria during the Ottomans Era , Book chapter, University of Emir.

M

Maulana, 14.Sedek Ariffin, Mohd Zaini Zakaria, Muhamad Alihanafiah No (2012) Membaca Hafalan 30 Juzuk Al-Quran Dalam Masa 15 Jam Tanpa Melihat Mushaf: Praktikal Di Pusat Tahfiz Al-Quran. Centre of Quranic Research (CQR).

Mohamad, 2015: Nor Aini Ali, Azizi Che Seman & Mohammad Taqiuddin (2015) Isu Kontemporari Pengurusan dan Pembayaran Zakat di Malaysia. Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan & Jabatan Syariah & Ekonomi, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. ISBN 978-967-13583-2-0

MUHIDEN, ABDULLAH, MOHD (2014) BEBERAPA AMALAN KEMATIAN: SUATU ANALISIS DARI PERSPEKTIF HADIS. JURNAL AL-BASIRAH, 4.

MOHAMAD, AHMAD AZAM BIN SULAIMAN @ (2013) Analisis Pengurusan Aset terhadap Perbankan Islam merentasi Kitaran Ekonomi. ukm.

MOHAMAD, AHMAD AZAM BIN SULAIMAN @ (2012) Analisis Pulangan Saham Terhadap Keuntungan Perbankan Islam Malaysia. ukm.

MOHAMAD, AHMAD AZAM BIN SULAIMAN @ (2011) Capturing arab Gulf Market: An Analysis Of Malaysian Exports Competitiveness In The Market. 8521-8535.

MOHAMAD, AHMAD AZAM BIN SULAIMAN @ (2007) Default and Recovery Rates on Islamic Banks Financing: Implications for the New Capital Adequacy Standard. Review of Islamic Economics, 11. pp. 107-122.

MOHAMAD, AHMAD AZAM BIN SULAIMAN @ (2015) Determinants of Displaced Commercial Risk in Islamic Banking Institutions: Malaysia Evidence. Trikonomika, 13 (2). pp. 205-217.

MOHAMAD, AHMAD AZAM BIN SULAIMAN @ (2012) Development of Sukuk Ijarah In Malaysia. Journal of Islamic Economics, Banking and Finance (JIEBF), 8(2).

MOHAMAD, AHMAD AZAM BIN SULAIMAN @ (2012) Development of Sukuk Ijarah In Malaysia. Journal of Islamic Economics, Banking and Finance (JIEBF), 8 (2). pp. 91-99.

MOHAMAD, AHMAD AZAM BIN SULAIMAN @ (2012) Does Islamic Interbank Rate Influence Bank Characteristics and Economic Cycle in Malaysian Monetary Transmission? Asian Journal of Finance & Accounting 4 (2), 131-143, 4 (2). pp. 131-143.

MOHAMAD, AHMAD AZAM BIN SULAIMAN @ (2013) Graduan Syariah (Falak Syar'i): Kajian Terhadap Kebolehpasaran dan Peluang. In: Tradisi Kecemerlangan Astronomi Islam. UNSPECIFIED. ISBN 978-967-5534-29-4

MOHAMAD, AHMAD AZAM BIN SULAIMAN @ (2013) How Islamic Banks of Malaysia Managing Liquidity? An Emphasis on Confronting Economic Cycles. International Journal of Business and Social Science., 4 (7).

MOHAMAD, AHMAD AZAM BIN SULAIMAN @ (2014) Isu dalam Pembiayaan Perumahan: Analisis Perbandingan Produk Berasaskan Musharakah Mutanaqisah dan Konvensional. pp. 67-78.

MOHAMAD, AHMAD AZAM BIN SULAIMAN @ (2009) Kawalan Inflasi, Pengurusan Risiko and Kitaran Ekonomi. The Journal Of Muamalat And Islamic Finance Research, 6 (1).

MOHAMAD, AHMAD AZAM BIN SULAIMAN @ (2011) Kelakuan Perbankan Islam Dalam Pengurusan Pembiyaan Di Malaysia. Asian Journal of Accounting And Governance, 2012 (3). pp. 29-38.

MOHAMAD, AHMAD AZAM BIN SULAIMAN @ (2013) Kemungkiran Pemaju dalam Produk Pembiayaan Perumahan secara Islam: Analisis Pendekatan Penyelesaian. Jurnal Pengurusan, 38. pp. 141-149.

MOHAMAD, AHMAD AZAM BIN SULAIMAN @ (2012) Matlamat Kestabilan Kewangan: Analisis Terhadap Dasar Pembiayaan Perbankan Islam Malaysia. In: ransformasi Penyelidikan Dalam Bidang Pengajian Islam. UNSPECIFIED, pp. 585-599.

MOHAMAD, AHMAD AZAM BIN SULAIMAN @ (2015) Measures of Displaced Commercial Risk on financial stability in Islamic banking institutions. Online Journal of Research in Islamic Studies., 2 (2). pp. 26-45.

MOHAMAD, AHMAD AZAM BIN SULAIMAN @ (2011) Middle east bank and their challenge operation in Malysia: A case study on Kuwait finance house Malaysia Berhad. pp. 4000-4006.

MOHAMAD, AHMAD AZAM BIN SULAIMAN @ (2009) Pembangunan Modal Manusia Kajian Terhadap Pulangan Pendidikan Di Negara-Negara Islam Terpilih.

MOHAMAD, AHMAD AZAM BIN SULAIMAN @ (2010) Pembiayaan Perumahan Secara Islam Di Malaysia: Analisis Terhadap Kelebihan Produk Berasaskan Musharakah Mutanaqisah Di Kfhmb". Jurnal Teknologi, Universiti Teknologi Malaysia, 55. pp. 107-119.

MOHAMAD, AHMAD AZAM BIN SULAIMAN @ (2012) Pengurusan Kecairan Berasaskan Aset dan Liabiliti Perbankan Islam di Malaysia. ukm.

MOHAMAD, AHMAD AZAM BIN SULAIMAN @ (2013) Pengurusan Modal Teras Jaminan Keselamatan Perbankan Malaysia Menangani Kitaran Ekonomi.

MOHAMAD, AHMAD AZAM BIN SULAIMAN @ (2012) Prestasi Amanah Pelaburan Hartanah Islam Di Malaysia. Jurnal Teknologi, 58 (2012). 91 96 .

MOHAMAD, AHMAD AZAM BIN SULAIMAN @ (2012) Prestasi Amanah Pelaburan Hartanah Islam Di Malaysia. Jurnal Teknologi Universiti Teknologi Malaysia. pp. 91-96.

MOHAMAD, AHMAD AZAM BIN SULAIMAN @ (2012) Relevansi Perbankan Islam dalam Mendepani Cabaran Ketidakstabilan Kewangan. ukm.

MOHAMAD, AHMAD AZAM BIN SULAIMAN @ (2014) The Influence Of Displaced Commercial Risk On Bankprofitability In Islamic Banking Institutions. International Institute of Social and Economic Sciences.

MOHAMAD, AHMAD AZAM BIN SULAIMAN @ (2014) The roles of domestic and foreign Islamic bank in Malaysia monetary transmission. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 7 (2).

MOHAMAD, AHMAD AZAM BIN SULAIMAN @ (2012) Volatility analysis of FTSE Bursa Malaysia: Study of the problems of Islamic stock market speculation in the period 2007 to 2010.

MOHAMAD, AHMAD AZAM BIN SULAIMAN @ (2008) Whether Islamic Banks Chose to Adjust their Assets Due to Capital Adequacy Requirements. Journal of Islamic Economics, Banking and Finance, 4 (1). pp. 27-37.

MOHAMMAD, ALI BIN (2006) ALLAH MEMPUNYAI HAK YANG WAJIB. UNSPECIFIED.

MOHAMMAD, ALI BIN (2005) AMALAN YANG DIBALAS DENGAN SYURGA. UNSPECIFIED.

MOHAMMAD, ALI BIN (1977) Al-Afghani dan Kritikan Terhadap Golongan Al-Dahriyyun. UNSPECIFIED.

MOHAMMAD, ALI BIN (2005) BERSIKAP ZUHUD DALAM SEGALA URUSAN DUNIAWI. UNSPECIFIED.

MOHAMMAD, ALI BIN (2006) BERZIKIR, BERSYUKUR DAN IBADAT TERBAIK. UNSPECIFIED.

MOHAMMAD, ALI BIN (2005) Bab 5: Ilmu Dan Pembangunan Masyarakat Islam, Buku Teks TITAS. In: Buku Teks TITAS, Universiti Malaya, Kuala Lumpur. 2005. Universiti Malaya.

MOHAMMAD, ALI BIN (2007) Bab 5: Ilmu Dan Pembangunan Masyarakat Islam, Buku Teks Pengajian Tinggi TITAS. In: Buku Teks Pengajian Tinggi TITAS. UNSPECIFIED.

MOHAMMAD, ALI BIN (2008) Beberapa Aspek Tamadun Islam Yang Unggul. UNSPECIFIED.

MOHAMMAD, ALI BIN (2002) Buku Teks TITAS, Universiti Malaya, Kuala Lumpur. 2002. In: Buku Teks TITAS, Universiti Malaya, Kuala Lumpur. 2002. UNSPECIFIED.

MOHAMMAD, ALI BIN (2006) DUA GOLONGAN YANG BELUM PERNAH DILIHAT OLEH RASULULLAH SAW. UNSPECIFIED.

MOHAMMAD, ALI BIN (2008) Gerakan Keilmuan Islam Dari Zaman Awal Sehingga Kerajaan Abbasiyyah. UNSPECIFIED.

MOHAMMAD, ALI BIN (2005) ILMU SENTIASA MENJADI BURUAN ORANG ALIM. UNSPECIFIED.

MOHAMMAD, ALI BIN (2005) ILMU SENTIASA MENJADI BURUAN ORANG ALIM. UNSPECIFIED.

MOHAMMAD, ALI BIN (2008) Impak Kedatangan Islam Ke Alam Melayu: Kesan Terhadap Masyarakatnya Hingga Abad 17.

MOHAMMAD, ALI BIN (2006) JADIKAN DIRI KITA SEBAGAI KUNCI KEBAIKAN. UNSPECIFIED.

MOHAMMAD, ALI BIN (2006) JADIKAN DIRI SEBAGAI KUNCI KEBAIKAN. UNSPECIFIED.

MOHAMMAD, ALI BIN (2005) KEBIMBANGAN RASULULLAH ATAS KEKAYAAN UMATNYA. UNSPECIFIED.

MOHAMMAD, ALI BIN (2005) KEHEBATAN SEORANG YANG ALIM. UNSPECIFIED.

MOHAMMAD, ALI BIN (2006) KELEBIHAN AMALAN BERPUASA. UNSPECIFIED.

MOHAMMAD, ALI BIN (2005) KELEBIHAN AMALAN TASBIH, TAHLIL, TAKBIR DAN TAHMID. UNSPECIFIED.

MOHAMMAD, ALI BIN (2005) KEPENTINGAN MENJAGA KESEJAHTERAAN HATI. UNSPECIFIED.

MOHAMMAD, ALI BIN (2006) KEUNTUNGAN BAGI ORANG YANG BEROLEH PETUNJUK . UNSPECIFIED.

MOHAMMAD, ALI BIN (2005) KEWUJUDAN BERBAGAI JENIS ULAMA. UNSPECIFIED.

MOHAMMAD, ALI BIN (2008) Koleksi Ceramah Rancangan Mutiara Hadis. UNSPECIFIED.

MOHAMMAD, ALI BIN (2008) Koleksi Khutbah Jumaat APIUM. UNSPECIFIED.

MOHAMMAD, ALI BIN (2008) Konsep Dan Ciri-ciri Tamadun Islam Dalam Al-Quran. pp. 109-132.

MOHAMMAD, ALI BIN (2008) Konsep dan Ciri-Ciri Tamadun Dalam Al-Quran. UNSPECIFIED.

MOHAMMAD, ALI BIN (1998) Kursus Tamadun Islam. UNSPECIFIED.

MOHAMMAD, ALI BIN (2006) LIMA PERKARA PESANAN RASULULLAH KEPADA UMATNYA. UNSPECIFIED.

MOHAMMAD, ALI BIN (2008) Lembaran Bersinar Dari Warisan Islam. UNSPECIFIED.

MOHAMMAD, ALI BIN (2007) MALU SERTA KEIMANAN SELALUNYA BERHIMPUN BERSAMA. UNSPECIFIED.

MOHAMMAD, ALI BIN (2006) MENJAGA HARTA MILIK AWAM. UNSPECIFIED.

MOHAMMAD, ALI BIN (2006) MENYERUPAI DENGAN JANTINA LAIN. UNSPECIFIED.

MOHAMMAD, ALI BIN (1998) Mengapa Perlu Diwujudkan Masyarakat Islam. UNSPECIFIED.

MOHAMMAD, ALI BIN (2008) Metod Tamadun Kemanusiaan Dalam Al-Quran. UNSPECIFIED.

MOHAMMAD, ALI BIN (1998) Muzik Dan Nyanyian Menurut Al-Qaradhawi. UNSPECIFIED.

MOHAMMAD, ALI BIN (2007) NASIHAT RASULULLAH MENGENAI TIGA PERKARA. UNSPECIFIED.

MOHAMMAD, ALI BIN (1999) Nota Kuliah Iktibar Sejarah Rasul-Rasul. UNSPECIFIED.

MOHAMMAD, ALI BIN (1998) Nota Kuliah Pengantar Ilmu Wahyu. UNSPECIFIED.

MOHAMMAD, ALI BIN (1999) Nota Kursus Praktikal Ibadat. UNSPECIFIED.

MOHAMMAD, ALI BIN (2006) PELAJAR ADALAH AMANAH RASULULLAH S.A.W KEPADA GURU. UNSPECIFIED.

MOHAMMAD, ALI BIN (2006) PELAJAR ADALAHA AMANAH RASULULLAH KEPADA GURU. UNSPECIFIED.

MOHAMMAD, ALI BIN (2007) PENJELASAN RASULULLAH SAW MENGENAI MARTABAT PARA SAHABAT. UNSPECIFIED.

MOHAMMAD, ALI BIN (2007) PERMOHONAN KEPADA ALLAH S.W.T AGAR PERELOKKAN SELURUH KEHIDUPAN. UNSPECIFIED.

MOHAMMAD, ALI BIN (2001) Pengaruh Al-Sunnah Dalam Penghayatan Pemikiran Islam Sekitar Tiga Abad Pertama Hijriah, (Edisi Arab). UNSPECIFIED.

MOHAMMAD, ALI BIN (2008) Pengaruh Islam dalam Penghaytan Sosial dan Ilmiah di Malaysia. UNSPECIFIED.

MOHAMMAD, ALI BIN (2005) Pengaruh Sunnah Nabawiyah Dalam Penghayatan Politik Islam, (Edisi Arab). Jurnal Al-Tamadun, 1.

MOHAMMAD, ALI BIN (1998) Rahsia Kejatuhan Komunis. UNSPECIFIED.

MOHAMMAD, ALI BIN (2008) Rasul-Rasul Allah dan Pengajaran Daripada Perjalanan Hidup Mereka. UNSPECIFIED.

MOHAMMAD, ALI BIN (2006) SEMUA YANG DIBERI DAN DIAMBIL ADALAH HAK ALLAH. UNSPECIFIED.

MOHAMMAD, ALI BIN (2008) Ulama Islam Alam Melayu Syeikh Nuruddin al-Raniti: Sumbangan Kepada Pengajian Hadith.

MOHAMMAD, ALI BIN (2006) WASIAT UTAMA RASULULLAH S.A.W IALAH AL-QURAN. UNSPECIFIED.

MOHAMMAD, ALI BIN (2006) WASIAT UTAMA RASULULLAH SAW IALAH AL-QURAN. UNSPECIFIED.

MADUN, AZIAN BIN (2013) Economy and Finance. In: Islamic Perspective on Management: Contemporary Issues. UNSPECIFIED, p. 463.

MADUN, AZIAN BIN (2015) Evaluating the performance of electromagnetic fields (EMF) research work (2003-2013). Scientometrics, 105 (1). pp. 261-278.

MADUN, AZIAN BIN (2013) Finance. In: Islamic Perspective on Management: Contemporary Issues. UNSPECIFIED.

MADUN, AZIAN BIN (2011) Implementasi akad ijarah Muntahiya Bittamlik pada produk Baiti Jannati di Bank Muamalat Indonesia. UNSPECIFIED.

MADUN, AZIAN BIN (2010) Marketing Islamic Banking Products in Malaysia. ICIMB.

MADUN, AZIAN BIN (2015) Tanggungjawab Sosial Korporat (CSR) Industri Halal: Pendedahan CSR Industri Takaful. In: Perspektif Industri Halal: Perkembangan dan Isu-Isu. Jabatan Syariah dan Pengurusan, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, pp. 251-266. ISBN 978-967-10722-9-5

MADUN, AZIAN BIN (2010) Understanding Student Acceptance of E- Learning Tools: A Case of Moodle. Academic Conferences and Publishing Internatinal Limited.

MADUN, AZIAN and SARIF, NOR AZZAH KAMRI, AZIAN MADUN, SUHAILI and SARIF, SUHAILI (2013) Islamic Perspective on Management. Akademi Pengurusan YaPEIM & Jab. Syariah dan Pengurusan APIUM. ISBN 978-967-12262-0-9

Mansor, Ab Mumin Ab Ghani, Fadillah (2006) Prinsip Ijtihad Dalam Transaksi Kewangan Islam Semasa: Antara Fleksibiliti dan Kekangan. In: Dinamisme Kewangan Islam di Malaysia. Penerbit Universiti Malaya, p. 300.

