Items where Year is 0019

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | Y | Z
Number of items: 80.

A

al-Khelaifi, 'Abd al-Hakim Yusuf (0019) NAQD ABI AL-BARAKAT AL-BAGHDADI LI NAZARIYYAH AL-SUROH LADA AL-MASYA039;IYYAH AL-ISLAMIYYAH WA ATHARUHU FI AL-MADRASAH AL-ISYRAQIYYAH. Jurnal Akidah dan Pemikiran Islam.

al-Qudsy, Abdul Halim Harun:Sharifah Hayaati Syed Ismail (0019) SYARAT KESIHATAN FIZIKAL BAGI KETUA NEGARA: ANALISIS HUKUM DAN REALITI POLITIK DI INDONESIA. Jurnal Syariah.

Aidoo, Kissi Ernest:Matthew Kwaw Somiah:Isaac (0019) CHALLENGES FACING VENTURE CAPITAL FINANCING OF REAL ESTATE DEVELOPMENT IN GHANA. Journal of Surveying, Construction and Property.

Awang, Koh Ai Peng & Nor Hazidah (0019) Laporan Kajian Kepuasan Pengguna Perpustakaan Universiti Malaya 2008. Kekal Abadi.

Adil, Mohamed Azam Mohamed (0019) Bidangkuasa dan Kedudukan Mahkamah Syariah di Malaysia Pasca Alaf 20: Ke Arah Mana? Jurnal Syariah.

Amin, Muhammad Rifa'i Muhammad (0019) MUHY AL-DIN IBN 039;ARABI WA WIHDAH AL-ADYAN: QIRA039;AH MIN KHILAL NUSUSIH. Jurnal Akidah dan Pemikiran Islam.

Abdullah, Mustaffa (0019) Gagasan Pan Islamisme Sayyid Muhammad Rasyid Rida Dalam Tafsir Al-Manar : Satu Huraian (Pan-Islamism Idea of Sayyid Muhammad Rasyid Rida in Tafsir al-Manar: A Discussion). Journal of Al-Tamaddun.

Abarghuie, Nazanin Nasrollahi:Fatemeh Akrami (0019) Thermal Performance of Earth-Sheltered Residential Buildings: a Case Study of Yazd. Journal of Design and Built Environment.

Abdullah, Raihanah (0019) Talaq Tiga: Analisis Terhadap Penghakiman Mahkamah Syariah. Jurnal Syariah.

Ah, Rokiah Abu Bakar:Abd. Hadi Zakaria:Siti Hajar binti Abu Baka (0019) Pandangan kanak-kanak terhadap kempen anti-merokok; Laporan kajian rintis. SARJANA.

Azmi, Ruzita (0019) THE THEORIES UNDERPINNING CORPORATE INSOLVENCY LAW: AN ANALYSIS. Asian Journal of Business and Accounting.

Abdullah, Shamsiah Mohamad:Ameer Azeezy Tuan (0019) Kedudukan Mazhab Syafi039;i dalam Isu-isu Muamalat di Malaysia. Jurnal Fiqh.

Ali, Shamsiah Mohamad:Mohammad Mahbubi (0019) JUAL BELI SURAT PAJAK GADAI: ANALISIS MENURUT PERSPEKTIF SYARIAH. Jurnal Syariah.

AS, Shariff AH, Sazlina SG, Shamsul (0019) OBESITY AMONG URBAN PRIMARY SCHOOLCHILDREN. Journal of Health and Translational Medicine.

B

Buang, Ahmad Hidayat (0019) Pengurusan Zakat: Satu Analisis Dari Perspektif al-Quran dan al-Sunnah. Jurnal Syariah.

Bouzenita, Anke Iman (0019) THE IMPACT OF LANGUAGE IN THE FORMATION OF AN ISLAMIC IDENTITY: ‘ARABI AND A‘JAMI. Jurnal Akidah dan Pemikiran Islam.

Badron, Mohd Sani (0019) MENGHARGAI KEPUSTAKAAN METAFIZIK ISLAM: MERUJUK KHUSUS AL-FUTUHAT AL-MAKKIYYAH KARYA IBN AL-`ARABI. Jurnal Akidah dan Pemikiran Islam.

BACHTIAR, NAZATUL SHIHA BINTI (0019) CHALLENGE AND SUPPORT FOR BREASTFEEDING IN HIGHLY MOTIVATED MALAYSIAN MOTHERS. Journal of Health and Translational Medicine.