Mohamad, Abd Ghafar Ismail, Ahmad Azam Sulaiman @ (2005) Capital Buffers And Business Cycle,In Proceeding Of Consolidation and Prudent Financial Managment: Roads To Malaysian Economic Prosperity . UNSPECIFIED.

Mohamad, Abd Ghafar Ismail, Ahmad Azam Sulaiman @ (2005) Cylical Patterns In Profits,Provisioning And Lending Of Islamic Banks And Proclicality Of The New Basel Capital Requirements . UNSPECIFIED.

Mohamad, Abd Ghafar Ismail, Ahmad Azam Sulaiman @ (2005) Default Rates and the Probability of Default on Islamic Banks Financing: Implications for New Basle Accord . Universiti Malaysia Sabah.

Mohamad, Abd Ghafar Ismail, Ahmad Azam Sulaiman @ (2006) Default Rates and the Probability of Default on Islamic Banks Financing: Implications for New Basle Accord, Cycle . Bank Negara Malaysia.

Muhamad, Abdul Halim Syihab & Asmawati (2012) Islamic Revivalism of Sayyid Qutb and Muhammad bin Abd al-Wahhab's Movement. Jurnal Pengajian Islam KUIS, 6 (1). pp. 1-17.

Mahmood, Abdull Rahman (2007) Status Wanita Muslim dan Wanita Kristian Dalam Era Kemerdekaan 50 Malaysia: Analisis Ilmiah. UNSPECIFIED.

Makmur, Abdullah Yusof & (2011) Isyarat dan Manifestasi Seni Dalam al-Quran: Satu Sorotan,.

Majeed, Abu Bakar Abdul and Salleh, Shaikh Mohd Saifuddeen Shaikh Mohd (1999) Convergence - the holy grail of the Information Age? pp. 1-18.

M, Achour, (2015) An Islamic Perspective on Coping with Life Stressors.

M, Achour, (2015) Islamic personal religiosity as a Moderator of job strain and Employee's well-being: The case of Malaysian Academic and Administrative staff. Journal of religion and health.

M, Achour, (2015) Islamic spirituality and entrepreneurship: A case study of women entrepreneurs in Malaysia. The Journal of Happiness & Well-Being, 3 (1). pp. 41-56.

M, Achour, (2014) The Impact of Service Quality, Student Satisfaction, and University Reputation on Student Loyalty: A Case Study of International Students in IIUM, Malaysia. UNSPECIFIED.

M, Achour, (2014) The Impact of Service Quality, Student Satisfaction, and University Reputation on Student Loyalty: A Case Study of International Students in IIUM, Malaysia. Information Management and Business Review, 5 (12). 584- 590.

M, Achour, (2015) Work-Family Conflict and Coping Strategies: Qualitative Study of Muslim Female Academicians in Malaysia. Mental Health, Religion & Culture.

M, Achour, (2015) Work-Family Demands and Subjective Well-being among Malaysian Female Academicians: The Role of Muslim Religiosity. Review of Religious Research.

M., Achour, (2011) Customer Loyalty: The Case of Mobile Phone Users in Universiti Utara Malaysia.

M., Achour, (2011) Religiosity as a moderator of work-family demands and employees well-being. pp. 4955-4960.

M., Achour, (2011) Social support and Religiosity as Coping Strategies for Reducing Job Stress. IACSIT Press.

M., Achour, (2011) The Role of Religiosity as a Coping Strategy in Coping with Work-Family Conflict: The Case of Malaysian Women in Academia. International Journal of Social Science and Humanity, 1 (1). pp. 80-85.

M., Achour, (2011) The role of religiosity as a coping strategy in coping with work-family conflict and achieving employees well-being. IACSIT Press.

Mohamad,, Ahmad Azam Sulaiman@ Mohamad ,Mohammad Taqiuddin (2010) Pengurusan Modal Teras Jaminan Keselamatan Perbankan Malaysia Menangani Kitaran Ekonomi". Universiti Kebangsaan Malaysia.

Mustaffa, Amad Kazim Mohd Saleh, Ahmad Qasim Kassar & (2014) Said al-Nursi Mujaddidan li al-Din min Khilal Barhanah Haqa`iq al-Quran wa Tafnid al-Shuhubahat al-Mutharah hawlahu. Jurnal Usuluddin, 40. pp. 219-238.

Muhammad, Amran and Niri, Mohammaddin Abdul and Zainuddin, Mohd Zambri (2008) Pentafsiran Ilmu Astronomi Dalam Dorotan Sains Moden dan Islam. Jurnal Pengajian Sains & Teknologi Malaysia, 6. pp. 34-56.

Majed., Ashraf M. Zedan, Fakhrul Adabi Abdul Kadir & Mohammad Kamel (2011) 1573;1590;1575;1569;1575;1578; 1602;1585;1570;1606;1610;1577; 1581;1608;1604; 1605;1601;1607;1608;1583; 1575;1604;1588;1576;1575;1576; 1575;1604;1602;1575;1574;1583; 1608;1571;1579;1585;1607; 1601;1610; 1575;1604;1583;1593;1608;: 1583;1585;1575;1587;1577; 1605;1608;1590;1608;1593;1610;1577; (Qur'anic illuminations on the concept Youth Leader and its impact on the Advocacy: an objective study). The Professor Journal College of Education / Ibn Rushd - Baghdad University (198). pp. 121-176.

Mohameda, Ashraf M. Zedana, Mohd Yakub Zulkifli Bin Mohd Yusoffa , Mr. (2015) The Use of PowerPoint in University of Malaya as Case Study. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 182. pp. 543-549.

Majid., Ashraf Mohammad Zidan, Fakhrul Adabi Abdul Kadir & Mohd Kami (2011) 1575;1590;1575;1569;1575;1578; 1602;1585;1570;1606;1610;1577; 1581;1608;1604; 1605;1601;1607;1608;1605; 1575;1604;1588;1576;1575;1576; 1575;1604;1602;1575;1574;1583; 1608;1571;1579;1585;1607; 1601;1610; 1575;1604;1583;1593;1608;1577;: 1583;1585;1575;1587;1577; 1605;1608;1590;1608;1593;1610;1577;. الأستاذ, 198. pp. 121-176.

Muhamad, Asmawati (2015) Appreciating the Immense Values of Biodiversity to Humanity: The Qur anic Paradigm. Quranica: International Journal of Quranic Research, 17 (1). pp. 17-36.

Muhamad, Asmawati (2014) Quranic Instructions on Abatement and Control of Environmnetal Degradation: Selected Principles. Journal of Islamic Law Review , 10 (2). pp. 317-340.

Musa, Azarudin Awang, Khadijah Mohd Khambali @ Hambali, Razali (2014) Signifikan Dialog Kehidupan Dalam Arena Wacana Pendidikan Bersama: Pengalaman Dalam Kalangan Komuniti Saudara Baru Cina Terengganu. Jurnal Pendidikan Bitara., 7. pp. 41-51.

M., Azrin, A.M., Nor Raudah, S. Siti Jamiaah, A.J., Azizi, U. Il (2013) Kepelbagaian Sistem Pengurusan SAR di Malaysia. UNSPECIFIED.

Mohamed, Dr Shamsiah (2012) Shariah rulings and opinions on Ijarah, Musyarakah and Mudharabah. UNSPECIFIED.

Mahmud, Dr. Lukman Thaib (2015) Al-Siyasah al-Shar'iyyah Fi al-Dirasat al- Islamiyyah Wa al-Siyasah al-Muslimin fi al- Malaysia. Pustaka Salam. ISBN 9789679756005

Mahmud, Dr. Lukman Thaib (2015) Al-Siyasah al-Shar'iyyah Fi al-Dirasat al-Islamiyyah Wa Siyasah al-Muslimin Fi Malaysia. Pustaka Salam. ISBN 9789679756005

Majid, Dr. Nor Raudah Hj Siren, Salmee Suhaina Yusoff, Nurul Akma O (2013) Media Da'wah Methode In Early Childhood Education/PENDEKATAN MEDIA DAKWAH DALAM PENDIDIKAN KANAK-KANAK. Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan.

Mahamood, Dr. Siti Mashitoh (2011) Essential Readings in Contemporary Waqf Issues. CERT Publications Sdn. Bhd..

Mahamood, Dr. Siti Mashitoh (2011) Law of Waqf in Malaysia: Recent Developments. In: Essential Readings in Contemporary Waqf Issues. CERT Publications Sdn. Bhd., pp. 77-106. ISBN 978-967-0175-04-1

Mansor, F. (2015) F. Mansor, M.I. Bhatti, I. and M. Ariff, 2015 "New evidence on the impact of fees on mutual fund performance of two types of funds" Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, ISSN: 1042- 4431, Vol,35, pp.102-115, Q2, Impact factor 0.887. Journal of International Financial Markets Institutions and Money, 35. pp. 102-115.

MANSOR, FADILLAH BT (2014) BUKU KEWANGAN ISLAM "Dinamisme Kewangan Islam di Malaysia (2014) (e-book). Kuala Lumpur: Penerbit UM. universiti malaya. ISBN 983-100-370-5

MANSOR, FADILLAH BT (2010) Development in Islamic Banking: The Case of Pakistan - By M. Mansoor Khan and M. Ishaq Bhatti. UNSPECIFIED.

MANSOR, FADILLAH BT (2014) Dimensi Pengurusan Islam, Mengurus Kerja dan Mengurus Modal Insan (e-book). universiti malaya. ISBN 983-100-369-1

MANSOR, FADILLAH BT (2010) F. Mansor (2010),Developments in Islamic Banking: The Case of Pakistan - By M. Mansoor Khan and M. Ishaq Bhatti: Book Reviews. Asian Politics & Policy, 2 (2). pp. 301-303.

MANSOR, FADILLAH BT (2014) Fadillah Mansor & Bhatti, M. Ishaq (2014), "Timing and Investment Performance of Islamic Mutual Funds: A Panel Data Analysis", 26 (5), pp.2385-2393.Science International-Lahore, ISSN 1013- 5316. Science International Lahore, 26 (5). pp. 2385-2393.

MANSOR, FADILLAH BT (2013) Fadillah Mansor & Tengku Sarina Aini Tengku Kasim (2013). Prospek dan amalan konsep kendiri dalam pengurusan strategik organisasi: Analisis dari perspektif Barat dan Islam, in Nor Azzah Kamri, Azian Madun & Suhaili Sarif (Eds),"Islamic Perspective on Management: Contemporary Issues" (pp. 119-134). Kuala Lumpur: University of Malaya Press. In: UNSPECIFIED UNSPECIFIED.

MANSOR, FADILLAH BT (2015) Fadillah Mansor (2015), Halal wealth and the highlights in Islamic financial planning, in Suhaili Sarif et al., (Eds) Perspektif industri halal: Perkembangan dan isu-isu, pp.125-139. In: Perspektif industri halal: Perkembangan dan isu- isu. APIUM. ISBN 978-967-10722-9-5

MANSOR, FADILLAH BT (2015) Fadillah Mansor (2015), Halal wealth and the highlights in Islamic financial planning, in Suhaili Sarif et al., (Eds) Perspektif industri halal: Perkembangan dan isu-isu, pp.125-139. In: Perspektif industri halal: Perkembangan dan isu-isu. APIUM, pp. 125-139. ISBN 978-967-10722-9-5

MANSOR, FADILLAH BT (2009) Islamic Unit Trusts Development: Evidence from the Malaysian Unit Trusts Industry. Waikato Management School, University of Waikato.

MANSOR, FADILLAH BT (2013) Kamaruzaman Noordin, Azian Madun, Mohd Rizal Muwazir & Fadillah Mansor (2013). Managing Profit-Seeking Motive in Islamic Insurance Institutions: The Malaysian Perspective, in Nor Azzah Kamri, Azian Madun & Suhaili Sarif (Eds),"Islamic Perspective on Management: Contemporary Issues" (pp. 353-371). Kuala Lumpur: University of Malaya Press. In: UNSPECIFIED UNSPECIFIED.

MANSOR, FADILLAH BT (2015) New evidence on the impact of fees on mutual fund performance of two types of funds. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 35.

MANSOR, FADILLAH BT (2005) Penilaian Prestasi Kerja Dalam Meningkatkan Produktiviti Organisasi : Kajian Kes Di Maju Teknik Kota Sdn. Bhd.

MANSOR, FADILLAH BT (2004) Produk Kad Kredit Islam dan Aplikasinya di Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB).

MANSOR, FADILLAH BT (2005) Takaful Semula Sebagai Alternatif Kepada Insurans Semula : Kajian Kes Di Asean Retakaful International (Labuan) Limited.

MANSOR, FADILLAH BT (2014) Tengku Sarina Aini Tengku Kasim, Yusmini Md Yusoff, Fadillah Mansor, Zaharah Hussin dan Robiatul Adawiah Jamali (2014), "Falsafah Pendidikan Islam di Malaysia dan Hubungannya dengan Pendekatan Pengajaran Berpusatkan Pelajar" dalam Islam dan Ketamadunan Melayu (eds)(2014), Kuala Lumpur:APIUM, pp.41-52. In: Islam dan Ketamadunan Melayu. APIUM. ISBN 978-967-5534-40-9

MANSOR, FADILLAH BT (2010) The performance of the Islamic mutual funds: Risk and return analysis. World Business Institute, Australia.

Mansor, Fadillah (2007) Keperluan Motivasi Dalam Pengurusan Kerja Berkualiti Dari Perspektif Pemikiran Islam. pp. 103-124.

Mansor, Fadillah (2009) Operasi Dana Saham Amanah Secara Islam: Kajian Kes di Public Mutual Berhad. JURNAL SYARIAH, 17 (1). pp. 69-88.

Mansor, Fadillah (2008) Pembangunan Modal Insan dari Perspektif Pengurusan Islam. Journal of Al-Tamaddun., 3. pp. 85-109.

Mansor, Fadillah (2011) Risk and return analysis on performance of the Islamic mutual funds: Evidence from Malaysia. pp. 19-31.

Majid, Fadlan Mohd Othman, Mohamad Zaid Mohd Zin, Ahamad Asmadi Sak (2011) Interpretation Methodology of Al Shaykh ¿Abd Al-Rahman Al Sa¿di In His Taysir Al-Karim Al Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Mannan. pp. 422-431.

Mansor, Fakhrul Adabi Abdul Kadir, Asmida Awang & Nurul Husna (2013) Pembangunan Insan Di Masjid-masjid Terpilih Di Daerah Kuching Sarawak : Satu Tinjauan. In: Dimensi Islam Dalam Penyelidikan Kontemporari. Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, pp. 25-43. ISBN 978-967-5534-28-7

Muna, Fauzi bn Deraman, Arif Chasan (2007) 7.Fauzi Deraman et al. (2007), Criticism To Sanad\\\'s Study Method G.Ha.A. Juynboll: Focus On Theory Common Link dan Single Strand, Al-Bayan 7.Fauzi Deraman et al. (2007), Criticism To Sanad\\\'s Study Method G.Ha.A. Juynboll: Focus On Theory Common Link dan Single Strand, Al-Bayan Sanad\\\'s Study Method G.Ha.A. Juynboll: Focus On Theory Common Link dan Single Strand. Al-Bayan, 5. pp. 71-96.

Mohamad, Hamdana Abd Hafidz, Ahmad Azam Sulaiman @ (2010) Potensi Amanah Pelaburan Islam (I-Reit) Dalam Pertumbuhan Ekonomi Di Malaysia". Universiti Kebangsaan Malaysia..

Muin, Hazem H.H. Zyoud, Mustaffa Abdullah & Wail (2014) Athar al-Manhaj al-Tarbawi li Sayyid Qutb fi Tafsirihi al-Zilal `ala Tasawwurat al-Asra al- Falastiniyyin Dhawi al-Ittijah al-Islami li Mafhum al- Althabat wa In`ikasuhu `ala al-Suluk. The online Journal of Islamic Education, 2 (1). pp. 86-113.

M.D., Ilhaamie, A.G.A. & Ibrahim, (2013) Wanita dan Keusahawanan Islam: Satu Kerangka Konseptual. In: Islamic Perspective on Management: Contemporary Issues. YAPIEM, pp. 179-196. ISBN 978-967-12262-0-9

M.D., Ilhaamie, A.G.A. & Ibrahim, (2013) Wanita dan Pelaksanaan Amalan Keusahawanan Islam : Satu Kerangka Konseptual. YAPIEM.

MD, Ilhaamie, AGA & Ibrahim, (2014) Muslim businesswomen in an Islamic state: between ideals and reality. UNSPECIFIED.

M., Ilhaamie, AGA, Siti Arni, B, Mohd. Rizal, M, Rosmawani, C.H. (2014) The Motivations of Muslim Women Entrepreneurs in Malaysian SMEs. Global Research Agency.

M., Ilhaamie, AGA, Siti Arni, B, Rosmawani CH, Hassan alBanna, (2014) Entreprenuerial Challenges of Muslim Women In Malaysian SMEs. Journal of Innovation, Management and Technology, 5 (6). pp. 428-433.

M., Ilhaamie, AGA, Siti Arni, B., Rosmawani, CH & Hassan alBanna (2014) Challenges of Muslim Women Entrepreneurs in Malaysian SMEs. IEDRC.

Mohamad, Ishak Suliaman, Mohd Afifuddin Mohamad, Shahril Nizam Zulkif (2010) Amalan Pengurusan Wabak Penyakit Berjangkit Babi: Tinjauan Daripada Sudut al-Quran, al-Hadith dan Sains Kesihatan. Fakulti Pengajian Quran & Sunnah, Universiti Sains Islam Malaysia.

Mohamad, Ishak Suliaman, Mohd Afifuddin Mohamad, Shahril Nizam Zulkif (2010) Sinergi Kismis Dan Kurma Dalam Minuman Dari Perspektif Islam Dan Sains. Akademi Pengajian Islam dan Yayasan Ilmiwan (YI).

M., Iskandar, I., Ilhaamie, A.G.A., Azian, (2011) IMPLEMENTASI AQAD IJARAH MUNTAHIYA BITTAMLIK PADA PRODUK BAITI JANNATI DI BANK MUAMALAT INDONESIA. UKM.

Madun, Iskandar, Ilhaamie Abdul Ghani Azmi, Azian (2012) PEMAHAMAN NASABAH BANK MUAMALAT INDONESIA BANDA ACEH TERHADAP AKAD MUDHARABAH. Journal of Islamic Economics and Finance, 1 (2). pp. 185-195.

M., Iskandar, Ilhaamie, AGA, Azian, (2013) Kefahaman Pelanggan Bank Muamalat Indonesia Terhadap Akad Mudharabah. YAPIEM.

Masjid, Isu-isu Pengurusan dan Pembangunan (2009) Modul Pembangunan Masjid: Satu Cadangan. In: Isu-isu Pengurusan dan Pembangunan Masjid. Akademi Pengajian Islam Uni. Malaya, Nilam Puri, Kelantan. ISBN 978-983-44395-1-4

Masjid, Isu-isu Pengurusan dan Pembangunan (2009) Pusat Penyelidikan dan Pembangunan masjid Nusantara di Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Nilam Puri Kelantan: Satu Cadangan. In: Isu-isu Pengurusan dan Pembangunan Masjid. Akademi pengajian Islam, Uni. malaya, Nilam Puri Kelantan. ISBN 978-983-44395-1-4

Majid., Jaffary Awang, Mohamad Zaid Mohd Zin, Ahamad Asmadi Sakat, M (2011) Islamic Studies in Malaysia in Confronting Liberal Islam. Advances in Natural and Applied Sciences, 5 (5). pp. 432-439.

Mawardi, Khadher Ahmad, Khairuddin (2014) Contributions of Mahmud Yunus to the interpretation of the Quran: A study of Tafsir Qur'an Karim. Online Journal of Research in Islamic Studies, 1 (1). pp. 88-101.

M.Taqiuddin, M.Taqiuddin (2010) Babi dan Kesihatan: Tinjauan Terhadap Kaedah Pencegahan Menurut Rasulullah dan Sains Kesihatan Moden. UNSPECIFIED.

MAIK, MAIK (2010) Nawi @ Mohd. Nawi Haji Ismail, Siri Pemurnian Akidah: Doktrin Ajaran Ahmad Laksamana: Satu Analisis (Bahagian akhir), Majalah Pengasuh, MAIK, bil. 617, Januari/Februari 2010, ms 47- 52. Article. Majalah Pengasuh Majlis Agama Islam Kelantan.

MOHAMAD, MOHAMMAD TAQIUDDIN BIN (2015) 2015. Isu-Isu Semasa Berkaitan Agihan Zakat Fitrah: Analisis Terhadap Pandangan Fuqaha Dlm. Nor Aini Ali, Azizi Che Seman & Mohammad Taqiuddin Mohamad pnyt). Isu Kontemporari Agihan Zakat di Malaysia, hlm. 213-236. Kuala Lumpur: Jabatan Syariah & Ekonomi Universiti Malaya. In: Isu Kontemporari Agihan Zakat di Malaysia. Jabatan Syariah & Ekonomi Universiti Malaya.. ISBN 978-967-13583-1-3

MOHAMAD, MOHAMMAD TAQIUDDIN BIN (2010) Analisis Pengaruh Risiko Terhadap Prestasi Keuntungan Perbankan Islam di Malaysia. UNSPECIFIED.

MOHAMAD, MOHAMMAD TAQIUDDIN BIN (2009) Conducts of Partners in al-Sharikah al-Mufawadah: An Analysis from Hanafi¿s Classical Sources. UNSPECIFIED.

MOHAMAD, MOHAMMAD TAQIUDDIN BIN (2013) Dimennsi Islam Dalam Penyelidikan Kontemporari. Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. ISBN 9786028167369

MOHAMAD, MOHAMMAD TAQIUDDIN BIN (2014) Islam & Ketamadunan Melayu: Kemasyarakatan dan Isu Semasa. Akademi Pengajian Islam Universiti Malay. ISBN 978-967-5534-40-9

MOHAMAD, MOHAMMAD TAQIUDDIN BIN (2009) Kawalan Inflasi, Pengurusan Risiko and Kitaran Ekonomi (economic cycle) Dalam Sistem Perbankan Islam di Malaysia. p. 45.

MOHAMAD, MOHAMMAD TAQIUDDIN BIN (2009) Kawalan Inflasi, Pengurusan Risiko and Kitaran Ekonomi (economic cycle) Dalam Sistem Perbankan Islam di Malaysia. UNSPECIFIED.

MOHAMAD, MOHAMMAD TAQIUDDIN BIN (2011) Kesan Rasuah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. In: Ekonomi Islam dan Keadilan Sosial: Madzhab Ekonomi Modern Menuju Kesejahteraan Ummat. Stain Kediri Press, pp. 151-173. ISBN 9786028167369

MOHAMAD, MOHAMMAD TAQIUDDIN BIN (2010) Medium Baru Dakwah di Malaysia: Bolehkan Perbankan Islam Berperanan. Universiti Sains Malaysia.

MOHAMAD, MOHAMMAD TAQIUDDIN BIN (2009) PERTUMBUHAN EKONOMI NEGARA OIC DI RANTAU ASIA PASIFIK: TINJAUAN KEATAS NEGARA PENGEKSPORT MINYAK DAN BERPENDAPATAN SEDERHANA. UNSPECIFIED.

MOHAMAD, MOHAMMAD TAQIUDDIN BIN (2009) Pembangunan Modal Insan di Negara-Negara Islam Terpilih. UNSPECIFIED.

MOHAMAD, MOHAMMAD TAQIUDDIN BIN (2009) Pembangunan Modal Manusia: Kajian Terhadap Pulangan Pendidikan di Negara-Negara Islam Terpilih. J Sci Technol for the Tropics, 6 (1). pp. 34-42.

MOHAMAD, MOHAMMAD TAQIUDDIN BIN (2014) Pemerkasaan Perbankan Islam di Alam Melayu: Pengalaman dan Usha Malaysia. In: Islam & Ketamadunan Melayu: Kemasyarakatan dan Isu Semasa. Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya., pp. 119-127. ISBN 1222-1235

MOHAMAD, MOHAMMAD TAQIUDDIN BIN (2008) Pengaruh Persekitaran Makroekonomi Terhadap keberuntungan Bank-Bank Islam Penuh (full fleged)di Malaysia. UNSPECIFIED.

MOHAMAD, MOHAMMAD TAQIUDDIN BIN (2010) Pengurusan Modal Teras Jaminan Keselamatan Perbankan Malaysia Menangani Kitaran Ekonomi. UNSPECIFIED.

MOHAMAD, MOHAMMAD TAQIUDDIN BIN (2015) Perbankan Islam Di Malaysia: Tinjauan Strategi Pengukuhannya. Labuan e-Journal of Muamalat and Society, 9 (1). pp. 48-56.

MOHAMAD, MOHAMMAD TAQIUDDIN BIN (2015) Risk Taking Behavior And Macroeconomic Indicators of Islamic Banks Profitability In Malaysia. International Journal of Research GRANTHAALAYAH, 3 (2).

MOHAMAD, MOHAMMAD TAQIUDDIN BIN (2015) The Exploring the patterns and antecedents of charitable giving among Muslim community in Malaysia. Online Journal of Research in Islamic Studies, 2 (2). pp. 46-58.

MAMAT, MOHD ANUAR BIN (2012) Bibliografi Pendidikan Islam Di Malaysia: Dapatan Awal. In: Islam dan Alam Melayu. Akademi Pengajian Islam, pp. 119-124. ISBN 978-967-5534-25-6

MAMAT, MOHD ANUAR BIN (2012) Ketokohan Imam Abu Hanifah al-Nu¿man dalam Bidang Pendidikan. UNSPECIFIED.

MAMAT, MOHD ANUAR BIN (2011) Kurikulum Pendidikan Islam di Institusi Pengajian Tinggi Awam Malaysia: Pengalaman Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya (APIUM). UNSPECIFIED.

MAMAT, MOHD ANUAR BIN (2009) Model Pendidikan dan Pengajaran dalam Islam: Analisis Tujuan Pendidikan dan Kaedah Pengajaran Abu Hanifah dalam al-¿Alim wa al-Muta¿allim. UNSPECIFIED.

MAMAT, MOHD ANUAR BIN (2015) PENGGUNAAN KIAS (AL-QIYAS) UNTUK PENGAJARAN AQIDAH: SATU ANALISIS TERHADAP PANDANGAN ABU HANIFAH DALAM AL-‘ALIM WA AL-MUTA‘ALLIM. UNISSA.

MAMAT, MOHD ANUAR BIN (2014) Pendidikan Islam di Malaysia: Cabaran dan Penyelesaian. Program Pendidikan Islam. ISBN 978-967-10722-6-4

MAMAT, MOHD ANUAR BIN (2014) Pengalaman Kurikulum Pendidikan Islam di Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. In: Pendidikan Islam di Malaysia: Cabaran dan Penyelesaian. Program Pendidikan Islam, pp. 124-150. ISBN 978-967-10722-6-4

MAMAT, MOHD ANUAR BIN (2010) Prinsip-Prinsip Ahli al-Sunnah wa al-Jama'ah: Pengenalan dan Terjemahan Melayu Wasiyyah Abu Hanifah. UNSPECIFIED.

MAMAT, MOHD ANUAR BIN (2015) Sumbangan Ulama Nusantara Terhadap Bidang Pendidikan: Suatu Kajian Terhadap Manuskrip Terpilih Tentang Pendidikan Islam. UKM .

MAMAT, MOHD ANUAR BIN (2015) TEKNIK SOAL-JAWAB DALAM PENGAJARAN IMAM ABU HANIFAH (M.150H/767M): SUATU ANALISIS TERHADAP KITAB AL-ALIM WA AL-MUTAALLIM. ONLINE JOURNAL OF ISLAMIC EDUCATION, 3. pp. 1-12.

MAMAT, MOHD ANUAR BIN (2013) Tarannum di Dalam Tilawah al-Quran: Sorotan dan Pandangan Ulama. Jurnal al-Basirah, 3 (3). pp. 1-20.

MAMAT, MOHD ANUAR BIN (2010) Tujuan Pendidikan Islam Menurut Abu Hanifah: Analisis Terhadap Kitab al-¿Alim wa al-Muta¿allim. UNSPECIFIED.

MAMAT, MOHD ANUAR BIN (2010) Tujuan Pendidikan dan Kaedah Pengajaran Abu Hanifah dalam Kitab al-¿Alim wa al-Muta¿allim. AFKAR, 11. pp. 129-166.

MAMAT, MOHD ANUAR BIN (2011) Tujuan Pendidikan menurut al-Quran dan al-Sunnah: Suatu Tinjauan Awal Mengenai Hubungannya dengan Istilah Pendidikan Berbahasa Arab. UNSPECIFIED.

MAMAT, MOHD ANUAR BIN (2012) Wasiyyah Abi Hanifah Li Abi Yusuf: Suatu Pengenalan dan Suntingan Ilmiah. Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam.

MAMAT, MOHD ANUAR BIN (2015) Wasiyyah Abi Hanifah li Ibnihi Hammad: Suatu Suntingan Ilmiah dan Terjemahan. Jurnal Usuluddin, 41 (1). pp. 95-123.

MUKTI, MOHD FAKHRUDIN BIN ABDUL (2007) Al-Azhariyyun Ijtahadu fi al-Malayu Fa Taqalladu al-Manasib al-Rafi\'ah (Azhari Graduates Worked very hard in the Malay, They Got The Positions. UNSPECIFIED.

MUKTI, MOHD FAKHRUDIN BIN ABDUL (2004) Al-Farabi Hayatuhu al-Aqliyyah wa Masadiruhu al-Falsafiyyah ( ::   . Jurnal usuluddin, 20. pp. 223-242.

MUKTI, MOHD FAKHRUDIN BIN ABDUL (2002) Al-Kashi Perintis Ilmu Pecahan. UNSPECIFIED.

MUKTI, MOHD FAKHRUDIN BIN ABDUL (2002) Al-Razzaz Tokoh Mekanikal Arab. UNSPECIFIED.

MUKTI, MOHD FAKHRUDIN BIN ABDUL (2002) Al-Wazzan Penulis Ensiklopedia Afrika. UNSPECIFIED.

MUKTI, MOHD FAKHRUDIN BIN ABDUL (2004) Berfalsafah Islam Satu Kewajipan. In: Pemikiran Islam dan Cabaran Semasa (Islamic Thought ann Current Challenges). Department of Akidah and Islamic Thought.

MUKTI, MOHD FAKHRUDIN BIN ABDUL (1999) Bicara Ketuhanan dalam Falsafah.

MUKTI, MOHD FAKHRUDIN BIN ABDUL (2005) Bidaah Menurut Ulama Salaf. UNSPECIFIED.

MUKTI, MOHD FAKHRUDIN BIN ABDUL (2007) Cabaran dan Masa Depan Pelajar Malaysia al-Azhar Mesir (Challenges and Future of A-Azhar Malaysian Students). UNSPECIFIED.

MUKTI, MOHD FAKHRUDIN BIN ABDUL (2002) Ibn Al-Awwam Tokoh Pertanian Arab. UNSPECIFIED.

MUKTI, MOHD FAKHRUDIN BIN ABDUL (2008) Interreligous Dialogue in the Qur\'an. UNSPECIFIED.

MUKTI, MOHD FAKHRUDIN BIN ABDUL (2000) Islam dan Akal. UNSPECIFIED.

MUKTI, MOHD FAKHRUDIN BIN ABDUL (2008) Islam dan Kehidupan. UNSPECIFIED.

MUKTI, MOHD FAKHRUDIN BIN ABDUL (2008) Islam dan Pembinaan Masyarakat. UNSPECIFIED.

MUKTI, MOHD FAKHRUDIN BIN ABDUL (2008) Kenapa Umat Islam Mundur Umat Lain Maju. UNSPECIFIED.

MUKTI, MOHD FAKHRUDIN BIN ABDUL (2001) Kepincangan Umat Kini. UNSPECIFIED.

MUKTI, MOHD FAKHRUDIN BIN ABDUL (2008) Konsep Tabi\'i manusia Menurut Islam. UNSPECIFIED.

MUKTI, MOHD FAKHRUDIN BIN ABDUL (2008) Pendekatan Akidah Islam di Dunia Melayu. UNSPECIFIED.

MUKTI, MOHD FAKHRUDIN BIN ABDUL (2008) Shaykh Dawud al-Fatani and The Institution of Pondok Teaching ion the Malay World. UNSPECIFIED.

MUKTI, MOHD FAKHRUDIN BIN ABDUL (2008) Shaykh Dawud al-Fatani and The Science of Kalam. UNSPECIFIED.

MUKTI, MOHD FAKHRUDIN BIN ABDUL (2005) Surah Al-Fatihah Tafsiran Sheikh Said Hawa. UNSPECIFIED.

MUKTI, MOHD FAKHRUDIN BIN ABDUL (2002) The Background of Malay Kalam With Special Reference to The Issue of the Sifat of Allah. AFKAR, 3. pp. 1-32.

MUKTI, MOHD FAKHRUDIN BIN ABDUL (2000) The Mysticism of Abu Yazid Al-Bistami. Afkar, 1. pp. 11-32.

MUKTI, MOHD FAKHRUDIN BIN ABDUL (2014) The Philosophical Ideas in Islam: The Attitude of Ibn Khaldun. AFKAR.

MUKTI, MOHD FAKHRUDIN BIN ABDUL (2008) The Position of Philosophy in Ibn Khaldun. UNSPECIFIED.

MUKTI, MOHD FAKHRUDIN BIN ABDUL (2006) The Receptions of Syeikh Azhar. UNSPECIFIED.

MOKHTAR, MOHD ISTAJIB BIN (2012) Al-Hima sebagai Sistem Konservasi Sumber Asli dan Biodiversiti. In: Transformasi Penyelidikan dalam Pengajian Islam. UNSPECIFIED.

MOKHTAR, MOHD ISTAJIB BIN (2013) Kawalan Perundangan terhadap Pencemaran Air oleh Jabatan Alam Sekitar Negeri Selangor: Satu Analisis Menurut Perspektif Perundangan Islam. In: Transformasi Pemikiran Sarwajagat. Yayasan Nurul Yaqeen. ISBN 978-967-12019-0-9

MOKHTAR, MOHD ISTAJIB BIN (2014) Pengajaran dan Pendidikan. In: Islam dan Ketamadunan Melayu Sumbangan ke Arah Kemajuan Sejagat. Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, pp. 75-92. ISBN 978-967-5535-39-3

MOKHTAR, MOHD ISTAJIB BIN (2013) Prospek Undang- undang Alam Sekitar Islam di Malaysia. In: UNSPECIFIED UNSPECIFIED.