Berahim@Ibahim, Noor Syahidah Mohamad Akhir:Ahmad Zaki (0019) Pattern of Sufis Thoughts in the Kingdoms of Aceh and Banjar. Jurnal Usuluddin.

D

Deuraseh, Nurdeng (0019) RISALAH AL-BIRUNI FI FIHRIST KUTUB AL-RAZI: A COMPREHENSIVE BIBLIOGRAPHY OF THE WORKS OF ABU BAKR AL-RAZI (D. 313 A.H/925) AND AL-BIRUNI (D. 443/1051). Jurnal Akidah dan Pemikiran Islam.

Dahlal, Rahimin Affandi Abdul Rahim:Paizah Ismail:Shamsiah Mohamad:N (0019) Konsep Fiqh Semasa dalam Pembinaan Tamadun Islam Malaysia: Analisis Kritikal. Jurnal Fiqh.

Denisova, Tatiana (0019) KAJIAN TEKS-TEKS MELAYU ISLAM DI BARAT: MASALAH DAN KESALAHFAHAMAN UTAMA. Jurnal Akidah dan Pemikiran Islam.

F

farid, Saadan Man:Abdul Karim Ali:Luqman Hj Abdullah:Rushdi Ramli:I (0019) Kesesuaian Pemikiran dan Amalan Mazhab Selain Syafi039;i dalam Masyarakat Islam di Malaysia: Satu Analisis Awal. Jurnal Fiqh.

G

Groeneboer, Dr. Kees (0019) HERMAN NEUBRONNER VAN DER TUUK AND NINETEENTH-CENTURY LANGUAGE STUDY IN SOUTHEAST ASIA. Kekal Abadi.

Ghani, Mohd Usoff Zakaria:Ab Mumin Ab (0019) PEMBIAYAAN KENDERAAN BERKONSEPKAN AL-IJARAH THUMMA AL-BAY‘ (AITAB) DI BANK MUAMALAT MALAYSIA BERHAD DAN ISU-ISU BERKAITAN. Jurnal Syariah.

H

Hasan, Aasim Zafar:Syed Hamid (0019) A Novel Scheme For Information Retrieval From E-Learning Repository. Malaysian Journal of Computer Science.

Hoon, Dato' Dr. Zaiton Osman:Mrs. Tan Lim Suan (0019) ACCESSING ASEAN PUBLICATIONS: ISSUES AND CHALLENGES. Kekal Abadi.

H, Daud SS, Ibrahim K, Ariffin (0019) QUANTITATIVE EVALUATION OF CHIMERISM STATUS FOLLOWING HAEMATOPOEITIC STEM CELL TRANSPLANTATION USING A MICROCHIP ELECTROPHORESIS SYSTEM. Journal of Health and Translational Medicine.

Hamid, Faisal @ Ahmad Faisal Abdul (0019) Beberapa Aspek Perbincangan Sejarah Dalam Majalah Pengasuh Sekitar Tahun 80-an (Some Aspects of Historical Discussion in Majalah Pengasuh in 80s). Journal of Al-Tamaddun.

Hamid, Faisal @ Ahmad Faisal Abdul (0019) Seruan Kebangkitan Islam dalam Majalah Pengasuh oleh Tok Kenali dan Zaba. Jurnal Usuluddin.

I

Ibrahim, Ahmad Zaki Berahim @ (0019) Omar Ibn 039;Abdul 039;Aziz, Khalifah Pemerintahan Bani Umaiyah Yang Bertaraf Mujaddid : Analisa Peranan Tajdidnya (Omar Ibn 039;Abdul 039;Aziz, Umayyad Ruler at the level of Mujaddid : An Analysis of His Role in Tajdid). Journal of Al-Tamaddun.

Ismail, Che Puteh (0019) KOLEKSI BELANOA 01 PERPUSTAKAAN UNIVERSITI MALAYA. Kekal Abadi.

Ismail, Ibrahim bin (0019) INAUGURAL LECTURES OF THE UNIVERSITY OF MALAYA. Kekal Abadi.

Ismail, Ibrahim bin (0019) THE CATALOGUING OF MALAY NAMES - A 1961 PAPER. Kekal Abadi.

Idriz, Mesut (0019) AHMAD YASAW298; AS A LEADING EARLY CENTRAL ASIAN S362;F298;: RE-EXAMINATION OF HIS PERCEPTIONS ON TARIQAH (ORDER). Jurnal Akidah dan Pemikiran Islam.

Ismail, Paizah (0019) Kaedah Pembuktian Dalam Kes Hudud. Jurnal Fiqh.