MOKHTAR, MOHD ISTAJIB BIN (2014) ROSMAH BINTI SULY & SEORANG YANG LAIN LWN ISMAIL BIN MOHAMAD & SEORANG YANG LAIN [JH 32/2, JUN 2011, 223] : ULASAN KES DARI ASPEK PEMBUKTIAN.

MOKHTAR, MOHD ISTAJIB BIN (2013) Wasatiyyah Dalam Konteks Keseimbangan Ekologi: Tinjauan Konsep Pembangunan Mampan Dan Penggunaan Lestari. Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya dan Universiti Islam Madinah.

MOKHTAR, MOHD ISTAJIB and ABDULLAH, RAIHANAH (2012) Undang-undang Air Islam: Analisis Komparatif terhadap Aspek Kualiti Air.( Islamic Law on Water: Comparative Analysis on Water Quality. JURNAL SYARIAH, 20 (2). pp. 185-218.

MUKHAZIR, MOHD RIZAL BIN MUWAZIR @ (2013) A Multi-Ethnic Perspective on Corporate Social Responsibility in Malaysia. UNSPECIFIED.

MUKHAZIR, MOHD RIZAL BIN MUWAZIR @ (2014) A Preliminary Study of Social Responsibility of Islamic Insurance Companies in Malaysia. UNSPECIFIED.

MUKHAZIR, MOHD RIZAL BIN MUWAZIR @ (2013) CSR in Islamic Financial Institutions: An Exploratory Study of Philanthropic and Ethical Orientations. International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA).

MUKHAZIR, MOHD RIZAL BIN MUWAZIR @ (2006) Corporate Social Responsibility Disclosure: A Tawhidic Approach. pp. 125-142.

MUKHAZIR, MOHD RIZAL BIN MUWAZIR @ (2007) Corporate Social Responsibility and Islamic Business Organizations: A Proposed Model. Tazkia Islamic Finance and Business Review, 1 (2).

MUKHAZIR, MOHD RIZAL BIN MUWAZIR @ (2005) Corporate Social Responsibility and Islamic Business Organizations: A Proposed Model. UNSPECIFIED.

MUKHAZIR, MOHD RIZAL BIN MUWAZIR @ (2008) Corporate Social Responsibility: An Islamic Perspective. pp. 55-72.

MUKHAZIR, MOHD RIZAL BIN MUWAZIR @ (2013) Information on Social and Philanthropic Activities: A Case Study on Islamic Banking Industry in Malaysia. In: Islamic Philanthropy for Ummah Excellence. UNSPECIFIED.

MUKHAZIR, MOHD RIZAL BIN MUWAZIR @ (2013) Investigating the Impact of Commercial Dimension on Islamic Insurance.

MUKHAZIR, MOHD RIZAL BIN MUWAZIR @ (2006) Islamic Business Organizations (IBOs) and Corporate Social Disclosure (CSD): A Tawhidic Paradigm. UNSPECIFIED.

MUKHAZIR, MOHD RIZAL BIN MUWAZIR @ (2007) Islamic Corporate Social Disclosure (ICSD): Perception of Muslim Investors in Malaysia. UNSPECIFIED.

MUKHAZIR, MOHD RIZAL BIN MUWAZIR @ (2006) Konflik dan Organisasi Perniagaan: Pendekatan Pengurusan Islam. In: Dimensi Pengurusan Islam: Mengurus Kerja dan Mengurus Modal Insan. University of Malaya Press. ISBN 983-100-369-1

MUKHAZIR, MOHD RIZAL BIN MUWAZIR @ (2013) Kualiti Perkhidmatan menurut Perspektif Islam. In: Islamic Perspective on Management: Contemporary Issues. YaPIEM Management Academy & Department of Shariah and Management.

MUKHAZIR, MOHD RIZAL BIN MUWAZIR @ (2013) Kualiti Perkhidmatan menurut Perspektif Islam. UNSPECIFIED.

MUKHAZIR, MOHD RIZAL BIN MUWAZIR @ (2013) Managing Profit-Seeking Motive in Islamic Insurance Institution: The Malaysian Perspective. In: Islamic Perspective on Management: Contemporary Issues. YaPIEM Management Academy & Department of Shariah and Management.

MUKHAZIR, MOHD RIZAL BIN MUWAZIR @ (2013) Managing Profit-Seeking motive in Islamic Insurance Institution: The Malaysian Perspective. UNSPECIFIED.

MUKHAZIR, MOHD RIZAL BIN MUWAZIR @ (2013) Measuring Corporate Social Responsibility Commitment in the Malaysian Financial Services Industry. UNSPECIFIED.

MUKHAZIR, MOHD RIZAL BIN MUWAZIR @ (2014) Motivation for CSR Practices: Evidence from Financial Services Industry. UNSPECIFIED.

MUKHAZIR, MOHD RIZAL BIN MUWAZIR @ (2006) Potensi Penggunaan Uqud Isytirak dalam Pembiayaan Pasaran Modal Teroka Secara Islam. In: Dinamisme Kewangan Islam di Malaysia. University of Malaya Press. ISBN 983-100-370-5

MUKHAZIR, MOHD RIZAL BIN MUWAZIR @ (2006) Tanggungjawab Sosial Korporat: Tinjauan dari Perspektif Pengurusan Islam. In: Dimensi Pengurusan Islam: Mengurus Kerja dan Mengurus Modal Insan. University of Malaya Press. ISBN 983-100-369-1

MUKHAZIR, MOHD RIZAL BIN MUWAZIR @ (2014) The Commercialisation of Modern Islamic Insurance Providers:A Study of Takaful Business Frameworks in Malaysia. International Journal of Nusantara Islam , 2 (1). pp. 1-13.

MUKHAZIR, MOHD RIZAL BIN MUWAZIR @ (2012) Understanding Corporate Social Responsibility: A Survey of Malaysian Muslim Managers.

MUKHAZIR, MOHD RIZAL BIN MUWAZIR @ (2009) Uqud al-Isytirak dalam Pembiayaan Usahawan Muslim. In: Keusahawanan Islam: Konsep dan Isu-isu Pelaksanaannya. Jabatan Syariah dan Pengurusan APIUM, pp. 111-136. ISBN 978-98341326-1-3

M.Y, MOHD YAKUB, and M, Shukeri, and M.A, Shukeri, M, Mohd Yakub, M.Y & Mohamad Azrien, (2012) Analisis Pelaksanaan Dasar Wanita di Negeri Kelantan & Kesannya Kepada Kesejahteraan Masyarakat. Kolej Universiti Islam Sultan Azlan Shah.

Man, Saadan (2007) Kedudukan Mazhab Syafi'i dalam Perkembangan Ahlus Sunnah di Negeri Perlis. Jurnal Fiqh, 4.

Man , Saadan and Ali, Abdul Karim (2005) Ikhtilaf Fiqhi di Kalangan Aliran Syafi'iyyah dan Salafiyyah di Malaysia: Analisis Retrospektif Terhadap Faktor Pencetus. Jurnal Fiqh, 2.

Man , Saadan and Ali, Abdul Karim and Haji Abdullah, Luqman and Ramli, Rushdi and Ahmad Farid, Inarah (2009) Kesesuaian Pemikiran dan Amalan Mazhab Selain Syafi'i dalam Masyarakat Islam di Malaysia: Satu Analisis Awal. Jurnal Fiqh, 6.

Mat Karim, Khairulnizam and Saili, Suzy Aziziyana (2010) Inter-Faith Dialogue: The Qur'anis And Prophetic Perspective. Jurnal Usuluddin, 29 (2009).

Majid, Mazlan Ibrahim, Mohamad Zaid Mohd Zin, Ahamad Asmadi Sakat, (2011) Development of Quranic Exegesis In Malay Archipelago: A Special Reference to Malaysia. pp. 452-455.

Md. Noor, Ruzman (2008) Kesaksian dalam Konteks Undang-undang Keterangan Mahkamah Syariah di Malaysia: Analisis dari Perspektif Mazhab Syafi'i. Jurnal Fiqh, 5.

Mohamad, Mohammad Taqiuddin and Borhan, Joni Tamkin and Mohamad, Mohd Afifuddin (2012) Potensi Perbankan Islam Sebagai Medium Baru Perkembangan Dakwah di Malaysia. Jurnal Usuluddin, 35 (2012).

Mohamad, Shamsiah and Salleh, Safinar (2008) Upah Simpan Barang dalam Skim Ar-Rahnu: Satu Penilaian Semula. Jurnal Fiqh, 5.

Mohamad, Mohamad Azrien Mohamed Adnan & Shuker (2011) Language Learning Strategies and Self-Efficacy Belief in Arabic Language Learning: A Malaysia Context. pp. 48-59.

Mohamad, Mohamad Azrien Mohamed Adnan & Shukeri (2008) Pengaturan Pembelajaran Mandiri: Kerangka Konseptual. In: Metodologi Pengkajian Islam: Pengalaman Indonesi-Malaysia. Institut Studi Islam Darussalam, pp. 391-403. ISBN 978-979-17519-0-2

Mohamad, Mohamad Azrien Mohamed Adnan, Muhammad Azmi Mustapha & Shuke (2010) Pemahaman dan Pelaksanaan Solat Berjemaah: Kajian di Kalangan Masyarakat Kg Paya Lada. In: Isu-isu Pengurusan dan Pengimarahan Masjid di Alaf Baru. Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya Nilam Puri. ISBN 978-983-44395-3-8

M, Mohamad Azrien, MA., Mohd Alwee, Y. & Arifin, and Y, Mohd Alwee, (2013) Why Teachers Use Bahasa in the Arabic Language Classroom? UNSPECIFIED.

Majid, Mohamad Kamil (2012) Dakwah MAIK 100 tahun. In: Puri Kencana. Majlis Agama Islam Kelantan, pp. 476-514.

Majid, Mohamad Kamil (2012) Pengaruh Orientalism dalam Gerakan Anti Hadis di Malaysia Analisis Kritikal. Alexandria University Law journal (2).

Majid, Mohamad Zaid Mohd Zin, Ahamad Asmadi Sakat, Mohd Roslan Mohd (2011) Perspective on Fundamentals of Fardhu Ain Among Muslim Convert. pp. 456-461.

Mohammad, Mohamad kamil Ab majid,Norafifah Ab Hamid, Norhidayah (2010) Sayyid Qutub. Kuala Lumpur:Dewan bahasa dan Pustaka. ISBN ISBN: 978-983-46-046

Majid, Mohamad kamil Hj Ab (2010) Tokoh-Tokoh Pemikir Islam-Edisi baru. Selangor:Pekan ilmu publications Sdn Bhd. ISBN ISBN 978-967584 103-

Mohamad, Mohammad Taqiuddin (2010) KAWALAN PENGURUSAN WABAK PENYAKIT BERJANGKIT BABI: TINJAUAN DARIPADA SUDUT AL-QURAN, AL-HADITH DAN SAINS KESIHATAN. UNSPECIFIED.

Mohamad,, Mohammad Taqiuddin Mohamad, Joni Tamkin Borhan & Ahmad Azam (2010) Analisis Pengaruh Risiko Terhadap Prestasi Keuntungan Perbankan Islam Di Malaysia". Universiti Kebangsaan Malaysia..

Mohamad,, Mohammad Taqiuddin Mohamad, Joni Tamkin Borhan & Ahmad Azam (2011) Kelakuan Perbankan Islam Dalam Pengurusan Pembiayaan Di Malaysia". Universiti Kebangsaan Malaysia..

Mohamad., Mohammad Taqiuddin Mohamad, Joni Tamkin Borhan & Ahmad Azam (2010) Medium Baru Dakwah Di Malaysia:Bolehkah Perbankan Islam Berperanan? . Universiti Sains Malaysia.

Mohammd Jodi, Khairul Hamimah and Hamat, Mohd Fauzi and Tawpek, Hadenan (2012) Nilai-Nilai Islam Dalam Program Pemulihan Banduanita Di Penjara. Jurnal Usuluddin, 35 (2012).

Mohamad, Mohd Abd Wahab Fatoni Mohd Balwi, Ahmad Sufyan Che Abdullah, (2009) Pewujudan Usahawan Asnaf: Sorotan di Lembaga Zakat Selangor. In: Keusahawanan Islam dan Isu-isu Semasa. Jabatan Syariah dan Pengurusan, p. 224. ISBN 978-983-41326-1-3

Mohamad, Mohd Abd Wahab Fatoni bin Mohd Balwi, Ahmad Sufyan bin Che A (2008) Pembangunan Usahawan Asnaf Melalui Bantuan Dana Dan Latihan Lembaga Zakat Selangor : Satu Sorotan. UNSPECIFIED.

Mohd Akib, Mohd Manawi (2012) Penghuni Syurga menurut Pandangan Fakhr al-Razi: Tumpuan terhadap Kitab Mafatih al-Ghayb. Jurnal Usuluddin, 35 (2012).

Mamat, Mohd Anuar (2014) ADAB-ADAB PELAJAR MENURUT IMAM ABŪ ḤANĪFAH (M.150H/767M): ANALISIS TERHADAP RISALAH WAṢIYYAH ABĪ ḤANĪFAH LI IBNIHI ḤAMMĀD. UTHM.

Mamat, Mohd Anuar (2014) Kaedah Soal-Jawab Menurut Imam Abu Hanifah: Satu Analisis Perbandingan. Jurnal 'Ulum Islamiyyah, 12. pp. 55-72.

Mamat, Mohd Anuar (2013) Ketokohan Imam Abu Hanifah(m.150/767) dalam Bidang Pendidikan. Jurnal al-Tamaddun, 8 (2).

Mamat, Mohd Anuar (2013) MEMPEROLEH ILMU DAN KEFAHAMAN SEBAGAI TUJUAN PENDIDIKAN ABU HANIFAH: SUATU ANALISIS PERBANDINGAN. In: Dimensi Islam dalam Penyelidikan Kontemporari. Akademi Pengajian Islam, pp. 111-136. ISBN 978-967-5534-28-7

Mamat, Mohd Anuar (2013) Meningkatkan Kualiti Amalan Sebagai Tujuan Pendidikan Abū Ḥanīfah: Suatu Analisis Perbandingan. JUrnal Usuluddin, 37 (1). pp. 1-32.

Mamat, Mohd Anuar (2014) TEKNIK APLIKASI SOAL-JAWAB DALAM PENGAJARAN IMAM ABŪ ḤANĪFAH (M.150H/767M): SUATU ANALISIS TERHADAP KITAB AL-ĀLIM WA AL-MUTAALLIM. Persatuan Intelektual Muslim Malaysia.

Man, Mohd Anuar Ramli, Mohd Saiful Anwar Mohd Nawawi, Mohammadin (2013) Pengambilkiraan Nilai Saintifik Semasa Dalam Penentuan Awal Bulan Ramadan Dan Syawal Di Malaysia. In: Dimensi Penyelidikan Astronomi Islam. Jabatan Fiqh & Usul, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, pp. 105-120.

M.A.W.F., Mohd Balwi, (2015) Perspektif industri halal: perkembangan dan isu-isu. Jabatan Syariah dan Pengurusan, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. ISBN 978-967-10722-9-5

M.A.W.F., Mohd Balwi, (2015) Towards sharia compliance management control system: a conceptual overview. In: Perspektif industri halal: perkembangan dan isu-isu. Jabatan Syariah dan Pengurusan, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, pp. 3-22. ISBN 978-967-10722-9-5

Mukti, Mohd Fakhrudin Abd. (2000) Manusia Terhutang Budi Kepada Nabi Muhammad SAW. J Appl Sci, 11. pp. 151-168.

Mukti, Mohd Fakhrudin Abdul (2005) Al-Ghazali and His Refutation of Philosophy. J Neurol Neyrosurg Psychiatry, 21. pp. 1-22.

Mukti, Mohd Fakhrudin Abdul (2008) The Early Study of Kalam in the Malay World. pp. 51-78.

Mohamad, Mohd Fauzi Abu Hussin dan Mohammad Taqiuddin (2011) Pengintegrasian Sistem Jaminan Halal Dan Rantaian Bekalan Produk-Produk Halal: Satu Tinjauan Awal. Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam.

Mohamad, Mohd Fauzi bin Abu Hussin dan Mohammad Taqiuddin Bin (2011) Pengintegrasian sistem jaminan halal dan rantaian bekalan produk-produk halal: Satu Tinjauan. UNSPECIFIED.

Mahyudin, Mohd Izuwan and Seman, Mohd Izuwan Mahyudin dan Azizi Che (2014) Bay al-Tawarruq dan Aplikasinya di Bank Muamalat Malaysia Berhad. The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research, 11. pp. 75-96.

Muhiden, Mohd (2011) Bab Pertama: Pengenalan Sirah dan Sumbernya. In: Penghayatan Sirah Nabi SAW. Persatuan Alimni Universiti Islam Madinah Kelantan, pp. 2-8. ISBN 978-967-10813-0-3

Muhiden, Mohd (2011) Sejarah Awal Pertumbuhan Bidah Dalam Islam: Suatu Tinjauan. pp. 93-104.

M.A, Mohd Muhiden, A.R & Mohamad Azrien, (2011) A Review on the Conception and Application of Education from al-Sunnah. pp. 39-52.

Mohd Noor, Azman and Ghazali, Mohd Al-Ikhsan (2010) Penyalahgunaan Dadah Dan Kewajaran Peruntukan Hukuman Mati Ke Atas Pengedar Dadah Di Malaysia: Satu Analisis. Jurnal Fiqh, 7.

Mazougi, Mohd Roslan Mohd Noor & Tarek Ladjal, M (2011) The fundamental bases of the Abbasid dynasty and its reflections on the Multi-ethnic society during the 3th century. Journal of Historical studies.

Man, Mohd Saiful Anwar Mohd Nawawi, Mohammadin Abdul Niri, Ahmad (2013) Graduan Syariah (Falak Syar`i): Kajian Terhadap Kebolehpasaran dan Peluang. In: Tradisi Kecemerlangan Astronomi Islam. Jabatan Fiqh & Usul, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, pp. 159-170.

Mohamad, Mohd Sollehudin Shuib, Ahmad Azam Sulaiman and Mohammad Taqi (2011) Middle east bank and their challenge operation in Malaysia: A case study on Kuwait Finance House Malaysia Berhad. pp. 4000-4001.

Mohamad, Mohd Sollehudin Shuib, Ahmad Azam Sulaiman dan Mohammad Taqi (2011) Pembiayaan Perumahan Secara Islam di Malaysia: Analisis Kelebihan Produk Berasaskan Musharakah Mutanaqisah di Kuwait Finance House Berhad (KFHMB). Jurnal Teknologi UTM, 55. pp. 107-119.

Muda, Zulkifly (2006) Flexibility of the Application of Various Islamic Schools of Thought in Some Issues Relating to Hibah; Study on Provisions In Malaysian Law and Other Countries. Jurnal Fiqh, 3.

Mohamad., Muhamad Sarhan Ali Qasim,Fakhrul Adabi Abdul Kadir,Ahmad Zak (2011) 1571;1579;1585; 1575;1604;1578;1606;1605;1610;1577; 1575;1604;1584;1575;1578;1610;1577; 1604;1604;1601;1585;1583; 1575;1604;1605;1587;1604;1605; 1601;1610; 1590;1608;1569; 1575;1604;1578;1585;1576;1610;1577; 1575;1604;1573;1587;1604;1575;1605;1610;1577; (The Impact of Self-Development of Individual Muslim in the Light of Islamic Education).

Mursalin, Mustaffa Abdullah & Muhammad (2014) Juhud Ulama al-Muslimin fi tarjamah Ma`ani al-Quran al- Karim wa Tafsirihi: Ulama maliziya wa Sri Langka Unmuzajan. Jurnal Usuluddin .

Mousa, Mustaffa Abdullah & osmane Malam (2010) Hujjaj Asia wa Turuquhum ila al-Hajj. ISESCO Maghribi.

M.R., Muwazir, (2012) Standardisation of Fatwa in Malaysia: Management and Problems. pp. 923-929.

MANSOR, NORWATI and Hussin, Zaharah and Mansor, Zaharah Hussin, Siti Mashitoh Mahamood & Norwati (2014) TRANSFORMASI DASAR PENDIDIKAN NEGARA BERKAITAN PEMBIAYAAN WAKAF : FOKUS SEKOLAH AMANAH DI MALAYSIA. Fakulti Pengajian Islam UKM.

Mohamad, Nazri Muslim, Ahmad Hidayat Buang dan Zulkifli (2010) Persepsi Pelajar IPTA Terhadap Islam dalam Perlembagaan Persekutuan. In: Agama dan Pemikiran: Wacana Tradisi Kontemporari Malaysia Indonesia. Jabatan Usuludin dan Falsafah, FPI, UKM.

Mohamad, Nor Aini Ali, Azizi Che Seman & Mohammad Taqiuddin (2015) Nor Aini Ali, Azizi Che Seman & Mohammad Taqiuddin Mohamad.2015. Isu Kontemporari Agihan Zakat di Malaysia. Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan & Jabatan Syariah & Ekonomi, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. ISBN 978-967-13583-1-3

Mohamad, Nor Fahimah Mohd Razif , Prof. Madya Dr. Shamsiah (2011) Risiko-risiko dalam kewangan semasa: penilaian daripada perspektif Islam. UNSPECIFIED.

Mokhtar, Nor Hazrul bin Mohd Salleh & Wan Rohani Wan (2009) Mengenalpasti Corak Pembelajaran Pelajar Cemerlang dan Pelajar Lemah : Satu Tinjauan Terhadap Subjek Bahasa Arab di Universiti Malaya Nilam Puri. In: Pengajian Islam dan Isu-isu Kontemporari \'09. Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya Nilam Puri, Kelantan.. ISBN 978-983-44395-2-1

Munim, Nor Liana Abdul and Mahamood, Nor Liana Abdul Munim & Siti Mashitoh (2014) PEMBIAYAAN INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI MENGGUNAKAN INSTRUMEN WAKAF DALAM KONTEKS PERUNDANGAN : SUATU SOROTAN LITERATUR. Fakulti Pengajian Islam UKM.

Mansor, Nor `Azzah Kamri & Fadillah (2003) Aplikasi Konsep al-Murabahah Dalam Penawaran Instrumen di Institusi Perbankan Islam di Malaysia. UNSPECIFIED.

Mokhtar, Nor `Azzah Kamri & Khairiah Salwa Hj. (2004) The Role of Islamic Ethics in Organizations: The Experience of Malaysia. UNSPECIFIED.

MRBM, Nor, (2013) A Study on the Notions of Ali ibn Abi Talib in Malay Popular Culture: Marriage and Martial Arts. Journal of Shia Islamic Studies.

Mohamad,, Nurhanani Romli, Ahmad Azam Sulaiman@ (2010) Analisis Kemeruapan Indeks Ftse Bursa Malaysia: Kajian Keatas Permasalahan Spekulasi Pasaran Saham Islam Dalam Tempoh 2007-2010". Universiti Kebangsaan Malaysia..

Mohamad., Nurul Husna Mansor, Nursyazrin Nazee Mudeen, Siti Aishah Abu (2011) Pembangunan Potensi Remaja Melalui Institusi Masjid: Satu Tinjauan Di Lima Buah Masjid Di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. UNSPECIFIED.

Mohd, Nurulwahidah Fauzi & Ali (2011) Peranan Arab Hadrami di dalam Mempengaruhi Politik Istana Kerajaan Johor Dengan Kesultanan Turki Uthmaniyyah Pada Awal Abad ke 20M. UNSPECIFIED.

MOHAMAD, PROF. MADYA DR.SHUKERI (2011) SIASAH SYAR`IYYAH:PELAKSANAANNYA DALAM PENTADBIRAN NEGARA. JAWATANKUASA UNIT PENERBITAN & BUKU PROSIDING SEMINAR PELAKSANAAN SIASAH SYAR`IYYAH DALAM KONTEKS SEMASA 2011.

Malaysia, Pengajian Islam di Institusi Pengajian Tinggi Awam (2007) Pembelajaran Pengaturan Kendiri Dalam Bahasa Arab : Kerangka Konseptual. In: Pengajian Islam di Institusi Pengajian Tinggi Awam Malaysia. Kuala Lumpur : Penerbit Universiti Malaya,. ISBN 978-983-100-451-7

Malaysia, Pengajian Islam di Institusi Pengajian Tinggi Awam (2007) Pengajian Siasah Syar iyyah dan Kepentingannya dalam Pembangunan mAsyarakat dan Negara. In: Pengajian Islam di Institusi Pengajian Tinggi Awam Malaysia. Kuala Lumpur : Penerbit Universiti Malaya. ISBN 978-983-100-451-7

Mansur, Prof Madya Dr Khadijah Mohd Khambali,Mohamad Salahudin Moham (2010) Valentine Bukan Budaya Islam. Online Utusan Malaysia (Mingguan Malaysia).

Mahamood, Prof. Madya Dr. Siti Mashitoh (2012) Hak dan Tuntutan Kehartaan Wanita di Malaysia: Perspektif Undang- undang Masakini. In: Wanita dan Undang-undang Siri 1: Hak Wanita & Isu Harta. Shah Alam: UiTM, pp. 1-20. ISBN 978-967-363-365-4

Maulana, Profesor Dr Hj Mohd Yakub@Zulkifli Hj Mohd Yusoff & Haji Ami (2008) Institusi Pengajian al-Quran di Pulau Batam, Kepulauan Riau, Indonesia. UNSPECIFIED.

MOHAMED, ROSLAN BIN (2012) Ikatan Da'i Indonesia (IKADI): Perkembangan Gerakan Dakwah Pasca Reformasi di Indonesia, Jurnal AL-BASIRAH 2, 91-104. Jurnal Al Basirah, 2. pp. 91-104.

MOHAMED, ROSLAN BIN (2013) Keluarga Muslim Menurut Imam Hasan alBanna. Hijjaz Records Publishing. ISBN 9789675391231

MOHAMED, ROSLAN BIN (2011) Mohd Kamil b Hj Ab Majid et.all, Wasatiyyah Islam Antara Liberalisme dan Konservatisme di Malaysia. persekutuan seruan islam & wilayah persekutuan (jam'iyah). ISBN 9789834432249

MOHAMED, ROSLAN BIN (2011) Mohd Kamil b Hj Ab Majid et.all, Wasatiyyah Islam Antara Liberalisme dan Konservatisme di Malaysia wasatiyah.pdf. UNSPECIFIED.

Mahmood, Raihanah Abdullah , Zulzaidi (2010) Rujuk: Peruntukan Undang-undang dan pelaksanaannya di Malaysia (Resumption of Conjugal Relationship: Legal Provision and Its Implementation in Malaysia). JURNAL SYARIAH, 18 (1). pp. 25-52.

Mohammad, Raihanah Abdullah and Sharifah Zahrah Syed (1998) Undang-undang Kekeluargaan di Mahkamah Syariah: Satu Kajian dari Perspektif Masyarakat (Family Law in the Shariah Courts: A Socio-Legal Perspective). In: Undang-undang Islam di Mahkamah-mahkamah Syariah di Malaysia (Islamic Law in Malaysian Shariah Courts). Department of Shariah and Law, Academy of Islamic Studies, University of Malaya, Kuala Lumpur, 93-105 (12 pages).

MAN, SA'ADAN BIN (2014) Amalan Pengambilan Ibu Susuan: Satu Kajian Sorotan Terhadap Dokumentasi Bukti Penyusuan. Jurnal Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa, 4 (2014). pp. 113-134.

MAN, SA'ADAN BIN (2014) Amalan Pengambilan Ibu Susuan: Satu Kajian Sorotan Terhadap Dokumentasi Bukti Penyusuan. Jurnal Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa, 4 (2014). pp. 113-134.

MAN, SA'ADAN BIN (2015) Analisis Fatwa- Fatwa Bone China dari Perspektif Hukum Islam. Jurnal Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa, 5 (2015). pp. 55-79.

MAN, SA'ADAN BIN (2015) Aplikasi Konsep Al- Tadakhul Dalam Hukum Islam: Satu Huraian. Jurnal Al-Basirah, 5.

MAN, SA'ADAN BIN (2014) First Things First : Application of Islamic Principles of Priority in the Ethical Assessment of Genetically Modified Foods. Journal of Agricultural andn Environment Ethics.

MAN, SA'ADAN BIN (2011) HADITH RUKYAH DAN HISAB DARI PERSPEKTIF ASTRONOMI DAN BERDASARKAN AMALAN DI MALAYSIA DAN INDONESIA. In: Sunnah Nabi: Realiti dan Cabaran. APIUM, pp. 317-329. ISBN ISBN 978-967-5534-14-0

MAN, SA'ADAN BIN (2015) Haiwan Jallalah dari Perspektif Islam: Analisis Fatwa Malaysia dan Negara Brunei Darussalam. Jurnal Fiqh, 12 (1). pp. 57-78.

MAN, SA'ADAN BIN (2011) ISU WAKTU SOLAT LATITUD TINGGI: KAJIAN BERDASARKAN AYAT AL-QURAN YANG BERKAITAN WAKTU SOLAT. UNSPECIFIED.

MAN, SA'ADAN BIN (2007) Kedudukan Mazhab Syafi`e Dalam Perkembangan Ahlus Sunnah di Perlis. Jurnal Fiqh, 4 (4). pp. 33-41.

MAN, SA'ADAN BIN (2015) Keselamatan Makanan Menurut Perspektif Islam: Kajian Terhadap Pengambilan Makanan Berisiko. Jurnal Fiqh, 12 (1). pp. 1-28.

MAN, SA'ADAN BIN (2015) Khilafiah Kaum Tua - Kaum Muda dan Khilafiah Masa Kini: Tema dan Isu. In: Kefahaman Islam Semasa Di Malaysia Realiti dan Cabaran. Persatuan Ulama Malaysia, pp. 17-44. ISBN 978-983-2306-22-1

MAN, SA'ADAN BIN (2011) PERANAN ILMU DAN TEKNOLOGI SEMASA DALAM PENGEMBANGAN PENGAJIAN ISLAM: SATU ANALISIS. UNSPECIFIED.

MAN, SA'ADAN BIN (2008) Pemikiran Imam Al-Syafi\'i mengenai Sadd al- Dhara\'i` Sebagai Sumber Hukum.

MAN, SA'ADAN BIN (2014) Perbahasan Hakikat Alam Di Alam Melayu: Analisis Sorotan Literatur. In: Islam dan Ketamadunan Melayu: Sumbangan ke Arah Kemajuan Sejagat. Akademi Pengajian Islam UM, pp. 189-206. ISBN ISBN: 978-967- 5534-40-9

MAN, SA'ADAN BIN (2011) REFORMING THE SYARIAH STUDIES IN MALAYSIAN HIGHER LEARNING INSTITUTION. UNSPECIFIED.

MAN, SA'ADAN BIN (2011) SEJARAH PENETAPAN TARIKH TAKWIM QAMARIYAH. UNSPECIFIED.

MAN, SA'ADAN BIN (2008) The Development of Ikhtilaf and Its Impact On Muslim Society in Contemporary Malaysia. Jurnal Syariah.

MAN, SA'ADAN BIN (2012) The Fatwa of Compulsory Boycott of Israeli Goods: An Analysis of Fiqh al-Waqi' on KFCH Approach. UNSPECIFIED.

MAN, SA'ADAN BIN (2012) Transformation of Shariah Studies in Malaysian Higher Learning Institutions. MEJSR, 12 (2). pp. 145-154.

MAN, SA'ADAN BIN (2009) \"KESESUAIAN PEMIKIRAN DAN AMALAN MAZHAB SELAIN SYAFIE DALAM MASYARAKAT ISLAM DI MALAYSIA: SATU ANALISIS AWAL\". UNSPECIFIED.

MOHAMAD, SHUKERI BIN (2015) Analisis Penggunaan Ijtihad Dalam Pentadbiran kerajaan negeri Kelantan Dari Tahun 1990 Hingga Tahun 2010. JURNAL AL-BASIRAH VOL 5, 5. pp. 1-23.

MOHAMAD, SHUKERI BIN (2009) Dato Nik Aziz wa Siyasatuhu al-Syariyyah fi Tadbir Wilayah Kelantan. In: Pengajian Islam dan Isu-isu Kontemporari 09. Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya Nilam Puri, pp. 175-193.

MOHAMAD, SHUKERI BIN (2014) Konsep Keadilan Sosial dalam Negara: Satu Wacana dari segi Prinsip dan Amalannya. Jurnal al-Basirah, 4.

MOHAMAD, SHUKERI BIN (2009) Maqasid Syariah dalam Pengurusan Masyarakat Majmuk di Malaysia. In: Maqasid Syariah dalam Pentadbiran Negara. Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra..

MOHAMAD, SHUKERI BIN (2015) PENDEKATAN POLITIK TOK GURU NIK ABDUL AZIZ DARI PERSPEKTIF AL-QURAN DAN KESANNYA KEPADA KERJASAMA POLITIK PAKATAN. USIM. ISBN 978-967-440-232-7.

MOHAMAD, SHUKERI BIN (2015) PENDEKATAN POLITIK TOKGURU NIK ABDUL AZIZ DARI PERSPEKTIF AL-QURAN DAN KESANNYA KEPADA KERJASAMA POLITIK PAKATAN. In: MEMASYARAKATKAN QURAN MENSEJAHTERAKAN UMMAH. USIM. ISBN ISBN 978-967-440-228-0

MOHAMAD, SHUKERI BIN (2010) Peranan Siyasah Syar`iyyah dalam Pengurusan Masyarakat Majmuk. UNSPECIFIED.

MOHAMAD, SHUKERI BIN (1995) Teori Maqasid al-Syariah : Satu Pengenalan. pp. 1-11.

MOHAMAD, SHUKERI BIN (2010) al-Haikal al-Am an Taallum al Zati fi al-Taallum al- Lughah al-Arabiyyah. Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Nilam Puri.

MOHAMAD, SHUKERI BIN (1997) ¿Kepimpinan Islam : Satu Agenda Pembangunan Umat,¿. pp. 131-148.

MOHAMAD, SHUKERI BIN (1996) ¿Maqasid al-Syariah Dalam Pengurusan Harta: Satu Pengenalan,¿. pp. 1-25.

MOHAMAD, SHUKERI BIN (1995) ¿Unsur al-Khafa¿ Di dalam Nas-Nas Syara¿ dan Kesannya Kepada Hukum Fiqh,¿. pp. 191-201.

MAHAMOOD, SITI MASHITOH BINTI (2015) Aplikasi Prinsip Berkekalan (Perpetual) Wakaf dan Endowmen di Institusi Pengajian Tinggi: Suatu Sorotan. UPSI.

MAHAMOOD, SITI MASHITOH BINTI (2008) Cases of Awqaf & Court s Jurisdictional Conflict in Malaysia.

MAHAMOOD, SITI MASHITOH BINTI (2002) Kajian Terhadap Pungutan Zakat di Wilayah Persekutuan(Research on the Collection of Zakat in the Federal Territory).