Ibrahim, Prof. Madya Dr. Azhar Haji Husin:Habsah Haji (0019) KAJIAN PENGGUNAAN JURNAL 1998. Kekal Abadi.

Ismail, Rahimin Affandi Abdul Rahim:Idris Awang:Paizah (0019) Pendekatan Baru Maqasid Al-Shariah dalam Pengajian Syariah di Malaysia: Satu Analisis. Jurnal Fiqh.

J

Jihatea, Luqman Hj Abdullah:Nima (0019) Bermazhab dan Fanatik Mazhab: Satu Sorotan Dalam Kerangka Amalan Bermazhab Syafi039;i Masyarakat Melayu. Jurnal Fiqh.

Jijiao, Zhang (0019) The Relationship between Enterprise and Government—— Case Study on Two "Chinese Old Brand" Companies (Heniantang, Tongrentang). Journal Of Chinese Literature And Culture.

K

K.Muthumanickam:E.IlavarasaN, K.Muthumanickam:E.IlavarasaN (0019) CoPDA: Concealed Process and Service Discovery Algorithm to Reveal Rootkit Footprints. Malaysian Journal of Computer Science.

Kes, Laporan (0019) Laporan Kes: Permohonan Cerai Ta'liq. Jurnal Syariah.

Khairuddin, R. Ramli:H. Arof:F. Ibrahim:Mohd Yamani Idna Idris:A.S.M. (0019) Classification Of Eyelid Position And Eyeball Movement Using Eeg Signals. Malaysian Journal of Computer Science.

KL, Soh KG, Ruby H, Soh (0019) THE IMPACT OF AN EIGHT-WEEK AEROBIC AND STRENGTH-TRAINING PROGRAMME ON AGILITY AND LEG POWER OF MALAYSIAN NETBALL PLAYERS. Journal of Health and Translational Medicine.

L

LP, Wong (0019) SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS: A GLOSSARY. Journal of Health and Translational Medicine.

M

Mamat, Mohd Anuar (0019) Meningkatkan Kualiti Amalan sebagai Tujuan Pendidikan Ab363; 7716;an299;fah: Suatu Analisis Perbandingan. Jurnal Usuluddin.

Man, Saadan (0019) Kedudukan Mazhab Syafi039;i dalam Perkembangan Ahlus Sunnah di Negeri Perlis. Jurnal Fiqh.

Man, Wan Zulkifli bin Wan Hassan:Luqman Hj Abdullah:Saadan (0019) Pemikiran Imam Al-Syafi039;i mengenai Sadd Al-Dhara`i039; sebagai Sumber Hukum. Jurnal Fiqh.

N

Nasir, Rahmah Ahmad H. Osman:Mohd Shahrizal (0019) Unsur-unsur Retorik dalam Puisi Melayu Al-Amin Karya A. Samad Said. Jurnal Usuluddin.

Noor, Ruzman Md. (0019) Kesaksian dalam Konteks Undang-undang Keterangan Mahkamah Syariah di Malaysia: Analisis dari Perspektif Mazhab Syafi039;i. Jurnal Fiqh.

Nasohah, Zaini (0019) Perceraian Secara Khul': Peruntukan Serta Pelaksanaannya Menurut Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri Johor (Kajian Kes 1995-1997). Jurnal Syariah.

O

Othman, Abu Hanifah Haris:Mohammad Redzuan (0019) Zulkifli Muhammad dan Perjuangan Politik Berteraskan Islam 1955-1964. Jurnal Usuluddin.

Osman, Dato' Dr. Zaiton (0019) PUTTING INTO PERSPECTIVE THE UNIVERSITY LIBRARY'S CONTRIBUTION TO NATIONAL DEVELOPMENT IN MALAYSIA. Kekal Abadi.

Oladimeji, Yusuf Suleiman:Prof. madya Dr. Zahyah Bt Hanafi:Dr. (Mrs) A. (0019) Private Universities Contribution to the Development of University Education in Nigeria: Strengths, Weaknesses and Way Forward. Malaysian Online Journal of Educational Management.

P

Proudfoot, Dr Ian (0019) MALAY MATERIALS IN THE HOUGHTON LIBRARY. Kekal Abadi.

PILLAI, STEFANIE SHAMILA (0019) Phonetics. Journal of Modern Languages.

R

Rashid, Abd Aziz Abdul (0019) Proses Pembuatan Gambus Masyarakat Melayu Brunei Sabah. Kekal Abadi.