MAHAMOOD, SITI MASHITOH BINTI (2002) Pelaksanaan Istibdal Dalam Pembangunan Harta Wakaf di Malaysia. UNSPECIFIED.

MAHAMOOD, SITI MASHITOH BINTI (2004) Pelupusan Tanah Di Bawah Pegangan Pajakan (Leasehold) Dalam Kanun Tanah Negara 1965: Implikasi Terhadap Status Tanah-Tanah Yang Diwakafkan (Disposal of Land Under Leasehold in the National Land Code 1965: Its Implication on the Status of Wakaf Land).

MAHAMOOD, SITI MASHITOH BINTI (2013) Penyelarasan & Penyeragaman Undang-undang Islam di Malaysia. UNSPECIFIED.

MAHAMOOD, SITI MASHITOH BINTI (2006) Waqf in Malaysia: Legal dan Administrative Perspectives. UNSPECIFIED.

MAHAMOOD, SITI MASHITOH (2008) Isu-Isu Berbangkit Dalam Pengurusan Baitulmal Di Malaysia: Pemakaian Akta Wang Tak Dituntut 1965 (Akta 370) & Bidang Kuasa Baitulmal Dalam Harta Orang Islam. Jurnal Pengurusan JAWHAR, 2. pp. 99-113.

MAHAMOOD, SITI MASHITOH (2007) Pembentukan Bahagian Mal Majlis Agama Islam Negeri Di Malaysia: Perancangan Dan Halatuju (The Establishment of Mal Division of the Islamic Religious Councils in Malaysia: Planning and Vision). Jurnal Pengurusan JAWHAR, 2 (No.1). pp. 23-40.

MAHAMOOD, SITI MASHITOH (2007) Pembentukan Dana Wakaf Menurut Perspektif Syariah Dan Undang-Undang Serta Aplikasinya Di Malaysia (The Creation of Wakaf Fund From the Perspectives of Syariah and Law & Its Application in Malaysia). pp. 61-83.

Man, Saadan (2012) Application of Scientific Approach to Determine Lunar Crescent s Visibility. MEJSR, 12 (1). pp. 96-100.

Man, Saadan (2012) Astronomical Determinations for the Beginning Prayer Time of Isha. MEJSR, 12 (1). pp. 101-107.

Man, Saadan (2012) Development of Islamic Astronomy Studies in Higher Learning Institutions in Malaysia. pp. 108-113.

Man, Saadan (2012) Menangani Ikhtilaf Menerusi Penghayatan Fiqh al- Maqasid. In: Maqasid Al-Syariah. IIUM Press, pp. 223-257. ISBN 978-967-418-235-9

Man, Saadan (2013) Muslim Exegeses Perspective on Creation of the First Woman: A Brief Discussion. MEJSR- Middle East Journal of Scientific Research, 13 (1). pp. 41-44.

Man, Saadan (2014) Patterns of Contemporary Ijtihad in Malaysia: Analysis on Fatwas of Malaysian National Fatwa Council. International Journal of Social Science & Human Behavior Study, 1 (3). pp. 104-107.

Man, Saadan (2010) Persepsi Golongan Agamawan Terhadap Gerakan Islah dan Tajdid di Malaysia. Jabatan Sejarah UM.

Man, Saadan (2013) Sky Brightness Condition During Total Solar Eclipse on July 22, 2009. MEJSR- Middle East Journal of Scientific Research, 13 (2). pp. 220-223.

Man, Saadan (2010) The Development Of Islamic Astronomy Studies In Higher Learning Institutions In Malaysia. Islami Crescent Observation Project (ICOP).

Man, Saadan bin (2012) Bilakah babi bukan lagi dianggap Babi? Isu dan penyelesaiannya. In: Bila Babi Bukan Babi : Analisis Awal. Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM). ISBN 978-983-2636-67-0

Man, Saadan bin (2012) Darurat Ubat daripada Babi : Sampai Bila. In: Bila Babi Bukan Babi : Analisis Awal. Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM), p. 45. ISBN 978-983-2636-67-0

Malik, Saim Kayadibi, Mohammad Manzoor (2010) Qur anic Perspective on the Role of Education in the Context of Globalization: The Alliance Of Civilization. UNSPECIFIED.

Mirzajani., Samad Yousefi, Zulkifli Mohd Yusoff, Khadijah Mohd Hambali, (2014) Essence of Peaceful Coexistence in the Light of Holy Qur'an. Journal of Islamic Studies and Culture, 2 (2). pp. 107-117.

Mohamad, Shamsiah (1995) Akta Pemegang Pajak Gadai 1972:Satu Analisa Dari Perspektif Islam. JURNAL SYARIAH, 3 (2). pp. 277-284.

Mohamad, Shamsiah (2002) Ciri-ciri Keuntungan Menurut Islam. JURNAL SYARIAH, 10 (1). pp. 121-137.

Mohamad, Shamsiah (1994) Dalihan Pertahanan Persendirian Dalam Undang-Undang Islam. JURNAL SYARIAH, 2 (2).

Mohamad, Shamsiah (2000) Hukum Perkongsian (Syarikat) Antara muslim dan Non Muslim. JURNAL SYARIAH, 8 (1). pp. 13-22.

Mohamad, Shamsiah (2000) Kesan Perubahan Nilai Mata Wang. PEMIKIR (20). pp. 173-181.

Mohamad, Shamsiah (2004) al-Hiyal min Manzur Islami. pp. 71-94.

Mohamad, Shamsiah and Ahmad, Wan Marhaini Wan (2012) Classical jurist's view on the allocation of zakat: is zakat investment allowed? pp. 176-181.

Mohamad, Shamsiah binti (2000) Gadaian Menurut Syariat Islam. Pustaka Salafi.

Mohamad, Shamsiah bt (2010) ABSM3103 Fiqh Muamalat. Open University Malaysia. ISBN 978-967-316-670-1

Mohd, Sharifah Hayaati Syed Ismail, Asmak Ab.Rahman & (2009) Pembudayaan nilai & Profesionalisme dalam Perkhidmatan Awam ke arah Efektif Governan di Malaysia ,.

Mohamad, Shukeri (1998) ¿Pembentukan Masyarakat Berakhlak Mengikut Politik Islam,¿. pp. 145-174.

Mohamad, Shukeri (1998) Peranan Politik Islam Dalam mencapai Maqasid al- Syariah : Konteks Malaysia,. In: Etika & Budaya Berpolitik dari Perspektif Islam,. UNSPECIFIED.

Mohamad, Shukeri (2000) Asas-asas Pembentukan Fiqh Malaysia : Satu Saranan,. In: Fiqh Malaysia Ke Arah Pembinaan Fiqh Tempatan Yang Terkini. Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. ISBN ISBN983-99273-3-7

Mohamad, Shukeri (2008) Falsafah \"Membangun Bersama Islam\" dan Kesannya Kepada Kemantapan Kerajaan Kelantan. KIAS, Bil IV, 2008, Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra, Kelantan., BIL IV.

Mohamad, Shukeri (2011) Maqasid Syariah dalam Pengurusan Masyarakat Majmuk di Malaysia. In: Maqasid Syariah dalam Pentadbiran Negara. Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra.

Mohamad, Shukeri (1999) Siasah Syar iyyah dan Kedudukannya sebagai Metod Penentuan Hukum,. In: Hukum Islam Semasa Bagi Masyarakat Malaysia yang Membangun,. Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, Kuala Lumpur. ISBN ISBN9789839927320

Mohamad, Shukeri (2008) Studi Siasah Syar`iyyah dan Sumbangannya Terhadap Pembangunan Masyarakat dan Negara,. In: Metodologi Pengkajian Islam, Pengalaman Indonesia ¿ Malaysia,. UNSPECIFIED, p. 277.

Mohamad, Shukeri and MA, Shukeri, M & Mohamad Azrien, (2013) Aplikasi Keadilan Sosial Meningkatkan Kestabilan Negara. UNSPECIFIED.

Mahammod, Siti Mashitoh (2005) Undang-Undang Zakat Dan Penguatkuasaannya Di Malaysia (Law of Zakat dan Its Enforcement in Malaysia),. IKIM Law Journal.

Mahamood, Siti Mashitoh (2014) Awqaf Properties in Malaysia. UNSPECIFIED.

Mahamood, Siti Mashitoh (2006) Harta Amanah Orang Islam di Malaysia: Perspektif Undang-undang dan Pentadbiran. UM.

Mahamood, Siti Mashitoh (2006) Masalah Undang-Undang Dalam Pentadbiran Harta Amanah Wakaf di Malaysia. In: Harta Amanah Orang Islam: Perspektif Undang- undang dan Pentadbiran. UNSPECIFIED.

Mahamood, Siti Mashitoh (2009) Pemakaian Kanun Tanah Negara 1965 Dalam Transaksi Wakaf dan Hibah Di Malaysia: Suatu Analisis. In: Impact of Law on Family Institutions (Mimi Kamariah Law Series). UNSPECIFIED, pp. 73-85.

Mahamood, Siti Mashitoh (2007) Pembayaran Zakat dan Fitrah(Payment of Zakat and Fitrah). In: Undang-Undang Islam di Malaysia: Prinsip & Amalan (Islamic Laws in Malaysia: Principles & Implementation). UNSPECIFIED, pp. 353-374.

Mahamood, Siti Mashitoh (2009) Sistem Perundangan Zakat di Malaysia: Antara Realiti dan Harapan. In: Pengintegrasian Zakat & cukai di Malaysia. UNSPECIFIED.

Mahamood, Siti Mashitoh (2005) Undang-Undang Pentadbiran Harta Wakaf di Malaysia¿ (Administrative Law of Wakaf Property in Malaysia). In: Mahkamah Syariah di Malaysia: Pencapaian dan Cabaran (Syariah Courts in Malaysia: Achievements and Challenges). UNSPECIFIED.

Mahamood, Siti Mashitoh (2006) Undang-Undang dan Pentadbiran Harta Amanah Orang Islam di Malaysia. In: Harta Amanah Orang Islam: Perspektif Undang-undang dan Pentadbiran. UNSPECIFIED.

Mahamood, Siti Mashitoh (2007) Undang-Undang dan Prosedur Wakaf¿ ¿ (Law and Procedures of Wakaf). In: Undang-Undang Islam di Malaysia: Prinsip & Amalan (Islamic Laws in Malaysia: Principles & Implementation). UNSPECIFIED, pp. 243-268.

Mahamood, Siti Mashitoh (2010) Wanita dan Undang-undang (Perspektif Undang-Undang Harta dan Muamalat di Malaysia. Al-Ihkam, V (No.1). pp. 63-80.

Muhammad, Siti Mashitoh Mahamood, Asmak Ab Rahman, Hasnol Zam Zam Ahma (2007) Konsep Wakaf Sebagai Instrumen Pembangunan Harta Tanah Di Wilayah Pembangunan Iskandar (WPI) (Wakaf Concept As the Instrument for the Real Estate Development in the Iskandar Development Region). Jurnal Pengurusan JAWHAR, 2. pp. 1-32.

Mat, Siti Zubaidah Ismail & Muhamad Zahiri Awang (2012) Kerelevanan Program Pengajian Undang-Undang Islam Dalam Mendepani Cabaran Semasa: Pengalaman Universiti Malaya. Association of Malaysian Muslim Intelectuals.

Malek, Suraya Sintang, Khadijah Mohd Khambali @ Hambali, Azizan Bah (2013) Dialogue of al-Hikmah: Generating Harmony Between Muslim-Non-Muslim Relations. Journal of Islam and Christian-Muslim Relations., 24 (2). pp. 213-224.

Malaysia, Universiti Kebangsaan (2010) Rahimin Affandi Abdul Rahim (2010), Impak Genre Orientalism Dalam Sejarah Tamadun Islam: Analisa Terhadap Perkembangan Semasa,Jebat, Malaysian Journal of History, Politics and Strategic Studies, UKM.

Malaya, Universiti (2011) Siasah Syar'iyyah and its implementation in Malaysian administration.

MOKHTAR, WAN ROHANI WAN (2011) 1605;1588;1603;1604;1575;1578; 1578;1583;1585;1610;1587; 1575;1604;1602;1608;1575;1593;1583; 1575;1604;1593;1585;1576;1610;1577; 1604;1604;1591;1604;1576;1577; 1575;1604;1605;1575;1604;1610;1586;1610;1606;. In: عليم اللغة العربية لغير الناطقين بها : استر&. UNSPECIFIED. ISBN 978-983-44395-5-2

MOKHTAR, WAN ROHANI WAN (2011) 1606;1575;1569; 1575;1604;1580;1605;1604;1577; 1601;1610; 1575;1604;1593;1585;1576;1610;1577; 1608;1575;1604;1605;1604;1575;1610;1608;1610;1577; : 1583;1585;1575;1587;1577; 1578;1602;1575;1576;1604;1610;1577; 1608;1589;1601;1610;1577;. In: تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها : است&. UNSPECIFIED. ISBN 978-983-44395-5-2

MOKHTAR, WAN ROHANI WAN (2009) Analisis ayat Taukid dalam surah Yasin dan penggunaannya. Pengajian Islam dan Isu-isu kontemporari.

MOKHTAR, WAN ROHANI WAN (2010) Ayat dan Struktur jumlah dalam surah Yasin. In: Monograf Asasi Pengajian Islam. UNSPECIFIED. ISBN 987-983-44395-4-5

MOKHTAR, WAN ROHANI WAN (2009) Minat Pelajar terhadap Bahasa Arab, kajian di APIUM Nilam Puri.

MOKHTAR, WAN ROHANI WAN (2008) Persepsi pelajar Sains dengan pengajian Islam terhadap Bahasa Arab, Kajian di APIUM Nilam Puri.

Mustafa, Yasmin Hanani Mohd Safian, Khadijah Mohd Khambali @ Hambali, (2008) Genetically Modified Food: Islamic Perspective. Jurnal Ulumuddin Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam, XVI. pp. 39-59.

Mahmud, Zulkifli Haji Mohd Yusoff and Fikri (2007) \"Islam and terrorism: A study of Jihad\'s Concept According to the Quran \" Part two. The Conservation of the Holy Quran Society,Jordan.

Mahmud, Zulkifli Haji Mohd Yusoff and Fikri (2006) \"Islam and terrorism: A study of concept of Jihad according to the Quran \" part one. The Conservation of the Holy Quran Society,Jordan.

Majid, Zulkifli Haji Mohd Yusoff, Tan Sri Basir Ismail dan Wan Rosl (2006) Masyarakat Melayu dan Industri Makanan Halal. UNSPECIFIED.

Mukhlis, Zulkifli Hj Mohd Yusoff & Muhammad (2015) Kajian Al-Quran. Centre of Quranic Research, UM. ISBN isbn 978-967-0882-00

Maksum, Zulkifli Hj Mohd Yusoff dan Amin Maulana (2009) Isu-Isu Semasa Dari Perspektif Islam (terjemahan). Percetakan Keselamatan Nasional Sdn Bhd.

Mahmud, Zulkifli Hj. Mohd Yusoff dan Fikri (2006) Gerakan Terroris Dalam Masyarakat Islam: Analisis Terhadap Gerakan Jemaah Islamiah (JI). Jurnal Usuluddin, 21. pp. 39-61.

Mukhlis, Zulkifli Mohd Yusoff, Muhammad (2012) Asbab Al-Nuzul. PTS Darul Furqan.

Maliziya, al-Mustashar al-Ta\'limi Sifarat (2007) Dawr al-Azhariyyin Fi Maliziya. UNSPECIFIED.

mubarak, zulkifli haji mohd yusoff, noor naemah abd rahman, ahamd zak (2011) Fiqh Agama Antara Faham Literal & Moderat. Centre of Quranic Research. ISBN 9789675534119

N

Nor, Abdul Karim Ali & Mohd Roslan Mohd (2010) Baitul Maqdis: Sejarah Kejatuhan Palestin dan Kewujudan Israel. Persatuan Ulama Malaysia.

Nor, Abdul Qayyum M Suhaimi & Mohd Roslan Mohd (2011) Haji Abdul Rahman Limbong dan Kebangkitan Rakyat di Terengganu 1928. Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam, Fakulti Pengajian Islam, UKM.

Nor, Abdul Qayyum M Suhaimi & Mohd Roslan Mohd (2013) Penentangan Rakyat Palestin Terhadap Israel Dalam Intifadah Pertama 1987: Kronologi Dan Kesannya Ke Atas Konflik Di Palestin. Jurnal al-Muqaddimah, 1 (1). pp. 27-43.

Nor, Ahamad Asmadi Sakat, Mohamad Zaid Mohd Zin , Mohd Arip Kasmo (2011) The Dominance of Al-Turmudhi's Theological Verdict In His Book Al Jami'. pp. 402-408.

Nor, Ahamad Asmadi Sakat, Mohamad Zaid Mohd Zin, Mohd Arip Kasmo, (2011) Implementation of Hadith Methodology in Translated Literature of Sheikh Daud Al-Fatani. pp. 562-566.

Nor, Ahmad Badri Abdullah, Mohd Anuar Ramli, Mohammad Aizat Jamal (2013) Postmodernism Approach In Islamic Jurisprudence. pp. 33-40.

Nafis, Ahmad Hidayat Buang, M Cholil (2012) Peranan MUI dan Metodologi Instinbat Fatwa Dalam Undang-undang Perbankan Syariah di Indonesia. Jurnal Pengurusan, 35. pp. 57-69.

Najib, Ahmad (2010) Ahli Al-Suffah dan Ayat-Ayat yang Berkaitan dengan Mereka: Suatu Tinjauan.

Najib, Ahmad (2009) Al-Ustaz al-Duktur Hekmat Basheer Yaseen wa Manhajuhu fi Kitabih \'Al-Tafseer al-Saheeh\': Ardh wa Tahlil. Al-Nur Journal, 7. pp. 1-14.

Najib, Ahmad (2013) Aminan ( Amanah ): Kepentingan dan Peranan Dalam Masyarakat Bertakwa. Jurnal Keputeraan, 1. pp. 69-102.

Najib, Ahmad (2012) Aminan: Kepentingan Dan Peranan Dalam Masyarakat Bertaqwa. pp. 71-104.

Najib, Ahmad (2009) Aspek-aspek Penjagaan Kemurnian dan Kehormatan Masjid: Suatu Tinjauan Terhadap Perbincangan Hukum. In: Isu-isu Pengurusan dan Pembangunan Masjid 2009. Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Nilam Puri, pp. 31-45. ISBN 978-983-44395-1-4

Najib, Ahmad (2012) Athar Adaa' al-Hajj fi Suluk al-Hujjaj. Haj & Umra Magazine, 68.

Najib, Ahmad (2013) Benarkah Nabi SAW Mengajar Doa Angin Ahmar. PENGASUH, 628. pp. 21-23.

Najib, Ahmad (2009) Hukum Mentafsirkan Al-Quran dengan Hadith Dhaif dan Maudhu\' serta Implikasinya kepada Masyarakat Islam.

Najib, Ahmad (2011) Israiliyyat & Hadith Palsu. Perniagaan Buku Hikmah. ISBN 978-983-44509-3-9

Najib, Ahmad (2012) Israiliyyat Dalam Kitab Tafsir. Jurnal Al-Sunnah, 1. pp. 51-71.

Najib, Ahmad (2010) KPI Masjid: Masjid diimarahkan, Pencapaian diutamakan: Satu Cadangan. In: Isu-isu Pengurusan dan Pengimarahan Masjid di Alaf Baru. Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Nilam Puri, pp. 103-110. ISBN 978-983-44395-3-8

Najib, Ahmad (2014) Kajian Terhadap Penggunaan Al-Quran dan Al-Hadith Dalam Penulisan Buku-buku Motivasi dan Kesannya Kepada Masyarakat Islam di Malaysia. Jurnal Al-Basirah, 4.

Najib, Ahmad (2008) Karya-Karya Besar dalam Bidang Tafsir.

Najib, Ahmad (2010) Karya-karya Berkaitan Al-Quran dan Sains di Malaysia: Suatu Analisis. MONOGRAF ASASI PENGAJIAN ISLAM, 1. pp. 17-29.

Najib, Ahmad (2009) Kepimpinan Rasulullah SAW : Satu Penghayatan.

Najib, Ahmad (2011) Kesederhanaan Islam Terhadap Kaum Wanita:Tumpuan Kepada Hak-Hak Wanita Dan Hukum-Hukum Taklifiyyah. pp. 9-15.

Najib, Ahmad (2014) Konsep Tafsir Ayat Al-Ahkam Dan Metodologi Pentafsirannya: Suatu Sorotan. Jurnal Al-Basirah, 4.

Najib, Ahmad (2005) Langkah-Langkah Mengenal Hadith Palsu.

Najib, Ahmad (2011) Lelaki 9 Akal 1 Nafsu, Wanita: 1 Akal 9 Nafsu: Satu Penelitian. pp. 13-19.

Najib, Ahmad (2010) Literature Related To Al-Quran and Science in Malaysia: An Anylysis. KIAS, VI (2010).

Najib, Ahmad (2013) Madkhal Al-Aqidah Al-Islamiyyah. Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya.

Najib, Ahmad (2008) Manhaj Tafsir Pimpinan Ar-Rahman dan Al-Quran dan Terjemahnya Dalam Pentafsiran Ayat-Ayat al- Qasas : Kajian Perbandingan Dari Sudut Pengambilan Israiliyyat. JURNAL KIAS, IV.

Najib, Ahmad (2004) Penamaan Putera Abd al-Harith dalam Kisah Nabi Adam dan Hawwa\' : Satu Penjelasan Terhadap Salah Faham Dalam Pentafsiran Ayat 189-190 Surah al-A\'raf.

Najib, Ahmad (2008) Pendekatan Positif Tafsir Pimpinan Ar-Rahman dalam Menangani Isu Israiliyyat.

Najib, Ahmad (2008) Peranan Al-Quran dalam Mencorakkan Minda Pembaharuan. PENGASUH, 606.

Najib, Ahmad (2014) Perkembangan Kajian Berkaitan Qiraat Al-Quran di Malaysia: Satu Tinjauan. Jurnal Al-Basirah, 4.

Najib, Ahmad (2009) Prof. Dr. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy: Ketokohan dan Peranan dalam Gerakan Tajdid di Nusantara. In: Pengajian Islam dan Isu-isu Kontemporari 09. Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Nilam Puri, pp. 15-27. ISBN 983-44395-2-1

Najib, Ahmad (2008) Sumbangan Imam al-Bukhari dalam Bidang Tafsir. In: Sumbangan Imam al-Bukhari. Dian Darulnaim Sdn Bhd .

Najib, Ahmad (2007) Tuk Kenali : Peranan dan Sumbangannya dalam Pembangunan Islam di Kelantan. JURNAL JAHEAIK, 1.

Najib, Ahmad (2013) Ulum Al-Qur'an wa Al-Hadith. Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya.

Najib, Ahmad (2008) al-Dhawabit al-Ilmiyyah li Ma\'rifat al-Riwayat al- Israiliyyah : Tafsir al-Imam al-Tabari Namuzajan. jurnal al-Bayan, 6.

Najib, Ahmad (2008) al-Islam wa Riayatuhu li al-Amn wa al-Salam fi Dau Syariatihi al-Khalidah wa Mabadiihi al- Thabitah Syariatihi al-Khalidah wa Mabadi\'ihi al-Thabitah. In: Pengajian Islam dan Isu-Isu Kontemporari. Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Nilam Puri. ISBN 9789834439507

Najib, Ahmad (2009) al-Ustaz Dr. Hikmat Bashir Yasin wa Manhajuhu fi Kitabihi al-Tafsir al-Sahih: Ardh wa Tahlil. Al-Bayan, 7. pp. 225-243.

Najib, Ahmad and Azrien, Mohamad and Azrien, Shukeri, Ahmad Najib, Mohamad (2012) Keunggulan Undang-undang Jenayah Islam:Satu Tinjauan dari Aspek Falsafah Pelaksanaannya. Jurnal al-Basirah, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Nilam Puri Kelantan, 2 (1). pp. 1-26.

Nor, Ahmad Zaki Berahim @ Ibrahim & Mohd Roslan Mohd (2011) Kitab Jala' al-Qulub bi Zikrillah oleh Tuan Tabal: Satu Analisis. Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam, Fakulti Pengajian Islam, UKM.

Nor, Ahmad Zaki Berahim @ Ibrahim & Mohd Roslan Mohd (2009) Tuan Tabal dan Sumbangannya dalam Persuratan Islam di Alam Melayu.

Nor, Ahmad Zaki Berahim @ Ibrahim & Mohd Roslan Mohd (2009) Tuan Tabal dan Sumbangannya dalam Persuratan Islam di Alam Melayu (Tuan Tabal and His Contribution on Islamic Literature in Malay World). pp. 129-143.

Nor, Aisyah Ab Rahim & Mohd Roslan Mohd (2014) TOKOH ULAMA TERMASYHUR DALAM PERKEMBANGAN ISLAM DI SELANGOR SEBELUM MERDEKA (1900-1957): SATU TINJAUAN BIOGRAFI. Jurnal al-Muqaddimah, 2 (2). pp. 90-101.

Nor, Aisyah Ab Rahim & Mohd Roslan Mohd (2014) Tokoh Ulama Termasyhur Dalam Perkembangan Islam Di Selangor Sebelum Merdeka (1900-1957) : Satu Tinjauan Biografi. Jurnal al-Muqaddimah, 2 (2). pp. 90-101.

Nasir, Azrin Ab Majid, Nor Raudah Hj Siren, Siti Jamiaah binti Abdu (2014) Management Practices of Madrasah in Malaysia/ AmalanPengurusan Sekolah Agama Rakyat di Malaysia. Bangi: Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor.

Nor., Denisova Tatiana, Fadila Grine, Tarek Tajal, Ahmad Faisal, (2013) Malay Muslim Historiography from 16 to the 19 cc. concerning the the Chinese in Malay World. The Middle east Journal for Scientific research..

Nor, Ezad Azraai Jamsari, Mohamad Zulfazdlee Abul Hassan Ashari, (2012) The Integrity of Marinid Kingdom's Administrative System. pp. 247-257.

Nor, Faisal Ahmad Shah, Mohamad Hasbullah bin Salim, Ishak Suliam (2012) Jordan-malaysia Relationship and its Influence on the Development of Hadith Studies in Malaysia. pp. 808-814.

Nordin, Fatin Nur Majdina (2012) A Review on the Sunnah of Miswak (Salvadora persica) and its Potentiality to Improve Oral Health. Journal of Revelation and Science, 2 (1). pp. 33-41.

Nor, Feirul Maliq Intajalle, Luqman Haji Abdullah, Abdul Karim Al (2012) Islamic Inheritance Law among Muslim Minority Countries in Southeast Asia. pp. 114-118.

Nazli,O., Ilhaamie,AGA; Sharifah Hayaati, SI; Siti Arni, B. & Mohd. (2013) Wasatiyyah dalam Pentadbiran di negara Malaysia. UNSPECIFIED.

Noor, Ishak Suliaman, Mohd Murshidi Mohd (2015) FIQH DAN IJTIHAD IMAM AL-BUKHARI. DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA. ISBN 978-983-46-1553-6

Nor, Jilani Ben Touhami Meftah, Hazem.H.H. Zyoud, Ishak Suliaman, (2012) National Unity and Development from Islamic Point of Views. pp. 767-773.

NOORDIN, KAMARUZAMAN BIN (2013) An Analysis of Commercial Aspects of Takaful Operation in Malaysia. UNSPECIFIED.

NOORDIN, KAMARUZAMAN BIN (2015) Analisis Penglibatan Ejen dalam Modus Operandi Tawarruq di Institusi Perbankan Islam di Malaysia. In: Perspektif Industri Halal: Perkembangan dan Isu-isu. Jabatan Syariah dan Pengurusan APIUM, pp. 24-37. ISBN 978-967-10722-9-5

NOORDIN, KAMARUZAMAN BIN (2006) Corporate Social Responsibility Disclosure : A Tawhidic Approach. Shariah Journal, 14 (1). pp. 125-142.

NOORDIN, KAMARUZAMAN BIN (2013) Information on Social and Philanthropic Activities: A Case Study on Islamic Banking Industry in Malaysia. In: Islamic Philanthropy for Ummah Excellence. Institut Kajian Zakat Malaysia (IKaZ). , pp. 215-222.

NOORDIN, KAMARUZAMAN BIN (2013) Investigating the Impact of Commercial Dimension on Islamic Insurance. Advances in Natural and Applied Sciences, 7 (5). pp. 442-448.

NOORDIN, KAMARUZAMAN BIN (2006) Komunikasi Kepimpinan Menurut Islam. In: Dimensi Pengurusan Islam. Penerbit Universiti Malaya.

NOORDIN, KAMARUZAMAN BIN (2006) Konflik dan Organisasi Perniagaan : Pendekatan Pengurusan Islam. In: Dimensi Pengurusan Islam. Penerbit Universiti Malaya.

NOORDIN, KAMARUZAMAN BIN (2004) Managing Organizational Conflict from Islamic Perspective. Shariah Journal, 12 (2). pp. 109-124.

NOORDIN, KAMARUZAMAN BIN (2013) Managing Profit-Seeking Motive in Islamic Insurance Institutions : The Malaysian Perspective. UNSPECIFIED.

NOORDIN, KAMARUZAMAN BIN (2013) Managing Profit-Seeking Motive in Islamic Insurance Institutions : The Malaysian Perspective. In: Islamic Perspective on Management Contemporary Issues. UNSPECIFIED, pp. 353-374.

NOORDIN, KAMARUZAMAN BIN (2008) Mudarabah,Perkongsian Modal dan Untung. Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya.

NOORDIN, KAMARUZAMAN BIN (2006) Operasi dan Prospek Produk Takaful Semula di Asean Retakaful International (Labuan) Limited. In: Dinamisme Kewangan Islam di Malaysi. Penerbit Universiti Malaya.

NOORDIN, KAMARUZAMAN BIN (2006) Pelaksanaan dan Prospek Bon Mudarabah dan Bon Musyarakah di Malaysia. In: Dinamisme Kewangan Islam di Malaysia. Penerbit Universiti Malaya, pp. 171-184.

NOORDIN, KAMARUZAMAN BIN (2006) Potensi Penggunaan `Uqud Isytitrak Dalam Pembiayaan Pasaran Modal Teroka Secara Islam. In: Dinamisme Kewangan Islam di Malaysia. Penerbit Universiti Malaya, pp. 101-116.

NOORDIN, KAMARUZAMAN BIN (2003) Prosiding Seminar Kewangan Islam. Jabatan Syariah dan Pengurusan.

NOORDIN, KAMARUZAMAN BIN (2004) Realiti dan Prospek Instrumen Pasaran Modal Islam di Malaysia : Kajian Khusus Terhadap Bon Islam. Shariah Journal, 12 (1). pp. 69-88.

NOORDIN, KAMARUZAMAN BIN (2005) Retakaful as an Alternative to Reinsurance : A Case Study of Asean Retakaful International (Labuan) Limited. Jurnal IKIM, 13 (2).

NOORDIN, KAMARUZAMAN BIN (2013) The Commercialisation of Islamic Insurance Providers : A Study of Takaful Business Frameworks in Malaysia. UNSPECIFIED.

NOORDIN, KAMARUZAMAN BIN (2014) The Commercialisation of Modern Islamic Insurance Providers:A Study of Takaful Business Frameworks in Malaysia. International Journal of Nusantara Islam , 2 (1). pp. 1-13.

NOORDIN, KAMARUZAMAN BIN (2014) The Implementation of Tabarru` and Ta`awun Contracts in the Takaful Models. In: Islamic Economics, Banking and Finance Concepts and Critical Issues. Pearson, pp. 91-112.

NOORDIN, KAMARUZAMAN BIN (2013) The Management of Underwriting Surplus by Takaful Operators in Malaysia. In: Islamic Perspective on Management : Contemporary Issues. YaPEIM Management Academy, pp. 281-304.

NOORDIN, KAMARUZAMAN BIN (2013) The Management of Underwriting Surplus by Takaful Operators in Malaysia. UNSPECIFIED.

NOORDIN, KAMARUZAMAN BIN (2009) `Uqud Isytirak Dalam Pembiayaan Usahawan Muslim : Konsep dan Aplikasi. In: Keusahawanan Islam Konsep dan Isu-Isu Pelaksanaannya. Akademi Pengajian Islam, pp. 111-136.

NOORDIN, KAMARUZAMAN BIN (2009) `Uqud al-Isytirak Dalam Pembiayaan Usahawan Muslim : Konsep dan Aplikasi. In: Keusahawanan Islam Konsep dan Isu-Isu Pelaksanaannya. Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, pp. 111-136.

Noordin, Kamaruzaman Bin (2014) ANALISIS PELAKSANAAN TAWARRUQ DALAM PRODUK PEMBIAYAAN PERIBADI DI MALAYSIA. KUIS.

Noordin, Kamaruzaman (2015) TAWARRUQ BERASASKAN KREDIT PRABAYAR TELEFON: TINJAUAN TERHADAP PRODUK PEMBIAYAAN PERIBADI DI RHB ISLAMIC BANK. UMRAN International Journal of Islamic and Civilizational Studies, 2 (3). pp. 35-36.

Noordin, Kamaruzaman (2012) THE IMPACT OF OIL PRICE SHOCKS ON ISLAMIC FINANCIAL MARKET IN MALAYSIA. Labuan e-Journal of Muamalat and Society, 6 (2012). pp. 1-13.

Noordin, Kamaruzaman bin (2014) Application of Microfinance in Selected Islamic Banks in Malaysia: Issues and Challenges. Elsevier.

Noordin, Kamaruzaman bin (2014) SKIM TAKAFUL SUMBANGAN RENDAH SERTA PROSPEK PERLAKSANAAN TAKAFUL MIKRO DI MALAYSIA. KUIS.

Najib, Lukman,Ahmad (2013) Tarannum Di Dalam Tilawah Al-Qur'an: Sorotan Pandangan Ulama. JURNAL AL-BASIRAH, 3.

NIRI, MOHAMMADDIN BIN ABDUL (2012) Death of stars from quranic perspective and its correlation to the astronomical context. Middle East Journal of Scientific Research, 12.

NIRI, MOHAMMADDIN BIN ABDUL (2013) Sky brightness condition during total solar eclipse on July 22, 2009. Middle East Journal of Scientific Research, 13.

NORDIN, MOHD KHAIRUL NAIM BIN CHE (2012) Akidah dan Pembangunan Modal Insan. Penerbit Universiti Malaya. ISBN 978-983-100-560-6

NORDIN, MOHD KHAIRUL NAIM BIN CHE (2012) Etika Global: Peranan dan Kesannya kepada Fenomena Beragama Masa Kini. Academy of Islamic Studies UM.