R, Ayiesah (0019) THE LEVEL OF PHYSICAL ACTIVITIES AMONGST ELDERLY IN A COMMUNITY. Journal of Health and Translational Medicine.

Razack, Azad Hassan Abdul (0019) Healthy Lifestyles. Journal of Health and Translational Medicine.

Ramly, Chan Sai Noi:Zaharah (0019) INFORMATION SKILLS COURSE (GXEX1401): A SURVEY OF ITS EFFECTIVENESS AS PERCEIVED BY STUDENTS. Kekal Abadi.

Rahman, Norizah Mohamed @ Haji Daud:Asmak Ab (0019) WAKAF PENJAGAAN KESIHATAN: KAJIAN KES DI HOSPITAL WAQAF AN-NUR. Jurnal Syariah.

RAZAK, RUZITA AZMI:ADILAH ABDUL (0019) THE THEORIES UNDERPINNING CORPORATE INSOLVENCY LAW: AN ANALYSIS. Asian Journal of Business and Accounting.

Ramly, Ruzita (0019) NAVIGATING THE WWW: A WEB USABILlTY STUDY. Kekal Abadi.

S

Samsudin, Ely Zarina (0019) Cartilage cell therapy for the treatment of articular cartilage lesions: a review of 6 years experience. Journal of Health and Translational Medicine.

Sengar, K P S (0019) Authorship pattern, degree of collaboration and research publication trends among scientists/researchers of CSIR-IMTECH, India-1991-2010: a bibliometric study. Malaysian Journal of Library & Information Science.

Singh, Kiran Kaur alp Gurmit (0019) Malaysian University Library Web Sites: Contentand Functionality. Kekal Abadi.

SP, Lim SS, Shireene V, Vijay A, Tan TBA, Rokiah P, Chan (0019) CARBIMAZOLE-RELATED AGRANULOCYTOSIS IN PREGNANCY - A CASE REPORT. Journal of Health and Translational Medicine.

Sahad, Mohd Sholeh Sheh Yusuff:Mohd Nizam (0019) Bacaan Intertekstual Teks Fadilat dalam Tafs299;r N363;r al-I7717;s257;n. Jurnal Usuluddin.

Serap, Serap (0019) THE LINGUISTIC BEHAVIOUR OF THE TURKISH AUTHOR IN DESCRIBING MOTION EVENTS IN ENGLISH. Journal of Modern Languages.

Salleh, Shamsiah Mohamad:Safinar (0019) Upah Simpan Barang dalam Skim Ar-Rahnu: Satu Penilaian Semula. Jurnal Fiqh.

Sintang, Suraya (0019) Sejarah Perkembangan Mualaf Di Sabah : Peranan Dan Sumbangan USIA (United Sabah Islamic Association) (Historical Development of New Converts in Sabah: Role and Contribution of USIA). Journal of Al-Tamaddun.

SN, Tan KL, Ghani (0019) EFFECTIVENESS OF 18-HOUR LACTATION MANAGEMENT COURSE ORGANISED BY DISTRICT HEALTH OFFICE FOR HEALTH STAFF. Journal of Health and Translational Medicine.

Senthilkumar, gomathi selvi:sandhya:Radha (0019) Semantic Approach of Predicting User Desires in Web Chase. Malaysian Journal of Library & Information Science.

T

Toit, H. Ippel:A.S.A. du (0019) Knowledge resources as critical enablers for innovation. Malaysian Journal of Library & Information Science.

Toit, H. Ippel:A.S.A. du (0019) Knowledge resources as critical enablers for innovation. Malaysian Journal of Library & Information Science.

test2, test2 (0019) Dato Eusoff: Panglima Kinta Seri Amar Bangsa DiRaja. Kekal Abadi.

U

Udin, Zanaria Saupi (0019) Exploring the Readiness of Undergraduates for Web 2.0 Integration in the Information Skills Course. Kekal Abadi.

Y

Yaacob, Abdul Monir (0019) Perlaksanaan Perundangan Islam di Malaysia: Satu Penilaian. Jurnal Fiqh.

Yamin, Girija Chetty:Mohammad (0019) Intelligent Human Activity Recognition Scheme for eHealth applications. Malaysian Journal of Computer Science.

Z

Zefreh:FarzadDidehvar:NasrinNasrabadi, EbrahimZarei (0019) A Hybrid Iterative Algorithm For Reconstruction Of X-Ray Computed Tomography. Malaysian Journal of Computer Science.

This list was generated on Mon Aug 26 01:17:32 2019 MYT.