NORDIN, MOHD KHAIRUL NAIM BIN CHE (2014) Kesederhanaan Beragama Menurut Hans Kung: Analisis Perspektif Islam. Department of Aqidah & Islamic Thought, Academy of Islamic Studies.

NORDIN, MOHD KHAIRUL NAIM BIN CHE (2015) Perbahasan Baik (al-7716;u7779;n) dan Buruk (al-Qub7717;) Menurut Ash257;'irah dan Mu'tazilah. Jurnal Usuluddin, 42 (2015). pp. 1-23.

NORDIN, MOHD KHAIRUL NAIM BIN CHE (2012) Review on the Importence of Human Capital Development in Malaysia. Jurnal al-Tamaddun, 7 (1). pp. 75-89.

NORDIN, MOHD KHAIRUL NAIM BIN CHE (2012) Sorotan Perkembangan Projek Etika Global: Kajian terhadap Yayasan Etika Global (Global Ethic Foundation). Department of Aqidah & Islamic Thought, Academy of Islamic Studies.

NORDIN, MOHD KHAIRUL NAIM BIN CHE (2010) Sorotan tentang Pembangunan Modal Insan dan Isu Remaja Kini. In: Kemelut Peradaban Remaja di Malaysia. Jabatan Al-Quran dan Al-Hadith. ISBN 978-967-5534-06-5

NORDIN, MOHD KHAIRUL NAIM BIN CHE (2011) Wahyu sebagai Penentu Nilai Baik dan Buruk: Analisis Pandangan Pascamodenisme. The Centre of Quranic Research (CQR), University of Malaya.

NOR, MOHD ROSLAN BIN MOHD (2003) Book Review: Jerusalem in History. Journal of Usuluddin.

NOR, MOHD ROSLAN BIN MOHD (2005) Corpus Separatum: Cadangan Bayt al-Maqdis Sebagai Zon Antarabangsa 1947. Jurnal Fizik Malaysia.

NOR, MOHD ROSLAN BIN MOHD (2009) Islam Liberal: Isu dan Cabaran (Islam Liberal: Issues and Challenges). UNSPECIFIED. ISBN 978-983-2417-55-2

NOR, MOHD ROSLAN BIN MOHD (2008) Islamicjerusalem Under Muslim Rule: A Study of Inclusive Vision on the Region. Journal of al-Tamaddun, 3. 162 - 181.

NOR, MOHD ROSLAN BIN MOHD (2006) Islamicjerusalem: The Land of the Night Journey and Ascension.

NOR, MOHD ROSLAN BIN MOHD (2008) Meneroka Identiti Islamicjerusalem. UNSPECIFIED.

NOR, MOHD ROSLAN BIN MOHD (2009) Pengaruh Orientalis ke atas Pemikiran Islam Liberal (The influence of orientalist on Islam Liberal thought). In: Islam Liberal: Isu dan Cabaran (Islam Liberal: Issues and Challenges). UNSPECIFIED, pp. 195-208. ISBN 978-983-2417-55-2

NOR, MOHD ROSLAN BIN MOHD (2008) Ridzwan Ahmad, Mohd Roslan Mohd Nor, et. al. 2008. Research in Islamic Studies: Addressing Contemporary Challenges & Future Prospects, Kuala Lumpur: Academy of Islamic Studies, University of Malaya. In: Research in Islamic Studies: Addressing Contemporary Contemporary Challenges & Future Prospects. UNSPECIFIED.

NOR, MOHD ROSLAN BIN MOHD (2006) `Li al-`Alamin: The concept and implementation of inclusive vision in Islamicjerusalem. Palestinian Internationalist - an online Journal www.palint.org.

NOR, MOHD ROSLAN MOHD (2008) BEBERAPA HADIS BERKAITAN MASA DEPAN ISLAMICJERUSALEM. JOURNAL OF USULUDDIN, 28. pp. 21-34.

NOR, MOHD ROSLAN MOHD (2009) PERANAN BORNEO DALAM USAHA MEMBINA TAMADUN MALAYSIA: CABARAN DAN PROSPEK. In: ISLAM DI BORNEO: SEJARAH, PERKEMBANGAN DAN ISU-ISU KONTEMPORARI. Universiti Teknologi MARA, p. 450. ISBN 978-967-305-294-3

NAWAWI, MOHD SAIFUL ANWAR BIN MOHD (2012) Application of scientific approach to determine lunar crescent\s visibility. Middle East Journal of Scientific Research, 12.

NAWAWI, MOHD SAIFUL ANWAR BIN MOHD (2012) Astronomical determinations for the beginning prayer time of Isha. Middle East Journal of Scientific Research, 12.

NAWAWI, MOHD SAIFUL ANWAR BIN MOHD (2015) Jurnal Falak. Jurnal Falak, 1. pp. 1-43.

NAWAWI, MOHD SAIFUL ANWAR BIN MOHD (2014) Penggunaan Teleskop: Kesan Terhadap Hukum Ithbat Kenampakan Anak Bulan di Malaysia. Jurnal Fiqh, 11.

NAWAWI, MOHD SAIFUL ANWAR BIN MOHD (2015) Relevensi Penggunaan Kriteria Imkanurrukyah Dalam Penentuan Awal Bulan Ramadan Dan Syawal Di Malaysia. Jurnal Falak, 1. pp. 99-120.

NAWAWI, MOHD SAIFUL ANWAR BIN MOHD (2013) Sky brightness condition during total solar eclipse on July 22, 2009. Middle East Journal of Scientific Research, 13.

NAWAWI, MOHD SAIFUL ANWAR BIN MOHD (2015) Study on SkyBrightness and Length of Shadow To Determine The Early Time of Dhuha Prayer. ASIAN JOURNAL OF APPLIED SCIENCES, 3.

NAWAWI, MOHD SAIFUL ANWAR BIN MOHD and Niri, Mohammaddin Abdul (2013) Graduan Syariah (Falak Syar'i): Kajian Terhadap Kebolehpasaran Dan Peluang. In: Tradisi Kecemerlangan Astronomi Islam. Jabatan Fiqh dan Usul APIUM. ISBN 978-967-5534-29-4

NAWAWI, MOHD SAIFUL ANWAR BIN MOHD and Niri, Mohammaddin Abdul (2011) Hadith Rukyah Dan Hisab Dari Perspektif Astronomi Dan Berdasarkan Amalan Di Malaysia Dan Indonesia. In: Sunnah Nabi: Realiti dan Cabaran. APIUM. ISBN 978-967-5534-14-0

NAWAWI, MOHD SAIFUL ANWAR BIN MOHD and Niri, Mohammaddin Abdul (2013) Isu Astronomi Dalam Al-Quran: Satu Penelitian Awal. In: Dimensi Penyelidikan Astronomi Islam. Jabatan Fiqh dan Usul APIUM. ISBN 978-983-5534-30-0

NAWAWI, MOHD SAIFUL ANWAR BIN MOHD and Niri, Mohammaddin Abdul (2013) Masjid Sebagai Institusi Pendidikan Astronomi Islam: Satu Sorotan. In: Dimensi Islam Dalam Penyelidikan Kontemporari. Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.. ISBN 978-967-5534-28-7

NAWAWI, MOHD SAIFUL ANWAR BIN MOHD and Niri, Mohammaddin Abdul (2014) Penafsiran Hadis Hisab Dan Rukyah: Aplikasi Penentuan Awal Bulan Hijrah Di Singapura. In: Islam dan Ketamadunan Melayu: Kemasyarakatan dan Isu Semasa. Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. ISBN 978-967-5534-40-9

NAWAWI, MOHD SAIFUL ANWAR BIN MOHD and Niri, Mohammaddin Abdul (2011) Penentuan Kenampakan Hilal di Teluk Kemang: Satu Analisis Mengikut Pandangan Fiqh oleh al- Qardhawi dan Perspektif Astronomi. Universiti Sains Malaysia.

NAWAWI, MOHD SAIFUL ANWAR BIN MOHD and Niri, Mohammaddin Abdul (2013) Pengambilkiraan Nilai Saintifik Semasa Dalam Penentuan Awal Bulan Ramadan Dan Syawal Di Malaysia. In: Dimensi Penyelidikan Astronomi Islam. Jabatan Fiqh dan Usul APIUM. ISBN 978-983-5534-30-0

NAWAWI, MOHD SAIFUL ANWAR BIN MOHD and Niri, Mohammaddin Abdul (2011) Penggunaan Sains & Teknologi Dalam Penentuan Hukum: Kajian Terhadap Aplikasi Kriteria dan Instrumentasi Dalam Cerapan Hilal. Jabatan Fiqh & Usul, Akademi Pengajian Islam.

NAWAWI, MOHD SAIFUL ANWAR BIN MOHD and Niri, Mohammaddin Abdul (2014) Perbahasan Hakikat Alam Di Alam Melayu: Analisis Sorotan Literatur. In: Islam dan Ketamadunan Melayu: Sumbangan ke Arah Kemajuan Sejagat. Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. ISBN 978-967- 5534-40-9

NAWAWI, MOHD SAIFUL ANWAR BIN MOHD and Niri, Mohammaddin Abdul (2012) Relevansi Penggunaan Kriteria Imkanurrukyah Dalam Penetapan Awal Bulan Ramadhan dan Syawal di Malaysia. Kolej Universiti Islam Sultan Azlan Shah (Kuisas), Kuala Kangsar, Perak, Malaysia.

NAWAWI, MOHD SAIFUL ANWAR BIN MOHD and Niri, Mohammaddin Abdul (2013) Tuan Haji Abd Majid Abd Hamid: Sumbangannya Dalam Bidang Falak. In: Tradisi Kecemerlangan Astronomi Islam. Jabatan Fiqh dan Usul APIUM. ISBN 978-967- 5534-29-4

Naim, Mahdi, A.F., M.Z.M. Zin, M.R.M. Nor, A.A. Sakat and A.S.A. (2012) The Relationship Between Job Satisfaction and Turnover Intention. AMERICAN JOURNAL OF APPLIED SCIENCES, 9 (9). pp. 1518-1526.

Nor, Masoumeh Banitalebi, Kamaruzaman Yusoff and Mohd Roslan Mohd (2012) The Impact of Islamic Civilization and Culture in Europe During the Crusades. pp. 182-187.

Nor, Md. Atikujjaman, Abdullah Bin Yusof, Fasial Ahmad Fasial Bin (2015) The Legal Rights and Status of Muslim Women in Bangladesh and Malaysia: a Comparative Study. MEJSR.

Nor, Md. Atikujjaman, Abdullah Bin Yusof, Fasial Ahmad Fasial Bin (2015) The Legal Rights and Status of Muslim Women in Bangladesh and Malaysia: a Comparative Study.

Nor, Meguellati Achour & Mohd Roslan Mohd (2015) Work-Family Demands and Subjective Well-Being among Female Academicians: The Role of Muslim Religiosity. Review of Religious Research, 2015.

Nor, Meguellati Achour, Benaouda Bensaid & Mohd Roslan Bin Mohd (2015) An Islamic Perspective on Coping with Life Stressors. Applied Research in Quality of Life.

Nor, Meguellati Achour, Fadila Grine & Mohd Roslan Mohd (2014) Work family conflict and coping strategies: Qualitative study of Muslim female academicians in Malaysia. Mental Health, Religion & Culture, 17 (10). pp. 1002-1014.

Niri, Mohammaddin Abdul (2012) Application of Scientific Approach to Determine Lunar Crescent s Visibility. pp. 96-100.

Niri, Mohammaddin Abdul (2012) Batu Bersurat Terengganu : Analisis Dari Sudut Perkembangan Ilmu Astronomi. Muzium Negeri Terengganu.

Niri, Mohammaddin Abdul (2014) Comparing The Accuracy of Modern and Traditional Calculation Methods in The Determination of Prayer Times in Malaysia. Online Journal of Research in Islamic Studies, 1 (2).

Niri, Mohammaddin Abdul (2012) Death of Stars from Quranic Perspective and its Correlation to the Astronomical Context. pp. 119-123.

Niri, Mohammaddin Abdul (2013) Kajian Kecerahan Langit di Malaysia. In: Dimensi Penyelidikan Astronomi Islam. Jabatan Fiqh dan Usul APIUM. ISBN 978-983-5534-30-0

Niri, Mohammaddin Abdul (2013) Kenampakan Anak Bulan Di Teluk Kemang: Analisis Mengikut Pandangan Fiqh Oleh Yusuf al-Qaradawi Dan Perspektif Astronomi. JURNAL SYARIAH, 21 (1). pp. 63-73.

Niri, Mohammaddin Abdul (2012) Kesan Penggunaan Hitungan Astronomi Dan Alatan Moden Dalam Cerapan Hilal Di Malaysia: Satu Penelitian. pp. 45-64.

Niri, Mohammaddin Abdul (2014) Penentuan Waktu Solat Subuh Menggunakan Rubu' Mujayyab di Malaysia. Jurnal Fiqh, 11. pp. 97-118.

Niri, Mohammaddin Abdul (2013) Pengajian Astronomi Islam Di Institusi Pengajian Tinggi Malaysia: Pengalaman Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. In: Tradisi Kecemerlangan Astronomi Islam. Jabatan Fiqh dan Usul APIUM. ISBN 978-967- 5534-29-4

Niri, Mohammaddin Abdul (2014) Penggunaan Teleskop: Kesan Terhadap Hukum Ithbat Kenampakan Anak Bulan di Malaysia. Jurnal Fiqh, 11. pp. 33-58.

Niri, Mohammaddin Abdul (2013) Sky Brightness Condition During Total Solar Eclipse on July 22, 2009. pp. 220-223.

Niri, Mohammaddin Abdul and Jamaluddin, Mohd Aizat and Ismail, Prof. Madya Datin Dr. Paizah and Rahim, Rahimin Affandi Abdul (2008) Pembaharuan Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) Islam di Malaysia: Satu Analisis Terhadap Teori dan Cabaran. Masalah Pendidikan (Issues in Education), 31 (1). pp. 193-214.

Niri, Mohammaddin Abdul and Man, Saadan (2013) Tradisi Kecemerlangan Astronomi Islam. Jabatan Fiqh & Usul, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. ISBN 978-967-5534-29-4

Nawawi, Mohammaddin Abdul Niri, Mohd Zambri Zainuddin, Sa'adan Man & (2012) The Disappearance of Shafaq al-Abyad at Dusk at Tanjung Aru, Sabah, Malaysia. In: Transformation of Research in Islamic Studies. Postgraduates Division, Academy of Islamic Studies, 105- 113. ISBN 978-967-5534-18-8

Nor, Mohd Anuar Ramli, Shahidra Abdul Khalil, Mohammad Aizat Jama (2013) Muslim Exegeses Perspective on Creation of the First Woman: A Brief Discussion. M, 13 (1). pp. 41-44.

Nor., Mohd Arip Kasmo, Ahamad Asmadi Sakat, Mohamad Zaid Mohd Zin, (2011) "Reason And Religion, Reason To Believe": A Study on the Malaysian Students on the Relation Between Reason, Religion and Ethics. pp. 409-417.

Noordin, Mohd Faiz Hakimi Mat Idris, Ishak Suliaman, Kamaruzzaman (2008) Analisis Hadith Muamalah: Mudarabah. Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. ISBN 978-983-43765-2-9

Noordin, Mohd Fauzi bin Abu @ Hussin dan Kamaruzaman (2008) Perkembangan dan Prospek Industri Takaful Global. In: Sistem Takaful di Malaysia Isu-isu kontemporari. Penerbit Universiti Malaya.

Naim, Mohd Khairul (2010) Faith on Angels and its Relation to the Human Capital Development. Journal of Usuluddin, 31 (31). pp. 23-60.

Naim, Mohd Khairul (2015) Perbahasan Baik dan Buruk menurut Asha`irah dan Kerelevenannya dalam Mendepani Faham Nihilisme. In: Sumbangan Ulama Asha`irah dan Maturidiyyah dalam Pemantapan Akidah Islamiah. Pusat Penyelidikan dan Penerbitan, UNISSA, pp. 129-148. ISBN 978-99917-65-16-7

Naim, Mohd Khairul (2015) Sorotan dan Kritikan Awal terhadap Deklarasi ke arah suatu Etika Global (Declaration Towards a Global Ethic). Journal of Aqidah and Islamic Thought (AFKAR), 16 (1). pp. 31-60.

Nor, Mohd Roslan Mohd (2010) Al-Harakah al-Ilmiyyah fi Asr al-Nahdah (Arabic). Majallah al-Dirasat al-Tarikhiyyah wa al-Hadariyyah, 5. pp. 153-169.

Nor, Mohd Roslan Mohd (2010) Aplikasi Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Global di Malaysia dari Aspek Peradaban Umat. Al-Risalah - Jurnal Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, 10 (1). pp. 72-101.

Nor, Mohd Roslan Mohd (2009) Aspek Fiqh Dalam Kitab Ulama\' Alam Melayu Minhat al-Qarib wa Mughni al-Raghibin fi al-Taqrib oleh al-Syeikh Wan Abdul Samad bin Wan Mohammad Salleh (Tuan Tabal): Satu Analisis Awal (The Aspect of Fiqh in Minhat al-Qarib wa Mughni al-Raghibin fi al-Taqrib by Syeikh Wan Abdul Samad bin Wan Mohammad Salleh (Tuan Tabal): An Analysis. Jurnal Pengajian Melayu, 20. pp. 200-218.

Nor, Mohd Roslan Mohd (2011) Baldatun Tayyibah: Model Andalusia. (ISBN: 978-983-2306-12-2).